0

Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

41 609 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:01

Tối ưu hóa môi trường vận hành theo yêu cầu của Cisco 1© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐốitáctrungtâmdữ liệusẵn sàng kinhdoanh củaCisco –tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhànhtheoyêucầucủaIBM Dan HeQuảnlýgiải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệuKinhdoanh, khu vựcChâuÁ–TháiBìnhDươngNhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái BìnhDương2© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDChương trình• Các thách thức đốivới trung tâm dữ liệu & sángkiếnIT• Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco• Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhànhtheo yêu cầucủaIBM• Lợi ích khách hàng3© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững thách thức đốivới trungtâm dữ liệu& SángkiếnIT333© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Presentation_ID4© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững thách thức khách hàngCôngnghệJ2EE, .NETTích hợp doanh nghiệpLưutrữ SAN/phân lớpKếthợpmáychủCôngnghệJ2EE, .NETTích hợp doanh nghiệpLưutrữ SAN/phân lớpKếthợpmáychủTrông đợicủangườidùngỨng dụng mớiBăng thông lơnhơnDịch vụ tốthơnCảithiện an ninhĐộ khả dụng caoTrông đợicủangườidùngỨng dụng mớiBăng thông lơnhơnDịch vụ tốthơnCảithiện an ninhĐộ khả dụng caoCFOGiảmrủi ro, ROI nhanh,Cảithiệnnăng suấtChi phí biếnthiênTăng giá trị doanh nghiệpCFOGiảmrủi ro, ROI nhanh,Cảithiệnnăng suấtChi phí biếnthiênTăng giá trị doanh nghiệp• Nhiềuhơn• Ít tiềnhơn• Nhanh• Linh hoạt5© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO1. Tích hợp ứng dụng2. Windows 2000/XP cậpnhật–máyđể bàn3. Sáng kiến không dây4. An ninh5. CậpnhậtERP6. Phầncứng lưutrữ7. Sáng kiếnthương mại điệntử8. Các dự án portal Nhân viên/Doanh nghiệp9. Quảnlýtàiliệu10. Các ứng dụng dựatrênXMLNhững ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO trongnăm 2003: Cảithiệnhiệunăng kinh doanh và khả năng cạnh tranh7 trên 10 ưutiêncủaCIO ảnh hưởng đếncơ sở hạ tầng trung tâmdữ liệuSource: Morgan Stanley CIO Survey – June 20032003 CIO Insight Research Study2003 CIO Insight Research Study6© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDCác sáng kiếnIT chínhnăm 2004• GiảmTCO - Bằng cách đơngiản hóa nhiềumôitrường riêng rẽ• Đơngiản hóa cậpnhâtứng dụng - ví dụ.: Oracle, SAP, Siebel• Cảithiện an ninh – Được đánh giá là mối quan tâm thứ nhì của CIO • Truy nhậpdựatrênWeb - Hệ thống mở và các ứng dụng Mainframe• Kếthợp máy chủ - Giảm chi phí bảo hành máy chủ• Kếthợptrungtâmdữ liệu- Kếthợpnăng lực tính toán• Tăng độsử dụng lưutrữ - Cảithiện độ sử dụng và giảm chi phí lưutrữbằng lưutrữ nốimạng và ảo hóa• Liên tục trong kinh doanh - Quy tắccủa Chính phủ và nâng cao sự hiểubiếtvề khôi phụcsauthảmhọaNguồn: “Các trung tâm dữ liệulớncủatương lai” 2003GiảmTCO, Cảithiện Độ linh họat và Khả năng đáp ứng của doanhnghiệp7© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐối tác trung tâm dữ liệu Cisco777© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Presentation_ID8© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDTrung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhcủaCiscoLinh họat-ToàntrìnhGiảmTCO- Ảo hóaĐốitácĐốitácViễncảnh cấutrúctoàntrìnhViễncảnh cấutrúctoàntrìnhLộ trìnhCông nghệLộ trìnhCông nghệDịch vụ &Hỗ trợDịch vụ &Hỗ trợThông lệthiếtkếtối ưuThông lệthiếtkếtối ưuLiên tục kinh doanh-Mềmdẻo9© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐốitáckênhTầmvớimở rộng/toàn cầuChuyên môn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpĐốitáckênhTầmvớimở rộng/toàn cầuChuyên môn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpHệ sinh thái kếtnốimạng trung tâm dữ liệucủa CiscoTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững,tối ưuhóaTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững,tối ưuhóaĐối tác công nghệTạo các giải pháp chungViễncảnhHàng đầu trong ngànhĐối tác công nghệTạo các giải pháp chungViễncảnhHàng đầu trong ngànhĐốitáchỗ trợDễ triểnkhaiHỗ trợ tích hợpChia sẻ các thông lệ tối ưuĐốitáchỗ trợDễ triểnkhaiHỗ trợ tích hợpChia sẻ các thông lệ tối ưuBảovệGiảiphápđầy đủ, tíchhợpvàđãthử nghiệmđể giảmrủiroBảovệGiảiphápđầy đủ, tíchhợpvàđãthử nghiệmđể giảmrủiroPhát triểnLộ trình chuyển đổisang thế hệ công nghệsauPhát triểnLộ trình chuyển đổisang thế hệ công nghệsauCác ứng viên ATP10© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDCấutrúchệ thống V2.0 củaMicrosoftCấutrúcthamchiếucủaTrungtâmdữ liệu doanh nghiệpInternetCisco 7200 RoutersCisco 7200 RoutersVLANVLANVLANVLANVLANVLANVLANVLANCisco 6500 SwitchesCisco 6500 SwitchesCisco PIX FirewallsCisco PIX FirewallsWeb Services Web Services ––IIS, NLBSIIS, NLBSNetwork Services (DNS)Network Services (DNS)MMạạngngcơcơssởởhhạạttầầngng––QuQuảảnnlýlý, , ThưThưmmụụccttííchchccựựcc(AD) (AD) MMạạngngddữữliliệệuu––SQL Server Clusters SQL Server Clusters InternetCisco PIX or Microsoft Cisco PIX or Microsoft ISA Server Firewalls ISA Server Firewalls Mạng biênDMZMạng nộibộVLANVLANWeb Services Web Services ––IIS, NLBSIIS, NLBS[...]... nguyênDịch vụảo hóa tài nguyênTrung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhCisco tối ưu hóa vớiMơitrường vậnhànhtheonhucầucủaIBMĐộng cơảohóaIBMIBM eWLM• Tích hợp thành phầnSAN Volume Controller của ĐộngcơẢo hóa vào MDS 9000 cho Ảohóalưutrữ• Lợiích:tích hợpthơng suốtvớiMạngBRDC giúp giảmchi phí và độ phứctạp, tối ưu hóa tốthơn độ sửdụng/hiệunăng lưutrữ, và dễ kếthợp• TPC mở rộng đểquản lý IBM SVC trong... ngunDịch vụảo hóa tài ngunTrung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhCisco tối ưu hóa vớiMơitrường vậnhànhtheonhucầucủaIBM 2â 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDChng trỡnhã Các thách thức đốivới trung tâm dữ liệu & sángkiếnIT• Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco• Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMơitrường vậnhành theo u cầucủaIBM• Lợi ích khách hàng 35© 2005 Cisco Systems,... NumberPresentation_IDTng ktã Trung tâm dữ liệusẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa vớimơitrường vậnhành theo u cầuIBM làgiải pháp tương tác đã được đothử và lậpvănbảnCisco đãcàiđặtmôitrường vận hành theo nhu cầu trong các phịng thí nghiệm BRCD và IBM đãcàiđặttrungtâmdữ liệusẵn sàng kinh doanh trong phịng thí nghiệmTrungtâmthiếtkế theo u cầuĐothử sẽđượcmở rộng cho phịng thí nghiệmtạiMontpelier của IBM... liệusẵnsàngkinhdoanhCisco tối ưu hóa vớiMơitrường vậnhànhtheonhucầucủaIBMĐộng cơảohóaIBMIBM eWLMIBM San Volume Controller IBM TotalStorage®Productivity Center Systems Provisioning Tivoli Provisioning Tivoli Provisioning ManagerManager• Thành phầnIBM Tivoli Provisioning Manager và System Provisioning củaĐộng cơảo hóa giaotiếpvớiMạng Cisco BRDC cung cấpTựđộng hóa và Đồng bộ hóa • Lợiích: có... NumberPresentation_IDĐốitáckênhTầmvớimở rộng/tồn cầuChun mơn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpĐốitáckênhTầmvớimở rộng/tồn cầuChun mơn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpHệ sinh thái kếtnốimạng trung tâm dữ liệucủa Cisco Tối ưu Chi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững, tối ưuhóa Tối ưu Chi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững, tối ưuhóaĐối tác cơng nghệTạo các giải pháp chungViễncảnhHàng... mở rộngđể quảnlýMDS 9000Đãhoàntất Đang tiếnhành02/04 GATivoli TIM giaotiếpvớiCisco ACSLộ trình cơng nghệ IBM-CiscoTPM/TSPC mở rộngchoMDS 9000Đothửđẩynhanh phântích dựatrênLưới: choNgân hàngĐothử theo chươngtrình tương tác liên tụcđã đượclênkế hoạchcho Trung tâm dữ liệusẵn sàng kinh doanhCisco tối ưu hóa cho Môi trường vận hành theo yêu cầucủaIBM 31© 2005 Cisco Systems, Inc.... chủLưutrữLưutrữLậpbản đồ tài nguyênLậpbản đồ tài nguyênMạngMạngTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụDịch vụtảicơngviệcDịch vụtảicơngviệcDịch vụcấuhìnhDịch vụcấuhìnhDịch vụ cơ sở hạ tầngDịch vụ cơ sở hạ tầngQuảnlývấn đềQuảnlývấn đềSắpxếpdữ liệu…Sắpxếpdữ liệu…Thông tin…Thông tin…Dịch vụảo hóa tài nguyênDịch vụảo hóa tài nguyênĐộng cơảohóaIBMIBM... NumberPresentation_IDTrung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhTri thức để Bảovệ, Tối ưuvàPháttriểnTài ngunlưutrữTài nguntính tốnNgười dùngKếtnốimạng lưutrữthông minhHạ tầngmạng IPthông minhCơ sở hạ tầngnềntảngKhả dụngTri thứchệthống mạngKhả quản Tối ưu hóa giao hàngMẠNG THƠNG TIN THƠNG MINHỨng dụng nhúngvà các dịch vụ lưutrữNhân bảnvàphânphốidữ liệuẢo hóa Dịch vụứng dụng thông minhAn ninh 38© 2005 Cisco... ninhMáy chủMáy chủLưutrữLưutrữLậpbản đồ tài nguyênLậpbản đồ tài nguyênMạngMạngTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụDịch vụtảicơngviệcDịch vụtảicơngviệcDịch vụcấuhìnhDịch vụcấuhìnhDịch vụ cơ sở hạ tầngDịch vụ cơ sở hạ tầngQuảnlývấn đềQuảnlývấn đềSắpxếpdữ liệu…Sắpxếpdữ liệu…Thông tin…Thông tin…Dịch vụảo hóa tài nguyênDịch vụảo hóa tài nguyênThỏathuậnthử... ninhMáy chủMáy chủLưutrữLưutrữLậpbản đồ tài nguyênLậpbản đồ tài nguyênMạngMạngTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụTựđộng hóa và đồng bộ hóa Mứcdịch vụDịch vụtảicơngviệcDịch vụtảicơngviệcDịch vụcấuhìnhDịch vụcấuhìnhDịch vụ cơ sở hạ tầngDịch vụ cơ sở hạ tầngQuảnlývấn đềQuảnlývấn đềSắpxếpdữ liệu…Sắpxếpdữ liệu…Thông tin…Thông tin…Dịch vụảo hóa tài nguyênDịch vụảo hóa tài nguyênTrung . trung tâm dữ liệucủa CiscoTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững ,tối ưuhóaTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững ,tối ưuhóaĐối tác công nghệTạo. & sángkiếnIT• Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco• Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhànhtheo yêu cầucủaIBM• Lợi ích khách hàng3© 2005 Cisco Systems,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tối ưu hóa theo môi trường vận hành, Tối ưu hóa theo môi trường vận hành, , Sáng kiến thương mại điện tử Các dự án portal Nhân viênDoanh nghiệp Quản lý tài liệu Các ứng dụng dựa trên XML

Hình ảnh liên quan

Mô hình ngang - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

h.

ình ngang Xem tại trang 11 của tài liệu.
Trung tâm dữ liệu tiện ích của HP - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

rung.

tâm dữ liệu tiện ích của HP Xem tại trang 11 của tài liệu.
Thúc đẩy năng suất và các mô hình kinh doanh mới - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

h.

úc đẩy năng suất và các mô hình kinh doanh mới Xem tại trang 13 của tài liệu.
Chìa khóa là tăng độ linh hoạt – Mô hình kinh doanh, Quy trình, Cơsởhạtầng, công với Tài chính và Giao hàng - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

h.

ìa khóa là tăng độ linh hoạt – Mô hình kinh doanh, Quy trình, Cơsởhạtầng, công với Tài chính và Giao hàng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Thiết kế doanh nghiệp: Mô hình doanh nghiệp thành phần - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

hi.

ết kế doanh nghiệp: Mô hình doanh nghiệp thành phần Xem tại trang 15 của tài liệu.
Chu trình mô hình doanh nghiệp thành phần cho 17 ngành, 34 tiểu ngành - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

hu.

trình mô hình doanh nghiệp thành phần cho 17 ngành, 34 tiểu ngành Xem tại trang 16 của tài liệu.
tải công việc ịu hình ch vụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc ịu hình ch vụ Xem tại trang 17 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 20 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 23 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 24 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 25 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 26 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 27 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 31 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 34 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 35 của tài liệu.
tải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ - Tối ưu hóa theo môi trường vận hành

t.

ải công việc cc DD ịu hìn hu hình ch v ch vụ ụ Xem tại trang 35 của tài liệu.