GIÁO án MI THUẬT 9 hay mới

27 851 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:47

TUẦN 20: Ngày soạn: TIẾT 1: Ngày dạy: Bài 1: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI NGUYỄNA MỤC TIÊU: 1Kiến thức: Học sinh nắm bắt được vài nét về bối cảnh lịch sử và những thành tựu về mỹ thuật của thời Nguyễn. 2 Kỹ năng: Học sinh phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lịch sử. Phát triển khả năng phân tích, tích hợp kiến thức của học sinh. 3 Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.B CHUẨN BỊ:1. Giáo viên: Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Nguyễn.2. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh, bài viết về MT thời Nguyễn.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: (1) Giáo viên kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: Không3. Bài mới:40’ + Giới thiệu bài:(1) Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ thuật có giá trị. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc điểm, giá trị nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt hơn. Do đó hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài “Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn”. TUẦN 20: Ngày soạn: TIẾT 1: Ngày dạy: Bài 1: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN A/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Học sinh nắm bắt được vài nét về bối cảnh lịch sử và những thành tựu về mỹ thuật của thời Nguyễn. 2/ Kỹ năng: Học sinh phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lịch sử. Phát triển khả năng phân tích, tích hợp kiến thức của học sinh. 3/ Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. B/ CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Nguyễn. 2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh, bài viết về MT thời Nguyễn. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/. Ổn định tổ chức: (1 / ) Giáo viên kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh. 2/. Kiểm tra bài cũ: Không 3/. Bài mới:40’ + Giới thiệu bài:(1 / ) Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ thuật có giá trị. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc điểm, giá trị nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt hơn. Do đó hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài “Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn”. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu sơ lược về bối cảnh lịch sử. - GV cho học sinh nhắc lại những kiến thức lịch sử cơ bản về thời Nguyễn. - GV gợi ý để học sinh nhớ lại những công trình MT thời Lê để liên hệ đến sự nối tiếp liền mạch của lịch sử và sự phát triển có tính kế thừa của MT Việt Nam. - GV chốt lại những sự kiện chính về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số thành tựu của MT thời Nguyễn. * Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc kinh đô Huế. - HS nêu những hiểu biết của mình về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn. - HS nhắc lại những công trình MT thời Lê và quan sát tác phẩm MT thời Nguyễn và rút ra nhận xét về sự phát triển của lịch sử và mỹ thuật. - Quan sát GV hướng dẫn bài. I/. Vài nét về bối cảnh lịch sử: - Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền, chấm dứt nạn cát cứ, nội chiến. - Nhà Nguyễn đề cao tư tưởng Nho giáo và tiến hành cải cách nông nghiệp. Nhưng do ít giao thiệp với bên ngoài nên đất nước chậm phát triển dẫn đến nguy cơ mất nước vào tay Thực dân Pháp. II/. Một số thành tựu về mỹ thuật: 1. Kiến trúc kinh đô Huế - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về các công trình kiến trúc kinh đô Huế và cho HS thảo luận tìm ra những đặc điểm, vẻ đẹp của các công trình này. - GV cho các nhóm nêu kết quả và nhấn mạnh những đặc điểm chính của kiến trúc kinh thành Huế. * Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc. - GV đặt câu hỏi: Điêu khắc thường quan hệ mật thiết với loại hình nghệ thuật nào. Được làm từ những chất liệu gì? - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về các tác phẩm điêu khắc và cho HS thảo luận tìm ra những đặc điểm, vẻ đẹp của các tác phẩm này. - GV cho các nhóm nêu kết quả và nhấn mạnh những đặc điểm chính của điêu khắc thời Nguyễn. * Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật đồ họa, hội họa. - GV cho HS nhắc lại những dòng tranh dân gian mà mình biết. Và đặc điểm của tranh dân gian. - HS quan sát tranh ảnh về kiến trúc kinh đô Huế. - Các nhóm thảo luận tìm ra những đặc điểm và vẻ đẹp của các công trình này. - Các nhóm nêu kết quả thảo luận. - Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi. - HS quan sát tranh ảnh về điêu khắc thời Nguyễn. - Các nhóm thảo luận tìm ra những đặc điểm và vẻ đẹp của các tác phẩm này. - Các nhóm nêu kết quả thảo luận. - HS nêu những hiểu biết của mình về tranh dân gian Việt Nam. - Là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng thành, các cung điện, lăng tẩm được xây dựng mang tính quy phạm gắn với tư tưởng Nho giáo. Bên cạnh Hoàng thành, Tử cấm thành, đàn Nam Giao, điện Thái Hòa còn có các lăng tẩm nổi tiếng như: Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định… Kiến trúc kinh thành Huế mang nét đặc trưng của kiến trúc thời Nguyễn vì rất coi trọng yếu tố thiên nhiên và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 2. Điêu khắc, đồ họa và hội họa. a) Điêu khắc: - Điêu khắc cung đình Huế mang tính tượng trưng cao. Ngoài các con Nghê, cửu đỉnh đúc bằng đồng rất đẹp còn có nhiều chạm khắc trên đá, tượng người, con vật được chạm trổ rất công phu, tinh tế. - Điêu khắc Phật giáo hướng tới khuynh hướng dân gian làng xã, hiện còn nhiều tượng lớn như: Tượng Hộ pháp, Thánh mẫu (chùa Trăm Gian), Tuyết Sơn (chùa Tây phương), Tam Thế (Bắc Ninh)… b) Đồ họa, hội họa: - Các dòng tranh dân gian như: Đông Hồ, Hàng Trống, làng Sình… phát triển mạnh. Đầu thế kỷ XIX bộ tranh khắc đồ sộ với tên gọi “Bách khoa - GV nhấn mạnh những đặc điểm chính của nghệ thuật đồ họa. - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về nghệ thuật đồ họa và hội họa thời Nguyễn. - Cho HS nêu nhận xét cụ thể và phát biểu cảm nhận về các tác phẩm. - GV nhấn mạnh về sự ra đời của trường mỹ thuật Đông Dương đối với sự phát triển của MT Việt Nam. HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu một số đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn. - GV cho HS nhắc lại đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật thời Nguyễn. - Cho các nhóm thảo luận tìm ra đặc điểm của MT thời Nguyễn. - HS quan sát tranh ảnh về hội họa thời Nguyễn. - HS nêu nhận xét cụ thể và phát biểu cảm nghĩ của mình. - HS nhắc lại những đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật. - Các nhóm thảo luận tìm ra đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn. toàn thư văn hóa vật chất của Việt Nam” ra đời miêu tả chi tiết về cuộc sống, sinh hoạt xã hội, các ngành nghề, dụng cụ lao động của người Việt ở phía Bắc. III/. Một số đặc điểm của MT thời Nguyễn: - Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên và có sự kết hợp chặt chẽ với nghệ thuật trang trí. - Điêu khắc, đồ họa và hội họa phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu. IV/ Đánh giá kết quả học tập(3’) GV nhận xét và đánh giá tiết học. Tuyên dương các nhóm thảo luận tích cực và các thành viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. V/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1 / ) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn. + Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài “Tĩnh vật – vẽ hình”. Chuẩn bị vật mẫu: Lọ hoa và quả. Chì, tẩy, vở bài tập. TUẦN 21: Ngày soạn: TIẾT 2: Ngày dạy: TĨNH VẬT (Lọ hoa và quả - Vẽ hình) A/ MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của mẫu và nắm bắt phương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp. 2/. Kỹ năng: Học nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của vật mẫu, quan sát và nhận xét mẫu tinh tế, thể hiện bài vẽ đúng tỷ lệ, đẹp về bố cục, đường nét mềm mại, nhẹ nhàng. 3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lá, quả trong bài vẽ theo mẫu, rèn luyện tính kiên nhẫn, tác phong làm việc khoa học, lôgích. B/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Vật mẫu, bài vẽ của học sinh năm trước, tranh tĩnh vật của họa sĩ. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh tĩnh vật, vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập. C/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, gợi mở, thực hành D/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I/ Ổn định tổ chức: (1 / ). II/ Kiểm tra bài cũ: (3 / ) ? Em hãy nêu sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn ? III/ Bài mới:34’ Giới thiệu bài:(1 / ) Tĩnh vật là một loại tranh tạo cho nguời xem những ấn tượng và những cảm xúc khác nhau. Để hiểu rõ hơn về thể loại này, hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “Tĩnh vật – Tiết 1: Vẽ hình”. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV cho HS xem tranh tĩnh vật và ảnh chụp tĩnh vật. Từ đó phân tích đặc điểm của tranh vẽ và ảnh chụp tĩnh vật. - GV sắp xếp vật mẫu ở một số cách khác nhau và cho học sinh nhận xét cách xếp mẫu. - GV cho HS quan sát và nêu nhận xét cụ thể vật mẫu về: Hình dáng, vị trí, tỷ lệ, màu sắc và đậm nhạt. GV cho HS xếp mẫu ở nhóm mình. - HS quan sát tranh vẽ và ảnh chụp tĩnh vật. - HS quan sát và nhận xét cách sắp xếp vật mẫu của GV. - HS quan sát và nêu nhận xét chi tiết vật mẫu. - HS sắp xếp vật mẫu ở nhóm mình. I/. Quan sát - nhận xét + Hình dáng. + Vị trí. + Tỷ lệ. + Màu sắc. + Đậm nhạt. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS cách vẽ hình. I/. Cách vẽ * Hướng dẫn HS cách vẽ khung hình. - GV cho HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. - GV dựa trên vật mẫu và vẽ minh họa trên bảng hướng dẫn HS vẽ khung hình từ bước so sánh tỷ lệ giữa chiều cao và ngang của vật mẫu để vẽ khung hình chung đến vẽ khung hình riêng của từng vật mẫu. * Hướng dẫn HS xác định tỷ lệ và vẽ nét cơ bản. - GV cho HS nhận xét tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. GV vẽ minh họa bước đánh dấu tỷ lệ vào bài vẽ. - GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của vật mẫu và vẽ minh họa các nét cơ bản. * Hướng dẫn HS vẽ chi tiết. - GV cho HS quan sát bài vẽ của HS năm trước và nhận xét về cách vẽ hình. - GV hướng dẫn HS quan sát kỹ vật mẫu và điều chỉnh lại tỷ lệ, sau đó vẽ hình hoàn chỉnh giống với vật mẫu. HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS làm bài tập. - GV cho HS xếp mẫu vẽ theo nhóm. - Yêu cầu HS quan sát kỹ mẫu và làm bài theo đúng trình tự như hướng dẫn. - HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa bước vẽ khung hình. - HS nhận xét về tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS nhận xét về đường nét tạo dáng của mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS quan sát bài vẽ của HS năm trước và nhận xét về cách vẽ hình. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS làm bài tập theo nhóm. - HS sắp xếp mẫu ở nhóm mình. - Thảo luận nhóm về cách vẽ chung ở mẫu vật nhóm mình. 1. Vẽ khung hình. 2. Xác định tỷ lệ và vẽ nét cơ bản. 3. Vẽ chi tiết. III/. Bài tập Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả – Vẽ hình. - GV quan sát, nhắc nhở và góp ý cho các bài vẽ của HS. IV/ Đánh giá kết quả học tập: 6’ - GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình. - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh. - HS nhận xét và xếp loại bài tập theo cảm nhận của mình. V/ Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1 / ) + Bài tập về nhà: + Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài “Tĩnh vật – Vẽ màu”, chuẩn bị vật mẫu giống tiết trước, chì, tẩy, vở bài tập, màu sắc. TUẦN 22: Ngày soạn: TIẾT 3 Ngày dạy: Bài 3: TĨNH VẬT (Lọ hoa và quả - Vẽ đậm nhạt) A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: Học sinh biết quan sát, nhận xét từng vật mẫu 2/ Kĩ năng: Biết cách bố cục, dựng hình, và hòa sắc. 3/ Thái độ: Giáo dục tính khéo léo, thẩm mỹ B/ CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Các tài liệu liên quan đến vẽ tĩnh vật mầu Bài vẽ tĩnh vật của học sinh năm trước Mẫu vẽ: Lọ hoa, quả. - Học sinh: Chì tẩy, giấy khổ A4 C/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, vấn đáp, thuyết trình, luyện tập D/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh III. Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn học quan sát Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát nhận xét +Là tranh vẽ hoa quả và các đồ vật trong GĐ +Vẽ bằng các chất liệu như chì, than màu … -GV cho học sinh quan sát tranh vẽ của các họa sỹ -GV bày mẫu ở các vị trí ?: Mẫu gồm những gì? ?: Các vật mẫu được sắp xếp ntn? ?: Mẫu nằm trong khung hình gì? ?: Tỷ lệ mẫu? -Học sinh nghe và quan sát -Gồm lọ hoa và quả -Vật ở gần, xa, che khuất… -Khung hình CN đứng -So sánh tìm tỷ lệ của mẫu Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Cách vẽ Theo phương pháp vẽ theo mẫu -Vẽ phác khung hình chung của mẫu và khung hình riêng của lọ và quả -Ước lượng tìm tỷ lệ vẽ phác hình -Vẽ chi tiết, sửa và hoàn chỉnh hình -Vẽ mầu: +Theo các mảng đậm nhạt +Chú ý sự tác động của màu khi ở cạnh nhau. -Học sinh quan sát hình vẽ của GV -Học sinh thực hành Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của học sinh -nhận xét một sự bài vẽ đạt yêu cầu -Bổ xung thiếu sót ở một số bài chưa đạt IV-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học. -Chuẩn bị bài 4: +Học sinh sưu tầm một số ảnh chụp túi sách. +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, màu, tẩy, giấy mầu, hồ dán, bìa cứng… TUẦN 23: Ngày soạn: TIẾT 4 Ngày dạy: Bài 4: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Học sinh biết tạo dáng và trang trí ứng dụng cho đồ vật 2/ Kĩ năng: - Biết tạo dáng và trang trí túi sách 3/ Thái độ: Giáo dục lòng ham thích học tập bộ môn B/ CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Một số túi sách khác nhau về kiểu dáng Hình gợi ý tạo dáng - Học sinh: Chì tẩy, giấy khổ A4 C/ PHƯƠNG PHÁP:Trực quan, vấn đáp, gợi mở D/ TIẾN TRÌNH I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra: sự chuẩn bị của học sinh III. Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn học quan sát Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -GV cho học sinh quan sát một số kiểu túi sách ?: Túi sách gồm những bộ phận nào? ?: Các chất liệu? Cách trang trí? -Học sinh quan sát -Gồm thân, nắp quai túi -Đa dạng, phong phú I-Quan sát nhận xét Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách tạo dáng và trang trí Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Vẽ phác khung hình chung của túi -Vẽ đường trục dọc, ngang -Tìm hình quai túi (dài, ngắn cho phù hợp) -Tùy theo chất liệu để trang trí. -Vẽ màu theo ý thích. -Học sinh quan sát II-Cách tạo dáng và trang trí 1-Tạo dáng 2-Trang trí Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung III-Thực hành - GV cho học sinh làm bài thực hành - Sử dụng các chất liệu: giấy bìa cứng, lá dừa để đan thành túi - Đi từng nhóm nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể Học sinh thực hành trên khổ giấy A4 và các chất liệu đã chuẩn bị Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của học sinh -nhận xét một sự bài vẽ đạt yêu cầu -Bổ xung thiếu sót ở một số bài chưa đạt -Học sinh trình bày sản phẩm -Tự nhận xét IV/Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài 5: +Học sinh sưu tầm một số bài vẽ tranh phong cảnh. +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, màu, tẩy Tiết 5 bài 5-Vẽ tranh TUẦN 24: Ngày soạn: TIẾT 5 Ngày dạy: Bài 5: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG [...]... mộc mạc duyên dáng Hoạt động 2: Tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung GV treo tranh: -Học sinh quan sát II-Nghệ thuật chạm khắc ?: Nêu 1 số tác phẩm chạm gỗ đình làng: khắc gỗ thời Lê -Trang trí gắn liền với +Nêu đặc điểm +Khỏe, mộc mạc KTĐL +Nội dung phản ánh +P/ánh c/sống dân dã -Thuộc dòng Ngt dân gian GVKL: Là dòng nghệ thuật độc đáo htể... đặc điểm của CKG đình làng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung -Chủ yếu phản ánh sinh hoạt cuộc sống đời thường của ND -Nghệ thuật phóng khoáng, khỏe khoắn bộc lộ tâm hồn của người sáng tạo ra nó -Học sinh nghe -Học sinh phát biểu III-Đặc điểm +Phong phú về đề tài +Gần gũi với thiên nhiên Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Nhận xét... của học sinh III Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn học quan sát Hoạt động của giáo viên -GV bày mẫu -Hướng ánh sáng chiếu vào mẫu -Độ đậm nhạt của mẫu +Mảng đậm nhất? +Mảng nhạt nhất? +Độ đậm nhạt so với nền Hđ của học sinh -Học sinh quan sát Nội dung I-Quan sát nhận xét -So sánh tìm các sắc độ chính (đậm, nhạt, trung gian) Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh làm bài Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh... soạn: Ngày dạy: Thường thức mỹ thuật SƠ LƯỢC MỸ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VIỆT NAM A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: Học sinh hiểu biết sơ lược mỹ thuật các dân tộc ít người Việt Nam 2/ Kĩ năng: HS thấy được sự phong phú đa dạng của nghệ thuật các dân tộc 3/ Thái độ: Có thái độ trân trọng gìn giữ các di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc B/ CHUẨN BỊ: Sưu tầm một số tác phẩm nghệ thuật DT ít người Học sinh:... chân dung đã vẽ ở tiết học trước Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Hoạt động của giáo viên -GV quan sát đặt 1 số bài gần mẫu GVKL: Hđ của học sinh Học sinh tự nhận xét bài vẽ, so sánh tương quan đậm nhạt IV/Củng cố dặn dò: -Chuẩn bị bài 9: + Vẽ trang trí “Tập phóng tranh ảnh” +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, tẩy, tranh mẫu đơn giản Nội dung TUẦN 28: TIẾT 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Vẽ trang Trí TẬP PHÓNG... tranh +Đánh dấu các điểm +Nối các điểm +Nhìn mẫu chỉnh hình viên Nội dung II-Cách vẽ +Kẻ ô vuông +Kẻ đường chéo Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài Hoạt động của giáo viên -GV quan sát hướng dẫn: +Yêu cầu học sinh dùng thước kẻ và bút chì +Thực hiện chính xác các đường kẻ Hđ của học sinh Học sinh thực hành Nội dung III-Thực hành Tự chọn tranh hay ảnh và phóng to theo ý thích Hoạt động 3: Đánh giá... từng nhóm học sinh Hoạt động của giáo viên Học sinh thực hành Hđ của học sinh III Thực hành: Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Hoạt động của giáo viên -GV chọn 1 số bài gọi học sinh nhận xét ?: Hình vẽ, bố cục? ?: Màu sắc? GV kết luận Hđ của học sinh Học sinh nhận xét Học sinh trả lời IV Củng cố dặn dò: +Hoàn thiện ở nhà - Chuẩn bị bài 11: +Sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật các dân tộc ít người VN Nội... vùng mi n +Giới thiệu sự khác biệt giữa tranh phong cảnh và tranh chân dung, tranh sinh hoạt… Nội dung -Học sinh quan sát Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh phong cảnh Hoạt động của giáo viên -GV treo hình minh hoạ các bước vẽ -Hướng dẫn học sinh thể hiện Hoạt động của học sinh -Học sinh quan sát Nội dung II-Cách vẽ:Chọn và cắt cảnh Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài Hoạt động của giáo. .. đồng dân tộc có bản sắc riêng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm mỹ thuật các dân tộc ít người Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung -Tranh thờ: + Phản ánh ý thức hệ lâu đời +Nội dung thể hiện quan niệm dân gian +Nhiều tranh được vẽ độc bản +Lối diễn tả, bố cục thuận mắt -Thổ cẩm: +Là nghệ thuật TT trên vải đặc sắc +Mỗi dân tộc có cách TT khác nhau +Hoa văn TT là những H/a... III.Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu khái quát ĐL VN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ?: Đình làng có đặc điểm gì, -Học sinh nhận câu hỏi thảo luận I-Vài nét khái quát đình làng để làm gì?: Nêu một theo nhóm Đình làng để thờ thành sự đình làng tiêu biểu hoàng làng, là nơi tụ họp GV nhận xét, bổ xung, kết giải quyết công việc xã luận: hội -Là thành tựu đặc sắc của nghệ thuật . năng: - Biết tạo dáng và trang trí túi sách 3/ Thái độ: Giáo dục lòng ham thích học tập bộ môn B/ CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Một số túi sách khác nhau về kiểu dáng Hình gợi ý tạo dáng - Học sinh:. nhận xét tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. GV vẽ minh họa bước đánh dấu tỷ lệ vào bài vẽ. - GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của vật mẫu và vẽ minh họa các nét cơ bản. * Hướng dẫn HS vẽ chi. Quan sát GV vẽ minh họa bước vẽ khung hình. - HS nhận xét về tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS nhận xét về đường nét tạo dáng của mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án MI THUẬT 9 hay mới, GIÁO án MI THUẬT 9 hay mới, GIÁO án MI THUẬT 9 hay mới

Mục lục

Xem thêm