Luyện thi học sinh giỏi hóa học 8 (chương kim loại)

48 2.8K 1
Luyện thi học sinh giỏi hóa học 8 (chương kim loại)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚI TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Kim loại có tính dẻo, dễ dát mỏng, kéo sợi. Những kim loại khác nhau thì có tính dẻo khác nhau. Kim loại có tính dẫn điện, kim loại khác nhau thì có khả năng dẫn điện khác nhau, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc sau đó đến đồng, nhôm, sắt … Kim loại có tính dẫn nhiệt, kim loại khác nhau thì có khả năng dẫn nhiệt khác nhau, kim loại dẫn điện tốt thì thường cũng dẫn điện tốt. Các kim loại đều có ánh kim. Ngoài ra kim loại còn có một số tính chất vật lí riêng khác:

Chương 2 KIM LOẠI A - MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI - Kim loại có tính dẻo, dễ dát mỏng, kéo sợi. Những kim loại khác nhau thì có tính dẻo khác nhau. - Kim loại có tính dẫn điện, kim loại khác nhau thì có khả năng dẫn điện khác nhau, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc sau đó đến đồng, nhôm, sắt … - Kim loại có tính dẫn nhiệt, kim loại khác nhau thì có khả năng dẫn nhiệt khác nhau, kim loại dẫn điện tốt thì thường cũng dẫn điện tốt. - Các kim loại đều có ánh kim. - Ngoài ra kim loại còn có một số tính chất vật lí riêng khác: + Các kim loại khác nhau có khối lượng riêng khác nhau, những kim loại có khối lượng riêng nhỏ hơn 5 gam/cm 3 được gọi là kim loại nhẹ, còn các kim loại có khối lượng riêng lớn hơn 5 gam/cm 3 được gọi là kim loại nặng. + Các kim loại khác nhau có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khác nhau. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Thuỷ ngân (Hg) - 39 o C và cao nhất là vonfram (W) ở 3410 o C. + Các kim loại khác nhau có độ cứng khác nhau. II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI 1. Phản ứng của kim loại với phi kim a. Tác dụng với oxi Hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt …) phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao tạo thành oxit (thường là oxit bazơ). Thí dụ 1: Natri phản ứng với oxi tạo thành natri oxit: 4Na + O 2 → 2Na 2 O Thí dụ 2: 31 Sắt cháy trong oxi không khí tạo thành sắt từ oxit: 3Fe + 2O 2 → o t Fe 3 O 4 Thí dụ 3: Đồng cháy trong oxi tạo thành đồng (II) oxit: 2Cu + O 2 → o t 2CuO b. Tác dụng với phi kim khác Ở nhiệt độ cao kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối. Thí dụ 1: Natri nóng chảy phản ứng với khí clo tạo thành muối natri clorua tinh thể: 2Na + Cl 2 → o t 2NaCl Thí dụ 2: Sắt phản ứng với lưu huỳnh ở nhiệt độ cao tạo thành sắt (II) sunfua: Fe + S → o t FeS Thí dụ 3: Đồng phản ứng clo tạo thành đồng (II) clorua: Cu + Cl 2 → o t CuCl 2 2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit Một số kim loại phản ứng với dung dịch axit (HCl, H 2 SO 4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hidro. Thí dụ: Mg + H 2 SO 4 → MgSO 4 + H 2 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường như: K, Ca, Na …) có thể đẩy kim loại hoạt động yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. Thí dụ 1: 32 Sắt đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối đồng (II) sunfat: Fe + CuSO 4 → Cu + FeSO 4 Thí dụ 2: Nhôm đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc nitrat: Al + 3AgNO 3 → 3Ag + Al(NO 3 ) 3 Thí dụ 3: Đồng đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc nitrat: Cu + 2AgNO 3 → 2Ag + Cu(NO 3 ) 2 III - DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC Dãy hoạt động hoá học là dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần mức hoạt động hoá học. Dãy hoạt động hoá học của một số kim loại thường gặp: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au Dựa vào tính chất hoá học chung của kim loại ta có bảng tổng kết sau: Tính chất Kim loại 1. Tác dụng với oxi K, Ba Na, Ca … Phản ứng ngay cả ở nhiệt độ thường 4K + O 2 → 2K 2 O Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu cần nhiệt độ cao để khơi mào phản ứng 2Cu + O 2 → o t 2CuO Au, Pt … Không phản ứng với O 2 ngay cả ở nhiệt độ cao 2. Tác dụng với nước Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường giải phóng H 2 2K+2H 2 O→ 2KOH+H 2 Một số kim loại hoạt động tương đối mạnh phản ứng với nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxit và giải phóng H 2 Mg+H 2 O → o t 2MgO +H 2 Không phản ứng 33 3. Tác dụng với dung dịch axit Kim loại đứng trước H phản ứng với một số axit (HCl, HBr, H 2 SO 4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng H 2 Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 Kim loại đứng sau H không phản ứng với các HCl, H 2 SO 4 loãng 4. Tác dụng với các dung dịch muối Kim loại đứng trước (trừ các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Cu + 2AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag IV - NHÔM 1. Tính chất vật lí Nhôm là kim loại phổ biến nhất màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, nhẹ (khối lượng riêng 2,7 gam/cm 3 ), dẻo … nên có nhiều ứng dụng trong đời sống như đồ dùng gia đình, chế tạo hợp kim … 2. Tính chất hoá học a. Phản ứng của nhôm với phi kim * Tác dụng với oxi Nhôm cháy sáng trong oxi tạo thành nhôm oxit: 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 Ở điều kiện thường nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al 2 O 3 mỏng bền vững bảo vệ không cho nhôm phản ứng với oxi trong không khí và nước. * Nhôm tác dụng với nhiều phi kim khác tạo thành muối Thí dụ: Nhôm tác dụng với S, Cl 2 , Br 2 … 2Al + 3S → o t Al 2 S 3 b. Phản ứng của nhôm loại với dung dịch axit Nhôm phản ứng với dung dịch axit (HCl, H 2 SO 4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hidro. 34 Thí dụ: 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 Chú ý: Nhôm không phản ứng với axit H 2 SO 4 đặc nguội và axit HNO 3 đặc nguội. Có thể phản ứng với dung dịch axit H 2 SO 4 đặc nóng, và dung dịch axit HNO 3 không giải phóng ra H 2 . Thí dụ: 2Al + 6H 2 SO 4 đặc → o t Al 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O Al + 4HNO 3 loãng → Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O c. Phản ứng của nhôm với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn Thí dụ 1: Nhôm đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối sắt (II) sunfat: 2Al + 3FeSO 4 → 3Fe + Al 2 (SO 4 ) 3 Thí dụ 2: Nhôm đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc nitrat: Al + 3AgNO 3 → 3Ag + Al(NO 3 ) 3 d. Phản ứng của nhôm với dung dịch kiềm 2Al + 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 NaAlO 2 là muối natri aluminat 3. Sản xuất nhôm Trong tự nhiên nhôm tồn tại chủ yếu dưới dạng oxit, muối. Người ta sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy hỗn hợp nhôm oxit với criolit (Na 3 AlF 6 ): 2Al 2 O 3 4Al + 3O 2 V - SẮT 1. Tính chất vật lí Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, sắt là kim loại nặng (khối lượng riêng 7,86 gam/cm 3 ), dẻo … nên có nhiều ứng dụng trong đời sống như đồ dùng gia đình, chế tạo hợp kim … 35 Điện phân nóng chảy 2. Tính chất hoá học a. Phản ứng của với phi kim * Tác dụng với oxi Sắt cháy trong oxi không khí tạo thành sắt từ oxit: 3Fe + 2O 2 → o t Fe 3 O 4 * Sắt tác dụng với nhiều phi kim khác tạo thành muối Thí dụ: Sắt tác dụng với S, Cl 2 , Br 2 … Fe + S → o t FeS 2Fe + 3Cl 2 → o t 2FeCl 3 b. Phản ứng của sắt với dung dịch axit Sắt phản ứng với dung dịch axit (HCl, H 2 SO 4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hidro. Thí dụ: Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Chú ý: Sắt không phản ứng với axit H 2 SO 4 đặc nguội và axit HNO 3 đặc nguội. Có thể phản ứng với dung dịch axit H 2 SO 4 đặc nóng, và dung dịch axit HNO 3 không giải phóng ra H 2 . Thí dụ: 2Fe + 6H 2 SO 4 đặc → o t Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O Fe + 4HNO 3 loãng → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O c. Phản ứng của sắt với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn Thí dụ 1: Sắt đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối đồng (II) sunfat: Fe + CuSO 4 → Cu + FeSO 4 Thí dụ 2: Sắt đẩy chì ra khỏi dung dịch muối chì nitrat: Fe + Pb(NO 3 ) 2 → Pb + Fe(NO 3 ) 2 VI - HỢP KIM SẮT 36 1. Hợp kim Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim. 2. Hợp kim của sắt Gang Thép Các hợp kim của sắt - Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2 - 5%. Ngoài ra trong gang còn có một số nguyên tố khác như Mn, Si, S … - Có hai loại gang: + Gang trắng thường dùng để luyện thép. + Gang xám thường dùng để chế tạo máy móc, thiết bị … - Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%. - Thép thường được dùng trong chế tạo máy móc, công cụ lao động, trong xây dựng … Sản xuất - Nguyên liệu chính: Các loại quặng sắt: manhetit Fe 3 O 4 , hematit Fe 2 O 3 … than cốc, không khí … - Nguyên tắc sản xuất: Dùng CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim. - Quá trình sản xuất: + Phản ứng tạo CO C + O 2 → o t CO 2 C + CO 2 → o t 2CO - Nguyên liệu chính: Gang, sắt phế liệu và khí oxi. - Nguyên tắc sản xuất: oxi hoá các kim loại, phi kim để loại khỏi gang phần lớn các nguyên tố C, S, P, Mn, Si … - Quá trình sản xuất: + O 2 phản ứng với Fe tạo FeO 2Fe + O 2 → o t 2FeO + FeO oxi hoá các nguyên tố 37 + Khử sắt oxit Fe 2 O 3 + 3CO → o t 2Fe + 3CO 2 Fe 3 O 4 + 4CO → o t 3Fe + 4CO 2 + Tạo xỉ CaO + SiO 2 → o t CaSiO 3 … khác có trong gang như: C, S, P, Mn, Si …thành oxit loại ra khỏi thép. FeO + Mn → o t Fe + MnO VII - SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN 1. Sự ăn mòn kim loại Sự phá huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên do tác dụng hoá học gọi là ăn mòn kim loại. Thí dụ: Sắt thép để trong không khí bị gỉ xốp, giòn dễ gãy vỡ … 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại - Ảnh hưởng của các chất trong môi trường: Tuỳ theo môi trường mà kim loại tiếp xúc bị ăn mòn nhanh hay chậm. Thí dụ trong môi trường ẩm, có nhiều chất oxi hoá kim loại bị phá huỷ nhanh chóng hơn trong môi trường khô, không có mặt các chất oxi hoá … - Khi nhiệt độ cao kim loại bị ăn mòn nhanh hơn ở nhiệt độ thấp 3. Các phương pháp chống ăn mòn kim loại - Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường xung quanh như: sơn, mạ, tráng men … - Chế tạo các hợp kim có khả năng chống chịu ăn mòn như: thép crom, thép niken … B - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 2.1 Trong các kim loại sau: Al, Cu, Ag, Au kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất? A. Al B. Ag C. Au D. Cu Đáp án: B đúng 38 2.2 Vonfram (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn vì: A. Có khả năng dẫn điện tốt. B. Có khả năng dẫn nhiệt tốt. C. Có độ cứng cao. D. Có nhiệt độ nóng chảy cao. Đáp án: D đúng 2.3 Trong các kim loại sau: Na, Cu, Fe, Cr kim loại nào có độ cứng cao nhất? A. Na B. Fe C. Cr D. Cu Đáp án: C đúng 2.4 Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại trong phòng thí nghiệm, biết rằng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất trong phòng thí nghiệm các kim loại có khối lượng riêng tương ứng là: Li 0,5 (g/cm 3 ), Fe 7,86 (g/cm 3 ). Trong các phương án sau phương án nào đúng nhất: A. Li 13,88 cm 3 , Fe 7,11 cm 3 B. Li 7,11 cm 3 , Fe 13,88 cm 3 C. Li 6,84 cm 3 , Fe 56,0 cm 3 D. Li 3,42 cm 3 , Fe 7,11 cm 3 Đáp án: A đúng 2.5 Sắp xếp các kim loại sau theo chiều hoạt động hoá học tăng dần: A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al. B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag. C. K, Fe, Zn, Cu, Al, Ag. D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag. Đáp án: D đúng 2.6 Có dung dịch A chứa FeSO 4 có lẫn CuSO 4 , có thể sử dụng kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây để loại bỏ CuSO 4 khỏi dung dịch A. A. Na B. Fe C. Al D. Cu Đáp án: B đúng 2.7 Cho các phản ứng sau: X + HCl → A + H 2 ↑ A + NaOH → B↓ + D B → Ct o H + H 2 O 39 H + CO → Ct o X + E↑ X là kim loại nào trong số các kim loại sau: A. Na B. Ag C. Fe D. Cu Đáp án: C đúng 2.8 Một tấm kim loại bằng vàng (Au) bị bám ít Fe trên bề mặt có thể dùng dung dịch nào trong số các dung dịch sau để hoà tan lớp bột sắt. A. H 2 O B. Dung dịch HCl C. Dung dịch AlCl 3 D. Dung dịch FeCl 2 Đáp án: B đúng 2.9 Một tấm kim loại bằng vàng (Au) bị bám ít Fe trên bề mặt có thể dùng dung dịch nào trong số các dung dịch sau để hoà tan lớp bột sắt. A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch CuCl 2 C. Dung dịch AlCl 3 D. Dungdịch FeCl 3 Đáp án: D đúng 2.10 Các nhóm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit HCl A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg B. Al, Fe, Au, Mg, Zn C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag Đáp án: C đúng 2.11 Các nhóm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit H 2 SO 4 đặc nóng. A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg B. Al, Fe, Au, Mg, Zn C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg D. Cả hai nhóm kim loại a và c đều đúng Đáp án: D đúng 2.12 Cho các phản ứng sau: 40 [...]... huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên do tác dụng hoá học được gọi là ăn mòn kim loại Tuỳ theo môi trường mà kim loại tiếp xúc bị ăn mòn nhanh hay chậm, nhiệt độ càng cao kim loại bị ăn mòn càng nhanh B Sự phá huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên do tác dụng hoá học được gọi là ăn mòn kim loại Tuỳ theo môi trường mà kim loại tiếp xúc bị ăn mòn nhanh hay chậm, nhiệt độ càng cao kim. .. C Sự phá huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên do tác dụng vật lí gọi là ăn mòn kim loại Tuỳ theo môi trường mà kim loại tiếp xúc bị ăn mòn nhanh hay chậm, nhiệt độ càng cao kim loại càng bị ăn mòn càng nhanh D Cả B và C đúng 55 Đáp án: A đúng 2.37 Khi cho a gam một kim loại R tác dụng hoàn toàn với khí clo thu được 2,9018a gam muối clorua Xác định kim loại R Giải - Gọi số mol kim loại R hoá... số mol H2 sinh ra: n H 2SO 4 = n H 2 = 0,55 mol 48 Thể tích dung dịch H2SO4 tối thi u cần dùng: VH 2SO 4 = n H 2SO4 CM = 0,55 = 0,55 lít = 550,0 ml 1,0 2.24 Hoà tan a gam nhôm kim loại trong dung dịch H2SO4 đặc nóng có nồng độ 98% (d =1 ,84 g/ml) Khí SO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH 1,0 M a Tính thể tích dung dịch H2SO4 98% (d =1 ,84 g/ml) cần lấy, biết lượng dung dịch lấy dư 20%... phản ứng: mthanh kim loại sau phản ứng = 15,0 - 1 ,8 = 13,2 gam Trong đó mFe = 56.0,2 = 11,2 gam ⇒ % khối lượng Fe và Zn trong thanh kim loại: 61 (1) %m Fe = 11,2 100% = 84 ,85 % 13,2 %mZn = 15,15% 2.45 Hoà tan hoàn toàn 8, 0 gam một oxit kim loại R cần dùng dung dịch chứa 0,3 mol HCl Xác định kim loại R và oxit nói trên Giải - Gọi công thức phân tử của oxit kim loại R là RxOy - Phương trình phản ứng: FexOy... thận thanh kim loại ra rửa sạch, sấy khô cân được 6, 38 gam (Giả sử Cu thoát ra bám hết vào thanh kim loại) Tính thể tích nồng độ dung dịch CuSO 4 đã lấy và khối lượng Cu bám vào thanh kim loại Giải - Phương trình phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 50 + 3Cu - Gọi số mol Al đã phản ứng là 2x mol thì số mol CuSO4 phản ứng và số mol Cu sinh ra là 3x mol - Theo định luật bảo toàn khối lương: mthanh kim loại... phản ứng: 2R + nCl2 → 2RCln - Theo phương trình phản ứng ta có: + Khối lượng kim loại: mR = Rx = a gam (I) m RCl n = (R+35,5n)x = 2,9018a gam + Khối lượng muối: (II) - Chia (II) cho (I): m RCl n mR = (R + 35,5n ) x 2,9018a = Rx a ⇒ R = 18, 67n Chỉ có cặp nghiệm n = 3 và R = 56 phù hợp Vậy kim loại R là Fe 2. 38 Đun nóng 16 ,8 gam bột sắt với 6,4 gam bột lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí) đến... - Số mol H2 sinh ra: n H 2 = 1,5 x + x + y = 13,44 = 0,60 mol 22,4 (I) - Số mol HCl tham gia phản ứng (1), (2) và (3): nHCl = 2 nH 2 = 2.0,60 = 1,20 mol < 1,25 mol nên HCl dư, kim loại tan hết - Khối lượng hỗn hợp kim loại: mhỗn hợp kim loại = mAl + mMg + mFe = 27x + 24x + 56y = 15 ,80 gam (II) Giải phương trình (I) và (II) thu được: x = 0,20 mol, y = 0,010 mol %mAl = 34, 18% ; %mMg = 30, 38% ; %mFe = 35,44%;... H2SO4 98% (d =1 ,84 g/ml) cần lấy - Số mol Al: nAl = 5,4 = 0,20 mol 27 - Phương trình phản ứng: 2Al + o t 6H2SO4  → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (1) - Số mol SO2 sinh ra: nSO 2 = 1,5nAl = 0,30 mol - Số mol H2SO4 cần dùng: n H 2SO 4 = 3nAl = 0,60 mol - Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng: mddH 2SO 4 = 0,6. 98. 100% = 60 gam 98% - Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng: VddH 2SO 4 = 60.120% = 39,13 ml 1 ,84 .100%... mmuối = m AlCl3 + m MgCl2 + m FeCl2 = 58, 40 gam 47 2.23 Cho hỗn hợp X gồm Fe, Al và một kim loại A có hoá trị II, trong hỗn hợp X có tỉ lệ số mol Al và Fe là 1:3 Chia 43 ,8 gam kim loại X làm 2 phần bằng nhau: Phần I cho tác dụng với dung dịch H2SO4 1,0 M Khi kim loại tan hết thu được 12,32 lít khí Phần II cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2 Xác định kim loại A (A không phản ứng được... Phương trình phản ứng; Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1) Theo phương trình phản ứng: nHCl = 8x = 0 ,8 mol - Thể tích dung dịch HCl cần dùng VHCl = 0 ,8 = 0,4 lít = 400 ml 2 2.43 Nhúng một thanh sắt có khối lượng 50,0 gam (lượng sắt có dư) vào 100,00 ml dung dịch CuSO4 Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy cẩn thận thanh kim loại ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng thanh kim loại lúc này là 51,0 gam Tính . HỢP KIM SẮT 36 1. Hợp kim Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim. 2. Hợp kim của sắt Gang Thép Các hợp kim. + MnO VII - SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN 1. Sự ăn mòn kim loại Sự phá huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên do tác dụng hoá học gọi là ăn mòn kim loại. Thí dụ:. Cu(NO 3 ) 2 III - DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC Dãy hoạt động hoá học là dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần mức hoạt động hoá học. Dãy hoạt động hoá học của một số kim loại thường gặp: K, Na, Mg,

Ngày đăng: 04/09/2014, 18:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan