0

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ )

47 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 23:16

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page Hà Nội, 2021 MỤC LỤC Nội dung Trang I Quy định cố vấn học tập II Thông tin cần biết Địa cần biết Email & Website Hướng dẫn sử dụng Portal giảng viên Hỏi – đáp nhanh III Quy trình nghiệp vụ cố vấn học tập theo năm học Sinh hoạt đầu khóa Chương trình đào tạo tiến trình đào tạo Học môn điều kiện: Ngoại ngữ Giáo dục thể chất; Quốc phòng An – ninh; Kĩ bổ trợ Đăng ký học phần Học vụ (Bảo lưu, buộc học, xin học) Thi – Đánh giá kết học phần Đào tạo ngành Xét tốt nghiệp Các vấn đề khác (….) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page QUY ĐỊNH VỀ CƠNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP (Trích Quy chế đào tạo đại học ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐĐHQGHN ngày 25/12/2014 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Điều 31: Cố vấn học tập Cố vấn học tập giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, có năm trực tiếp giảng dạy, am hiểu chương trình đào tạo Chủ nhiệm khoa khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ nhiệm khoa khoa thuộc trường đại học thành viên phân công Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định phương thức tổ chức hoạt động cố vấn học tập Trách nhiệm cố vấn học tập a) Nắm vững chương trình đào tạo, hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp với điều kiện học tập SV mục tiêu, yêu cầu chương trình đào tạo; b) Hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ nghề nghiệp, kỹ bổ trợ cho SV; thường xuyên theo dõi kết học tập SV; c) Giúp đỡ SV giải khó khăn vướng mắc học tập; nhắc nhở SV thấy kết học tập SV giảm sút; d) Phối hợp với phịng Đào tạo, phịng Chính trị Công tác SV, giảng viên đơn vị công tác liên quan để tạo điều kiện cho SV học tập, đánh giá điểm rèn luyện SV Quyền lợi cố vấn học tập a) Được giảm số dạy định mức, hưởng phụ cấp theo quy định đơn vị đào tạo; b) Được bố trí thời gian tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ cố vấn học tập Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page PHÒNG ĐÀO TẠO - Địa liên hệ: 604 nhà E - Số điện thoại: 0243.8585237/ 0243.5575892 - Website Phòng Đào tạo: http://dt.ussh.edu.vn; - Website Tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/ - Email: phongdaotao@sv.ussh.edu.vn - Lịch tiếp sinh viên: Tất ngày tuần, trừ thứ chủ nhật - Liên hệ công việc: Họ tên Trần Thị Thu Hiền Lê Thị Kim Thương Vũ Thị Xuân Hương Kiều Thị Phụ trách - Tổ chức thi học kỳ - Công tác thực tập - Quản lý học vụ: bảo lưu, học, chuyển trường - Xét chuyển đổi chất lượng cao, điểm tương đương - Cấp bảng điểm - Quản lý chấm thi - Quản lý bảng điểm tốt nghiệp - Xây dựng lịch thi - Quản lý Email SV, Portal - Huỷ môn học tự chọn Quản lý môn học trường Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Họ tên Trần Thị Thuỳ Ngân Phạm Văn Huệ Phạm Thị Nguyệt Phụ trách - Xét tốt nghiệp - Hậu kiểm chứng ngoại ngữ - Quản lý môn chung với đơn vị trường ngồi - Hỗ trợ kinh phí ngành khoa học - Quản lý đăng ký học phần - Giảng đường - Kĩ bổ trợ - Quản lý điểm quy - Quản lý đào tạo ngành Page Thu Hà ngồi * Cơng việc phụ trách chun viên thay đổi PHỊNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN - Địa liên hệ: 101 nhà E - Số điện thoại: 0243.8583800 - Lịch tiếp sinh viên: Tất ngày tuần, trừ thứ chủ nhật - Liên hệ công việc: Họ tên Phụ trách Họ tên - Thi đua khen thưởng - Trao đổi SV - Vay vốn Ngân hàng CSXH - Bảo hiểm y tế - Xét trợ cấp khó khăn - Học bổng ngân sách - Chính sách xã hội Nguyễn - Đánh giá điểm rèn luyện SV Thị Tuyết - Đăng ký quản lý thông tin Mai SV website - Xét trợ cấp khó khăn Nguyễn Thanh Mai - Quản lý hồ sơ sinh viên Phụ trách Nguyễn Huyền My - Tư vấn – Hỗ trợ SV - Vay vốn Ngân hàng CSXH - Bảo hiểm y tế - Xét trợ cấp khó khăn * Cơng việc phụ trách chun viên thay đổi ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT KHÁC Phòng Thanh tra – Pháp chế Địa liên hệ Phịng 408 nhà E 0243.8585241 Kế hoạch – Tài Phịng 410 nhà E 0243 5581927 Phịng Hành – Tổng Phòng 401 nhà E hợp 0243.8583799 Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Phụ trách Tiếp nhận xử lý phản hồi học tập giảng dạy Tiếp nhận xử lý phản hồi học phí - Tiếp nhận xử lý phản hồi sở vật chất (phòng học, máy chiếu, quạt, đèn…) Page - Đóng dấu Phịng Nghiên cứu khoa học Phòng 706 nhà E 0243.8588432 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học WEBSITE & EMAIL        Website Trường: http://ussh.vnu.edu.vn Website Casa: http://casa.ussh.vnu.edu.vn Website Tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/ Website học phần: http://lms.ussh.edu.vn Email p.Đào tạo: phongdaotao@ussh.edu.vn Email Phòng CT&CTSV: ctsv@sv.ussh.edu.vn Email tư vấn Casa: casa@ussh.edu.vn Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page BIỂU MẪU ONLINE (Tải biểu mẫu tại: http://dt.ussh.edu.vn https://daotao.vnu.edu.vn) Đơn xin bảo lưu, học, quay trở lại học, chuyển đổi điểm tương đương Đơn xin đăng ký môn học tương đương Đơn xin đăng ký thi bổ sung Đơn xin hậu kiểm chứng Ngoại ngữ Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (thay mất/hỏng) Giấy ủy quyền nhận tốt nghiệp Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp Đơn đề nghị chuyển chương trình đào tạo Đơn đề nghị học phần tương đương tích lũy sở đào tạo khác BIỂU MẪU CĨ SẴN Phịng Đào tạo Phịng Chính trị cơng tác sinh viên Đăng ký cấp bảng điểm học tập Mượn hồ sơ sinh viên Đăng ký in bảng điểm , chứng chỉ, tốt nghiệp Xác nhận sinh viên Đăng ký mượn giảng đường Xin giấy xác nhận để làm thủ tục vay vốn ngân hàng sách Đăng ký huỷ mơn học tự chọn, tự Đơn xin nước Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page HỎI Tra cứu thông tin, biểu mẫu hoạt động đào tạo, xem chương trình đào tạo ngành? ĐÁP Website Phịng Đào tạo: http://dt.ussh.edu.vn Tra cứu thơng tin cá nhân SV, danh sách SV, lịch học, lịch thi, kết học tập SV, Portal: https://daotao.vnu.edu.vn lớp khoá học, biểu mẫu hoạt động đào tạo, đề cương học phần…? SV tiếp nhận tồn thơng tin liên quan Email SV: 18030000@sv.ussh.edu.vn hoạt động nhà trường đâu? SV đóng học phí qua đâu? Thắc mắc học phí đâu? - Tài khoản BIDV (số dư 100.000 đ) - Phịng Kế hoạch – Tài chính, 410 nhà E Thắc mắc tài khoản Email, Portal? Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E Phản hồi tình hình lớp học phần cho ai? (giảng viên không lên lớp, đến muộn, học hộ, chất lượng giảng dạy học tập…) - Hotline 1: 0243.8583257 (Phòng Đào tạo) - Hotline 2: 0243.8585241 (Phòng Thanh tra – Pháp chế, 408 nhà E) Phản hồi sở vật chất giảng đường (quạt, điều hoà, máy chiếu, đèn…) Hotline: 0243.8583799 (Phịng Hành – Tổng hợp, 401 nhà E) Phản hồi thơng tin SV, chế độ sách, học bổng, khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện, vay vốn, bảo hiểm y tế…? Hotline: 0243.85833800 (Phịng Chính trị Công tác SV, 103 nhà E) SV thắc mắc đăng ký học phần, rút/ bổ sung đăng ký học phần, đăng ký học phần tương đương? -Online: Gửi thư Email SV cho Phòng Đào tạo: phongdaotao@sv.ussh.edu.vn - Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E Mượn giảng đường để sinh hoạt, học bù, đổi giảng đường thủ tục nào? - Đăng ký trực tiếp Phòng Đào tạo - Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E Nộp đơn xin bảo lưu, học, thủ tục quay trở lại học sau bảo lưu? - Download biểu mẫu Portal http://dt.ussh.edu.vn - Trực tiếp: Trần Thị Thu Hiền, 604 nhà E Thắc mắc lịch thi học kỳ? Xin thi bổ sung có vấn đề sức khoẻ? - Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi kèm Công bố lịch thi - Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page HỎI Thắc mắc điểm học phần, kết học tập? ĐÁP - Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi kèm Công bố điểm - Trực tiếp: Phạm Thị Nguyệt, 604 nhà E Làm để huỷ kết mơn học tự chọn? (Khi học thừa số tín tự chọn CTĐT) - Đăng ký trực tiếp Phòng Đào tạo - Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E Hậu kiểm chứng Ngoại ngữ (chứng Quốc tế ngoại ngữ khác Tiếng Anh)? - Download biểu mẫu Portal http://dt.ussh.edu.vn - Check mail SV xem tiến trình đào tạo để biết thời điểm hậu kiểm - Trực tiếp:Trần Thị Thuỳ Ngân, 604 nhà E Thắc mắc xét tốt nghiệp (chuẩn đầu ra, kết tốt nghiệp, xếp hạng, hoãn tốt nghiệp) - Trực tiếp: Trần Thị Thuỳ Ngân, 604 nhà E Cấp bảng điểm học tập, bảng điểm tốt nghiệp, in SV? - Đăng ký trực tiếp Phòng Đào tạo Làm để cơng nhận mơn học thay cho cơng trình nghiên cứu khoa học? - Download biểu mẫu Portal http://dt.ussh.edu.vn - Trực tiếp: Trần Thị Thu Hiền, 604 nhà E Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh ngành 2? - Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi kèm Thông báo tuyển sinh ngành - Trực tiếp: Nguyễn Văn Hồng, 604 nhà E Tiếp nhận thắc mắc học tập SV ngành 2? Trực tiếp: Phạm Thị Nguyệt, 604 nhà E Thắc mắc thủ tục miễn, giảm, chứng Giáo dục thể chất nào? Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao, Số 1, Phạm Văn Đồng, Hà Nội Holine: Hà Minh Hải, 0933200804 Thắc mắc thủ tục miễn, giảm, chứng Quốc phòng – An ninh nào? - Trung tâm Quốc Phịng – An ninh (Hồ Lạc) Hotline: Trần Văn Sang, 0977366324 Thắc mắc học Kỹ bổ trợ? Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E Ghi Thông tin cán phụ trách cơng việc thay đổi Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page TÀI KHOẢN PORTAL GIẢNG VIÊN Đăng nhập địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn - Tài khoản: CoVanTG -Mật khẩu: …… Đổi mật khẩu: Đối với lần đăng nhập Hồ sơ SV/Xem điểm SV/ Lịch thi/: + Tra cứu theo Mã SV: Vào mục Hồ sơ SV/Xem điểm SV/Lịch thi > Tìm kiếm theo> Mã SV + Tra cứu theo Tên SV: Vào mục Hồ sơ SV/Xem điểm SV/Lịch thi > Bậc> Đại học> Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khố> Khoa> Ngành> Lớp học> SV Xem thời khoá biểu: +Xem thời khoá biểu trường (thời khố biểu tồn trường): Vào mục Xem thời khố biểu > Chọn TKB > Thời khoá biểu Trường + Xem thời khoá biểu SV Tra cứu theo Mã SV : Xem thời khoá biểu > Chọn TKB > Thời khoá biểu SV> Tìm kiếm theo>Mã SV Tra cứu theo Tên SV : Xem thời khoá biểu > Chọn TKB > Thời khoá biểu SV> Bậc> Đại học> Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khố> Khoa> Ngành> Lớp học> SV Xem đề cương môn học/ Danh sách biểu mẫu Danh sách SV theo lớp Danh sách SV theo lớp>Bậc> Đại học> Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khố> Khoa> Ngành> Lớp học> Danh sách đăng ký môn học: Xem Danh sách SV Danh sách lớp môn học 8.Bảng điểm học kỳ Bảng điểm học kỳ> Khoa> Khoá> Ngành> Lớp> Từ kỳ> Đến kỳ> Xuất Exel Bảng điểm tổng hợp học kỳ: Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ Kính gửi: -Ban giám hiệu Trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn - Phòng Đào tạo Họ tên………………………………… .Ngày sinh…………………… Mã số sinh viên:……………ngành:……… …………… Khoa…………………… Chương trình đào tạo hệ:………………………… ngành:………………………… Thơi học lý do: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kính đề nghị Ban giám hiệu Phòng Đào tạo giải nguyện vọng Em xin chân thành cám ơn Ghi chú: Sinh viên xin thơi học phải hồn thành học phí bồi hồn tồn kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước cấp XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Page 33 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm ĐƠN XIN QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP Kính gửi: -Ban giám hiệu Trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn - Phòng Đào tạo Họ tên………………………………… .Ngày sinh…………………… Mã số sinh viên:……………ngành:……… …………… Khoa…………………… Chương trình đào tạo hệ:………………………… ngành:………………………… Căn vào Quyết định bảo lưu số……… ngày … tháng…… năm………, xin quay trở lại học tập từ học kỳ……năm học……….…….để hoàn thành tồn chương trình đào tạo Trung bình chung học kỳ tích lũy:…………… Số tín tích lũy:……………… Kính đề nghị Ban giám hiệu Phòng Đào tạo giải nguyện vọng Em xin chân thành cám ơn XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Page 34 CHUYỂN ĐỔI SINH VIÊN GIỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC x u ốn g c h u ẩn    Ch u ẩn l ê n CLC H ọc p h ần n â n g ca o (*) đ iểm F Điểm TBC =3.2; đ ạt t r ìn h đ ộ t iến g An h t bậc t r lên Điểm h ọc p h ần t ươn g ứn g với ch ươn g t r ìn h CLC t B t r lên Ý t h ức, đ ạo đ ức t ốt CẦN LÀM GÌ KHI CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CVH T t vấn CTĐT, qu y đ ịn h , qu y ch ế k h i ch u yển đ ổi CTĐT ch o SV P h òn g Đà o t ạo t h ực h iện việc ch u yển điểm h ọc ph ần , h ỗ t r ợ đă n g k ý h ọc ph ần ch o SV Kh oa t h ôn g bá o, t ìm h iểu n gu yện vọn g SV k h i t h ực h iện việc ch u yển đổi CTĐT Sin h viên Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 35 CHUYỂN TRƯỜNG VỀ USSH Có nguyện vọng Đặc biệt Giám đốc VNU định Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh khóa tương ứng SV Việt Nam Khơng thu ộc diện thơi h ọc, truy cứu trách nhiệm hình SV năm th ứ 2, thứ Điểm TBC >=2.5 Đủ điều kiện sức khỏe Sinh viên chuyển trường bảo lưu điểm số tín học phần tích lũy miễn học, miễn thi học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất NẾU có chứng tương đương Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 36 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ Cơng bố lịch thi Portal Thi bổ sung (Nếu có) Quy trình thi kết thúc học phần Nhận phản hồi lịch thi qua biểu mẫu online Chỉnh sửa công bố lịch thi, hình thức thi thức DỰ THI (thẻ SV CMT/ hộ chiếu/ CCCD Cố vấn học tập phổ biến quy chế thi, phương pháp ôn tập cho SV Điều kiện dự thi kết thúc học phần Hồn thành học phí Đi đủ 80% sổ buổi học Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Điểm thành phần lớn Đồng ý giảng viên Dự thi Page 37 THI BỔ SUNG Trước sau ngày thi thức PHỊNG ĐÀO TẠO Gửi mẫu đơn xin thi bổ sung Gửi lý chứng dẫn đến việc hoãn thi -Khám nằm bệnh viện đa khoa - Gia đình có việc hiếu (Gửi lịch thi bổ sung vào Email SV) Trách nhiệm cố vấn học tập Đôn đốc, nhắc nhở SV ý thức học tập Nhắc nhở SV hoàn thành nghĩa vụ học phí Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Tư vấn sinh viên phương pháp học tập thi Phổ biến điều kiện dự thi, quy chế thi Tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện Page 38 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN THI BỔ SUNG Họ tên:………………………… Ngày sinh: …… …………Điện thoại:……………….………… Ngành học:…………………………… Chuyên ngành:…………………….Mã sinh viên:…………… Môn học đề nghị xin thi bổ sung:…………………………………………………… ……………… Lý xin thi bổ sung: ………………………… Gửi kèm đơn : Trân trọng cảm ơn ! Hà nội, ngày………… tháng…… năm 20… Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) -PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN LƯU SAU KHI CĨ TIẾP NHẬN CỦA PHỊNG ĐÀO TẠO Họ tên:………………………… Ngày sinh: …… …………Điện thoại:……………….………… Hệ: Hệ chuẩn; Chất lượng cao; Sư phạm; Đẳng cấp quốc tế Ngành học:……………… ……Chuyên ngành:…………………….Mã sinh viên:…… ……… … Môn học đề nghị xin thi bổ sung:…………………………………………………… ……………… Hà nội, ngày………… tháng…… năm 20… CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 39 QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT VI PHẠM QUY CHẾ THI a) Khiển trách: áp dụng sinh viên phạm lỗi lần nhìn người khác, trao đổi bài, thảo luận thi Sinh viên bị khiển trách thi học phần bị trừ 25% số điểm đạt thi học phần đó; b) Cảnh cáo: áp dụng sinh viên vi phạm lỗi: - Đã bị khiển trách lần thi học phần tiếp tục vi phạm quy định; - Trao đổi làm, giấy nháp với người khác; - Chép người khác Những thi có kết luận giống xử lý nhau, trừ trường hợp người bị xử lý có đủ chứng chứng tỏ thực bị quay cóp thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách Sinh viên bị cảnh cáo thi học phần bị trừ 50% số điểm đạt thi học phần c) Đình thi: áp dụng sinh viên vi phạm lỗi: - Đã bị cảnh cáo lần thi học phần tiếp tục vi phạm quy định; - Sau bóc đề thi bị phát mang theo vật dụng không phép; - Đưa đề thi nhận giải từ vào phịng thi Sinh viên bị kỷ luật đình thi bị điểm không (0) thi học phần phải khỏi phịng thi sau có định đình thi Các hình thức kỷ luật nói cán coi thi lập biên bản, thu tang vật ghi rõ hình thức kỷ luật d) Sinh viên thi hộ nhờ người thi hộ bị kỷ luật mức đình học tập năm vi phạm lần thứ buộc học vi phạm lần thứ hai Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 40 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Thi Công bố điểm thi (sau tuần thi) Phúc khảo giải Công bố điểm sau phúc khảo Thang quy đổi điểm Xếp loại học Điểm TBC tích Thang điểm lực lũy hệ 10 Xuất sắc 3,6 – 4,0 Giỏi 3,2 – 3,59 Khá 2,5 – 3,19 Trung bình 2,0 – 2,49 – 10 8,5 – 8,9 8,0 – 8,4 7,0 – 7,9 6,5 – 6,9 5,5 – 6,4 5,0 – 5,4 4,0 – 4,9 < 4,0 Yếu < 2,0 Chưa đủ điểm đánh giá phận Chưa có kết thi kết thúc học phần Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Điểm chữ Hệ A+ A B+ B C+ C D+ D F I X 3,7 3,5 2,5 1,5 Mức Đạt Không đạt Page 41 HỌC PHẦN ĐƯỢC BẢO LƯU, TƯƠNG ĐƯƠNG Trách nhiệm cố vấn học tập Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên học tập thực nghiêm túc quy chế Tư vấn, định hướng cho sinh viên có kết học tập nhằm giúp cho sinh viên xây dựng, điều chỉnh lựa chọn phương pháp học tập phù hợp đạt hiệu cao Giải đáp, hướng dẫn sinh viên sinh viên gặp khúc mắc Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 42 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG (Dành cho SV tích lũy học phần sở đào tạo khác) Họ tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………… Ngành học:……………………………………………Mã sinh viên:…………… Đã tích lũy học phần sau …………………………………………………… STT Tên học phần Số tín Được công nhận thành học phần tương đương, cụ thể sau: STT Tên học phần Số tín XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Hà nội,ngày….tháng….năm 2019 Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Page 43 ĐÀO TẠO NGÀNH THỨ Trong Đại học Quốc Gia Trong ĐHKHXH&NV BC USSH TLH LUẬT VNU QTH USSH ĐHNN HQHNBH KHQL QTDV DL&LH ĐHGD QUY ĐỊNH Tuyển sinh • Ngành thứ phải khác ngành thứ • Hồn thành học kỳ • Điểm TBC >= 2.0 • Có đơn đề nghị đóng học phí theo quy định Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Học vụ Tốt nghiệp • Tạm dừng học lực yếu chương trình • Xét tốt nghiệp ngành tốt nghiệp ngành • Đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp ngành • Thời gian tối đa hồn thành ngành thời gian tối đa ngành (6 năm) Page 44 XÉT TỐT NGHIỆP Quy trình xét tốt nghiệp CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN QUA EMAL Quy trình xét tốt nghiệp - Tiêu chí bắt buộc - Tiêu chí phụ (Điều 43, quy chế) - Thơng tin SV, Điểm, điều kiện TN PHẢN HỒI TỪ - Hỗn xét tốt nghiệp PHÍA SINH VIÊN - Xét tốt nghiệp bổ sung RA QUYẾT ĐỊNH TỐT - Họp hội đồng ban hành định tốt nghiệp NGHIỆP - Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thời gian chờ - Cấp bảng điểm tốt nghiệp Trách nhiệm cố vấn học tập Phối hợp với Trợ lý đào tạo Rà sốt thơng tin điều kiện xét tốt nghiệp SV Phối hợp với Phòng Đào tạo nhắc nhở sinh viên hạn xét tốt nghiệp Phối hợp với Trợ lý đào tạo nắm bắt thơng tin hỗn xét tốt nghiệp xét tốt nghiệp bổ sung SV Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 45 QUY ĐỊNH VỀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG THỜI GIAN (3-6 NĂM) KHƠNG BỊ TRUY CỨU HÌNH SỰ TÍCH LŨY ĐỦ SỐ TÍN CHỈ THEO CTĐT ĐIỂM TBCTL: CHUẨN (>=2.0); CLC (>=2.5) ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA: NGOẠI NGỮ, GDTC, QP-AN, KĨ NĂNG BỔ TRỢ QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ VỀ MÔN CHUYÊN MÔN XÉT CHẤT LƯỢNG CAO > CHUẨN KHÔNG ĐỦ ĐK XÉT TỐT NGHIỆP SẼ CẤP BẢNG ĐIỂM ĐÃ TÍCH LŨY HẠ BẬC BẰNG XUẤT SẮC, GIỎI NẾU SV BỊ KỶ LUẬT TU CẢNH CÁO TRỞ LÊN NỢ CHỨNG CHỈ GDTC, QP-AN, KĨ NĂNG BỔ TRỢ SAU NĂM HẾT HẠN TỐI ĐA Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 46 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐAI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP (dành cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chưa muốn tốt nghiệp theo kế hoạch đào tạo) Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Phòng Đào tạo - Lãnh đạo khoa …………………………… Họ tên…………………………………… Ngày sinh………………………… Mã số sinh viên:………………………………Khoa……………………………… Khóa học:…………………………………….Ngành học:….…………………… Thời gian hỗn xét tốt nghiệp: Đợt ……, tháng …… năm ……… Lý xin hỗn: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kính đề nghị Nhà trường xem xét nguyện vọng Em trân trọng cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Hà nội, ngày…….tháng…… năm 2019 Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Page 47 ... họ tên) XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Hà nội, ngày…….tháng…… năm 2019 Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Page 27 XÉT HỌC VỤ: Cảnh báo học vụ buộc học. .. vào Email SV) Trách nhiệm cố vấn học tập Đôn đốc, nhắc nhở SV ý thức học tập Nhắc nhở SV hồn thành nghĩa vụ học phí Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Tư vấn sinh viên phương pháp học tập thi Phổ... https://daotao.vnu.edu.vn Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Page 16 HỌC NGOẠI NGỮ TẠI USSH Sát hạch Tiếng Anh (Đối với SV có nguyện vọng học TA) Xét CLC Đỗ Thi sát hạch TA Trượt Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập Học Ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ ),