0

Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình trung học phổ thông

116 2,539 1
  • Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2014, 22:45

Hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bán, những lý thuyết chú đạo cúa chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hydrocacbon. Neu các em học sinh hiếu rõ phần này thì việc học hóa học ở phô thông sẽ thuận lợi hơn.Nhưng làm sao đổ các cm có thể hiểu, nhớ và vận dụng bài một cách tốt nhất được ?Kiến thức về hydrocacbon ở phổ thông rất nhiều trong khi đó số giờ học ở trên lớp lại không đù để giáo viên có thể trình bày hết kiến thức phần này, các em học sinh cũng cảm thấy lúng túng, đôi khi là không hiều kịp bài, không làm được bài tập.Thực tiền chứng minh cách tốt nhất để có thể hiểu và vận dụng kiến thức đã học là giải bài tập. Nhưng vấn đc đặt ra là bài tập nhiều làm sao giải hết được. Thực tế cho thấy, thường các cm học sinh chỉ làm được những bài tập quen thuộc và lúng túng khi gặp bài tập mới mặc dù không khó do các em không nhìn ra được dạng toán, chưa biết vận dụng các phương pháp để giải toán hoặc do các em không học bài.Nếu có thể hệ thổng hóa lý thuyết và đưa ra phương pháp giải bài tập thì học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu bài hơn, hiểu rõ bài hơn, thêm yêu thích môn học hơn và giáo viên cũng tự tin hơn trước học sinh.Với suy nghĩ đó tôi quyết định chọn đề tài : “Phân loại và phưong pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT”.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình trung học phổ thông, Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình trung học phổ thông, Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình trung học phổ thông

Từ khóa liên quan