Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

31 1.4K 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN1. Ngày soạn: 16 8 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. BỒI DƯỠNG HSG: TOÁN. GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ.1.Mục tiêu:Rèn kỹ năng làm các bài toán có liên quan đến phân số.Củng cố kỹ năng cộng ,trừ hai phân số. 2.Các hoạt động dạy và học: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên quan đến phân số. 1. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán có liên quan đến phân số. -Củng cố kỹ năng cộng ,trừ hai phân số. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 59,61( toán bồi dỡng HSG lớp 5). -Bài 59: HD: nhận xét 1/2,1/3, 1/4 đều lớn hơn 1/5 nên 1/2+1/3 +1/4+ 1/5 >4/5. Phần b,c,d làm tơng tự phần a. -Bài 61: HD:a, Ta có 1/2 x 1/3 = 1/6 và 1/2 -1/3 =1/6 nên ta thay 1/2 x 1/3 thành 1/2 - 1/3 .Các tích còn lại làm tơng tự rồi rút gọn cho nhau cuối cùng ta còn phép tính 1/2 - 1/10 . Thực hiện phép trừ để tìm kết quả của phép tính. Các phần b,c,d làm tơng tự phần a. Qua bài tập củng cố cho HS cách cộng trừ phân số. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS nêu cách cộng ,trừ hai phân số. HS nghe. ________________________________________ Tuần2. Ngày soạn: 23 / 8 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Tiếng Việt. Luyện từ và câu:Từ đơn, từ ghép, từ láy. 2. Mục tiêu: -Củng cố cách tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. -Rèn kỹ năng chia nhóm, đặt tên. 2.Các hoạt động dạy và học: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập1,2,3,4(Tr.2,3 tài liệu bồi dỡng HSG lớp 5).Bài1,2,3,4(Tr. 3,4- tài liệu BDHSG lớp5.) -Bài 1,2,3,4(Tr. 2,3). HD:HS đọc các đoạn văn, đoạn thơ để tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. Cách tìm:dựa vào đặc điểm của các loại từ để tìm. -Bài1,2,3,4(Tr.3,4): HD: Bài1:HS dựa vào nghĩa để chia nhóm. Bài2:HDHS dựa vào tiếng đứng sau để chia thành nhóm nếu tiếng đứng trớc giống nhau. Bài3:HS phảI hiểu nghĩa của tiếng nonrồi mới chia nhóm. Bài4:HDHS hiểu nghĩa của từng từ sau đó mới chọn từ đúng để khoanh. Qua bài tập củng cố cho HS cách xác định từ đơn, từ ghép, từ láy. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS nêu cách làm của mình. HS giải nghĩa các từ (theo cặp rồi làm. HS làm, gọi 3 em đọc bài làm, cả lớp cùng nhận xét. HS nghe. HS nghe. __________________________________________ Tuần3. Ngày soạn: 6 /9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng. 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán về tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ năng tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4,5 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HD:tìm ra tổng cả 10 số lẻ. 10 x 130. Tìm hiệu của 10 số lẻ. HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Vẽ sơ đồ tổng hiệu rồi làm. -Bài2: HD:Tìm tổng của 6 số phải tìm. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. -Bài3: HD:Tìm tổng của5 số. Tổng của4 số chính bằng 4 lần số thứ năm.tìm đợc số thứ năm. -Bài4: Tơng tự bài 3. -Bài5:Tìm số lít dầu thùng thứ ba,tổng số dầu thùng 1,2,3; tìm TBC số dầu 4 thùng,tìm số dầu thùng4. c. GV nhận xét tiết học: HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài. HS làm bài rồi chữa. HS nghe. _________________________________________ Tuần 4. Ngày soạn: 13 / 9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng(tiếp). 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán về tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ năng tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 6,7,8,9,10,11 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài6: HD:vẽ sơ đồ, biểu thị 7 đoạn bằng nhau(mỗi đoạn là 1 lần TBC số tiền của 7 ngời), biểu thị số tiền của ngời đội trởnglà 1 đoạn và 9000 đồng. -Bài7: HD: Tìm tổng số tuổi của cô giáo và HS. Tìm tổng số tuổi của 30 HS. Tìm tuổi của cô giáo( lấy hai tổng trừ cho nhau.) -Bài8: HD: tơng tự bài 7. HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* -Bài9: Tơng tự bài 8. -Bài10:Tơng tự bài 6 -Bài11: HD: tìm tổng của 3 số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. c. GV nhận xét tiết học: HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS nghe. Tuần 5. Ngày soạn:20/ 9 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về chuyên đề tổng- tỷ. 3. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4,5,6 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HD:xác định tổng, tỷ số, vẽ sơ đò rồi giải. -Bài2: HD: Tìm tổng số viên bi khi Nam cho Hoàng vẫn là 48 viên. Tìm tỷ số khi Nam cho Hoàng. Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài3:HD: Xác định tổng số bạn khối5( 75 bạn) Xác định tỷ số ( Bạn nam 2 phần, bạn nữ 3 phần.) Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài4: HD: tơng tự bài 3. -Bài5: Tơng tự bài 4. -Bài6: Xác định tỷ số của số cây từng lớp ( khối3 là 1phần, khối 4 là 2 phần, khối 5 là 3 phần.) * Củng cố :HS nêu cách giải bài toán dạng tổng tỷ: xác định tổng của các số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. (*L u ý:các đoạn thẳng phải đều nhau.) c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài, cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài, chữa bài trên bảng. HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS nêu cách bớc giải bài toán dạng tổng tỷ. HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tuần 6. Ngày soạn : 27 / 9 / 2008. Ngày dạy : Thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. -Viết hoàn chỉnh bài văn. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đẹp của cánh đồng lúa quê em. + Gọi 2 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài văn. +1 HS nêu dàn bài chung của thể loại văn tả cảnh. +2 HS một cặp cùng nhau lập dàn ý sau đó trình bày trớc lớp. + Y/c một số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết bài hoàn vào vớ sau đó đọc bài làm trớc lớp. ( Mở bài giới thiệu đợc đặc điểm của cánh đồng lúa quê em. Thân bài:tả cảnh đẹp của đồng lúa theo thời gian trong ngày. Kết bài: nêu tình cảm của mình đối với cảnh đẹp của đồng lúa đó.) * Củng cố : 2 HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài làm trớc lớp, GV nhận xét bài làm của HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS đọc và nêu y/c của bài. HS nêu dàn bài chung của văn tả cảnh. HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp. HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn. 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài. HS nghe. . Tuần 7. Ngày soạn: 4 / 10 /2008. Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* -Viết hoàn chỉnh bài văn. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đờng làng em lúc trời sắp ma. + Gọi 2 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài văn. +1 HS nêu dàn bài chung của thể loại văn tả cảnh. +2 HS một cặp cùng nhau lập dàn ý sau đó trình bày trớc lớp. + Y/c một số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết bài hoàn vào vớ sau đó đọc bài làm trớc lớp. ( Mở bài giới thiệu đợc đặc điểm của đ- ờng làng em lúc trời sắp ma. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đi trên đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh của cảnh vật lúc trời sắp ma.) Kết bài: nêu tình cảm xúc của mình khi đợc chứng kiến cảnh đó.) * Củng cố : 2 HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài làm trớc lớp, GV nhận xét bài làm của HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS đọc và nêu y/c của bài. HS nêu dàn bài chung của văn tả cảnh. HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp. HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn. 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài. HS nghe. Tuần 8. Ngày soạn:11/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về chuyên đề tổng- tỷ ( tiếp). 4. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7,8,9,10,11,12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 , Tr. 13 ). -Bài7: * HD:xác định tổng(108m). Tìm phân số chỉ só vải còn lại ở mỗi tấm. Sau đó căn cứ vào mẫu số để tìm số phần của từng loại vải -Bài8: * HD: + Xác định tổng số tuổi của hai anh em. +Lập luận để suy ra tuổi em hiện nay là 2 phần , tuổi anh là 3 phần. +Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài9: *HD: + Xác định tổng của số chia và số bị chia 969 ( 6+ 51) = 812. + Vẽ sơ đồ rồi giải để tìm số bị chia và số chia. -Bài10: * HD: Cách1: vẽ sơ đồ biểu thị 4 số rồi giải. Cách2:Gọi số thứ ba là A, số thứ nhất là t là A x 4, số thứ nhất là A x 2 2, số thứ hai là A x 2 + 2. Lập biểu thức rồi tìm từng số. -Bài11: * HD: + Lập luận suy ra tuổi của ngời thứ ba là 1 phần, tuổi của ngời thứ hai là 7 phần , tuổi của ngời thứ nhất là 12 phần. + Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài12 : * HD:+ Xác định tổng số tuổi của ba ngời. +Lập luận tìm số phần của từng ngời rồi vẽ sơ đồ để giải. - Bài13:Cách giải tơng tự bài 12. - Bài 14: HD: + Tìm số trứng cả ba con đẻ trong 1 ngày. + Tìm giá tiền 1 quả trứng. + Tìm số tiền bán trứng mỗi ngày. + Tìm số ngày ngời đó sẽ hoà vốn. Giải: Mỗi ngày cả ba con đẻ đợc: 3/4 + 2/3 +1/2 = 23/12(quả trứng) Giá một quả trứng là 6000 : 5 = 1200 (đ) Số tiền bán trứng mỗi ngày là 23/12 x 1200 = 2300 (đ) HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài, cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài, chữa bài trên bảng.( 2cách) HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS làm rồi chữa bài. HS làm rồi chữa bài, nêu cách làm, nhận xét. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Ngời đó sẽ hoà vốn sau: 82800 : 2300 = 36 (ngày) * Củng cố :HS nêu cách giải bài toán dạng tổng tỷ: xác định tổng của các số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. (*L u ý:các đoạn thẳng phải đều nhau.) c. GV nhận xét tiết học: HS nêu cách bớc giải bài toán dạng tổng tỷ. HS nghe. Tuần 9. Ngày soạn: 18 / 10 /2008. Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. Cảm thụ: Chủ đề về cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. -Viết hoàn chỉnh bài văn. - Rèn kỹ năng xác định nội dung, nghệ thuật của đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* A.GTB: B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài:cho doạn văn:Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sáng đầy sơng thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đờng dài và hẹp. Con đ- ờng này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đỏi: Hôm nay tôi đi học. Dựa vào đoạn văn gợi ý, hãy tả lại con đ- ờng trong ngày đầu tiên đi học. + Gọi 2 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài văn. * Gợi ý: Đề bài thuộc kiểu tả cảnh. Đối tợng tả là con đờng tới trờng dới con mắt của cậu HS trong ngày đầu tiên tới lớp, tới trờng. +1 HS nêu dàn bài chung của thể loại văn tả cảnh. +2 HS một cặp cùng nhau lập dàn ý sau đó trình bày trớc lớp. + Y/c một số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết bài hoàn vào vớ sau đó đọc bài làm trớc lớp. ( Mở bài giới thiệu đợc đặc điểm của đờng làng em lúc mẹ dẫn đi học. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đi trên đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh của cảnh vật so với tr- ớc đây .) Kết bài: nêu tình cảm xúc của mình khi đợc nhìn thấy con đờng lúc đó.) * Củng cố : 2 HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài làm trớc lớp, GV nhận xét bài làm của HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài1 ( Tr.31- Tài liệu bồi d- ỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác định nội dung của đoạn thơ. *GV gợi ý: Nghệ thuật nhân hoá làm nổi bật không khí náo nức đón chờ cơn ma đến, tâm trạng vui tơi hả hê của cảnh HS nghe. HS đọc và nêu y/c của bài. HS nêu dàn bài chung của văn tả cảnh. HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp. HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn. 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài. HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp để xác định nghệ thuật, nội dung của đoạn thơ,sau đó trình bày trớc lớp. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* vật, đất trời khi cơn ma kéo đến. Qua đó thấy sự quan sát tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo của tác giả, tác giả rất yêu thiên nhiên. * Hs làm bài vào vở. C. GV nhận xét tiết học: 3HS đọc bài làm trớc lớp. HS nghe. Tuần 10. Ngày soạn:25/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về chuyên đề hiệu- tỷ. [...]... trình bày trớc lớp 3HS đọc bài làm trớc lớp HS nghe Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tuần 14 Ngày soạn:22/ 11 / 2008 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008 Bồi dỡng HSG: Toán Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toándạng tính ngợc từ cuối -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng... Bồi dỡng HSG: Toán Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toándạng tính ngợc từ cuối -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò a.GTB: HS nghe b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 6,7,8 (Tài liệu Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 21, 22) -Bài6:.. .Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* 5 Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng hiệu- tỷ -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò a.GTB: HS nghe b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4 ,5, 6 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 17) -Bài1: * HD:xác định hiệu- tỷ số,... là: 15 : ( 11 - 10) x 10 = 150 ( cuốn) Số sách lúc đầu ở ngăn dới là: 150 : 5 x 6 = 180 (cuốn) * Cách 2: Số sách ngăn trên bằng 5 số sách ngăn d6 ới Sau khi thêm 15 cuốn vào ngăn trên thì số sách ngăn trên bằng 11 số sách ngăn 12 Số sách ngăn dới là; 15 : 1 = 180 (cuốn) dới Vì số sách 12 ngăn dới không thay đổi nên 15 cuốn ứng với: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* 1 12 - 5 =... xét ( mỗi HS làm 1 cách) 51 - 49 = 2 ( phần ) Số gà lúc sau là: 10 : 2 x 51 = 255 (con) Số vịt lúc sau là: 10 : 2 x 49 = 2 45 (con ) Cách 2: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tơng tự biểu thị số gà lúc đầu có 1 phần thì số gà lúc ssau là 1 phần và 15 con, số vịt lúc sau là 1 phần và 5 con Giả sử số gà lúc sau gấp lên 49 lần và số vịt lúc sau gấp lên 51 phần thì khi đó: Số gà... bài,cả lớp cùng -Bài4 nhận xét *HD: + Vẽ sơ đồ rồi giải Nhìn vào sơ đồ sẽ tìm đợc : 50 + 10 = 60 ( kg) 60 kg chính là : 1 - 5 = 6 ( số gạo còn lại sau khi bán 11 11 cho ngời thứ nhất) Số gạo còn lại sau khi bán cho ngời thứ nhất là: 60 : 6 = 110 ( kg) 11 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Ta có : 110 + 10 = 120 ( kg ) chính bằng 1 - 1 = 3 ( số gạo đem bán) 4 4 Vậy số gạo đem bán... ngôi e, Nên thơ,hùng vĩ g, đáp án c h, Đáp án a,d, C GV nhận xét tiết học: 3HS đọc bài làm trớc lớp HS làm bài rồi chữa trên bảng lớp HS làm, nêu kết quả trớc lớp HS nghe Tuần 12 Ngày soạn:8/ 11 / 2008 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2008 Bồi dỡng HSG: Toán Giải các bài toán về chuyên đề hiệu- tỷ 6 Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toán về tìm hai số khi biét hiệu... làm trớc lớp C GV nhận xét tiết học: HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả ngời 2 HS đọc bài HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp để xác định nghệ thuật, nội dung của đoạn thơ,sau đó trình bày trớc lớp 3HS đọc bài làm trớc lớp HS nghe _ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************... 2008 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng 12 năm 2008 Bồi dỡng HSG: Toán Chuyên đề: Dạng toán hai tỷ số 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toán dạng hai tỷ số -Củng cố kỹ năng xác định tỷ số của hai số 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a.GTB: HS nghe b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5( Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 27) -Bài1: * HD: HS làm... để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Hoạt dộng của thầy a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7, 8, 9, 10, 11 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 17, 18 ) -Bài7: * HD:xác định hiệu- tỷ số, vẽ sơ đồ rồi giải + Xác định hiệu hai số ( 12 bạn) + Xác định tỷ số của hai số ( dựa vào 1/3 số HS nam bằng 1 /5 số HS nữ Có nghĩa là HS nam . Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên. giải bài toán dạng tổng tỷ. HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Tuần 6. Ngày soạn : 27 / 9 / 2008. Ngày dạy : Thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng. a.GTB: HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7,8,9,10,11,12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 , Tr. 13 ).

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan