0

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 1 - Quản lý nước thải

72 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:11

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆN KỸ THUẬT NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ KiỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG NƯỚC DO NƯỚC THẢI QUẢN LÝ NƯỚC THẢI 1.1 Phân loại - Sự hình thành loại nước thải, xuất xứ, khối lượng, thành phần tính chất - Nước thải sinh hoạt thị - Nước thải y tế-bệnh viện - Nước thải công nghiệp - Nước thải chăn nuôi - Nước thải hay nước rỉ rác từ bãi chôn lấp Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt  Thành phần nước thải: nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất, v.v bị nhiễm bẩn, ô nhiễm, chứa nhiều vi trùng, chất độc hại  Thành phần vật lý : bao gồm chất rắn: • Dạng lơ lửng không tan chiếm 1/3 đến 1/2 khối lượng, cịn lại phần lớn dạng tan, dạng keo  10-6 mm  10-4 mm KHƠNG TAN KEO TAN • Các hạt nhỏ (mắt thường khó phân biệt, làm cho nước đục) sản phẩm phân huỷ chất hữu • Các hạt sỏi cát lớn, mẩu rau, hoa quả, vải - giẻ, giấy vụn, mảnh chất dẻo, • Các hạt cát sỏi lớn nước mưa từ hệ thống nước chung Thành phần, tính chất nước thải (tiếp)  Thành phần hoá học: chất bẩn hữu cơ, vô CHẤT TAN (50%) Chất hữu (20%) Chất vô (30%) Chất hữu (8%) Chất vô (2%) Chất hữu (15%) Chất CHẤT Chất vô (5%) lắng KHƠNG (20%) TAN (40%) Chất khơng Chất hữu (15%) lắng (20%) Chất vô (5%) CHẤT KEO (10%) Thành phần, tính chất nước thải (tiếp)  Sinh vật vi sinh vật:  Những vi khuẩn theo phân người: đa số có lợi, chúng phân huỷ thức ăn ruột già  Vi khuẩn gây bệnh: thương hàn, tả, lỵ, (đường ruột), trứng giun sán q trình tiết  Nhóm trực khuẩn đường ruột điển hình (Chỉ số cơli): thể mức độ nhiễm bẩn nước thải vi khuẩn gây bệnh Chỉ số côli số lượng trực khuẩn đường ruột (cơli) lít chất lỏng  Các loại nấm men, nấm mốc, rong tảo, loại thuỷ sinh làm nước thải bị nhiễm bẩn sinh học Thành phần, tính chất nước thải (tiếp)  Tính chất nước thải:  Tính chất vật lý: • Nhiệt độ thường cao nhiệt độ nước cấp • Màu mùi: Nước thải xả thường có màu xám nhẹ, thành mà xám tối đen Mùi nước thải sinh hoạt xả thường có mùi khó chịu Nước thải ổn định phân huỷ mùi khí H2S • độ đục đặc trưng cho tạp chất nhỏ dạng keo huyền phù - chất lơ lửng không tan có nguồn gốc hữu vơ Thành phần, tính chất nước thải (tiếp)  Tính chất hố học: • Chất hữu cơ: chiếm 75% chất rắn lơ lửng, 40% chất rắn tan, có xuất xứ từ động thực vật • Các chất đạm: thành phần động vật, dễ phân huỷ sinh học • Hydrat cacbon: phổ biến thiên nhiên đường, tinh bột, xenlulô, sợi gỗ • Chất béo, dầu, mỡ: hợp chất hữu ổn định, bền vững, không dễ bị phân huỷ vi sinh vật • Các chất hoạt động bề mặt: chất hữu cao phân tử, hoà tan yếu nước, tạo bọt trạm XLNT, mặt nước xả nước thải vào nguồn, v.v Thành phần, tính chất nước thải (tiếp)  Nhu cầu ôxy sinh học (BOD, mg/L): lượng ôxy cần thiết cho vi sinh vật để ơxi hố sinh hố hiếu khí ổn định chất hữu nước thải khoảng thời gian xác định (đặc trưng cho chất hữu dễ phân huỷ sinh học)  Nhu cầu ơxy hố học (COD, mg/L): lượng ơxy cần thiết để ơxy hố hố học chất hữu nước thải (đặc trưng cho tổng hay toàn chất hữu cơ)  độ pH nước thải: • Nước thải sinh hoạt: pH = 7,2  7,6 • Nước thải cơng nghiệp: pH khác phụ thuộc vào loại công nghiệp NƯỚC THẢI Y TÊ /BỆNH ViỆN Bệnh viện nơi tập trung đơng người Do đặc tính hoạt động nguồn phát sinh nhiều chất thải, có nước thải độc hại nguy hại Theo tổ chức Y tế Thế giới, chất thải bệnh viện có khoảng 85% khơng độc, 10% bị nhiễm khuẩn 5% chất độc hại Chất thải bệnh viện chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có nguồn gốc từ người bệnh chất độc hại khác phát sinh trình điều trị Nước thải bệnh viện xả thải vào nguồn nước mặt gây nhiễm bẩn hoá học, vi sinh gây lan truyền dịch bệnh Phần lớn bệnh viện nằm khu đô thị dân cư đông ngươi, nên việc phát tán bệnh dịch nhanh chóng NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP - Cơng nghiệp Dệt may - Sản xuất Giấy-Bột giấy - Chế biến Thủy hải sản - Cơng nghiệp Da giầy - Cơ khí-Mạ Kim loại - Chế biến Nơng sản - Lọc Hóa Dầu - ………………… - (Minh họa hình ảnh khảo sát trường)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 1 - Quản lý nước thải,