0

Luận văn thạc sĩ văn học việt nam cảm thức hiện sinh trong tuyển thơ gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của lưu quang vũ

87 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 16:38

PAGE ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TUYỂN THƠ “GIÓ VÀ TÌNH YÊU THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI” CỦA LƯU QUANG VŨ Ngành Văn học Việt Nam Mã ngành 822 0121 LUẬN VĂN THẠC SĨ. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TUYỂN THƠ “GIĨ VÀ TÌNH U THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI” CỦA LƯU QUANG VŨ Ngành: Văn học Việt Nam Mã ngành: 822.0121 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu (Lịch sử vấn đề) Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu .4 Phạm vi nghiên cứu .5 Cấu trúc luận văn Đóng góp luận văn NỘI DUNG .7 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ 1.1 Chủ nghĩa sinh 1.1.1 Vài nét đời phát triển chủ nghĩa sinh 1.1.2 Một số phạm trù chủ nghĩa sinh 1.2 Lưu Quang Vũ - đời, nghiệp quan niệm nghệ thuật 13 1.2.1 Vài nét tiểu sử Lưu Quang Vũ 13 1.2.2 Sự nghiệp văn chương Lưu Quang Vũ .14 1.2.3 Quan niệm nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ .15 Tiểu kết chương 18 Chương CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TUYỂN THƠ GIĨ VÀ TÌNH U THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TƠI CỦA LƯU QUANG VŨ NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 19 2.1 Cảm thức sinh nỗi cô đơn khao khát tìm tơi thể 19 2.1.1 Con người nghệ sĩ cô đơn .20 2.1.1.1 Con người cô đơn hành trình truy tìm thể 24 2.1.1.2 Nỗi đơn thân nhà thơ 26 2.1.1.3 Nỗi cô đơn trở thành sức mạnh 27 2.1.2 Con người hoài nghi, tự vấn 31 ii 2.1.3 Con người với khát vọng tình yêu 35 2.2 Cảm thức sinh chiến tranh nỗi khắc khoải nhân sinh 41 2.2.1 Sử hủy hoại chiến tranh 42 2.2.2 Thân phận người chiến tranh 48 Tiểu kết chương 56 Chương CẢM HỨNG HIỆN SINH TRONG TUYỂN THƠ GIĨ VÀ TÌNH U THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TƠI CỦA LƯU QUANG VŨ NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT .58 3.1 Điểm nhìn trần thuật .58 3.2 Không gian nghệ thuật 63 3.3 Ngôn từ mang dấu ấn cảm thức sinh 66 Tiểu kết chương 75 KẾT LUẬN 77 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta nhìn thấy rằng,trong sống có nhiều thứ nằm ranh giới đường biên triết học sinh Từng gây chấn động vô to lớn Châu Âu tác động sang vùng lãnh thổ khác với sóng vơ mạnh mẽ vấp phải khơng nhìn kì thị, triết học sinh có ảnh hưởng vơ lớn đến tư tưởng người kỉ XX Khơng phát triển mạnh Châu Âu, lan tỏa khắp nước Châu Á Trong đáng ý nhiều hai quốc gia Nhật Bản Việt Nam Triết học sinh ảnh hướng vô lớn đến thơ ca nhiều tác giả lớn, nhỏ Việt Nam, có nhà thơ Lưu Quang Vũ Ơng tiếng từ sớm Khi Lưu Quang Vũ có hai mươi tuổi ơng cịn qn ngũ Ơng sáng tác đầu tay tập thơ Hương in chung với tập thơ Bếp lửa Bằng Việt năm 1968 Tập thơ ơng vừa đời giống tiếng nổ lớn đón nhận cách nồng nhiệt trẻo, thiêng liêng đầy tin cậy giọng thơ đắm đuối vần thơ ông Ngay từ vần thơ Lưu Quang Vũ lọt vào mắt xanh nhà phê bình văn học tiếng giới văn học nghệ thuật Sự nghiệp làm thơ ông vơ phong phú Ơng viết phê bình nghệ thuật văn học, viết truyện 55 kịch đưa tên tuổi Lưu Quang Vũ trở thành tác giả lớn Tuy nhiên, ông thơ thể loại có sức hấp dẫn Những người yêu mến Lưu Quang Vũ khẳng định thơ “hồn cốt” ơng, nơi “anh kí thác nhiều nhất” “phần tâm huyết đời anh”, “về lâu dài đóng góp Lưu Quang Vũ thơ lớn kịch” Các sáng tác Lưu Quang Vũ dường làm bộc lộ lên tài nặng ơng tác phẩm nghiên cứu rộng rãi Đặc biệt tuyển thơ “gió tình u thổi đất nước tôi” chọn lọc từ tập thơ công bố đặc biệt thơ tập “Cuốn sách xếp lầm trang” mà trước qua đời Lưu Quang Vũ chưa kịp xuất xuất tuyển thơ Tập thơ sử dụng hình ảnh và giọng thơ biểu cảm để làm bật các cảm hứng văn chương Việt Nam Trước vần thơ hay, trẻo lôi quấn người đọc thúc làm đề tài: “Cảm thức sinh tuyển thơ gió tình yêu thổi đất nước Lưu Quang Vũ” nhằm sâu thêm cảm hứng hiện sinh tuyển thơ “gió tình u thổi đất nước tôi” để cảm nhận tài tác nhìn nhận, đánh giá thêm giá trị tác phẩm Tổng quan vấn đề nghiên cứu (Lịch sử vấn đề) Khi nhắc tới Lưu Quang Vũ, người ta nghĩ đến ông với cương vị nhà viết kịch tiếng, thơ ơng biết tới giai đoạn Trước lúc ơng có tập thơ in chung với Bằng Việt Nhưng sau tập thơ ơng điểm sáng thu hút nhiều nhà phê bình văn học tìm đến Có nhiều nhà phê bình văn học tiếng Việt Nam đọc xong tác phẩm Lưu Quang Vũ khẳng định “ông người vô tài năng”: Đầu tiên viết Hồi Thanh Lưu Quang Vũ “một bút trẻ” đầy triển vọng Bằng “đơi mắt xanh” nhà lí luận phê bình sống chết với thơ từ thời đầu chiến tranh, ông dự cảm Lưu Quang Vũ tương lai: “Thơ văn ta nói tình quê hương có lời thật thiết tha, đằm thắm… tầng lớp nhà thơ nói hồi khơng trùng, khơng cạn Đến lượt mình, Lưu Quang Vũ góp tiếng nói anh Một tiếng nói nhỏ nhẹ mà sâu” [58, 11] “Cảm xúc anh thường nhuần nhị, lời thơ thời nhuần nhị Ý có mượn chỗ chỗ giọng giọng anh” cuối Hoài Thanh cho “Năng khiếu anh rõ Miễn anh đúng, định anh xa” [58, 11] Còn theo Vũ Quần Phương, người biết đến Vũ nhà viết kịch tiếng thơ nơi Lưu Quang Vũ tâm đắc nhất: “… Nhưng đọc hết thảo anh để lại, thấy thơ nơi anh ký thác nhiều tin nhiều thơ anh thắng thời gian” Ông đãng phát khác biệt thơ Vũ giai đoạn với nhà thơ khác: “đặc biệt giọng thơ đắm đuối”, “đắm đuối đặc điểm suốt đời Lưu Quang Vũ”, “cái giọng say đắm, đắm đuối Lưu Quang Vũ lúc mến chuộng”, “đắm đuối sắc cảm xúc Lưu Quang Vũ” Bên cạnh cịn nhiều viết khác thể tình cảm với Lưu Quang Vũ cơng nhận tài ơng Bùi Bích Hạnh nhìn nhận, đánh giá nhà thơ giai đoạn 1965 - 1975, nhắc đến Lưu Quang Vũ nhiều Đó tơi trữ tình, tơi day trở, đa đoan lại thấm tình người tình dân tộc dù trải qua bao đổ vỡ “cái tơi trữ tình giới nghệ thuật đến thềm cao niềm tin, lấy lại tin yêu từ cõi sống” Lưu Quang Vũ Từ nhận xét phần làm bật thành công việc thể hiện cảm xúc hiện sinh các bài thơ của Lưu Quang Vũ Tuy nhiên, thấy việc nghiên cứu thơ Lưu Quang Vũ phương diện nội dung và nghệ thuật có số viết riêng lẻ số luận văn, luận án chưa có cơng trình làm bật sắc thơ Lưu Quang Vũ Chính thế, với tìm tịi nghiên cứu được, tơi nhận thấy cần phải sâu hơn, vận dụng thực tế để tìm hiểu thêm cảm hứng hiện sinh gió tình u thổi đất nước tơi Đó khơng để hiểu thêm tập thơ tác giả mà cịn nhằm mục đích tạo thêm hướng nghiên cứu thơ Lưu Quang Vũ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn cảm thức sinh tuyển tập thơ “gió tình u thổi đất nước tơi” Lưu Quang Vũ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tuyển thơ gió tình yêu thổi đất nước Lưu Quang Vũ 3.3 Mục tiêu nghiên cứu Thực đề tài: Cảm sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước Lưu Quang Vũ, nhằm mục đích sử dụng triết học sinh sở lý thuyết để luận giải, cảm thức sinh thơ ơng Trên sở đó, giải mã, làm rõ biểu cảm thức sinh thơ Lưu Quang Vũ nhìn từ phương diện nội dung tư tưởng nghệ thuật biểu Từ đó, chúng tơi mong muốn xác lập vị trí, vai trị, đóng góp thơ Lưu Quang Vũ thi đàn văn thơ Việt Nam nói chung Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát vấn đề có liên quan đến cảm thức sinh sáng tác thơ Lưu Quang Vũ - Đưa góc nhìn hướng tiếp cận nội dung nghệ thuật tuyển thơ gió tình u thổi đất nước mối tương quan với vấn đề sinh - Phân tích, làm sáng tỏ biểu cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở tiếp nhận lý thuyết cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Đây phương pháp nghiên cứu chủ đạo Phương pháp giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề sinh thơ Lưu Quang Vũ cách khái quát - Phương pháp đối chiếu, so sánh: Đây phương pháp làm bật đặc điểm chung đặc điểm riêng với tác giả thời Đặc biệt góc độ thân phận người thơ Lưu Quang Vũ với thơ Nguyễn Vỹ, Xuân Diệu - Phương pháp hệ thống: Tìm hiểu tác phẩm mối liên hệ chặt chẽ văn học văn hoá cần nhìn hệ thống để nhìn nhận tác phẩm khơng nằm ngồi giá trị văn hố dân tộc Việt Nam, vậy, chúng tơi vận dụng phương pháp nghiên cứu để đưa nhìn khái qt, tồn diện tác phẩm - Ngoài luận văn phương pháp nghiên cứu chứng minh, thuyết minh vận dụng song hành, thục liên tục để làm bật vấn đề Phạm vi nghiên cứu Tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi Lưu Quang Vũ Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Khái quát chủ nghĩa sinh nhà thơ Lưu Quang Vũ Chương 2: Cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi Lưu Quang Vũ nhìn từ phương diện nội dung Chương 3: Cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi Lưu Quang Vũ nhìn từ phương diện nghệ thuật Đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn dự kiến đem lại đóng góp sau đây: - Khái quát lịch sử hình thành thuyết sinh việc tiếp nhận triết thuyết sinh nghiên cứu văn học Việt Nam trước sau đổi - Nắm vấn đề sinh phản ánh lưu dấu tuyển thơ Lưu Quang Vũ - Đưa góc tiếp cận tuyển thơ gió tình u thổi đất nước Lưu Quang Vũ Hướng tiếp cận từ cảm thức sinh NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ 1.1 Triết học sinh 1.1.1 Vài nét đời phát triển chủ nghĩa sinh Chủ nghĩa sinh đời khuynh hướng xuất Nga trước chiến thứ I với đại diện L.I Shestov, N.A Berdyaev Sau nhà nghiên cứu sinh Đức tiếp nhận Martin Heidegger, C Jaspers Trong thời kỳ chiến tranh thời giới lần II, chủ nghĩa sinh thật đạt đỉnh cao phát triển, phổ biến rộng rãi Châu Âu Mĩ qua triết học gia sinh tiếng Pháp J.P Sartre, A Camus, S de Beauvoir Theo thời gian, nhận thấy rằng, triết học sinh tất người chấp nhận lý luận hóa, trừu tượng hóa thành trường phái triết học, phong trào xã hội có ảnh hưởng tới giới trẻ:“Người ta từ bỏ tuyên ngôn Descaters tư tơi hữu mà thay vào sùng bái lý trí tơi cảm giác tơi hữu Tư lý trí cảm giác trái tim” [9; 11] Ở phương Tây vào nửa đầu kỉ XIX, kỉ XX, chủ nghĩa sinh chủ nghĩa tầng lớp đón nhận cách nhiệt tình, nhờ điều sinh tạo nên lịch sử triết học, sóng mạnh mẽ, lan tỏa khơng rộng khắp Châu Âu mà cịn rộng khắp giới Ở Việt Nam sinh đón nhận cách nồng hậu Miền Nam Chủ nghĩa sinh có tác động không nhỏ, không đời sống văn học mà đời sống xã hội miền Nam lúc Điều biểu qua nghiên cứu Chủ nghĩa sinh miền Nam Việt Nam 1954-1975 ( bình diện lý thuyết ) Huỳnh Như ... nghiên cứu luận văn cảm thức sinh tuyển tập thơ ? ?gió tình u thổi đất nước tôi? ?? Lưu Quang Vũ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tơi Lưu Quang Vũ... vần thơ hay, trẻo lôi quấn người đọc thúc làm đề tài: ? ?Cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước Lưu Quang Vũ” nhằm sâu thêm cảm hứng hiện sinh tuyển thơ ? ?gió tình yêu thổi đất nước tôi? ??... sinh - Phân tích, làm sáng tỏ biểu cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước 5 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở tiếp nhận lý thuyết cảm thức sinh tuyển thơ gió tình u thổi đất nước tôi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ văn học việt nam cảm thức hiện sinh trong tuyển thơ gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của lưu quang vũ,