135 bài tập về phương trình, bất phương trình mũ và logarit

14 2.2K 2
135 bài tập về phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh trong việc học tập và luyện thi.

[...]... để bất ph-ơng trình sau nghiệm đúng với mọi x: log 2 ờ x + 3 ỳ > 1 ởt + 2 ỷ 2 126 Tìm a để bất ph-ơng trình sau thoả mãn với mọi x: log 1 x + 2 a > 0 tổng x+2y lớn nhất ( a +1 ( ) ) x 2 log 2 a 2 + 2 x + log a 2 127 Tìm a để bất ph-ơng trình sau nghiệm đúng với mọi x: 0 2 111 x + lg x - x - 6 = 4 + lg( x + 2) 112 log 2 x + log 3 ( x + 1) = log 4 ( x + 2) + log 5 ( x + 3) ( ) 6 - 3 x +1 10 113 Tìm nghiệm d-ơng của bất ph-ơng trình > (*) x 2x - 1 ỡlog x (6... http://www.mathvn.com 87 Tìm m để tổng bình ph-ơng các nghiệm của ph-ơng trình ( ) ( ) 2 log 4 2 x 2 - x + 2 m - 4m 2 + log 1 x 2 + mx - 2 m 2 = 0 lớn hơn 1 2 88 Tìm các giá trị của m để ph-ơng trình sau có nghiệm duy nhất: log 5 +2 x 2 + mx + m + 1 + log 5 -2 x = 0 ( ) ( 89 Tìm m để ph-ơng trình 2 log 4 2 x - x + 2 m - 4 m có 2 nghiệm u và v thoả mãn u2+v2>1 90 log cos x sin x log sin 2 x cos x 93 94 95... để ph-ơng trình sau có 4 nghiệm phân biệt 2 log 3 x - log 3 x + a = 0 115 log 2 119 ( x + 1) log1 / 2 x + (2 x + 5 ) log1 / 2 x + 6 0 2 120 x - 8e 4 x -1 ( > x x 2 e x -1 - 8 1+ x 121 4 x + 3 x + 3 ) < 2.3 x x 2 + 2 x + 6 2 2 122 ln (2 x - 3) + ln 4 - x = ln (2 x - 3) + ln( 4 - x ) 2 ( x ( ) ) ổ2 ử x 2 - 7 x + 12 ỗ - 1 ữ Ê ốx ứ ( 14 x - 2 x ) 2 x 124 Trong các nghiệm (x, y) của bất ph-ơng trình log... cũng là nghiệm 2 - 21+2 x - x Ê 0 x 2.3 x - 2 x +2 131 Ê1 3x - 2 x 2 2 2 x2 -x 132 6.9 - 13.6 2 x - x + 6.4 2 x - x Ê 0 2 133 log 2 x + 2 log (2 -x ) 2 - 2 0 ( ) log 4 x 2 134 4 2 - x 2 = 2.3 2 2 2 135 log 3 x +7 9 + 12 x + 4 x + log 2 x +3 6 x + 23 x + 21 = 4 log 2 x ( log 6 ) ( ) 14 . http://www.mathvn.com 1 Bài tập ph-ơng trình, bất ph-ơng trình mũ và logarit phần 1 Bài I: Giải các ph-ơng trình: 1. 2 x x 8 1 3x 2 4 - + - = 2. 2 5 x 6x 2 2. 122. ( ) ( ) x a log 1 8a 2 1 x - - ³ - http://www.mathvn.com 8 Bài tập ph-ơng trình, bất ph-ơng trình mũ và logarit phần 2 1. 12 5 . 3 . 2 21 = xxx 2. xx 3322 loglogloglog = . - Ê - Bài IX: Cho bất ph-ơng trình: x 1 x 4 m.(2 1) 0 - - + > 44. Giải bất ph-ơng trình khi m= 16 9 . http://www.mathvn.com 3 45. Định m để bất ph-ơng trình thỏa x R " ẻ . Bài

Ngày đăng: 28/09/2014, 20:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan