Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn toán

39 2.3K 1
Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu 3 ( 2.0 điểm) Hưởng ứng phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Lóp 9A trường THCS Hoa Hồng dự ddingj trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động, có 5 bạn được Liên Đội triệu tập tham gia chiến dịch an toàn giao thông nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 2 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh. Câu4 ( 3,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) có cùng bán kính R cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho tâm O nằm trên đường tròn (O’) và tâm O’ nằm trên đường tròn (O). Đường nối tâm OO’ cắt AB tại H, cắt đường tròn (O’) tại giao điểm thứ hai là C. Gọi F là điểm đối xứng của B qua O’. a) Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của (O), và AC vuông góc BF. b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AF. Qua D kẽ đường thẳng vuông góc với OC cắt OC tại K, Cắt AF tại G. Gọi E là giao điểm của AC và BF. Chứng minh các tứ giác AHO’E, ADKO là các tứ giác nội tiếp. c) Tứ giác AHKG là hình gì? Vì sao. d) Tính diện tích phần chung của hình (O) và hình tròn (O’) theo bán kính R.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi : TOÁN Câu 1 (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau: 1 1 3 2 2 3 2 2; 3 1 3 1 A B= + − − = − − + Câu 2 (1.5 điểm) 1) Giải các phương trình: a. 2x 2 + 5x – 3 = 0 b. x 4 - 2x 2 – 8 = 0 Câu 3 ( 1.5 điểm) Cho phương trình: x 2 +(2m + 1)x – n + 3 = 0 (m, n là tham số) a) Xác định m, n để phương trình có hai nghiệm -3 và -2. b) Trong trường hợp m = 2, tìm số nguyên dương n bé nhất để phương trình đã cho có nghiệm dương. Câu 3 ( 2.0 điểm) Hưởng ứng phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Lóp 9A trường THCS Hoa Hồng dự ddingj trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động, có 5 bạn được Liên Đội triệu tập tham gia chiến dịch an toàn giao thông nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 2 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh. Câu4 ( 3,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O ’ ) có cùng bán kính R cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho tâm O nằm trên đường tròn (O ’ ) và tâm O ’ nằm trên đường tròn (O). Đường nối tâm OO ’ cắt AB tại H, cắt đường tròn (O ’ ) tại giao điểm thứ hai là C. Gọi F là điểm đối xứng của B qua O ’ . a) Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của (O), và AC vuông góc BF. b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AF. Qua D kẽ đường thẳng vuông góc với OC cắt OC tại K, Cắt AF tại G. Gọi E là giao điểm của AC và BF. Chứng minh các tứ giác AHO ’ E, ADKO là các tứ giác nội tiếp. c) Tứ giác AHKG là hình gì? Vì sao. d) Tính diện tích phần chung của hình (O) và hình tròn (O ’ ) theo bán kính R. Hết uBND tinh bắc ninh Sở giáo dục và đào tạo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học 2011 - 2012 Môn thi: Toán Bài 1(1,5 điểm) a)So sánh : 3 5 và 4 3 b)Rút gọn biểu thức: 3 5 3 5 3 5 3 5 A + = + Bài 2 (2,0 điểm) Cho hệ phơng trình: 2 5 1 2 2 x y m x y + = = ( m là tham số) a)Giải hệ phơng trình với m = 1 b)Tìm m để hệ có nghiệm (x;y) thỏa mãn : x 2 2y 2 = 1. Bài 3 (2,0 điểm) Gải bài toán bằng cách lập phơng trình hoặc hệ phơng trình: Một ngời đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km.Khi đi từ B trở về A ngời đó tăng thêm vận tốc 4km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút.Tính vận tốc xe đạp khi đi từ A đến B . Bài 4 (3,5 điểm) Cho đờng tròn (O;R), dây BC cố định (BC < 2R) và điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đờng cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau ở H. a)Chứng minh rằng tứ giác ADHE nội tiếp . b)Giả sử ã 0 60BAC = , hãy tính khoảng cách từ tâm O đến cạnh BC theo R. c)Chứng minh rằng đờng thẳng kẻ qua A và vuông góc với DE luôn đi qua một điểm cố định. d) Phân giác góc ã ABD cắt CE tại M, cắt AC tại P. Phân giác góc ã ACE cắt BD tại N, cắt AB tại Q. Tứ giác MNPQ là hình gì? Tại sao? Bài 5 (1,0 điểm) Cho biểu thức: P = 2 2 ( 2)( 6) 12 24 3 18 36.xy x y x x y y + + + + + Chứng minh P luôn d- ơng với mọi giá trị x;y R SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2011 – 2012 Bài 1: ( 3,0 điểm ) a) Rút gọn: A = 3:)327212( −+ b) Giải phương trình : x 2 - 4x + 3 =0 c) Giải hệ phương trình:    −=+ =− 1 42 yx yx Bài 2: ( 1,5 điểm ) Cho Parabol (P): y = x 2 và đường thẳng (d) : y = 2x + a a\ Vẽ Parabol (P) b\ Tìm tất cả các giá trị của a để đường thẳng (d) và parabol (P) không có điểm chung Bài 3: ( 1,5 điểm ): Hai ô tô cùng lúc khởi hành tứ thành phố A đến thành phố B cách nhau 100 km với vận tốc không đổi.Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất 10km/h nên ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 30 phút.Tính vận tốc của mỗi ô tô trên. Bài 4: ( 3,5 điểm ) Trên đường tròn (O,R) cho trước,vẽ dây cung AB cố định không di qua O.Điểm M bất kỳ trên tia BA sao cho M nằm ngoài đường tròn (O,R).từ M kẻ hai tiếp tuyến MC và MD với đường tròn (O,R) (C,D là hai tiếp điểm) a\ Chứng minh tứ giác OCMD nội tiếp. b\ Chứng minh MC 2 = MA.MB c\ Gọi H là trung diểm đoạn AB , F là giao điểm của CD và OH. Chứng minh F là điểm cố định khi M thay đổi Bài 5: ( 0,5 điểm ) Cho a và b là hai số thỏa mãn đẳng thức: a 2 + b 2 + 3ab -8a - 8b - 2 ab3 +19 = 0 Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm a và b HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐĂK LĂK NĂM HỌC: 2011 – 2012 Câu 1. (2,0 điểm) 1) Giải các phương trình sau: a/ 9x 2 + 3x – 2 = 0. b/ x 4 + 7x 2 – 18 = 0. 2) Với giá trị nào nào của m thì đồ thị của hai hàm số y = 12x + (7 – m) và y = 2x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung? Câu 2. (2,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức: 2 1 . 1 2 3 2 2 A = + + + 2) Cho biểu thức: 1 1 1 2 1 . ; 0, 1 1 1 1 B x x x x x x     = + + − > ≠  ÷  ÷ − + −     a) Rút gọn biểu thức B. b) Tìm giá của của x để biểu thức B = 3. Câu 3.(1,5 điểm) Cho hệ phương trình: 2 1 (1) 2 2 y x m x y m − = +   − = −  1) Giải hệ phương trình (1) khi m =1. 2) Tìm giá trị của m để hệ phương trình (1) có nghiệm (x ; y) sao cho biểu thức P = x 2 + y 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 4.(3,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Đường thẳng BD cắt đường tròn (O) tại điểm P; đường thẳng CE cắt đường tròn (O) tại điêm thứ hai Q. Chứng minh rằng: 1) BEDC là tứ giác nội tiếp. 2) HQ.HC = HP.HB 3) Đường thẳng DE song song với đường thẳng PQ. 4) Đường thẳng OA là đường trung trực của đoạn thẳng P. Câu 5. (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực tùy ý. Chứng minh: x 2 + y 2 + z 2 – yz – 4x – 3y ≥ -7. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không được giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………………… Số báo danh: ……………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 2011 – 2012 Câu 1: (1,5 điềm) a) Tính: 12 75 48− + b) Tính giá trị biểu thức ( ) ( ) 10 3 11 3 11 10A = − + Câu 2: (1,5 điềm) Cho hàm số y = (2 – m)x – m + 3 (1) a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số khi m = 1 b) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (1) đồng biến Câu 3: (1 điềm) Giải hệ phương trình : 2 5 3 1 x y x y + =   − =  Câu 4: (2,5 điềm) a) Phương trình x 2 – x – 3 = 0 có 2 nghiệm x 1 , x 2 . Tính giá trị: X = x 1 3 x 2 + x 2 3 x 1 + 21 b) Một phòng họp dự định có 120 người dự họp, nhưng khi họp có 160 người tham dự nên phải kê thêm 2 dãy ghế phải kê thêm một ghế nữa thì vừa đủ. Tính số dãy ghế dự định lúc đầu. Biết rằng số dãy ghế lúc đầu trong phòng nhiều hơn 20 dãy ghế và số ghế trên mỗi dãy là bằng nhau. Câu 5: (1 điềm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính chu vi tam giác ABC biết: AC = 5cm. HC = 25 13 cm. Câu 6: (2,5 điềm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB; Vẽ tiếp tuyến Ax, By với đường tròn tâm O. Lấy E trên nửa đường tròn, qua E vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt Ax tại D cắt By tại C. a) Chứng minh: OADE nội tiếp được đường tròn. b) Nối AC cắt BD tại F. Chứng minh: EF song song với AD. HẾT (Thí sinh được sử dụng máy tính theo quy chế hiện hành) Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TOÁN PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 5. (2.0 điểm) Giải hệ phương trình 2 x y 0 x 2y 1 0 − =   − + =  Câu 6. (1.5 điểm) Cho phương trình x 2 – 2mx + m 2 – 1 =0 (x là ẩn, m là tham số). a) Giải phương trình với m = - 1 b) Tìm tất cả các giá trị của m đê phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt c) Tìm tât cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x 1 , x 2 sao cho tổng P = x 1 2 + x 2 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 7. (1.5 điểm) Một hình chữ nhật ban đầu có cho vi bằng 2010 cm. Biết rằng nều tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20 cm và tăng chiều rộng thêm 10 cm thì diện tích hình chữ nhật ban đầu tăng lên 13 300 cm 2 . Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu. Câu 8. (2.0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, không là tam giác cân, AB < AC và nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính BE. Các đường cao AD và BK của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Đường thẳng BK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Gọi I là trung điểm của cạnh AC. Chứng minh rằng: a) Tứ giác AFEC là hình thang cân. b) BH = 2OI và điểm H đối xứng với F qua đường thẳng AC. Câu 9.(2.0 điểm) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = ab bc ca c ab a bc b ca + + + + + . HẾT Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh:…………………………………….Số báo danh:……………. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn : TOÁN Câu 1 (2,0 điểm): 1. Rút gọn các biểu thức a) A 2 8= + b) ( ) a b B + . a b - b a ab-b ab-a   =  ÷  ÷   với 0, 0,a b a b> > ≠ 2. Giải hệ phương trình sau: 2x + y = 9 x - y = 24    Câu 2 (3,0 điểm): 1. Cho phương trình 2 2 x - 2m - (m + 4) = 0 (1), trong đó m là tham số. a) Chứng minh với mọi m phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt: b) Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để 2 2 1 2 x + x 20= . 2. Cho hàm số: y = mx + 1 (1), trong đó m là tham số. a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A (1;4). Với giá trị m vừa tìm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên R? b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng (d) có phương trình: x + y + 3 = 0 Câu 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B dài 30 km. Khi đi ngược trở lại từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 3 (km/h) nên thời gia về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp lúc đi từ A đến B. Câu 4 (2,5 điểm): Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ điểm A bên ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Từ B, kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tại D (D khác B). Nối AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K. Nối BK cắt AC tại I. 1. Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. 2. Chứng minh rằng : IC 2 = IK.IB. 3. Cho · 0 BAC 60= chứng minh ba điểm A, O, D thẳng hàng. Câu 5 (1,0 điểm): Cho ba số x, y, z thỏa mãn [ ] x, y, z 1:3 x + y + z 3  ∈ −   =   . Chứng minh rằng: 2 2 2 x + y + z 11≤ HẾT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH ĐỊNH Bài 1 (2điểm) a) Giải hệ phương trình : 3 7 2 8 x y x y − =   + =  b) Cho hàm số y = ax + b.Tìm a và b biết rằng đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng y = -2x +3 và đi qua điểm M( 2;5) Bài 2: (2điểm) Cho phương trình 2 2( 1) 4 0x m x m+ + + − = (m là tham số) a)Giải phương trình khi m = -5 b)Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m c)Tìm m sao cho phương trình đã cho có hai nghiêm x 1 , x 2 thỏa mãn hệ thức 2 2 1 2 1 2 3 0x x x x + + = Bài 3 : (2điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và bình phương độ dài đường chéo gấp 5 lần chu vi.Tính diện tích hình chữ nhật Bài 4: (3điểm) Cho đường tròn tâm O, vẽ dây cung BC không đi qua tâm.Trên tia đối của tia BC lấy điểm M bất kì.Đường thẳng đi qua M cắt đường (O) lần lượt tại hai điểm N và P (N nằm giữa M và P) sao cho O năm bên trong góc PMC. Trên cung nhỏ NP lấy điểm A sao cho cung AN bằng cung AP.Hai dây cung AB,AC cắt NP lần lượt tại D và E. a)Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp. b) Chứng minh : MB.MC = MN.MP c) Bán kính OA cắt NP tại K. Chứng minh: 2 .MK MB MC > Bài 5 (1điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 2 2011x x A x − + = (với x ≠ 0 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: TOÁN (Đợt 1) Câu 1 (3,0 điểm). 1) Giải các phương trình: a. 5( 1) 3 7+ = +x x b. 4 2 3 4 1 ( 1) + + = − − x x x x x 2) Cho hai đường thẳng (d 1 ): 2 5y x= + ; (d 2 ): 4 1y x= − − cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng (d 3 ): ( 1) 2 1y m x m= + + − đi qua điểm I. Câu 2 (2,0 điểm). Cho phương trình: 2 2( 1) 2 0x m x m− + + = (1) (với ẩn là x ). 1) Giải phương trình (1) khi m =1. 2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m . 3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 x ; 2 x . Tìm giá trị của m để 1 x ; 2 x là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 . Câu 3 (1,0 điểm). Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77 m 2 . Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu? Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có Â > 90 0 . Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E. 1) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn. 2) Gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD. 3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH.BD. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 (Đợt 2) Câu 1 (2,5 điểm). 1) Cho hàm số 2 ( ) 2 5y f x x x= = + − . a. Tính ( )f x khi: 0; 3x x= = . b. Tìm x biết: ( ) 5; ( ) 2f x f x= − = − . 2) Giải bất phương trình: 3( 4) 6x x− > − Câu 2 (2,5 điểm). 1) Cho hàm số bậc nhất ( ) – 2 3y m x m= + + (d) a. Tìm m để hàm số đồng biến. b. Tìm m để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số 2 3y x= − . 2) Cho hệ phương trình 3 2 2 5 + = −   − =  x y m x y Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm ( ) ;x y sao cho 2 5 4 1 x y y − − = + . Câu 3 (1,0 điểm). Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm trong 6 ngày thì xong công việc. Hai người làm cùng nhau trong 3 ngày thì người thứ nhất được chuyển đi làm công việc khác, người thứ hai làm một mình trong 4,5 ngày (bốn ngày rưỡi) nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu. Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O; R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đoạn thẳng AO lấy điểm M (M khác A và O). Tia CM cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là N. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O; R) tại N. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng vuông góc với AB tại M ở P. 1) Chứng minh: OMNP là tứ giác nội tiếp. 2) Chứng minh: CN // OP. 3) Khi 1 AM AO 3 = . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN theo R. Câu 5 (1,0 điểm). Cho ba số , ,x y z thoả mãn 0 , , 1x y z< ≤ và 2x y z+ + = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 2 2 2 ( 1) ( 1) ( 1)x y z z x y − − − + + Hết Sở giáo dục và đào tạo phú thọ Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông Năm học 2011-2012 Cõu 1 (2,5 im) a) Rỳt gn ( ) 4:36392 +=A b) Gii bt phng trỡnh : 3x-2011<2012 c) Gii h phng trỡnh : = =+ 1335 132 yx yx Cõu 2 (2,0 im) a)Gii phng trỡnh : 2x 2 -5x+2=0 b)Tỡm cỏc giỏ tr tham s m phng trỡnh x 2 (2m-3)x+m(m-3)=0 cú 2 nghiờm phõn bit x 1 ; x 2 tha món iu kin 2x 1 - x 2 =4 Cõu 3 (1,5 im) Mt ngi i xe p t A n B vi vn tc khụng i.Khi i t B n A ngi ú tng vn tc thờm 2 km/h so vi lỳc i ,vỡ vy thi gian v ớt hn thi gian i 30 phỳt .tớnh vn tc lỳc i t A n B ,bit quóng ng AB di 30 km. Cõu 4 (3,0 im) Cho ng trũn (O;R),M nm ngoi (O) k hai tip tuyn MA; MB vi (O) ( A;B l tip im).K tia Mx nm gia MO v MA v ct (O) ti C ;D.Gi I l trung im CD ng thng OI ct ng thng AB ti N;Gii s H l giao ca AB v MO a) Chng minh t giỏc MNIH ni tip ng trũn. b) Chng minh rng tam giỏc OIH ng dng vi tam giỏc OMN , t ú suy ra OI.ON=R 2 c) Ga s OM=2R ,chng minh tam giỏc MAB u. Cõu 5 (1,0 im) Cho x, y l cỏc s thc tha món iu kin: xxyyyx = 11 Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc 5823 22 ++= yyxyxS Ht S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH LP 10 THPT QUNG NAM NM HC 2011-2012 Bi 1 (2.0 im ) Rỳt gon cỏc biu thc sau : A = 2 5 3 45 500+ B = 1 15 12 3 2 5 2 + Bi 2 (2.5 im ) 1) Gii h phng trỡnh : 3 1 3 8 19 x y x y = + = 2) Cho phng trỡnh bc hai : x 2 mx + m 1 = 0 (1) a) Gii phng trỡnh (1) khi m = 4 . b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim x 1 ; x 2 tha món h thc : [...]... tip b) Chng minh tam giỏc BAF l tam giỏc cõn c) Tia BE ct tia Ax ti H T giỏc AHFK l hỡnh gỡ? Ht -Sở giáo dục và đào tạo bắc giang đề thi tuyển sinh lớp 10thpt Năm học 2011 - 2012 Môn thi: toán Câu 1: (2,0 điểm) 1 Tính 3 27 144 : 36 2 Tìm các giá trị của tham số m để hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3 đồng biến trên R Câu 2: (3,0 điểm) a+3 a a 1 2 ữì ữ a 1 + 1ữ, với a 0; a 1... = CEB ,Suy ra C l trung im ca KE 3) Chng minh tam giỏc EHK vuụng cõn v MN // AB 4) Tớnh theo R din tớch hỡnh trũn ngoi tip t giỏc MCNH S GIO DC V O TO THI BèNH K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2011 - 2012 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt ,khụng k thi gian giao Bi 1 (2,0 im) Cho biu thc: A= 3 1 x 3 x +1 x 1 x 1 vi x 0, x 1 1 Rỳt gn A 2 Tớnh giỏ tr ca A khi x = 3 2 2 Bi 2 (2,0 im) mx + 2y... THNH PH H NI THI TUYN SINH VO LP 10 Bi I (2,5 im) Cho A = x 10 x 5 x 5 x 25 x +5 Vi x 0, x 25 1) Rỳt gn biu thc A 2) Tớnh giỏ tr ca A khi x = 9 3) Tỡm x A < 1 3 Bi II (2,5 im) Gii bi toỏn sau bng cỏch lp phng trỡnh hoc h phng trỡnh: Mt i xe theo k hoch ch ht 140 tn hng trong mt s ngy quy nh Do mi ngy i ú ch vt mc 5 tn nờn i ó hon thnh k hoch sm hn thi gian quy nh 1 ngy v ch thờm c 10 tn Hi theo... Hóy tớnh din tớch ca tam giỏc MIN theo R khi ba im E, I, F thng hng Bi V (0,5 im) Vi x > 0, tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc: M = 4x 2 3x + Sở giáo dục & Đào tạo Hng Yên 1 + 2011 4x Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2011 2012 - Phần B: Tự luận (8đ) Bài 1: (1,5đ): a) Rút gọn biểu thức: P = (4 2 8 + 2) 2 8 b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = x 2 và y... bit tõm I ca hỡnh vuụng v cỏc im M, N ln lt thuc cỏc ng thng AB, CD (Ba im M, I, N khụng thng hng) x 2 y 2 - xy - 2 = 0 Cõu 5 (1 im) Gii h phng trỡnh : 2 2 2 2 x + y = x y Sở GD Đt hà tĩnh Đề thi TS vào lớp 10 Năm học 2011 - 2012 Câu 1: 2 đ a) Tìm m để đờng thẳng y = (2m 1)x + 3 song song với đờng thẳng y = 3x -1 x + 2y = 4 2 x 3 y = 1 b) Giải hệ pt: Câu 2: 1,5 đ Cho biểu thức: P = 1 2 a ... phõn giỏc ca gúc PJQ b) Chng minh: t giỏc HINJ ni tip c) Gi giao im ca PN vi MJ l G; JQ vi MN l K Chng minh GK// PQ d) Chng minh G l tõm ng trũn ni tip VPKJ sở giáo dục và đào tạo Lạng sơn Kì THI TUYểN SINH lớp 10 THPT NăM học 2011 - 2012 Cõu 1 (2 im): a Tớnh giỏ trij ca cỏc biu thc: A = b Rỳt gn biu thc: P = x + y + 2 xy x+ y 25 + 9 ; B = : 1 x y ( 5 1)2 5 Vi x>0, y>0 v x y Tớnh giỏ tr ca biu thc... tip tam giỏc AMD thuc mt ng thng c nh khi M thay i HT Sở gd và đào tạo Thanh hoá Bài 1 : 1 Cho hai số : b1 = 1 + 2 Giải hệ phơng trình Bài 2 ( 1,5 điểm ) Cho biểu thức B = ( kỳ thi tuyển sinh vao lớp 10 THPT Năm học : 2011 - 2012 2 ; b2 = 1 - 2 Tính b1 + b2 m + 2 n = 1 2m n = 3 b b +2 b b 2 + 4 b 1 1 với b 0 và b 4 ): b4 b +2 1 Rút gọn biểu thức B 2 Tính giá trị của B tại b = 6 +... có 3 góc nhọn Các đờng cao CE và DF cắt nhau tại H 1 CM : Tứ giác BFHE nội tiếp đợc trong một đờng tròn 2 Chứng minh BFE và BDC đồng dạng 3 Kẻ tiếp tuyến Ey của đờng tròn tâm O đờng kính CD cắt BH tại N CMR N là trung điểmcủa BH Câu 5 : ( 1 điểm ) Cho các số dơng x, y , z Chứng minh bất đẳng thức : x + y+z y + x+z z >2 x+ y S GD & O TO THANH HO Bi 1(1.5): K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 2011-2012... BDEC ni tip b) Chng minh : MB.MC = MN.MP c) Bỏn kớnh OA ct NP ti K Chng minh: MK 2 > MB.MC Bi 5 (1im) x 2 2 x + 2011 Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc: A = (vi x 0 x2 S GD&T HềA BèNH K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2 010- 2011 2 2 x- 6 Cõu 1 (2 im) Cho biu thc : A = 1 x - 2 + x + 2 ữ: x2 - 2 ữ a) Tỡm x biu thc A cú ngha ; b) Rỳt gn biu thc A Cõu 2 (2 im) Cho phng trỡnh : x 2 - mx - x - m - 3 =... K và N thẳng hàng 3 Gọi I là tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác BKE Chứng minh rằng điểm I luôn nằm trên một đờng thẳng cố định khi điểm M thay đổi S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH LP 10 THPT BèNH THUN NM HC 2011 2012 Mụn thi : TON Bi 1:( 2 im) Cho hm s y = -x 2 cú th l ng thng (d ) 1/ Trong mt phng ta Oxy hóy v ng thng ( d ) 2/ Hm s y = 2mx + n cú th l ng thng ( d ) Tỡm m v n hai . YÊN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi : TOÁN Câu 1 (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau: 1 1 3 2 2 3 2 2; 3 1 3 1 A B= + − − = − − + Câu 2 (1.5 điểm) 1) Giải các phương. theo bán kính R. Hết uBND tinh bắc ninh Sở giáo dục và đào tạo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học 2011 - 2012 Môn thi: Toán Bài 1(1,5 điểm) a)So sánh : 3 5 và 4 3 b)Rút gọn biểu thức:. gì thêm. Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TOÁN PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 5. (2.0 điểm) Giải hệ phương

Ngày đăng: 30/10/2014, 09:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Môn : TOÁN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan