0

Báo Cáo Cuối Kỳ Htttql Đề Tài Dss Viejet Air

18 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2023, 15:47

Untitled TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM Tên đề tài ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR Nhóm B2C Thành[.] lOMoARcPSD|9242611 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM Tên đề tài ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR Nhóm: Thành viên nhóm: Lớp tín chỉ: Giảng viên: B2C Lê Hữu Tín Bùi Minh Đức Đỗ Thị Thu Hà 46K12.2 Trần Thị Thu Thảo Đà Nẵng, năm 2021 lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air MỤC LỤC Chương 1: 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH DSS Sơ lược đề tài: 1.1.1 Tên đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.2 Lý hình thành đề tài: 1.1.3 Mục tiêu đề tài: 1.2 Thế định: 1.3 Quá Trình định: 1.4 1.3.1 Phân loại định: 1.3.2 Các giai đoạn trình định: Khái quát hệ thống DSS: 1.4.1 Khái niệm: 1.4.2 Sơ đồ cấu trúc DSS: 1.4.3 Sử dụng DSS: 1.4.4 Đặc điểm DSS: 1.4.5 Lợi ích DSS mang lại: 1.4.6 Đặt vấn đề ra: Chương KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR: 2.1 Giới thiệu thương hiệu Vietjet Air: 2.2 Tầm nhìn: 2.3 Sứ mệnh: 2.4 Slogan giá trị cốt lõi: 2.5 CEO Nguyễn Thị Phương Thảo Lịch sử hình thành Vietjet 2.6 Thị trường mục tiêu: CHƯƠNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG DSS VÀO THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR: 3.1 Vietjet Air ứng dụng Hệ thống hỗ trợ định DSS: 3.2 Ứng dụng: 3.3 3.2.1 Lưu đồ ứng dụng: 3.2.2 Phân tích ứng dụng: 11 Trước sau ứng dụng hệ thống vào Vietjet Air: 16 3.3.1 Trước ứng dụng: 16 3.3.2 Sau ứng dụng: 17 Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ 1.1 Sơ lược đề tài: RA QUYẾT ĐỊNH DSS 1.1.1 Tên đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.2 Lý hình thành đề tài: Hàng khơng lĩnh vực kinh tế vận tải áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, đại với hoạt động mang tính quốc tế cao, gắn liền với an toàn an ninh, buộc phải hoạt động đồng quy trình chặt chẽ Bởi định đưa với nhiều tình khác thời điểm khác có ảnh hưởng lớn đến thân doanh nghiệp, đối tác khách hàng Việc có hệ thống giúp cải thiện hỗ trợ việc định cần thiết cho doanh nghiệp ngành hàng không Sự thành công Vietjet với mơ hình kinh doanh hàng khơng giá rẻ nhờ việc ứng dụng hệ thống hỗ trợ định Đó lý xuất đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.3 Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu hệ thống hỗ trợ định (DSS), ưu nhược điểm, lợi ích mà hệ thống mang lại việc ứng dụng hệ thống hỗ trợ định Vietjet Air 1.2 Thế định: Việc đưa định vấn đề xuất khắp lĩnh vực, hoạt động đời sống mà không nhận Từ việc đơn giản chọn áo quần để dự tiệc việc lớn lao phân bổ ngân sách vào chương trình quốc gia công việc đưa định Vậy đưa định chọn danh sách giải pháp khả thi giải pháp mà theo người đưa định phù hợp 1.3 Quá Trình định: 1.3.1 Phân loại định: - - Quyết định có cấu trúc: Lặp lại mang tính thường xuyên, bao gồm trình định hình quy trình Quyết định phi cấu trúc: Người định phải phán xét, đánh giá hiểu biết để giải vấn đề Mỗi định lạ, quan trọng, không lặp lại Quyết định bán cấu trúc: Chỉ có phần vấn đề định có câu trả lời rõ ràng cung cấp thủ tục chấp nhận Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air 1.3.2 Các giai đoạn trình định: Theo Simon, giai đoạn trình định bao gồm pha: - Nhận định (Intelligence): Tìm kiếm tình dẫn đến việc phải định, nhận dạng vấn đề, nhu cầu, hội, rủi ro… - Thiết kế (Design): Phân tích hướng tiếp cận để giải vấn đề, đáp ứng nhu cầu, tận dụng hội, hạn chế rủi ro… - Lựa chọn (Choice): Cân nhắc đánh giá giải pháp, hậu giải pháp chọn giải pháp tối ưu - Tiến hành định (Implementation): Thực giải pháp chọn, theo dõi kết điều chỉnh thấy cần thiết 1.4 Khái quát hệ thống DSS: Hình 1.Hệ thống hỗ trợ định - DSS 1.4.1 Khái niệm: DSS ( Decision Support System) hệ thống dựa máy tính, có tính tương tác, giúp nhà định dùng liệu mơ hình để giải toán phi cấu trúc (Scott Morton, 1971) DSS kết hợp trí lực người với lực máy tính để cải tiến chất lượng định Đây hệ thống dựa vào máy tính hỗ trợ cho người định giải toán nửa cấu trúc (Keen and Scott Morton, 1978) DSS tập thủ tục dựa mơ hình nhằm xử lý liệu phán đoán người để giúp nhà quản lý định (Little, 1970) 1.4.2 Sơ đồ cấu trúc DSS: Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Hình Sơ đồ cấu trúc hệ thống hỗ trợ định Các thành phần DSS: ● Người sử dụng DSS: quản lý việc giao tiếp người dùng cuối hệ định ● Quản lý mơ hình: bao gồm mơ hình định việc quản lý mơ hình ● Quản lý liệu: thực cơng việc lưu trữ thông tin hệ phục vụ cho việc lưu trữ, cập nhật, truy vấn thông tin 1.4.3 Sử dụng DSS: DSS sử dụng nhà quản trị vận hành phòng kế hoạch doanh nghiệp Họ sử dụng DSS để thu thập phân tích thơng tin liệu từ tổng hợp thành tin tức Hệ thống thực tế chủ yếu dùng nhà quản lý cấp trung trở lên Ngồi ra, sử dụng để hỗ trợ định lâm sàng chẩn đốn y tế Nhân viên cho vay ngân hàng sử dụng DSS để xác minh tín dụng người xin vay công ty kỹ thuật thực dự án khác muốn đảm bảo liệu họ cạnh tranh với khoản chi hay khơng 1.4.4 Đặc điểm DSS:  Ưu điểm: DSS cho phép phân tích định lượng kỹ lưỡng thời gian ngắn Ngay thay đổi thường xuyên kịch đánh giá khách quan cách kịp thời Nhóm: B2C o lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air o o o o o DSS truyền đạt khả thử số chiến lược khác cấu hình khác nhau, nhanh chóng khách quan Thu thập liệu thử nghiệm xây dựng mơ hình thực với tham gia người dùng tích cực; thuận lợi cho giao tiếp nhà quản lý Các báo cáo hệ thống hỗ trợ định tạo sử dụng làm chứng Áp dụng thường xuyên DSS dẫn đến giảm loại bỏ chi phí cho định sai Do đó, định có chất lượng cao có hội thực thành cơng cao Cho phép giải vấn đề phức tạp mà thông thường giải phương pháp máy tính khác  Nhược điểm: o Quá nhiều phụ thuộc DSS: Làm cho người dùng không phát huy sáng tạo (Cứng nhắc việc) khả phân tích vấn đề, tình o Chi phí tiền ban đầu cao: Một số phân tích cho hệ thống hỗ trợ định cần tiên tiến phân tích liệu hệ thống thơng tin, đó, chi phí cao để thiết lập hệ thống 1.4.5 Lợi ích DSS mang lại: Sau tìm hiểu chi tiết DSS nhận thấy lợi ích mà hệ hỗ trợ định mang lại cung cấp thơng tin bổ ích cần thiết vào cho nhà quản trị để từ họ đưa thơng tin bổ ích Khơng thế, DSS phần mềm máy tính nên người dùng sử dụng cách linh hoạt thuận tiện Cung cấp cho người dùng thông tin quan trọng địa điểm thời gian nào, phù hợp với nhiều báo cáo, cải thiện quy trình đưa định để kiểm soát doanh nghiệp cách hiệu Với bùng nổ mạnh mẽ vũ bão công nghệ việc đưa định hỗ trợ tảng Internet từ tăng độ xác cách tuyệt đối 1.4.6 Đặt vấn đề ra: DSS dùng để trả lời câu hỏi bất thường (lâu lâu đặt khơng hỏi lại) như:  “Có nên đưa sản phẩm khơng?”  “Có nên xây dựng nhà máy khơng?”  Một cơng ty nước ngồi cần phải định có nên “ thâm nhập vào thị trường Việt Nam hay khơng?” Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air  Nên lên “kế hoạch thưởng chung cho nhân viên nào?”  Đánh giá xác định hạn mức tín dụng (đánh giá tiềm năng, thái độ, uy tín khác * * * Chương KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR: Hình Cơng ty cổ phần hàng không Vietjet (Ảnh: Internet) 2.1 Giới thiệu thương hiệu Vietjet Air: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (tiếng Anh: Vietjet Aviation Joint Stock Company) hãng hàng không tư nhân Việt Nam nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cương vị tổng giám đốc điều hành công ty Không vận chuyển hàng khơng, Vietjet cịn cung cấp nhu cầu tiêu dùng hàng hố dịch vụ thơng qua ứng dụng công nghệ thương mại điện tử Vietjet thành viên thức Hiệp hội Vận tải Hàng khơng Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An tồn Khai thác (IOSA) Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air 2.2 Tầm nhìn: Hình Tầm nhìn Vietjet Air phấn đấu trở thành tập đồn hàng khơng đa quốc gia, có mạng bay rộng khắp khu vực giới, phát triển khơng dịch vụ hàng khơng mà cịn cung cấp hàng tiêu dùng tảng thương mại điện tử, thương hiệu khách hàng yêu thích tin dùng 2.3 Sứ mệnh:  Khai thác phát triển mạng đường bay rộng khắp nước, khu vực quốc tế  Mang đến đột phá dịch vụ hàng không  Làm cho dịch vụ hàng không trở thành phương tiện di chuyển phổ biến Việt Nam quốc tế  Mang lại niềm vui, hài lòng cho khách hàng dịch vụ vượt trội, sang trọng nụ cười thân thiện 2.4 Slogan giá trị cốt lõi: “An toàn, Vui vẻ, Giá rẻ, Đúng giờ” Slogan "Bay thích ngay" mang tính tun ngơn VietJet Air dựa giá trị cốt lõi: An toàn, Vui vẻ, Giá rẻ, Đúng An toàn: Là yếu tố đặt lên hàng đầu Vietjet ln kiểm tra tình trạng máy bay trước, sau bay; đào tạo đội ngũ phi công tiếp viên cách kỹ lưỡng tỉ mỉ khâu để tránh cố xảy Vui vẻ: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, động máy bay Tạo cho người có thu nhập thấp trung bình trải nghiệm cảm giác máy bay Giá rẻ: Dùng loại máy bay cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu khoảng từ 180 đến 240 ghế, bay chặng ngắn tần suất dày; bán hàng hóa dịch vụ kèm: ăn uống, quà lưu niệm, chọn chỗ ngồi, hành lý mang thêm; cắt giảm hoạt động giải trí máy bay; nhận thêm vận chuyển hàng hóa; nhận quảng cáo cho Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air hãng khác (sơn bên máy bay, dán poster sau lưng ghế ngồi, dán decal quảng cáo phủ kín nắp đậy hộc đựng hành lý, ), Đúng giờ: cố gắng để tối ưu hóa thời gian chờ đợi chuyến, khâu trước sau lên máy bay, nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng 2.5 CEO Nguyễn Thị Phương Thảo Lịch sử hình thành Vietjet Hình Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: Internet)  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh gia đình Hà Nội gốc  Năm 17 tuổi bà may mắn có hội du học Châu Âu  Bà bắt đầu tập tành kinh doanh, tiến bước vào thương trường từ cịn sinh viên năm (hàng nơng sản đến máy móc, thiết bị điện, )  Bà kiếm triệu USD vào năm 21 tuổi  Lịch sử hình thành phát triển: + Tháng 11/ 2007: Vietjet Air thành lập với vốn điều lệ 600 tỷ đồng – 37.5 triệu USD + Tháng 12/2007: Hãng hàng khơng thức cấp giấy phép hoạt động + Ngày 05/12/2011: Mở bán vé máy bay đợt + Ngày 25/12/2011: Thực chuyến bay thương mại từ TP.HCM Hà Nội + Ngày 10/02/2013: Vietjet Air thức mở đường bay Băng Cốc – Thái Lan + Ngày 26/06/2013: VietJet Air thành lập liên doanh hàng không Thái Lan + Ngày 23/10/2014: Nhận giải Top 10 hãng hàng không giá rẻ tốt Châu Á + Ngày 31/01/2015: Chào đón hành khách thứ 10 triệu hãng Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air + Ngày 23/05/2016: Hoàn tất đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX200 + Ngày 08/11/2017: Nhận chứng khai thác bay Thái Lan, công bố mở đường bay Đà Lạt – Bangkok + Ngày 16/03/2018: Vietjet công bố kế hoạch mở đường bay thẳng Việt Nam Australia 2.6 Thị trường mục tiêu: ● Cá nhân di chuyển máy bay (những người di chuyển xa, muốn tiết kiệm tiền, họ đa phần người có thu nhập thấp trung bình) ● Những tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa máy bay * * * CHƯƠNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG DSS VÀO THƯƠNG HIỆU VIETJET AIR: 3.1 Vietjet Air ứng dụng Hệ thống hỗ trợ định DSS: + + + + Thay đổi lịch bay khách hàng Xác định tuyến đường bay hàng không quốc tế Dự báo thị trường hàng không giới Dự báo mức độ cạnh tranh 3.2 Ứng dụng:  Đưa khách hàng bị mắc kẹt TP Hồ Chí Minh trở quê hương họ (Ngày 02/10/2021) 3.2.1 Lưu đồ ứng dụng: Nhóm: B2C lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Hành Khách Nhập thông tin Hành Khách vào hệ thống (excel) Tệp bảng liệu Phòng ban quản lý liệu Sử dụng công cụ BI BA xử lý liệu Đưa trung tâm cách ly gần hoàn vé phần hay toàn Được tham gia chuyến bay Báo cáo Dương tính Test covid nhanh trước 72h Trả kết Âm tính Đo lường số người tham gia chuyến bay Kết số mũi tiêm vaccin Chọn máy bay phù hợp Tiêm đủ mũi (> 14 ngày) Tiêm đủ mũi (< 14 ngày) Máy bay Tiêm mũi (> 14 ngày) Máy bay Tiêm mũi (< 14 ngày) Máy bay Skyboss Loại vé Máy bay Eco Promo Ngồi hàng ghế đầu Ngồi hàng ghế (giữa) Ngồi hàng ghế cuối Xuống máy bay Kiểm dịch, khai báo y tế Nhóm: B2C Bố trí xe đưa hành khách đến trung tâm cách ly nơi họ 10 lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Dữ liệu tệp bảng: - Họ tên - Năm sinh - Giới tính - Loại vé - Nơi - Chuyến bay - Số mũi tiêm vaccin covid - Mũi cuối tiêm cách (bao nhiêu ngày) 3.2.2 Phân tích ứng dụng:  Input: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9OrP6AJr7n3SWWSbozFuCqpWgmUAzAdVYIlTCYbvA/edit?usp=sha ring  Xử lý: https://docs.google.com/document/d/1JPEJ8S3SiCSWyCAOid0f0FyT eJ73Cd6kJ4pWuv0eLdc/edit?usp=sharing Input: Danh sách thông tin khách hàng đăng kí bay Tìm chuyến bay nơi mà khách hàng muốn Xử lý: Lọc dựa cột chuyến bay nơi để thống kê thành nhóm với nhau; đồng thời xếp theo thứ tự từ TPHCM tỉnh phía bắc Output: Xuất lộ trình chuyến bay: Tp HCM - Tp Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Tp Bn Ma Thuột - Tp Tuy Hịa (Phú n) Tp Tuy Hịa - Tp Quy Nhơn (Bình Định) Tp Quy Nhơn (Bình Định) - Tp Đà Nẵng Tp Đà Nẵng - Tp Huế (Thừa Thiên Huế) Tp Huế (Thừa Thiên Huế) - Tp Vinh (Nghệ An) Tp Vinh (Nghệ An) - Tp Hà Nội ● Giữa chuyến bay có khoảng nghỉ để hành khách rời máy bay, máy bay tiếp tục bay tiếp Nhóm: B2C 11 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air ● Sau hành khách rời máy bay, bố trí phận y tế lối kiểm dịch cho hành khách ● Đề xuất bố trí loại xe để đưa hàng khách khu cách ly địa phương Nơi Loại xe Xe 24 xe 12 chỗ chỗ ngồi ngồi Buôn Ma Thuột Tuy Hòa 1 Quy Nhơn Đà Nẵng Tp Huế Tp Vinh Hà Nội Quảng Trị 1 1 Thái Nguyên Bắc Giang Vĩnh Phúc Xe chỗ ngồi xe taxi cho hành khách có nhu cầu - Input: Thơng tin từ kho liệu Tìm xe có khách đăng kí bay Cần máy bay, sử dụng máy bay loại nào? Xử lý: Tìm theo điều kiện ngày  Có 300 hành khách Kiểm tra số loại máy bay có, khả loại, kiểm tra vấn đề bảo trì, mua bao lâu, sử dụng lần, loại máy bay sân bay, loại sử dụng chưa lại sân bay  737 MAX 200 chở 200 hành khách  Airbus A321 chở 240 hành khách  Airbus A320 có 180 hành khách Nhóm: B2C 12 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Kiểm tra nhiêu liệu máy bay, tính tốn nhiêu liệu sử dụng cho chuyến bay phần nhiên liệu dự phòng Output: Đưa giải pháp tối ưu dùng máy bay loại Airbus A320 có 180 ghế để chở hành khách hành lý họ Chọn máy bay tốt loại Airbus A320 để thực chuyến bay, máy bay có hỏng đến hạn bảo trì nên sửa khơng dùng Input : Danh sách thông tin khách hàng đăng kí bay Tìm khách theo loại vé mua, số mũi vaccin tiêm ngày tiêm mũi cuối để xếp chỗ ngồi cho họ Trong số họ có mắc covid trước 72 bay hay không để đưa biện pháp Xử lý :  Lọc điều kiện theo vé mua, số mũi tiêm qua 14 ngày hay chưa, tìm hành khách có đặc điểm để xếp theo nhóm  Kết thu bảng sau:  Xem phân loại số họ có nhiễm covid trước ngày bay hay không Output:  Nếu có hành khách bị nhiễm covid (khi xét nghiệm) → yêu cầu hành khách trung tâm y tế để chữa trị, hoàn toàn hay phần tiền vé cho khách hàng Nếu khách hàng không bị nhiễm covid (sau xét nghiệm) → cho họ máy bay  Xếp chỗ cho khách hàng theo thứ tự vé: Skyboss ngồi hàng ghế đầu, Eco, cuối Promo Nhóm: B2C 13 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air  Skyboss: Xếp cho khách vé Skyboss ngồi hàng ghế đầu Hàng ghế rộng nhiều lần so với ghế khác đặc biệt yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu  Skyboss: Chuẩn bị trước bữa ăn nhẹ máy bay cho hành khách  Skyboss: Có 27 hành khách sở hữu vé Skyboss, chuẩn bị trước bữa ăn nhẹ máy bay cho hành khách này, hỗ trợ ưu tiên cho hành khách trước, sau bay  Sơ đồ xếp chỗ ngồi cho khách Skyboss:  Máy bay : Đủ mũi vaccin 14 ngày mũi vaccin chưa qua 14 ngày Dãy dọc Dãy ngang A B C D E F 10  Máy bay 2: Đủ mũi vaccin chưa qua 14 ngày mũi vaccin 14 ngày A B C D 10 E F Sau hành khách vé Skyboss đến hành khách có vé Eco (Eco loại vé Skyboss Promo) Eco: - Có 39 hành khách dùng vé Eco Đưa ưu tiên quyền lợi cho hành khách - Xếp chỗ hành khách có vé Eco sau khách có vé Skyboss Sơ đồ xếp chỗ ngồi cho khách hàng Eco:  Máy bay : Đủ mũi vaccin 14 ngày mũi vaccin chưa qua 14 ngày A 13 B 14 C 15 D 10 16 Nhóm: B2C E 11 17 F 12 14 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air  Máy bay : Đủ mũi vaccin chưa qua 14 ngày mũi vaccin qua 14 ngày A 1 B C 10 D 11 E 12 F 13 - Sau hành khách có vé Eco đến hành khách có vé Promo Promo (vé phổ thơng): Có 234 hành khách sở hữu vé Promo Sắp xếp họ dãy ghế lại Sơ đồ xếp chỗ ngồi cho khách Promo:  Máy bay 1: Đủ mũi vaccin 14 ngày mũi vaccin chưa qua 14 ngày 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 11 15 19 23 B 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 C 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 12 16 20 24 D 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 13 17 21 25 E 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 95 26 F 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 10 14 18 22 27  Máy bay : Đủ mũi vaccin chưa qua 14 ngày mũi vaccin qua 14 ngày A B C D Nhóm: B2C E F 15 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 13 19 25 10 14 18 23 27 31 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 14 20 26 19 15 21 27 11 15 20 24 28 34 34 38 42 46 50 54 58 62 66 76 10 16 22 28 12 16 21 25 29 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 77 11 17 23 29 78 12 18 24 13 17 22 26 30 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 79 Ở máy bay hành khách tiêm đủ mũi vaccin 14 ngày ngồi ghế sát hành khách tiêm mũi vaccin chưa qua 14 ngày ngồi cách ghế Ở máy bay hành khách tiêm đủ mũi vaccin chưa qua 14 ngày ngồi ghế sát hành khách tiêm mũi vaccin 14 ngày ngồi cách ghế -Input: Thông tin nhân hãng Bố trí cho chuyến bay Xử lý: Kiểm tra sức khỏe việc tiêm vaccin tiếp viên hàng không, trưởng, phận khác hãng Kiểm tra xem bay chuyến trước chưa Output: Phân công người lại cho chuyến bay 3.3 Trước sau ứng dụng hệ thống vào Vietjet Air: 3.3.1 Trước ứng dụng: Nhóm: B2C 16 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu vietjet air Các nhà quản trị người định phận khác Vietjet vất vả, mắc sai lầm lúc đưa định 3.3.2 Sau ứng dụng: Giúp Vietjet tối ưu hóa quy trình kinh doanh, đưa định phù hợp cho Vietjet khách hàng, giảm thiểu tối đa sai sót mắc phải Nhóm: B2C 17 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) ... QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ 1.1 Sơ lược đề tài: RA QUYẾT ĐỊNH DSS 1.1.1 Tên đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.2 Lý hình thành đề tài: Hàng không lĩnh vực kinh tế vận... hiệu vietjet air MỤC LỤC Chương 1: 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH DSS Sơ lược đề tài: 1.1.1 Tên đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.2... dụng hệ thống hỗ trợ định Đó lý xuất đề tài: Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định thương hiệu Vietjet Air 1.1.3 Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu hệ thống hỗ trợ định (DSS) , ưu nhược điểm, lợi ích mà hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Cuối Kỳ Htttql Đề Tài Dss Viejet Air,