Slide Thuyết Trình Sàn Phẳng BTCT

39 13.6K 144

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 10:38

Slide nói về ưu nhược điểm, các bước tính toán và các cách bố trí cốt thép cấu tạo cho sàn phẳng btct. So sánh giữa phương án dùng sàn phẳng btct và phương án sàn dầm đổ bê tông toàn khối thông thường Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 10: NGÀY THUYẾT TRÌNH: 30-10-2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 01 Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM Đề tài:  Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng.  Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng ngang theo PP khung tương đương. 02 Danh Sách Nhóm STT Họ và tên MSSV Nhiệm vụ 1 Phạm Minh Sáng 10114115 Tính sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng bằng PP thiết kế trực tiếp theo ACI 318-02 2 Đỗ Văn Tư 10114167 Tính sàn phẳng theo PP PTHH, mô hình Safe 3 Phạm Hồng Sang 10114114 Tính sàn phẳng theo PP khung tương đương 4 Bùi Thanh Hùng 10114056 Ví dụ tính sàn phẳng theo PP khung tương đương Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 03 Nội dung 4. Đánh giá và kết luận 3. Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng ngang theo PP khung tương đương Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 1. Sàn phẳng 2. Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 5. Tài liệu tham khảo 04 Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 1. Sàn phẳng 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay vấn đề xây dựng các công trình chung cư, cao ốc, văn phòng ở Việt Nam phát triển rất mạnh. Yêu cầu của người sử dụng khá cao về tính thẩm mỹ, chiều cao tầng, khoảng không gian phong thủy bên trong công trình,…. SÀN PHẲNG 05 1.2 Khái niệm: 1. Sàn phẳng Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM Sàn phẳng là hệ sàn được đặt trực tiếp lên các cột và tường, không có dầm đỡ. Sàn phẳng có thể có hoặc không có mũ cột. 01 1.3 Ưu - Nhược điểm: Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 1. Sàn phẳng  Ưu điểm:  Bố trí hệ thống thiết bị dễ dàng hơn.  Dễ phân chia không gian sử dụng.  Hệ thống coppha đơn giản, tiết kiệm thời gian thi công, vật liệu làm coppha. 01 Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM  Do không cần dầm nên chiều cao tầng có thể thấp hơn 1. Sàn phẳng Kinh tế 01 Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM  Nhược điểm:  Độ cứng cột nhỏ → chịu lực theo phương ngang phương án này kém hơn phương án sàn dầm.  Sàn phải có chiều dày lớn để chịu uốn và chống chọc thủng → khối lượng sàn tăng lên. 1. Sàn phẳng 01 • PP thiết kế trực tiếp theo TC ACI 318-2002 • PP Phần tử hữu hạn • PP khung tương đương Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 2. Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 01 [...]... TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 3: Phân phối moment cho dải nhịp và dải cột Trường hợp1: sàn tựa trực tiếp lên cột Trường hợp 2: sàn có dầm biên Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 3: Phân phối moment cho dải nhịp và dải cột Trường hợp 3: sàn liên kết với vách cứng Trường hợp 4: sàn tựa tự do Khoa Xây... 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 2.2 Phương pháp PTHH: 2.2.2 Ví dụ mô hình bằng phần mềm Safe 12: Biểu đồ Moment cho các dải Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 3 Tính toán sàn phẳng theo phương pháp khung tương đương: 3.1 Khái niệm: Vì lực cắt và moment uốn trong sàn là do tải trọng thẳng đứng tác dụng lên từng sàn nên có thể phân tích độc lập từng sàn Phương pháp... Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 3: Phân phối moment cho dải nhịp và dải cột Trường hợp 5: sàn có dầm trong cột Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 4: Moment thiết kế cho cột Tổng moment được truyền vào cột phía trên và cột phía dưới sàn: M = 0.07[(wđ + 0.5w1)l2ln2 – w’đl’2(l’n)2... Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 2.2 Phương pháp PTHH: 2.2.2 Ví dụ mô hình bằng phần mềm Safe 12: Mô hình tính toán hệ sàn phẳng chung cư cao cấp Daewon- Hoàn Cầu bằng phần mềm Safe 12 Chung cư Daewon-Hoàn Cầu Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 2.2 Phương... độ cứng tương đối giữa dầm và sàn Moment quán tính tiết diện của dầm lấy theo tiết diện dầm ở hình 5, Momen quán tính sàn khi tính theo phương nhịp l1 hoặc l2 lấy bằng: Is1= l2 h3/12 hoặc Is2= l1 h3/12 EcbIbvà EcsIs– độ cứng dầm và đan bê tông Tiết diện tính toán của sàn Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Quy trình tính toán B1: Xác định... cho sàn, số nhịp bất kỳ, nhịp có thể là đều hoặc không đều nhau Theo phương pháp này, tưởng tượng cắt toàn bộ sàn dọc theo đường tim của sàn, tạo thành khung theo cả 2 phương, gọi là khung tương đương… Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 3 Tính toán sàn phẳng theo phương pháp khung tương đương: 3.2 Xác định các cột tương đương: Độ cứng của các cột tương đương được xác định từ phương trình: ... số l2/l1 và α.l2/l1, với sàn không dầm α=0 Sau khi phân phối moment cho dải cột, lượng moment còn lại sẽ phân phối cho dải nhịp Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 3: Phân phối moment cho dải nhịp và dải cột Hình Phân chia dải cột và dải nhịp Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng... gối tựa) Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 2: Phân phối moment cho các ô bản Đối với các nhịp trong: -Moment âm: 0.65M0 -Moment dương: 0.35M0 Đối với nhịp biên: Biểu đồ phân phối moment cho ô bản Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Bước 3: Phân phối moment cho dải nhịp...2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 2.1 Phương pháp thiết kế trực tiếp theo tiêu chuẩn ACI 318-2002: Điều kiện áp dụng PP Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng-ĐH SPKT TP.HCM 01 2 Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng Điều kiện áp dụng PP Phải có ít nhất 3 nhịp liên tục theo mỗi phương Các nhịp... Tính toán sàn phẳng chịu tải trọng thẳng đứng 2.2 Phương pháp PTHH: 2.2.1 Tổng quan phương pháp PTHH: Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và các phần mềm tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), việc tính toán ngày càng trở nên thuận tiện và chính xác Phương pháp PTHH là một công cụ có hiệu lực để giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp trong nhiều lĩnh vực PTHH SÀN PHẲNG Khoa

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Danh Sách Nhóm

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

 • Slide 24

 • Slide 25

 • Slide 26

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

 • Slide 31

 • Slide 32

 • Slide 33

 • Slide 34

 • Slide 35

 • Slide 36

 • Slide 37

 • Slide 38

 • Slide 39

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan