Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí

13 4.5K 3
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu IVa: Theo chương trình Chuẩn. ( 2,0 điểm ) Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này. Câu IVb: Theo chương trình Nâng cao. ( 2,0 điểm ) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này.

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGÔ TRÍ HOÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm ) : Câu I ( 2,0 điểm ) : 1/ Trình bày tóm tắt sự phân hoá theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá đó ? 2/ Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? Câu II ( 3,0 điểm ) : 1/ Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? 2/ Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta. Câu III ( 3,0 điểm ) : Cho bảng số liệu: Hiện trạng sử dụng đất tính đến ngày 01/01/2009 . Đơn vị: nghìn ha Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả nước Đất nông nghiệp 742 1 479 9 599 Đất lâm nghiệp 130 5 551 14 758 Đất chuyên dùng và đất ở 378 426 2 263 Đất khác 246 2 688 6 485 Tổng 1 496 10 144 33 105 Theo Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 1/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước theo bảng số liệu. 2/ Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó. II . PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN ( 2,0 điểm ) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu ( câu IVa hoặc câu IVb ). Câu IVa: Theo chương trình Chuẩn. ( 2,0 điểm ) Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này. Câu IVb: Theo chương trình Nâng cao. ( 2,0 điểm ) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này. ( Thí sinh không được sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam trong phòng thi ) ======================= Hết ======================= Giám thị không giải thích gì thêm. 1 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) Họ và tên thí sinh Số báo danh Chữ ký của giám thị 1 Chữ ký của giám thị 2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGÔ TRÍ HOÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn Địa Lý – Khối C Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm ) I (2 điểm) 1/ Trình bày tóm tắt sự phân hoá theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá đó ? * Sự phân hoá theo độ cao : + Ở đai thấp nhất (lên đến độ cao 600 - 700m ở miền Bắc, 900 - 1000m ở miền Nam) : diện tích lớn nhất, thiên nhiên mang sắc thái nhiệt đới gió mùa. + Ở độ cao lớn hơn (miền Bắc từ 600 - 700m, miền Nam từ 900 - 1000m đến độ cao 2600m) thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa trên núi. + Đai cao nhất (từ độ cao 2600m trở lên) : chỉ có ở miền Bắc, thiên nhiên mang sắc thái ôn đới gió mùa trên núi. * Nguyên nhân của sự phân hoá theo độ cao : do nước ta là đất nước nhiều đồi núi, địa hình có sự phân bậc, khí hậu và các yếu tố tự nhiên thay đổi theo độ cao địa hình. 1,0 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 2/ Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? * Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh: + Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao, tuy đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn còn chậm (dẫn chứng). + Do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người. * Khó khăn: + Làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng… + Tạo ra sức ép rất lớn đối với vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống… 1,0 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 II (3 điểm) 1/ Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? * Cơ cấu công nghiệp theo ngành: + Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. + Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp). + Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may…). + Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. * Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm: + Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế - xã hội)… + Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường… 1,5 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2/ Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát 1,5 điểm 2 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta. * Chứng minh: + Biển có nhiều loại hải sản với ngư trường lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, đặc sản (tổ yến, ); bờ biển có nhiều đầm phá, vịnh nước sâu (Dung Quất, Vân Phong, ), nhiều bãi biển đẹp (Nha Trang, Mũi Né, ). + Khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng (đặc biệt cát làm thủy tinh ở Khánh Hòa), vàng, dầu khí. Sông ngòi có tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ. + Rừng có diện tích tương đối lớn (độ che phủ 38,9%) với nhiều loại gỗ, chim và thú quý. + Đồng bằng Tuy Hòa màu mỡ; các vùng gò đồi thuận lợi cho chăn nuôi bò, dê, cừu. * Kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta: + Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa. + Ba đảo: Phú Quốc, Cái Bầu, Cát Bà. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 III (3 điểm) 1/ Vẽ Biểu đồ … - Xử lí số liệu: TỈ TRỌNG CÁC LOẠI ĐẤT CỦA HAI VÙNG SO VỚI CẢ NƯỚC (Đơn vị: %) Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Đất nông nghiệp 7,73 15,4 Đất lâm nghiệp 0,88 37,61 Đất chuyên dùng và đất ở 16,70 18,82 - Vẽ: + Vẽ biểu đồ cột nhóm, mỗi vùng thành một nhóm gồm 3 cột cho 3 loại đất. + Vẽ đúng yêu cầu của biểu đồ cột, có đủ các yếu tố: các cột, tên biểu đồ, chú giải (tên vùng và quy ước biểu hiện tỉ trọng, có thể như trong đáp án hoặc lập bảng chú giải). 1,75 điểm 0,25 1,5 2/ Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự 1,25 điểm 3 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) khác nhau đó: * Nêu sự khác nhau: + Tính tỉ trọng của các loại đất trong cơ cấu sử dụng đất của mỗi vùng, kết quả như sau (%): Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Đất nông nghiệp 49,60 14,57 Đất lâm nghiệp 8,69 54,72 Đất chuyên dùng và đất ở 25,27 4,20 Các loại đất khác 16,44 26,51 Tổng diện tích 100,00 100,00 + Tỉ trọng đất lâm nghiệp và các loại đất khác của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn so với Đồng bằng sông Hồng (dẫn chứng). + Tỉ trọng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng cao hơn so với Trung du và miền núi Bắc Bộ (dẫn chứng). * Giải thích: + Đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng cao hơn vì đây là vùng mà đồng bằng chiếm phần lớn diện tích, dân số đông, kinh tế - xã hội phát triển hơn. + Đất lâm nghiệp và các loại đất khác ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao hơn vì: địa hình miền núi (phần lớn diện tích không thuận lợi cho nông nghiệp), mật độ dân số thấp, kinh tế - xã hội phát triển ở mức thấp hơn. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II . PHẦN RIÊNG ( 2,0 điểm ) : Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài . IVa (2 điểm) Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này. * Tại sao… + Có vị trí địa lí đặc biệt thuận lợi (bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long ). + Có nguồn tài nguyên đa dạng, nổi bật nhất là dầu khí ở thềm lục địa. + Dân cư đông (15,2 triệu người năm 2006), nguồn lao động dồi dào, có chất lượng. + Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật tốt và đồng bộ. + Tập trung tiềm lực và có trình độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước. + Các nguyên nhân khác (thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, sự năng động trong cơ chế thị trường, ). * Định hướng phát triển của vùng + Phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao ; hình thành các khu công nghiệp tập trung. + Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ (thương mại, ngân hàng, du lịch, ). 1,5 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 điểm 0,25 0,25 IVb (2 điểm) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này. * Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? + Diện tích trồng lúa chiếm trên 50% diện tích trồng lúa cả nước. + Đất đai màu mỡ, nhất là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu. + Khí hậu có tính chất cận xích đạo ; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. + Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa, năng động. + Bước đầu đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật (hệ thống thuỷ lợi, cơ sở tạo giống, dịch vụ bảo vệ thực vật, công nghiệp xay xát, ). + Các nguyên nhân khác (chính sách khuyến nông, nhu cầu về gạo ở trong nước và xuất khẩu, ). 1,5 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 điểm 4 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) * Định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng: + Tập trung thâm canh, tăng vụ kết hợp với khai hoang, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. + Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch, 0,25 0,25 ========================== Hết ========================== ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8 điểm ) Câu I : (3,0 điểm ) 1. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học,trình bày phạm vi lãnh thổ nước ta.Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia 2. Cho bảng số liệu sau : Phân bố đô thị và số dân đô thị ở một số vùng,năm 2006 Các vùng Số lượng Đô thị Trong đó Số dân (nghìn người) Thành Phố Thị xã Thị trấn Trung du và miền núi Bắc Bộ 167 9 13 145 2151 Đồng bằng sông Hồng 118 7 8 103 4547 Tây Nguyên 54 3 4 47 1368 Đông Nam Bộ 50 3 5 42 6928 a. Tính số dân bình quân trên 1 đô thị ở mỗi vùng b. Nhận xét sự phân bố đô thị và số dân bình quân /đô thị giữa các vùng Câu II : (2,0 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau : Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2005 ( Đơn vị : tỉ USD ) Năm 1990 1996 1998 2000 2005 Giá trị xuất khẩu 2,4 7,3 9,4 14,5 32,4 Giá trị nhập khẩu 2,8 11,1 11,5 15,6 36,8 1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất nhập khẩu nước ta 1990-2005 2. Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian trên. Câu III : (3,0 điểm ) 1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ 2. Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm ) Thí sinh làm một trong hai câu sau( câu IV.a hoặc câu IV.b ) Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm ) 5 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) 1. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí. 2. Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa. Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao : (2,0 điểm ) 1. Kể tên các tỉnh dẫn đầu về sản lượng thủy sản đánh bắt và các vùng nuôi cá nước ngọt phát triển ở nước ta 2. Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng Hết HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn gồm 3 trang) A. Hướng dẫn chung 1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn qui định. 2. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có ) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 điểm làm tròn thành 0,50 điểm, lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm ) B. Đáp án và thang điểm Câu Đáp án Điểm Câu I I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8 điểm ) 1.Trình bày phạm vi lãnh thổ nước ta (0,75 điểm ) Bao gồm : -Vùng đất : gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo, có tổng diện tích là 331 212 km 2 - Vùng biển bao gồm : nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1triệu km 2 ở Biển Đông - Vùng trời : là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ nước ta Một số của khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc,Lào,Campuchia của nước ta (0,75 điểm ) -Trên đường biên giới với Trung Quốc : cửa khẩu Móng Cái, Hữu Nghị, Thanh Thủy ,Đồng Đăng, Lào Cai… -Trên đường biên giới với Lào : cửa khẩu Tây Trang,Nậm Cắn,Cầu Treo, Cha Lo,Lao Bảo… -Trên đường biên giới với Campuchia : cửa khẩu Lệ Thanh, Hoa Lư, Mộc Bài, Vinh Xương… 2. Tính số dân bình quân và nhận xét(1,5 điểm) a. Tính số dân bình quân trên 1 đô thị ở mỗi vùng -Trung du và miền núi Bắc Bộ 12,9 nghìn người / đô thị -Đồng bằng sông Hồng 38,5 nghìn người / đô thị 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 6 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) Câu II CâuII I -Tây Nguyên 25,3 nghìn người / đô thị - Đông Nam Bộ 138,6 nghìn người / đô thị b. Nhận xét sự phân bố đô thị và số dân bình quân /đô thị giữa các vùng - Số đô thị và số dân bình quân/đô thị giữa các vùng rất khác nhau (không đồng đều ) - Vùng có số đô thị nhiều nhất là TD và MNBB gấp 3,3 lần vùng ít đô thị nhất là Đông Nam Bộ -Tuy nhiên số dân bình quân/ đô thị ở TD và MNBB còn thấp (12,9 nghìn người / 1 đô thị ) chưa bằng 1/10 vùng Đông Nam Bộ (138,6 nghìn người / đô thị ) - Số thành phố lớn còn quá ít so với mạng lưới đô thị 1. Vẽ biểu đồ đường : (1,25 điểm ) Yêu cầu :-Có một trục tung, một trục hoành - Có hai đường biểu diễn - Có chú giải, tên biểu đồ -Số liệu tương ứng Nếu thiếu một trong các nội dung trên thì trừ 0,25 điểm 2. Nhận xét : (0,75 điểm ) -Giá trị xuất nhập khẩu đều tăng liên tục(dẫn chứng ) -Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu ( giá trị xuất khẩu tăng 13,5 lần, giá trị nhập khẩu tăng 13,1 lần ) -Các thời kì đều nhập siêu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ(2,25 điểm ) a. Thuận lợi (1,75 điểm ) - Vị trí địa lí : +Bắc Trung Bộ liền kề Đồng bằng sông Hồng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Đồng bằng sông Hồng trong quá trình phát triển + Với một số cảng biển và các tuyến đường bộ chạy theo hướng đông- tây mở lối giao lưu với Lào và Đông Bắc Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế mở -Điều kiện tự nhiên : +Có một số tài nguyên khoáng sản có giá trị như crômít, thiếc,sắt, đá vôi và sét làm xi măng,đá quí +Rừng có diện tích tương đối lớn, độ che phủ rừng chỉ đứng sau Tây Nguyên +Hệ thống sông Mã, sông Cả có giá trị về thủy lợi, giao thông thủy (ở hạ lưu ) và tiềm năng thủy điện +Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn,có khả năng phát triển kinh tế vườn rừng,chăn nuôi gia súc lớn +Dọc ven biển có khả năng phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản +Tài nguyên du lịch đáng kể : các bãi tắm nổi tiếng như Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Thuận An, Lăng Cô,Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng,Di sản văn hóa thế giới Di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 7 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) CâuIV c. Khó khăn (0,5 điểm ) - Tiềm năng phát triển nông nghiệp có phần hạn chế do các đồng bằng nhỏ hẹp,chỉ có đồng bằng Thanh-Nghệ- Tĩnh là lớn hơn cả - Chịu ảnh hưởng khá mạnh của gió mùa Đông Bắc.Về mùa hạ có hiện tượng gió phơn Tây Nam thời tiết nóng và khô. Nhiều hạn hán,bão,mưa lớn,nước lũ, triều cường - Mức sống của dân cư còn thấp,hậu quả chiến tranh còn để lại - Cơ sở hạ tầng của vùng còn nghèo,việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn hạn chế 2.Phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo vì: (0,75điểm) -Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng :đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai thác đặc sản,khoáng sản ,du lịch biển và giao thông vận tải biển.Chỉ có khai thác tổng hợp mới dêm lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ mộ trường -Môi trường biển là không thể chia cắt được.Bởi vậy,một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển,cho các vùng nước và đảo xung quanh -Môi trường đảo,do sự biệt lập nhất định của nó, không giống như trên đất liền, lại do có diện tích nhỏ,nên rất nhạy cảm trước tác động của con người II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm ) Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm ) 1. Nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí, vì dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí:( 1,0 điểm ) - Giữa đồng bằng với trung du,miền núi (ở đồng bằng tập trung khoảng 75 % dân số,mật độ dân số cao. Ở trung du,miền núi mật độ dân số thấp hơn nhiều ) -Giữa thành thị với nông thôn ( thành thị 26,9%, nông thôn 73,1% năm 2005) -Sự phân bố dân cư chưa hợp lí đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng lao động,khai thác tài nguyên. Nơi thừa lao động là ở các vùng đồng bằng,nơi có tiềm năng lớn lại thiếu lao động như Tây Nguyên,Tây Bắc 2.Sự khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa (1,0 điểm ) *Nền nông nghiệp cổ truyền * Nền nông nghiệp hàng hóa - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công . - Sản xuất qui mô lớn, sử dụng nhiều máy móc, vật tự nông nghiệp,công nghệ mới - Năng suất lao động thấp - Năng suất lao động cao - Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh là - Sản xuất hàng hóa, thâm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 8 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) canh, chính chuyên môn hóa - Người sản xuất quan tâm nhiều - Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lương hơn đến lợi nhuận Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao : (2,0 điểm ) 1.Kể tên các tỉnh dẫn đầu dẫn đầu về sản lượng thủy sản đánh bắt, các vùng nuôi cá nước ngọt phát triển ở nước ta (0,5 điểm ) - Các tỉnh dẫn đầu về thủy sản đánh bắt : Kiên Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau - Các vùng nuôi cá nước ngọt phát triển : Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng 2.Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng (1,5 điểm ) *Tài nguyên tự nhiên - Địa hình : 125 bãi biển, 2 di sản thiên nhiên thế giới,200 hang động - Khí hậu : đa dạng, phân hóa -Nước: sông ,hồ,nước khoáng ,nước nóng - Sinh vật: Hơn 30 vườn quốc gia. Động vật hoang dã, thủy hải sản * Tài nguyên nhân văn -Di tích: 4 vạn di tích (hơn 2,6 nghìn được xếp hạng ).3 di sản văn hóa vật thể và 3 di sản văn hóa phi vật thể thế giới - Lễ hội: quanh năm , tập trung vào mùa xuân - Tài nguyên khác : làng nghề, văn nghệ dân gian,ẩm thực 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ĐỀ SỐ 3: SỞ GD -ĐT QUẢNG TRỊ Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2011- ĐỢT I Môn: Địa lí ; Khối C Thời gian làm bài :180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) 1. Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa? 2. Trình bày mối quan hệ giữa dân số, lao động, việc làm của nước ta hiện nay. Câu II(3,0 điểm) 1. Tại sao việc phát triển nông nghiệp hàng hóa lại góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới? Nêu các biện pháp để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. 2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ. Câu III(3,0 điểm) Cho bảng số liệu: 9 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA VÀ DOANH THU TỪ DU LỊCH CỦA NƯỚC TA: Tiêu chí 1995 1997 1998 2000 2005 Khách quốc tế(triệu lượt) 1,4 1,7 1,5 2,1 3,5 Khách nội địa (triệu lượt) 5,5 8,5 9,6 11,2 16,0 Doanh thu (nghìn tỉ đồng) 8,0 10,0 14,0 17,0 30,0 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch của nước ta trong giai đoạn 1995-2005. 2. Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó. Câu IV(2 điểm) 1.Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị , xã hội sâu sắc? 2 Trình bày những hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐH- CĐ Năm 2011- Đợt I Môn: ĐIẠ LÍ; Khối Câu Ý Nội dung Điểm I (2,0đ) 1 Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa? 1,00 Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vì: - Vị trí địa lí: nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc nên có khí hậu nhiệt đới. - Tiếp giáp với Biển Đông nóng và ẩm nên khí hậu được tăng cường tính chất ẩm từ biển vào - Nước ta nằm trong khu vực gió mùa nên khí hậu nước ta mang tính chất gió mùa. 0,5 0,25 0,25 2 Trình bày mối quan hệ giữa dân số, lao động, việc làm của nước ta hiện nay. 1,00 - Dân số tác động trực tiếp đến nguồn lao động và giải quyết việc làm của nước ta. Nước ta dân số đông, tăng nhanh, tạo nên lực lượng lao động dồi dào. Trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển nên việc làm là một vấn đề lớn của nước ta hiện nay - Lao động nước ta chủ yếu hoạt động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp, năng suất thấp, thu nhập thấp, trình độ dân trí chưa cao nên mức gia tăng dân số ở nông thôn còn cao làm cho tốc độ gia tăng dân số của cả nước còn cao 0,5 0,5 Câu II ( 3 đ ) 1 Tại sao việc phát triển nông nghiệp hàng hóa lại góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới? Biện pháp để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa? 1,00 - Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, kết hợp với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp có thể làm thay đổi cơ cấu mùa vụ, khắc phục những hạn chế do tính mùa vụ khắt khe vốn có của nông nghiệp nhiệt đới. - Đồng thời phát huy lợi thế của nông nghiệp nhiệt đới trong việc 0,25 0,25 10 [...].. .Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) Câu III (3 đ) cung cấp các nông sản hàng hóa với khối lượng lớn tới các thị trường khác nhau trên thế giới, với những khác biệt về mùa vụ giữa nước ta và nhiều nước khác trên thế giới * Biện pháp: - Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa, sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp,... cả nước , việc làm là vấn đề nan giải của vùng - Chịu ảnh hưởng của nhiều thi n tai: bão, lũ lụt, hạn hán - Tài nguyên bị suy thoái, thi u nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp - Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 0,5 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Hết 12 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết)... 2005 Khách quốc tế 100,0 124,4 107,1 150,0 250,0 Khách nội địa 100,0 154,5 174,5 203,6 290,9 Doanh thu 100,0 125,0 175,0 212,5 378,8 b) Vẽ biểu đồ:* Yêu cầu: - Chọn dạng biểu đồ đường gồm 3 đường 0,25 0,25 2,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 2,00 0,5 1,5 11 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) - Đảm bảo khoảng cách năm 2 - Vẽ chính xác, có tên biểu đồ và chú giải 1,00... đa dạng hóa cơ cấu cây trồng + Thủy văn: Các hệ thống sông có giá trị về thủy lợi, giao thông thủy và tiềm năng thủy điện + Khoáng sản:crômit, thi c, sắt, đá vôi, sét làm xi măng, đá quý + Rừng: có diện tích tương đối lớn, thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế + Tài nguyên du lịch: các bãi tắm nổi tiếng như: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thi n Cầm, Thuận An; Di sản thi n nhiên thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng ;... Tốc độ tăng khác nhau giữa các tiêu chí: + Doanh thu từ du lịch tăng nhanh nhất( dẫn chứng) + Tiếp theo là khách nội địa ( đẫn chứng) + Sau cùng là khách quốc tế ( dẫn chứng) b) Giải thích: - Du lịch nước ta phát triển nhanh nhờ chính sách Đổi mới Tiềm năng du lịch đang được khai thác nên có sức thu hút mạnh với du khách quốc tế và khách nội địa - Đời sống nhân dân được cải thi n, nhu cầu du lịch tăng... và dịch vụ nông nghiệp 2 Thuận lợi, khó khăn của Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế a) Thuận lợi: - Vị trí địa lí: + Bắc Trung Bộ liền kề Đồng bằng sông Hồng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Đồng bằng sông Hồng trong quá trình phát triển + Cầu nối Bắc- Nam - Điều kiện tự nhiên; + Địa hình, đất: Các đồng bằng nhỏ hẹp, chỉ có đồng bằng ThanhNghệ -Tĩnh là lớn hơn cả, có nhiều loại đất Diện tích vùng gò đồi... tế, chính trị, xã hội của việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ - Ý nghĩa kinh tế lớn: + TD- MNBB có tiềm năng lớn, nhưng mới được khai thác một phần Việc phát huy các thế mạnh của vùng sẽ góp phần nâng cao vị thế của vùng trong nền kinh tế cả nước + Đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng, tạo ra cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lí hơn - Ý nghĩa chính trị - xã hội: Đây... Huế - Điều kiện kinh tế - xã hội: có một số cảng biển, các tuyến đường bộ theo hướng đông – tây tạo diều kiện để phát triển nền kinh tế mở b) Khó khăn: - Nhiều thi n tai: bão, lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng - Mức sống của dân cư còn thấp - Hậu quả chiến tranh - Cơ sở hạ tầng còn nghèo, việc thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế 1 Vẽ biểu đồ a)Xử lí số liệu: Tốc độ tăng trưởng khách và doanh thu từ . Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGÔ TRÍ HOÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI. sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam trong phòng thi ) ======================= Hết ======================= Giám thị không giải thích gì thêm. 1 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án. nghiệp nhiệt đới trong việc 0,25 0,25 10 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn địa lí (có đáp án chi tiết) cung cấp các nông sản hàng hóa với khối lượng lớn tới các thị trường khác nhau trên thế giới,

Ngày đăng: 13/09/2014, 09:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan