0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8

44 7,064 11
  • Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:36

Câu 23:Người ta dự định đặt bốn bóng điện tròn ở bốn góc của một trần nhà hình vuông mỗi cạnh 4m và một quạt trần ở chính giữa trần nhà. Quạt trần có sải cánh (Khoảng cách từ trục quay đến đầu cánh) là 0,8m. Biết trần nhà cao 3,2m tính từ mặt sàn. Em hãy tính toán thiết kế cách treo quạt để sao cho khi quạt quay. Không có điểm nào trên mặt sàn bị sáng loang loáng. CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 Bài tập bdhsg vật lí 8 * Câu 20: Chiếu một tia sáng hẹp vào một gơng phẳng. Nếu cho gơng quay đi một góc quanh một trục bất kì nằm trên mặt gơng và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc bao nhiêu? Theo chiều nào? * Câu 21: Hai gơng phẳng M 1 , M 2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau. Cách nhau một đoạn d. Trên đờng thẳng song song với hai gơng có hai điểm S, O với các khoảng cách đợc cho nh hình vẽ a) Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S đến gơng M 1 tại I, phản xạ đến gơng M 2 tại J rồi phản xạ đến O b) Tính khoảng cách từ I đến A và từ J đến B * Câu 22: Một ngời cao 1,65m đứng đối diện với một gơng phẳng hình chữ nhật đợc treo thẳng đứng. Mắt ng- ời đó cách đỉnh đầu 15cm. a) Mép dới của gơng cách mặt đất ít nhất là bao nhiêu để ngời đó nhìn thấy ảnh của chân trong g- ơng? b) Mép trên của gơng cách mặt đất nhiều nhất bao nhiêu để ngời đó thấy ảnh của đỉnh đầu trong g- ơng? c) Tìm chiều cao tối thiểu của gơng để ngời đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gơng. d) Các kết quả trên có phụ thuộc vào khỏang cách từ ngời đó tới gơng không? vì sao? * Câu 23: Ngời ta dự định đặt bốn bóng điện tròn ở bốn góc của một trần nhà hình vuông mỗi cạnh 4m và một quạt trần ở chính giữa trần nhà. Quạt trần có sải cánh (Khoảng cách từ trục quay đến đầu cánh) là 0,8m. Biết trần nhà cao 3,2m tính từ mặt sàn. Em hãy tính toán thiết kế cách treo quạt để sao cho khi quạt quay. Không có điểm nào trên mặt sàn bị sáng loang loáng. Câu 24: Ba gơng phẳng (G 1 ), (G 21 ), (G 3 ) đợc lắp thành một lăng trụ đáy tam giác cân nh hình vẽ Trên gơng (G 1 ) có một lỗ nhỏ S. Ngời ta chiếu một chùm tia sáng hẹp qua lỗ S vào bên trong theo phơng vuông góc với (G 1 ). Tia sáng sau khi phản xạ lần lợt trên các gơng lại đi ra ngoài qua lỗ S và không bị lệch so với phơng của tia chiếu đi vào. Hãy xác định góc hợp bởi giữa các cặp gơng với nhau Hớng dẫn giải * Câu 20: 1 CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 * Xét gơng quay quanh trục O từ vị trí M 1 đến vị trí M 2 (Góc M 1 O M 1 = ) lúc đó pháp tuyến cũng quay 1 góc N 1 KN 2 = (Góc có cạnh tơng ứng vuông góc). * Xét IPJ có: Góc IJR 2 = IPJJIP + hay: 2i = 2i + = 2(i -i) (1) * Xét IJK có IKJJIKIJN += 2 hay i = i + = 2(i -i) (2) Từ (1) và (2) ta suy ra = 2 Tóm lại: Khi gơng quay một góc quanh một trục bất kì thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc 2 theo chiều quay của gơng * Câu 21; a) Chọn S 1 đối xứng S qua gơng M 1 ; Chọn O 1 đối xứng O qua gơng M 2 , nối S 1 O 1 cắt gơng M 1 tại I , gơng M 2 tại J. Nối SIJO ta đợc tia cần vẽ b) S 1 AI ~ S 1 BJ da a BS AS BJ AI + == 1 1 AI = da a + .BJ (1) Xét S 1 AI ~ S 1 HO 1 d a HS AS HO AI 2 1 1 1 == AI = h d a . 2 thau vào (1) ta đợc BJ = d hda 2 ).( + * Câu 22 : a) Để mắt thấy đợc ảnh của chân thì mép dới của gơng cách mặt đất nhiều nhất là đoạn IK Xét B BO có IK là đờng trung bình nên : IK = m OABABO 75,0 2 15,065,1 22 = = = b) Để mắt thấy đợc ảnh của đỉnh đầu thì mép trên của gơng cách mặt đất ít nhất là đoạn JK Xét O OA có JH là đờng trung bình nên : JH = mcm OA 075,05,7 2 15,0 2 === Mặt khác : JK = JH + HK = JH + OB 2 CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 JK = 0,075 + (1,65 0,15) = 1,575m c) Chiều cao tối thiểu của gơng để thấy đợc toàn bộ ảnh là đoạn IJ. Ta có : IJ = JK IK = 1,575 0,75 = 0,825m d) Các kết quả trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ ngời đến gơng do trong các kết quả không phụ thuộc vào khoảng cách đó. Nói cách khác, trong việc giải bài toán dù ngời soi gơng ở bất cứ vị trí nào thì các tam giác ta xét ở phần a, b thì IK, JK đều là đờng trung bình nên chỉ phụ thuộc vào chiều cao của ngời đó. * Câu 23 : Để khi quạt quay, không một điểm nào trên sàn bị sáng loang loáng thì bóng của đầu mút quạt chỉ in trên tờng và tối đa là đến chân tờng C và D. Vì nhà hình hộp vuông, ta chỉ xét trờng hơph cho một bóng, các bóng còn lại là tơng tự (Xem hình vẽ bên) Gọi L là đờng chéo của trần nhà : L = 4 2 5,7m Khoảng cách từ bóng đèn đến chân tờng đối diện là : S 1 D = mLH 5,6)24()2,3( 2222 =+=+ T là điểm treo quạt, O là tân quay của cánh quạt. A, B là các đầu mút khi cánh quạt quay. Xét S 1 IS 3 ta có : m L H R IT SS AB OI IT OI SS AB 45,0 7,5 2 2,3 .8,0.2 2 .2 . 2121 ===== Khoảng cách từ quạt đến điểm treo là : OT = IT OI = 1,6 0,45 = 1,15m Vậy quạt phải treo cách trần nhà tối đa là 1,15m * Câu 24 : Vì sau khi phản xạ lần lợt trên các gơng, tia phản xạ ló ra ngoài lỗ S trùng đúng với tia chiếu vào. Điều đó cho thấy trên từng mặt phản xạ có sự trùng nhau của tia tới và tia ló. Điều này chỉ xảy ra khi tia KR tới gơng G 3 theo hớng vuông góc với mặt gơng. Trên hình vẽ ta thấy : Tại I : 21 II = = A Tại K: 21 KK = Mặt khác 1 K = AII 2 21 =+ Do KRBC CBK 2 == ACB 2 == Trong ABC có 0 180 =++ CBA 0 0 0 36 5 180 180 5 2 2 ====++ AAAAA 0 72 2 === ACB 3 CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 Bài tập vật lí 8 Câu 1: Một động tử xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó một động tử khác chuyển động thẳng đều từ B về A. Sau 10s hai động tử gặp nhau. Tính vận tốc của động tử thứ hai và vị trí hai động tử gặp nhau Câu 2: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đờng sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m. Nếu hai tàu đi cùng chiều, tàu A vợt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đầu tàu B là 70s. Nếu hai tàu đi ngợc chiều thì từ lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đuôi tàu B là 14s. Tính vận tốc của mỗi tàu. Câu 3: Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đờng thẳng hớng về điểm B với vận tốc ban đầu v 1 = 32m/s. Biết rằng cứ sau mỗi giây vận tốc của động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều. 1) Sau bao lâu động tử đến đợc điểm B, biết rằng khoảng cách AB = 60m 2) Ba giây sau kể từ lúc động tử xuất phát, một động tử khác cũng xuất phát từ A chuyển động về B với vận tốc không đổi v 2 = 31m/s. Hai động tử có gặp nhau không? Nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó. Câu 4: Một mẩu hợp kim thiếc Chì có khối lợng m = 664g, khối lợng riêng D = 8,3g/cm 3 . Hãy xác định khối lợng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lợng riêng của thiếc là D 1 = 7300kg/m 3 , của chì là D 2 = 11300kg/m 3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần. Câu 5: Một thanh mảnh, đồng chất, phân bố đều khối lợng có thể quay quanh trục O ở phía trên. Phần dới của thanh nhúng trong nớc, khi cân bằng thanh nằm nghiêng nh hình vẽ, một nửa chiều dài nằm trong n- ớc. Hãy xác định khối lợng riêng của chất làm thanh đó. Câu 6: Một hình trụ đợc làm bằng gang, đáy tơng đối rộng nổi trong bình chứa thuỷ ngân. ở phía trên ngời ta đổ nớc. Vị trí của hình trụ đợc biểu diễn nh hình vẽ. Cho trọng lợng riêng của nớc và thuỷ ngân lần lợt là d 1 và d 2 . Diện tích đáy hình trụ là S. Hãy xác định lực đẩy tác dụng lên hình trụ Hớng dẫn giải * Câu 1: Gọi S 1 , S 2 là quãng đờng đi đợc trong 10s của các động tử (xem hình bên) v 1 là vận tốc của động tử chuyển động từ A v 2 là vận tốc của động tử chuyển động từ B S 1 = v 1 .t ; S 2 = v 2 .t v 1 S v 2 B S 1 M S 2 Khi hai động tử gặp nhau: S 1 + S 2 = S = AB = 120m 4 O Nớc TH. NGÂN M E A B K C A A B A AB B CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 S = S 1 + S 2 = ( v 1 + v 2 )t v 1 + v 2 = t S v 2 = 1 v t S Thay số: v 2 = 48 10 120 = (m/s) Vị trí gặp nhau cách A một đoạn: MA = S 1 = v 1 t = 8.10 = 80m * Câu 2 : S B Khi hai tàu đi cùng chiều (hình bên) Quãng đờng tàu A đi đợc S A = v A .t Quãng đờng tàu B đi đợc S B = v B .t Nhận xét : S A S B = (v A -v B )t = l A + l B Với t = 70s ; l A = 65m ; l B = 40m v A v B = )/(5,1 70 4065 sm t ll BA = + = + (1) l A S A S A Khi hai tàu đi ngợc chiều (hình bên) Tơng tự : S A = v A .t / S B = v B .t / Nhận xét : S A + S B = (v A +v B )t / = l A + l B Với t / = 14s v A + v B = )/(5,7 14 4065 / sm t ll BA = + = + (2) Từ (1) và (2) suy ra v A = 4,5 (m/s) V B = 3 (m/s) S B l A + l B * Câu 3 : 1) Thời gian chuyển động, vận tốc và quãng đờng đi đợc của động tử có thể biểu diễn bởi bảng sau : Giây thứ 1 2 3 4 5 6 Vận tốc (m/s) 32 16 8 4 2 1 Quãng đờng (m) 32 48 56 60 62 63 Căn cứ vào bảng trên ta thấy : Sau 4s động tử đi đợc 60m và đến đợc điểm B 2) Cũng căn cứ vào bảng trên ta thấy hai động tử sẽ gặp nhau tại điểm cách A một khoảng là 62m. Để đợc quãng đờng này động tử thứ hai đi trong 2s: s 2 = v 2 t = 31.2 = 62(m) Trong 2s đó động tử thứ nhất đi đợc s 1 = 4 + 2 = 6m (Quãng đờng đi đợc trong giây thứ 4 và 5). Vậy để gặp nhau động tử thứ nhất đi trong 5 giây còn đông tử thứ hai đi trong 3s * Câu 4: Ta có D 1 = 7300kg/m 3 = 7,3g/cm 3 ; D 2 = 11300kg/m 3 = 11,3g/cm 3 Gọi m 1 và V 1 là khối lợng và thể tích của thiếc trong hợp kim Gọi m 2 và V 2 là khối lợng và thể tích của chì trong hợp kim Ta có m = m 1 + m 2 664 = m 1 + m 2 (1) V = V 1 + V 2 3,113,73,8 664 21 2 2 1 1 mm D m D m D m +=+= (2) Từ (1) ta có m 2 = 664- m 1 . Thay vào (2) ta đợc 3,11 664 3,73,8 664 11 mm += (3) Giải phơng trình (3) ta đợc m 1 = 438g và m 2 = 226g * Câu 5: 5 A B Nớc TH. NGÂN M E A B K C CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 Khi thanh cân bằng, các lực tác dụng lên thanh gồm: Trọng lực P và lực đẩy Acsimet F A (hình bên). Gọi l là chiều dài của thanh. Ta có phơng trình cân bằng lực: 3 2 4 3 2 1 1 2 === l l d d P F A (1) Gọi D n và D là khối lợng riêng của nớc và chất làm thanh. M là khối lợng của thanh, S là tiết diện ngang của thanh F A d 1 P d 2 Lực đẩy Acsimet: F A = S. 2 1 .D n .10 (2) Trọng lợng của thanh: P = 10.m = 10.l.S.D (3) Thay (2), (3) vào (1) suy ra: 2 3 S.l.D n .10 = 2.10.l.S.D Khối lợng riêng của chất làm thanh: D = 4 3 D n * Câu 6: Trên đáy AB chịu tác dụng của một áp suất là: p AB = d 1 (h + CK) + d 2 .BK. Trong đó: h là bề dày lớp nớc ở trên đối với đáy trên d 1 là trọng lợng riêng của nớc d 2 là trọng lợng riêng của thuỷ ngân Đáy MC chịu tác dụng của một áp suất: p MC = d 1 .h h Gọi S là diện tích đáy trụ, lực đẩy tác dụng lên hình trụ sẽ bằng: F = ( p AB - p MC ).S F = CK.S.d 1 + BK.S.d 2 Nh vậy lực đẩy sẽ bằng trọng lợng của nớc trong thể tích EKCM cộng với trngj lợng của thuỷ ngân trong thể tíc ABKE BàitậpVậtlí8 * Câu 7: Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô đã vợt một chiếc bè tại điểm A. Sau thời gian t = 60phút, chiếc ca nô đi ngợc lại và gặp chiếc bè tại một điểm cách A về phía hạ lu một khoảng l = 6km. Xác định vận tốc chảy của dòng nớc. Biết rằng động cơ của ca nô chạy với cùng một chế độ ở cả hai chiều chuyển động. * Câu 8: Một ngời có khối lợng 60kg ngồi trên một chiếc xe đạp có khối lợng 15kg. Diện tích tiếp xúc giữa mỗi lốp xe và mặt đất là 30cm 2 . a) Tính áp suất khí tối thiểu phải bơm vào mỗi bánh xe, biết rằng trọng lợng của ngời và xe đợc phân bố nh sau: 3 1 lên bánh trớc và 3 2 lên bánh sau b) Xác định vận tốc tối đa ngời đạt đợc khi đạp xe. Biết hệ số ma sát giữa xe và đờng là 0,2. Công suất tối đa của ngời khi đạp xe là 1500 J/s * Câu 9: Một quả bóng bay của trẻ em đợc thổi phồng bằng khí Hiđrô có thể tích 4dm 3 . Vỏ bóng bay có khối lợng 3g buộc vào một sợi dây dài và đều có khối lợng 1g trên 10m. Tính chiều dài của sợi dây đợc kéo lên khi quả bóng đứng cân bằng trong không khí. Biết khối lợng 1lít không khí là 1,3g và của 1 lít Hđrô là 0,09g. Cho rằng thể tích quả bóng và khối lợng riêng của không khí không thay đổi khi quả bóng bay lên. 6 CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 * Câu 10: Một bình chứa một chất lỏng có trọng lợng riêng d 0 , chiều cao của cột chất lỏng trong bình là h 0 . Cách phía trên mặt thoáng một khoảng h 1 , ngời ta thả rơi thẳng đứng một vật nhỏ đặc và đồng chất vào bình chất lỏng. Khi vật nhỏ chạm đáy bình cũng đúng là lúc vận tốc của nó bằng không. Tính trọng lợng riêng của chất làm vật. Bỏ qua lực cản của không khí và chất lỏng đối với vật. * Câu11: Một thiết bị đóng vòi nớc tự động bố trí nh hình vẽ. Thanh cứng AB có thể quay quanh một bản lề ở đầu A. Đầu B gắn với một phao là một hộp kim loại rỗng hình trụ, diện tích đáy là 2dm 2 , trọng lợng 10N. Một nắp cao su đặt tại C, khi thanh AB nằm ngang thì nắp đậy kín miệng vòi AC = 2 1 BC áp lực cực đại của dòng nớc ở vòi lên nắp đậy là 20N. Hỏi mực nớc lên đến đâu thì vòi nớc ngừng chảy. Biết khoảng cách từ B đến đáy phao là 20cm. Khối lợng thanh AB không đáng kể Hớngdẫngiải * Câu7 : Gọi v 1 là vận tốc của dòng nớc (chiếc bè) A C 1 v D 1 vv B v là vận tốc của ca nô khi nớc đứng yên Khi đó vận tốc ca nô: l - Khi xuôi dòng : v + v 1 - Khi ngợc dòng: v v 1 Giả sử B là vị trí ca nô bắt đầu đi ngợc, ta có: AB = (v + v 1 )t Khi ca nô ở B giả sử chiếc bè ở C thì: AC = v 1 t Ca nô gặp bè đi ngợc lại ở D thì: l = AB BD (Gọi t / là thời gian ca nô ngợc lên gặp bè) l = (v + v 1 )t (v v 1 )t / (1) Mặt khác : l = AC + CD l = v 1 t + v 1 t / (2) Từ (1) và (2) ta có (v + v 1 )t (v v 1 )t / = v 1 t + v 1 t / vt + v 1 t vt / + v 1 t / = v 1 t + v 1 t / vt = vt / t = t / (3) Thay (3) vào (2) ta có : l = v 1 t + v 1 t v 1 = == 2 6 2t l 3(km/h) * Câu 8 : a) áp suất khí của bánh xe bằng áp suất của xe lên mặt đờng ở bánh trớc : p tr = 2 27778 003,0.3 10.75 10. 3 1 m N S m = 7 B C A h 1 F A D P h 0 CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 ở bánh sau : p s = 2 55554 003,0.3 10.75.2 10. 3 2 m N S m = b) Lực kéo xe chuyển động là : F MS = k.m.10 = 0,2.75.10 = 150(N) Vận tốc tối đa của xe đạp là : v = )/(10 150 1500 sm F P == = 36km/h * Câu 9 : Khi cân bằng lực đẩy ácsimet F A của không khí tác dụng lên quả bóng bằng tổng trọng lợng : P 0 của vỏ bóng; P 1 của khí hiđrô và P 2 của phần sợi dây bị kéo lên F A = P 0 + P 1 + P 2 d 2 V = P 0 + d 1 V + P 2 Suy ra trọng lợng P 2 của phần sợi dây bị kéo lên là: P 2 = d 2 V - d 1 V - P 0 = V(d 2 d 1 ) P 0 = V (D 1 D 2 ).10 P 0 P 2 = 4.10 -3 (1,3 0,09).10 3.10 -3 .10 = 0,018(N) Khối lợng sợi dây bị kéo lên là : m 2 = 0018,0 10 018,0 = (kg) = 1,8g Chiều dài sợi dây bị kéo lên là l = 1,8.10 = 18(m) * Câu 10 : C Khi rơi trong không khí từ C đến D vật chịu tác dụng của trọng lực P. Công của trọng lực trên đoạn CD = P.h 1 đúng bằng động năng của vật ở D : A 1 = P.h 1 = W đ Tại D vật có động năng W đ và có thế năng so với đáy bình E là W t = P.h 0 Vậy tổng cơ năng của vật ở D là : W đ + W t = P.h 1 + P.h 0 = P (h 1 +h 0 ) Từ D đến C vật chịu lực cản của lực đẩy Acsimet F A : F A = d.V Công của lực đẩy Acsimet từ D đến E là E A 2 = F A .h 0 = d 0 Vh 0 Từ D đến E do tác động của lực cản là lực đẩy Acsimet nên cả động năng và thế năng của vật đều giảm. đến E thì đều bằng 0. Vậy công của lực đẩy Acsimét bằng tổng động năng và thế năng của vật tại D: P (h 1 +h 0 ) = d 0 Vh 0 dV (h 1 +h 0 ) = d 0 Vh 0 d = 01 00 hh hd + * Câu 11: 8 F F 2 h CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 Trọng lợng của phao là P, lực đẩy Acsimét tác dụng lên phao là F 1 , ta có: F 1 = V 1 D = S.hD Với h là chiều cao của phần phao ngập nớc, D là trọng lợng riêng của nớc. Lực đẩy tổng cộng tác dụng lên đầu B là: F = F 1 P = S.hD P (1) áp lực cực đại của nớc trong vòi tác dụng lên nắp là F 2 đẩy cần AB xuống dới. Để nớc ngừng chảy ta phải có tác dụng của lực F đối với trục quay A lớn hơn tác dụng của lực F 2 đối với A: F.BA > F 2 .CA (2) Thay F ở (1) vào (2): BA(S.hD P) > F 2 .CA Biết CA = 3 1 BA. Suy ra: S.hD P > 3 2 F h > SD P F + 3 2 h > 10000.02,0 10 3 20 + 0,8(3)m Vậy mực nớc trong bể phải dâng lên đến khi phần phao ngập trong nớc vợt quá 8,4cm thì vòi nớc bị đóng kín. Bàitậpvậtlí8 * Câu 12: a) b) Một vật có trọng lợng P đợc giữ cân bằng nhờ hệ thống nh hình vẽ với một lực F 1 = 150N. Bỏ qua khối lợng của ròng rọc a) Tìm lực F 2 để giữ vật khi vật đợc treo vào hệ thống ở hình b) b) Để nâng vật lên cao một đoạn h ta phải kéo dây một đoạn bao nhiêu trong mỗi cơ cấu (Giả sử các dây đủ dài so với kích thớc các ròng rọc) * Câu 13: Hai quả cầu bằng kim loại có khối lợng bằng nhau đợc treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lợng riêng lần lợt là D 1 = 7,8g/cm 3 ; D 2 = 2,6g/cm 3 . Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lợng riêng D 3 , quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lợng riêng D 4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lợng m 1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m 2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lợng riêng của hai chất lỏng. * Câu 14: Một xe đạp có những đặc điểm sau đây Bán kính đĩa xích: R = 10cm; Chiều dài đùi đĩa (tay quay của bàn đạp): OA = 16cm; Bán kính líp: r = 4cm; Đờng kính bánh xe: D = 60cm A 1) Tay quay của bàn đạp đặt nằm ngang. Muốn khởi động cho xe chạy, ngời đi xe phải tác dụng lên bàn đạp một lực 400N thẳng đứng từ trên xuống. 9 B C A F 1 F 2 P P CHUYấN BI DNG HC SINH GII MễN VT L LP 8 a) Tính lực cản của đờng lên xe, cho rằng lực cản đó tiếp tuyến với bánh xe ở mặt đờng b) Tính lực căng của sức kéo 2) Ngời đi xe đi đều trên một đoạn đờng 20km và tác dụng lên bàn đạp một lực nh ở câu 1 trên 1/10 của mỗi vòng quay a) Tính công thực hiện trên cả quãng đờng b) Tính công suất trung bình của ngờng đi xe biết thời gian đi là 1 giờ * Câu 15: Rót nớc ở nhiệt độ t 1 = 20 0 C vào một nhiệt lợng kế(Bình cách nhiệt). Thả trong nớc một cục nớc đá có khối lợng m 2 = 0,5kg và nhiệt độ t 2 = - 15 0 C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt đợc thiết lập. Biết khối lợng nớc đổ vào m 1 = m 2 . Cho nhiệt dung riêng của nớc C 1 = 4200J/Kgđộ; Của nớc đá C 2 = 2100J/Kgđộ; Nhiệt nóng chảy của nớc đá = 3,4.10 5 J/kg. Bỏ qua khối lợng của nhiệt l- ợng kế ỏp ỏn - hng dn gii * Cõu 12 a) Trong cơ cấu a) do bỏ qua khối lợng của ròng rọc và dây khá dài nên lực căng tại mọi điểm là bằng nhau và bằng F 1 . Mặt khác vật nằm cân bằng nên: P = 3F 1 = 450N Hoàn toàn tơng tự đối với sơ đồ b) ta có: P = 5F 2 Hay F 2 = 5 450 5 = P = 90N b) + Trong cơ cấu hình a) khi vật đi lên một đoạn h thì ròng a) b) Rọc động cũng đi lên một đoạn h và dây phải di chuyển một đoạn s 1 = 3h + Tơng tự trong cơ cấu hình b) khi vật đi lên một đoạn h thì dây phải di chuyển một đoạn s 2 = 5h * Câu 13: Do hai quả cầu có khối lợng bằng nhau. Gọi V 1 , V 2 là thể tích của hai quả cầu, ta có D 1 . V 1 = D 2 . V 2 hay 3 6,2 8,7 2 1 1 2 === D D V V Gọi F 1 và F 2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có: (P 1 - F 1 ).OA = (P 2 +P F 2 ).OB Với P 1 , P 2 , P là trọng lợng của các quả cầu và quả cân; OA = OB; P 1 = P 2 từ đó suy ra: P = F 2 F 1 hay 10.m 1 = (D 4. V 2 - D 3 .V 1 ).10 Thay V 2 = 3 V 1 vào ta đợc: m 1 = (3D 4 - D 3 ).V 1 (1) Tơng tự cho lần thứ hai ta có; (P 1 - F 1 ).OA = (P 2 +P F 2 ).OB P = F 2 - F 1 hay 10.m 2 =(D 3 .V 2 - D 4 .V 1 ).10 m 2 = (3D 3 - D 4 ).V 1 (2) 10 F 1 P F P F 1 F 2 F 2 [...]... 0.25 0.25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 1 30 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 Trường THCS Môn thi: Vật lí Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 180 m Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1=5m/s, nửa đoạn đường còn lại vật chuyển động với vận tốc v2= 3m/s a.Sau bao lâu vật đến B? b.Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn... 0 ) y Thay sè vµo ta tÝnh ®ỵc A = 1,8J 2 Chó ý: NÕu häc sinh lµm theo c¸ch kh¸c ®óng ph¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ vÉn cho ®iĨm tèi ®a 3.0 1,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 KỲ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007 -20 08 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 8 ================== Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) 16 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 Bài 1: (4 điểm) Có hai chiếc cốc bằng... K Đ1 A A1 Đ2 A2 V Hình 1 ĐÁP ÁN LÍ 8 Câu 1:(2,5 điểm).a.Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1= Thời gian đi nửa đoạn đường sau: t2= AB 180 = = 18 (s) 2v1 2.5 AB 180 = = 30 (s) 2v 2 2.3 Thời gian đi cả đoạn đường: t = t1 + t2 = 18 + 30 = 48 (s) Vậy sau 48 giây vật đến B 31 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 b.Vận tốc trung bình : AB 180 = = 3,75 (m/s) v= t 48 Câu 2: Gọi chiều dài của thanh... khơng khí Lực tác dụng vào vật là trọng lực P = 10DV Cơng của trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi trong nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 28 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 Vì sau đó vật nổi lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật khi vật rơi trong nước là: F = FA – P = 10D’V – 10DV Cơng của lực này là: A2 = (10D’V – 10DV)h’... ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 ⇒ Kn + 3n = 1 + 3Kn ⇒ Kn = 3n − 1 2 Vậy: Sn = 2(3n – 1) Vậy ta có phương trình: 2(3n -1) = 6000 ⇒ 3n = 2999 Ta thấy rằng 37 = 2 187 ; 38 = 6561, nên ta chọn n = 7 Qng đường động tử đi được trong 7 nhóm thời gian đầu tiên là: 2.2 186 = 4372 m Qng đường còn lại là: 6000 – 4372 = 16 28 m Trong qng đường còn lại này động tử đi với vận tốc là ( với n = 8) : 37 = 2 187 ... A qua G2 c¸ch A lµ 16cm G2 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ¶nh ®ã lµ 20cm TÝnh gãc α B α 19 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 HÕt Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………………… SBD………………… Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng cÇn gi¶i thÝch g× thªm! ­­­­­­­­­­­­­­­­­ kú­thi­chän­häc sinh ­n¨ng­khiÕu­líp 8 n¨m­häc­2007-20 08 híng dÉn chÊm m«n vËt lý BiĨu ®iĨm 2,5 Yªu­cÇu­néi­dung C©u1 A B C Gäi vÞ trÝ ban ®Çu cđa... t¹i A suy ra α = 90 0 1.5 G2 A B I A 1 A’ α 1,0 A HÕt Chó ý: NÕu häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng th× vÉn cho ®iĨm tèi ®a A 2 UBND­Hun­ Phßng­GD&§T Tham­kh¶o A.Tr¾c nghiƯm 3 ®iĨm §Ị­thi­häc sinh giái­cÊp­hun n¨m­häc­2007­–­20 08 M«n­thi:­VËt­Lý­líp 8 Thêi gian lµm bµi 150 phót 21 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 C©u 1(1,5 ®iĨm): Mét xe chun ®éng trªn ®o¹n ®êng AB Nưa thêi gian ®Çu... ®¸p­¸n­chÊm­thi­häc sinh giái­cÊp­hun­ n¨m­häc­2007­–­20 08 M«n­thi:­VËt­Lý­líp 8 A.Tr¾c­nghiƯm­3­®iĨm C©u 1: B/ 34, 285 7km/h C©u 2: Chän ®¸p ¸n (1,5 ®iĨm) C/ Gi¶i thÝch Vtb= 2.V1V2 V1 + V2 (0,5 ®iĨm) AC AB = V1 2V1 CB AB = Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®êng CB lµ: t2= V2 2V2 VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n AB ®ỵc tÝnh bëi c«ng thøc: Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®êng AC lµ: t1= 22 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8. .. H 1 + H 2 ) = 8 cm (0.5 ®iĨm) ∆ h=h3- h = h1 3d 1 C©u 5 ( 2 ®iĨm) : A Cho biÕt: t2=1,5h ; S = 48 km ; t2=1,5 t1 ⇒ t1=1 h CÇn t×m: V1, V2, Vtb H2 h3 B h2 C 26 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 Gäi vËn tèc cđa Can« lµ V1 Gäi vËn tèc cđa dßng níc lµ V2 VËn tèc cđa Can« khi xu«i dßng tõ bÕn A ®Õn bÕn B lµ: Vx=V1+V2 Thêi gian Can« ®i tõ A ®Õn B S 48 48 = t1= ⇒ 1= ⇒ V1 + V2 = 48 V N V1 + V2... chỉ của các ampe kế A, A1, A2 đều bằng 0 số chỉ của vôn kế V vẫn bằng 24V ( Vì pin còn mới nên coi hiệu điện thế của pin là không đổi) kú­thi­häc sinh giái­líp 8 cÊp­thÞ­x· n¨m­häc­20 08- 2009 §Ị ChÝnh thøc 32 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 ®Ị thi m«n vËt lý (Thêi gian 150phót - Kh«ng kĨ giao ®Ị) Bµi 1/ (4 ®iĨm) Mét ngêi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc . C m tmmtm 0 1 1 ' 1 2 '' 76,23 ).(. = + Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 8 THCS năm học 2006 - 2007 Môn: Vật lí Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: 01 trang Câu I .(1,5 điểm): Hãy. ®ỵc A = 1,8J 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Chó ý: NÕu häc sinh lµm theo c¸ch kh¸c ®óng ph¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ vÉn cho ®iĨm tèi ®a KỲ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007 -20 08 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 8 ================== Thời. LỚP 8 ================== Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) 16 CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN VẬT LÍ LỚP 8 Bài 1: (4 điểm) Có hai chiếc cốc bằng thuỷ tinh giống nhau cùng đựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8, , Câu 2 (1,5 điểm): Một vật chuyển động trên đoạn AB chia làm hai giai đoạn AC và CB với AC = CB với vận tốc tương ứng là V1và V2. Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB được tính bởi công thức nào sau đây? Hãy chọn đáp án đúng và giải thích kết quả mình chọ

Từ khóa liên quan

Trích đoạn