0

Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

33 1,637 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 11:10

Dịch vụ cho thuê tài chính tại Ngân hàng. KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNGMÔN: THANH TOÁN QUỐC TẾ----------ĐỀ TÀI: TP.HCM,11 NĂM 2011NHẬN XÉT GIÁO VIÊN: .LỜI MỞ ĐẦUKhi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Cộng với sự biến động, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mới. Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản hàng loạt, bên cạnh đó những doanh nghiệp ngấp nghé đứng bên bờ vực phá sản cũng không ít. Thực tế cho thấy việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị ở các doanh nghiệp sản xuất là một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hội nhập để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phần lớn các trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp đã lạc hậu từ 2-3 thế hệ so với các nước tiên tiến. Song muôn thuở nan giải vẫn là câu hỏi: lấy vốn ở đâu? Hiện nay lượng vốn dài hạn đầu tư cho các dự án này ở các doanh nghiệp Việt nam là hết sức khiêm tốn. Kênh tài trợ quen thuộc vẫn là đi vay ở các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới ra đời không có đủ tài sản đảm bảo cũng như uy tín thì việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng quả là khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, đi thuê tài chính có thể là một giải pháp tối ưu.MỤC LỤC:CHƯƠNG 1 : Cơ Sở Lý Luận Nghiệp Vụ Cho Thuê Tài Chính1.1 Quá trình hình thành và phát triển của cho thuê tài chính:1.2 Khái quát cho thuê tài chính: 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Đặc điểm cho thuê tài chính: 1.2.3 Lợi ích cho thuê tài chính: 1.2.3.1 Với bên đi thuê 1.2.3.2 Với bên cho thuê 1.2.3.3 Với nền kinh tế 1.2.4 Các loại hình cho thuê tài chính: 1.2.4.1 Cho thuê tài chính cơ bản: 1.2.4.2 Cho thuê tài chính đặc biệt: 1.2.5 Quy trình cho thuê: 1.2.5.1 Lập hồ sơ đề nghị tài trợ: 1.2.5.2 Phân tích tín dụng: 1.2.5.3 Quyết định tài trợ 1.2.5.4 Cho thuê ( giải ngân) 1.2.5.5 Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản. 1.2.5.6 Xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồng cho thuê⇒ KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 : Thực Trạng Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính Tại Việt Nam2.1 Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại một số công ty : 1) Giới Thiệu Chung 2) Điều khoản CTTC 3) Điều kiện để được thuê tài chính 4) Quy trình CTTC⇒ KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 : Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính3.1 Hạn chế cho thuê tài chính3.2 Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài chính⇒ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3⇒ KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1 : Cơ Sở Lý Luận Nghiệp Vụ Cho Thuê Tài Chính1.1. Quá trình hình thành và phát triển của cho thuê tài chính:Xuất hiện từ năm 2800 trước CN tại thành phố Sumeran cổ: nông dân thuê công cụ sản xuất nông nghiệp như súc vật, nhà cửa, ruộng đất…Vào khoảng năng 1700 trước CN, vua Babilon đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng cho hoạt động này.Đầu thế kỉ XIX, do sự phát triển của khoa học kĩ thuật và nền kinh tế hàng hóa, số lượng và chủng loại tài sản cho thuê đã có sự gia tăng đáng kể.Năm 1952: cho thuê tài chính xuất hiện ở Hoa KìChâu Âu: Phát triển từ thập kỉ 60Châu Á: Phát triển từ thập kỉ 70 Quá trình hình thành và phát triển của cho thuê tài chính ở Việt NamNăm 1994, ngân hàng ngoại thương đã thành lập công ty cho thuê và đầu tư để thực hiện hoạt động cho thuê tài chínhNăm 1995 Thống đốc NHNN Việt Nam mới ban hành thể lệ tín dụng thuê mua ( quyết định 194/QĐ-NH5)Ngày 9/10/1995, chính phủ đã ban hành nghị định 64/CP về: “ Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại VN”Hiện nay ở VN có khoảng 12 công ty cho thuê tài chính bao gồm các công ty cho thuê tài chính trực thuộc các NHTM, công ty cho thuê liên doanh và công ty cho thuê 100% vốn nước ngoài.1.2. Khái quát cho thuê tài chính:1.2.1 Khái niệm:Theo Nghị định 16-2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ thì khái niệm cho thuê tài chính được hiểu như sau:Thuê tài chính là hình thức tín dụng trung dài hạn theo đó bên đi thuê xác định loại tài sản cần dùng, và kí hợp đồng với bên cho thuê tài sản.Bên cho thuê sẽ mua những tài sản trực tiếp từ nhà sản xuất theo yêu cầu của bên thuê, và nắm giữ quyền sử hữu đối với tài sản cho thuê sau đó chuyển cho bên đi thuê sử dụng. Bên thuê sử dụng tài sàn thuê và Các loại cho thuê tài chínhCho thuêtài chính trực tiếpCho thuê tài chính hợp tácCho thuê tài chính giáp lưngthanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê theo lãi suất nhất định đã được hai bên thỏa thuận.Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê được quyền mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.1.2.2 Đặc điểm cho thuê tài chính:• Quyền sở hửu tài sản thuê được tự động chuyển giao cho bên thuê khi thời hạn cho thuê kết thúc.• Hợp đồng cho thuê có quy định bên thuê có quyền chọn mua tài sản khi thời hạn thuê kết thúc.• Thời hạn cho thuê chiếm phần lớn thời gian hửu dụng của tài sản• Giá trị hiện tại của khoản tiền thuê tối thiểu bằng hoặc lớn hơn giá trị thị trường của tài sản.• Bên thuê chịu chi phí bảo trì, bảo hiểm và không có quyền hủy hợp đồng thuê.• Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thỏa thuận của hai bên;• Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản thuê theo giá trị danh nghĩa thấp hơn giá trị thực của tài sản thuê tại thời điểm mua lại• Thời hạn thuê một loại tài sản ít nhất bằng 60% thời hạn cần thiết để khấu hao tài sản thuê.• Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm kí hợp đồng1.2.3 Lợi ích cho thuê tài chính:1.2.3.1 Với bên đi thuê: - Giúp người thuê có được cơ sở vật chất kĩ thuật và thiết bị cần để sử dụng trong trường hợp DN hạn hẹp về ngân quỹ, cụ thể: + Khi DN không đủ vốn tự có để mua tài sản hoặc thiếu vốn đối ứng trong các hợp đồng vay để mua tài sản. + Hợp đồng cho thuê sẽ tạo khả năng dự trữ các nguồn tín dụng cho tương lai.Các loại cho thuê tài chínhCho thuêtài chính trực tiếpCho thuê tài chính hợp tácCho thuê tài chính giáp lưng + Khi DN thiếu tín nhiệm trong quan hệ vay vốn. + Đảm bảo sự phù hợp và có lợi nhất về cơ cấu giữa mua tài sản và thuê.- Giúp giảm ngân quỹ và chi phí cho tài sản hàng năm vì thời hạn thuê thiết bị thường dài hơn so với thời hạn vay để mua theo thông lệ.- Giúp tránh được rủi ro về tính lạc hậu và lỗi thời của tài sản, đặc biệt với những thiết bị có tốc độ phát triển nhanh.- Thủ tục đơn giản, giao dịch cho thuê được thực hiện nhanh chóng và linh hoạt.1.2.3.2 Với bên cho thuê :- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, giúp mở rông quan hệ khách hàng- Nâng cao năng lực cạnh tranh- Mức độ đảm bảo cao vì : + Bên cho thuê là chủ sở hưu của TS cho thuê nên đc quyền quản lý cà kiểm soát TS theo các điều khoản cuả hợp đồng cho thuê + Mục đích sử dụng vốn đc đảm bảo nên tạo tiền đề để hoàn trả tiền thuê đúng hạn1.2.3.3 Với nền kinh tế : - Góp phần đa dạng hóa các tổ chức tài chính.- Cung ứng vốn trung và dài hạn.- Góp phần thúc đẩy tiến độ kỹ thuật, đổi mới công nghệ.- Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển1.2.4 Các loại hình cho thuê tài chính:Hiện nay có các loai hình cho thuê tài chính như sau:Công ty cho thuê tài chínhNgười muaNgười cho thuªCác loại cho thuê tài chínhCho thuê tài chính cơ bảnCho thuê tài chính đặc biệtCho thuêtài chính trực tiếpCho thuê tài chính thuầnBán và tái thuêCho thuê tài chính liên kếtCho thuê tài chính hợp tácCho thuê tài chính giáp lưngCho thuê trả góp1.2.4.1 Cho thuê tài chính cơ bản: Cho thuê tài chính trực tiếp:• Là nghiệp vụ cho thuê tài chính có hai bên tham gia: Người cho thuê và người đi thuê• Người cho thuê thường là các nhà sản xuất –họ sử dụng thiết bị sẵn có và trực tiếp tài trợ cho người cho thuê nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm đồng thời tăng khả năng thu hồi lợi nhuận và giảm bớt hao mòn vô hình cuả máy móc, thiết bị. (hình thức này hiện nay rất ít phổ biến)Quy trình CTTC Cho thuê tài chính thuần:• Có ba bên: Người đi thuê, Nhà cung cấp và Người cho thuê.• Bên cho thuê mua tài sản làm theo yêu cầu của bên đi thuê và được hai bên thỏa thuận theo hợp đồng thuê.• Đây là phương thức cho thuê áp dụng phổ biến nhất hiện nay.• Trên thế giới 80% hợp đồng cho thuê áp dụng theo phương thức nàyKý hợp đồng thuê tài chínhChuyển quyền sử dụngCác dịch vụ bảo trì và phụ tùngTrả tiền thuê dịch vụ và phụ tùngBán lại tài sản lạc hậuNgười thuê (KH)Công ty cho thuê tài chínhNgười muaNgười cho thuªNgười cho thuê (Cty sản xuất )1.2.4.2 Cho thuê tài chính đặc biệt: Mua và cho thuê lại:• Doanh nghiệp bán tài sản cho Công ty cho thuê sau đó thuê lại tài sản đó • Người đi thuê tăng được vốn lưu động; có tài sản sử dụng• Tình huống: các công ty ở trong tình trạng tài chính khó khăn không thể vay vốn ngân hàng.Quy trình CTTC Cho thuê tài chính liên kết:• Là loại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho một người thuê). • Tình huống: Tài sản cho thuê có giá trị >> khả năng tài trợ của một công ty cho thuê tài chính hoặc để phân tán rủi ro.• Nhiều nhà chế tạo hợp tác để tài trợ cho bên thuê => liên kết theo chiều ngang • Các định chế tài chính hay các nhà chế tạo giao tài sản cho các chi nhánh của họ thực hiện giao dịch tài trợ cho khách hàng thì hình thành liên kết theo chiều dọc. Công ty cho thuê tài chínhNgười muaNgười cho thuªChủ sở hữu ban đầuNgười bánNgười thuêThoả thuận mua bán tài sảnQuyền sở hữu pháp lýThanh toán tiền mua tài sảnQuyền sử dụng tài sảnTrả tiền thuêHợp đồng thuê muaBên đi thuêNgười cho vay (NHTM)[...]... nghệ. - Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển1.2.4 Các loại hình cho th tài chính: Hiện nay có các loai hình cho th tài chính như sau:Cơng ty cho th tài chính Người muaNgười cho thuªCác loại cho th tài chính Cho thuê tài chính cơ bản Cho thuê tài chính đặc biệt Cho thuê tài chính trực tiếp Cho thuê tài chính thuầnBán và tái thuê Cho thuê tài chính liên kết Cho thuê tài chính ... bên thuê, và nắm giữ quyền sử hữu đối với tài sản cho thuê sau đó chuyển cho bên đi thuê sử dụng. Bên thuê sử dụng tài sàn thuê và Các loại cho thuê tài chính Cho thuê tài chính trực tiếp Cho thuê tài chính hợp tác Cho thuê tài chính giáp lưng CHƯƠNG 2 : Thực Trạng Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính Tại Việt NamHoạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê. .. Cơng ty cho th tài chính II 1.2.5.3 Quyết định tài trợSau khi phân tích tín dụng bên tài trợ sẽ quyết định có tài trợ hay không. Nếu quyết đinh tài trợ: - Lập hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên đi thuê - Bên cho thuê ký hợp đồng mua tài sản thuê với nhà cung cấp.1.2.5.4 Cho thuê ( giải ngân) - Nhà cung cấp giao tài sản thuê và lắp đặt cho bên đi thuê - Bên cho thuê thanh toán tiền mua tài. .. nghiêp: - Báo cáo tài chính 02 năm và tháng, quý gần nhất. - Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính khác.Hồ sơ thuê tài chính - Giấy đề nghị thuê tài chính. - Bản thoả thuận với nhà cung cấp tài sản.Điều khoản cho thuê Đối tượng cho th - Máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ. - Phương tiện vận chuyển. - Các động sản khác.Bên thuê - Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất kinh doanh. - Doanh... hợp tác Cho thuê tài chính giáp lưng Cho thuê trả góp Quy trình cho th: Cho th tài chính giáp lưng• Là loại hình mà trong đó được sự đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ hai thuê lại tài sản mà người thuê thứ nhất đã thuê • Với phương thức này, mặc dù doanh nghiệp không đủ điều kiện để trực tiếp thuê với bên cho thuê, vẫn thuê được tài sản để sử dụng cho sản... công ty cho thuê liên doanh và cơng ty cho th 100% vốn nước ngồi.1.2. Khái quát cho thuê tài chính: 1.2.1 Khái niệm:Theo Nghị định 1 6-2 001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ thì khái niệm cho th tài chính được hiểu như sau:Th tài chính là hình thức tín dụng trung dài hạn theo đó bên đi thuê xác định loại tài sản cần dùng, và kí hợp đồng với bên cho thuê tài sản.Bên cho thuê sẽ mua những tài sản... thành tài sn cho thuê. 4) Thời hạn cho thuê: tối đa không quá 10 năm. Với tài sản đã qua sử dụng, thời gian cho thuê không quá 5 năm. 5) Lãi suất cho thuê: • Lãi suất cho thuê bằng Đồng Việt Nam áp dụng theo phương thức thả nổi.• Lãi suất cho thuê bằng ngoại tệ thực hiện trên cơ sở lãi suất thị trường trong nước và quốc tế. 6) Hồ sơ thuê tài chính - Bộ hồ sơ cho khách hàng Doanh nghiệp. - Bộ... CHƯƠNG 3 : Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính 3.1 Hạn chế cho thuê tài chính 3.2 Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài chính ⇒ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3⇒ KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ln có nguồn lực tài chính vững chắc và khả năng tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.Với chức năng chủ yếu là cho thuê tài chính, ALC II đã và đang hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thuộc mọi... tài chính, điều kiện để được th tài chính, quy trình cho th tài chính. Trong đó điều khoản cho th tài chính đóng vai trị quan trọng, nó tạo cơ sở tiền đề cho các hoạt động khác phát triển thông CHƯƠNG 3: Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính 3.1 Hạn chế cho thuê tài chính - Doanh nghiệp hiểu biết về kênh cấp vốn qua dịch vụ cho thuê tài chính cịn hạn chế; hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch... lập công ty cho thuê và đầu tư để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính Năm 1995 Thống đốc NHNN Việt Nam mới ban hành thể lệ tín dụng thuê mua ( quyết định 194/QĐ-NH5)Ngày 9/10/1995, chính phủ đã ban hành nghị định 64/CP về: “ Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của cơng ty cho th tài chính tại VN”Hiện nay ở VN có khoảng 12 cơng ty cho th tài chính bao gồm các cơng ty cho th tài chính trực . thuê tài chínhNgười muaNgười cho thuªCác loại cho thuê tài chínhCho thuê tài chính cơ bảnCho thuê tài chính đặc biệtCho thu tài chính trực tiếpCho thuê tài. chuyển cho bên đi thuê sử dụng. Bên thuê sử dụng tài sàn thuê và Các loại cho thuê tài chínhCho thu tài chính trực tiếpCho thuê tài chính hợp tácCho thuê tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc, Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc, , Khái qt cho th tài chính: Q trình hình thành và phát triển của cho th tài chính:, Cho thuê tài chính cơ bản:  Cho thuê tài chính trực tiếp: Cho thuê tài chính đặc biệt:  Mua và cho thuê lại:, Lập hồ sơ đề nghị tài trợ: Phân tích tín dụng: Quyết định tài trợ Cho thuê giải ngân, KẾT LUẬN 1: 2, KẾT LUẬN 2: 3: Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính

Hình ảnh liên quan

1.2.4 Các loại hình cho thuê tài chính: - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

1.2.4.

Các loại hình cho thuê tài chính: Xem tại trang 8 của tài liệu.
• Là loại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho một người thuê). - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

lo.

ại hình đồng tài trợ (nhiều bên tài trợ cho một người thuê) Xem tại trang 10 của tài liệu.
• Là loại hình mà trong đó được sự đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ hai thuê lại tài sản mà người thuê thứ nhất đã thuê - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

lo.

ại hình mà trong đó được sự đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ hai thuê lại tài sản mà người thuê thứ nhất đã thuê Xem tại trang 12 của tài liệu.
• Đây là hình thức kết hợp cho thuê và bán trả góp - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

y.

là hình thức kết hợp cho thuê và bán trả góp Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hoạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê mua, và chính thức đi vào hoạt động từ 1995 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

o.

ạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê mua, và chính thức đi vào hoạt động từ 1995 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ Xem tại trang 17 của tài liệu.
+ Tại thời điểm thuê tài chính, bên thuê không còn nợ xấu nội bảng tại bất cứ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn dự phòng của bất kỳ tổ chức  tín dụng nào đang hạch toán ngoại bảng. - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc

i.

thời điểm thuê tài chính, bên thuê không còn nợ xấu nội bảng tại bất cứ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn dự phòng của bất kỳ tổ chức tín dụng nào đang hạch toán ngoại bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan