0

Nhóm 5 - Bt Nhom 5

29 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2023, 18:44

Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN — *** BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỀ BÀI ” Xu hướng chuyển dịch FDI trên thế giới? Phân tích các điều kiện mà Việt Nam cần chuẩ[.] lOMoARcPSD|9242611 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN — *** BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỀ BÀI : ” Xu hướng chuyển dịch FDI giới? Phân tích điều kiện mà Việt Nam cần chuẩn bị để thích ứng với xu hướng dịch chuyển này” Hà Nội , tháng 10 năm 2022 lOMoARcPSD|9242611 Bảng nhận xét thành viên nhóm đánh giá công việc Họ tên Mã sinh viên Phần trăm cơng việc Đánh giá hồn thành cơng việc 1.Nguyễn Thị Anh Thư (Nhóm trưởng ) 11215582 22% Đã hoàn thành 2.Trịnh Hạnh Nguyên 11214479 21% Đã hoàn thành 3.Đào Thị Ngọc Ánh 11218174 21% Đã hoàn thành 4.Vũ Thị Hương 11218194 21% Đã hồn thành 5.Vi Ngọc Bình 11186395 15% Đã hoàn thành lOMoARcPSD|9242611 MỤC LỤC NỘI DUNG I Tổng quan FDI Các hình thức FDI Lợi hại FDI II Xu hướng chuyển dịch FDI giới 1.Xu đầu tư toàn cầu tầm nhìn tương lai 2.Tăng trưởng FDI nước phát triển chậm dần Xu hướng đầu tư FDI tập đoàn đa quốc gia toàn cầu Ảnh hưởng biến cố lớn đến dịng vốn FDI tồn cầu 11 III Phân tích điều kiện mà Việt Nam cần chuẩn bị để thích ứng với xu hướng dịch chuyển 13 1.Tình hình thu hút đầu tư nước ngồi Việt Nam năm 2021 Việt Nam 13 1.1.Tác động FDI vào tăng trưởng kinh tế 14 1.2.Tác động FDI vào chuyển dịch cấu ngành kinh tế 14 1.3 Tác động đến tiến xã hội: phát triển tạo việc làm cho nguồn nhân lực 16 1.4 Tác động đến phát triển khoa học – công nghệ: nâng cao trình độ cơng nghệ, cịn nhiều hạn chế 16 1.5 Tác động đến môi trường 17 Các sách, hướng đi, hành động cần có để thích ứng với xu hướng giới FDI 17 2.1 Các biện pháp để thu hút nguồn vốn FDI 17 2.1.1 Các điều kiện cần chuẩn bị để phát triển môi trường đầu tư Việt Nam 18 2.1.2 Một số sách cụ thể để cải thiện mơi trường đầu tư 24 2.2 Giảm thiểu hạn chế nguồn vốn FDI 27 lOMoARcPSD|9242611 NỘI DUNG I Tổng quan FDI FDI nguồn vốn quan trọng không nước nghèo mà nước công nghiệp phát triển Theo báo cáo OECD (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế), quốc gia nhận nhiều dòng vốn FDI toàn giới quý năm 2022 Trung Quốc (101 tỷ USD), Hoa Kỳ (67 tỷ USD) Australia (59 tỷ USD) Mục đích hàng đầu FDI, khác với ODA, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư Thay nhận lãi suất vốn đầu tư (lợi tức), nhà đầu tư nhận phần lợi nhuận thích đáng dự án đầu tư hoạt động có hiệu quả; nói cách khác, thu nhập nhà đầu tư phụ thuộc hoàn tồn vào kết kinh doanh Chủ đầu tư có quyền tự định đầu tư, định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm lỗ lãi, tự lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư… Các hình thức FDI Có nhiều cách phân loại hoạt động FDI dựa tiêu chí như: tỷ lệ sở hữu vốn chủ đầu tư nước ngoài, mục tiêu thực đầu tư phương thức đầu tư Theo tỷ lệ sở hữu vốn FDI chia thành nhóm vốn hỗn hợp (có phần góp vốn doanh nghiệp nước nhận đầu tư) doanh nghiệp 100% vốn FDI Với hình thức vốn hỗn hợp (hợp đồng hợp tác kinh doanh doanh nghiệp liên doanh), nhà đầu tư nước chịu trách nhiệm hưởng quyền lợi theo tỷ lệ vốn góp Cịn hình thức 100% vốn FDI nhà đầu tư nước ngồi chịu hồn tồn trách nhiệm hưởng toàn quyền lợi từ hoạt động đầu tư Theo mục tiêu đầu tư FDI có dạng đầu tư theo chiều dọc đầu tư theo chiều ngang Hai hình thức khác thị trường tiêu thụ sản phẩm: thị trường đầu tư theo chiều ngang nước nhận đầu tư đầu tư theo chiều dọc lấy nước tiếp nhận đầu tư sở sản xuất, cịn sản phẩm sau xuất sang nước khác nhập ngược trở lại nước đầu tư Theo phương thức đầu tư – có dạng đầu tư (greenfield investment) mua lại sáp nhập (M&A hay brownfield investment) Đầu tư việc nhà đầu tư nước dịch chuyển nguồn lực sang quốc gia khác hình thành nên sở sản xuất kinh doanh Còn dạng M&A nhà đầu tư nước ngồi thực việc mua lại phần hay toàn doanh nghiệp tồn quốc gia khác, sáp nhập phần hay toàn lOMoARcPSD|9242611 doanh nghiệp với doanh nghiệp quốc gia khác Kết M&A không tạo sở sản xuất kinh doanh nước nhận đầu tư Mỗi hình thức FDI có thuận lợi khó khăn định bên tham gia Vì vậy, việc lựa chọn hay áp dụng hình thức phụ thuộc vào điều kiện cụ thể bên thời điểm đầu tư Thông thường nước phát triển thời gian đầu tiếp nhận FDI doanh nghiệp liên doanh đầu tư hình thức chủ yếu áp dụng Lợi hại FDI FDI ln mang tính hai mặt Một mặt, chủ đầu tư tiếp nước mang theo toàn tài nguyên kinh doanh vào nước nhận vốn, nên thúc đẩy phát triển ngành nghề mới, đặc biệt ngành đòi hỏi cao kỹ thuật, công nghệ hay nhiều vốn Các nước nhận đầu tư khơng thu hút vốn mà cịn học hỏi kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học, tiếp cận máy móc đại xa chuyển giao cơng nghệ sản xuất Ta điều qua trường hợp Samsung, với định hướng xây dựng sở lớn giới tập đoàn, Samsung xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển lớn với 2.000 kỹ sư tuyển dụng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tiếp thu hấp thụ cơng nghệ Ngồi ra, doanh nghiệp FDI làm tăng việc làm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Điển việc doanh nghiệp FDI Việt Nam hoạt động lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều lao động địa phương (thuê lao động địa phương với quy mô lớn để phục vụ cho trình sản xuất họ) Vì vậy, nguồn vốn có tác dụng to lớn q trình cơng nghiệp hóa, chuyển dịch cấu kinh tế tốc độ tăng trưởng nhanh nước nhận đầu tư, đặc biệt với nước phát triển Song mặt khác, vốn FDI để lại cho quốc gia hút vốn, với nước phát triển hậu nặng nề FDI có xu hướng chạy sang nước có nguồn lao động trẻ, giá rẻ để thu nhiều lợi nhuận hơn, gia tăng tình trạng thất nghiệp số nước Đồng thời, sách nước bị thay đổi, ưu cho doanh nghiệp nước để thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, gây hại trực tiếp cho doanh nghiệp nước, khiến nước nhận đầu tư dễ bị phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp FDI Ngoài ra, nhiều nước phát triển phải hứng chịu việc đánh đổi mơi trường tự nhiên lấy lợi ích kinh tế, sách nới lỏng cho doanh nghiệp FDI lại tác nhân khiến doanh nghiệp gây nhiễm mơi trường, ảnh hưởng tới trị xã hội II Xu hướng chuyển dịch FDI giới lOMoARcPSD|9242611 Dịng vốn FDI tồn cầu hồi phục trở lại mức trước đại dịch vào năm ngối, đạt 1,6 nghìn tỷ USD Các giao dịch xuyên quốc gia tài trợ dự án quốc tế đặc biệt mạnh mẽ, khuyến khích điều kiện tài lỏng lẻo thúc đẩy sở hạ tầng Tuy nhiên, phục hồi đầu tư ngành cơng nghiệp cịn ỏi, đặc biệt nước phát triển Sự tăng trưởng chậm lại hiệu đầu tư thực tế kéo dài vào năm 2022 Hậu chiến Ukraine với khủng hoảng tài chính, nhiên liệu lương thực diễn ra, với đại dịch COVID-19 thay đổi khí hậu, gây áp lực lên toàn cầu, đặc biệt với quốc gia phát triển Ước tính tăng trưởng toàn cầu năm giảm điểm phần trăm Một nguy đáng kể động lực thu hồi vốn đầu tư quốc tế bị đình trệ sớm, cản trở nỗ lực thúc đẩy tài cho phát triển bền vững 1.Xu đầu tư toàn cầu tầm nhìn tương lai FDI phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021 Dịng vốn FDI tồn cầu vào năm 2021 1,582 nghìn tỷ USD, tăng 64% so với mức đặc biệt thấp vào năm 2020, năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 Sự phục hồi cho thấy động lực phục hồi đáng kể với bùng nổ thị trường M&A tốc độ tăng trưởng tài dự án quốc tế nhanh chóng điều kiện tài lỏng lẻo gói kích thích sở hạ tầng lớn Vào năm 2020 2021, nước nhận nguồn vốn FDI cao Mỹ Trung Quốc giữ nguyên vị trí so với 2020 Nguồn vốn FDI khổng lồ mà Mỹ lOMoARcPSD|9242611 Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) nhận 548 tỷ USD, tức chiếm 34,6% dịng vốn FDI tồn cầu Có thể thấy sau ảnh hưởng nặng nề đại dịch, đầu tư vào hai quốc gia quay lại đà tăng trưởng cách mạnh mẽ Vào năm 2021, thứ hạng nước nhận nhiều vốn FDI thay đổi đáng kể so với 2020, nhiên đa phần nước top 20 năm trước nằm danh sách này; loại lệ đáng nói kể đến Nam Phi nguồn FDI nhận nước tăng trưởng vượt bậc từ tỷ USD 2020 lên tới 41 tỷ USD 2021 Khi nhắc tới FDI, thường chủ yếu nói chuyển dịch vốn từ nước phát triển tới nước phát triển Tuy nhiên, đa số quốc gia nhận nhiều FDI nước phát triển Về góc độ đầu dòng chảy FDI, Mỹ chủ nhà đầu tư FDI lớn giới qua nhiều năm, với 403 tỷ USD rót từ nước năm 2021 Bảng xếp hạng nước chủ nhà đầu tư FDI cho thấy nhiều biến động, phục hồi kinh tế nhiều nước, đặc biệt Vương quốc Anh Phần Lan, từ mức FDI âm năm 2020 trở lại nước chủ đầu tư FDI lớn toàn cầu 2021 lOMoARcPSD|9242611 Các yếu tố khác ảnh hưởng tiêu cực đến FDI vào năm 2022 Sự bùng nổ COVID19 Trung Quốc, gây việc tái cách ly xã hội khu vực đóng vai trị quan trọng chuỗi giá trị tồn cầu (GVC), tiếp tục làm giảm đầu tư ngành tập trung GVC Dự kiến tăng lãi suất kinh tế lớn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ lạm phát làm chậm lại hoạt động M&A, làm giảm tốc độ tăng trưởng tài dự án quốc tế Tâm lý thị trường tài tiêu cực dấu hiệu suy thối đẩy nhanh giảm sút FDI Tuy nhiên, có số yếu tố gây ổn định lại Các gói hỗ trợ cơng lớn áp dụng cho đầu tư sở hạ tầng, với thời gian thực kéo dài nhiều năm, hỗ trợ cung cấp tài cho dự án quốc tế Các giao dịch tài M&A doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) chưa giảm nhiệt Hơn nữa, dựa vào cấu dòng vốn FDI năm 2021, số khu vực tiếp nhận vốn lớn, đặc biệt châu Âu, mức tương đối thấp Tuy nhiên, tổng thể, đà tăng trưởng năm 2021 khó trì Dịng vốn FDI tồn cầu vào năm 2022 xuống, trường hợp tốt giữ nguyên Các hoạt động dự án thể dấu hiệu lo ngại rủi ro nhà đầu tư tăng dần Dữ liệu sơ cho Q1 2022 cho thấy số lượng dự án đầu tư giảm 21% giao dịch tài dự án quốc tế giảm 4% 2.Tăng trưởng FDI nước phát triển chậm dần Dòng vốn FDI vào kinh tế phát triển tăng chậm so với khu vực phát triển tăng 30%, đạt 837 tỷ USD Sự gia tăng chủ yếu kết hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ châu Á, phục hồi phần châu Mỹ Latinh Caribe, phát triển ở châu Phi Tỷ trọng nước phát triển dòng chảy FDI toàn cầu 53% 2.1 Khu vực quốc gia phát triển châu Á Bất chấp sóng COVID-19 liên tiếp xảy ra, nguồn FDI vào nước châu Á phát triển tăng năm thứ ba liên tiếp lên mức cao thời đại 619 tỷ USD, nhấn mạnh khả phục hồi khu vực Đây khu vực nhận FDI lớn nhất, chiếm 40% dịng vốn trực tiếp tồn cầu lOMoARcPSD|9242611 Trong năm 2021, FDI nhận khu vực có xu hướng tăng lên, trừ Nam Á (Hình 5) Tuy nhiên, dịng vốn vào mang tính tập trung cao Sáu kinh tế (Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Indonesia) chiếm 80% vốn FDI vào khu vực Ở nước châu Á phát triển, đầu tư vào lĩnh vực liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tăng đáng kể Giá trị tài trợ dự án quốc tế lĩnh vực tăng 74% lên 121 tỷ đô la, với lượng tái tạo trở thành thu hút quan tâm Giá trị dự án ngành tăng 123%, lên 77 tỷ USD, từ 34 tỷ USD vào năm 2020 Cùng xu hướng này, vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020 Theo Tổng cục thống kê, vốn đăng ký cấp có 322 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,21 tỷ USD, tức tăng 37,6% số dự án, giảm nửa số vốn đăng ký so với kỳ năm trước Nổi bật ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp phép đầu tư trực tiếp nước lớn với số vốn đăng ký đạt 2,19 tỷ USD, chiếm phần áp đảo tổng vốn đăng ký cấp (68,2%); ngành đứng thứ kinh doanh bất động sản đạt số vốn gần 600 triệu USD, chiếm 18,7%; ngành lại chiếm 13,1% Bước sang năm 2022, dòng vốn FDI vào Việt Nam kỳ vọng khởi sắc trở lại nhờ sách thu hút đầu tư hấp dẫn chủ trương mở cửa trở lại kinh tế sau hai năm đóng cửa dịch bệnh Covid-19, Việt Nam nằm khu vực chịu ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine Các sách mở cửa biên giới áp dụng từ sớm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến làm việc Việt Nam; nước láng giềng Trung Quốc trì sách “Zero lOMoARcPSD|9242611 COVID." Điều thúc đẩy sóng dịch chuyển doanh nghiệp quốc tế sang nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam 2.2 Các khu vực phát triển khác ● Dòng vốn FDI vào châu Phi đạt 83 tỷ USD, từ 39 tỷ USD vào năm 2020 Hầu tiếp nhận vốn ghi nhận mức tăng lượng FDI ● FDI vào Mỹ Latinh Caribe tăng 56% lên 134 tỷ USD Hầu hết quốc gia khu vực chứng kiến dòng tiền hồi phục, số quốc gia cịn tiếp tục suy giảm ● Dòng vốn FDI chảy vào kinh tế nhỏ yếu tăng 15% lên 39 tỷ USD Dòng vốn đến nước phát triển (LDC), nước phát triển không giáp biển (LLDC) quốc đảo nhỏ phát triển (SIDS) cộng lại chiếm 2,5% tổng số giới vào năm 2021, giảm so với 3,5% vào năm 2020 Xu hướng đầu tư FDI tập đoàn đa quốc gia toàn cầu 3.1.Sự phục hồi FDI năm 2021 phần thúc đẩy lợi nhuận kỷ lục MNE Sự phục hồi FDI năm 2021 mang lại tăng trưởng tất khu vực Tuy nhiên, gần 3/4 mức tăng FDI toàn cầu nước phát triển, nơi dòng vốn vào đạt 746 tỷ USD cao gấp đôi so với mức năm 2020 Sự gia tăng chủ yếu giao dịch M&A mức lợi nhuận giữ lại cao MNE Do đó, điều dẫn đến dịng tài nội lớn biến động lớn FDI nước chủ đầu tư lớn Mức lợi nhuận giữ lại cao năm 2021 kết lợi nhuận MNE kỷ lục Lợi nhuận 5.000 doanh nghiệp lớn tăng gấp đôi Lợi nhuận cao, đặc biệt nước phát triển giải phóng nhu cầu bị hạn chế đại dịch chi phí tài thấp hỗ trợ đáng kể phủ Mặc dù có lợi nhuận cao, nhu cầu MNE cho việc đầu tư vào tài sản sản xuất nước ngồi thấp Trong tài cho dự án quốc tế định hướng vào sở hạ tầng tăng 68% M&A xuyên biên giới tăng 43% vào năm 2021, số lượng đầu tư tăng 11%, thấp 1/5 so với mức trước đại dịch Giá trị thông báo đầu tư nói chung tăng 15% lên 659 tỷ la không đổi nước phát triển mức 259 tỷ la - trì trệ mức thấp ghi nhận Đây điều đáng lo ngại, khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quan trọng triển vọng phát triển tăng trưởng kinh tế Giá trị hoạt động đầu tư nước MNE từ kinh tế phát triển lOMoARcPSD|9242611 Nguồn vốn đầu tư nước vào doanh nghiệp trì nhịp tăng trưởng nhanh qua năm; quy mô doanh nghiệp mở rộng chủ yếu dựa vào tăng trưởng nguồn vốn thay tăng trưởng lao động: Cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp FDI, giảm dần tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp Nhà nước FDI giúp đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp vào thặng dư cán cân thương mại Việt Nam, từ thúc đẩy tăng trưởng GDP 1.2.Tác động FDI vào chuyển dịch cấu ngành kinh tế Tính tới tháng 11 năm 2021, nhà ĐTNN đầu tư vào 19/21 ngành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân Trong ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao với 240,23 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 61,56 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện với 33,88 tỷ USD, chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư 14 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Nhìn chung FDI xuất tất ngành, FDI thu hút nhiều vào ngành công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Từ số liệu khẳng định FDI nhân tố quan trọng đóng góp lớn đến chuyển dịch cấu ngành theo hướng cơng nghiệp hóa Việt Nam tỷ trọng cơng nghiệp so với GDP tăng lên có góp phần lớn khu vực FDI Tuy nhiên, ngành thu hút vốn FDI thứ Việt Nam bất động sản Điều khơng phải tốt hồn tồn bất động sản khơng trực tiếp tạo cải vật chất, tác động lên phát triển sở hạ tầng suất quốc gia khơng phải lúc tích cực Ví dụ việc khơng dự án FDI lĩnh vực bất động sản liên quan đến nhà đầu tư FDI Việt Nam dính tới tai tiếng chậm tiến độ, đắp chiếu, thiếu vốn triển khai Có dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư thập kỷ đến chưa thể thành hình Đã có 100 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư Việt Nam 11 tháng năm 2021 Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,6 tỷ USD; Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,36 tỷ USD Nhật Bản đứng thứ với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,7 tỷ USD Hàn Quốc xếp thứ vốn đầu tư, song lại đối tác dẫn đầu số dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn số lượt góp vốn mua cổ phần Như vậy, xét số lượng dự án, Hàn Quốc đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm đưa định đầu tư mở rộng dự án đầu tư 11 tháng 1.3 Tác động đến tiến xã hội: phát triển tạo việc làm cho nguồn nhân lực Theo Tổng cục Thống kê (2019), kết Điều tra Lao động – Việc làm quý 1/2019, khu vực doanh nghiệp FDI tạo công ăn việc làm cho 3,8 triệu người lao động, chiếm 7% tổng lực lượng lao động (trên 54 triệu lao động), chiếm 15% tổng lao động làm công ăn lương (25,3 triệu người) Việt Nam Bên cạnh tạo việc làm trực tiếp, khu vực FDI gián tiếp tạo việc làm cho nhiều lao động 15 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 ngành công nghiệp phụ trợ hay doanh nghiệp khác nằm chuỗi cung ứng hàng hoá cho doanh nghiệp FDI Mức lương bình quân lao động làm việc khu vực doanh nghiệp có vốn FDI cao so với khu vực nhà nước khu vực nhà nước Cụ thể, mức lương trung bình lao động khu vực có vốn FDI 8,2 triệu đồng/tháng, lao động nam 9,2 triệu đồng/tháng lao động nữ 7,6 triệu đồng/tháng Trong đó, lao động khu vực nhà nước có mức lương trung bình 7,7 triệu đồng/tháng khu vực nhà nước 6,4 triệu đồng/tháng (Tổng cục Thống kê, 2019) Bên cạnh mức lương cao, khu vực FDI góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua hệ thống đào tạo nội doanh nghiệp liên kết với sở đào tạo doanh nghiệp 1.4 Tác động đến phát triển khoa học – cơng nghệ: nâng cao trình độ cơng nghệ, cịn nhiều hạn chế Khu vực FDI góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ, kênh quan trọng giúp Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng kinh tế - xã hội với quốc gia khác khu vực giới FDI kỳ vọng kênh quan trọng để tiếp thu công nghệ tiên tiến giới, đặc biệt số ngành như: Điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghệ sinh học… Tuy nhiên tác động FDI việc cải tiến khoa học - công nghệ hạn chế Theo số liệu Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đến đầu năm 2020, có khoảng 6% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ tiên tiến châu Âu Hoa Kỳ Ngược lại, có tới 30% đến khoảng 45% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ Trung Quốc Tuổi đời công nghệ sử dụng chủ yếu công nghệ đời từ năm 2000 đến năm 2005 phần lớn công nghệ cơng nghệ trung bình trung bình tiên tiến khu vực Các công nghệ đa phần chưa cập nhật, doanh nghiệp FDI chưa tập trung nhiều nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) Tuy áp dụng công nghệ công nghệ chưa thật đại gây tốn nhiều nhân công, vật liệu Một phần nguyên nhân việc lao động Việt Nam chưa đủ lực chuyên môn để áp dụng công nghệ đại 1.5 Tác động đến mơi trường Đầu tư nước ngồi gây ô nhiễm môi trường, lấy nguồn tài nguyên có hạn nhiều cố mơi trường xảy hoạt động xả thải doanh nghiệp FDI năm qua chứng cho thấy tác động tiêu cực việc thu hút FDI đến môi trường Việt Nam Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng minh, nhiễm có khả “di cư” từ nước phát triển sang nước phát triển thông qua kênh 16 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 FDI Một ví dụ việc này, thảm họa mơi trường biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế Tập đoàn Formosa gây kiện bật FDI năm 2016, làm chấn động dư luận nước quốc tế Các sách, hướng đi, hành động cần có để thích ứng với xu hướng giới FDI 2.1 Các biện pháp để thu hút nguồn vốn FDI Là nước phát triển hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp đại vào năm 2045, Việt Nam cần thu hút nguồn vốn nước phát triển khoa học - kỹ thuật, trình độ nhân lực sở hạ tầng, nước ta cần đẩy mạnh thu hút FDI Khảo sát nhà đầu tư tập đoàn đa quốc gia cho thấy ổn định trị, an ninh môi trường pháp lý yếu tố hàng đầu thúc đẩy định đầu tư vào nước phát triển Do vậy, sách hành động phủ nước ta đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo FDI tạo công việc trả lương cao tăng khả cạnh tranh kinh tế chủ nhà Nghị 50-NQ/TW Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm khu vực kinh tế FDI phận hợp thành quan trọng kinh tế Việt Nam, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh với khu vực kinh tế khác Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền lợi lợi ích đáng, hợp pháp nhà đầu tư; bảo đảm hài hịa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người lao động doanh nghiệp Tuy nhiên, việc không dừng việc làm cách để thu hút vốn FDI, mà cần hướng tới thu hút nguồn vốn chất lượng cao từ nước phát triển, sử dụng công nghệ 2.1.1 Các điều kiện cần chuẩn bị để phát triển môi trường đầu tư Việt Nam ● Về điều kiện tự nhiên Việt Nam có nhiều thuận lợi trình hội nhập gia lưu với nước láng giềng, nước khu vực giới Việt Nam nằm cửa ngõ khu vực Đông Nam Á, nơi giao lưu kinh tế Lợi vừa tiếp giáp nước đất liền, vừa giáp biển, nước ta trở thành nơi giao lưu kinh tế nước khu vực, cửa ngõ mở khu vực khác Cấu trúc địa lý đa dạng với vùng đồi núi, cao nguyên ven biển thích hợp cho vùng kinh tế tổng hợp Với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú bao gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển tài nguyên du lịch, Việt Nam điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước để khai thác sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, vị trí địa lý này, Việt Nam nằm khu vực chịu nhiều ảnh 17 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 hưởng biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan Khu vực miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng bão nhiệt đới với sức phá hoại lớn, với cường độ ngày mạnh lên biến đổi khí hậu; điển hình bão số năm 2022 gây thương vong lớn người của, gây vùi lấp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh Quảng Ngãi Với ảnh hưởng biến đổi khí hậu gia tăng, yếu tố ảnh hưởng tới định xây dựng sở Việt Nam doanh nghiệp nước ● Về mơi trường trị Đảng Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đôi với củng cố, đảm bảo quốc phòng an ninh Đây ưu rõ ràng Là quốc gia đơn đảng, lãnh đạo Đảng Cộng Sản, kể từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đảm bảo tốt tình hình trật tự an tồn, an ninh xã hội Theo xếp hạng quốc gia an toàn nguy hiểm giới năm 2019 Tạp chí Global Finance (tài tồn cầu) Việt Nam xếp thứ hạng thứ 83/128 quốc gia (càng thấp tốt) với số an toàn đạt 11,15 điểm, xếp Thái Lan với 12,27 điểm Tuy nhiên, Việt Nam tồn số vấn đề nhạy cảm đặc biệt bao gồm: quyền đất đai - ảnh hưởng Trung Quốc vấn đề tranh chấp Biển Đông, Việt Nam tiến hành công đổi 30 năm, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại Đây điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước nước Nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trường nước vùng lãnh thổ, ký kết 90 Hiệp định thương mại song phương, 58 Hiệp định chống đánh thuế hai lần nhiều Hiệp định hợp tác văn hóa song phương với nước tổ chức quốc tế Tính đến tháng 01/2022, Việt Nam có 15 FTA có hiệu lực triển khai FTA đàm phán Việc hình thành Hiệp định FTA xu tất yếu trình hội nhập, phát triển mà quốc gia khơng thể đứng ngồi Nhận thức rõ điều này, năm qua Việt Nam tích cực tham gia đàm phán, ký kết Hiệp FTA song phương đa phương Ngày 25/1, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI) năm 2021, Việt Nam thăng hạng bảng xếp hạng tồn cầu Việt Nam đón nhận tín hiệu đáng mừng chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nạn hối lộ, tình trạng đút lót Theo báo cáo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) Việt Nam năm 2021 39/100 điểm, tăng điểm từ mức 36/100 điểm năm 2020 Sự ổn định trị yếu tố trước tiên đảm bảo cho phát triển kinh tế, sở cho 18 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 ổn định lĩnh vực khác Không có nhà đầu tư chấp nhận rủi ro để đầu tư Vì mơi trường trị ổn định tạo thuận lợi cho Việt Nam trở thành đích đến an tồn nhà đầu tư Việt Nam cần tích cực, chủ động tăng cường mở rộng quan hệ ngoại giao, phòng chống tham nhũng hiệu quả, tổ chức thành công kiện làm nhà đầu tư yên tâm đầu tư Việt Nam ● Về môi trường pháp luật Hệ thống quản lý Việt Nam đánh giá cao môi trường kinh doanh mở, sách đầu tư minh bạch, với ưu đãi dựa lợi nhuận thuận lợi cho doanh nghiệp Nhiều thủ tục hành bãi bỏ, đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2020 bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, thực đăng ký doanh nghiệp online; thủ tục khởi kinh doanh thực theo phương thức liên thông; doanh nghiệp giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp, giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp miễn lệ phí mơn năm đầu thành lập Luật Đầu tư 2020 đặt phương pháp hỗ trợ đầu tư dựa mức ưu đãi đặc biệt, thời hạn hưởng ưu đãi đặc biệt theo tình hình thực tế dự án hiệu hoạt động đầu tư Tuy nhiên, pháp luật đầu tư đơi cịn chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau, thiếu đồng không quán chủ trương, chí nhiều vấn đề cịn bỏ ngỏ Vẫn vi phạm việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối với trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất) Do vậy, hấp dẫn môi trường pháp luật đánh giá dựa tính đồng hồn chỉnh hệ thống pháp luật, khác biệt luật đầu tư nước luật đầu tư nước ngồi, tình hình thực sách Nhà nước có liên quan đến FDI Môi trường pháp lý ổn định sở vững để giảm thiểu rủi ro đầu tư Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đánh giá đầy đủ ngày hoàn thiện tốt trước dù cịn bất cập ● Về mơi trường kinh tế Nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh so với nước khu vực, cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, kinh tế tiếp tục hội nhập ngày sâu rộng mặt vào khu vực giới Đổi kinh tế trị từ năm 1986 thúc đẩy phát triển kinh tế, nhanh chóng đưa Việt Nam từ quốc gia nghèo giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp Tốc độ tăng GDP đầu người tăng gấp 12,5 lần từ năm 1986 (0,48%) đến năm 2018 19 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) ... số lượng đầu tư tăng 11%, thấp 1 /5 so với mức trước đại dịch Giá trị thơng báo đầu tư nói chung tăng 15% lên 659 tỷ đô la không đổi nước phát triển mức 259 tỷ la - trì trệ mức thấp ghi nhận Đây...lOMoARcPSD|9242611 Bảng nhận xét thành viên nhóm đánh giá công việc Họ tên Mã sinh viên Phần trăm cơng việc Đánh giá hồn thành cơng việc 1.Nguyễn Thị Anh Thư (Nhóm trưởng ) 112 155 82 22% Đã hồn thành 2.Trịnh... bình, 50 00 MNE hàng đầu, chiếm tỷ trọng đáng kể FDI toàn cầu, chứng kiến điều chỉnh giảm ước tính thu nhập năm 2020 9% Covid-19 Bị ảnh hưởng nặng nề ngành công nghiệp ô tô (-4 4%), hàng không (-4 2%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm 5 - Bt Nhom 5,