0

SANG KIEN KINH NGHIEM chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy phần cảm thụ văn học cho học sinh lớp 4 và 5

33 2,097 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 06:51

Đất nước đang trên đà phát triển, nhịp sống tưng bừng đang hối hả khắp nơi cả dân tộc đang vươn mình trỗi dậy, đang từng ngày từng giờ thay đổi da thịt., vươn lên những tầm cao mới, tầm cao của tri thức, của công nghệ thông tin, của xã hội loài người.Với tầm nhìn chiến lược, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi đến một quyết định sáng suốt thay đổi chương trình sách giáo khoa mới cho phù hợp với xu thế phát triển xã hội, đáp ứng lòng mong mỏi của các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh học sinh. Sách giáo khoa thay đổi thì phương pháp dạy học cũng phải thay đổi để phù hợp với nội dung chương trình của Sách giáo khoa. PHNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYN MỸ ĐỨC TRƯNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN SÁNG KIẾN KINH NGHIM CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY PHẦN “ CẢM THỤ VĂN HỌC ” CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 Môn: Tiếng Việt Tác giả: Đinh Thu Dung Chức vụ: Phó hiệu trưởng NĂM HỌC 2012 - 2013 1 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1/ Lý do chọn đề tài 1.1.Cơ sở lý luận: Đất nước đang trên đà phát triển, nhịp sống tưng bừng đang hối hả khắp nơi cả dân tộc đang vươn mình trỗi dậy, đang từng ngày từng giờ thay đổi da thịt., vươn lên những tầm cao mới, tầm cao của tri thức, của công nghệ thông tin, của xã hội loài người. Với tầm nhìn chiến lược, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi đến một quyết định sáng suốt thay đổi chương trình sách giáo khoa mới cho phù hợp với xu thế phát triển xã hội, đáp ứng lòng mong mỏi của các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh học sinh. Sách giáo khoa thay đổi thì phương pháp dạy học cũng phải thay đổi để phù hợp với nội dung chương trình của Sách giáo khoa. Nghị quyết đại hội Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ II khóa VIII đã khẳng định: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong đó nêu rõ mục tiêu của giáo dục là “ Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có ý thức, có sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp, trung thành với lỹ tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết này cũng chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của Giáo dục – Đào tạo là phát triển quy mô, giáo dục cả đại trà lẫn mũi nhọn, trên cơ sở đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Để hòa nhịp vơi xu thế phát triển chung của xã hội và thực hiện tốt những mục tiêu giáo dục mà nghị quyết trung ương Đảng đã đề ra. Nhà trường luôn quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt là vấn đề bồi dưỡng năng khiếu thơ văn trong trường tiểu học. Trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học, các thầy cô thường quan tâm tới nhiệm vụ bồi dưỡng và năng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh thông qua các giờ tập đọc. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được đọc hiểu và cảm 2 nhận những bài thơ, bài văn hay trong sách giáo khoa, từ đó thêm mở mang tri thức, phong phú về tâm hồn. Có năng lực cảm thụ văn học tốt, học sinh càng hứng thú khi viết văn, càng thêm yêu quý Tiếng Việt và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. 1.2. Cơ sở thực tiễn Trong những năm gần đây, chất lượng bồi dưỡng học sinh cách viết một đoạn văn, đoạn thơ cảm thụ còn nhiều hạn chế, chất lượng còn thấp. Một phần do thiếu sách hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Một phần do nhận thức của giáo viên chưa thấy rõ tầm quan trọng của công việc bồi dưỡng cho học sinh khi học phần cảm thụ văn học. Măt khác do giáo viên tiểu học trình độ năng lực Toán và Tiếng Việt không đồng đều, có người lại thiên về Toán, có một số giáo viên rất tâm huyết với việc bồi dưỡng học sinh nhưng lại không có năng khiếu về văn. Khi giảng bài rất bí từ dẫn đến bài dạy khô khan, không hấp dẫn, không tạo cho các em niềm say mê văn học. Một số giáo viên có tập trung vào bồi dưỡng cảm thụ nhưng không chọn được hướng đi đũng cho mình, không nắm chắc được phương pháp dạy cảm thụ chủ yếu là dạy mò, dạy theo cảm tính và thực tế cũng chưa có một loại sách nào hướng dẫn cụ thể phương pháp dạy cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học mà cụ thể là cách viết đoạn văn cảm thụ như thế nào cho đúng, cho hay. Chính vì thế mà tôi suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, cố gắng tìm ra những biện pháp tích cực giúp giáo viên và học sinh tháo gỡ những khó khăn trên. Tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh phần cảm thụ văn học lớp 4, 5”. Với mong muốn giúp thầy và trò nắm chắc một số kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy và học cần thiết, trực tiếp khơi nguồn cho dòng chảy văn học của thầy và trò nhà trường tiều học ngày càng phong phú, đa dạng và không bao giờ cạn kiệt. 2/ Mục đích nghiên cứu đề tài. 3 Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đối vơi vấn đề bồi dưỡng phần cảm thụ văn học trong trường tiểu học. Chỉ đạo rèn kỹ nang nói đúng, nói hay, viết hay tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chỉ đạo việc bồi dưỡng khả năng viết văn của học sinh. Giáo dục lòng tự hào, yêu quý và ý thức giữ gìn phát triển tiếng mẹ đẻ. 3/ Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu. Học sinh khối lớp 4, lớp 5 trường tiểu học Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội. 3.2.Đối tượng nghiên cứu Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy bồi dưỡng cảm thụ văn học cho học sinh khối lớp 4, lớp 5 trong trường tiểu học. 4/ Nhiệm vụ nghiên cứu • Tìm hiểu việc dạy cảm thụ văn học của giáo viên trong nhà trường. • Tìm hiểu việc dạy cảm thụ văn học cho học sinh • Tìm ra các giải pháp chỉ đạo việc dạy và học cảm thụ văn nhăm nâng cao chất lượng bài viết của học sinh. • Tổ chức cho giáo viên dạy thực nghiệm • Trên cơ sở kết quả đạt được tổ chức hội thảo để rút ra những bài học kinh nghiệm. 5/ Giới hạn của đề tài Số lượng: 109 em học sinh khối lớp 4, lớp 5 trường tiểu học Đốc tín. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2012 đến cuối tháng 04 năm 2013. 6/ Các phương pháp nghiên cứu 4 • Phương pháp điều tra • Phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm lao động sư phạm (chỉ đạo giáo viên đọc, tham khảo các tài liệu) • Phương pháp thực nghiệm giáo dục • Phương pháp quan sát sư phạm • Phương pháp phân tích tổng hợp • Phương pháp tổng kết rút kinh ngiệm giáo dục 7/ Cơ sở lý luận 7.1. Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của người học trở thành vấn đề cấp thiết đối với tất cả giáo viên trong nhà trường để thực hiện điểm 2 điều 24 Luật Giáo Dục: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn…” Chính vì vậy, nhà trường cần chỉ đạo các giáo viên thay đổi phương pháp cho phù hợp đồng thời trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt đúng, đủ, chính xác, khắc sâu kiến thức cho học sinh để các em có thể vận dụng thực tiễn. 7.2. Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách kết hợp linh hoạt có hiệu quả các phương pháp dạy học đặc thù của bộ môn Tiếng Việt với các phương pháp truyền thông, phối hợp đồng thời: • Phương pháp dạy học • Phương tiện dạy học • Hình thức dạy học • Cách đánh giá Tạo ra hiệu quả của giáo dục đào tạo theo bốn trụ cột: • Học để biết • Học để làm 5 • Học để chung sống • Học để khẳng định mình PHẦN 2: NỘI DUNG 1/Thực trạng ban đầu 1.1.Về phía học sinh: Trường tiểu học Đốc Tín có 109 học sinh khối lớp 4 và lớp 5 được biên chế thành bốn lớp. Các em hoàn toàn tự học, tự làm bài dưới sự hướng dẫn của cô giáo, tự viết bài theo cảm hứng. Chính vì vậy mà kết quả đạt được của các em hoàn toàn phụ thuộc vào các cô giáo và sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường. 1.2. Về phía giáo viên: Giáo viên tiểu học có một đặc thù riêng là phái dạy tất cả các môn học. Nhưng trình độ năng lực về môn Toán và Tiếng Việt không đồng đều, có người lại thiên về Toán. Chính vì vậy khi dạy phần cảm thụ văn học cho học sinh bài 6 dạy trở nên khô khan, không hấp dẫn, không tạo cho các em niềm say mê văn học. 1.3. Về phía công tác chỉ đạo: Nhà trường đã có chú trọng chỉ đạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy Toán và Tiếng Việt nhưng còn rất hạn chế. Trong quá trình triển khai chưa có sự chỉ đạo nhất quán, sát sao, thiếu những định hướng chuẩn để thực thi nên chưa có biện pháp hiệu quả. 1.4. Thống kê thực trạng học tập của học sinh: Kết quả khảo sát chất lượng ban đầu như sau: Lớp Sĩ số Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm Yếu SL % SL % SL % SL % 4A 29 5 17.2 18 62.1 6 20.7 4B 30 3 10 8 26.7 15 50 4 13.3 5A 24 1 4.2 4 16.7 14 58.3 5 20.8 5B 26 4 15.4 7 26.9 13 50 2 7.7 Tổng 109 8 7.3 24 22 60 55 17 15.7 1.5.Nguyên nhân của thực trạng Thông qua phân môn Tập đọc học sinh đã phần nào nắm được nội dung của đoạn thơ, đoạn văn, một số biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng như nhân hóa, so sánh, điệp từ, điệp ngữ. Nhưn sự cảm nhận của các em về nội dung đoạn văn, đoạn thơ hết sức đơn giản và sơ sài. Các em chưa biết sử dụng biện pháp nghệ thuật để bật ra nội dung hay từ nội dung bật ra biện pháp nghệ thuật. Bài viết của các em rất ngắn, nhiều bài viết còn mang tính trả lời câu hỏi. 7 2/ Các giải pháp thực hiện Căn cứ vào kết quả khảo sát và tình hình thực tế của nhà trường, tôi đã triển khai thực hiên đè tài bằng những giải pháp chỉ đạo như sau: 2.1. Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh. Giáo viên phải trang bị cho học sinh nhãng kiến thức cơ bản về cảm thụ văn học thông qua một số bước sau đây: • Bước 1: Việc đầu tiên giáo viên phải cho các em hiểu ” cảm thụ văn học là gì?”. Đó chính là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều so sánh tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (cuốn truyện, bài văn, bài thơ) hay một bộ phận của tác phẩm ( đoạn văn, đoạn thơ, thậm chí một từ ngữ có giá tri trong câu văn, câu thơ). • Bước 2: Thông qua các giờ tập đọc, từ ngữ, ngữ pháp, tập làm văn, kể chuyên trên lớp, giáo viên phải hướng dẫn các em: -Trau dồi hứng thú khi tiếp xúc với bài thơ. -Tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học -Năm vững kiến thức cơ bản về Tiếng Việt -Rèn kỹ năng về viết đoạn văn ngắn. 2.2. Chỉ đạo giáo viên cho học sinh tiếp cận một số hình thức tu từ thường gặp tỏng tác phẩm văn thơ như: So sánh, ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ và cả những biện pháp tu từ thoạt nghe ít nhiều xa lạ nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong sách giáo khoa Tiếng Việt, tiểu học như cải danh, quy định , uyển ngữ, hiển ngữ,… để làm chỗ dựa cho việc vận dụng phân tích thơ văn của học sinh. 2.3. Chỉ đạo giáo viên xây dựng và dạy chuyên đề đổi mới nội dung và hình thức dạy “cảm thụ văn học” theo quy trình sau: 8 Sau khi nêu cho học sinh hiểu khái niệm của mỗi hình thức tu từ, giáo viên sẽ nêu ví dụ minh họa và phân tích sơ lược biện pháp mà tác giả đã sử dụng trong ví dụ đó để học sinh hiểu sâu bản chất của vấn đề mà giáo viên đưa ra. Minh họa cụ thể hình thức tổ chức và phương pháp truyền tải nội dung như sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Cảm thu văn học qua việc khai thác các biện pháp nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ. Một trong những biên pháp giúp cho các em có năng lực cảm thụ văn học tốt là giúp cho học sinh nhận biết được các biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó được tác giả sử dụng trong các tác phẩm văn học. Các biện pháp nghệ thuật thương gặp trong các bài văn, bài thơ ở bậc Tiểu học là: (So sánh, nhân hóa, điệp từ và đảo ngữ…) Để Cảm thụ tốt các tác phẩm văn học thông qua việc khai thác các biện pháp nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ. Học sinh cần thực hiện tốt các yêu câu sau đây: - Hiểu được thế nào là biện pháp nghệ thuật : So sánh, nhân hóa, điệp từ và đảo ngữ , ( thông qua phân môn Luyện từ và câu.) - Xác định đúng những biện pháp nghệ thuật trong bài văn, bài thơ. - Xác định đúng những từ, cụm từ, hình ảnh( ngữ liệu) thể hiện biện pháp nghệ thuật. - Cảm nhận được giá trị nghệ thuật làm tăng giá trị nội dung, ý nghĩa của bài văn, bài thơ.  Một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu thường gặp trong các bài tập đọc ở chương trình bậc tiểu học. 1. Biện pháp nghệ thuật so sánh. 9 So sánh là việc đối chiếu hai hay nhiều sự vật, sự việc cùng có một nét giống nhau nào đó, nhằm diễn tả một cách đầy đủ các hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. Ví dụ : “ Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày…” + Học sinh xác định được : Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ trên là : Nghệ thuật so sánh Hình ảnh so sánh : Quê hương (là) chùm khế ngọt + Học sinh cảm nhận được: Chùm khế ngọt, là hình ảnh quen thuộc, gần gủi với làng quê, gắn bó với con người Việt Nam. Đặc biệt là gắn liền với những kỉ niệm của thời thơ ấu mỗi người. Qua đó cho ta thấy hình ảnh quê hương trong tâm trí của người Việt nam luôn gần gủi, thanh bình và không bao giờ quên được. * Vì vậy khi so sánh, cần biết lựa chọn những sự vật, hình ảnh quen thuộc, gần gủi, sẽ có tác dụng gợi hình ảnh để cho lời nói hay câu văn thêm sinh động hơn. 2. Biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Nhân hóa là sự diễn đạt bằng cách biến các sự vật không phải là người thành những nhân vật mang tính chất như con người. Ví dụ : Cho đoạn thơ : “ Rừng mơ ôm lấy núi Mây trắng đọng thành hoa Gió chiều đông gờn gợn Hương bay gần bay xa.” ( Rừng mơ- Trần Lê Văn.) Hãy nêu những cảm nhận của em về vẽ đẹp của rừng mơ Hương Sơn được gợi tả trong đoạn thơ trên. 10 [...]... thầy và trò, theo dõi sát sao cụ thể việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học của giáo viên Cách tiếp cận và lĩnh hội kiến thức của học sinh để kịp thời sửa chữa, uốn nắn khắc phục Giúp giáo viên có giờ dạy đạt hiệu quả cao Giúp học sinh nắm chắc được cách thức viết bài văn cảm thụ đạt kết quả tốt 28 7 Kết quả sau thực nghiệm: Sau khi áp dụng một số giải pháp chỉ đạo cho giáo viên và học sinh, ... năm học như sau: Điểm giỏi Lớp Điểm khá Điểm TB Điểm Yếu Sĩ số SL % SL % SL % SL % 4A 29 2 6.9 10 34. 5 17 58 .6 0 0 4B 30 11 36.7 12 40 7 23.3 0 0 5A 24 4 16.7 8 33.3 12 50 0 0 5B 26 11 42 .3 10 38 .5 5 19.2 0 0 Tổng 109 28 25. 7 40 36.7 41 37.6 0 0 29 PHẦN 3: KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm: Luyện tập để nâng cao năng lực cảm thụ văn học là một yêu cầu cần thiết đối với học sinh tiểu học, các em phải học. .. học sinh, chất lượng học văn cụ thể là phần “ Cảm thụ văn học được nâng cao Việc đổi mới phương pháp dạy học gây được hứng thú học tập, tư duy, sáng tạo được phát triển, các em được rèn luyện, được tự học, tự khám phá trong kho tàng văn học Việt Nam Kết quả: Sau thời gian thực nghiệm, kết quả đạt được của học sinh khối lớp 4 và khối lớp 5 tiến bộ rõ rệt, số học sinh đạt điểm giỏi và điểm khá tăng lên... nghĩa : Khuyên mỗi một học sinh cần phải cố gắng chăm chỉ học hành để ngày mai, tương lai của các em càng thêm tươi sáng và đẹp đẽ hơn 2 Chỉ đạo giáo viên giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp của ngôn ngữ văn học thông qua các bài tập đọc trong chương trình sách giáo khoa tiểu học Qua thực trạng khảo sát chất lượng đầu năm, tôi nhận thấy một số vấn đề cơ bản là học sinh viết bài văn cảm thụ không đạt yêu cầu... mình, soi lại phương hướng đường lối chỉ đạo chung và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn 2 Đề xuất – khuyến nghị: Khuyến khích giáo viên viết sách tham khảo về bồi dưỡng học sinh học môn Tiếng Việt, đặc biệt là phần Cảm thụ văn học để giáo viên có nhiều điều kiện trao đổi học hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Mỹ Đức, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN... các em cảm nhận nội dung, ý nghĩa của nghệ thuật làm tô đẹp giá trị của tác phẩm 16 + Trong giảng dạy phân môn tập đọc, giáo viên cần thực hiện tốt việc đọc diễn cảm và luyện đọc diễn cảm cho học sinh 2.3.2 Biện pháp 2 : Cảm thụ văn học thông qua việc tìm hiểu nội dung, ý nghĩa Mỗi bài văn, bài thơ hay đoạn, câu văn, thơ đều mang một nội dung, ý nghĩa Việc khai thác nội dung của nó giúp học sinh cảm nhận... sinh giỏi lớp 4, 5, theo hướng khai thác các biện pháp nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ .Giáo viên cần phải : + Trang bị đầy đủ kiến thức về luyện từ và câu cho học sinh (đặc biệt là kiến thức về ngữ pháp như : từ vựng và các kiến thức về các biện pháp tu từ…) + Giúp học sinh phát hiện ra được các biện pháp nghệ thuật được tác giả được sử dụng trong tác phẩm và các ngữ liệu thể hiện biện pháp nghệ... ngữ có tác dụng làm nổi bật ý và giúp cho việc diển đạt có giá trị biểu cảm  Một số bài tập phát triển cảm thụ văn học Ví dụ 1: Trong bài thơ Cô giáo lớp em (TV2/1)nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh có viết: “Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài.” Em hãy cho biết: khổ thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì nổi bậc? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em thấy... và náo nức (Gió nâng tiếng hát chói chang); cánh đồng rộng mênh mông, đang hứa hẹn một cuộc sống ấm no và hạnh phúc (Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời) Cảm nhận được : Với biên pháp nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã cho ta thấy được không khí vui tươi, nhôn nhịp, thanh bình và ấm no nơi làng quê Việt Nam vào những ngày mùa 5 Kết luận Trong quá trình bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh. .. về thơ văn, ngôn ngữ trong sáng, phương pháp linh hoạt sáng tạo Người thầy được coi là những dòng sông ngày đêm chuyên chở phù sa bồi dắp cho vạn vật tốt tươi Hàng năm các cấp lãnh đạo và quản lý giáo dục nên tổ chức hội thảo và rút kinh nghệm về quản lý lãnh đạo Với những kinh nghiệm và bài học xử thế điển hình để các thành viên trong Ban giám hiệu, các nhà trường có dịp soi lại mình, soi lại phương . PHNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYN MỸ ĐỨC TRƯNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN SÁNG KIẾN KINH NGHIM CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY PHẦN “ CẢM THỤ VĂN HỌC ” CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 Môn: Tiếng. cứu. Học sinh khối lớp 4, lớp 5 trường tiểu học Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội. 3.2.Đối tượng nghiên cứu Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy bồi dưỡng cảm thụ văn học cho học sinh khối lớp 4, lớp 5. những biện pháp tích cực giúp giáo viên và học sinh tháo gỡ những khó khăn trên. Tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh phần cảm thụ văn học lớp 4, 5 .
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy phần cảm thụ văn học cho học sinh lớp 4 và 5, SANG KIEN KINH NGHIEM chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy phần cảm thụ văn học cho học sinh lớp 4 và 5,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn