SKKN: Phương pháp dạy học Vật lí – THPT Cồn Tiên

46 682 0
SKKN: Phương pháp dạy học Vật lí – THPT Cồn Tiên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN: Phương pháp dạy học Vật lí – THPT Cồn Tiên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT THPT CỒN TIÊN Chương I. CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG KĨ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1 WebQuest và ứng dụng của webquest trong dạy học Cùng với việc ra đời và phổ biến của internet, ngày nay việc thu thập và xử lý thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và học tập cũng như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet trong dạy học ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông tin một cách tự do trên mạng internet trong dạy học có những nhược điểm chủ yếu là: - Việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin trên mạng lớn, dễ bị chệch hướng khỏi bản thân đề tài - Nhiều tài liệu được tìm ra với nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn đến “nhiễu thông tin” - Chi phí quá lớn cho việc đánh giá và xử lý thông tin trong dạy học - Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính thụ động mà thiếu sự đánh giá, phê phán của người học. Để khắc phục những nhược điểm trên người ta đã phát triển phương pháp WebQuest. 1.1.1 Khái niệm WebQuest Ngày nay WebQuest được sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ thông cũng như đại học. WebQuest được định nghĩa nguyên tác là một bài học có yêu cầu- định hướng, trong đó hầu hết các thông tin mà người học làm việc xuất phát từ web. Nó có thể được tạo ra bằng cách dùng các chương trình khác nhau, bao gồm một tài liệu cần xử lý được liên kết đến các trang web.Như vậy, WebQuest là một trang Web trợ giúp học tập, trong đó các nội dung học tập được đưa ra dưới dạng câu hỏi đồng thời cung cấp nguồn tài liệu tham khảo để học sinh có thể sử dụng trả lời các câu hỏi đó.[7] Theo nghĩa hẹp, WebQuest được hiểu như một phương pháp dạy học (WebQuest - Method); theo nghĩa rộng, WebQuest được hiểu như một mô hình, một quan điểm về dạy học có sử dụng mạng internet.[8] WebQuest cũng là bản thân đơn vị nội dung dạy học được xây dựng để sử dụng phương pháp này, và là trang WebQuest được đưa lên mạng. Khi gọi WebQuest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phương pháp cụ thể khác nhau. Với tư cách là một phương pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest như sau: WebQuest là một phương pháp dạy học mới, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong tiếng Việt chưa có cách dịch hoặc dùng thuật ngữ thống nhất cho khái niệm này. Trong tiếng Anh, Web ở đây nghĩa là mạng, Quest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm có thể gọi WebQuest là phương pháp “khám phá trên mạng”. WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet. Từ những phân tích trên, theo chúng tôi, WebQuest là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những trang liên kết (Internet links) do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được học sinh trình bày và đánh giá. 1.1.2 Phân loại Webquest WebQuest có thể chia thành các WebQuest lớn và các WebQuest nhỏ: - WebQuest lớn: xử lý một vần đề phức tạp trong một thời gian dài (ví dụ cho đến một tháng), có thể coi như một dự án dạy học. - WebQuest nhỏ: trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh xử lý một đề tài chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và xử lý chúng cho bài trình bày, tức là các thông tin chưa được sắp xếp sẽ được lập cấu trúc theo các tiêu chí và kết hợp vào kiến thức đã có trước của các em. 1.1.3 Ứng dụng của WebQuest trong dạy học 1.1.3.1 Các dạng ứng dụng của WebQuest Có hai dạng WebQuest: - Loại ngắn hạn: được thiết kế để người học hoàn thành trong một thời gian ngắn (dưới một tuần) nhằm thu lượm kiến thức, tích hợp với kiến thức cữ và ứng dụng. - Loại dài hạn: được thiết kế để người học hoàn thành trong một thời gian dài (từ một đến bốn tuần) nhằm mở rộng, tinh lọc và tạo ra kiến thức mới. 1.1.3.2 Mục đích sử dụng WebQuest WebQuest được thiết kế nhằm giúp người học sử dụng thông tin hơn là phải tốn thời gian tìm kiếm thông tin. Giúp người học phát triển các kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá (các kỹ năng tư duy bậc cao theo phân loại của Bloom). 1.1.3.3 Lợi ích sử dụng WebQuest Các dự đoán về cuộc sống và làm việc cho những thập niên mới, một vài đặc điểm được phổ quát: - Ngày mai, người lao động cần thiết để làm việc theo nhóm. - Cá nhân sẽ di chuyển qua một số ngành nghề trong quá trình làm việc. - Các vấn đề phải đối mặt với công dân sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn. - Lượng thông tin có sẳn cho tất cả mọi người sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng, trong đó nhiều thông tin xuất phát từ nhiều nguồn mà chưa được sàng lọc, xác minh. Điều đó có nghĩa là, người lao động và công dân trong tương lai cần vật lộn với sự mơ hồ. Họ cần một quá trình học tập lâu dài, tôn vinh nhiều quan điểm và đánh giá được thông tin trước khi hành động trên nó. Công nhân và công dân của ngày mai là các học sinh đang ngồi trong lớp học của ngày hôm nay. Sử dụng Webquest trong lớp học chúng ta có thể giúp xây dựng một nền tảng vững chắc chuẩn bị cho tương lai. WebQuest có thể được sử dụng ở tất cả các loại hình trường học. Điều kiện cơ bản là học sinh phải có kỹ năng đọc cơ bản và có thể tiếp thu, xử lý các thông tin dạng văn bản. Bên cạnh đó, học sinh cũng phải có những kiến thức cơ bản trong thao tác với máy tính và Internet. WebQuest có thể sử dụng cho mọi môn học. Ngoài ra, WebQuest rất thích hợp cho việc dạy liên môn. 1.1.3.4 Tự học và vai trò của Webquest trong tổ chức hoạt động tự học Theo số liệu khoa học: Tỷ lệ trung bình về vai trò của các giác quan trong việc thu nhận tri thức: Vị giác 1%, Xúc giác 1,5%, Khứu giác 3,5%, thính giác 11%, Thị giác 83% và tỷ lệ tri thức còn lưu lại trong trí nhớ sau khi thu nhận bằng từng giác quan, bằng sự kết hợp các giác quan hoặc qua việc tự trình bày hoặc qua việc thao tác tự thực hiện: Nghe 20%, Nhìn 30%, Nghe và nhìn 50%, Tự trình bày–80%, Tự trình bày và làm 90% [6]. Điều đó chứng tỏ rằng, tự học là một loại hình học tập mang lại hiệu quả học tập tốt nhất. Hoạt động tự học được coi là hoạt động tự tổ chức để chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ khác nhau. Có 5 hình thức tự học cơ bản: Tự học trong một giai đoạn hay một khâu của quá trình học tập, tự học trong quá trình học tập ở trường có hướng dẫn của giáo viên, tự học qua phương tiện truyền thông, tự học có hướng dẫn qua tài liệu và tự học hoàn toàn. Như vậy, tự học không có nghĩa là học riêng một mình, cách tự học tốt nhất là học với nhóm. Khi người học đã tự tiếp nhận kiến thức thì vai trò người thầy (hướng dẫn, tác động ) là không thể thiếu. Bản chất của tự học là tự làm việc với chính mình trước, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với bạn bè theo cách học với nhóm và được thầy khơi gợi, hướng dẫn. Như vậy, để tự học đạt hiệu quả cần phải có tài liệu đầy đủ, rõ ràng và có sự hướng dẫn của giáo viên lưu ý học sinh vào các nội dung trọng điểm, cơ bản của tài liệu. WebQuest làm tốt điều này. Webquest có tác dụng định hướng nguồn thông tin . Trong Webquest người học tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những trang liên kết do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được người học trình bày và đánh giá. Như vậy, quá trình học tập này là quá trình tự điều khiển, học sinh tự lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự điều khiển và kiểm tra. Nhiệm vụ của học sinh trong WebQuest là tìm kiếm, đánh giá, hệ thống hóa, trình bày trong sự trao đổi với những học sinh khác. Học sinh thực hiện và từ đó phát triển những khả năng tư duy. Hơn nữa, trong WebQuest học sinh cần tìm, xử lý thông tin nhằm giải quyết một nhiệm vụ. học sinh cần có quan điểm riêng trên cơ sở lập luận để trả lời câu hỏi hoặc giải quyết vấn. 1.2 Cấu trúc của một WebQuest Theo Bernie Dodge, cấu trúc của một WebQuest thường gồm các phần: giới thiệu (Introduction), nhiệm vụ (Task), tiến trình (Process), đánh giá (Evaluation), kết luận (Conclusion). 1.2.1 Giới thiệu (Introduction) Phần này cung cấp thông tin cơ bản và các tình huống có vấn đề như đặt cho người học đóng một vai trò: “ Bạn là một nhà khoa học nghiên cứu dưới nước”, “ bạn là một phi hành gia lập kế hoạch một chuyến đi đến mặt trăng”. Phần này cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về mục tiêu học tập cho học sinh. Mục tiêu của phần này là gây hứng thú, niềm vui cho học sinh. Khi một bài học có liên quan đến quyền lợi, ý tưởng của học sinh, kinh nghiệm trong quá khứ hay mục tiêu trong tương lai các em sẽ lý thú hơn. Trong phần này, nên đưa ra một vấn đề chủ đạo, gợi ý, hướng dẫn. Về sau toàn bộ WebQuest xoay quanh vấn đề này. 1.2.2 Nhiệm vụ (Task) Mô tả ngắn gọn, rõ ràng các kết quả mà học sinh phải đạt được: - Vấn đề đưa ra phải được giải quyết. - Sản phẩm phải được thiết kế hoàn tất. - Các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu. - Các ý kiến, nhận xét của cá nhân học sinh. - Các bảng tổng kết. - Các kết quả mang tính sáng tạo. - Các nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải biết xử lý và diễn đạt lại thông tin. - Liệt kê tên các phần mềm sử dụng (nếu bắt buộc), không liệt kê các bước thực hiện (sẽ nêu ở trong phần tiến trình). Có nhiều dạng nhiệm vụ trong WebQuest. Dodge phân biệt những loại nhiệm vụ sau: Dạng nhiệm vụ Giải thích Tái hiện thông tin (bài tập tường thuật) Học sinh tìm kiếm những thông tin, và xử lý để trả lời các câu hỏi riêng rẽ và chứng tỏ rằng họ hiểu những thông tin đó. Kết quả tìm kiếm thông tin sẽ được trình bày theo cách đa phương tiện (ví dụ bằng chương trình PowerPoint) hoặc thông qua các áp phích, các bài viết ngắn, Nếu chỉ là “cắt dán thông tin” không xử lý các thông tin đã tìm được như tóm tắt, hệ thống hóa thì không phải WebQuest. Tổng hợp thông tin (bài tập biên soạn) Học sinh có nhiệm vụ lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và liên kết, tổng hợp chúng trong một sản phẩm chung. Kết quả có thể được công bố trong internet, nhưng cũng có thể là một sản phẩm không phải thuộc dạng kỹ thuật số. Các thông tin được tập hợp phải được xử lý. Giải điều bí ấn Việc đưa vào một điều bí ẩn có thể là phương pháp thích hợp làm cho người học quan tâm đến đề tài. Trong khi đó vấn đề sẽ là thiết kế một bí ẩn mà người ta không thể tìm thấy lời giải của nó trên internet, để giải nó sẽ phải thu thập thông tin từ những nguồn khác nhau, lập ra các mối liên kết và rút ra các kết luận. Bài tập báo chí Học sinh được giao nhiệm vụ, với tư cách nhà báo tiến hành lập báo cáo về những hiện tượng hoặc những cuộc tranh luận hiện tại cùng với những bối cảnh nền và tác động của chúng. Để thực hiện nhiệm vụ này họ phải thu thập thông tin và xử lý chúng thành một bản tin, một bài phóng sự, một bài bình luận hoặc một dạng bài viết báo kiểu khác. Lập kế hoạch và thiết kế (nhiệm vụ thiết kế) Học sinh phải tạo ra một sản phẩm hoặc phác thảo kế hoạch cho một dự định. Những mục đích và hướng dẫn chỉ đạo sẽ được miêu tả trong đề bài. Lập ra các sản phẩm sáng tạo (bài tập sáng tạo) Nhiệm vụ của người học là chuyển đổi những thông tin đã xử lý thành một sản phẩm sáng tạo, ví dụ một bức tranh, một tiết mục kịch, một tác phẩm châm biếm, một tấm áp phích, một trò chơi, một nhật ký mô phỏng hoặc một bài hát. Lập đề xuất thống nhất (nhiệm vụ tạo lập sự đồng thuận) Những đề tài nhất định sẽ được thảo luận theo cách tranh luận. Mọi người sẽ ủng hộ các quan điểm khác nhau trên cơ sở các hệ thống giá trị khác nhau, các hình dung khác nhau về những điều kiện và hiện tượng nhất định, dẫn đến sự phát triển một đề xuất chung cho một nhóm thính giả cụ thể (có thực hoặc mô phỏng). Thuyết phục những người khác (bài tập thuyết phục) Người học phải tìm kiếm những thông tin hỗ trợ cho quan điểm lựa chọn, phát triển những ví dụ có sức thuyết phục về quan điểm tương ứng. Ví dụ bài trình bày trước một ủy ban, bài thuyết trình trong phiên xử tại tòa án (mô phỏng), viết các bức thư, các bài bình luận hoặc các công bố báo chí, lập một áp phích hoặc một đoạn phim video, trong khi đó vấn đề sẽ luôn luôn là thuyết phục những người được đề cập. Tự biết mình (bài tập tự biết mình) Các bài tập kiểu này đòi hỏi người học xử lý những câu hỏi liên quan đến bản thân cá nhân mình mà đối với chúng không có những câu trả lời nhanh chóng. Các bài tập loại này có thể suy ra từ việc xem xét các mục tiêu cá nhân, những mong muốn về nghề nghiệp và các triển vọng của cuộc sống, các vấn đề tranh cãi về đạo lý và đạo đức, các quan điểm về các đổi mới kỹ thuật, về văn hoá và nghệ thuật [...]... với học tập bằng phương pháp dạy học truyền thống như thế nào? - Quá trình sử dụng WebQuest trong dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật 10 nâng cao THPT có phù hợp với thực tế giảng dạy ở trường phổ thông hay chưa? Việc thực nghiệm sẽ giúp trả lời những câu hỏi trên và tìm ra những thiếu sót của đề tài để kịp thời chỉnh lí, bổ sung cho hoàn thiện Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật. .. kích thích tính tự học của học sinh, giúp học sinh tìm hiểu bài trước khi lên lớp Với các đặc điểm thiết kế như vậy, WebQuest đã bước đầu đạt được những yêu cầu về đổi mới phương pháp: - Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, tăng cường tính chủ động sáng tạo trong học tập, kích thích tính tự giác trong học tập - Hiện đại hóa phương thức dạy học với điều kiện thiết bị dạy học đáp ứng được yêu... thuyết khoa học mà đề tài đặt ra, kiểm tra hiệu quả của việc vận dụng kĩ thuật WebQuest dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật 10 nâng cao THPT Kết quả thực nghiệm sư phạm phải trả lời các câu hỏi sau: - Việc vận dụng kĩ thuật WebQuest có góp phần nâng cao hứng thú học tập và tăng cường các hoạt động học tập của học sinh hay không? - Chất lượng học tập của học sinh trong quá trình học tập vận... khu vực Quan niệm học để biết, học để làm, học để khẳng định mình và học để chung sống với cộng đồng đang gặp phải vật cản lớn bởi cơ sở vật chất không đảm bảo nhất là thiết bị dạy học vừa thiếu, vừa kém chất lượng Chương “sóng ánh sáng” trong chương trình Vật lý 12 có nội dung hấp dẫn, lý thú, lại gần gũi, cần thiết cho cuộc sóng hiện đại Dạy học chương này đòi hỏi thiết bị dạy học để làm thí nghiệm,... lượng dạy học vật theo phương pháp dạy học mới ở trường phổ thông 3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm Trong quá trình thực nghiệm sư phạm chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tổ chức hoạt động tự học một bài trong chương “sóng ánh sáng” Vật 12 cơ bản THPT cho các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm Các lớp thực nghiệm: Sử dụng WebQuest Các lớp đối chứng: Sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống... cầu cơ bản của quá trình dạy học, tạo môi trường dạy học chủ động, tích cực, phù hợp với việc triển khai lý thuyết về các phương pháp dạy học hiện đại - Việc thiết kế WebQuest không đòi hỏi cao ở người thiết kế và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tin học - Tuy nhiên, việc thiết kế được WebQuest đáp ứng được các yêu cầu: đa dạng, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho cả học sinh và giáo viên thì... sao cho học sinh nhìn vào đó có thể hình dung được nội dung bài học, đồng thời cung cấp các trang web để học sinh dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến bài học - Mỗi trang WebQuest là một chuỗi các hoạt động dạy và học, các yêu cầu của cả giáo viên và học sinh cần phải đạt được trong bài học đó - Qua mỗi WebQuest học sinh được rèn luyện nhiều kĩ năng, làm tăng tính tích cực, chủ động trong học tập,... quả học tập và xử lý kết quả thu được của các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng 3.2 Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm 3.2.1 Đối tượng của thực nghiệm sư phạm Các bài dạy học trong chương “sóng” Vật 12 cơ bản THPT có vận dụng kĩ thuật WebQuest 3.2.2 Nội dung của thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong học kì II năm học 20112012 đối với học sinh lớp 12 của trường THPT. .. khả năng vận dụng kiến thức của bài dạy 3.4 Kết quả thực nghiệm sư phạm 3.4.1 Nhận xét tiến trình dạy học Qua kết quả quan sát của giáo viên và các giáo sinh thực tập dự giờ, chúng tôi rút ra được một số nhận xét sau: Đối với các lớp đối chứng, tổ chức dạy học truyền thống có thí nghiệm trực quan Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình và phương pháp mô hình Học sinh có trả lời câu hỏi giáo viên... với các lớp đối chứng, các câu trả lời của học sinh thường lấy nguyên từ của sách giáo khoa Vì sự chuẩn bị của học sinh ít, nên để đảm bảo thời gian giáo viên thuyết trình còn nhiều Như vậy, giờ dạy ở các lớp thực nghiệm với WebQuest đã phát huy được tính tích cực, chủ động trong hoạt động tự học của học sinh, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học 3.4.2 Đánh giá kết quả thực nghiệm 3.4.2.1 . NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ – THPT CỒN TIÊN Chương I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG KĨ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1 WebQuest và ứng dụng của webquest trong dạy học Cùng. những phương pháp cụ thể khác nhau. Với tư cách là một phương pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest như sau: WebQuest là một phương pháp dạy học mới, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy. đơn vị nội dung dạy học được xây dựng để sử dụng phương pháp này, và là trang WebQuest được đưa lên mạng. Khi gọi WebQuest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp,

Ngày đăng: 28/05/2014, 09:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan