Tiểu luận môn thanh toán quốc tế chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

23 1,217 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:19

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU2I. KHÁI NIỆM:4II. NGƯỜI PHÁT HÀNH:5III. CHỨC NĂNG:5IV. NỘI DUNG:51.Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm:52. Tiêu đề:53. Ngày tháng lập chứng từ bảo hiểm:64. Số chứng từ bảo hiểm:65. Người được bảo hiểm:66. Tên con tàu và số hiệu con tàu:67. Giao hàng từ … đến:68. Điều kiện bảo hiểm:6FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng7WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng8AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro8WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh9SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công10Bảng tổng kết 3 điều kiện FPA, WA, AR của ICC 196310Điều khoản bảo hiểm A:11Điều khoản bảo hiểm B:12Điều khoản bảo hiểm C:13Bảng tổng kết các điều kiện A,B,C của ICC 1982139. Giá trị bảo hiểm:1410. Phí:1511. Nơi thanh toán bồi thường bảo hiểm:1612. Tham chiếu LC loại, ngày mở, số (nếu có)1613. Mô tả hàng hóa:1614. Ngày gửi hàng:1615. Số BL:1616. Ký hiệu bao bì hàng hóa1717. Chữ ký của người có thẩm quyền:1718. Trên đơn bảo hiểm luôn thể hiện rõ đó là bản gốc hay bản phụ:1719. Điều khoản chung: thường được in ở mặt sau của đơn bảo hiểm.17V. PHẦN MỞ RỘNG:171. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi có hàng hóa bị tổn thất:17a. Thông báo tổn thất:17b. Đề phòng hạn chế tổn thất:18c. Những chứng từ khiếu nại:18d. Ký giấy biên nhận tiền và thế quyền:192. Nghĩa vụ của người bảo hiểm:19a. Giám định tổn thất:19b. Bồi thường tổn thất riêng:21c. Bồi thường tổn thất chung:21TÀI LIỆU THAM KHẢO:22PHỤ LỤC:22 LỜI MỞ ĐẦUHầu hết các nước trên thế giới khi thực hiện đường lối phát triển kinh tế đều lựa chọn tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi buôn bán hàng hoá với các quốc gia khác để phát huy lợi thế so sánh của đất nước trong thương mại quốc tế. Những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng khích lệ. Đóng góp vào thành công chung đó không thể không kể đến vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt, với những sự kiện đáng chú ý trong những năm gần đây như Việt Nam gia nhập WTO hay Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn Quy chế bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn với Việt Nam hứa hẹn hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa của ta với thế giới chắc chắn sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, phương thức tín dụng chứng từ đóng vai trò quan trọng không thể thiếu để đảm bảo quyền lợi của nhà xuất khẩu cũng như nhập khẩu. Chính vì thế mà trong năm 2006, Văn phòng thương mại quốc tế ICC đã nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và ban hành ấn bản mới của Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600) chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 để thay thế cho UCP 500 nhằm duy trì và phát triển vai trò của phương thức tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế. Thông thường, bộ chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế gồm chứng từ thương mại như hối phiếu, giấy nhận nợ, séc,…và chứng từ thương mại như hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải hay chứng từ bảo hiểm,… Mỗi loại chứng từ đều có một vai trò quan trọng riêng trong việc đảm bảo lợi ích của các bên khi tham gia giao dịch trên thị trường quốc tế. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi xin được đề cập đến một trong những loại chứng từ trên. Đó là chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.Trong quá trình vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, mặc dù di chuyển bằng đường biển hay đường hàng không thì cũng không tránh khỏi nguy cơ gặp rủi ro. Vì vậy, hiện nay bảo hiểm được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để các chủ hàng khắc phục được khó khăn khi hàng hóa của họ bị tổn thất trong quá trình chuyên chởVới lợi thế nằm cạnh biển Đông, có hai mặt giáp biển, tổng chiều dài đường bờ biển hơn 3.300km nên trong hoạt động xuất nhập khẩu, hình thức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ lâu đã là một hình thức phổ biến và là một thế mạnh của nước ta. Do đó, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là một lĩnh vực quan trọng và đầy cơ hội. Vì những lý do trên, đề tài của chúng tôi chủ yếu chỉ đề cập đến bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.Thông qua bài tiểu luận này, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp được những kiến thức bổ ích về những nội dung cơ bản trong chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tới mọi người. Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh. Chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỤC LỤC 1 I. KHÁI NIỆM: 5 II. NGƯỜI PHÁT HÀNH: 6 III. CHỨC NĂNG: 6 IV. NỘI DUNG: 6 1.Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm: 6 2. Tiêu đề: 6 3. Ngày tháng lập chứng từ bảo hiểm: 7 4. Số chứng từ bảo hiểm: 7 5. Người được bảo hiểm: 7 6. Tên con tàu và số hiệu con tàu: 7 7. Giao hàng từ … đến: 7 8. Điều kiện bảo hiểm: 7 Bảng tổng kết 3 điều kiện FPA, WA, AR của ICC 1963 11 Bảng tổng kết các điều kiện A,B,C của ICC 1982 13 9. Giá trị bảo hiểm: 14 10. Phí: 15 11. Nơi thanh toán bồi thường bảo hiểm: 16 12. Tham chiếu L/C loại, ngày mở, số (nếu có) 16 13. Mô tả hàng hóa: 16 14. Ngày gửi hàng: 16 15. Số B/L: 16 16. Ký hiệu bao bì hàng hóa 17 17. Chữ ký của người có thẩm quyền: 17 18. Trên đơn bảo hiểm luôn thể hiện rõ đó là bản gốc hay bản phụ: 17 19. Điều khoản chung: thường được in ở mặt sau của đơn bảo hiểm 17 V. PHẦN MỞ RỘNG: 17 1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi có hàng hóa bị tổn thất: 17 a. Thông báo tổn thất: 17 b. Đề phòng hạn chế tổn thất: 18 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế c. Những chứng từ khiếu nại: 18 d. Ký giấy biên nhận tiền và thế quyền: 19 2. Nghĩa vụ của người bảo hiểm: 19 a. Giám định tổn thất: 19 b. Bồi thường tổn thất riêng: 21 c. Bồi thường tổn thất chung: 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 22 PHỤ LỤC: 22 2 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế LỜI MỞ ĐẦU Hầu hết các nước trên thế giới khi thực hiện đường lối phát triển kinh tế đều lựa chọn tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi buôn bán hàng hoá với các quốc gia khác để phát huy lợi thế so sánh của đất nước trong thương mại quốc tế. Những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng khích lệ. Đóng góp vào thành công chung đó không thể không kể đến vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt, với những sự kiện đáng chú ý trong những năm gần đây như Việt Nam gia nhập WTO hay Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn Quy chế bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn với Việt Nam hứa hẹn hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa của ta với thế giới chắc chắn sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, phương thức tín dụng chứng từ đóng vai trò quan trọng không thể thiếu để đảm bảo quyền lợi của nhà xuất khẩu cũng như nhập khẩu. Chính vì thế mà trong năm 2006, Văn phòng thương mại quốc tế ICC đã nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và ban hành ấn bản mới của Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600) chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 để thay thế cho UCP 500 nhằm duy trì và phát triển vai trò của phương thức tín dụng chứng từ trong thương mại quốc tế. Thông thường, bộ chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế gồm chứng từ thương mại như hối phiếu, giấy nhận nợ, séc,…và chứng từ thương mại như hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải hay chứng từ bảo hiểm,… Mỗi loại chứng từ đều có một vai trò quan trọng riêng trong việc đảm bảo lợi ích của các bên khi tham gia giao dịch trên thị trường quốc tế. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi xin được đề cập đến một trong những loại chứng từ trên. Đó là chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, mặc dù di chuyển bằng đường biển hay đường hàng không thì cũng không tránh khỏi nguy cơ gặp rủi ro. Vì vậy, hiện nay bảo hiểm được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để các chủ hàng khắc phục được khó khăn khi hàng hóa của họ bị tổn thất trong quá trình chuyên chở 3 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế Với lợi thế nằm cạnh biển Đông, có hai mặt giáp biển, tổng chiều dài đường bờ biển hơn 3.300km nên trong hoạt động xuất nhập khẩu, hình thức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ lâu đã là một hình thức phổ biến và là một thế mạnh của nước ta. Do đó, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là một lĩnh vực quan trọng và đầy cơ hội. Vì những lý do trên, đề tài của chúng tôi chủ yếu chỉ đề cập đến bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Thông qua bài tiểu luận này, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp được những kiến thức bổ ích về những nội dung cơ bản trong chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tới mọi người. Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh. Chân thành cảm ơn! Tác giả 4 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế I. KHÁI NIỆM: Chứng từ bảo hiểm (Insurance Documents): là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người mua bảo hiểm hàng hóa trong quá trình chuyên chở hàng hóa và quyền được bồi thường bảo hiểm. Về hình thức, chứng từ bảo hiểm có những loại sau: - Đơn bảo hiểm (Insurance Policy): là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người mua bảo hiểm, thể hiện những điều kiện chung và có tính chất thường xuyên về quy định trách nhiệm ràng buộc của người bảo hiểm. Bên cạnh đó còn quy định các điều kiện riêng biệt cụ thể như đối tượng bảo hiểm, trị giá bảo hiểm, phí bảo hiểm,… Bảo hiểm đơn thể hiện được tất cả các điều khoản cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm, đưa ra những chi tiết đầy đủ về các rủi ro được bảo hiểm. Do vậy, bảo hiểm đơn có giá trị và được sử dụng nhiều nhất. - Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance certificate): Nội dung của giấy chứng nhận bảo hiểm gần giống như nội dung của bảo hiểm đơn về các điều khoản như đối tượng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp trong mỗi chuyến hàng dựa trên hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận bảo hiểm không có những điều khoản chung và có tính chất thường xuyên về quy định trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm, chỉ đưa ra những chi tiết ngắn gọn về các rủi ro được bảo hiểm. Bảo hiểm đơn và giấy chứng nhận bảo hiểm đều là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị như nhau để yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường khi có tổn thất xảy ra. - Ngoài hai loại trên, còn có phiếu bảo hiểm (Cover note) là chứng từ do người môi giới bảo hiểm cấp trong khi chờ lập chứng từ bảo hiểm. Đây là chưng từ mang tính chất tạm thời không có giá trị lưu thông và không có giá trị để giải quyết tranh chấp khi tổn thất xảy ra nên Ngân hàng từ chối tiếp nhận phiếu baỏ hiểm. 5 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế II. NGƯỜI PHÁT HÀNH: Chứng từ bảo hiểm là do một công ty bảo hiểm, người bảo hiểm hoặc đại lý hoặc người được ủy quyền của họ ký và phát hành Theo điều 28 UCP 600, chứng từ bảo hiểm phải thể hiện trên bề mặt là được công ty bảo hiểm hoặc đại lý của công ty bảo hiểm phát hành và ký tên. Các phiếu bảo hiểm do người môi giới sẽ không được chấp nhận, trừ khi có quy định rõ trong L/C. Tuy nhiên theo điều 172 ISBP bổ sung thêm, chứng từ bảo hiểm do người môi giới bảo hiểm có thể được chấp nhận nếu với điều kiện là chứng từ đó vẫn do công ty bảo hiểm hoặc đại lý của nó đã ký tên, người môi giới có thể ký tên với tư cách đại diện bảo hiểm hoặc do người bảo hiểm chỉ định. III. CHỨC NĂNG: Bảo hiểm đơn là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm. Bảo hiểm đơn có tác dụng: - Là chứng từ xác nhận đã ký kết một hợp đồng bảo hiểm và các điều kiện trong hợp đồng đó. - Xác nhận việc trả phí bảo hiểm, do đó thừa nhận rằng hợp đồng bảo hiểm nói trên đã có hiệu lực. - Là chứng từ cần thiết để khiếu nại hãng bảo hiểm và nhận tiền bồi thường bảo hiểm khi có tranh chấp, kiện tụng xảy ra. IV. NỘI DUNG: Chứng từ bảo hiểm thường có những nội dung chính sau: 1.Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm: Được ghi ở đầu trang của đơn bảo hiểm. Ví dụ: BAO VIET INSURANCE… 2. Tiêu đề: Đơn bảo hiểm phải ghi tiêu đề là “INSURANCE POLICY” được in với cỡ chữ to nhằm phân biệt đơn bảo hiểm với các chứng từ khác đang lưu thông trên thị trường. 6 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế 3. Ngày tháng lập chứng từ bảo hiểm: Ngày lập chứng từ được ghi ở góc dưới bên phải phía sau từ “on” trong cụm “Issued in…on…” hoặc trước cụm từ “Date of issue”. Ngày kí chứng từ bảo hiểm thường được xem như ngày có hiều lực của bảo hiểm, trừ khi trên chứng từ bảo hiểm thể hiện là bảo hiểm có hiệu lực từ một ngày không chậm hơn ngày giao hàng. Ngày lập chứng từ bảo hiểm phải trước hoặc trùng với ngày ký B/L hay ngày bốc hàng lên tàu. Ngày lập chứng từ bảo hiểm là mốc thời gian để phân định rủi ro bảo hiểm xảy ra trước hay sau kí hợp đồng bảo hiểm, để giải quết khi có bảo hiểm trùng lắp. 4. Số chứng từ bảo hiểm: Là số chứng từ do người ký phát đơn bảo hiểm ghi ngay dưới tiêu đề trên đơn bảo hiểm. 5. Người được bảo hiểm: Tên và địa chỉ của người được bảo hiểm nếu L/C không có quy định gì thì đó là tên và địa chỉ của người gửi hàng (nhà xuất khẩu). Tên và địa chỉ của người được bảo hiểm phải được ghi rõ ràng, đầy đủ sau cụm từ “ NAME OF ASSURED” 6. Tên con tàu và số hiệu con tàu: Tên, số hiệu con tàu hoặc phương tiện vận chuyển khác: được ghi sau chữ “Name of Vessel or No.of flight” hoặc “Name and/or No, of Vessel/Flight”. Tên con tàu hay phương tiện vận chuyển khác phải đồng nhất với L/C hay các chứng từ khác. 7. Giao hàng từ … đến: Trong hợp đồng bảo hiểm ghi rõ nơi khởi hành “From:”, nơi đến “To:” và nơi chuyển tải nếu có “Transhipment:”. 8. Điều kiện bảo hiểm: Điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm là điều kiện đã được thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và người bán bảo hiểm. Điều kiện bảo hiểm ghi theo yêu cầu của người được bảo hiểm đúng như ghi trong tín dụng thư ngân hàng (L/C), không thêm không bớt nếu thanh toán bằng L/C. Điều kiện bảo hiểm được ghi sau chữ “Condition or special 7 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế coverage”, “condition of insurance”. Trong hợp đồng bảo hiểm phải ghi rõ điều kiện bảo hiểm (A, B, C…) Dưới đây là giới thiệu tổng quát về điều kiện bảo hiểm: Điều kiện bảo hiểm là sự quy định trách nhiệm của người bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm (hàng hoá) về các mặt: rủi ro tổn thất, thời gian, không gian - hay chính là sự khoanh vùng các rủi ro bảo hiểm Các điều kiện bảo hiểm của Anh : Do Uỷ ban kỹ thuật và điều khoản (Technical and clauses committee) thuộc Hiệp hội những người bảo hiểm London (Institute of London Underwriters - ILU) soạn thảo. Các điều kiện bảo hiểm này được gọi tắt là các ICC (Institute Cargo Clauses):  ICC 1963:  FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng Theo điều kiện bảo hiểm này, người bảo hiểm không chiụ trách nhiệm về tổn thất riêng. Điều này dễ dẫn đến làm người ta hiểu lầm là chỉ bảo hiểm tổn thất chung và coi đây là điều kiện bảo hiểm tổn thất chung. Thực tế điều kiện bảo hiểm FPA có bảo hiểm tổn thất chung và trên nguyên tắc thì không bảo hiểm tổn thất riêng nhưng nếu tổn thất riêng do hậu quả của bốn rủi ro chính: mắc cạn, đắm, cháy, đâm va và rủi ro mất nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải thì vẫn được bảo hiểm. Cụ thể bảo hiểm bồi thường 6 trường hợp: - TH1: Tổn thất toàn bộ vì: • Thiên tai: biển động, bão trên cấp sáu, gió lốc… • Tai nạn bất ngờ: mắc cạn, đắm, cháy, đâm va, mất tích. • Dỡ hàng ở cảng lánh nạn với điều kiện những mất mát hư hại hàng hóa ở cảng lánh nạn là tổn thất riêng. - TH2: Tổn thất bộ phận do mất rủi ro chính - TH3: Mất nguyên đai, nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải - TH4: Các chi phí: + Chi phí đóng góp tổn thất chung mà chủ hàng phải chịu + Chi phí cứu nạn của bản thân lô hàng được bảo hiểm 8 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế + Chi phí bốc xếp lưu kho, chuyển tiếp hàng hóa từ cảng lánh nạn với điều kiện những chi phí này là tổn thất riêng. + Chi phí đề phòng, hạn chế tổn thất như cứu vớt hàng hóa. + Chi phí giám định, xác định tổn thất. + Chi phí khiếu nại, tố tụng.  Chú ý: - Trách nhiệm chứng minh tổn thất thuộc về người được bảo hiểm. - FPA không áp dụng mức miễn thường. - Là điều kiện bảo hiểm phạm vi hẹp nên chỉ thích hợp với những hàng hóa ít giá trị, xếp trên boong.  WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng Theo điều khoản này, người bảo hiểm chịu trách nhiệm bảo hiểm tất cả tổn thất, hư hỏng hàng hóa như trong FPA. Ngoài ra người bảo hiểm còn chịu trách nhiệm: tổn thất bộ phận do rủi ro được bảo hiểm gây ra không chỉ hạn chế ở 4 rủi ro chính.  Chú ý: - Điều khoản bảo hiểm tổn thất riêng WA luôn đi kèm với mức miễn thường. - Mức miễn thường chỉ tính giá trị thực tế của thiệt hại giá trị hàng hóa mà không tính cho các chi phí. - Người được bảo hiểm được phép cộng các tổn thất nhỏ xảy ra trong suốt quá trình đẻ đạt mức miễn thường. - Mỗi xà lan được tính là một đơn vị tàu khi tính miễn thường. - Miễn thường không được tính cho 4 rủi ro chính. - Người được bảo hiểm được chọn cách tĩnh miễn thường có lợi cho mình.  AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro Đây là điều kiện bảo hiểm có phạm vi trách nhiệm rộng nhất, bao gồm mọi rủi ro gây ra mất mát thiệt hại cho hàng hóa trừ trường hợp rủi ro loại trừ gây ra. Điều khoản bảo hiểm AR bao gồm: - FPA - WA - Những rủi ro phụ: thiếu hụt, cháy, va chạm, hỏng, đổ vỡ, móc cẩu, lây hại, lây bẩn, hấp hơi, nước mưa, nước biển, rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, thối nát, máy 9 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế lạnh hỏng, mất trộm, mất cắp, giao thiếu hàng, không giao hàng và hiểm hoạ khác khi có thoả thuận thêm. Trách nhiệm chứng minh tổn thất thuộc về người bảo hiểm. FPA và AR không đề ra mức miễn thường.  WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh Các rủi ro được bảo hiểm: loại bảo hiểm này bao gồm các mất mát hư hại cho vật được bảo hiểm gây ra bởi: - Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, bạo loạn - Cầm tù, bắt giữ, quản chế, giam cầm phát sinh từ chiến tranh, nội chiến - Mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc vũ khí chiến tranh - Bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được sửa đổi hoặc xác định theo hợp đồng thuê tàu. Ngoại lệ: bất cứ lý do gì, loại bảo hiểm này không bao gồm mất mát hư hại do: - Hành vi gian trá cố tình của người được bảo hiểm - Rò rỉ, mất mát về trọng lượng hoặc khối lượng thông thường của vật được bảo hiểm - Đóng gói bao bì không đầy đủ hoặc không phù hợp do sự chuẩn bị của người được bảo hiểm. - Khuyết tật sẵn có - Chậm trẽ kể cả chậm trễ do rủi ro được bảo hiểm gây ra. - Mất khả năng thanh toán hoặc thiếu khả năng thanh toán của người chủ tàu - Mọi khiếu nại căn cứ trên việc hủy bỏ hay thất bại của chuyến bay - Sử dụng thù nghịch của bất kỳ vũ khí chiến tranh áp dụng sự phân đôi hoặc hỗn hợp hạt nhân nguyên tử. - Không có khả năng đi biển của tàu, không thích hợp tàu, phương tiện vận chuyển, hoặc người bảo hiểm biết được tình trạng trên vào lúc hàng được xếp lên tàu - Người bảo hiểm từ chối mọi vi phạm các bảo đảm hiểu ngầm về khả năng đi biển của tàu  SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công Rủi ro được bảo hiểm: 10 [...]... của hàng hóa Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi của mình, người được bảo hiểm có thể bảo hiểm thêm cả khoản lãi dự tính do việc xuất, nhập khẩu mang lại Như vậy giá trị bảo hiểm của hàng hóa xuất nhập khẩu được tính bằng gía trị của hàng hóa đó tại nơi đến, có thể cộng thêm tiền lãi tùy từng trường hợp 14 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế. .. phí bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được tính trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm, và phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm hoặc giá trị bảo hiểm Như vậy: I = R*A nếu A < V hoặc I = R*V nếu A = V Khi xác định R phải cộng thêm cả phụ phí bảo hiểm (chuyển tải, chiến tranh, đình công…) Với: A: Số tiền bảo hiểm R: Tỷ lệ phí bảo hiểm V: Giá trị bảo hiểm. .. Giá trị bảo hiểm: Giá trị bảo hiểm là giá trị của đối tượng bảo hiểm ban đầu, cộng thêm phí bảo hiểm và các chi phí liên quan khác Theo định nghĩa trên, giá trị bảo hiểm của tàu bằng giá trị con tàu ban đầu bảo hiểm, cộng thêm phí bảo hiểm toàn bộ con tàu Giá trị bảo hiểm của hàng bằng giá hàng tại cảng đi (C) cộng với phí bảo hiểm (I)... TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1 PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương (chủ biên), 2010, Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê 2 PGS.TS Trần Hoang Ngân, TS Trần Minh Kiều, 2010, Thanh toán quốc tế, NXB Thống Kê 3 TS Hồ Thủy Tiên (chủ biên), 2007, Bảo hiểm hàng hải, NXB Tài chính 4 Đỗ Hữu Vinh, Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển... Nhóm 5 Thanh toán quốc tế Khi xuất, nhập khẩu theo điều kiện FOB hoặc CFR thì giá trị bảo hiểm được tính bằng giá CIF của hàng Giá CIF = C + I + F Trong công thức này C và F đã biết Phí bảo hiểm (I) được tính theo tỉ lệ phí bảo hiểm (R) do công ty bảo hiểm đề ra và tính theo phần trăm của giá trị bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm cao hay thấp phụ thuộc... hiểm R: Tỷ lệ phí bảo hiểm V: Giá trị bảo hiểm 15 TN09ĐB2 - Nhóm 5 Thanh toán quốc tế Khi xuất nhập khẩu theo điều kiện FOB hoặc CFR thì: I = R*CIF = R*(C+F)/(1-R) Còn xuất, nhập khẩu theo điều kiện CIF hay CIP thì I = R*110% CIF (hay CIP) 11 Nơi thanh toán bồi thường bảo hiểm: Do người được bảo hiểm quyết định Được ghi sau chữ “claim, if any payable at” 12 Tham chiếu... chất, địa điểm của hàng hóa, phương tiện vận chuyển, điều kiện bảo hiểm Ta có: Phí bảo hiểm I = R*CIF, trong đó: Giá CIF= C + R*CIF + F = ( C + F )/(1- R) Và giá trị bảo hiểm (V) = giá CIF = (C +F)/(1-R) Khi xuất, nhập khẩu theo điều kiện CIF hoặc CIP thì theo tập quán, giá trị bảo hiểm sẽ bao gồm cả (10%) lãi dự tính Như vậy, xuất, nhập khẩu theo điều kiện... các chứng từ à là cơ sở để trao đổi thông tin liên quan L/C của các đối tượng tham gia Ví dụ: 20 documentary credit number − Ngày mở L/C: (issuing date): là ngày bắt đầu thực hiện cam kết thanh toán của ngân hàng mở L/C với nhà xuất khẩu, là ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực của L/C, cơ sở để nhà xuất khẩu kiểm tra nhà nhập khẩu có mở L/C đúng với quy... chuyên gia tính toán tổn thất chung Căn cứ vào giá trị tổn thất chung và quyền lợi của các bên cứu được, thuyền trưởng yêu cầu các bên ký quỹ tổn thất chung hoặc cam kết đóng góp tổn thất chung rồi mới giao hàng Đối với các chủ hàng, khi xảy ra tổn thất chung cần chú ý: Nếu hàng hóa đã được mua bảo hiểm thì với bất cứ điều kiện bảo hiểm nào, tổn... 5 Thanh toán quốc tế b Bồi thường tổn thất riêng:  Tổn thất toàn bộ:  Tổn thất toàn bộ thực tế: Trong trường hợp tổn thất toàn bộ thực tế thì số tiền được bồi thường bằng với số tiền bảo hiểm  Tổn thất toàn bộ ước tính: Trong trương hợp tổn thất toàn bộ ước tính: Nếu từ bỏ hàng được chấp nhận thì số tiền bồi thường bằng số tiền bảo . tên với tư cách đại diện bảo hiểm hoặc do người bảo hiểm chỉ định. III. CHỨC NĂNG: Bảo hiểm đơn là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm. Bảo hiểm đơn có tác dụng: - Là chứng. có bảo hiểm trùng lắp. 4. Số chứng từ bảo hiểm: Là số chứng từ do người ký phát đơn bảo hiểm ghi ngay dưới tiêu đề trên đơn bảo hiểm. 5. Người được bảo hiểm: Tên và địa chỉ của người được bảo. ty bảo hiểm: Được ghi ở đầu trang của đơn bảo hiểm. Ví dụ: BAO VIET INSURANCE… 2. Tiêu đề: Đơn bảo hiểm phải ghi tiêu đề là “INSURANCE POLICY” được in với cỡ chữ to nhằm phân biệt đơn bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn thanh toán quốc tế chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tiểu luận môn thanh toán quốc tế chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tiểu luận môn thanh toán quốc tế chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Điều kiện bảo hiểm:

Từ khóa liên quan