0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Năm 2008, Sacombank-SBL ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Phát triển Tài chính

Một phần của tài liệu CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NĂM 2011.DOC (Trang 25 -26 )

Hà Lan (FMO) để được hỗ trợ một khoản tín dụng trị giá § triệu USD với thời hạn tôi đa là

5 năm. Sacombank-SBL sử dụng khoản tải trợ này để mở rộng quy mô cho kênh cấp vốn trung và dài hạn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh để duy trì và phát triển vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tê.

Năm 2009, Sacombank-SBL tiếp tục ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 5 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhăm hỗ trợ vốn hoạt động cho các doanh nghiệp vừa

và nhỏ tại Việt Nam. Đây là khoản cho vay hỗ trợ lĩnh vực cho thuê tài chính đầu tiên của

ADB tại thị trường Việt Nam và là tiền đề để các công ty cho thuê tài chính Việt Nam thu hút nguồn vốn vay giá rẻ tương tự từ các tổ chức tài chính quốc tế khác.

Với phương châm không ngừng cải tiến dịch vụ Cho thuê Tài chính, đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ là bạn đồng hành tin cậy giúp doanh nghiệp có thê tháo gỡ các khó khăn về vốn đầu tư, tư vấn các giải pháp lựa chọn thiết bị công nghệ và phương pháp quản trị doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh.

Hoạt động như một đối tác tài chính uy tín, Sacombank-SBL tự tin đáp ứng mọi nhu cầu về

nguồn vốn đầu tư. Là nhà tư vấn chuyên nghiệp, Sacombank-SBL tự hào cam kết luôn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tục CTTC

Hồ sô pháp lý doanh nghiệp:

- _ Giây phép đầu tư, hợp đồng hợp tác liên doanh (nêu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài!)

- _ Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép khác (nếu có)

Một phần của tài liệu CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NĂM 2011.DOC (Trang 25 -26 )

×