Các chủ đề toán 12 tự chọn nâng cao bám sát chương trình chuẩn

62 3.5K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 07:04

I. Mục tiêu a Kiến thức: Giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn một số kiến thức cơ bản của chương trình nâng cao. b Kĩ năng: Tăng cường rèn luyện kĩ năng giải toán , thông qua việc rèn luyện đó giúp học sinh hiểu một số kiến thức khó trong chương trình . II. Một số điểm cần lưu ý : Cần bám sát chương trình và sách giáo khoa nâng cao, giúp học sinh có thể giải được các bài tập trong sách giáo khoa. Không nên quá cứng nhắc trong phân phối thời gian cho các chủ đề tự chọn. Tuỳ tình hình cụ thể của học sinh mà bố trí bổ sung thêm phần tổng kết hay nhấn mạnh một số chủ đề khác. [...]... Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức 18 Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn 10 Đại số  Phương trình và hệ phương trình (5 tiết) I Mục đđích bài dạy: - Kiến thức cơ bản: Khái niệm phương trình, phương pháp giải các dạng phương trình và hệ phương trình - Kỹ năng: Biết cách giải các phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa ẩn dưới dấu... - x) ⇒ 3y = x.x.x (12 - 3x) ≤ x+x x + 12 − 3x 2 )2 ≤( 2 ) ( 2 ⇒ 48y ≤ [2.x (12 - 2x)]2 ≤ ≤( 2 x + 12 − 2 x 4 ) = 64 2 64 = 27, ∀ x ∈ [0; 4] 48 x = x  x = 12 − 3x  y = 27 ⇔ 2 x = 12 − 2 x ⇔ x = 3   x ∈ [ 0; 4]  ⇒y≤ Vậy: ymax = 27 khi x = 3 IV Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn Đại số Bất phương trình (4 tiết) I Mục... Vậy:S = {3} IV Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn Đại số Chứng minh bất đẳng thức (2 tiết) I Mục đđích bài dạy: - Kiến thức cơ bản: Khái niệm bất đẳng thức, các tính chất của bất đẳng thức, bất đẳng thức Cauchy và một số bất đẳng thức cơ bản chứa giá trị tuyệt đối - Kỹ năng: Biết cách chứng minh bất đẳng thức - Thái độ:... phương trình mặt phẳng ( P1 ) đi qua A và vng góc với BC 3) Viết phương trình mặt phẳng ( P2 ) đi qua A,B và //CD 4) Viết phương trình mặt phẳng ( P3 ) đi qua A và chứa Ox 5) Viết phương trình mặt phẳng ( P4 ) đi qua B và // mặt phẳng (ACD) 6) Tìm toạ độ hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD) CÁC CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT ĐỐI VỚI CT CHUẨN PHẦN ĐẠI SỐ 14 Œ Hàm số và đồ thị (3 tiết) I Mục đích bài dạy: -... ) : 3x + 2 y − 12 z + 5 = 0 10) Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua các điểm là hình chiếu của điểm M ( 2; −4;3) trên các trục toạ độ 11) Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua các điểm là hình chiếu của điểm M ( 4; −1; 2 ) trên các mặt phẳng toạ độ Bài 2: Cho tứ diện ABCD có A ( 5;1;3) ; B ( 1;6; 2 ) ; C ( 5;0; 4 ) ; D ( 4;0;6 ) 1) Viết phương trình mặt phẳng (BCD) 2) Viết phương trình mặt phẳng... dạy: - Kiến thức cơ bản: Khái niệm bất phương trình, dấu nhị thức, dấu tam thức, phương pháp giải các dạng bất phương trình 33 - Kỹ năng: Biết cách giải các bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc hai - Thái độ: cẩn thận - Tư duy: logic II Phương pháp: - Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm và hỏi đáp - Phương tiện dạy học: SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: Hoạt đđộng của Gv Hoạt đđộng... đồng phẳng 12 2/ Gọi A’ là hình chiếu vng góc của A trên mp(Oxy) Viết phương trình mặt cầu (S) qua 4 điểm A’, B, C, D 3/ Viết phương trình tiếp diện (P) của mặt cầu (S) tại A’ 12 Trong kgOxyz, cho 3 điểm A(1; 0; -1), B(1; 2; 1) , C(0; 2; 0) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC 1/ Viết phương trình đường thẳng OG 2/ Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm O, A, B, C 3/ Viết phương trình các mặt phẳng... năng: Biết cách tìm xác định, biết cách lập bảng biến thiên của một số hàm số đơn giản, rèn luyện kỹ năng giải tốn - Thái độ: cẩn thận - Tư duy: logic II Phương pháp: - Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm và hỏi đáp - Phương tiện dạy học: SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: Hoạt đđộng của Gv Hoạt đđộng của Hs Hoạt động : (tiết 1) Hoạt động : 1 Hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ 1 Hs khảo sát và vẽ... tuyệt đối, phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai, hệ phương trình - Thái độ: cẩn thận - Tư duy: logic II Phương pháp: - Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm và hỏi đáp - Phương tiện dạy học: SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: Hoạt đđộng của Gv Hoạt đđộng của Hs Hoạt động : (tiết 1) Hoạt động : 1 Tìm điều kiện của các phương 1 trình sau: x 2 − 4 ≠ 0 x ≤ 3 ⇔ 2x a) đk:  = 3− x x ≠ 2 va x... Đặt X = x − 2 y , Y = x + 2 y (II) trở thành: 7  X =  6 X + 2Y = 3  12 ⇔  3 X + 4Y = −1  Y = − 1   4 7  1  x − 2 y = 12 7 x − 14 y = 12  ⇒ ⇔ − x − 2 y = 4  1 =−1 x + 2y 4  8  x = − 7  ⇔  y = − 10  7  8 b) 2x + 1= 4x - 7 (b) 10 Vậy:S = {( − 7 ;− 7 )} Hoạt động : (tiết 5) 13 a 27 14 Giải các phương trình sau: a) 5 x + 3 = 3x − 7 (a) 1  3 x − 1 = 2 x − 5 ( x ≥ 3 ) (a ) . CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO – TOÁN 12 I. Mục tiêu a/ Kiến thức: Giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn một số kiến thức cơ bản của chương trình nâng cao. b/ Kĩ năng:. : - Cần bám sát chương trình và sách giáo khoa nâng cao, giúp học sinh có thể giải được các bài tập trong sách giáo khoa. - Không nên quá cứng nhắc trong phân phối thời gian cho các chủ đề tự. y = 2x 2 - 4x. IV. Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức. 18 Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn 10. Đại số.  Phương trình và hệ phương trình. (5

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan