0

Đề Cương Tiếng Việt Thực Hành

13 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 23:32

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH Câu 1 "Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc" Hãy phân tích câu nói trên của Bác Hồ TV[.] ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH Câu 1: "Tiếng Việt thứ cải vô lâu đời vơ q báu dân tộc".Hãy phân tích câu nói Bác Hồ TV đời,hình thành và phát triển cùng tiến trình lịch sử văn hóa VN.Cùng chung số phận với đất nước,TV cũng đã từng bị chèn ép, bị tước mất vai trò và vị thế chức ngôn ngữ quốc gia trước cách mạng tháng 8/1945.Từ nước VN mới đời, Tiếng Việt đã thành ngôn ngữ dùng chung, ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ giáo dục của quốc gia VN đa dân tộc.Tiếng Việt đã hoàn thành xứng đáng chức đối nội,đối ngoại,chức là: phương tiện giao tiếp,tư duy,là phương tiện sáng tạo,cố định văn hóa thành văn của VN.//VN là một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử.Trong quá trình hình thành và phát triển để tạo diện mạo ngày nay,dân tộc đã phải trải qua nhiều thăng trầm,nhiều biến đổi vẫn giữ được bản săc văn hóa của mình.TV là công cụ giao tiếp,công cụ tư của dân tộc đã gắn liền với trang sử vẻ vang đó.Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc,TV tồn tại vị thế song ngữ bất bình đẳng tiếng Hán làm ngôn ngữ chính còn TV chỉ dùng sinh hoạt giao tiếp bình thường của nhân dân.Chữ Nôm-thứ chữ người Việt sáng tạo từ TK13cũng phải trải qua nhiều thăng trầm và bị nhiều gián đoạn.Nhìn chung chữ Nôm vẫn vị lép vế bên cạnh chữ Hán và bị xem là thứ chữ "nôm na mách qué".Trong suốt một thời gian dài các triều đại phong kiến,TV và chữ Nôm nằm vị thế bị chèn ép,bị lấn áp,bị đối sử bất bình đẳng.//Tình hình càng trở nên nặng nề đất nước ta, ngôn ngữ và văn tự có thêm yêu tố mới-tiếng Pháp và ách thống trị của thực dân Pháp cùng với chữ Quốc ngữ(thứ chữ các cố đạo phương Tây sáng tạo từ cuối TK16).Vào khoảng TK18,chữ Quốc ngữ được dùng nhiều kèm theo là sự áp đặt của tiếng Phápvà chữ Pháp.Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính thức công báo,các văn bản nhà nước thống trị Nam Kỳ,một phần các sứ bảo hộ Trung Kỳ và bán bảo hộ Bắc Kỳ và được sử dụng trường học Pháp–Việt.Cuối thế kỷ 19, song song với chữ Hán và Nôm, chữ Quốc ngữ cũng bắt đầu xuất hiện các loại hình báo chí đầu tiên ở Việt Nam Đến cách mạng tháng 8/1945, nước Việt Nam chính thức dành được độc lập, từ vị thế bị chèn ép, Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia và đảm nhiệm nhiều chức quan trọng mà nó cần phải có.//Tuy trải qua nhiều biến cố lịch sử, Tiếng Việt vẫn giữ nguyên bản sắc ngôn ngữ của mình đồng thời phát triển phong phú bằng cách thu nạp vào nó những yếu tố ngoại nhập qua sự tiếp xúc, biến đổi những yếu tố đó cho phù hợp với những đặc thù ngôn ngữ của mình Dó đó Tiếng Việt xứng đáng làm phương tiện giao tiếp và phương tiện tư của dân tộc Tiếng Việt trở thành công cụ đoàn kết và phát triển đất nước Tiếng Việt không chỉ là công cụ phát triển văn hóa thành văn mà còn với cấu trúc, chức đa dạng đảm nhiệm, Tiếng Việt có thể sánh ngang với các ngôn ngữ lớn của các dân tộc khác thế giới Tiếng Việt là di sản văn hóa vô cùng to lớn và quý báu của dân tợc và đất nước Việt Nam Vai trị của Tiếng Việt: - Tiếng Việt đảm nhiệm các chức xã hội, thể hiện ở khía cạnh sau: + Tiếng Việt là phương tiện giao tiếp chính thức của nước Việt Nam mọi lĩnh vực, là phương tiện giao tiếp chính thức của người Việt Nam Cụ thể là: Tiếng Việt được dùng mọi lĩnh vực của quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, đời sống, đặc biệt là giáo dục Ngoài ra, Tiếng Việt còn là phương tiện giao tiếp đối ngoại, là ngôn ngữ chính thức của quốc gia được sử dụng ngoại giao, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực khoa học chuyên sâu + Ngay sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, nghị định của Bộ quốc gia giáo dục ký ngày 10/9/1946 có viết: "Từ nay, tất cả các khóa học đều dạy bằng Tiếng Việt" Kể từ đó đến nay, Tiếng việt là phương tiện giao tiếp, là công cụ để dạy học nhà trường Không chỉ những mận non, tiểu học mà cả các cấp đào tạo Đại học, đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ đều dùng đến Tiếng Việt + Là phương tiện giao tiếp, tư quan trọng nhất, Tiếng Việt đã từ lâu trở thành chất liệu sáng tạo nghệ thuật để tạo nên những sáng tác văn học dân gian, văn chương bác học Với sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam và Tiếng Việt, văn học Việt Nam đã phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ với thể loại đa dạng và hiện đại, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng + Tiếng Việt không chỉ là phương tiện kết nối người Việt với người Việt, người Việt với trí thức dân tộc, trí thức nhân loại mà còn là phương tiện kết nối người Việt với bạn bè năm châu Tiếng Việt là ngôn ngữ ngày càng nhiều người nước ngoài học, nghiên cứu, được coi là phương tiện cho cần thiết cho người nước ngoài họ muốn tìm hiểu, nghiên cứu hay công tác công việc với người Việt Nam Tiếng Việt đã và được khẳng định vị trí của mình trường quốc tế - Tiếng Việt thể hiện tư tình cảm, văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện ở khía cạnh sau đây: + Tiếng Việt thể hiện rõ cách cảm, cách nghĩ của người Việt Nam tức là nói lên sự suy nghĩ cảm xúc bằng Tiếng Việt Ví dụ: Dùng ca dao, dân ca tiếng Việt Cành tre năm bảy cành tre Có yêu lấy đừng nghe bạn bè + Tiếng Việt thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam Ví dụ: Qua hệ thống điệu, ta có thể thấy được một nét văn hóa đó là người Việt Nam rất ưa tính nhạc Như để diễn tả trạng thái nhẹ nhàng, người Việt thường dùng các dấu bằng, huyền Tương tư nâng lòng lên chơi vơi Cần nhấn mạnh rằng Tiếng Việt đóng vai trò to lớn tổ chức và phát triển xã hội ở Việt Nam Xã hội Việt Nam không thể thiếu Tiếng Việt Đó là công cụ góp phần đoàn kết các dân tộc lãnh thổ Việt Nam, là nhân tố gắn kết triệu kiều bào ở nước ngoài với quê hương, với đất nước Xã hội Việt Nam không thể thiếu Tiếng Việt việc tổ chữc, trì và phát triển xã hội giữ gìn bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực quốc tế Câu 2: Nêu đặc điểm giống khác tóm tắt văn tóm tắt đoạn văn? Phân biệt cách tóm tắt đoạn văn có câu chủ đề đoạn văn khơng có câu chủ đề * Đặc điểm giớng và khác giữa tóm tắt văn bản và tóm tắt đoạn văn: - Giống nhau: Đây đều là những hình thức rút ngắn về mặt nội dung cũng hình thức để thuận tiện cho việc trình bày, trích dẫn, thuật lại - Khác nhau: Tóm tắt văn bản là rút gọn nội dung và hình thức của văn bản chính chỉ giữ lại phần cốt yếu nhất, mục đích nhất định, dựa vào nội dung của toàn bộ văn bản để tóm tắt Tóm tắt đoạn văn là lược bỏ những ý phụ chỉ giữ lại những ý chính nhất của cả đoạn văn, tóm tắt đoạn văn dựa vào câu chủ đề của từng đoạn vặn để tóm tắt * Phân biệt cách tóm tắt văn bản có câu chủ đề và đoạn văn không có câu chủ đề: - Cách tóm tắt đoạn văn có câu chủ để: + Đọc kỹ và xác định câu chủ đề + Đọc toàn bộ đoạn văn và tóm tắt lại thành câu nêu lên ý của cả đoạn văn đó - Cách tóm tắt đoạn văn không có câu chủ đề: + Đọc kỹ và xác định ý của từng câu cụ thể và mối liên hệ giữa các câu, các ý để qua đó tìm câu chủ đề của đoạn văn + Xác định chủ đề của đoạn văn và viết chủ đề thành một câu ngắn gọn Câu 3: Tổng thuật văn gì? So sánh tởng tḥt văn tóm tắt văn bản? * Tổng thuật văn bản: Tổng thuật văn bản nêu lên những nội dung khái quát, bản, thường là tổng hợp từ một số văn bản có liên quan đến nhằm mục đích nhất định nào đó * So sánh tổng thuật văn bản và tóm tắt văn bản: - Giống nhau: Đều rút ngắn độ dài văn bản, đưa dạng chính văn bản về dạng tối giản, giữ lại những nội dung bản nhất, đều nhằm mục đích nhất định (giới thiệu, phân tích ) - Khác nhau: Yêu cầu của tổng thuật văn bản cao so với tóm tắt văn bản + Tóm tắt văn bản yêu cầu bám sát nội dung chính văn, thường chỉ thực hiện văn bản Tóm tắt văn bản chỉ tóm tắt văn bản + Tổng thuật văn bản có cách thể hiện cao hơn, khái quát hơn, đối tượng phức tạp hơn, rộng Tổng thuật văn bản là tổng thuật từ văn bản trở lên Câu 4: Nêu mục đích, yêu cầu bước lập đề cương văn Đề cương văn bản là những ý tưởng chính về văn bản của người viết được sắp xếp theo mợt trình tự nhất định Đó chính là q trình tìm ý và sắp xếp ý văn bản Đề cương văn bản được gọi là dàn bài hay kết cấu văn bản * Mục đích lập đề cương văn bản: - Phác thảo nội dung tổng thể làm cho văn bản có định hướng rõ ràng - Giúp cho người viết chọn lọc, sắp xếp nội dung theo một tuần tự nhất định - Tạo sở để chuẩn bị viết văn bản để tránh lạc đề * Yêu cầu lập đề cương văn bản: - Đề cương phải phù hợp với các định hướng chuẩn bị viết văn bản (viết cho ai? viết để làm gì?) - Phải đảm bảo tính tuần tự hệ thống chặt chẽ - Phải đảm bảo tính cân đối, hài hòa, thích hợp với vai trò vị trí của chúng tổng thể văn bản - Phải ngắn gọn, rõ gàng * Các bước lập đề cương văn bản: - B1: Xác định thể loại văn bản: Phải trả lời được câu hỏi: Đề cương này chuẩn bị viết cho văn bản nào? Văn bản hành chính, báo chí hay văn bản khoa học Mỗi loại văn bản phải chú ý tới thể thức, nội dung cần trình bày để đảm bảo tính phù hợp - B2: Chia nội dung đề cương thành phần: Mở đầu, thân bài, kết luận Mỗi phần có một vai trò, đặc điểm yêu cầu nhất định - B3: Xác định rõ nội dung từng phần Cụ thể là: + Xác định trọng tâm của văn bản (chủ đề văn bản) + Xác định nội dung từng phần + Trong phần triển khai (thân bài) phải xác định được các ý lớn, ý nhỏ, các ý chi tiết ) - B4: Sắp xếp các ý theo một hệ thống (2 cách): Là sắp xếp theo trình tự khách quan (quan hệ nội tại, logic, thời gian, không gian ) hoặc sắp xếp theo trình tự chủ quan (ý chính - ý phụ, ý quan trọng - ý bổ sung, ý lớn - ý nhỏ) - B5: Trình bày đề cương: + Đặt tiêu đề, mục đề cho các phần, các ý đề cương, phải đảm bảo tính logic, hài hòa, cân xứng + Dùng các kí hiệu theo trình tự từ lớn tới nhỏ, nhất quán từ đầu đến cuối Câu 5: Trình bày yêu cầu viết văn hồn thiện văn bản? Vai trị đề cương đối với thực hành viết văn bản? * Các yêu cầu viết văn bản: - Phải bán sát đề cương Mục đích bám sát là để khỏi lạc đề, lạc trọng tâm - Phải chú trọng đặc điểm về yêu cầu, chức của từng phần văn bản - Phải huy động tri thức, hiểu biết của mình để phát triển các ý thành các ý lớn, ý nhỏ - Đảm bảo mối liên quan giữa các ý, các phần, đồng thời chú ý tính mạch lạc, tính liên kết giữa các phần làm cho các ý, các phần có sự liên kết chặt chẽ - Trong quá trình viết có thể điều chỉnh trật tự các ý, có thể bổ sung các ý còn thiều hoặc lược bớt những nội dung trùng lặp không cần thiết * Yêu cầu hoàn thiện văn bản: - Kiểm tra nội dung văn bản: + Giữa đề cương và nội dung trình bày văn bản đã phù hợp với chưa? + Chủ đề của văn bản đã rõ chưa? Các ý văn bản đã làm rõ cho chủ đề chưa? + Tính hệ thống, logic giữa các mặt các phần văn bản hợp lý chưa? - Kiểm tra hình thức: + Xem xét dung lượng và nội dung của văn bản: Độ dài đã phù hợp với nội dung chưa? + Giữa các phần mở bài, thân bài, kết luận đã cân đối chưa? + Các phương tiện liên kết đã sử dụng đúng chưa? + Có các loại lỡi thường gặp viết văn bản hay không? Nếu có thì chữa lại cho đúng * Vai trò của đề cương đối với thực hành viết văn bản: Đề cương là những ý tưởng chính của người viết được sắp xếp theo một trình tự nhất định Đó chính là quá trình tìm ý và sắp xếp ý Đề cương còn được gọi là dàn bài hay kết cấu Mục đích lập đề cương: - Phác thảo nội dung tổng thể để có định hướng rõ ràng - Giúp cho người viết chọn lọc, sắp xếp nội dung theo một tuần tự nhất định - Tạo sở để chuẩn bị viết tránh lạc đề Câu 6: Nêu mục đích, nguyên tắc, quy trình xây dựng đoạn văn? * Mục đích xây dựng đoạn văn (2 mục đích): - Củng cố lại lý thuyết, rèn luyện khả phân tích đoạn văn, dựng đoạn văn, viết đoạn văn hoàn chỉnh - Giúp thực hành tốt việc sử dụng ngôn ngữ nhà trường * Nguyên tắc xây dựng đoạn văn (3 mục đích): - Vì đoạn văn là một phần của văn bản phải làm để viết đoạn văn, các đoạn không bị rời rạc - Một đoạn văn phải thể hiện một tiểu chủ đề của văn bản, không nên viết những đoạn văn sai chuẩn mực về hình thức, cấu tạo - Mỗi đoạn văn phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của văn bản * Quy trình xây dựng văn bản (6 bước): - B1: Xác định loại văn bản chuẩn bị viết thuộc loại nào? - B2: Xác định vị trí của đoạn văn văn bản? - B3: Xác định kiểu cấu tạo của đoạn văn: Đoạn văn có câu chủ đề hay đoạn văn không có câu chủ đề - B4: Xác định cách lập luận đoạn văn: Quy nạp, diễn dịch, song hành, móc xích - B5: Bắt tay vào viết đoạn văn - B6: Kiểm tra lại văn bản sau viết Câu 7: Yêu cầu viết câu văn bản? Các lỗi thường gặp câu? * Yêu cầu của viết câu văn bản: - Yêu cầu về mặt hình thức cấu tạo: + Câu phải có hình thức nhất định Khi viết câu phải đúng quy tắc về chính tả + Câu phải có cấu tạo ngữ pháp nhất định theo quy tắc của ngữ pháp tiếng Việt hiện Khi viết câu văn bản cần lưu ý quan hệ ngữ pháp giữa các câu - Yêu cầu về nội dung, ý nghĩa: + Mỗi câu phải có một ý nào đó tức là phải thẻ hiện một tư tưởng tình cảm nào đó để người đọc, người nghe nhận được thông tin + Mỗi câu phải hợp vơi ngữ cảnh, vơi logic của khách quan, của xã hội - Yêu cầu về phong cách văn bản: + Mỗi câu phải phù hợp với loại văn bản nghĩa là câu thuộc văn bản nào: Khoa học, hành chính, nghệ thuật, báo chí + Mỗi câu phải phù hợp với đối tượng giao tiếp, bối cảnh giao tiếp * Các lỗi thường gặp về câu: - Lỗi về cấu tạo ngữ pháp (2 loại): + Thiếu thành phần chính của câu + Thiếu thành phần phụ câu - Lỗi về dấu câu - Lỗi về quan hệ ngữ nghĩa (3 loại): + Câu sai với thực tế + Câu diễn đạt không logic + Không biết tách ý nên nghĩa của câu không rõ ràng - Lỗi về liên kết giữa cá câu - Lỗi về phong cách Câu 8: Các kiểu chuyển đởi vị trí cách diễn đạt câu? tách câu? ghép câu? * Các kiểu chuyển đổi vị trí và cách diễn đạt câu Có kiểu chuyển đổi vị trí và cách diễn đạt câu thường gặp: - Chuyển đổi vị trí của thành phần chính: Chủ ngữ, vị ngữ - Chuyển đổi vị trí của thành phần phụ câu 10 - Chuyển đổi kiểu câu: Chủ động ↔ bị động, trực tiếp ↔ gián tiếp - Chuyển đổi cách diễn đạt * Tách câu, ghép câu, tỉnh lược câu: - Tách câu là tách một phần nào đó của câu thành câu riêng - Ghép câu là ghép câu trở lên thành câu - Tỉnh lược câu là lược bỏ những thành phần đã có ở câu trước không cần lặp lại ở những câu sau để tránh dư thừa Câu 9: Yêu cầu việc dùng từ văn bản? Những lưu ý lựa chọn từ ngữ? * Yêu cầu của việc dùng từ văn bản: - Dùng từ phải đúng về hình thức và cấu tạo từ Khi viết mỗi t ừ c ó quy tắc về hình thức chữ viết nhất định,chữ viết phải đc ghi xác - Dùng từ phải đúng về nợi dung, ngữ nghĩa.Từ ngữ phải có nội dung nhất định,nd đó làm thành nghĩa của từ,nghĩa của từ sở để cấu tạo câu có ý nghĩa mang nợi dung thơng báo nhất định + Từ phải thể hiện chính xác nội dung cần thể hiện,tức mỡi t ừ nói hay viết phải rõ ràng đúng nội dung cần diễn đạt + Từ phải phù hợp sắc thái biểu cảm + Từ dùng phải đúng phong cách văn bản.Từ phải phù hợp với phong cách giao tiếp phong cách văn bản - Dùng từ phải đúng về quan hệ kết hợp - dùng từ phải đảm bảo tính hệ thớng văn bản - dùng từ tránh hiện tượng lặp từ ,hư từ,ko cần thiết bệnh sáo dỗng công thức * Những lưu ý lựa chọn từ ngữ 11 - Sự lựa chọn thường diễn với từ gần nghĩa hay đồng nghĩa.Các từ có hình thức âm cấu tạo khác nội dung ý nghĩa gần hoặc giống nhau.Tuy thế t ừ ngữ đó vẫn có sắc thái ý ngiã khác nhau,hoặc pham vi ý ngiã khác - Sự lựa chọn có thể diễn với những từ ko gần nghĩa, đờng nghĩa lại có thể thay thế cho đc câu văn, vb ở cần chọn từ phải phù hợp quan hệ kết hợp với những từ xung quanh, vừa diễn tả xác nd cần biểu đạt,vừa mang sắc thái tinh tế đáp ứng những yêu cầu khác việc dùng từ - sự lựa chọn có thể nhằm thoả mãn nhu cầu phân biệt mức độ ý ngiã khác or cần phục vụ cho nhip điệu câu văn, văn bản.trong truờng hợp lựa chọn bớ trí sắp xếp với từ tiếng từ tiếng lại điều cần thiết Câu 10: Các lỗi dùng từ tả thường gặp: Trong viết có thể gặp nhiều loại lỡi về mặt dùng từ tả.Các lỡi thường gặp gồm: * Các lỗi dùng từ thường gặp: - lỗi về nội dung ngữ nghĩa thường gặp: + dùng sai từ đồng nghĩa vd:Văn học dụng cụ đấu tranh giai cấp ( Vũ khí) + dùng sai từ hán việt vd: Phu nhân lớp trưởng vừa chợ về (vợ) + dùng từ ko hợp với logic,vơ lí,ko liên quan vd: Ơng ấy chân cẳng chạy cách thong thả ( vội vã) - lỡi về âm hình thức cấu tạo của từ văn bản - lỗi về kết hợp của từ văn bản - lỗi về phong cách + dùng từ ko phù hợp với hồn cảch nói viết vd: Trong cuộc họp chi bộ Nam phát biểu: “ về vấn đề tao xin có ý kiến sau” + dùng từ ko phù hợp với sắc thái biểu cảm văn bản 12 * Các lỗi về dùng tả thường gặp - lỡi viết sai tả hiện hành được biểu hiện: + lỡi đánh sai vị trí của dấu câu + lỡi ko nắm đc quy tắc phân bớ kí hiệu biểu thị âm + lỗi lẫn lộn phụ âm đầu viết sai phụ âm cuối - lỗi ko nắm đc quy tắc viết hoa Đó ko tuân theo quy tắc viết hoa thông dụng nên chỗ đáng viết hoa ko viết hoa,chỗ ko viết hoa lại viết hoa, đó viết hoa cách tuỳ tiện - lỗi viết tắt :ko tuân theo quy tắc chung mà viết tắt tuỳ tiện - lỡi tả viết sai với phát âm ch̉n: + ko phân biệt đc L N + ko phân biệt đc X S + ko phân biệt đc R, G D + ko phân biệt đc Ch Tr +lỗi viết sai phần vần + lỗi viết sai điệu 13 ... bày yêu cầu viết văn hồn thiện văn bản? Vai trị đề cương đối với thực hành viết văn bản? * Các yêu cầu viết văn bản: - Phải bán sát đề cương Mục đích bám sát là để khỏi lạc đề,... văn bản là tổng thuật từ văn bản trở lên Câu 4: Nêu mục đích, yêu cầu bước lập đề cương văn Đề cương văn bản là những ý tưởng chính về văn bản của người viết được sắp xếp... chính là trình tìm ý và sắp xếp ý văn bản Đề cương văn bản được gọi là dàn bài hay kết cấu văn bản * Mục đích lập đề cương văn bản: - Phác thảo nội dung tổng thể làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Tiếng Việt Thực Hành,