0

u tư trực tiếp nước ngoài - FDI doc

71 410 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 17:20

LỜI MỞ ĐẦU ầu trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là một hình thức của đầu quốc tế. Nó ra đời và phát triển là kết quả tất yếu của quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế và quá trình phân công lao động quốc tế theo chiều sâu. Đ Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được xem như chiếc chìa khóa của sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua đó cho phép các nước sở tại thu hút được các công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến nhằm khai thác lợi thế so sánh của đất nước mình, thúc đẩy xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh, điều chỉnh và dịch chuyển cơ cấu kinh tế phù hợp với biến đổi thị trường khu vực và thế giới. Chiến lược mở cửa để dần đưa nền kinh tế nước ta hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới đã được Đảng và Nhà nước ta chủ chương thực hiện cách đây hơn 10 năm. Một trong nhiều nội dung quan trọng của chiến lược này là chủ chương thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài không chỉ nhằm mục tiêu giải quyết nạn khan hiếm về vốn cho đầu phát triển xã hội mà còn nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cung cấp cho nền kinh tế nước nhà những máy móc, quy trình công nghệ tiên tiến, sản xuất nhiều mặt hàng có chất lượng và hàm lượng kỹ thuật cao, góp phần thúc đẩy phát triển nội sinh nền kinh tế đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Sau khi Luật đầu nước ngoài được ban hành cùng với việc áp dụng hàng loạt các chính sách khuyến khích đầu của Chính phủ cho một nền kinh tế mở cửa, 38 quốc gia và hàng trăm các tập đoàn, Công ty nước ngoài đã đầu và đang tìm kiếm cơ hội đầu vào Việt nam, một thị trường mà các chuyên gia nước ngoài đánh giá là còn nhiều tiềm năng để khai thác. 1 Để xây dựng Việt nam trở thàng một trong những điểm hấp dẫn các nhà đầu trong khu vực, cần phải nhận thức rõ thực trạng đầu nước ngoài tại Việt nam, từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của đầu nước ngoài để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thu hút đầu nước ngoài phù hợp với thực tiễn. Đó là lý do thôi thúc tôi lựa chọn đề tài: “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển”. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, Khoá luận gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về Đầu nước ngoài ở Việt nam. Chương II: Tình hình thu hút đầu nước ngoài ở Việt nam. Chương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu nước ngoài tại Việt nam. Do thời gian và kiến thức có hạn, nên không tránh khỏi những sai sót, hạn chế, vì vậy tôi rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo và các bạn để khoá luận này hoàn thiện hơn. Ngoài ra, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo Nguyễn Hoàng Ánh đã trực tiếp hướng dẫn tôi viết bản khoá luận này. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM 2 - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU NƯỚC NGOÀI 1. Khái niệm đầu nước ngoài nói chung Khái niệm “đầu nước ngoài” lần đầu tiên được đề cập đến trong các giáo trình pháp và kinh tế quốc tế, trước tiên là ở Pháp năm 1955, sau đó được sử dụng trong các cuộc hội thảo bàn về hợp tác kinh tế thế giới và chính thức đi vào các hiệp định, các bộ luật về đầu tư. Tuy nhiên do những đặc điểm riêng phức tạp và do sự vận động phong phú của thực tiễn mà khái niệm này không ngừng được bổ sung, chỉnh lý cho sát với thực tế hơn. Cùng với quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá đời sống kinh tế, đến nay đầu trực tiếp nước ngoài không còn là vấn đề mới mẻ trên thế giới. Khái niệm về FDI đều được ghi nhận trong luật đầu của các nước. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau bởi có sự khác biệt về việc sử dụng câu từ hay ngữ pháp, song về mặt bản chất thì khái niệm FDI ở luật của các nước là như nhau do chúng đều xuất phát từ khái niệm đầu quốc tế. Tại Hội thảo của Đại hội Hiệp hội Pháp luật quốc tế Henxky 1966, người ta đã cố gắng đưa ra một khái niệm chung nhất về đầu trực tiếp nước ngoài nhằm phân biệt với các khoản kinh tế khác nhận được từ bên ngoài. Theo đó, “Đầu nước ngoài là vận động bản từ nước người đầu sang nước người sử dụng đầu mà không có hạch toán nhanh chóng”. Sau đó, qua thảo luận Hiệp hội đã đưa ra một khái niệm dưới dạng tổng quát như sau: “Đầu nước ngoài là sự vận động bản từ nước người đầu sang nước người sử dụng đầu với mục đích thành lập ở đây một xí nghiệp sản xuất hay dịch vụ nào đó”. Với khái niệm này, việc đầu vào một nước nhất thiết phải gắn liền với việc thành lập một xí nghiệp hay một cơ sở sản xuất, dịch vụ tại nước nhận đầu tư, do đó đã loại trừ một số hình thức đầu khác không thành lập ra xí nghiệp hay cơ sở sản xuất (như cho vay tiền của ngân hàng, tài trợ cho chương trình hay cho dự án…). 3 Đây chính là điểm hạn chế của khái niệm này so với yêu cầu hợp tác kinh tế trong thời đại hiện nay. Khái niệm về đầu nước ngoài được các nước hiểu và vận dụng khác nhau. Tại các nước bản phát triển, đầu nước ngoài là việc giao vật có giá trị kinh tế của nước này sang nước khác nhằm thu đuợc lợi nhuận, bao gồm cả quyền cầm cố và quyền thu hoa lợi, quyền tham gia các hội cổ phần,quyền đối với nhãn hiệu thương phẩm và tên xí nghiệp. Như vậy, quan niệm về đầu nước ngoài ở đây rất rộng rãi, chỉ là quá trình chuyển tiền vốn từ nước này sang nước khác với mục đích thu lợi nhuận, theo nguyên tắc lợi nhuận thu được phải cao hơn lợi nhuận thu được trong nước và cao hơn lãi suất gửi ngân hàng, nếu kinh tế của các nước bản phát triển là tương đối ổn định, thị trường đã được khai thác tối đa và có hiện tượng tương đối thừa bản, do đó việc đầu ra nước ngoài là cực kỳ cần thiết để lợi dụng nhân công rẻ, nguồn nguyên liệu dồi dào và chiếm lĩnh thị trường xuất nhập khẩu. Do đó quan niệm rộng rãi về đầu nước ngoài tồn tại như một tất yếu. Các nước đang phát triển lại sử dụng khái niệm đầu nước ngoài với nội dung là đầu trực tiếp như việc đưa bất động sản, vốn, thiết bị vào xây dựng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Như vậy, đầu nước ngoài tại các nước đang phát triển chỉ được công nhận dưới hình thức đầu trực tiếp, loại trừ hình thức đầu gián tiếp. Bởi vì đầu trực tiếp đem lại nguồn vốn, kỹ thuật hiện đại thay thế cho kỹ thuật lạc hậu hiện có, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động, nâng cao mức sống, tăng tích luỹ thu nhập quốc dân. Còn đầu gián tiếp cũng đưa vốn vào, nhưng không có kế hoạch sử dụng vốn, cùng với khả năng quản lý non kém và trình độ sản xuất kinh doanh lạc hậu của các nước đang phát triển đã không đủ khả năng sử dụng vốn vay có hiệu quả, dẫn đến tình trạng không trả được nợ. Với lý do đó, việc tăng cường sử dụng hình thức đầu trực tiếp là phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các nước đang phát triển. Chính sách này đã và đang là hình thức phổ biến trong chính sách “mở cửa nền kinh 4 tế” của nhiều nước, đặc biệt là các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Định nghĩa về đầu nước ngoài theo Hội thảo Henxinki như trên là quá ngắn gọn nên không nêu được bản chất của đầu nước ngoài, tuy nhiên đã có một khuynh hướng đúng đắn cho rằng không nên coi bất kỳ tiền, vốn nào đưa ra nước ngoài đều là đầu (ví dụ như hình thức tín dụng quốc tế, viện trợ quốc tế …) Chuyên gia luật quốc tế Iumarxep (trong cuốn sự điều chỉnh pháp luật của đầu trực tiếp nước ngoài tại EC-Matxcơva, 1988) cho rằng, đầu nước ngoài khác với những hành vi đầu thông thường (như đầu chứng khoán), nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc tăng thu nhập dưới các hình thức hoa hồng, hoa lợi… Định nghĩa về đầu nước ngoài còn gặp ở nhiều văn kiện pháp luật về đầu hoặc các Hiệp định quốc tế về bảo hộ và thúc đẩy đầu tư. Chính sự định nghĩa này đã tạo ra cơ sở pháp lý cho các nhà đầu nước ngoài trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, sự phức tạp của quan hệ đầu và do vấn đề ngữ pháp hoặc cách sử dụng từ mà thuật ngữ “đầu nước ngoài” trong các văn kiện pháp luật của mỗi nước có khác nhau. Ví dụ : Luật về đầu nước ngoài của Liên bang Nga ngày 4/7/1991 quy định : Đầu nước ngoài là tất cả những hình thức giá trị tài sản hay giá trị tinh thần của nhà đầu nước ngoài đầu vào các đối tượng của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác với mục đích thu lợi nhuận. Định nghĩa tương đối đầy đủ, vạch rõ bản chất của vấn đề đầu là lợi nhuận, tuy nhiên nếu đầu nước ngoài được xem xét chỉ là “tài sản” được sử dụng với mục đích đem lại lợi nhuận thì khái niệm này bị giới hạn. Trong Luật của Ucraina về đầu nước ngoài ngày 13/3/1992, thuật ngữ “đầu nước ngoài” được đề cập đến với phạm vi rộng hơn : “Đầu nước ngoài là tất cả các hình thức giá trị do nhà đầu nước ngoài đầu vào các đối tượng của hoạt động kinh doanh và các hoạt động 5 khác với mục đích thu lợi nhuận hoặc các hiệu quả xã hội”. Chính hình thức “hiệu quả xã hội” đã mở rộng phạm vi hoạt động của luật đầu đối với các kiểu, các hình thức khác của luật đầu nước ngoài. Như vậy dù nhìn dưới góc độ nào thì FDI cũng đều là hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở di chuyển bản giữa các quốc gia, chủ yếu do các pháp nhân và thể nhân thực hiện, theo những hình thức nhất định, trong đó chủ đầu FDI tham gia trực tiếp vào quá trình đầu tư. 2. Khái niệm về FDI theo luật đầu nước ngoài tại Việt Nam Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam được ban hành lần đầu vào ngày 26/12/1987, sửa đổi vào năm 1990,1992; sau đó được thay bằng "Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam " ban hành ngày 12/11/1996, đã được các nhà đầu thế giới và khu vực đánh giá là một luật hấp dẫn, thông thoáng trong khu vực. Ngày 9/6/2000 Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam lại được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 "để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước." Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam 1996 quy định rõ: " Đầu nước ngoài là việc nhà đầu nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kì tài sản nào để tiến hành đầu theo qui định của luật này". Như vậy theo luật đầu khái niệm đầu nước ngoài được hiểu như sau: - Là hình thức đầu trực tiếp. - Là việc bên ngoài trực tiếp đưa vốn và tài sản khác vào đầu tại Việt Nam. Chủ đầu nước ngoài có thể là 1 tổ chức nhà nước, tổ chức nhân hay 1 tổ chức quốc tế hoặc tự nhiên nhân nước ngoài. Vốn đầu ở đây không chỉ bao gồm bản mà còn bao gồm cả các bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật (Điều 7 Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam năm 1996). Quy định này là nhằm mục đích tranh thủ được vốn kỹ thuật hiện đại, kinh nghiệm và phương pháp quản lý tiên tiến, đào tạo đội 6 ngũ quản lý và công nhân có trình độ cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, đưa Việt Nam hoà nhập với khu vực và thế giới. Việc sử dụng vốn đầu nước ngoài vào một quốc gia thường dẫn đến việc thành lập ở nước tiếp nhận đầu một cơ sở sản xuất. Nhưng theo luật Việt Nam thì hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài không nhất thiết phải như vậy mà có thể tồn tại trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. Như vậy, khái niệm đầutư nước ngoài đã trải qua một quá trình phát triển biện chứng hết sức chặt chẽ. Từ quy định đầu nước ngoài là việc đưa vốn và tài sản nhất định vào Việt Nam đến quy định về đối tượng được đầu và quy định về hình thức đầu tư, thể hiện chủ trương của Nhà nước Việt Nam là mở rộng và thu hút vốn đầu của nhiều nước trên thế giới, làm đòn bẩy mạnh mẽ để đưa nước ta phát triển ngang tầm với sự phát triển chung của toàn thế giơí. 3. Vai trò của đầu nước ngoài đối với việc phát triển kinh tế quốc dân Xuất phát từ những nhu cầu về vốn, về khoa học kỹ thuật và công nghệ của nước ta còn thiếu chưa đủ sức khai thác những tiềm năng về tài nguyên và sức lao động của mình. Do vậy Nhà nước chủ trương mở cửa cho nước ngoài đầu vào Việt Nam. Hiện nay vẫn còn nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về đầu nước ngoài ở nước ta trong gần 15 năm qua, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận đó là ảnh hưởng tích cực của đầu nước ngoài đối với nền kinh tế nước ta ngày càng rõ nét. 3.1. Góp phần tăng ngân sách xã hội Đầu nước ngoài bước đầu đã góp phần đáng kể trong đầu vốn của toàn xã hội, trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp vào ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm. Nhiều công trình quan trọng đã đi vào hoạt động, nhiều công nghệ khá hiện đại đang được chuyển giao, đã tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế. Cho tới nay các công ty nước ngoài đã tham gia đầu vào nhiều ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam như dầu khí, xi 7 măng, sắt thép, điện tử 3.2. Góp phần nâng cao năng lực các ngành công nghiệp Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp, hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài đã góp phần hình thành một số ngành công nghiệp mới có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế quốc dân như: Công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất - lắp ráp ô tô, xe máy Nhiều dự án đầu nước ngoài đã tạo ra các sản phẩm xuất khẩu mới góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam. Trong năm 2000, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài khoảng 3.300 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu là 7 tỷ USD (chiếm 45%). Về nghĩa vụ tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài đóng góp vào ngân sách Nhà nước 300 triệu USD (chưa kể liên doanh dầu khí Việt Xô Petro). 3.3. Hội nhập quốc tế Bằng việc hợp tác với nước ngoài, Việt Nam đã tiếp nhận được một số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong một số ngành kinh tế như thông tin viễn thông, sản xuất - lắp ráp ô tô, xe máy, hoá chất (dầu nhờn, sơn ). Ngoài ra Việt Nam cũng đã tiếp nhận được một số phương pháp quản lý tiến bộ và một số kinh nghiệm về tổ chức kinh doanh, sản xuất. 3.4. Giải quyết công ăn việc làm Quá trình đầu trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế cũng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đến giữa năm 1998, khu vực đầu trực tiếp nước ngoài đã góp phần tạo ra việc làm cho khoảng 350.000 lao động là người Việt Nam. Trong số đó các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thu hút 95.000 lao động, doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế Nhà nước thu hút gần 165.000 người; doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế nhân thu hút gần 16.000 người; doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế hỗn hợp 15.000 người, các đơn vị hợp tác kinh 8 doanh gần 6.500 người. Bên cạnh đó khu vực có vốn đầu trực tiếp nước ngoài còn tạo ra việc làm gián tiếp cho hàng trăm nghìn người làm nghề xây dựng cơ bản và dịch vụ Trong những năm tới, cụ thể là từ nay đến năm 2003, để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế 9% - 10% mỗi năm, chúng ta cần khoảng 42 tỷ USD. Trong đó dự kiến phải tranh thủ khoảng 15 - 17 tỷ USD vốn FDI. Cũng theo ước tính sơ bộ với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, góp phần chống "nguy cơ tụt hậu", thì trong 10 năm đầu của thế kỷ 21 đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu không dưới 300 tỷ USD. Dự kiến những lĩnh vực chủ chốt có thể thu hút được nhiều vốn FDI là: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; xây dựng nhà máy lọc dầu; sản xuất xi măng; luyện cán thép; điện tử, ô tô, xe máy, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm hạ tầng cơ sở, nông-lâm-ngư nghiệp Những phân tích trên cho thấy, FDI không phải chỉ cần thiết đối với nền kinh tế trong giai đoạn trước mắt, mà còn có vai trò quan trọng trong suốt quá trình công nghiệp hoá đất nước. Vì vậy trong thời gian tới cần có những biện pháp, chính sách để góp phần thu hút nhiều hơn và có hiệu quả hơn vốn FDI. II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1. Sự ra đời của Luật Đầu nước ngoài tại Việt nam 1.1. Điều lệ Đầu 77 Năm 1977 các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt nam cho ban hành Điều lệ Đầu nước ngoài ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam kèm theo Nghị định số 115/CP ngày 19-4-1977 của Chính phủ, gọi tắt là “Điều lệ đầu 77” Tuy là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt nam quy định về đầu nước ngoài nhưng mối quan tâm về Điều lệ đầu 77 đã biến mất vào năm 1978, khi xảy ra sự kiện Campuchia và tiếp theo là chiến tranh biên giới phía Bắc. Do sức ép từ các thế lực thù địch, cánh cửa hợp tác kinh tế với hầu hết các nước bản 9 phát triển bị khép lại cùng với sự cắt đứt những khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA). Điều lệ đầu 77 trở thành một văn bản pháp lý không có đối tượng điều chỉnh và không còn ý nghĩa nào khác ngoài việc là một tài liệu lưu trữ. Dĩ nhiên Điều lệ đầu 77, do ra đời trong một điều kiện thiếu một hệ thống quan điểm rõ ràng về đường lối tổng thể phát triển kinh tế, nên không tránh khỏi những mặt hạn chế, kém hấp dẫn đối với các nhà đầu nước ngoài. Nhưng cho dù đó là một văn bản pháp lý hoàn chỉnh hơn thì cũng khó có thể đi vào cuộc sống, bởi vì đối với bất kỳ một quốc gia nào yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định khả năng thu hút đầu nước ngoài là tình hình chính trị đối ngoài và sự ổn định an ninh chính trị trong nước. Các nhà đầu không thể mang tiền của vào một nước chiến tranh hoặc đang nằm trong tình trạng “nửa chiến tranh” lại bị cô lập, cấm vận bởi hầu hết các nước bản phát triển. Cuối thập kỷ 70 xuất hiện một làn sóng mới khuyến khích đầu từ các nước bản phát triển vào các nước xã hội chủ nghĩa trong sự cộng hưởng với nhu cầu đổi mới và tổ chức lại các xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa bắt đầu bằng việc CHND Trung Hoa ban hành Luật đầu nước ngoài ngày 08-07- 1979, CHND Mông Cổ và CHND Bungari 1980, Cuba 1982, CHDCND Triều Tiên 1984, Tiệp Khắc 1985, Liên Xô 1987 … Tại Việt nam sau những năm tìm tòi và thử nghiệm, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt nam đã đề ra đường lối đổi mới kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có định hướng XHCN. Chính sách đầu nước ngoài chính vì vậy cũng buộc phải thay đổi nhằm “ra sức tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại giành vị trí ngày càng có ý nghĩa trong phân công lao động quốc tế”. 1.2. Luật Đầu nước ngoài 1987 Trong khung cảnh trong và ngoài nước như vậy, Luật đầu nước ngoài tại Việt nam đã được Quốc hội thông qua ngày 29.12.1987. Qua thực tiễn áp dụng, 10 [...]... tranh của các đi u kiện khuyến khích đ u của nước ta so với nước khác trong khu vực, để phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế và quyền lợi của các nhà đ u nước ngoài, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung Luật đ u nước ngoài ngày 3 0-0 6-1 990, Luật sửa đổi bổ sung Luật đ u nước ngoài ngày 231 2-1 992 Mặc dù vậy, Luật Đ u nước ngoài 1987 với hai lần sửa đổi, bổ sung vẫn tồn tại những... Tuyên Quang và Đồng Tháp N u không kể lĩnh vực d u khí thì 10 địa phương dẫn đ u về thực hiện vốn đ u nước ngoài gồm có: Tp.HCM (5.451tri u USD), Hà nội (3.007tri u USD), Đồng Nai (2.600 tri u USD), Bình Dương (1.460 tri u USD), Hải phòng (1.023 tri u USD), Bà Rịa - Vũng T u (676 tri u USD), Thanh Hoá (410 tri u USD), Kiên Giang 394 tri u USD), Khánh Hoà (288 tri u USD) và Vĩnh Phúc (263 tri u USD)... phủ Việt nam tạo đi u kiện cho nhà đ u nước ngoài thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đ u và có lợi nhuận hợp lý  Hợp đồng đ u trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, trong đó: + Khu chế xuất là khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng xuất kh u, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất 12 kh u và hoạt động xuất kh u, có ranh giới địa... nhiệm h u hạn - Những biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhà đ u trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, pháp luật chưa cụ thể, chưa thể hiện sự nhất quán và ổn định của pháp luật, do vậy gây tâm lý thi u tin ng cho các nhà đ u - Các quyền tự do lựa chọn đối tác và cơ hội đ u của nhà đ u còn nhi u hạn chế - Sau khi ban hành Luật, những biện pháp u đãi đ u về tài... đ u nước ngoài chấp nhận, vận dụng Mỗi hình thức và phương thức đ u đ u có mặt mạnh và mặt hạn chế của nó, vì vậy Nhà nước Việt nam đang dần dần đa dạng các loại hình đ u thông qua chính sách và pháp luật, nhằm đồng thời giải quyết nhi u vấn đề của mục ti u hợp tác như kết hợp lợi ích của bên đ u và bên nhận đ u tư, kết hợp mục ti u thu hút vốn và đi u chỉnh cơ c u FDI phù hợp với cơ c u. .. đ u lớn như: Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Ấn độ, Hàn Quốc, … nhằm huy động được nhi u nguồn vốn đ u nước ngoài, đồng thời tổ chức nhi u đoàn vận động đ u tại các nước Ch u u, Mỹ, EU … tạo được sự quan tâm chú ý của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đối với thị trường Việt nam 1.3 Khuyến khích các hình thức đ u và hỗ trợ phát triển các KCN, KCX Chính phủ đang khuyến... đủ hoặc chưa có quy định rõ ràng làm yên tâm các nhà đ u tư, đặc biệt là những biện pháp u đãi đối với những địa bàn và lĩnh vực khuyến khích đ u - Thủ tục đ u đã được cải tiến đơn giản và thuận tiên hơn nhưng ở một số kh u như thủ tục liên quan đến đất đai, hải quan, xuất nhập kh u còn chậm, phức tạp, gây phiền hà cho các nhà đ u - Những biện pháp quản lý, kiểm tra còn thi u cụ thể và chặt... hội nhập kinh tế khu vực và thế giới Do vậy Luật Đ u nước ngoài 1996 đã được Quốc hội thông qua với mục ti u hoàn thiện hành lang pháp lý và cải thiện môi trường đ u để thu hút vốn đ u trực tiếp của nước ngoài với số lượng và chất lượng cao hơn, góp phần chuyển dịch cơ c u kinh tế, đẩy mạnh xuất kh u, đổi mới công nghệ, gia tăng năng lực sản xuất, sử dụng hi u quả các nguồn lực, góp phần thực... Philippines: 1,5% - số li u của UNCTAD, Báo Đ u Thế giới 1999) Tỷ lệ đ u nước ngoài đã giảm đáng kể từ mức vốn đ u đăng ký khoảng 8,6 tỷ USD năm 1996 xuống còn 1,9 tỷ USD năm 2000 Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có một xu hướng khác rất đáng lo ngại đó là số dự án và vốn đ u giải thể tăng cao hơn nhi u so với giai đoạn trước Tổng số vốn đ u giải thể giai đoạn 199 7-2 000 khoảng 5,26 tỷ USD so với... thiện môi trường đ u để thu hút thêm nguồn đ u nước ngoài mới Do vậy Chính phủ đã chủ trương đưa ra nhi u chính sách nhằm hỗ trợ và khuyến khích các nhà đ u nước ngoài tham gia đ u vốn góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước cụ thể như sau 1.1 Cải thiện chính sách Việc ban hành Luật đ u nước ngoài cùng với việc sửa đổi và bổ sung bộ luật của Chính phủ cho . sửa đổi bổ sung Luật đ u tư nước ngoài ngày 3 0-0 6-1 990, Luật sửa đổi bổ sung Luật đ u tư nước ngoài ngày 2 3- 1 2-1 992. Mặc dù vậy, Luật Đ u tư nước ngoài 1987 với hai lần sửa đổi, bổ sung vẫn tồn. sản nào để tiến hành đ u tư theo qui định của luật này". Như vậy theo luật đ u tư khái niệm đ u tư nước ngoài được hi u như sau: - Là hình thức đ u tư trực tiếp. - Là việc bên ngoài trực. …) Chuyên gia luật quốc tế Iumarxep (trong cuốn sự đi u chỉnh pháp luật của đ u tư trực tiếp nước ngoài tại EC-Matxcơva, 1988) cho rằng, đ u tư nước ngoài khác với những hành vi đ u tư thông
- Xem thêm -

Xem thêm: u tư trực tiếp nước ngoài - FDI doc, u tư trực tiếp nước ngoài - FDI doc, , I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về FDI

Từ khóa liên quan