Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

33 1.6K 9
Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Dịch vụ cho thuê tài chính tại Ngân hàng.

KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MƠN: THANH TỐN QUỐC TẾ - - ĐỀ TÀI: TP.HCM,11 NĂM 2011 NHẬN XÉT GIÁO VIÊN: LỜI MỞ ĐẦU Khi kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt Cộng với biến động, ảnh hưởng khủng hoảng tài – tiền tệ khu vực doanh nghiệp ngày gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản hàng loạt, bên cạnh doanh nghiệp ngấp nghé đứng bên bờ vực phá sản khơng Thực tế cho thấy việc đổi cơng nghệ, máy móc thiết bị doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi thiết bối cảnh hội nhập để nâng cao chất lượng sản phẩm suất lao động, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh thị trường Phần lớn trang thiết bị nhiều doanh nghiệp lạc hậu từ 2-3 hệ so với nước tiên tiến Song muôn thuở nan giải câu hỏi: lấy vốn đâu? Hiện lượng vốn dài hạn đầu tư cho dự án doanh nghiệp Việt nam khiêm tốn Kênh tài trợ quen thuộc vay ngân hàng thương mại Tuy nhiên doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp đời đủ tài sản đảm bảo uy tín việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng khó khăn Trong trường hợp vậy, th tài giải pháp tối ưu MỤC LỤC: CHƯƠNG : Cơ Sở Lý Luận Nghiệp Vụ Cho Th Tài Chính 1.1 Q trình hình thành phát triển cho th tài chính: 1.2 Khái quát cho thuê tài chính: 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Đặc điểm cho thuê tài chính: 1.2.3 Lợi ích cho thuê tài chính: 1.2.3.1 Với bên thuê 1.2.3.2 Với bên cho thuê 1.2.3.3 Với kinh tế 1.2.4 Các loại hình cho th tài chính: 1.2.4.1 Cho th tài bản: 1.2.4.2 Cho thuê tài đặc biệt: 1.2.5 Quy trình cho thuê: 1.2.5.1 Lập hồ sơ đề nghị tài trợ: 1.2.5.2 Phân tích tín dụng: 1.2.5.3 Quyết định tài trợ 1.2.5.4 Cho thuê ( giải ngân) 1.2.5.5 Giám sát việc sử dụng quản lý tài sản 1.2.5.6 Xử lý tài sản chấm dứt hợp đồng cho thuê  KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG : Thực Trạng Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính Tại Việt Nam 2.1Thực trạng hoạt động cho thuê tài số công ty : 1) Giới Thiệu Chung 2) Điều khoản CTTC 3) Điều kiện để thuê tài 4) Quy trình CTTC  KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính 3.1 Hạn chế cho thuê tài 3.2 Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài  KẾT LUẬN CHƯƠNG  KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG : Cơ Sở Lý Luận Nghiệp Vụ Cho Th Tài Chính 1.1 Q trình hình thành phát triển cho thuê tài chính: Xuất từ năm 2800 trước CN thành phố Sumeran cổ: nông dân thuê công cụ sản xuất nông nghiệp súc vật, nhà cửa, ruộng đất… Vào khoảng 1700 trước CN, vua Babilon ban hành nhiều văn pháp luật quan trọng cho hoạt động Đầu kỉ XIX, phát triển khoa học kĩ thuật kinh tế hàng hóa, số lượng chủng loại tài sản cho thuê có gia tăng đáng kể Năm 1952: cho thuê tài xuất Hoa Kì Châu Âu: Phát triển từ thập kỉ 60 Châu Á: Phát triển từ thập kỉ 70 Quá trình hình thành phát triển cho thuê tài Việt Nam Năm 1994, ngân hàng ngoại thương thành lập công ty cho thuê đầu tư để thực hoạt động cho thuê tài Năm 1995 Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành thể lệ tín dụng thuê mua ( định 194/QĐ-NH5) Ngày 9/10/1995, phủ ban hành nghị định 64/CP về: “ Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài VN” Hiện VN có khoảng 12 cơng ty cho th tài bao gồm cơng ty cho th tài trực thuộc NHTM, cơng ty cho thuê liên doanh công ty cho thuê 100% vốn nước ngồi 1.2 Khái qt cho th tài chính: 1.2.1 Khái niệm: Theo Nghị định 16-2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ khái niệm cho th tài hiểu sau: Th tài hình thức tín dụng trung dài hạn theo bên thuê xác định loại tài sản cần dùng, kí hợp đồng với bên cho thuê tài sản.Bên cho thuê mua tài sản trực tiếp từ nhà sản xuất theo yêu cầu bên thuê, nắm giữ quyền sử hữu tài sản cho thuê sau chuyển cho bên thuê sử dụng Bên thuê sử dụng tài sàn thuê toán tiền thuê suốt thời hạn thuê theo lãi suất định hai bên thỏa thuận Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê quyền mua lại tài sản thuê tiếp tục thuê theo điều kiện thỏa thuận hợp đồng cho thuê tài Tổng số tiền thuê loại tài sản quy định hợp đồng cho thuê tài phải tương đương với giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng 1.2.2  Đặc điểm cho thuê tài chính: Quyền sở hửu tài sản thuê tự động chuyển giao cho bên thuê thời hạn cho thuê kết thúc  Hợp đồng cho thuê có quy định bên thuê có quyền chọn mua tài sản thời hạn thuê kết thúc  Thời hạn cho thuê chiếm phần lớn thời gian hửu dụng tài sản  Giá trị khoản tiền thuê tối thiểu lớn giá trị thị trường tài sản  Bên th chịu chi phí bảo trì, bảo hiểm khơng có quyền hủy hợp đồng th  Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê chuyển quyền sở hữu tài sản thuê tiếp tục thuê theo thỏa thuận hai bên;  Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê quyền ưu tiên mua tài sản thuê theo giá trị danh nghĩa thấp giá trị thực tài sản thuê thời điểm mua lại  Thời hạn thuê loại tài sản 60% thời hạn cần thiết để khấu hao tài sản thuê  Tổng số tiền thuê loại tài sản quy định hợp đồng cho thuê tài chính, phải tương đương với giá trị tài sản thời điểm kí hợp đồng 1.2.3 Lợi ích cho thuê tài chính: 1.2.3.1 Với bên thuê: - Giúp người thuê có sở vật chất kĩ thuật thiết bị cần để sử dụng trường hợp DN hạn hẹp ngân quỹ, cụ thể: + Khi DN khơng đủ vốn tự có để mua tài sản thiếu vốn đối ứng hợp đồng vay để mua tài sản + Hợp đồng cho thuê tạo khả dự trữ nguồn tín dụng cho tương lai + Khi DN thiếu tín nhiệm quan hệ vay vốn + Đảm bảo phù hợp có lợi cấu mua tài sản thuê - Giúp giảm ngân quỹ chi phí cho tài sản hàng năm thời hạn thuê thiết bị thường dài so với thời hạn vay để mua theo thông lệ - Giúp tránh rủi ro tính lạc hậu lỗi thời tài sản, đặc biệt với thiết bị có tốc độ phát triển nhanh - Thủ tục đơn giản, giao dịch cho thuê thực nhanh chóng linh hoạt 1.2.3.2 Với bên cho thuê : - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, giúp mở rơng quan hệ khách hàng - Nâng cao lực cạnh tranh - Mức độ đảm bảo cao : + Bên cho thuê chủ sở hưu TS cho thuê nên đc quyền quản lý cà kiểm soát TS theo điều khoản cuả hợp đồng cho thuê + Mục đích sử dụng vốn đc đảm bảo nên tạo tiền đề để hoàn trả tiền thuê hạn 1.2.3.3 Với kinh tế : - Góp phần đa dạng hóa tổ chức tài - Cung ứng vốn trung dài hạn - Góp phần thúc đẩy tiến độ kỹ thuật, đổi công nghệ - Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển 1.2.4 Các loại hình cho th tài chính: Hiện có loai hình cho thuê tài sau: Các loại cho thuê tài Cho thuê tài Cho thuê tài trực tiếp Cho thuê tài Cho thuê tài đặc biệt Bán tái thuê Cho thuê tài liên kết Cho thuê tài hợp tác Cho thuê tài giáp lưng Cho thuê trả góp 1.2.4.1 Cho th tài bản:  Cho thuê tài trực tiếp: Là nghiệp vụ cho thuê tài có hai bên tham gia: Người cho th người  thuê Người cho thuê thường nhà sản xuất –họ sử dụng thiết bị sẵn có trực  tiếp tài trợ cho người cho thuê nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm đồng thời tăng khả thu hồi lợi nhuận giảm bớt hao mịn vơ hình cuả máy móc, thiết bị (hình thức phổ biến) Quy trình CTTC Ký hợp đồng th tài Người cho thuê (Cty sản xuất ) Chuyển quyền sử dụng Người thuê (KH) Các dịch vụ bảo trì phụ tùng Trả tiền thuê dịch vụ phụ tùng Bán lại tài sản lạc hậu  Cho thuê tài thuần:  Có ba bên: Người thuê, Nhà cung cấp Người cho thuê  Bên cho thuê mua tài sản làm theo yêu cầu bên thuê hai bên thỏa thuận theo hợp đồng thuê  Đây phương thức cho thuê áp dụng phổ biến  Trên giới 80% hợp đồng cho thuê áp dụng theo phương thức 1.2.4.2 Cho thuê tài đặc biệt:  Mua cho thuê lại:  Doanh nghiệp bán tài sản cho Công ty cho thuê sau thuê lại tài sản  Người thuê tăng vốn lưu động; có tài sản sử dụng  Tình huống: cơng ty tình trạng tài khó khăn khơng thể vay vốn ngân hàng Quy trình CTTC Cơng ty cho th tài Người mua Người cho thuª Thoả thuận mua bán tài sản Quyền sở hữu pháp lý Thanh toán tiền mua tài sản Quyền sử dụng tài sản Chủ sở hữu ban đầu Người bán Người thuê Trả tiền thuê Hợp đồng thuê mua  Cho thuê tài liên kết:  Là loại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho người thuê)  Tình huống: Tài sản cho thuê có giá trị >> khả tài trợ cơng ty cho th tài để phân tán rủi ro  Nhiều nhà chế tạo hợp tác để tài trợ cho bên thuê => liên kết theo chiều ngang  Các định chế tài hay nhà chế tạo giao tài sản cho chi nhánh họ thực giao dịch tài trợ cho khách hàng hình thành liên kết theo chiều dọc 12 13 Công ty TNHH VFLCL 79/GP_NHNN 100 tỷ thành viên (Vinashin 19/03/2008 VND Công nghiệp Finance tàu thủy Leasing Vinashin Company Công ty TNHH Limited ) ACBLC 06/GP _NHNN 100 tỷ thành viên (ACB Leasing 22/5/2007 VND CTTC Ngân Company ) hàng Á Châu 2.1 Thực trạng hoạt động cho thuê tài số công ty : VIETINBANK LEASING : Trụ sở chính: 16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 1) Giới Thiệu Chung Với Cơng ty Cho th Tài TNHH thành viên Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) thành lập theo Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/1/1998 Thống đốc Ngân hàng Nhà nướ Việt Nam - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cấp vốn Điều lệ có quyền tự chủ tài Voi mức vốn Điều lệ 500 tỷ đồng, VietinBank Leasing thực hoạt động lĩnh vực cho thuê tài hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định pháp luật Là công ty độc lập thuộc Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam nên có nhiều lợi mang lại từ thương hiệu ngân hàng mẹ VietinBank tiềm lực tài mạnh, mạng lưới chi nhánh trải rộng tồn quốc hỗ trợ Công ty việc phát triển khách hàng VietinBank Leasing với phương thức hỗ trợ tài trung dài hạn (là chủ yếu), giúp doanh nghiệp hoạt động đầu tư vào máy móc, phương tiện sản xuất, máy xây dựng, thiết bị văn phịng, ơtơ, tàu thủy… để khởi đầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, để đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam Là Cơng ty cho th tài thành lập Việt Nam, VietinBank Leasing thị trường thừa nhận cơng ty có vị thị trường với đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm đào tạo trường Đại học nước 2) Điều khoản CTTC 1) Đối tượng cho thuê: Tất tổ chức hoạt động, cá nhân sinh sống làm việc Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động mình, gồm: + Cá nhân, hộ gia đình + Doanh nghiệp + Các tổ chức khác thuộc đối tượng vay tổ chức tín dụng 2) Tài sản cho th: • Phương tiện vận chuyển • Máy móc, thiết bị thi cơng • Dây chuyền sản xuất • Thiết bị gắn liền với bất động sản • Các động sản khác không bị pháp luật cấm 3) Giá trị tài sản cho thuê :bao gồm giá mua chi phí có liên quan để hình thành tài sn cho thuê 4) Thời hạn cho thuê: tối đa không 10 năm Với tài sản qua sử dụng, thời gian cho thuê không năm 5) Lãi suất cho thuê: • Lãi suất cho thuê Đồng Việt Nam áp dụng theo phương thức thả • Lãi suất cho thuê ngoại tệ thực sở lãi suất thị trường nước quốc tế 6) Hồ sơ thuê tài - Bộ hồ sơ cho khách hàng Doanh nghiệp - Bộ hồ sơ cho khách hàng Cá nhân 3) Điều kiện để th tài chính: + Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân theo quy định pháp luật + Có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phụ vụ đời sống khả thi hiệu + Có khả tài đảm bảo thánh tốn đầy đủ tiền th thời hạn cam kết + Thực quy định bảo đảm tiền thuê tài ... hình cho th tài sau: Các loại cho thuê tài Cho thuê tài Cho thuê tài trực tiếp Cho thuê tài Cho thuê tài đặc biệt Bán tái thuê Cho thuê tài liên kết Cho thuê tài hợp tác Cho th tài giáp lưng Cho. .. triển cho thuê tài chính: 1.2 Khái quát cho thuê tài chính: 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Đặc điểm cho thuê tài chính: 1.2.3 Lợi ích cho thuê tài chính: 1.2.3.1 Với bên thuê 1.2.3.2 Với bên cho thuê. .. thuê bên cho thuê bên thuê - Bên cho thuê ký hợp đồng mua tài sản thuê với nhà cung cấp 1.2.5.4 Cho thuê ( giải ngân) - Nhà cung cấp giao tài sản thuê lắp đặt cho bên thuê - Bên cho thuê toán

Ngày đăng: 13/08/2012, 11:10

Hình ảnh liên quan

1.2.4 Các loại hình cho thuê tài chính: - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

1.2.4.

Các loại hình cho thuê tài chính: Xem tại trang 8 của tài liệu.
• Là loại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho một người thuê). - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

lo.

ại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho một người thuê) Xem tại trang 10 của tài liệu.
• Là loại hình mà trong đó được sự đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ hai thuê lại tài sản mà người thuê thứ nhất đã thuê - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

lo.

ại hình mà trong đó được sự đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ hai thuê lại tài sản mà người thuê thứ nhất đã thuê Xem tại trang 12 của tài liệu.
• Đây là hình thức kết hợp cho thuê và bán trả góp - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

y.

là hình thức kết hợp cho thuê và bán trả góp Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hoạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê mua, và chính thức đi vào hoạt động từ 1995 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

o.

ạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê mua, và chính thức đi vào hoạt động từ 1995 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ Xem tại trang 17 của tài liệu.
+ Tại thời điểm thuê tài chính, bên thuê không còn nợ xấu nội bảng tại bất cứ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn dự phòng của bất kỳ tổ chức  tín dụng nào đang hạch toán ngoại bảng. - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

i.

thời điểm thuê tài chính, bên thuê không còn nợ xấu nội bảng tại bất cứ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn dự phòng của bất kỳ tổ chức tín dụng nào đang hạch toán ngoại bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan