0

Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt cơ bản và chức năng của thanh công cụ tool pps

25 1,941 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 21:22

Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 1 Bi 1 Giới thiệu Giao diện - các lệnh tắt cơ bản V Chức năng của thanh công cụ tool I. giao diện của mn hình CorelDraw 12. - Dới đây l giao diện chơng trình CorelDraw 12. Thanh tiêu đề Menu chính Công cụ Tool Bảng mầu cơ bản + Công cụ PickTool với các phơng pháp lựa chọn v thi hnh biến đổi đối tợng nh: (xoay, lật, vặn méo v.v các đối tợng). + Thanh thuộc tính khi có & không các đối tợng lựa chọn (Property Bar). + Các phơng pháp tô mầu cơ bản. II. Một số lệnh tắt cơ bản trong coreldraw 12. - F2: Phóng to đối tợng theo cửa sổ Windows hoặc tỷ lệ cho sẵn. - F3: Thu nhỏ trang lm việc theo tỷ lệ. - F4: Zoom các đối tợng trở về đầy trang mn hình. Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: - F5: Chọn bút vẽ (Freehand Tool). - F6: Dùng vẽ ô vuông (Rectangle Tool). - F7: Dùng vẽ hình tròn hay Ellipse (Ellipse Tool). - F8: Lm việc với kiểu chữ (Text Tool). - F9: Zoom trn mn hình (Full Screen Preview). - F10: Công cụ hiệu chỉnh các nút điểm (Shape Tool). - F11: Lựa chọn chế độ tô mầu đuổi. - Shift + F11: Chế độ tô mầu theo thông số hoặc tông mầu có sẵn. - F12: Chọn kiểu nét, độ dầy v mầu của nét vẽ. - Ctrl + G: Nhóm các đối tợng thnh một khối. - Ctrl + U: Ngợc lệnh Ctrl + G. - Ctrl + D: Nhân bản đối tợng theo vị trí định sẵn. - Ctrl + Q: Convert đối tợng về dạng nút điểm (Convert to Curves). - Ctrl + L: Combine đối tợng lại. - Ctrl + N: Mở một file ti liệu mới. - Ctrl + O: Mở ti liệu có sẵn. - Ctrl + S: Lu lại file đang lm việc. - Ctrl + C: Sao chép đối tợng đợc lựa chọn. - Ctrl + V: Dán đối tợng đã đợc sao chép. - Ctrl + I: Nhập file dữ liệu có sẵn ra trang đang lm việc. - Ctrl + E: Xuất đối tợng theo dạng file. - Ctrl + T: Định dạng Font v kiểu chữ (Format Text). - Phím Alt: Kết hợp với các chữ gạch chân trên thanh Menu tạo thnh các lệnh tắt. III. thiết lập trang lm việc v lu file. - Để mở một File mới bạn vo File chọn New (Lệnh tắt Ctrl + N). 2 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: - Sau khi mở một File mới tại thanh Property Bar cho phép bạn thiết lập khổ giấy hoặc lựa chọn khổ tùy theo ý muốn. Cũng tại thanh ny cho phép bạn thiết lập bớc nhẩy của đối tợng v đơn vị đo lờng. - Để lu lại File đang lm việc bạn vo File chọn Save hoặc dùng lệnh tắt (Ctrl + S) lúc ny xuất hiện hộp thoại sau: + Save in : Đờng dẫn để lu file. + File name : Tên file cần lu. + Save as type : Kiểu file cần lu. + Options : Những lựa chọn khác. - Để kết thúc việc lu file bạn chọn Save hoặc ấn Enter. IV. chức năng của thanh công cụ tool. - Để xuất hiện thanh công cụ Tool ta vo Window chọn Toolbars rồi chọn Toolbox có các tính năng sau: 3 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: - Pick Tool: Dùng để lựa chọn các đối tợng hay để xoay lật, v.v - Shape Tool: Hiệu chỉnh các nút điểm trên đối tợng. - Zoom Tool: Các chức năng về quản lý vùng nhìn. - Freehand Tool: Các công cụ ny cho phép bạn vẽ các đối tợng. - Smart Drawing: Công cụ vẽ nét bút chì. - Rectangle Tool: Vẽ các hình chữ nhật, hình vuông. - Ellipse Tool: Vẽ các hình elíp, hình tròn. - Graph Pape: Công cụ tạo biểu bảng. - Basic Shapes: Công cụ vẽ hình bình hnh, mũi tên, ông sao, v.v - Text Tool: Dùng ngõ chữ. - Interacitve: Các hiệu ứng trong CorelDraw. - Eyedropes Tool: Công cụ đo mầu. - Outline Tool: Công cụ tạo đờng nét v mầu của đờng nét. - Fill Tool: Công cụ tạo mầu bệt hoặt mầu đuổi cho đối tợng. ****************************** 4 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: CorelDraw 12 Bi tập thực hnh - Sử dụng các lệnh tắt đã đợc học để thực hnh vẽ các đối tợng. + Dùng lệnh F6 để vễ hình Vuông, hình Chữ nhật. + Dùng lệnh F7 để vễ hình Tròn, hình Ellipse. + Xoay, lật v sao chép các đối tợng. + Sử dụng thanh công cụ mầu cơ bản để tô mầu cho đối tợng. - Chú ý: Học thuộc các lệnh tắt đã đợc ghi trong bi. - Có file CorelDraw đính kèm (Bi 1). ****************************** 5 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 6 Bi 2 Công cụ quản lý vùng nhìn v các công cụ vẽ đờng nét I. Công cụ quản lý vùng nhìn (zoom). - Kích chuột vo biểu tợng trên thanh công cụ Tool Bar, lúc ny thanh Property Bar xuất hiện các chế độ quản lý vùng nhìn nh sau: - (Phóng to, thu nhỏ, zoom ton trang, zoom đối tợng đợc lựa chọn v ). II. Các công cụ vẽ đờng nét. 1. Công cụ vẽ đờng nét tự do Freehand. - Kích chuột vo biểu tợng Freehand trên thanh Tool hoặc dùng lệnh tắt F5. - Công cụ ny cho phép ta vẽ đoạn Công cụ Zoom Tool Freehand Bezeer Các đờng nét Nghệ thuật # thẳng, đờng cong tự do một cách rời rạc. 2. Công cụ vẽ đờng nét tơng tác Bezier. - Công cụ ny cho ta vẽ đờng thẳng hay các đờng cong tự do nối liền nhau v đợc phép hiệu chỉnh từng nút điểm. 3. Các công cụ vẽ đờng nét nghệ thuật khác. - Các công cụ ny cho phép ta vẽ các hình vẽ có sẵn, vẽ cung tròn, vẽ thớc đo, vẽ điểm nối giữa các đối tợng, vẽ hoa văn v.v ****************************** Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: CorelDraw 12 Bi tập thực hnh - Yêu cầu: Sử dụng các lệnh Freehand, Bezier, bảng mầu cơ bản để vẽ các hình dới đây: - Có file CorelDraw đính kèm (Bi 2). ****************************** 7 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 8 Bi 3 chỉnh sửa nét dựa trên nút điểm & cánh tay đòn lm việc với Combine, Trim, Weld, Intersection I. chỉnh sửa đờng nét dựa trên nút điểm v cánh tay đòn. - Ta sử dụng công cụng Shape Tool hoặc ấn phím tắt F10 để chỉnh sửa đờng nét dựa trên các nút điểm v cánh tay đòn. - Khi ta ấn F10 thì trên thanh Property Bar xuất hiện các biểu tợng sau: Thêm v bớt nút trên đối tợng. Cho phép Jont hoặc Break các nút với nhau trên đối tợng. Chuyển nét vẽ giữa 2 nút từ thẳng thnh cong v ngợc lại. Hiệu chỉnh từng góc riêng biệt của nút kết hợp với cánh tay đòn. Một số hiệu chỉnh khác Chế độ bắt góc, xoay lật v căn chỉnh nút điểm. - Nh trên đã nói, các thuộc tính của điểm nút v đờng cong cho phép ta vẽ lại (đồ lại) các đối tợng một cách nhanh chóng v chính xác. - Ta cũng có thể thêm, bớt từng điểm nút v chỉnh sửa đờng cong của đối tợng một cách dễ dng hơn. II. các lệnh Combine, Trim, Weld, Intersection. Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 9 - Weld: Cho phép bạn trộn các đối tợng khác mầu v hình dạng lại thnh một đối tợng (mầu sắc sẽ đợc lấy theo đối tợng lựa chọn cuối cùng). - Trim: Dùng để cắt bỏ phần giao nhau của các đối tợng. - Intersect: Cho phép bạn cắt bỏ phần tâm giữa của các đối tợng. (mầu sắc v hình dặng sẽ đợc lấy theo đối tợng chọn sau). Trớc khi cha trộn Sau khi đã trộn Trớc khi cha Trim Sau khi đã Trim Trớc khi cha Intersect Sau khi đã Intersect - Ba tính năng còn lại cho phép các bạn cắt bỏ các phần giao nhau giữa các góc của đối tợng. ****************************** Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 10 CorelDraw 12 Bi tập thực hnh - Yêu cầu: Sử dụng các lệnh Freehand, Bezier, Trim, Weld, Intersect để thiết kế các mẫu logo dới đây: - Có file CorelDraw đính kèm (Bi 3). ****************************** [...]... Bμi 6 C«ng cơ t« mÇu t−¬ng t¸c I giíi thiƯu c«ng cơ Interactive Fill Tool - Interactive Fill Tool lμ c«ng cơ dïng t« mÇu ®i (gièng nh− ta sư dơng lƯnh F11) nã cho phÐp ta sư dơng ®a mÇu trªn mét ®èi t−ỵng - §Ĩ sư dơng lƯnh nμy ta Ên phÝm G hc kÝch cht vμo biĨu t−ỵng Interactive Fill Tool trªn thanh c«ng cơ Tool Bar, nÕu mn t« nhiỊu mÇu ta Ên biĨu t−ỵng Edit Fill gãc tr¸i trªn mμn h×nh trong thanh Property... Interactive Fill Tool Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: 17 II giíi thiƯu c«ng cơ Interactive Mesh Fill Tool - Interactive Mash Fill Tool lμ c«ng cơ t« ®a mÇu trªn mét ®èi t−ỵng theo d¹ng l−íi nót ®iĨm - Interactive Mash Fill Tool rÊt dƠ sư dơng cho viƯc lËp h×nh khèi 3D - §Ĩ sư dơng lƯnh nμy ta Ên phÝm M hc kÝch cht vμo biĨu t−ỵng Interactive Mash Fill Tool trªn thanh c«ng cơ Tool Bar,... Rectangle, Ellipse vμ c«ng cơ biĨn ®ỉi h×nh d¹ng Pick Tool ®Ĩ thiÕt kÕ c¸c mÉu d−íi ®©y: - Cã file CorelDraw ®Ýnh kÌm (Bμi 4) ****************************** Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: 13 Bμi 5 C«ng cơ biªn tËp ch÷ vμ c¸c hiƯu øng nghƯ tht I Ph−¬ng ph¸p t¹o ch÷ vμ ®Þnh d¹ng kiĨu ch÷ - §Ĩ so¹n th¶o ®−ỵc ch÷ ta chän biĨu t−ỵng trªn thanh c«ng cơ Tool Bar hc Ên phÝm F8 sau... thanh c«ng cơ Tool Bar VÏ h×nh vu«ng, h×nh b×nh hμnh (lƯnh t¾t F7) VÏ h×nh trßn, h×nh ellipse (lƯnh t¾t F6) ThiÕt lËp biĨu b¶ng (lƯnh t¾t Ên ch÷ D) VÏ c¸c d¹ng h×nh kh¸c II Dùng h×nh phøc t¹p b»ng mÉu cã s½n - Chóng ta lùa chän biĨu t−ỵng nμo th× trªn thanh Property Bar sÏ xt hiƯn c¸c mÉu h×nh ®Ĩ b¹n lùa chän - D−íi ®©y lμ mét vÝ dơ ®Ĩ vÏ h×nh kiĨu mòi tªn Khi b¹n lùa chän biĨu t−ỵng mòi tªn trªn thanh. .. thĨ thay ®ỉi sè l−ỵng hμng còng nh− sè l−ỵng cét b»ng c¸ch nhËp gi÷ liƯu trªn thanh c«ng cơ Property Bar sau: Sè cét Sè hμng ****************************** Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: 18 CorelDraw 12 Bμi tËp thùc hμnh - Yªu cÇu: Sư dơng c¸c lƯnh Interactive Fill Tool & Interactive Mash Fill Tool ®Ĩ lμm bμi tËp sau: - Cã file CorelDraw ®Ýnh kÌm (Bμi 6) ******************************... Minh Trang: 14 B3: Lùa chän c¸c ®èi t−ỵng l¹i víi nhau B4: Vμo thùc ®¬n Text trªn thanh Menu chän Fit Text To Path B5: Sau khi hiƯu chØnh xong b¹n xo¸ bá ®−êng dÉn vμ kÕt thóc - VỊ h×nh trßn ta còng lμm t−¬ng tù nh− trªn 2 HiƯu øng Blend, Contuor, Drop Shadow, 3D, v.v - Ta sư dơng tÝnh n¨ng cđa c¸c lƯnh trªn thanh c«ng cơ sau: LƯnh Blend LƯnh Contuor LƯnh Shadow LƯnh 3D ******************************... lùa chän biĨu t−ỵng nμo th× trªn thanh Property Bar sÏ xt hiƯn c¸c mÉu h×nh ®Ĩ b¹n lùa chän - D−íi ®©y lμ mét vÝ dơ ®Ĩ vÏ h×nh kiĨu mòi tªn Khi b¹n lùa chän biĨu t−ỵng mòi tªn trªn thanh c«ng cơ Tool Bar th× t¹i thanh Property Bar sÏ xt hiƯn c¸c lùa chän h×nh mòi tªn cã s½n nh− h×nh d−íi, b¹n chØ cÇn lùa chän mòi tªn yªu cÇu mμ kh«ng cÇn ph¶i vÏ Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang:... ch÷ ë Bμi 5 II C¸c thao t¸c lμm viƯc víi ®−êng nÐt - §Ĩ t¹o ®é ®Ëm nh¹t hay t« mÇu viỊn cho tõng nÐt ta ph¶i chän ®èi t−ỵng cÇn t« råi Ên phÝm F12 hc sư dơng biĨu t−ỵng Outline Pen Dialog trªn thanh c«ng cơ Tool Bar sÏ xt hiƯn hép tho¹i nh− d−íi ®©y + Color: chän mÇu nÐt + Width: §é dÇy cđa nÐt + Style: KiĨu nÐt + Corners: KiĨu gãc nÐt + Line caps: Gãc cđa line + Behind fill: Èn mÇu nÐt + Scale −ith... T¹o nÐt nghƯ tht ****************************** Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: 22 CorelDraw 12 Bμi tËp thùc hμnh - Sư dơng lƯnh: Blend, Contuor, Drop Shadow, 3D, Out Line Tool ®Ĩ lμm bμi tËp sau: - Cã file CorelDraw ®Ýnh kÌm (Bμi 9) ****************************** Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: 23 Bμi 10 + 11 Thùc hμnh vμ «n tËp - Sư dơng c¸c . CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 1 Bi 1 Giới thiệu Giao diện - các lệnh tắt cơ bản V Chức năng của thanh công cụ tool I. giao diện của mn hình CorelDraw 12. - Dới đây l giao. Enter. IV. chức năng của thanh công cụ tool. - Để xuất hiện thanh công cụ Tool ta vo Window chọn Toolbars rồi chọn Toolbox có các tính năng sau: 3 Giáo trình CorelDraw cơ bản * Biên. CorelDraw cơ bản * Biên soạn: Nguyễn Lê Minh Trang: 6 Bi 2 Công cụ quản lý vùng nhìn v các công cụ vẽ đờng nét I. Công cụ quản lý vùng nhìn (zoom). - Kích chuột vo biểu tợng trên thanh công cụ Tool
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt cơ bản và chức năng của thanh công cụ tool pps, Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt cơ bản và chức năng của thanh công cụ tool pps,

Từ khóa liên quan