0

Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)

191 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 20:48

Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc)Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc) ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG BỘ MÔN KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG -o0o - BÁO CÁO THỰC TẬP Cán hướng dẫn: KS Đỗ Hồng Tiến KS Vũ Văn Hoan KS Nguyễn Nhật Quang Sinh viên thực hiện: Huỳnh Quốc Huy MSSV: 1913509 Lớp: GT19HK GVHD: TS Lê Thị Hồng Hiếu TS Đặng Lê Quang Cơ quan thực tập: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M&C) TP VŨNG TÀU, tháng 07 năm 2022 Lời cam kết Tôi cam kết: - Đây báo cáo thực tập thực - Các số liệu, kết nêu báo cáo trung thực - Các đoạn trích dẫn số liệu kết sử dụng để so sánh báo cáo dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết tơi Lời cảm ơn Thực tập ngồi trường xem nội dung quan trọng trình đào tạo trường Đại học Bách khoa nói chung khoa Kỹ thuật Giao thơng nói riêng Đây hội để sinh viên tìm hiểu, học tập kiến thức mới, làm quen với công việc người kỹ sư, đồng thời tạo tiền đề cho trình làm Luận văn tốt nghiệp sau Từ mục tiêu trên, định chọn thực tập Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) Hồn thành Báo cáo thực tập khơng có cố gắng riêng thân, mà đồng thời , quan trọng giảng dạy hướng dẫn tận tình anh chị kỹ sư thuộc Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) thời gian tuần vừa qua Đầu tiên xin gửi lởi cảm ơn chân thành tới anh chị phòng Thiết kế tạo điều kiện q trình học hỏi, nâng cao khơng kiến thức chun mơn mà cịn văn hóa, tác phong làm việc người kỹ sư nơi công sở Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: KS Đỗ Hồng Tiến – Tổ trưởng Tổ Kết cấu Xây dựng KS Vũ Văn Hoan – Tổ phó Tổ Kết cấu Xây dựng KS Nguyễn Nhật Quang – Kỹ sư Kết cấu KS Nguyễn Lam Hân - Kỹ sư Kết cấu KS Nguyễn Thị Kiều Trang – Kỹ sư Kết cấu Tên sinh viên Huỳnh Quốc Huy – iii – Mục lục LỜI CAM KẾT II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC HÌNH ẢNH VIII DANH MỤC BẢNG BIỂU XIII CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC 1.1.1 Giới thiệu chung Tổng Công ty 1.1.2 Các lĩnh vực hoạt động 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 1.2 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động – dịch vụ 1.2.3 Năng lực, nguồn lực 1.2.4 Cơ cấu tổ chức 12 1.2.5 Phòng thiết kế - PTSC M&C 15 1.2.6 Các dự án Công ty 18 CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI CƠNG TRÌNH BIỂN 26 2.1 Các loại kết cấu cơng trình ngồi khơi 26 2.1.1 Kết cấu cố định 28 2.1.2 Kết cấu mềm 32 2.1.3 Kết cấu 35 2.2 Các loại kết cấu cơng trình mỏ dầu 40 2.2.1 Giàn đầu giếng 40 2.2.2 Subsea Wellhead 41 2.2.3 Giàn xử lý trung tâm 42 2.3 Kết cấu điện gió ngồi khơi (Offshore Wind Turbine) 43 – iv – 2.3.1 Giới thiệu hệ thống điện gió ngồi khơi 43 2.3.2 Các phận tuabin gió 44 2.3.3 Kết cấu móng tuabin gió ngồi khơi 46 CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ THI CƠNG CƠNG TRÌNH BIỂN 55 3.1 Tổng quan q trình thi cơng Cơng trình biển 55 3.2 Giai đoạn thi công bờ (Fabrication) 56 3.2.1 Các phương pháp tổ chức thi công 56 3.2.2 Quy trình thi cơng khối chân đế 58 3.3 Hạ thủy xuống phương tiện (Load out) 61 3.3.1 Hạ thủy KCĐ kéo trượt 61 3.3.2 Hạ thủy KCĐ cẩu 64 3.3.3 Hạ thủy KCĐ Trailer 66 3.4 Vận chuyển (Transportation) 68 3.5 Lắp đặt (Installation offshore) 70 3.5.1 Đánh chìm KCĐ 70 3.5.2 Dựng chân đế đứng (Jacket Up-ending) 74 3.5.3 On-bottom Stability 75 3.5.4 Đóng cọc (Pile driving) 76 3.5.5 Lắp đặt thượng tầng (Topside) 77 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 78 4.1 Giới thiệu phương pháp phần tữ hữu hạn 78 4.2 Phần tử 79 4.2.1 Kết cấu 79 4.2.2 Hàm chuyển vị 79 4.2.3 Phương trình hàm dạng 80 4.2.4 Bài tập áp dụng 80 4.3 Hệ giàn 85 4.3.1 Kết cấu giàn 85 4.3.2 Hệ tọa độ giàn 86 4.3.3 Ma trận độ cứng phần tử 87 4.3.4 Ứng suất 87 4.3.5 Bài tập hệ 88 –v– 4.4 Phần tử dầm 98 4.4.1 Kết cấu dầm khung 98 4.4.2 Thế 98 4.4.3 Hàm dạng Hermite 99 4.4.4 Ma trận độ cứng phần tử dầm 99 4.4.5 Quy đổi lực nút .100 4.4.6 Tính moment uốn lực cắt 102 4.4.7 Bài tập phần tử dầm 102 CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM SACS 109 5.1 Phần mềm SACS 109 5.2 Các loại tải trọng tốn kết cấu cơng trình biển 111 5.2.1 Tải trọng môi trường 111 5.2.2 Tải trọng kết cấu 121 5.2.3 Tổ hợp tải trọng 122 5.3 Modelling Basic Jacket phần mềm SACS 124 5.3.1 Số liệu đầu vào 124 5.3.2 Lập mơ hình tính: Structural Modelling 126 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MODEL JACKETS 137 6.1 Khai báo tải trọng .137 6.1.1 Tải trọng thân 137 6.1.2 Trọng lượng Deck (Area weight) 138 6.1.3 Equipment loads 140 6.1.4 Misc weight on the deck and the jacket .140 6.1.5 Environment loads 143 6.2 Phân tích Linear Static Analysis 148 6.2.1 Quy trình phân tích 148 6.2.2 Phân tích đánh giá kết .150 CHƯƠNG THAM QUAN CÔNG TRƯỜNG 165 7.1 Nội quy công trường 165 7.2 Tìm hiểu cách bố trí mặt thi cơng cơng trình bãi lắp .166 – vi – 7.3 Phương án thi công Dự án SHWE Jacket phương pháp quay lật PANEL 167 7.4 Các công việc thi công dự án HSWE Jacket 168 7.4.1 Gia cơng khí .168 7.4.2 Thi công lắp ráp 169 7.4.3 Công tác hàn 170 7.4.4 Cơng tác chống ăn mịn 172 CHƯƠNG KẾT LUẬN 173 8.1 Kết đạt .173 8.2 Những hạn chế .174 8.3 Phương hướng phát triển .174 TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCES 175 – vii – Danh mục hình ảnh Hình 1-1 Trụ sở Tổng Cơng ty PTSC Hình 1-2 Sơ đồ cấu tổ chức PTSC Hình 1-3 Vị trí PTSC M&C tập đồn dầu khí Việt Nam Hình 1-4 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty PTSC M&C 12 Hình 1-5 Sơ đồ tổ chức phịng thiết kế 15 Hình 2-1 Một số dạng cơng trình ngồi khơi 27 Hình 2-2 Kết cấu Jacket 29 Hình 2-3 Kết cấu trọng lực 30 Hình 2-4 Kết cấu tự nâng (Jack up) 31 Hình 2-5 Guyed Tower 32 Hình 2-6 Articulated Platform 34 Hình 2-7 Compliant Tower 35 Hình 2-8 Spar flatfroms 36 Hình 2-9 Semisubmersible 37 Hình 2-10 Cấu tạo FPSO 38 Hình 2-11 Mơ hình Tesion leg Platform 39 Hình 2-12 Giàn khoan dầu Thỏ Trắng 40 Hình 2-13 Hệ thống Subsea Wellhead 41 Hình 2-14 Giàn xử lý trung tâm Sao Vàng Đại Nguyệt 42 Hình 2-15 Hệ thống Turbin gió 43 Hình 2-16 Cấu tạo Turbin gió 44 Hình 2-17 Các loại móng Turbin gió 45 Hình 2-18 Các loại kết cấu móng theo độ sâu 46 Hình 2-19 Phân loại kết cấu móng 46 – viii – Hình 2-20 Kết cấu móng dựa trọng lực 47 Hình 2-21 Móng monopile 48 Hình 2-22 Móng Tripod 49 Hình 2-23 Móng Jacket 51 Hình 2-24 Kết cấu móng dạng 52 Hình 3-1 Bố trí gối đỡ thi cơng panel 58 Hình 3-2 Cấu tạo gối đỡ 59 Hình 3-3 Mặt quay lật Panel 59 Hình 3-4 Mặt đứng quay lật Panel 60 Hình 3-5 Chống Panel sau quay lật 60 Hình 3-6 Lắp vách ngăn 61 Hình 3-7 Cáu tạo máng trượt 62 Hình 3-8 Quá trình hạ thủy kéo trượt 62 Hình 3-9 Kéo chân đế mép cảng 63 Hình 3-10 Đưa chân đế xuống sà lan 63 Hình 3-11 Quá trình thực tế đưa KCĐ xuống sà lan 64 Hình 3-12 Cẩu nhấc KCĐ 65 Hình 3-13 Nâng KCĐ xuống sà lan 66 Hình 3-14 Trailer 67 Hình 3-15 Vận chuyển KCĐ trailer 67 Hình 3-16 Đưa KCĐ xuống sà lan trailer 68 Hình 3-17 A launch barge 68 Hình 3-18 Launch truss 69 Hình 3-19 Seafastening 69 Hình 3-20 Quá trình Launching 71 Hình 3-21 Micoperi 7000 72 – ix – Hình 3-22 Nâng KCĐ cẩu 73 Hình 3-23 Hệ thống Ballast 74 Hình 3-24 Up-ending by crane 75 Hình 3-25 Q trình đóng cọc 76 Hình 3-26 Các phương pháp lắp đặt thượng tầng 77 Hình 3-27 Foat over 77 Hình 4-1 Kết tính chuyển vị cho Ansys 82 Hình 4-2 Kết tính ứng suất cho Ansys 85 Hình 4-3 Tính chuyển vị theo phương Y giàn Ansys 92 Hình 4-4 Tính chuyển vị theo phương X giàn Ansys 92 Hình 4-5 Kết ứng suất giàn Ansys 93 Hình 4-6 Kết chuyển vị tổng giàn Ansys 96 Hình 4-7 Kết chuyển vị theo phương X Ansys 96 Hình 4-8 Kết chuyển vị theo phương Y Ansys 97 Hình 4-9 Kết ứng suất giàn Ansys 97 Hình 4-10 Kết tính tốn chuyển vị dầm Ansys 104 Hình 4-11 Kết tính tốn phản lực nút Ansys 104 Hình 4-12 Kết tính tốn moment dầm Ansys 104 Hình 4-13 Kết cúa chuyển vị tổng Ansys 106 Hình 4-14 Kết chuyển vị độ võng nút B Ansys 107 Hình 4-15 Kết độ võng nút C Ansys 107 Hình 5-1 Các ứng dụng phần mềm SACS 110 Hình 5-2 Tính tốn cho nhiều tốn 111 Hình 5-3 Wave symbols 114 Hình 5-4 Wave theory selection graph 115 Hình 5-5 Modelling of random seas 115 –x– Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập - JOINT 4103 4104 302X 202X 201X 403X 303X 203X 402X 103X 401X 102X 101X 301X 4108 4107 4106 4105 102L 104L 3109 3106 3110 401L 3105 4100 4101 3104 404L 403L 103L 407F 3100 3103 3108 402L 301L 3107 405F 302L 101L 308F 304L 2100 Join unity check **JOINT CAN SUMMARY** (UNITY CHECK ORDER) **************** ORIGINAL ************* ***************** DESIGN ************** DIAMETER (CM) THICKNESS (CM) YLD STR (N/MM2) UC DIAMETER (CM) THICKNESS (CM) YLD STR (N/MM2) UC 45.720 1.270 248.200 1.086 45.720 1.588 248.200 0.485 45.720 1.270 248.200 1.039 45.720 1.588 248.200 0.473 45.720 1.905 248.200 0.910 45.720 1.905 248.200 0.910 50.800 1.905 248.200 0.878 50.800 1.905 248.200 0.878 50.800 1.905 248.200 0.807 50.800 1.905 248.200 0.807 45.720 1.905 248.200 0.783 45.720 1.905 248.200 0.783 45.720 1.905 248.200 0.780 45.720 1.905 248.200 0.780 50.800 1.905 248.200 0.695 50.800 1.905 248.200 0.695 50.800 1.905 248.200 0.679 50.800 1.905 248.200 0.679 71.120 1.905 248.200 0.645 71.120 1.905 248.200 0.645 71.120 1.905 248.200 0.615 71.120 1.905 248.200 0.615 71.120 1.905 248.200 0.588 71.120 1.905 248.200 0.588 71.120 1.905 248.200 0.587 71.120 1.905 248.200 0.587 45.720 1.905 248.200 0.553 45.720 1.905 248.200 0.553 40.640 1.270 248.200 0.490 40.640 1.270 248.200 0.490 40.640 1.270 248.200 0.440 40.640 1.270 248.200 0.440 45.720 1.270 248.200 0.347 45.720 0.953 248.200 0.984 45.720 1.270 248.200 0.343 45.720 0.953 248.200 0.974 123.190 4.445 345.000 0.339 123.190 1.588 345.000 0.968 123.190 4.445 345.000 0.338 123.190 2.223 345.000 0.935 40.640 1.270 248.200 0.337 40.640 0.953 248.200 0.916 45.720 1.270 248.200 0.337 45.720 0.953 248.200 0.975 40.640 1.270 248.200 0.326 40.640 0.953 248.200 0.885 123.190 4.445 345.000 0.321 123.190 2.858 345.000 0.801 45.720 1.270 248.200 0.317 45.720 0.953 248.200 0.929 45.720 1.270 248.200 0.304 45.720 1.270 248.200 0.304 45.720 1.270 248.200 0.290 45.720 1.270 248.200 0.290 45.720 1.270 248.200 0.285 45.720 1.270 248.200 0.285 123.190 4.445 345.000 0.282 123.190 2.540 345.000 0.802 123.190 4.445 345.000 0.279 123.190 2.540 345.000 0.860 123.190 4.445 345.000 0.260 123.190 1.905 345.000 0.995 32.385 0.953 248.000 0.252 32.385 0.953 248.000 0.252 45.720 1.270 248.200 0.230 45.720 1.270 248.200 0.230 45.720 1.270 248.200 0.228 45.720 1.270 248.200 0.228 40.640 1.270 248.200 0.226 40.640 0.953 248.200 0.556 123.190 4.445 345.000 0.225 123.190 2.223 345.000 0.934 123.190 4.445 345.000 0.221 123.190 1.905 345.000 0.931 40.640 1.270 248.200 0.220 40.640 0.953 248.200 0.522 32.385 0.953 248.000 0.217 32.385 0.953 248.000 0.217 123.190 4.445 345.000 0.203 123.190 1.905 345.000 0.851 123.190 4.445 345.000 0.202 123.190 1.905 345.000 0.684 32.385 0.953 248.000 0.195 32.385 0.953 248.000 0.195 123.190 4.445 345.000 0.193 123.190 1.905 345.000 0.978 50.800 1.270 248.200 0.188 50.800 0.953 248.200 0.369 Bảng 6-6 Joint unity check Nhận xét: Nút 4103 4104 có UC > nên nút bị phá hoại, cần gia cường cách tăng chiều dày ống lên mm Sau tăng chiều dày ống hệ số UC = 0.482 Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 163 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Hình 6-16 Trước sau tăng độ dày ống Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 164 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thơng Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Chương THAM QUAN CƠNG TRƯỜNG 7.1 Nội quy cơng trường Tồn cán bộ, cơng nhân trực tiếp làm việc, thi công phạm vi công trường phải tuân thủ tốt tất quy định đảm bảo an toàn lao động - - - - Trong phạm vi cơng trường, ngun tắc an tồn đặt lên hàng đầu Khi bước vào phạm vi công trường phải đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ: áo bảo hộ, quần bảo hộ (trừ trường hợp mặc quần bò), giày bảo hộ, mũ kính bảo hộ Khơng phép vào khu vực có biển báo nguy hiểm Di chuyển công trường, đến khu vực quy định Khi thi cơng cao phải có biện pháp an toàn đảm bảo, phải bắc giáo chắn an toàn, kiểm tra kỹ ván bắc để đứng, đảm bảo không bị mục, mọt hay dập, vỡ, nứt Tất công nhân công trường không tổ chức uống rượu, đánh bạc bỏ nơi khác ca trực, phải thường xuyên tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản công trường Cấm hút thuốc hay sử dụng lửa hở công trường Tất người công trường phải tuân thủ đầy đủ thực nội quy công trường Trong thi công cần dùng điện phải kéo đến nơi nối lại dây có điện, người khơng có trách nhiệm tuyệt đối khơng tự động sửa chữa, phải báo cho người phụ trách điện giải Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 165 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập 7.2 Tìm hiểu cách bố trí mặt thi cơng cơng trình bãi lắp Qua lần quan sát thực tế ngồi cơng trường nhận thấy mặt bố trí sở tạo điều kiện thuận lợi cho q trình thi cơng dự án cho nhân viên làm việc công trường, đồng thời qua kiểm sốt cơng việc thực Ngồi cách bố trí cịn giảm tối đa công việc chồng chéo làm ảnh hưởng lẫn dẫn đến chậm tiến độ thi công, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người, thiết bị sản phẩm chế tạo công trường Từ thực tế ta thấy quãng đường từ nguồn vật liệu tới nơi thi cơng bố trí cách ngắn bảo đảm cho việc thi công diễn liên tục không bị ngắt quãng Hầu hết công tác thi công cắt gọt kim loại, mài, hàn… bố trí gần chân cơng trình, cịn công việc khác sơn phủ, chế tạo ống đỡ, gối đỡ,… thực phân xưởng bố trí gần cơng trình Hình 7-1 Bãi chế tạo Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 166 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Hình 7-2 Nhà xưởng 7.3 Phương án thi công Dự án SHWE Jacket phương pháp quay lật PANEL Thi công chế tạo KCĐ theo phương pháp quay lật Panel thi công chế tạo trước hai Panel A Panel B hệ thống gối đỡ thiết kế sẵn Sau chế tạo xong tiến hành quay lật Panel, đưa Panel vị trí thẳng đứng tiến hành lắp dựng mặt ngang Cuối người ta tiến hành lắp dựng không gian cùa Panel Panel 2, sau lắp xong khơng gian tiến hành lắp ráp phận phụ khác KCĐ sàn, anốt, ống dẫn hướng… Hình 7-3 Sử dụng cẩu để quay lật HSWE Jacket Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 167 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Thi công chế tạo KCĐ phương pháp quay lật Panel có nhiều ưu điểm: - Tất cấu kiện khối chân đế chế tạo thấp, ta sử dụng trạm hàn tự động ngồi cơng trường để hàn, cơng tác cắt ống chế tạo ống hồn tồn thực ngồi cơng trường tiến hành chế tạo nhiều cấu kiện lúc Do vậy, ta đẩy nhanh tiến độ thi cơng, đồng thời tận dụng tối đa thiết bị máy móc nhân lực sẵn có cách hiệu - Hệ thống giàn giáo phục vụ thi cơng hạn chế cơng tác kiểm tra kích thước kiểm tra chất lượng mối hàn kiểm sốt tốt - Phương pháp thi cơng mang lại hiệu kinh tế cao ➔ Từ ưu nhược điểm phương pháp thi công KCĐ phân tích ta nhận thấy KCĐ dàn HSWE thi công theo phương pháp quay lật Panel mang lại hiệu kinh tế cao đặc biệt phù hợp với yêu cầu tiến độ mà nhà thầu đưa giai đoạn cao điểm dịch bệnh Covid-19 7.4 Các công việc thi công dự án HSWE Jacket 7.4.1 Gia cơng khí Cắt ống thép từ ống thép dài thành cấu kiện, gia công đầu ống theo quy trình hàn, uốn, tạo hình cho cấu kiện với độ sai lệch không vượt giá trị cho phép, gia cơng loại giá đỡ Hình 7-4 Ống thép Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 168 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Tại nút giao cắt ống với dầm cần thiết kế cặp vòng tăng cứng (Ring plate) để tăng khả chịu cắt cho ống Nội lực dầm lấy với tổ hợp cho tổng lực tác dụng lên cánh dầm lớn trạng thái: Vận hành, hạ thủy, vận chuyển cẩu lắp Hình 7-5 Ring plate 7.4.2 Thi cơng lắp ráp Các cấu kiện đưa vào vị trí định vị theo thiết kế giá lắp tạm thời Việc gá lắp cho định vị cấu kiện thiết kế để tiến hành hàn liên kết Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 169 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Việc gá lắp bao gồm việc lắp cấu kiện nhỏ chế tạo nút, cấu kiện lớn Panel, mặt ngang có trọng lượng đến vài trăm Hình 7-6 Lắp ráp kết cấu cho giàn HSWE Hình 7-7 Chế tạo ống thép 7.4.3 Công tác hàn Hàn cơng tác quan trọng q trình thi cơng, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cơng trình Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 170 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Công tác hàn phải thực theo quy định “Quy trình hàn” duyệt Các mối hàn nút, cấu tạo cho đảm bảo chịu lực giảm thiểu khả tập trung ứng suất Để kiểm soát chất lượng mối hàn cần phải có quy trình hàn phù hợp quy định từ vật liệu hàn, phương pháp hàn, gia công chuẩn bị bề mặt, phương pháp gia nhiệt trước sau hàn, tay nghề thợ hàn,… cần trú trọng Hình 7-8 Quá trình hàn ống thép phân xưởng Hình 7-9 Quá trình gia nhiệt phân xưởng Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 171 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập 7.4.4 Cơng tác chống ăn mịn Các ống làm theo tiêu chuẩn sơn lớp đồng thời lắp thêm Anode Hình 7-10 Anode Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 172 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thơng Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Chương KẾT LUẬN Sau tuần thực tập Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí hàng hải (PTSC M&C), tơi hồn thành “Báo cáo thực tập” Tôi tự nhận thấy báo cáo thực tập có mặt đạt số vấn đề hạn chế sau: 8.1 Kết đạt • Có nhìn tổng quan sở thực tập: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) Học hỏi tác phong làm việc, văn hóa người kỹ sư • Tìm hiểu kiến thức loại kết cấu cơng trình ngồi khơi giàn khoan, hệ thống điện gió,… Đồng thời, nắm trình xây dựng thiết kế, thi cơng, hạ thủy, vận chuyển lắp đặt cho loại cơng trình • Phân tích đánh giá tồn phần tử thanh, giàn, dầm phương pháp phần tử hữu hạn phân tích phần mềm Ansys • Xác định đầy đủ trường hợp tải trọng tác động lên cơng trình q trình thiết kế vận hành • Mơ kết cấu cơng trình phần mềm SACS chun dụng để tính tốn cơng trình biển (mơ hình kết cấu, tải trọng,…) • Phân tích tĩnh kết cấu khối chân đế nhiều điều kiện vận hành khác Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 173 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập 8.2 Những hạn chế • Kiến thức cơng trình biển kiến thức sinh viên ngành Hàng không nên số từ ngữ chuyên ngành báo báo chưa thực rõ nghĩa • Đối với phần mềm SACS, thực tốn phân tích tĩnh kết cấu, cịn có nhiều toán thiết kế chi tiết kết cấu giàn khoan như: toán nâng, toán vận chuyển, tốn lắp đăt, tốn mỏi… • Chưa tối ưu hóa kết cấu sau phân tích kiểm tra kết cấu • Các bước kiểm tra thiết kế thực hành số vị trí điển hình 8.3 Phương hướng phát triển • Đối với phần tử nút không thỏa tiêu chuẩn bền dẫn đến bị phá hủy Bằng việc gia tăng độ dày hay thay đổi tiết diện dầm phần mềm Sacs, song ta thiết kế gia cường tăng cứng (Web Stiffener Design) theo tiêu chuẩn AISC từ việc mơ tính tốn phần mềm Ansys, điều giảm đáng kể chi phí so với việc thay trực tiếp phần tử không thỏa độ bền Đồng thời, giải pháp thích hợp cho nhiều tốn kết cấu Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 174 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Tài liệu tham khảo - References [1] Mohamed A El-Reedy, Ph.D, "Marine Structural Design Calculations,"2018 [2] S Chandrasekaran, ”Dynamic Analysis and Design of Offshore Structure", Springer, 2018 [3] S Bhattacharya, "Design of Foundations for Offshore Wind Turbines", Wiley, 2019 [4] S K Chakrabarti, "Handbook of Offshore Engineer", Elsevier, 2005 [5] P G S d Abreu, "Offshore Foundations: Technologies, Design, and Application" [6] M.-H K Jieyan Chen, "Review of Recent Offshore Wind Turbine Research and Optimization Methodologies in Their Design," 2021 [7] T Rattanapat, "Fabrication of Offshore Platform" [8] EAWA, "Floating Offshore Wind Turbine: Installation, Operation, Maintenance, and Decommissioning Challenges" [9] Prakash Bahadur Thapa, "Offshore Fixed platform design In-place analysis", Memorial University Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 175 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập [10] Dr S NALLAYARASU, "Offshore Structures Analysis and design (Using SACS)", Indian Institute of Technology Madras Chennai 600 036, India, [11] SACS training, "OFFSHORE STRUCTURAL DESIGN & ANALYSIS SYSTEM BY ENGINEERING DYNAMICS, INC", 2011 [12] Hướng dẫn Sử dụng chương trình Sacs V5.2 Phần - Mơ Hình Kết Cấu Tải Trọng - Tổng Cơng ty Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam - Cơng Ty Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải (Phòng thiết kế) [13] PVE - ST - SPR - 010_Lifting Analysis Procedure_Rev A [14] EDI - SACS training, Singapore 2009 [15] Klaus – Jurgen Bathe (1996), Finite Element procedures Part one, Prentice – Hall International, Inc, 484 trang [16] Klaus – Jurgen Bathe (1996), Finite Element procedures Part two, Prentice – Hall International, Inc, 553 trang [17] Ray W.Clough, Joseph Penzien(1993), Dynamics of Structures (Tái lần thứ 2), McGraw-Hill Book Company, Inc [18] Yang, King Hay, "Material Laws and Properties," in Basic Finite Element Method as Applied to Injury Biomechanics, 2017, p 238 [19] O.C Zienkiewicz-R.L Taylor (1991), The finite element method (four edition) Volume 2, McGraw-Hill Book Company, Inc, 807 trang [20] P Kelly, "Viscoelasticity," in Solid Mechanics Part 1, 2015, pp 283-337 [21] Fancey, Kelvin S., "A Latch-based Weibull Model For Polymeric Creep and Recovery," Purdue University Libraries, 2015 Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 176 Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập [22] Nguyễn Tiến Khương, "Thiết kế chi tiết chân đế thượng tầng dàn Hải Sư Tử Trắng", thực tập tốt nghiệp, 2011 [23] Hồ Đức Đạt, "Thiết kế chi tiết khối thượng tầng, chân đế giàn Hải Sư Tử Đen", thực tập tốt nghiệp, 2011 [24] Đồng Văn Nhường, "Quy trình cơng nghệ tổ chức thi công chân đế giàn RUBYB", đồ án tốt nghiệp, 2012 [25] Nguyễn Mạnh Tuấn, "Tính tốn phân tích hạ thủy khối chân đế Chim Sáo", đồ án tốt nghiệp, 2009 [26] Phạm Văn Toán, "Thiết kế kỹ thuật thi công giàn đỡ đầu giếng", đồ án tốt nghiệp, 2011 [27] James M Gere, Barry J Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, 2009 Huỳnh Quốc Huy – GT19HK 177 ... chức PTSC 1.2 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 1.2.1 Q trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC (PTSC M&C) đơn vị chủ lực Tổng Công ty Cổ... ? ?Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC? ?? Huỳnh Quốc Huy – GT19HK Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập Hình... thông Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C Báo cáo thực tập • Dịch vụ thử khơng phá huỷ (NDT) • Dịch vụ Xử lý nhiệt sau hàn (Post Weld Heat Treatment-PWHT) dịch vụ Pre-Heat • Dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập cơ quan thực tập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải ptsc (ptsc mc),