De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

4 6.2K 66
De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tài liệu đề cương tin học 10 học kì 1.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC IMÔN: TIN HỌC - KHỐI LỚP 10I. PHẦN LÝ THUYẾTCHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC1. Thế nào là thông tin, dữ liệu? Kể tên các dạng thông tin. Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin, với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó?2. Hệ đếm là gì? Em hãy trình bày các loại hệ đếm đã được học?3. Em hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân?4. Em hãy nêu cách biểu diễn số nguyên và số thực?5. Em hãy vẽ và trình bày sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính?6. Hãy trình bày chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.7. Trình bày hiểu biết của em về nguyên lí Phôn Nôi-man.8. Hãy nêu khái niệm về bài toán và thuật toán? Nêu các bước giải bài toán trên máy tính.CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH9. Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?10.Hãy phân biệt các loại hệ điều hành? Cho ví dụ minh họa với mỗi loại.11.Tệp là gì? Nêu các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp?12. Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows và MS_DOS? Cho ví dụ minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong mỗi loại hệ điều hành.13.Thư mục là gì? Em hãy phân loại thư mục?14.Em hãy trình bày các cách nạp hệ điều hành?15.Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống máy tính? Các cách đó khác nhau như thế nào?16.Hãy nêu 2 cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống?II. PHẦN BÀI TẬPA. Dạng toán về chuyển đổi qua lại giữa các hệ đếm nhị phân, thập phân và hexa1. 1010110111102 = ?161100001000012 = ?162. 101100,012 = ?10111000,112 = ?163. 3AD16 = ?101CB16 = ?104. 6110 = ?27310 = ?25. 12810 = ?1614710 = ?166. 2ED16 = ?24BF16 = ?2B. Dạng toán xác định bài toán và xây dựng thuật toán cho bài toán.1. Xác định bài toán( tìm Input và Output) a. Cho ba cạnh a, b, c của tam giác ABC, tính diện tích S của tam giác đó.b. Cho điểm I(x,y) trên mặt phẳng tọa độ và số thực R. Vẽ trên màn hình đường tròn tâm I, bán kính Rc. Cho dãy số A gồm N số nguyên a1, a2,…,aN. Hãy sắp xếp các số hạng để dãy số A trở thành dãy số tăng dần.2. Xây dựng thuật toán cho các bài toán sau:a. Tính và hiển thị tổng của các số dương trong dãy số A= {a1, a2,…,aN}b. Tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số A= {a1, a2,…,aN}c. Hãy đếm các số âm có trong dãy số A= {a1, a2,…,aN}3. Cho thuật toán của bài toán, yêu cầu vẽ sơ đồ khối.Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và khóa k;Bước 2: i1;Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;Bước 4: ii+1;Bước 5: Nếu i>N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;Bước 6: Quay lại bước 3.C. Dạng toán về thư mục và tệpCho cây thư mục như hình vẽ: C:\a. Viết đường dẫn đầy đủ đến tập tin Tin10.pas và doan.jpgb. Kể tên các thư mục, tên tệp nằm trong thư mục Sach.c. Tìm các tên tệp không hợp lệ trong hệ điều hành MS_DOS.III. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:A. Chế tạo máy tínhB. Nghiên cứu phương pháp lưu trữ và xử lý thông tin.C. Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập.D. Sử dụng máy tính trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.Câu 2. Em hãy cho biết nguyên lý Phôn Nôi-man đề cập đến những vấn đề nào dưới đây?A. Mã hóa nhị phân, truy cập theo địa chỉB. CPU, bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ raC. Điều kiển bằng chương trình và lưu trữ chương trìnhD. Cả câu A và C đều đúng Tin10.pas Hinh_10.doc Do an.jpgNNLTGiao trinh SachBaitap Tailieu_toan Doan Câu 3. Số 5210 được biểu diễn trong hệ nhị phân là:A. 1110002C. 1011012B. 1101002D. 1100112Câu 4. Số 10010112 được biểu diễn trong hệ thập phân là:A. 75 C. 78B. 69 D. 74Câu 5. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành Windows?A. Tom & Jerry.1234 C. Nho_rung/10.pdfB. HoangHacLau*.doc D. Khuc hat chim troi?Câu 6. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành MS - DOS?A. May_mua_gio.jpg C. VudieuSamba.mp3B. Sapa-09 D. TP Hue.docCâu 7. Bằng cách nào sau đây để mở một thư mục?A. Nhấn chuột phải vào thư mục rồi chọn DeleteB. Chọn thư mục, nhấn chuột phải rồi chọn RenameC. Nhấn chuột trái vào thư mục cần mởD. Nháy đúp chuột vào thư mục cần mởCâu 8. Nháy đúp chuột có nghĩa là:A. Nháy 2 lần chuột trái liên tiếp B. Nháy chuột trái rồi nháy chuột phảiC. Nháy chuột trái 1 lầnD. Nháy chuột phải 2 lầnCâu 9. Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất?A. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử.B. Tin học là môn học nghiên cứu, phát triển máy tính điện tử.C. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử.D. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.Câu 10. Cấu trúc chung của máy tính bao gồm các thành phần nào sau đây?A. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ raB. Phần cứng, phần mềm và sự quản lí điều khiển của con ngườiC. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoàiD. Cả câu A và C đều đúng Câu 11. Số 4110 được biểu diễn trong hệ nhị phân là:A.1101002C. 1011012B. 1010012D. 1100112Câu 12. Số 10101102 được biểu diễn trong hệ thập phân là:A. 86 C. 67B.76 D. 45Câu 13. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành Windows?A.Giang sinh.2008.jpg C. Thitotnghiep:12.docB.Hoa_hoc*10.ppt D. Ken Thompson\Dennis RitchieCâu 14. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành MS – DOS?A.Sac mau.jpg C. Hoahoctro.mp3B.Goi_nang D. Songchim.abcdCâu 15. Nháy nút ảnh hưởng thế nào đến chương trình: A. Thu nhỏ cửa sổ chương trình.B. Đóng cửa sổ chương trình.C. Trả về kích thước cũ của cửa sổ chương trìnhD. Phóng to cửa sổ chương trìnhCâu 16. Theo em câu nào trong các câu sau phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.A. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơnB. Hệ điều hành trở nên đơn giản hơnC. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơnD. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn.Câu 17. Cấu trúc chung của một máy tính bao gồm:A. Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ ngoàiB. Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, các thiết bị vào/raC. Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, các thiết bị vào/raD. Bộ xử lý trung tâm, các thiết bị vào/raCâu 18. Nguyên lý nào dưới đây được đề cập trong nguyên lý Phôn Nôi-man?A. Mã hóa nhị phân B. Truy cập theo địa chỉC. Điều kiển bằng chương trình và lưu trữ chương trìnhD. Cả câu A, B, C đều đúng Câu 19. Số 11000102 được biểu diễn trong hệ thập phân là:A.89 C. 98B.96 D. 99Câu 20. Số 3810 được biểu diễn trong hệ nhị phân là:A.1001102B.1101002C. 1011012D. 1100112Câu 21. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành Windows?A.Saobang*.jpg C. J.Von Neuman?.pdfB.Mua xuan 2009.doc D. Hoanghontim\Câu 22. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành MS - DOS?A.Da lat.jpg C. QuangDung.wmaB.Sinh&Ly10.doc D. Đa_nangCâu 23: Chức năng của hệ điều hành là:A. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thốngB. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đóC. Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thốngD. Cả A, B, C đều đúngCâu 24: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :A. trong CPU C. trên bộ nhớ ngoài B. trong ROM D. trong RAM . hexa1. 10 1 0 11 01 1 11 02 = ?16 11 00 0 010 0 0 012 = ?16 2. 10 1 10 0, 012 = ?10 1 11 00 0 ,11 2 = ?16 3. 3AD16 = ?10 1 CB16 = ?10 4 . 6 11 0 = ?27 310 = ?25. 12 810 = ?16 14 710 = ?16 6.. câu A và C đều đúng Câu 11 . Số 4 11 0 được biểu diễn trong hệ nhị phân là:A. 11 01 002C. 10 1 10 12B. 10 1 0 012 D. 11 00 11 2Câu 12 . Số 10 1 0 11 02 được biểu diễn trong

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:34

Hình ảnh liên quan

b. Cho điểm I(x,y) trên mặt phẳng tọa độ và số thực R. Vẽ trên màn hình đường tròn tâm I, bán kính R - De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

b..

Cho điểm I(x,y) trên mặt phẳng tọa độ và số thực R. Vẽ trên màn hình đường tròn tâm I, bán kính R Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan