0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Quá trình vận động và thu hút vốn FDI.

Một phần của tài liệu U TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - FDI DOC (Trang 48 -49 )

IV- MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

2. Quá trình vận động và thu hút vốn FDI.

Để thu hút được vốn đầu tư trực tiếp trước hết phải có phương pháp tiếp cận phân loại đối tác để lựa chọn được loại đối tác có tiềm năng, có uy tín. Thời gian qua đã có những cơ hội tốt để thực hiện điều đó, vì đã có nhiều tập đoàn và Công ty có tên tuổi trên thế giới vào Việt Nam tìm hiểu khả năng đầu tư. Đáng tiếc rằng, cơ chế nhiều đầu mối trong giao dịch tiếp xúc với bên ngoài và sự yếu kém của hệ thống quản lý và truyền đạt thông tin, đã làm hạn chế kết quả thăm dò để hiểu rõ được các đối tác, và kịp thời thiết lập các mối quan hệ thường xuyên với họ. Việt Nam cũng chưa xây dựng được một hệ thống “ăng ten” ở bên ngoài để nghiên cứu các đối tác.

Còn ở trong nước, thiếu sự chuẩn bị một các kỹ càng danh mục các dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài. Như phần trên đã trình bày, do các địa phương và các ngành chưa có quy hoạch về các dự án hợp tác đầu tư trực tiếp với nước ngoài, nên danh mục các dự án đưa ra gọi vốn đầu tư trực tiếp với nước ngoài nhiều khi chưa được sự nhất trí cao trong nội bộ Việt nam. Có thể do chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác này, có địa phương, có ngành còn đưa ra các dự án chưa được tính toán và chuẩn bị kỹ, số liệu không đầy đủ. Điều này đã gây khó khăn cho quá trình vận động đầu tư, giới thiệu dự án và đàm phán cụ thể, làm giảm sức hấp dẫn của danh mục dự án đã ban hành. Trong 1-2 năm gần đây, công tác chuẩn bị, xây dựng danh mục dự án và gọi vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã có tiến bộ, phần nào khắc phục được các tồn tại trên. Tuy vậy, việc xây dựng danh mục dự án ưu

tiên phù hợp với quy hoạch của địa phương và ngành, phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế vẫn cần được quan tâm thích đáng hơn trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu U TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - FDI DOC (Trang 48 -49 )

×