0

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

19 3,087 2
  • Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 22:47

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơPHẦN MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tàiHóa học hydrocacbonphần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hydrocacbon. Nếu các em học sinh hiểu rõ phần này thì việc học hóa học ở phổ thông sẽ thuận lợi hơn. Nhưng làm sao để các em có thể hiểu, nhớ vận dụng bài một cách tốt nhất được ?Kiến thức về hydrocacbon ở phổ thông rất nhiều trong khi đó số giờ học ở trên lớp lại không đủ để giáo viên có thể trình bày hết kiến thức phần này, các em học sinh cũng cảm thấy lúng túng, đôi khi là không hiểu kịp bài, không làm được bài tập.Thực tiễn chứng minh cách tốt nhất để có thể hiểu vận dụng kiến thức đã học là giải bài tập. Nhưng vấn đề đặt ra là bài tập nhiều làm sao giải hết được. Thực tế cho thấy, thường các em học sinh chỉ làm được những bài tập quen thuộc lúng túng khi gặp bài tập mới mặc dù không khó do các em không nhìn ra được dạng toán, chưa biết vận dụng các phương pháp để giải toán hoặc do các em không học bài.Nếu có thể hệ thống hóa lý thuyết đưa ra phương pháp giải bài tập thì học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu bài hơn, hiểu rõ bài hơn, thêm yêu thích môn học hơn giáo viên cũng tự tin hơn trước học sinh.Với suy nghĩ đó tôi quyết định chọn đề tài : “Phân loại phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT”.II. Mục đích của đề tài - Nhằm giúp cho học sinh, sinh viên có cái nhìn hệ thống về lý thuyết bài tập hóa hữu cơ THPT đặc biệt là phần hydrocacbon chương trình học kì 2 lớp 11, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp thu bài giảng các kiến thức hóa học, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy ở trường phổ thông.III. Nhiệm vụ của đề tài- Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài tập hóa học- Tóm tắt lý thuyết, phân loại, hệ thống đề xuất phương pháp giải các dạng bài tập về hydrocacbon.- Tìm hiểu thực trạng dạy làm bài tập ở trường THPT.IV. Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học môn hóa ở trường THPT. - Đối tượng nghiên cứu: bài tập về hydrocacbon.V. Giả thuyết khoa họcSVTH : Phan Thị Thùy 1Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ - Nếu hiểu rõ lý thuyết, nắm vững phương pháp giải bài tập hydrocacbon chương trình THPT sẽ giúp giáo viên học sinh hệ thống hóa hiểu sâu sắc bài tập này cũng như có nền tảng vững chắc trong bộ môn hóa hữu cơ ở trường THPT.VI. Phạm vi nghiên cứu - Chương trình hóa học THPT : chương trình hóa hữu cơ 11VII. Phương tiện phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan - Tổng hợp, phân tích, đề xuất phương pháp giải - Đưa ra các dạng bài tập tiêu biểu để minh họa sau đó có bài tập tương tự - Trao đổi, điều tra thực tếSVTH : Phan Thị Thùy 2Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơSVTH : Phan Thị Thùy 3CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀILuận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơI.1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP HÓA HỌCI.1.1 KHÁI NIỆM BÀI TẬP HÓA HỌC : Bài tập hóa học là một dạng bài làm gồm những bài toán, những câu hỏi hay đồng thời cả bài toán câu hỏi thuộc về hóa học mà trong khi hoàn thành chúng, học sinh nắm được một tri thức hay kĩ năng nhất định. Câu hỏi là những bài làm mà trong quá trình hoàn thành chúng, học sinh phải tiến hành một hoạt động tái hiện. Trong các câu hỏi, giáo viên thường yêu cầu học sinh phải nhớ lại nội dung của các định luật, quy tắc, khái niệm, trình bày lại một mục trong sách giáo khoa,…còn bài toán là những bài làm mà khi hoàn thành chúng, học sinh phải tiến hành một hoạt động sáng tạo gồm nhiều thao tác nhiều bước. Ví dụ : Thế nào là phản ứng thế? Những loại hydrocacbon nào đã học tham gia được phản ứng thế? Mỗi loại cho một ví dụ? Để làm được bài này, học sinh phải nhớ lại được định nghĩa phản ứng thế tức tái tạo lại kiến thức. Ngoài ra các em còn hệ thống hóa lại được CTTQ, định nghĩa các hydrocacbon, tính chất hóa học đặc trưng của mỗi hydrocacbon đó. Như vậy, chính các bài tập Hóa học gồm bài toán hay câu hỏi, là phương tiện cực kỳ quan trọng để phát triển tư duy học sinh. Người ta thường lựa chọn những bài toán câu hỏi đưa vào một bài tập là có tính toán đến một mục đích dạy học nhất định, là nắm hay hoàn thiện một dạng tri thức hay kỹ năng nào đó. Việc hoàn thành phát triển kỹ năng giải các bài toán Hóa học cho phép thực hiện những mối liên hệ qua lại mới giữa các tri thức thuộc cùng một trình độ của cùng một năm học thuộc những trình độ khác nhau của những năm học khác nhau cũng như giữa tri thức kỹ năng.I.1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÀI TẬP HÓA HỌC : Bài tập Hóa học giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo chung mục tiêu riêng của môn Hóa học. Bài tập Hóa học vừa là mục đích, vừa là nội dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu nghiệm. Lý luận dạy học coi bài tậpmột phương pháp dạy học cụ thể, đưuợc áp dụng phổ biến thường xuyên ở các cấp học các loại trường khác nhau, được sử dụng ở tất cả các khâu của quá trình dạy học : nghiên cứu tài liệu mới, củng cố, vận dụng, khái quát hóa – hệ thống hóa kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh. Nó cung cấp cho học sinh cả kiến thức, cả con đường dành lấy kiến thức, mà còn mang lại niềm vui sướng của sự phát hiện, của việc tìm ra đáp số. Bài tập Hóa học có nhiều ứng dụng trong dạy học với tư cách là một phương pháp dạy học phổ biến, quan trọng hiệu nghiệm. Như vậy, bài tập Hóa học có công dụng rộng rãi, có hiệu quả sâu sắc trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, trong việc hình thành phương pháp chung của việc tự học hợp lý, trong việc rèn luyện kỹ năng tự lực, sáng tạo.SVTH : Phan Thị Thùy 4Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ Bài tập Hóa học là phương tiện cơ bản để dạy học sinh tập vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế đời sống, sản xuất tập nghiên cứu khoa học. Kiến thức học sinh tiếp thu được chỉ có ích khi sử dụng nó. Phương pháp luyện tập thông qua việc sử dụng bài tậpmột trong các phương pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Đối với học sinh, việc giải bài tậpmột phương pháp dạy học tích cực.I.1.3 TÁC DỤNG CỦA BÀI TẬP HÓA HỌC : 1) Bài tập Hóa học có tác dụng làm cho học sinh hiểu sâu hơn làm chính xác hóa các khái niệm đã học. Học sinh có thể học thuộc lòng các định nghĩa của các khái niệm, học thuộc lòng các định luật, nhưng nếu không qua việc giải bài tập, học sinh chưa thể nào nắm vững những caí mà học sinh đã thuộc lòng. Bài tập Hóa học sẽ rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng được các kiến thức đã học, biến những kiến thức tiếp thu được qua các bài giảng của thầy thành kiến thức của chính mình. Khi vận dụng được một kiến thức nào đó, kiến thức đó sẽ được nhớ lâu. Ví dụ : Các hợp chất sau, chất nào là rượu?CH3 – CH2 – OH, C6H5 – OH, NaOH, C6H5 – CH2 – OH, HO – CH2 – CH2 – OH Khi làm được bài tập này, học sinh đã nhớ được định nghĩa rượu, CTPT của rượu cách phân biệt các hợp chất có chứa nhóm -OH tức các em đã chính xác hóa các khái niệm không bị lẫn lộn giữa các chất gần giống nhau về hình thức. 2) Bài tập Hóa học đào sâu mở rộng sự hiểu biết một cách sinh động phong phú không làm nặng nề khối lượng kiến thức của học sinhVí dụ : Trong tinh dầu chanh có chất limonen. a)Hãy viết phương trình phản ứng khi hidro hóa limonen được metan CTCT metan. b)Limonen thuộc dãy đồng đẳng nào trong chương trình hóa học đã học biết limonen: CH3CH3CH2Khi cho học sinh làm bài này, các em rất thích thú vì biết được một chất trong chanh. Việc viết phương trình phản ứng không phải là khó đối với các em. Tuy nhiên, qua ví dụ này học sinh biết ankadien có nhiều loại mạch khác nhau. Nhờ vậy mà kiến thức hoá học gắn liền với thực tế cuộc sống có thể đi vào trí nhớ của các em một cách dễ dàng, .Hoặc một ví dụ khác là các phần bài tập về độ rượu, các bài tập tính hiệu suất, điều chế… cũng rất gần gũi với cuộc ‌sống. Những bài tập này cũng góp phần đáng kể trong việc gắn kiến thức hóa học với cuộc ‌sống làm cho các em thêm yêu thích môn hóa, không làm nặng nề kiến thức của học sinh, từ đó các em cảm thấy hóa học không phải là những khái niệm khó nhớ, khó hiểu mà rất thiết thực, gần gũi đối với các em 3) Bài tập Hóa học củng cố kiến thức cũ một cách thường xuyên hệ thống hóa các kiến thức đã học :SVTH : Phan Thị Thùy 5Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ Kiến thức cũ nếu chỉ đơn thuần là nhắc lại sẽ làm cho học sinh chán vì không có gì mới hấp dẫn. Bài tập Hóa học sẽ ôn tập, củng cố hệ thống hóa kiến thức một cách thuận lợi nhất. Một số đáng kể bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức của nhiều nội dung, nhiều chương, nhiều bài khác nhau. Qua việc giải các bài tập Hóa học này, học sinh sẽ tìm ra mối liên hệ giữa các nội dung của nhiều bài, chương khác nhau từ đó sẽ hệ thống hóa kiến thức đã học.Ví dụ : Chất A có CTPT là C5H12, khi tác dụng với Cl2 (có chiếu sáng) thì tạo ra một ‌sản phẩm duy nhất tìm CTCT của A? A có mấy đồng phân? Đọc tên các đồng phân? Chỉ với một ví dụ nhỏ như thế, học sinh đã được ôn về thuyết cấu tạo hóa học, cách viết các đồng phân, phản ứng thế cách xác định chất thỏa đề bài, được ôn về danh pháp. Như vậy các em đã được cũng cố kiến thức cụ, hệ thống hóa các kiến thức đã học. Các dạng bài tập về phân biệt, tách chất, điều chế hoặc bài toán hóa học cũng có ý nghĩa lớn đối với tác dụng này. 4) Bài tập Hóa học thúc đẩy thường xuyên sự rèn luyện các kỹ năng kỹ xảo về hóa học : Các kĩ năng, kĩ xảo về hóa học như kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học, lập công thức, cân bằng phương trình hóa học; các tính toán đại số: qui tắc tam suất, giải phương trình hệ phương trình; kĩ năng nhận biết các hóa chất, … Ví dụ : Một hỗn hợp gồm 2 chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8g. Thể tích tương ứng là 11,2lít.a)Hãy xác định CTPT của ankanb)Tính % thể tích của 2 ankan.Để làm bài tập này học sinh phải hiểu các khái niệm đồng đẳng, ankan, ankan kế tiếp, CTTQ, viết được hệ phương trình về khối lượng số mol, biết quy đổi thể tích ra số mol. Biết công thức tính % theo thể tích 2 chất đó.Qua việc thường xuyên giải các bài tập hỗn hợp, lâu dần học sinh sẽ thuộc các kí hiệu hóa học, nhớ hóa trị, số oxi hóa của các nguyên tố, …5) Bài tập hóa học tạo điều kiện để tư duy học sinh phát triển:Bài tập hóa học phát triển năng lực nhận thức, rèn luyện trí thông minh cho học sinh. Khi giải một bài tập, học sinh được rèn luyện các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn dịch, qui nạp. Một bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau: có cách giải thông thường, theo các bước quen thuộc, nhưng cũng có cách giải ngắn gọn mà lại chính xác. Qua việc giải nhiều cách khác nhau, học sinh sẽ tìm ra được cách giải ngắn mà hay, điều đó sẽ rèn luyện được trí thông minh cho các em. Vd : Đề bài ví dụ trên: Một hỗn hợp gồm 2 chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8g. Thể tích tương ứng là 11,2lít.a) Hãy xác định CTPT của ankanb) Tính % thể tích của 2 ankan.SVTH : Phan Thị Thùy 6Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơVới bài này có 2 cách giải:- Cách 1: Dựa vào khối lượng thể tích đề bài cho đưa về phương trình 2 ẩn số (giữa ‌số C của một ankan (lớn hoặc bé) với ‌số mol của hỗn hợp) biện luận.- Cách 2: dùng phương pháp trung bình tìm được ‌số C trung bình(n) ta sẽ suy được 2 giá trị (n, m) ứng với 2 ankan đồng đẳng kế tiếp.Ở cách 2 giải nhanh, chính xác hơn cách 1vì ít tính toán hơn cách 1. Cách giải 2 : Đặt CTPT trung bình của 2 ankan :2n2nHC+, đặt phương trình tính khối lượng của hỗn hợp [(14n+2).11,2/22,4=24,8] ⇒ n=3,4⇒ 2 ankan là C3H8 C4H10Từ nhiều cách giải như vậy học sinh sẽ chọn ra cho mình một phương pháp giải thích hợp nhất nhờ vậy mà tư duy các em phát triển.6) Tác dụng giáo dục tư tưởng:Khi giải bài tập hóa học, học sinh được rèn luyện về tính kiên nhẫn, tính trung thực trong lao động học tập, tính độc lập, sáng tạo khi xử trí các vấn đề xảy ra. Mặt khác, việc tự mình giải các bài tập hóa học còn giúp cho học sinh rèn luyện tinh thần kỉ luật, biết tự kiềm chế, có cách suy nghĩ trình bày chính xác, khoa học, nâng cao lòng yêu thích bộ môn hóa học.Tác dụng này được thể hiện rõ trong tất cả các bài tập hóa học. Bài toán hóa học gồm nhiều bước để đi đến đáp số cuối cùng. Nếu các em sai ở bất kì một khâu nào sẽ làm cho hệ thống bài toán bị sai.Vd: C4H10O có bao nhiêu đồng phân ?Đây là một bài tập rất đơn giản, dễ đối với học sinh nhưng không phải học sinh nào cũng làm đúng hoàn toàn vì các em không cẩn thận, chủ quan khi làm bài.Tuy nhiên, tác dụng giáo dục tư tưởng của bài tập có được phát huy hay không, điều này còn phụ thuộc vào cách dạy của giáo viên.Bài tập hóa học có nội dung thực nghiệm còn có tác dụng rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ triệt để qui định khoa học, chống tác phong luộm thuộm dựa vào kinh nghiệm lặt vặt chưa khái quát vi phạm những nguyên tắc của khoa học.Vd : Trong phòng thí nghiệm hóa học nào đều có nội qui phòng thí nghiệm, các chai lọ đều có nhãn để ở những vị trí cố định… 7) Giáo dục kĩ thuật tổng hợp : Bộ môn hóa học có nhiệm vụ giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh, bài tập hóa học tạo điều kiện tốt cho giáo viên làm nhiệm vụ này.Những vấn đề của kĩ thuật của nền sản xuất yêu cầu được biến thành nội dung của các bài tập hóa học, lôi cuốn học sinh suy nghĩ về các vấn đề của kĩ thuật.Bài tập hóa học còn cung cấp cho học sinh những số liệu lý thú của kĩ thuật, những số liệu mới về phát minh, về năng suất lao động, về sản lượng ngành sản xuất hỗn hợp đạt được giúp học sinh hòa nhịp với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thời đại mình đang sống.Vd1: Tính lượng Crôm có thể điều chế được từ 1 tạ crômit cổ định (FeCr2O4) Thanh Hóa.SVTH : Phan Thị Thùy 7Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơVd2: Cho biết thành phần chính của khí thiên nhiên, khí cracking, khí than đá khí lò cao (khí miệng lò). Muốn điều chế mỗi chất ở dưới đây ta có thể đi từ loại khí nào nói trên: CCl4, C2H5OH, CH3NH2?I.1.4 PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC: Hiện nay có nhiều cách phân loại bài tập khác nhau trong các tài liệu giáo khoa. Vì vậy, cần có cách nhìn tổng quát về các dạng bài tập dựa vào việc nắm chắc các cơ sở phân loại.1. Phân loại dựa vào nội dung toán học của bài tập:• Bài tập định tính (không có tính toán)• Bài tập định lượng (có tính toán)2. Phân loại dựa vào hoạt động của học sinh khi giải bài tập:• Bài tập lý thuyết (không có tiến hành thí nghiệm)• Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm)3. Phân loại dựa vào nội dung hóa học của bài tập:• Bài tập hóa đại cương-Bài tập về chất khí-Bài tập về dung dịch-Bài tập về điện phân …• Bài tập hóa vô cơ-Bài tập về các kim loại-Bài tập về các phi kim-Bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối, …• Bài tập hóa hữu cơ-Bài tập về hydrocacbon-Bài tập về rượu, phenol, amin-Bài tập về andehyt, axit cacboxylic, este, …4. Dựa vào nhiệm vụ yêu cầu của bài tập:• Bài tập cân bằng phương trình phản ứng• Bài tập viết chuỗi phản ứng• Bài tập điều chế• Bài tập nhận biết• Bài tập tách các chất ra khỏi hỗn hợp• Bài tập xác định thành phần hỗn hợp• Bài tập lập CTPT.• Bài tập tìm nguyên tố chưa biết5. Dựa vào khối lượng kiến thức, mức độ đơn giản hay phức tạp của bài tập:• Bài tập dạng cơ bản• Bài tập tổng hợp6. Dựa vào cách thức tiến hành kiểm tra:• Bài tập trắc nghiệm• Bài tập tự luận7. Dựa vào phương pháp giải bài tập:SVTH : Phan Thị Thùy 8Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ• Bài tập tính theo công thức phương trình.• Bài tập biện luận• Bài tập dùng các giá trị trung bình…8. Dựa vào mục đích sử dụng:• Bài tập dùng kiểm tra đầu giờ• Bài tập dùng củng cố kiến thức• Bài tập dùng ôn tập, ôn luyện, tổng kết• Bài tập dùng bồi dưỡng học sinh giỏi• Bài tập dùng phụ đạo học sinh yếu,…Mỗi cách phân loại có những ưu nhược điểm riêng của nó, tùy mỗi trường hợp cụ thể mà giáo viên sử dụng hệ thống phân loại này hay hệ thống phân loại khác hay kết hợp các cách phân loại nhằm phát huy hết ưu điểm của nó.Thường giáo viên sử dụng bài tập theo hướng phân loại sau:Bài tập giáo khoa:Thường dưới dạng câu hỏi không tính toán nhằm làm chính xác khái niệm; củng cố, hệ thống hóa kiến thức; vận dụng kiến thức vào thực tiễn.Các dạng hay gặp: viết phương trình phản ứng, hoàn thành chuỗi phản ứng, nhận biết, điều chế, tách chất, giải thích hiện tượng, bài tập về tính chất hóa học các chất, …Có thể phân thành 2 loại :+ Bài tập lý thuyết (củng cố lý thuyết đã học)+ Bài tập thực nghiệm : vừa củng cố lý thuyết vừa rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo thực hành, có ý nghĩa lớn trong việc gắn liền lý thuyết với thực hành.Bài tập toán:Là những bài tập gắn liền với tính toán, thao tác trên các số liệu để tìm được số liệu khác, bao hàm 2 tính chất toán học hóa học trong bài.Tính chất hóa học: dùng ngôn ngữ hóa học & kiến thức hóa học mới giải được (như vừa đủ, hoàn toàn, khan, hidrocacbon no, không no, …) các phương trình phản ứng xảy ra.Tính chất toán học: dùng phép tính đại số , qui tắc tam suất, giải hệ phương trình, …Hóa học là một môn khoa học tự nhiên, tất yếu không tránh khỏi việc liên môi với toán, lý, đặc điểm này cũng góp phần phát triển tư duy logic cho học sinh. Hiện nay, hầu hết các bài tập tóa hóa đánh nhấn việc rèn luyện tư duy hóa học cho học sinh, giảm dần thuật toán.I.1.5 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP:1- Tính theo công thức phương trình phản ứng2- Phương pháp bảo toàn khối lượng3- Phương pháp tăng giảm khối lượng4- Phương pháp bảo toàn electron5- Phương pháp dùng các giá trị trung bình• Khối lượng mol trung bìnhSVTH : Phan Thị Thùy 9Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ• Hóa trị trung bình• Số nguyên tử C, H, … trung bình• Số liên kết π trung bình• Gố hydrocacbon trung bình• Số nhóm chức trung bình, …6- Phương pháp ghép ẩn số7- Phương pháp tự chọn lượng chất8- Phương pháp biện luận …I.1.6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐƯỢC TỐT:1. Nắm chắc lý thuyết: các định luật, qui tắc, các quá trình hóa học, tính chất lý hóa học của các chất.2. Nắm được các dạng bài tập cơ bản, nhanh chóng xác định bài tập cần giải thuộc dạng bài tập nào.3. Nắm được một số phương pháp giải thích hợp với từng dạng bài tập4. Nắm được các bước giải một bài toán hỗn hợp nói chung với từng dạng bài nói riêng5. Biết được một số thủ thuật phép biến đổi toán học, cách giải phương trình hệ phương trình bậc 1,2, …I.1.7 CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP:1. Tóm tắt đầu bài một cách ngắn gọn trên bảng. Bài tập về các quá trình hóa học có thể dùng đồ.2. Xử lý các số liệu dạng thô thành dạng căn bản (có thể bước này trước khi tóm tắt đầu bài)3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)4. Gợi ý hướng dẫn học sinh suy nghĩ tìm lời giải:- Phân tích dữ kiện của đề bài xem từ đó cho ta biết được những gì- Liên hệ với các dạng bài tập cơ bản đã giải- Suy luận ngược từ yêu cầu của bài toán5. Trình bày lời giải6. Tóm tắt, hệ thống những vấn đề cần thiết, quan trọng rút ra từ bài tập (về kiến thức, kĩ năng, phương pháp)I.1.8 CƠ SỞ THỰC TIỄN: Thực tế nhiều trường phổ thông, số tiết hóa trong tuần ít, phần lớn dùng vào việc giảng bài mới củng cố các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Bài tập giáo khoa mở rộng các bài tập toán chỉ được đề cập ở mức thấp. Khi đọc đề bài tập hóa nhiều học sinh bị lúng túng không định hướng được cách giải, nghĩa là chưa hiểu rõ bài hay chưa xác định được mối liên hệ giữa giả thiết cái cần tìm.Các nguyên nhân làm học sinh lúng túng sai lầm khi giải bài tập hóa học:SVTH : Phan Thị Thùy 10[...]... định bài tập cần giải thuộc dạng bài tập nào.3. Nắm được một số phương pháp giải thích hợp với từng dạng bài tập 4. Nắm được các bước giải một bài toán hỗn hợp nói chung với từng dạng bài nói riêng5. Biết được một số thủ thuật phép biến đổi tốn học, cách giải phương trình hệ phương trình bậc 1,2, …I.1.7 CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP:1. Tóm tắt đầu bài một cách ngắn gọn trên bảng. Bài tập. .. giải toán hoặc do các em khơng học bài. Nếu có thể hệ thống hóa lý thuyết đưa ra phương pháp giải bài tập thì học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu bài hơn, hiểu rõ bài hơn, thêm u thích mơn học hơn giáo viên cũng tự tin hơn trước học sinh.Với suy nghĩ đó tơi quyết định chọn đề tài : Phân loại phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT .II. Mục đích của đề tài - Nhằm... thống về lý thuyết bài tập hóa hữu cơ THPT đặc biệt là phần hydrocacbon chương trình học kì 2 lớp 11, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp thu bài giảng các kiến thức hóa học, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy ở trường phổ thông.III. Nhiệm vụ của đề tài- Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài tập hóa học- Tóm tắt lý thuyết, phân loại, hệ thống đề xuất phương pháp giải các dạng bài. .. Trình bày lời giải 6. Tóm tắt, hệ thống những vấn đề cần thiết, quan trọng rút ra từ bài tập (về kiến thức, kĩ năng, phương pháp) I.1.8 CƠ SỞ THỰC TIỄN: Thực tế nhiều trường phổ thông, số tiết hóa trong tuần ít, phần lớn dùng vào việc giảng bài mới củng cố các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Bài tập giáo khoa mở rộng các bài tập toán chỉ được đề cập ở mức thấp. Khi đọc đề bài tập hóa nhiều... giúp giáo viên học sinh hệ thống hóa hiểu sâu sắc bài tập này cũng như có nền tảng vững chắc trong bộ mơn hóa hữu cơ ở trường THPT. VI. Phạm vi nghiên cứu - Chương trình hóa học THPT : chương trình hóa hữu cơ 11VII. Phương tiện phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan - Tổng hợp, phân tích, đề xuất phương pháp giải - Đưa ra các dạng bài tập tiêu biểu để... thức kỹ năng.I.1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÀI TẬP HĨA HỌC : Bài tập Hóa học giữ vai trị rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo chung và mục tiêu riêng của mơn Hóa học. Bài tập Hóa học vừa là mục đích, vừa là nội dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu nghiệm. Lý luận dạy học coi bài tậpmột phương pháp dạy học cụ thể, đưuợc áp dụng phổ biến thường xuyên ở các cấp học các loại. .. ANKIN - Là những hydrocacbon khơng no, mạch hở có một nối ba trong phân tửSVTH : Phan Thị Thùy 15 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơI.1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP HÓA HỌCI.1.1 KHÁI NIỆM BÀI TẬP HĨA HỌC : Bài tập hóa học là một dạng bài làm gồm những bài toán, những câu hỏi hay đồng thời cả bài toán câu hỏi thuộc về hóa học mà trong khi hồn thành chúng, học sinh nắm được một tri thức hay... kịp bài, không làm được bài tập. Thực tiễn chứng minh cách tốt nhất để có thể hiểu vận dụng kiến thức đã học là giải bài tập. Nhưng vấn đề đặt ra là bài tập nhiều làm sao giải hết được. Thực tế cho thấy, thường các em học sinh chỉ làm được những bài tập quen thuộc lúng túng khi gặp bài tập mới mặc dù khơng khó do các em khơng nhìn ra được dạng tốn, chưa biết vận dụng các phương pháp để giải. .. quan trọng hiệu nghiệm. Như vậy, bài tập Hóa học có cơng dụng rộng rãi, có hiệu quả sâu sắc trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, trong việc hình thành phương pháp chung của việc tự học hợp lý, trong việc rèn luyện kỹ năng tự lực, sáng tạo.SVTH : Phan Thị Thùy 4 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ - Nếu hiểu rõ lý thuyết, nắm vững phương pháp giải bài tập hydrocacbon chương trình THPT sẽ... trung bình• Số ngun tử C, H, … trung bình• Số liên kết π trung bình• Gố hydrocacbon trung bình• Số nhóm chức trung bình, …6- Phương pháp ghép ẩn số 7- Phương pháp tự chọn lượng chất8- Phương pháp biện luận …I.1.6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐƯỢC TỐT:1. Nắm chắc lý thuyết: các định luật, qui tắc, các q trình hóa học, tính chất lý hóa học của các chất.2. Nắm được các dạng bài tập cơ bản, . dịch -Bài tập về điện phân …• Bài tập hóa vô cơ -Bài tập về các kim loại- Bài tập về các phi kim -Bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối, …• Bài tập. cơ -Bài tập về hydrocacbon -Bài tập về rượu, phenol, amin -Bài tập về andehyt, axit cacboxylic, este, …4. Dựa vào nhiệm vụ và yêu cầu của bài tập: • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Lý do chọn đề tài Nhiệm vụ của đề tài, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐƯỢC TỐT: CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP:, THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC : Nội dung : ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN :, ĐIỀU CHẾ CÁC HYDROCACBON 1. Điều chế ankan :

Từ khóa liên quan