0

Hoàn thiện kế toán kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tổng hợp hải nam

58 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2023, 15:54

Phần 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu Phần thứ nhất các vấn đề chung về các khoản tiền thanh toán nợ và thuế gtgt của công ty Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam 4 Phần[.] Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu Phần thứ nhất:các vấn đề chung khoản tiền toán nợ thuế gtgt công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Phần thứ hai: thực tế cơng tác khoản tiền tốn nợ thuế GTGT 17 Phần thứ ba:nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn khoản tiền toán nợ thuế GTGT 46 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đưa đất nước ta từ kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp với chế quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Công đổi đặt cho Doanh nghiệp thương mại nhiều thách thức lĩnh vực kinh doanh thương mại bước hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế Sự cạnh tranh mục tiêu tối đa hố lợi nhuận trở thành động lực thơi thúc DN tăng cường đổi thiết bị công nghệ, đầu tư vào ngành nghề chiếm lĩnh thị trường Tình hình làm gia tăng nhu cầu vốn kinh tế Chính DN cần phải có lượng vốn định Qua việc sử dụng vốn tiết kiệm hiệu coi điều kiện tồn phát triển DN Vì nhu cầu vốn vốn tiền DN cần thiết để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mối quan tâm hàng đầu DN Xuất phát từ nhận thức qua thực tập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam, hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Thị Hà giúp đỡ Cán phịng Kế tốn Cơng ty em chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn Kế toán khoản tiền, toán nợ thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam”.Qua đề tài em muốn tìm hiểu nghiệp vụ liên quan đến vốn tiền Công ty với mong muốn thông qua nghiệp vụ có nhìn tổng qt cơng tác kế tốn Cơng ty; so sánh thực tế hoạch tốn Cơng ty với lý thuyết học, với chế độ tài hành Việt Nam Tuy nhiên, hạn chế định, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy Cơng ty để hồn thiện báo cáo Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập em trình bày thành phần sau: phần 1: Các vấn đề chung kế toán khoản tiền ,thanh toán nợ thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam phần 2: Thực trạng kế toán khoản tiền toán nợ kế tốn thúe giá trị gia tăng Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam phần 3: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán khoản tiền toán nợ thuế GTGT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Trong báo em cảm ơn cơ, anh chị Phịng Tài Kế toán Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thơng tin có liên quan đến đề tài góp ý kiến, tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TIỀN,THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI NAM Kế toán vố tiền,các lạo tiền vai trò chúng 1.1 Khái niệm vốn tiền ,các lạo tiền vai trò chúng Vốn tiền phận quan trọng vốn kinh doanh Doanh nghiệp, biểu hình thức tiền tệ bao gồm: Tiền mặt (TK 111), Tiền gửi ngân hàng (TK 112), Tiền chuyển (TK 113) Cả ba loại có Việt Nam đồng, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý Mỗi loại vốn tiền sử dụng vào mục đích khác nhằm quản lý chặt chẽ tình hình thu, chi đảm bảo an toàn cho loại sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, mục đích 1.2.Nhiệm vụ vốn tiền Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn tiền Công ty loại vốn cần thiết thiếu được, đặc biệt điều kiện đổi chế quản lý tự chủ tài vốn tiền có vị trí quan trọng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển đạt hiệu kinh tế cao Vốn tiền loại vốn có tính lưu động nhanh chóng vào khâu trình sản xuất Trong điều kiện DN phải có kế hoạch hố cao việc thu, chi tiền mặt, việc toán qua ngân hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh DN mà tiết kiệm vốn lưu động, tăng thu nhập cho hoạt động tài chính, góp phần quay vòng nhanh vốn lưu động Là Công ty thương mại, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam với nhiệm vụ chủ yếu mua hàng hoá phân phối loại bánh kẹo, nơng sản, Do vậy, q trình hoạt động kinh doanh, Công ty thường phát sinh nghiệp vụ tốn Cơng ty với tổ chức, cá nhân cung ứng hàng hoá, dịch vụ, quan hệ kinh tế vốn ngân hàng đối tượng khác ngân hàng tổ chức kinh tế quốc doanh tập thể, khoản tiền vay toán tiền vay Tất quan hệ toán nói thực chủ yếu tiền Vốn Báo cáo thực tập tốt nghiệp tiền Cơng ty nói chung gửi tập trung ngân hàng, phần nhỏ để lại đơn vị phục vụ cho chi tiêu phát sinh quản lý sản xuất kinh doanh 1.3Quy định kế toán vốn tiền tưng loại tiền Vốn tiền Công ty bao gồm: - Tiền mặt quỹ Công ty (TK 111) - Các khoản tiền gửi ngân hàng (TK112) Hiện Công ty không sử dụng loại tiền chuyển Tiền mặt Công ty tập trung quỹ Mọi nghiệp vụ thu – chi tiền mặt vào chứng từ thu, chi hợp lệ chứng minh tất khoản thu – chi tiền mặt phản ánh vào tài khoản 111 Tiền gửi ngân hàng phận chủ yếu vốn tiền mà Công ty ký gửi ngân hàng Việc rút trích để chi trả tiền gửi ngân hàng phải có chứng từ nộp, lĩnh có chứng từ tốn thích hợp với thể thức toán phương thức tốn khơng dùng tiền mặt phản ánh vào tài khoản 112 Tài khoản phản ánh tình hình tăng, giảm lại tất khoản tiền mà Công ty gửi ngân hàng Số hiệu tài khoản tiền gửi ngân hàng Công ty ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Long Biên, Hà Nội 1246234455 - Dòng chi tiền Công ty bao gồm nghiệp vụ phát sinh liên quan đến toán với người bán; đặt trước tiền hàng cho người bán; toán lương cho cán công nhân viên; chi tạm ứng; chi tiền nộp ngân hàng; toán hội nghị, tiếp khách - Dịng thu tiền Cơng ty bao gồm nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền từ tổ chức, cá nhân mua hàng hoá dịch vụ Công ty; thu hồi tạm ứng thừa; thu tiền khách hàng đặt trước, 1.4 Thủ tục quản lí chi tiết loại tiền vốn tiền Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Cơng tác quản lý vốn tiền có vai trị quan trọng Cơng ty hoạt động kinh doanh Nếu công tác quản lý vốn kịp thời đắn biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kết kinh doanh DN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác đó, Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam xây dựng máy quản lý vốn tiền với chức riêng cá nhân, phịng ban hoạt động Cơng ty Cụ thể: - Khi có nghiệp vụ liên quan đến thu tiền mặt, sau người nộp tiền đề nghị nộp tiền kế toán người lập phiếu thu Nếu số tiền thu lớn, mang tính chất trọng yếu sau kế tốn trưởng giám đốc ký duyệt thủ quỹ tiến hành thu tiền, kế tốn cơng nợ tốn dựa vào phiếu thu để tiến hành ghi sổ liên quan tổ chức bảo quản, lưu trữ phiếu thu Ngược lại, số tiền nhỏ mang tính chất thường xun thủ quỹ tiến hành thu tiền mà khơng cần có chữ ký kế tốn trưởng giám đốc; Kế tốn cơng nợ toán tiến hành ghi sổ liên quan, Sau tập hợp phiếu thu trình lên kế tốn trưởng giám đốc ký duyệt tổ chức bảo quản lưu trữ phiếu thu - Khi có nghiệp vụ liên quan đến chi tiền mặt, sau người có nhu cầu đề nghị chi tiền, kế tốn trưởng giám đốc duyệt chi, kế tốn cơng nợ toán tiến hành lập phiếu chi Nếu số tiền chi lớn, mang tính chất trọng yếu sau kế tốn trưởng giám đốc ký duyệt thủ quỹ tiến hành chi tiền, sau kế tốn cơng nợ tốn sử dụng phiếu chi để ghi sổ liên quan, tổ chức bảo quản Tương tự thu tiền, số tiền nhỏ mang tính chất thường xun thủ quỹ xuất quỹ chi tiền mà chưa cần có chữ ký kế tốn trưởng giám đốc, kế tốn cơng nợ tốn sử dụng phiếu chi để ghi sổ liên quan, sau tập hợp phiếu chi để trình kế tốn trưởng giám đốc ký duyệt tổ chức bảo quản lưu trữ phiếu thu - Đối với nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền gửi ngân hàng Sau nhận chứng từ ngân hàng gửi đến Công ty giấy Báo Nợ, Báo Có bảng kê ngân hàng kèm theo chứng từ gốc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, kế tốn cơng nợ tốn phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo sau tiến hành ghi sổ tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ Như Giám đốc người có nhiệm vụ điều hành, đạo toàn hoạt động liên quan đến vốn tiền Cơng ty Bên cạnh hai phó giám đốc có Báo cáo thực tập tốt nghiệp trách nhiệm điều hành phần hành liên quan, ký thay đồng ý giám đốc Ban giám đốc người đưa định hướng, tiêu chuẩn kiểm soát tất phần hành nói chung phần hành vốn tiền nói riêng Kế tốn trưởng người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc quan pháp luật tồn cơng viêc liên quan đến vốn tiền Cơng ty Là người có trách nhiệm hướng dẫn chung kiểm tra công việc nhân viên kế toán kế toán toán cơng nợ Cơng ty Kế tốn cơng nợ toán người trực tiếp tiến hành ghi sổ nghiệp vụ liên quan đến vốn tiền, hoạt động đạo trực tiếp kế tốn trưởng Có trách nhiệm theo dõi kịp thời khoản thu, chi tiền mặt tiền gửi ngân hàng Cơng ty Sau phối hợp hoạt động với kế toán tổng hợp báo cáo tình hình thu chi cho kế tốn trưởng Thủ quỹ người trực tiếp thu, chi tiền Công ty Hàng ngày thủ quỹ phải đối chiếu số tồn quỹ thực tế với số ghi sổ sách kế tốn cơng nợ tốn sổ quỹ thủ quỹ để sớm phát sai sót xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền mặt số dư sổ sách 1.5 Kế toán tổng hợp khoản tiền * TK 111 :Tiền mặt quỹ Kết cấu TK 111: - Sơ dư đầu kì: phản ánh tài khoản tiên mặt (vnd, ngoại tệ,vàng bạc, kim quý,đá quý thuộc quỹ tiền mặt đầu kì - Số phát sinh tăng: nghiệp vụ phát sinh tăng thu tiền mặt - Số phát sinh giảm : Phản ánh tiền mặt xuất quỹ kỳ, số tiền mặt bị thiếu hụt kiểm kê quỹ - Số dư cuối kỳ : phản ánh khoản tiên mặt VNĐ tồn cuối kỳ quỹ tiền mặt * TK 112 :Tiền gửi ngân hàng, phản ánh tiền gửi ngân hàng tăng giảm kỳ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết cấu TK 112 - Số dư đầu kỳ: Phản ánh số tiền VND, kim quý, đá quý vàng bạc có gửi ngân hàng, kho bạc nhà nước đầu kỳ - Phát sinh tăng: Phản ánh tiền gửi tăng kỳ - Phát sinh giảm: Phản ánh có khoản tiền gửi ngân hàng , kho bạc giảm kỳ - Dư cuối kỳ : Phản ánh số tiền cuối kỳ có ngân hàng , kho bạc nhà nước Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam - Tài khoản 111- Tiền mặt - Tài khoản 156- Hàng hoá - Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 155- Thành phẩm - Tài khoản 152- Nguyên vật liệu - Tài khoản 141- Tạm ứng - Tài khoản 211- Tài sản cố định - Tài khoản 133- Thuế GTGT khấu trừ - Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Tài khoản 333- Thuế khoản phải nộp cho nhà nước - Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán - Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Tài khoản 642- Chi phí quản lý DN Phiếu thu công ty lập theo mẫu sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch Mẫu số 01 - TT vụ Tổng hợp Hải Nam (Ban hành kèm theo QĐ số15/2006/QĐ Địa chỉ: 108 A1, ngõ 447 Ngọc Lâm, Long –BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Biên, HN BTC) PHIẾU THU Ngày 05 tháng 03 năm 2010 Quyển số: Số: .351 Ghi Có TK 131 Họ tên người nộp tiền: Bà Vũ Hồng Hà Địa chỉ: Số 31- Cát Linh – Hà Nội Lý nộp tiền: Thanh toán nợ Số tiền: 200.000.000 (Viết chữ): Hai trăm triệu đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc Giám đốc (Ký, họ tên, Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) đóng dấu) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Hai trăm triệu đồng chẵn + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) + Số tiền quy đổi (Liên gửi ngồi đóng dấu) Thủquỹ (Ký, họ tên) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch Mẫu số 01 - TT vụ Tổng hợp Hải Nam (Ban hành kèm theo QĐ số15/2006/QĐ Địa chỉ: 108 A1, ngõ 447 Ngọc Lâm, Long –BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Biên, HN BTC) PHIẾU THU Ngày 10 tháng 03 năm 2010 Quyển số: Số: .352 Ghi Có TK 141 Họ tên người nộp tiền: Bà Nguyễn Thị Trang Địa chỉ: Số 31- Cát Linh – Hà Nội Lý nộp tiền: Thanh toán nợ Số tiền: 7.500.000 (Viết chữ): Bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc Giám đốc (Ký, họ tên, Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) đóng dấu) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Hai trăm triệu đồng chẵn + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) + Số tiền quy đổi (Liên gửi ngồi đóng dấu) 10 Thủquỹ (Ký, họ tên) ... gia tăng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam phần 2: Thực trạng kế toán khoản tiền toán nợ kế toán thúe giá trị gia tăng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam phần 3: Nhận... cơng tác kế tốn khoản tiền toán nợ thuế GTGT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam Trong báo em cảm ơn cơ, anh chị Phịng Tài Kế toán Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam tạo... phịng Kế tốn Cơng ty em chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn Kế tốn khoản tiền, toán nợ thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hải Nam? ??.Qua đề tài em muốn tìm hiểu nghiệp vụ liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tổng hợp hải nam,