SKKN Giúp học sinh có khả năng tổng quát hoá các vấn đề theo lối tư duy xây dựng trong học toán

34 1.6K 2
SKKN Giúp học sinh có khả năng tổng quát hoá các vấn đề  theo lối tư duy xây dựng trong học toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nhận vấn đề dưới nhiều góc độ . • Giúp học sinh có khả năng tổng quát hoá các vấn đề (lối tư duy xây dựng ). Nhìn lại kết quả hoc tập của học sinh trường Lê Lai thông qua các kì thi đại học. như khả năng tư duy theo hướng xây dựng lý thuyết là rất yếu. + Vậy vấn đề đổi mới đặt ra cho nền giáo dục : • Cần giúp học sinh phái triển tư duy trừu tư ng và tư duy sáng tạo . 1 • Biết cách. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời nói đầu: Với tư tưởng dạy học sinh không chỉ dạy kiến thức cho các em, mà cần dạy cả phương pháp suy luận, khả năng vận dụng, khả năng kết nối các môn khoa học, hướng tư duy

Ngày đăng: 28/03/2015, 22:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Vẫn sử dụng được cả 3 cách ở bài toán 3. Đáp số:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan