0

LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK

14 1,087 1
  • LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 00:10

LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK.Chuỗi cung ứng là chuỗi thông tin và các quá trình kinh doanh cung cấp một sản phẩm dịch vụ cho khách hàng từ khâu sản xuất và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM- VINAMILK GVHD: TS. HỒ TIẾN DŨNG Trình bày: Nhóm 7- K20QTKD- Đêm 4 Danh sách nhóm 7: 1. Hà Thị Thi Ân 2. Phạm Thị Xuân Huệ 3. Lê Nhựt Anh Khoa 4. Vũ Hoàng Nguyên 5. Bùi Đức Nguyên 6. Dư Quốc Thái 7. Trần Công Thăng 8. Trần Công Bằng 9. Vũ Thị Anh Thư 10. Đoàn Thị Ngọc Viên 11. Trương Tấn Cảnh 12. Trần Thúy Trân 13. Nguyễn Thị Nam Phương 1 NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHUỔI CUNG ỨNG I. Các khái niệm. II. Tầm quan trọng của QT chuỗi cung ứng. III. Sự phối hợp giữa các bộ phận chuỗi cung ứng. IV. Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả của chuỗi cung ứng: V. Đo lường hiệu quả thực hiện chuỗi cung ứng. VI. Cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng. PHẦN 2: CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VINAMILK I. Giới thiệu sơ lược về Vinamilk. II. Chuỗi cung ứng của Vinamilk. III. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng của Vinamilk. IV. Những yếu tố tạo nên thành công trong quản trị chuỗi cung ứng của Vinamilk. V. Bài học rút ra từ thành công trong chuỗi cung ứng của Vinamilk 2 PHẦN 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHUỔI CUNG ỨNG I. Các khái niệm. 1. Khái niệm về chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là chuỗi thông tin và các quá trình kinh doanh cung cấp một sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng từ khâu sản xuất và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Quản trị chuỗi cung ứng (SCM- Supply Chain Management): Quản trị chuỗi cung ứng là hoạch định, thiết kế và kiểm soát luồng thông tin và nguyên vật liệu theo chuỗi cung ứng nhằm đạt được các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Quản trị nhu cầu: là quản lý nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ theo chuỗi cung ứng. Nhu cầu có thể được quản lý thông qua cơ chế như là sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và phân phối, nhìn chung đây là những nhiệm vụ chủ yếu thuộc về Marketing. Quản trị Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng: Theo nghĩa rộng: Quản trị Logistics là quản trị chuỗi cung ứng. Theo nghĩa hẹp: Khi chỉ liên hệ đến vận chuyển bên trong và phân phối ra bên ngoài thì nó chỉ là một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng. 2. Mô hình chuỗi cung ứng: 3. Các yếu tố trong chuỗi cung ứng:  Nhà sản xuất: Là các công ty làm ra sản phẩm, bao gồm các nhà sản xuất nguyên vật liệu và các công ty sản xuất thành phẩm.  Nhà phân phối (nhà bán sỉ): là các công ty mua lượng lớn sản phẩm từ các nhà sản xuất và phân phối sỉ các dòng sản phẩm cho khách hàng và bán sản 3 phẩm với số lượng lớn hơn so với số lượng người tiêu dùng thông thường mua.  Nhà bán lẻ: bán cho khách tiêu dùng cuối cùng.  Khách hàng: là bất kỳ cá nhân/ công ty nào mua và sử dụng sản phẩm.  Nhà cung cấp dịch vụ: là những công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng, tập trung phục vụ một hoạt động đặc thù mà chuỗi cung ứng cần. II. Tầm quan trọng của quản trọng chuỗi cung ứng. Đối với các công ty, SCM có vai trò rất to lớn: 1. SCM giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả. 2. Giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp nhờ SCM có thể thay đổi các nguồn nguyên vật liệu đầu vào hoặc tối ưu hoá quá trình luân chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ. 3. Hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị: tiếp thị hỗn hợp (4P: Product, Price, Promotion, Place). 4. Đóng vai trò then chốt trong việc đưa sản phẩm đến đúng nơi cần đến và vào đúng thời điểm thích hợp. 5. Mục tiêu lớn nhất của SCM là cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng với tổng chi phí nhỏ nhất. 6. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty và tạo điều kiện cho chiến lược thương mại điện tử phát triển. Đây chính là chìa khoá thành công cho B2B 7. Điều phối khả năng sản xuất có giới hạn và thực hiện việc lên kế hoạch sản xuất nhằm làm cho kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. 8. Cung cấp khả năng trực quan hoá đối với các dữ liệu liên quan đến sản xuất và khép kín dây chuyền cung cấp, tạo điều kiện cho việc tối ưu hoá sản xuất đúng lúc bằng các hệ thống sắp xếp và lên kế hoạch. 9. Phân tích dữ liệu thu thập được và lưu trữ hồ sơ với chi phí thấp. 4 III. Sự phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng: - Tăng cường sự phối hợp cả trong nội bộ các công ty và giữa các công ty với nhau. - Để tăng cường sự phối hợp, lập các đội nhóm giữa các đơn vị chức năng, tạo mối quan hệ hợp tác với khách hàng và với nhà cung cấp, cải tiến hệ thống thông tin tốt hơn, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ hơn - Thực hiện sự phối hợp tổng thể của các nhà lãnh đạo của các tổ chức trong chuỗi cung ứng và sự điều chỉnh cách thức hình thành và quản trị chuỗi cung ứng. IV. Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả của chuỗi cung ứng: 1. Sản xuất: Là nói đến năng lực của chuỗi cung ứng để sản xuất và tồn trữ sản phẩm. Hoạt động này bao gồm việc lập kế hoạch sản xuất chính theo công suất nhà máy, cân đối công việc, quản lý chất lượng và bảo trì thiết bị. 2. Hàng tồn kho: Hàng tồn có mặt trong suốt chuỗi cung ứng và bao gồm từ nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm mà được các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trong chuỗi cung ứng nắm giữ. 3. Vị trí: 5 Là việc chọn địa điểm về mặt địa lý của các phương tiện trong chuỗi cung ứng. 4. Vận chuyển: Là việc di chuyển mọi thứ từ nguyên liệu cho đến thành phẩm giữa các điều kiện khác nhau trong chuỗi cung ứng. 5. Thông tin: Là nền tảng đưa ra quyết định liên quan đến bốn yếu tố trên. Thông tin tốt giúp đưa ra những quyết định hiệu quả về việc sản xuất gì và bao nhiêu, về nơi trữ hàng và cách vận chuyển tốt nhất. 6. Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng Công nghệ thông tin có thể hỗ trợ những hoạt động tác nghiệp và đồng thời cũng là sự hợp tác giữa các công ty trong chuỗi cung ứng. Bằng việc sử dụng hệ thống mạng dữ liệu tốc độ cao và cơ sở dữ liệu, các công ty có thể chia sẻ dữ liệu để quản lý toàn diện chuỗi cung ứng. Hiệu qu ả sử dụng công nghệ này là một vấn đề cốt yếu để thành công trong công ty. Ba chức năng cấu tạo nên một công nghệ cho tất cả các hệ thống thông tin hoạt động đó là: Thu nhập và giao tiếp dữ liệu Lưu trữ và phục hồi dữ liệu Xử lý và báo cáo dữ liệu Đo lường hiệu quả thực hiện SCM 1. Tiêu chuẩn giao hàng: Tiêu chuẩn này đề cập đến giao hàng đúng hạn. Nó được biểu hiện bằng tỉ lệ phần trăm của các đơn hàng được giao đầy đủ về số lượng và đúng ngày khách hàng yêu cầu trong tổng số đơn hàng. Chú ý rằng các đơn hàng không được tính là giao hàng đúng hạn khi chỉ có một phần đơn hàng được thực hiện và khi khách hàng không có hàng đúng thời gian yêu cầu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: 6 - Chất lượng được đánh giá ở mức độ hài lòng của khách hàng hay là sự thỏa mãn của khách hàng về sản phẩm. Chất lượng có thể được đo lường thông qua những điều mà khách hàng mong đợi. - Lòng trung thành của khách hàng cũng là một tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng. Tiêu chuẩn này có thể đo lường bằng tỷ lệ phần trăm khách hàng vẫn mua hàng sau khi đã mua ít nhất một lần. 3. Tiêu chuẩn thời gian: - Tổng thời gian bổ sung hàng được tính trực tiếp từ mức độ tồn kho. Nếu chúng ta có một mức sử dụng cố định lượng hàng tồn kho này, thì thời gian tồn kho bằng mức độ tồn kho chia mức sử dụng. Thời gian tồn kho sẽ được tính cho mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng (nhà cung cấp, nhà sản xuất, người bán sỉ, bán lẻ) và cộng hết lại để có thời gian bổ sung hàng lại. - Thời gian thu hồi công nợ. Nó đảm bảo cho công ty có lượng tiền để mua sản phẩm và bán sản phẩm tạo ra vòng luân chuyển hàng hóa. Thời gian thu nợ phải được cộng thêm cho toàn hệ thống chuỗi cung ứng như là một chỉ tiêu thời hạn thanh toán. èTổng thời gian của một chu kỳ kinh doanh để tạo ra sản phẩm và nhận được tiền: Chu kỳ kinh doanh= số ngày tồn kho + số ngày công nợ. 4. Tiêu chuẩn chi phí  2 cách để đo lường chi phí:  Đo lường tổng chi phí bao gồm chi phí sản xuất, phân phối, chi phí tồn kho và chi phí công nợ. Thường những chi phí riêng biệt này thuộc trách nhiệm của những nhà quản lý khác nhau.Vì vậy không giảm được tối đa tổng chi phí.  Tính chi phí cho cả hệ thống chuỗi cung ứng để đánh giá hiệu quả giá trị gia tăng và năng suất sản xuất.  Phương pháp đo lường hiệu quả như sau: Doanh số - Chi phí nguyên vật liệu 7 Hiệu quả= Chi phí lao động + chi phí quản lý Cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng: 1. Thay đổi cấu trúc chuỗi cung ứng: - Thống nhất từ khâu đầu đến khâu cuối theo quy trình khép kín : có thể thống nhất hướng về thị trường, thống nhất lùi về phía sau chuỗi cung ứng hoặc là hợp nhất theo chiều dọc. - Đơn giản hóa quá trình chủ yếu : dùng để cải tiến chuỗi cung ứng khi quá trình quá phức tạp hay quá lỗi thời, khi đó cấn sự thay đổi, điều chỉnh lại những chỗ bị lỗi mà không cần quan tâm đến quá trình hiện tại. - Thay đổi số lượng nhà cung cấp, nhà máy, nhà kho, cửa hàng bán lẻ : có thể giảm nhà cung cấp bằng cách chọn những nhà cung cấp tốt nhất hoặc xây dựng thêm nhà máy, nhà kho ở địa điểm khác. - Thiết kế sản phẩm chính : khi công ty nhận thấy họ có quá nhiều chủng loại hàng hóa, có vài loại trong số đó bán rất chậm, vì vậy các sản phẩm này phải được chọn lọc và thiết kế lại. - Chuyển quá trình hậu cần qua bên thứ 3 : Chọn phương án tốt nhất chuyển tất cả các khâu từ quản lý tồn kho, phân phối và hậu cần cho bên thứ ba. 2. Thay đổi bộ phận của chuỗi cung ứng: - Sử dụng chức năng chéo : phối hợp các chức năng đan chéo của rất nhiều phòng ban và bộ phận chức năng của một công ty. - Thực hiện sự cộng tác mang tính đồng đội : Tính hợp tác giữa những nhà cung cấp và khách hàng mang đến sự phối hợp các công ty chéo giống như đội chức năng chéo thực hiện sự phối hợp trong công ty. - Giảm thời gian khởi động của máy móc thiết bị : giảm thời gian khởi động của trang thiết bị thật là cần thiết để cho những lô sản phẩm nhỏ hơn có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất. 8 - Hoàn thiện hệ thống thông tin : là vấn đề quan trọng trong chuỗi cung ứng, để có thể lấy dữ liệu kinh doanh từ khách hàng và phát triển thông tin này đưa trở lại phục vụ cho chuỗi cung ứng. - Xây dựng các trạm giao hàng chéo : Hàng hóa giao đan xen ở nhiều trạm là một cuộc cách mạng trong vận chuyển đối với nhiều công ty. Ý tưởng căn bản là việc giao hàng của nhà cung cấp được diễn ra từ nhiều trạm khác nhau. 3. Hiệu quả của việc vừa cải tiến cấu trúc, vừa cải tiến bộ phận của chuỗi cung ứng: Vừa cải tiến cấu trúc vừa cải tiến cơ sở hạ tầng có thể tạo ra sự thay đổi chính trong chuỗi cung ứng. Nó có thể giúp doanh nghiệp làm giảm tình trạng không chắc chắn, không rõ ràng hay giảm thời gian cung ứng. Những sự thay đổi này rất có hiệu quả nhưng đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp vừa bên trong công ty và thông qua nhiều công ty khác nhau. 9 PHẦN 2: CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VINAMILK I. Giới thiệu sơ lược về VINAMILK Công ty cổ phần sữa Việt Nam được thành lập trên quyết định số 155/2003QD- BCN năm 2003 của Bộ Công nghiệp về chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sữa Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam. Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 19/01/2006 với khối lượng niêm yết là 159 triệu cổ phiếu. Thị phần của Vinamilk trong nước 10 [...]... cung ứng khác Dịch vụ tài chính 12 Dịch vụ Logistics Nghiên cứu thị trương Nghiên cứu sản phẩm… Các nhà cung ứng này tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình cung ứng các sản phẩm của Vinamilk đến tay người tiêu dùng nhưng lại góp một phần không nhỏ vào thành công của nhuỗi cung ứng các sản phẩm của Vinamilk nói chung và sản phẩm sữa của Vinamilk nói riêng III Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi. .. trên phần mềm này IV Những yếu tố tạo nên thành công trong quản trị chuỗi cung ứng của Vinamilk Vinamilk là một trong số ít công ty Việt Nam có Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng Các yếu tố làm nên thành công chuỗi cung ứng: a Chính sách 3 đúng: Đúng sản phẩm, đúng số lượng và đúng lúc 13 b Tốc độ: Yếu tố thời gian có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm sữa, đặc biệt là từ khâu thu hoạch/ thu mua nguyên... và nhà cung cấp d Tạo mối quan hệ bền vững với các thành viên trong chuỗi e Đảm bảo song hành giữa dòng thông tin và dòng sản phẩm V Bài học rút ra từ thành công trong chuỗi cung ứng của Vinamilk Luôn xác định chuỗi cung ứng là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Đầu tư và xây dựng hệ thống thông tin mới để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng Nâng cao sự cộng tác với các đối tác trong chuỗi cung. ..II Chuỗi cung ứng của Vinamilk Nguyên vật liệu Khách hàng Nhà máy Nhà phân phối Nhà bán lẻ 1 Nguyên liệu  Sữa tươi nguyên liệu: 4 trang trại bò sữa (Thanh Hóa, Lâm Đồng, Tuyên Quang và Nghệ An) và thu mua sữa từ các hộ gia đình, các HTX chăn nuôi bò sữa  Sữa bột nguyên liệu: Nhập khẩu từ Fonterra- New Zealand, Hoogwegt International-... 178.000 đơn vị bán lẻ khắp cả nước 4 Khách hàng  Thị trường Việt Nam chiếm 80% thị phần  20% còn lại là các nước Úc, Cambodia, Iraq, Kuwait, The Maldives, Philippines, Suriname, UAE, Mỹ…  Khách hàng của Vinamilk bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức 5 Vận tải Hiện nay Vinamilk có hai đơn vị vận chuyển chủ yếu cho riêng công ty là:  1 XÍ NGHIỆP KHO VẬN TP HỒ CHÍ MINH 32 Đặng Văn Bi,... thông tin trong chuỗi cung ứng Vinamilk và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa ký kết hợp tác xây dựng, triển khai phần mềm bán hàng trực tuyến, hệ thống này giúp tích hợp với các hệ thống quản lý doanh nghiệp sẵn có nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống chạy thông suốt từ nhà phân phối đến nhân viên bán hàng trên toàn quốc, giúp tăng hiệu quả cho công tác nâng cấp, bảo trì, sao lưu và phục hồi hệ thống... khai thác ngay bất kỳ dữ liệu nào và vào bất cứ lúc nào với tính chính xác cao  Các thông tin liên quan đến việc bán hàng, quản lý hàng hóa cũng được thông tin và cập nhật một cách xuyên suốt giữa các bộ phận, cá nhân  Hỗ trợ cảnh báo nhân viên bán hàng khi không đáp ứng được yêu cầu về lộ trình bán hàng  Dự kiến đến giữa năm 2013, hệ thống quản lý bán hàng của Vinamilk sẽ hoàn toàn chạy trên phần... Lan  Nguyên liệu khác: Đường, Chocolate, Hương liệu, Phục gia khác…  Bao bì: Công ty TNHH Perstima Vietnam, Tetra Pak Việt Nam 2 Nhà Máy Sản xuất  N.M.S Trường Thọ  N.M.S Dielac  N.M.S Thống nhất 11  N.M.S Hà Nội  N.M.S Bình Định  N.M.S Nghệ An  N.M.S Sài Gòn  N.M.S Cần Thơ  N.M.S Tiên Sơn  N.M sữa bột Miraka tại New Zealand (VNM góp 19,3% vốn) 3 Phân phối & Bán lẻ  Trong nước: Trụ sở chính... xây dựng hệ thống thông tin mới để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng Nâng cao sự cộng tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng Xây dựng chương trình “liên tục kinh doanh” nhằm quản lý rủi ro từ hoạt động “thuê ngoài” Thực hiện tốt quản lý, bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu và trách nhiệm xã hội 14 . LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM- VINAMILK GVHD: TS. HỒ TIẾN DŨNG Trình bày: Nhóm 7- K20QTKD- Đêm 4 Danh sách nhóm 7: 1. Hà Thị Thi Ân. CHUỔI CUNG ỨNG I. Các khái niệm. II. Tầm quan trọng của QT chuỗi cung ứng. III. Sự phối hợp giữa các bộ phận chuỗi cung ứng. IV. Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả của chuỗi cung ứng: V lường hiệu quả thực hiện chuỗi cung ứng. VI. Cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng. PHẦN 2: CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VINAMILK I. Giới thiệu sơ lược về Vinamilk. II. Chuỗi cung ứng của Vinamilk. III. Ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK, LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK, LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK