dinh-gia-ngan-hang-cong-thuong-vietbank.pdf

8 1.2K 6
dinh-gia-ngan-hang-cong-thuong-vietbank.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Cung cấp kiến thức Nghiệp vụ định giá Ngân hàng VietinBank.

Ngày đăng: 13/08/2012, 10:48

Hình ảnh liên quan

====> Qua bảng phân tích trên, ta thấy r‹ từ 15% thì giá Vietinbank khoảng 20.000 đồng trở lên - dinh-gia-ngan-hang-cong-thuong-vietbank.pdf

gt.

; Qua bảng phân tích trên, ta thấy r‹ từ 15% thì giá Vietinbank khoảng 20.000 đồng trở lên Xem tại trang 6 của tài liệu.
Phương pháp/mô hình Giá Tỷ trọng Bình quân gia quyên - dinh-gia-ngan-hang-cong-thuong-vietbank.pdf

h.

ương pháp/mô hình Giá Tỷ trọng Bình quân gia quyên Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan