0

Bài giảng CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 QUYẾT TOÁN THUẾ 2014

162 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 23:51

Slide 1 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 QUYẾT TOÁN THUẾ 2014 Điện thoại tư vấn đăng ký sử dụng, gia hạn chữ ký số 0988 555 247 – 0982 508 345 Hà Nội, tháng 03 năm 2015 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY[.] CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 QUYẾT TOÁN THUẾ 2014 Điện thoại tư vấn đăng ký sử dụng, gia hạn chữ ký số : 0988 555 247 – 0982 508 345 Hà Nội, tháng 03 năm 2015 NỘI DUNG TRÌNH BÀY I Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; II Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Chính phủ; III Một số điểm Thơng tư số 26/2015/TTBTC ngày 27/02/2015 Bộ Tài chính; IV Những vấn đề cần quan tâm toán thuế TNDN thuế TNCN năm 2014; V Cải cách Hiện đại hố ngành thuế Thủ Phần I Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội LUẬT 71 SỬA ĐỔI ➢ Thuế TNDN: Luật số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH13 ➢ Thuế TNCN: Luật số 04/2007/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung số 26/2012/QH13 ➢ Thuế GTGT: Luật số 13/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH13 ➢ Thuế Tài nguyên: Luật số 45/2009/QH12 ➢ Luật QLT: Luật số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung số 21/2012/QH13 I THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Bổ sung vào khoản Điều thu nhập miễn thuế thu nhập từ chế biến nông sản hợp tác xã; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản doanh nghiệp địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Bổ sung vào điểm a khoản Điều khoản chi trừ khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp Bỏ điểm m Khoản Điều quy định mức khống chế tỷ lệ 15% chi phí trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị… I THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Bổ sung vào nhóm thu nhập hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% 15 năm, miễn thuế năm giảm 50% năm đối với: + Thu nhập doanh nghiệp từ thực dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, đáp ứng tiêu chí sản phẩm cơng nghiệp hỗ trợ + Thu nhập doanh nghiệp từ thực dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dự án khai thác khống sản, có quy mơ vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải thẩm định theo quy định Luật Công nghệ cao, Luật khoa học công nghệ, thực giải ngân không năm kể từ ngày phép đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư I THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Bổ sung vào nhóm thu nhập áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nơng, thủy sản địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ni trồng lâm sản địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn Bổ sung thêm nhóm thu nhập áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% thu nhập doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến lĩnh vực nông nghiệp thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Bổ sung tiêu chí để kéo dài thời gian ưu đãi thuế TNDN dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư thời gian kéo dài thêm không mười lăm năm II THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Quy định tính thuế TNCN thu nhập cá nhân kinh doanh theo tỷ lệ % doanh thu tính thuế Riêng thu nhập cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 tr.đồng/năm trở xuống nộp thuế TNCN Miễn thuế TNCN đối với: + Thu nhập từ tiền lương, tiền công thuyền viên người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế + Thu nhập cá nhân chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu cá nhân làm việc tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ II THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Quy định tỷ lệ tính thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 0,1% giá chuyển nhượng lần Quy định tỷ lệ tính thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 2% giá chuyển nhượng lần III THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Bổ sung vào Điều đối tượng không chịu thuế GTGT sau: “3a Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác;” 10 Phần V CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH THUẾ THỦ ĐƠ – KHAI THUẾ, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 148 I KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC Kết thực Khai thuế điện tử (từ 11/2009 đến hết ngày 05/03/2015) Số DN đ· thực Tổng số tờ khai đ· khai thuế nộp theo phương điện tử thức điện tử Cục Thuế Hà Ni 113.914 5.597.478 Tng 63 Cc Thu toàn quc 149 546.731 21.121.248 I KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC Kết thực Nộp thuế điện tử (đến hết ngày 05/03/2015) Số DN đ· thực Tổng số tiền thuế đ· đăng ký nộp theo phương NTĐT với CQT thức điện tử (VND) 150 Cục Thuế Hà Nội 15.199 6.538.290.733.392 Tng 18 Cc Thu toàn quc 39.198 14.263.982.320.135 II KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ Để phục vụ tốt cho Người nộp thuế làm sở để cung cấp dịch vụ thuế điện tử khác, Tổng cục Thuế thực nâng cấp hệ thống khai thuế qua mạng đáp ứng liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng (định dạng chuẩn XML) Chuẩn định dạng liệu XML chuẩn liệu phổ biến, sử dụng rộng rãi giới, với nhiều ưu điểm giúp đơn giản hoá việc trao đổi liệu, dễ dàng mã hố tìm kiếm thơng tin Việc sử dụng chuẩn XML giúp giảm dung lượng lưu trữ hồ sơ, kiểm soát liệu chặt chẽ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, xác, giúp tăng tốc độ hệ thống, tránh 151 nghẽn mạng II KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ Lợi ích NNT, sử dụng định dạng XML: ➢Giảm dung lượng hồ sơ khai thuế điện tử giúp việc gửi hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, giảm dung lượng lưu trữ máy trạm người nộp thuế hệ thống quan thuế (do dung lượng tệp tờ khai định dạng XML giảm từ 10 đến 20 lần so với tệp tờ khai định dạng PDF) ➢Tăng tốc độ đọc, xử lý file ➢Dễ dàng việc quản lý file liệu ➢Giảm thiểu lỗi gửi, nhận xử lý tờ khai điện tử ➢Đảm bảo tính xác, chặt chẽ an toàn liệu q trình gửi, nhận thơng tin 152 II KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ NNT cần thực hiện: ➢Cài đặt ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên 3.3.0 trở lên phần mềm kế toán DN, phần mềm hỗ trợ kê khai đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN … có hỗ trợ kết xuất tờ khai định dạng XML theo quy định Tổng cục Thuế ➢Cài đặt ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer), giúp hiển thị tờ khai dạng chuẩn XML theo mẫu Bộ Tài quy định ➢Sử dụng chức Kê khai phần mềm hỗ trợ kê khai để lập tờ khai thuế, sau chọn kết xuât XML, thực ký điện tử gửi tờ khai XML đến quan thuế 153 II KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ Lộ trình triển khai Tổng cục Thuế: ➢Từ tháng 09-12/2014: Hệ thống KTQM tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng liệu cũ (PDF/Mã vạch) hồ sơ thuế theo định dạng liệu (XML) Hồ sơ thuế kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Báo cáo ấn theo Thơng tư số 39/2014/TT-BTC; Báo cáo tài chính; Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN ➢Từ tháng 12/2014-03/2015: Hệ thống KTQM trì việc tiếp nhận định dạng hồ sơ thuế cũ (PDF/Mã vạch) (XML) Bổ sung hồ sơ thuế hỗ trợ định dạng XML gồm: Các tờ khai tốn theo Thơng tư 156/2013/TT-BTC; Các thơng báo thuế, thông báo giao dịch T-VAN ➢Từ tháng 04/2015, hệ thống tiếp nhận hồ sơ thuế theo 154 định dạng liệu (XML) III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ➢ Thực Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/08/2014 Thủ tướng Chính phủ; ➢ Thực Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014 Tổng cục Thuế; Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV, Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Quân đội MBbank, Nông nghiệp Agribank, Công thương Vietinbank triển khai Hệ thống Nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin Tổng cục Thuế http://kekhaithue.gdt.gov.vn tổ chức, doanh nghiệp địa bàn thay cho hình thức nộp thuế trực tiếp quầy giao dịch 155 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Điều kiện thực nộp thuế qua mạng Internet - Đang hoạt động thực khai thuế điện tử qua Cổng thơng tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn Tổng cục Thuế - Có mở tài khoản toán 05 Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV, Ngoại thương VN Vietcombank, Quân đội MBbank, Nông nghiệp Agribank, Công thương Vietinbank Cục Thuế Hà Nội Ngân hàng hỗ trợ Người nộp thuế hoàn thiện thủ tục đăng ký chi nhánh, phòng giao dịch hệ thống Ngân hàng BIDV, VCB, MB, AGR, VTB trụ sở Doanh nghiệp 156 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Lợi ích Người nộp thuế - Thực thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24h x 7ngày địa điểm có kết nối Internet Được ngân hàng xác nhận kết giao dịch sau gửi GNT điện tử qua mạng - Tiết kiệm chi phí lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ thực nghĩa vụ thuế - Có thể truy cập Cổng thơng tin điện tử Cơ quan thuế để xem, in, tải thông báo, giấy nộp tiền điện tử nộp Giám sát quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình thực nộp NSNN qua tài khoản - Được sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng khác NHTM 157 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Thủ tục đăng ký thời gian thực hiện: Bước 1: Đăng ký với quan Thuế NNT đăng nhập Cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn user khai thuế điện tử, chọn chức Nộp thuế - Đăng ký nộp thuế điện tử - nhập thông tin điện thoại, email, serial chứng thư số (Có thể đăng ký thêm thiết bị chứng thư số dùng riêng cho nộp thuế điện tử; sử dụng chung thiết bị chứng thư số dùng để khai thuế điện tử hàng tháng) 158 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Bước 2: Đăng ký với Ngân hàng - NNT tải đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với NH tương ứng Cổng thông tin ngành Thuế http://kekhaithue.gdt.gov.vn website 05 NH nói - NNT điền đầy đủ thơng tin, ký đóng dấu nộp Chi nhánh Ngân hàng nơi mở tài khoản, liên lạc để Chi nhánh Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản cử cán đến DN thu nhận trực tiếp hỗ trợ hoàn thành thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử - Sau Chi nhánh Ngân hàng xác nhận đăng ký, NNT nhận thơng báo hồn thành đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua email đăng ký kèm với mật đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử 159 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Thao tác nộp thuế điện tử - NNT đăng nhập Cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn user khai thuế điện tử, chọn chức Nộp thuế - Lập giấy nộp tiền điện tử (GNT), ký số gửi đến Cổng thông tin điện tử Cơ quan thuế - NHTM kiểm tra t.tin GNT NNT thực trích nợ tài khoản NNT để chuyển tiền vào NSNN thông tin GNT NNT hợp lệ tài khoản NNT đủ số dư - Ngay sau NHTM hoàn thành việc trích nợ tài khoản NNT, NNT nhận thơng báo xác nhận hoàn thành giao dịch NTĐT chứng từ nộp thuế điện tử có chữ ký số NHTM NNT tham khảo tài liệu, slide, video clip hướng dẫn tồn quy trình thao tác nộp thuế điện tử Cổng thông tin Cục Thuế Hà Nội - địa http://hanoi.gdt.gov.vn 160 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Bảo mật an tồn thơng tin Việc nộp thuế điện tử NH đảm bảo thuận tiện, miễn phí, hỗ trợ Doanh nghiệp tối đa từ khâu mở tài khoản, hoàn thiện thủ tục đăng ký dịch vụ - trình thực thao tác - xác nhận kết nộp ngân sách thành công,… cam kết đảm bảo tất giao dịch trích nợ từ tài khoản Doanh nghiệp để nộp thuế điện tử thực an toàn, bảo mật, đầy đủ, xác, quy định pháp luật NNT tìm hiểu thêm thơng tin liên quan Cổng thông tin điện tử TCT http://kekhaithue.gdt.gov.vn, website Ngân hàng BIDV, VCB, MB, AGR, VTB; liên hệ với Phòng/ Chi cục Thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh Ngân hàng BIDV, VCB, MB, AGR, VTB nơi NNT mở tài khoản để hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời 161 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Quảng cáo: Thời gian sử dụng Giá Chứng thư số ☐ Năm ( Tặng 04 tháng) ☐ Năm(Tặng 08 tháng) ☐ Năm (Tặng 12 tháng) 1.485.000 1.530.000 2.376.000 450.000 450.000 Miễn phí 1.485.000 2.178.000 2.376.000 200.000 700.000 876.000 Số tiền phải Thanh toán 1.285.000 1.478.000 1.500.000 Tổng thời gian dịch vụ 16 Tháng 32 Tháng 48 Tháng Giá VINA-CA Token Tổng giá (Đã VAT) Chiết khấu Bảng giá chi tiết đăng ký ( Lưu ý :Xuất hóa đơn theo nguyên giá hợp đồng bao gồm VAT token USB, số tiền chiết khấu toán tiền mặt ngồi hóa đơn) Mọi hồ sơ thủ tục, đăng ký với quan thuế, hải quan làm hết Doanh nghiệp Anh/chị nhận thiết bị kê khai qua website tổng cục thuế : http://kekhaithue.gdt.gov.vn Liên hệ : Nguyễn Hoàng Giang 0982 508 345 162 ... 71 /2014/ QH13 ngày 26/11 /2014; II Nghị định số 12 /2015/ NĐ-CP ngày 12/02 /2015 Chính phủ; III Một số điểm Thông tư số 26 /2015/ TTBTC ngày 27/02 /2015 Bộ Tài chính; IV Những vấn đề cần quan tâm toán thuế. .. cần quan tâm toán thuế TNDN thuế TNCN năm 2014; V Cải cách Hiện đại hoá ngành thuế Thủ đô Phần I Luật số 71 /2014/ QH13 ngày 26/11 /2014 Quốc hội LUẬT 71 SỬA ĐỔI ➢ Thuế TNDN: Luật số 14/2008/QH12,... tượng miễn thuế tài nguyên sang đối tượng không chịu thuế tài nguyên 11 V LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 1a khoản Điều 31 Hồ sơ khai thuế, theo hồ sơ khai thuế loại thuế khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 QUYẾT TOÁN THUẾ 2014,