Tư duy hệ thống và đổi mới tư duy (P1)

16 945 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 17:09

Thế kỷ 20 vừa đi qua và những thành tựu khoa học to lớn mà loài người đạt được trong thế kỷ đó đã làm đảo lộn nhiều hiểu biết vốn có của chúng ta về những vấn đề cơ bản như không gian v 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Những công hiến của Aristote đã góp phần hình thành nhiều - Tư duy hệ thống và đổi mới tư duy (P1)

h.

ững công hiến của Aristote đã góp phần hình thành nhiều Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan