0

Ứng dụng thương mại điện tử trong Vietravel

39 11,414 124

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 17:17

Ứng dụng thương mại điện tử trong Vietravel TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMKHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH-----------------TIỂU LUẬN MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬĐỀ TÀI: GVHD : Th.S ĐOÀN NGỌC DUY LINH NHÓM TH : NHÓM BLUESKYLỚP: NCKD2CTP.Hồ Chí Minh Ngày 2 Tháng 4 Năm 2010TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMKHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH-----------------TIỂU LUẬN MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬĐỀ TÀI: GVHD : Th.S ĐOÀN NGỌC DUY LINH NHÓM TH : NHÓM BLUESKYLỚP: NCKD2CTP.Hồ Chí Minh Ngày 2 Tháng 4 Năm 2010DANH SÁCH NHÓM BLUESKY ----------------1.Nguyễn Thị Hiếu Huyền.2. Nguyễn Thị Hoài Linh.3. Phan Thị Kim Ngọc.4. Lê Thị Hằng.5. Lê Thị Mai.6. Dương Công Chánh.7. Gian Cẩm Huy.8. Đặng Hòan Khải.9. Hồ Quý Thiện.10. Mai Tấn Lực.A. PHẦN I: MỞ ĐẦUI. LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thái hoạt dộng mới trong nền kinh tế số. Trong đó, hạ tầng cơ sở công nghệ cho TMĐT bao gồm các mạng máy tính được kết nối với nhau và được liên kết với các thiết bị điện tử thuộc mạng viễn thông chính là môi trường cho TMĐT hoạt động. Mạng này không những cho phép người sử dụng truy cập thông tin, mà còn cho phép họ trao đổi thông tin từ các vị trí khác nhau trên mạng. Hiện nay, rất nhiều người đã sử dụng máy tính kết nối với mạng Internet, hoặc các mạng trong nội bộ công ty gọi là Intranet. Ngoài ra, các đối tác kinh doanh còn có thể kết nối với nhau qua Extranet – mạng kết nối giữa các Intranet của các tổ chức, doanh nghiệp qưa Internet. Sự phát triển không ngừng của Công Nghệ Thông Tin nói chung là các nhân tố thuận lợi cho việc ứng dụng máy tính trong các tổ chức; và TMĐT nói riêng là nhân tố chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay hoạt động có hiệu quả hơn, dễ dàng và nhanh chóng hơn dưới sự tác động của môi trường cạnh tarnh taòn cầu. Tất cả các hình thức kinh doanh nói chung và không riêng về ngành du lịch TMĐT đã trở thành một yếu tố không thể nào thiếu trong suốt quá trình hoạt dộng. Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của CNTT và hệ thống TMĐT thì nước ta đã áp dụng những gì vào các hoạt động kinh tế nói chung cũng như trong hoạt động du lịch nói riêng. Những ứng dụng từ TMĐT mà ngành du lịch nước ta đã đạt được chính là đề tài mà nhóm Bluesky chúng em sẽ chọn làm tiểu luận. Cụ thể hơn “Ứng dụng TMĐT của công ty Viettravel” là đề tài mà nhóm chúng em sẽ tìm hiểu. Để hiểu rõ hơn những ứng dụng, thuận lợi, khó khăn…từ việc ứng dụng TMĐT của Viettravel, qua tiểu luận của nhóm sẽ được giải quyết.2. Mục tiêu nghiên cứu:Nhóm chúng em nghiên cứu đề tài này nhằm những mục đích sau:Đưa ra cơ sở lý thuyết về Thương Mại Điện Tử trên thế giới và ở nước ta.Tìm hiểu về Thương Mại Điện Tử trong ngành du lịch, cụ thể là của Viettravel.Những ứng dụng Thương Mại Điện Tử mà Viettravel đã đưa vào hoạt động.Hiểu được những phương thức thanh toán mà Viiettravel đã ứng dụng bằng TMĐT.Biết được những thuận lợi và khó khăn khi Viettravel áp dụng Thương Mại Điện Tử.Từ đó có những giải pháp cũng như kiến nghị để giải quyết những khó khăn đó.3. Đối tượng nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài mà nhóm chúng em chọn là tình hình ứng dụng TMĐT của Viettravel vào hoạt động kinh doanh cảu công ty. Từ đó sẽ hiểu rõ hơn những thành qua đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong suốt quá trình ứng dụng TMĐT của Viettravel.4. Phạm vi nghiên cứu:Với kiến thức có được trên lớp cùng với sự tìm hiểu trên các phương tiện thông tin như sách báo, Internet…nhóm chúng em đã có những kiến thức về việc ứng dụng TMĐT của Viettravel trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên khả năng của nhóm cũng có hạn nên những gì mà nhóm chúng em tìm hiểu được chưa thật sự đầy đủ và tron vẹn…nhưng những vấn đề mà nhóm đưa vào tiểu luận cũng một phần nào đó làm rõ những ứng dụng của TMĐT của Viettravel.II. lỜI CÁM ƠNNhóm Bluesky xin chân thành cảm ơn:Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh đã tạo những điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.Khoa Thương Mại Du Lịch cùng các thầy cô giảng viên Khoa đã tận tình giảng dạy cho tất cả chúng em giúp cho chúng em hiểu rõ hơn những kiến thức về du lịch và những vấn đề khác nữa.Đặc biệt, lớp NCKD2C nói chung và nhóm Bluesky chúng em nói riêng xin chân thành cám ơn thầy Đoàn Ngọc Duy Linh, giảng viên môn Thương Mại Điện Tử đã hướng dẫn chúng em hiểu biết rõ hơn về việc ứng dụng TMĐT vào các hoạt động kinh doanh trong các tổ chức. Hơn thế, thầy đã hướng dẫn chúng em tạo một trang web điện tử rie6ngc ho mõi nhóm.Tiểu luận của nhóm chúng em vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót trong quá trình tìm hiểu nhưng đó chính là công sức mà nhóm chúng em có được sau những ngày nhóm làm việc với nhau. Nhóm chúng em xin chân thành cám ơn thầy nếu được sự chỉ dạy và sữa chữa những sai sót cho tiểu luận của nhóm, đồng thời nhóm chúng em xin nhận sự đóng góp ý kiến của các bạn để nh1omc ó thể hoàn thành tiểu luận tốt hơn.Chân thành cám ơnNhóm thực hiện: BlueskyIII. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TP. Hồ Chí Minh Ngày 2 Tháng 4 năm 2010IV. MỤC LỤCA. Phần I: Phần mở đầuI. Lời mở đầuII. Lời cám ơnIII. Nhận xét của giáo viênIV. Mục lụcB. Phần II: Phần nội dungI. Chương I: Khái quát chung về TMDT1. Các khái niệm2. Lược sử phát triển3. Phân loại thương mại điện tử4. Lợi ích thương mại điện tử5. Cổng thương mại diện tử của Vietravel.II. Chương II: Thực trạng ứng dụng TMDT tại Vietravel1. Ứng dụng TMDT tại Vietravel2. Cách đăng kí tour3. Phương thức thanh toán4. Những hình thức khuyến mãi5. Kết quả đạt đượcIII. Chương III: Thuận lợi – khó khăn – giải pháp1. Những thuận lợi2. Những khó khăn3. Giải phápC. Phần III: Phần kết I. Kết luậnII. Tài liệu tham khảoB. PHẦN II: PHẦN NỘI DUNGI. Chương I: Khái quát chung về Thương Mại Điện Tử.1. Các khái niệm:Từ khi ra đời đến nay, TMĐT đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau như online trade, cyber trade, paperless commerce, i-commerce (Internet commerce), m-commerce (mobile commerce), e-commerce (electronic commerce) 1.1. Khái niệm TMĐT theo nghĩa hẹp:-Theo định nghĩa tại diễn đàn đối thoại xuyên Đại Tây Dương (1997), TMĐT là các giao dịch thương mại về hàng hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.-Theo EITO (1997), TMĐT là việc thực hiện các gaio dịch kinh doanh có dẫn đến việc chuyển giao giá trị, thông qua các mạng viễn thông.-Theo Cục Thống Kê Hoa Kì (2000), TMĐT là việc hoàn thành bất kì một giao dịch nào, thông qua một mạng máy tính làm trung gian, có bao gôm việc chuyển giao sở hữu hay quyền sử dụng hàng háo và dịch vụ.Như vậy, TMĐT theo nghĩa hẹp được hiểu là hoạt động thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và mạng Internet.1.2. Khái niệm TMĐT theo nghĩa rộng.-Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) định nghĩa TMĐT bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm và thanh taón trên mạng Internet, được gaio nhận trực tiếp hay giao nhận qua Internet dưới dạng số hóa.-Liên minh Châu Âu (EU) cho rằng TMĐT là toàn bộ các giao dịch thương mại thông qua viễn thông và các phương tiện điện tử, bao gồm TMĐT trực tiếp (trao đổi hàng hóa hữu hình) và TMĐT gaín tiếp (trao đổi hàng hóa vô hình). Ngoài ra TMĐT còn bao gồm chuyển tiền điện tử (electronic fund transfer- EFT), mau bán cổ phiếu điện tử (electronic share trading- EST), vận đơn điện tử (electronic bill of lading- E B/L), đấu gái thương mại (commercial auction), hợp tác thiết kế và sản xuất, tìm kiếm các nguồn lực trực tuyến, mua sắm trực tuyến, maketing trực tiếp, dịch vụ khách hành hậu mãi…-Theo tổ chức OECD, TMĐT gốm ácc giao dịch thương mại liên quan đến các tổ chức và cá nhân, dựa trên việc xử lý và truyền đi các dự kiện được số hóa, thông qua các mạng mở (nhu Internet) hoặc các mạng đóng thông với mạng mở ( như AOL).-Định nghĩa của Liên Hợp Quốc có lẽ là đầy đủ và bao quát nhất, nhằm giúp các nước có thể tham kahỏ làm chuẩn, tạo cơ sở xây dựng chiến lược phát triển TMĐT phù hợp. Theo tổ chức này, TMĐT pảhn ánh theo chiều ngang là việc thực hiện toàn bộ các hoạt động kinh doanh bao gồm maketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử: phản ánh theo chiều dọc bao gồm cơ sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT, các thông điệp, các quy tắc cơ bản và đặc thù, các ứng dụng.Tóm lại, theo nghĩa rộng, TMĐT là toàn bộ quy trình và ácc hoạt động kinh doanh sử dụng các phương tiện điện tử và công nghệ xử lý thông tin số hóa, liên quan đến các tổ chức hay cá nhân.Để dễ hình dung những điểm tương đồng và khác biệt giữa TMĐT và thương mại thông thường, hay còn gọi là thương mại truyền thống (TMTT)…2. Lược sử phát triển:2.1. Quá trình hình thành và phát triển TMĐT trên thế giới.Thứ nhất: Đây là cửa ngõ mở ra nguồn thông tin khổng lồ tại bất cứ nơi nào trên tếh giới. Bỏ ra một chi phí không lớn, mõi doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể có một địa chỉ trên xa lộ thông tin này, ở đó họ có thể bày biện và tự giới thiệu hàng hóa, dịch vụ với các kĩ thuật tiên tiến, từ văn bản, hình ảnh, âm tahnh cho đến phim ảnh. Ở bất cứ đâu, chỉ cần một máy tính nối mạng, người ta điều có thể vào “thăm” và tiếp nhận các thông điệp quảng cáo từ các gian hàng này. Do số lượng các website đăng kí ngày càng lớn, dẫn đến tình trạng cơ may khách viếng thăm không lớn, nhiều doang nghiệp đã gởi các thông điện quảng cáo lên các trang chủ của các nàh cung cấp dịch vụ mạng nổi tiếng, nơi có nhiều khách thăm viếng hơn. Hiệu quả của loại quảng cái chạy trên đầu trang web hay nhảy vào một trang web vừa được mở ra là điều còn nghêin cứu thêm, tuy nhêin điều hiển nhiên là laọi quảng cáo này ngày càng đến được với những đối tượng khách hàng. Thứ hai: Internet là môi trường diễn ra hàng loạt hội thảo, diễn đàn của những người có thể ở cách xa nửa vòng trái đất, trong đó mỗi người váo mạng có thể tham gia phát biểu ý kiến của mình. Những nhà kinh doanh đã tận dụng những [...]... phí trong và ngoài nước trong mùa hè này 5 Kết quả đạt được: Website www.travel.com.vn đạt Cúp Bạc - sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất Việt Nam năm 2007 Đạt giải thưởng Website thương mại điện tử uy tín trong chương trình TrustVN 2007 (Vụ Thương mại & Điện tử - Bộ Công Thương tổ chức) Website www.travel.com.vn lọt vào Top 5 website thương mại điện tử xuất sắc nhất năm 2008 do Cục Thương mại Điện. .. phong của mình Công ty Vietravel liên tiếp được trao những giải thưởng như: Cúp Bạc dành cho sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất Việt Nam năm 2007 trong Tuần lễ Tin học Việt Nam lần thứ XVI; Giải 3 – Website thương mại điện tử uy tín trong chương trình TrustVN 2007; Topten website thương mại điện tử xuất sắc nhất năm 2008 của Trung tâm phát triển Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) Với những thành... tín của ngành công nghệ thông tin như: Cúp Bạc dành cho sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất Việt Nam năm 2007 trong Tuần lễ Tin học Việt Nam lần thứ 16; giải 3 – website thương mại điện tử uy tín trong chương trình TrustVN 2007; website thương mại điện tử xuất sắc nhất năm 2008 của Trung tâm phát triển thương mại điện tử (Bộ Công Thương) , Web vàng Việt Nam 2008 của báo Người Lao động… III Chương... tour phù hợp với ngân sách của mình II Chương II: Thực trạng ứng dụng Thương Mại Điện Tử trong Vietravel 1 Ứng dụng Thương Mại Điện Tử tại Công ty du lịch Vietravel Viet Travel Media là tên giao dịch của Công ty Truyền Thông Du Lịch Việt Với website Vietravel Media, Công ty cung cấp các tour du lịch trọn gói chất lượng cao đến khách hàng trong nước cũng như quốc tế đồng thời cung cấp các dịch vụ du... trị gia tăng cho Nhà nước d Thương mại điện tử giữa cá nhân và chính phủ (C2A: Consumer- Administration) Thương mại điện tử giữa cá nhân và chính phủ tuy chưa xuất hiện song cùng với sự phát triển của các loại hình thương mại điện tử kể trên, các chính phủ sẽ mở rộng quan hệ với các cá nhân trong các lĩnh vực chẳng hạn như chi trả các khoản trợ cấp xã hội e Thương mại điện tử giữa các khách hàng với... này đã hoạt động rất tốt trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong việc sử dụng EDI trong mạng cá nhân hoặc mạng giá trị gia tăng WAN b Thương mại điện tử giữa các công ty và cá nhân ( B2C: Business- consumer) Loại thương mại điện tử thứ hai này tương đương với hình thức bán hàng qua mạng Cùng với sự phát triển của mạng www, thương mại điện tử giữa các công ty và khách hàng cũng đạt được nhiều bước tiến... dẫn Vietravel còn có hình thức đăng kí tour qua mạng điện thoại di động luôn đi đầu và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietravel luôn hướng đến sự hoàn thiện bằng hệ thống những tiện ích cao cấp dành cho khách hàng, trong đó ứng dụng thương mại điện tử (B2C) là một trong những thế mạnh vượt trội của Vietravel Vietravel là công ty luôn đi đầu trong. .. thành tựu trong lĩnh vực du lịch Vietravel đã áp dụng những hình thức tiên tiến của công nghệ thông tin và thương mại điện tử Vietravel khẳng định vị trí tiên phong về website thương mại điện tử của ngành du lịch Việt Nam Trong xu hướng hiện nay, du lịch không còn là sở thích xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với mọi gia đình Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của du khách vì vậy, Vietravel. .. đã đặt.Phiên bản Thương mại điện tử còn hỗ trợ triển khai thanh toán điện tử cho phép khách hàng có thể dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trực tuyến để thanh toán đơn hàng trực tiếp trên website bằng cách tích hợp với các cổng thanh toán như OnePay.vn, paypal.com, worldpay.com… Vietravel có những chương trình bán tour qua mạng ứng dụng những thành công của thương mại điện tử ngày nay Từ ngày... đưa đến những thành công ban đầu cho thương mại điện tử Việt nam Có thể kể ra một số ứng dụng thương mại điện tử phổ biến hiện nay ở Việt Nam nói chung và Vietravel nói riêng Hiện nay, có rất nhiều thông tin thương mại được cung cấp bởi các nhà cung cấp thông tin Internet của Việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp và Vietravel cũng vậy đó là những điều kiện . loại thương mại điện tử4 . Lợi ích thương mại điện tử5 . Cổng thương mại diện tử của Vietravel. II. Chương II: Thực trạng ứng dụng TMDT tại Vietravel1 . Ứng dụng. mình II.Chương II: Thực trạng ứng dụng Thương Mại Điện Tử trong Vietravel. 1. Ứng dụng Thương Mại Điện Tử tại Công ty du lịch Vietravel. Viet Travel Media
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng thương mại điện tử trong Vietravel, Ứng dụng thương mại điện tử trong Vietravel, , Lý do chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu:, lỜI CÁM ƠN, Các khái niệm:, Lược sử phát triển:, Phân loại thương mại điện tử Lợi ích của thương mại điện tử., Hạn chế cuả thương mại điện tử. Cổng thương mại điện tử của Vietravel., Cách đăng kí tour:, Phương thức thanh toán:, Những hình thức khuyến mãi:, Những thuận lợi:, Những khó khăn: Giải pháp:

Từ khóa liên quan