0

Luận văn đánh giá khả năng cung cấp các dịch vụ sinh thái của hệ sinh thái nông nghiệp huyện yên thế, tỉnh bắc giang

73 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 13:11

MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài “Dịch vụ hệ sinh thái” (DVHST) thuật ngữ Việt Nam nhiều nước giới DVHST cá nhân, tổ chức định nghĩa theo nhiều cách khác nhau: Daily (1997) cho DVSHT điều kiện trình hệ sinh thái (HST) tự nhiên giúp cho hệ động vật thực vật trì phát triển nhằm phục vụ sống người DVHST lợi ích mà người nhận cách trực tiếp gián tiếp, từ chức hệ sinh thái Dịch vụ hệ sinh thái lợi ích mà người có từ HST [16] Mặc dù có nhiều khái niệm khác DVHST, tổng hợp lại, DVHST bao gồm hai điểm (1) khả cung cấp sản phẩm dịch vụ hệ sinh thái (2) khả tiếp cận sử dụng dịch vụ người Khả cung cấp dịch vụ sinh thái (ecosystem service supply) khả hệ sinh thái cung cấp dịch vụ hàng hóa Khả cung cấp HST phụ thuộc vào có mặt thuộc tính, q trình chức hệ sinh thái Tuy nhiên, khả thực để cung cấp dịch vụ sinh thái không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà phụ thuộc vào tác động người Dựa nhu cầu dịch vụ sinh thái nhận thức dịch vụ này, người chuyển hóa dịch vụ sinh thái dạng tiềm thành dịch vụ thực để sử dụng Đối với hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) bao gồm quần thể sinh vật (cây trồng, vật nuôi, rừng ) sinh vật gây hại (sâu bệnh, chuột, cỏ dại, sinh vật gây bệnh cho vật nuôi ) Các sinh vật có ích cho đất nước, khí hậu, người, mơi trường hình thành biến đổi hoạt động người Mỗi hệ sinh thái phải có tính đồng nhất, định điều kiện vật lý, khí tượng, hóa học, thực vật học động vật học Các thành phần hệ sinh thái nơng nghiệp có chức Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn riêng góp phần chu chuyển vật chất, lượng, thành phần có quan hệ chặt chẽ thống nhất, có phản ứng hệ thống với loại hình tác động Là huyện miền núi tỉnh Bắc Giang, Yên Thế tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp Trên 90% sản lượng thu nhập người dân từ sản xuất nông nghiệp Để nhận biết tiềm giá trị hệ sinh thái nông nghiệp địa bàn huyện Yên Thế, đề tài nghiên cứu: “Đánh giá khả cung cấp dịch vụ sinh thái hệ sinh thái nông nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” thực Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học cho việc lập kế hoạch khai thác phát triển HSTNN cách hiệu quả, giảm nhẹ tác động bất lợi phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở lý luận trạng HSTNN, đề tài tập trung đánh giá khả cung cấp dịch vụ HSTNN địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, bao gồm phân tích khả cung cấp dịch vụ HSTNN khu vực nghiên cứu, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp nhằm phát huy khả cung cấp dịch vụ HSTNN Dự kiến đóng góp đề tài Về khoa học Nghiên cứu đề tài sở khoa học cho việc xác định dịch vụ HSTNN, định hướng quản lý, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Về thực tiễn Đề tài có ý nghĩa quan trọng việc định hướng quản lý phát triển kinh tế huyện theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với ổn định trị bảo vệ mơi trường Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học dịch vụ hệ sinh thái 1.1.1 Hệ sinh thái dịch vụ chúng Trên trái đất có hàng triệu lồi sinh sống Trong q trình trì sống, lồi sinh vật tương tác lẫn tương tác với môi trường vật lý xung quanh chúng Sự tương tác hình thành nên hệ thống động, ln ln biến đổi, biết đến HST Hệ sinh thái phức hợp động quần thể động vật, thực vật vi sinh vật, yếu tố mơi trường đóng vai trị đơn vị chức Con người phận HST Ở nhiều vùng, người sinh vật ưu Nhưng dù có lồi ưu hay khơng, người phụ thuộc vào HST phụ thuộc vào mạng lưới mối tương tác sinh vật, HST HST giống tất lồi khác Trong q trình trì phát triển, người dựa vào HST, tương tác với thành phần HST tương tác lẫn để mưu cầu cơm ăn, nước uống, áo mặc Những sản phẩm lúa gạo, tơ sợi, nước ngọt, thịt cá, lợi ích mà người khai thác từ HST Khái niệm DVST sử dụng lần từ cuối năm 60 kỉ XX Sau có nhiều định nghĩa khác DVST Các dịch vụ hệ sinh thái định nghĩa lợi ích mà người có từ hệ sinh thái [16] DVST dùng để nguồn lợi hữu hình (như nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, gỗ, củi, chất sinh hóa…) nguồn lợi vơ hình (như giá trị văn hóa, giải trí, giáo dục, khả điều tiết nước, khơng khí…), người sử dụng cách trực tiếp hay gián tiếp để phục vụ sống Các DVST phân loại theo nhiều cách khác Norberg (1999) dựa vào cấu trúc hệ sinh thái để phân chia DVST theo loại dịch vụ liên quan đến trì mật độ dân số hay mật độ quần thể sinh vật, dịch vụ liên quan Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đến q trình chuyển hóa biến đổi vật chất vào hệ sinh thái dịch vụ liên quan đến tổ chức sinh học De Groot cộng (2002) phân chia DVST theo 23 chức HST thành nhóm chức điều tiết (duy trì trình sinh thái thiết yếu hệ thống hỗ trợ sống); chức cung cấp nơi (cung cấp không gian sống phù hợp cho loài động thực vật hoang dã); chức cung cấp sản phẩm nguồn tài nguyên thiên nhiên; chức cung cấp thông tin (tạo hội cho phát triển nhận thức) MA 2005, dựa chức hệ sinh thái, phân thành nhóm DVST bao gồm dịch vụ cung cấp (cung cấp gỗ, củi, thức ăn, thuốc, ….); dịch vụ điều tiết (điều hịa khơng khí, điều tiết nguồn nước, ngăn chặn xói mịn đất bảo vệ dinh dưỡng đất, phòng chống dịch bệnh…) TEEB (2010) phân chia DVST thành nhóm cung cấp; điều tiết, văn hóa nơi Cách phân loại theo MA (2005) cách phân loại phổ biến nay, nhiều nhà khoa học giới công nhận sử dụng Theo cách phân loại này, dịch vụ sinh thái cụ thể là: (i) Dịch vụ cung cấp Đây sản phẩm có từ HST, bao gồm lương thực, tơ sợi, nhiên liệu, nguồn gen, chất sinh hóa, dược phẩm thuốc tự nhiên, sản phẩm trang trí, nước (ii) Dịch vụ điều tiết Dịch vụ điều tiết nguồn lợi có từ hoạt động điều tiết trình HST, bao gồm trì chất lượng khơng khí, điều tiết khí hậu, điều tiết nước, kiểm sốt xói lở, lọc nước xử lí chất thải, điều tiết dịch bệnh người, kiểm soát sinh vật, thụ phấn, phòng chống bão (iii) Dịch vụ văn hóa Đây nguồn lợi phi vật chất mà người có từ HST thơng qua làm giàu tinh thần, phát triển nhận thức, suy nghĩ, sáng tạo, trải Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn nghiệm mỹ học Những dịch vụ bao gồm đa dạng văn hóa, giá trị tinh thần tôn giáo, hệ thống tri thức, giá trị giáo dục, cảm hứng, giá trị mỹ học, mối quan hệ xã hội, cảm giác nơi chốn, giá trị di sản văn hóa, giải trí du lịch sinh thái (iv) Dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ cần thiết cho sinh tất DVST khác Dịch vụ hỗ trợ khác với nhóm dịch vụ khác tác động người gián tiếp diễn khoảng thời gian dài hỗ trợ cần thiết để tạo tất dịch vụ sinh thái khác Dịch vụ hỗ trợ bao gồm sản xuất sơ cấp, hình thành đất, chu trình dinh dưỡng, chu trình nước, cung cấp mơi trường sống cho loài sinh vật 1.1.2 Dịch vụ hệ sinh thái đời sống người Con người khai thác hệ sinh thái để phục vụ cho đời sống mình, tạo nên thịnh vượng người Các thành tố định thịnh vượng người bao gồm an ninh, vật chất cho sống tốt đẹp, sức khỏe mối quan hệ xã hội tốt Các thành tố tạo nên từ dịch vụ sinh thái (hình 1.1) giúp cho người có sống tốt đẹp Sự thịnh vượng người bao gồm: DỊCH VỤ SINH THÁI HỖ TRỢ  Chu trình dinh dưỡng  Sự hình thành đất  Sản xuất sơ cấp CUNG CẤP     Thức ăn Nước Gỗ, sợi …… ĐIỀU TIẾT  Điều tiết khí hậu  Điều tiết lũ lụt  Lọc nước  …… VĂN HÓA      Thẩm mỹ Tinh thần Giáo dục Giải trí ……… SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA CON NGƯỜI An toàn  An toàn cá nhân  An toàn tiếp cận tài nguyên  An toàn trước thảm họa Vật chất cho sống tốt đẹp  Sinh kế tương xứng  Có đủ thực phẩm dinh dưỡng  Có nơi  Tiếp cận hàng hóa Sức khỏe  Khỏe mạnh  Tinh thần tốt  Tiếp cận nguồn nước Sự tự lựa chọn hành động Cơ hội để đạt giá trị cá nhân Mối quan hệ xã hội tốt  Sự liên kết xã hội  Tôn trọng lẫn  Khả giúp đỡ người khác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Hình 1.1 Mối quan hệ dịch vụ sinh thái thịnh vượng người [16] Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn * Vật chất cho sống tốt đẹp: bao gồm sinh kế đảm bảo xứng đáng; thu nhập khả tiếp cận; đủ lương thực, thực phẩm; nơi ở, quần áo khả tiếp cận hàng hóa, sản phẩm * Sức khỏe: bao gồm khỏe mạnh thể chất tinh thần, có mơi trường vật lý đảm bảo * Mối quan hệ xã hội tốt: bao gồm cố kết xã hội, tơn trọng lẫn nhau, mối quan hệ gia đình tốt, khả giúp đỡ người khác * Sự an toàn: bao gồm tiếp cận an toàn tự nhiên loại tài nguyên, an toàn cá nhân tài sản, sống môi trường đảm bảo, dự đốn kiểm sốt an ninh từ thảm họa tự nhiên nhân tạo * Tự lựa chọn hành động: bao gồm việc kiểm sốt thơng qua xảy đạt Trong hệ sinh thái, người thành phần sinh học tương tác với thành phần khác để tạo lợi ích cho sống Tuy nhiên, can thiệp người tác nhân trực tiếp hay gián tiếp làm thay đổi dịch vụ sinh thái, mà từ gây thay đổi thịnh vượng người Sự thay đổi dịch vụ sinh thái làm ảnh hưởng tới thịnh vượng thông qua tác động vào an toàn, vật chất cần thiết cho sống tốt, sức khỏe, mối quan hệ xã hội văn hóa Những thành phần thịnh vượng ảnh hưởng tới bị ảnh hưởng tới tự lựa chọn người Để khai thác giá trị hệ sinh thái nhằm phục vụ đời sống người, yêu cầu trước hết phải hiểu đầy đủ thành phần chức HST, quy luật biến đổi HST tương tác hai chiều DVHST với đời sống người Đây sở để quản lý HST cách hiệu bền vững Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.2 Hệ sinh thái nông nghiệp 1.2.1 Đặc điểm hệ sinh thái nông nghiệp HSTNN hệ sinh thái chịu điều khiển trực tiếp người Con người trì HSTNN sở quy luật khách quan tự nhiên, cộng với can thiệp từ bên ngồi tăng cường loại phân bón, hóa chất nông nghiệp, trồng … để tạo sản phẩm mong muốn Với thành phần tương đối đơn giản, đồng cấu trúc, HSTNN bền vững, dễ bị phá vỡ; hay nói cách khác, hệ sinh thái khơng khép kín chu chuyển vật chất, chưa cân Bởi vậy, HSTNN trì tác động thường xuyên người để bảo vệ hệ sinh thái mà người tạo cho hợp lý Nếu khơng, qua q trình diễn sinh thái, quay trạng thái hợp lý tự nhiên Ví dụ: cánh đồng muốn gieo lúa khơng có tác động thường xuyên người, hệ sinh thái từ từ biến thành cánh đồng cỏ suất sinh thái mà người thu từ hệ sinh thái không cao trạng thái mà người mong muốn xây dựng HSTNN hệ sinh thái nhân tạo, nhiên xác lập điều kiện tự nhiên nên khơng có ranh giới rõ ràng hệ sinh thái tự nhiên HSTNN tiêu chuẩn để phân biệt chúng tác động người Trong HSTNN người tác động nhằm hạn chế chống lại số trình tự nhiên hệ, đặc biệt việc cung cấp lượng xuyên suốt trình phát triển hệ HSTNN chủ yếu cung cấp cho người sản phẩm trồng vật nuôi Ở hệ sinh thái tự nhiên có trả lại hồn tồn khối lượng chất hữu chất khoáng sinh khối vật sống đất, chu trình vật chất hệ khép kín Ngược lại, HSTNN mùa vụ, khối lượng sinh khối trồng vật nuôi bị người lấy hệ, chu trình vật chất khơng khép kín Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái tự phục hồi có q trình phát triển lâu dài để đạt trạng thái cân Trái lại, HSTNN hệ sinh thái thứ cấp người tạo nên thơng qua q trình lao động thủ cơng máy móc Con người dựa vào kinh nghiệm lâu đời đúc kết từ nhiều hệ tạo nên HSTNN thay cho HST tự nhiên nhằm thu suất cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày tăng Thực ra, lao động người yếu tố tạo nên HSTNN mà tạo điều kiện cho HSTNN phát triển theo quy luật tự nhiên [3] Hiện nay, người trí tuệ sức lao động đầu tư cho HSTNN theo hai hướng: Lao động sống lao động khứ tích lũy theo thơng qua vật tư, kỹ thuật, máy móc, phân bón, Những đầu tư thực chất đưa thêm vào chu trình trao đổi hệ sinh thái để bù đắp phần lượng vật chất bị lấy khỏi hệ trình người khai thác, sử dụng sản phẩm trồng, vật ni nhằm trì phát triển hệ phục vụ cho nhu cầu người Hệ sinh thái tự nhiên thường đa dạng thành phần loài, phức tạp cấu trúc chức Có nhiều mức tiêu thụ dây chuyền thức ăn Khi có mắt xích bị “tắc nghẽn” hệ dễ dàng tự điều chỉnh, giữ cho hệ cân ổn định không bị đe dọa yếu tố ngoại cảnh chức hệ trì Trong đó, HSTNN hệ trẻ nên sinh trưởng mạnh, suất cao, tính ổn định hệ thấp, dễ bị cân có mắt xích dây truyền thức ăn bị rối loạn, Đặc biệt có thiên tai dịch bệnh phá hoại, HSTNN dễ bị phá hủy Các hệ sinh thái tự nhiên có nguồn lượng bản, ánh sáng mặt trời, HSTNN nguồn xạ mặt trời, chúng cung cấp thêm nguồn khác từ bên ngồi phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng Do vậy, để trì ổn định HSTNN người phải đầu tư thêm lao động, phân bón, hóa chất để bảo vệ chúng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.2.2 Những quy luật hoạt động HSTNN Hoạt động sản xuất nông nghiệp thực chất trình điều khiển hệ sinh thái Ở giai đoạn ban đầu người chuyển từ hái lượm, săn bắt sang trồng trọt chăn nuôi cách khoảng 14-15 ngàn năm phát minh máy nước vào kỷ 18 đánh dấu cách mạng khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Vào thời điểm này, người tác động vào thiên nhiên chủ yếu lao động sống với phương thức sản xuất đơn giản chủ yếu kinh nghiệm để lại, vật tư kỹ thuật chưa nhiều nên khối lượng sản phẩm nơng nghiệp làm cịn hạn chế HSTNN người tạo nên hệ sinh thái cỏ, lúc đầu có hoang dại, người hóa thành trồng Sau HST phát triển dần theo thời gian tác động người Trong giai đoạn từ kỷ XVIII đến thập kỷ 70 kỷ XX sản xuất nơng nghiệp có bước tiến nhảy vọt, lao động sống hòa nhập với vật tư, kỹ thuật cải tiến nhằm tăng suất sản lượng HSTNN Con người thực tạo cách mạng sản xuất nông nghiệp với chương trình khí hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, hóa học hóa sinh học hóa nông nghiệp Năng xuất sản lượng lương thực thực phẩm HSTNN giai đoạn tăng lên đáng kể Tuy nhiên, trình phát triển, người gây nhiều tác động bất lợi môi trường tự nhiên môi trường sống người, làm ảnh hưởng đến sống người tác động tiêu cực tới HSTNN Đó đợt hạn hán kéo dài, trận lũ lụt chưa thấy lịch sử xảy nhiều nơi giới, đất đai bị thái hóa nghiêm trọng, nguồn nước bị khô kiệt ô nhiễm nặng Sự tồn nhiều cộng đồng với hàng triệu người bị đe dọa Trước tình hình đó, nông nghiệp bền vững hay nông nghiệp sinh thái đời nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao người, 10 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.3.3 Thị trường Cùng với phát triển khơng ngừng đất nước nói chung, Bắc Giang nói riêng, đặc biệt huyện Yên Thế ngày mở rộng thị trường nông sản huyện tới vùng lân cận nước dần vươn quốc tế Ưu điểm nơng thơn hình thành đa dạng tổ chức cung ứng yếu tố đầu vào chủ yếu cho nông nghiệp gồm công ty vật tư nông nghiệp tỉnh với đại lý huyện, tổ chức thương mại tập thể tư nhân buôn bán vật tư nông nghiệp Với mạng lưới người cung ứng đông đảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất hộ gia đình nơng dân loại vật tư với giá thích hợp có tính cạnh tranh Thị trường tiêu thụ nông sản ổn định yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp ổn định Trong năm đổi mới, thành tựu Nhà nước tháo gỡ chướng ngại phát triển thị trường tiêu thụ như: Xoá bỏ tình trạng cát địa phương, phát triển mạnh mạng lưới giao thông quốc gia giao thông nông thôn Thị trường tiêu thụ số nông sản hàng hố chủ yếu hình thành thống nước, khơng cịn tình trạng chênh lệch q lớn giá nông sản vùng.Việc gia nhập ASEAN tham gia Hiệp định thương mại với khu vực thị trường khác, nông nghiệp Việt Nam dần bước hội nhập vào kinh tế giới thông qua xuất nông sản Mạng lưới giao thông nông thôn địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa nơng sản huyện: số mặt hàng lương thực, thực phẩm chủ yếu cung cấp sử dụng nhân dân địa phương; số mặt hàng như: Vải, cam chè …đã xuất sang số nước lân cận: Lào, camphuchia, trung quốc hay số thị trường khó tính thái Lan, Nhật… 3.3.4 Nhận thức người dân địa phương Phương thức sản xuất sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm cốt lõi sinh tồn trở thành tập quán sinh sống người nơng dân Có thói quen tập qn thay đổi điều kiện khách quan chủ 59 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn quan Nhưng nói chung, hoạt động sản xuất cộng đồng nông thôn chủ yếu dựa vào tri thức truyền thống, vào tập qn, kinh nghiệm thói quen sản xuất Khơng tri thức, kinh nghiệm sản xuất tương thích với sản xuất nhỏ, dựa vào tự nhiên đúc kết, lưu truyền trở thành “kế mưu sinh” bền chặt họ từ đời sang đời sau Đặc biệt tri thức, kinh nghiệm canh tác trồng, chọn giống, thời vụ sản xuất điều kiện tự nhiên sản xuất.Tuy nhiên số tập quán canh tác cũ không phù hợp với phát triển ngày thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan để tăng suất trồng Thói quen lệ thuộc vào tự nhiên dự báo theo cảm tính khơng cịn phù hợp với bối cảnh BĐKH ngày nay, thời tiết khí hậu ngày phức tạp khơng cịn diễn biến trước mùa mưa ngắn gây hạn hán, mùa rét kéo dài làm gia tăng dịch bệnh cho trồng khiến cho người nơng dân khơng cịn chủ động để phịng chống thiên tai, bảo vệ mùa màng trước Chính vậy, định hướng phát triển HSTNN bền vững Việt Nam, ưu tiên hàng đầu thay đổi phương thức canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nơng nghiệp an tồn nâng cao sản lượng tiêu thụ Trong giai đoạn từ kỷ XVIII đến thập kỷ 70 kỷ XX sản xuất nơng nghiệp có bước tiến nhảy vọt, lao động sống hòa nhập với vật tư, kỹ thuật cải tiến nhằm tăng suất sản lượng Hệ sinh thái nông nghiệp Con người thực tạo cách mạng sản xuất nơng nghiệp với chương trình khí hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, hóa học sinh học hóa nơng nghiệp Yếu tố giới tính, độ tuổi điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến việc tăng khả cung cấp DVSTNN như: giới tính, độ tuổi điều kiện kinh tế hộ gia đình Điều kiện cần để người dân tham gia hiệu vào phát triển nông nghiệp bền vững họ phải có đủ thu nhập để việc tham gia vào hoạt động xã hội khác không ảnh hưởng vào đến việc lo cho gia đình Điều kiện kinh tế hộ 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn gia đình phần nguồn gốc đáp ứng nhu cầu người Vì điều kiện kinh tế nhiều nhu cầu người đòi hỏi nhu cầu cao Tài sản cố định tài có ảnh hưởng đến tham gia người dân Thông thường thu nhập gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến tham gia Những người gia đình có thu nhập cao tham gia nhiều ngừời gia đình có thu nhập thấp Qua ta nhận thấy, tham gia người dân vào q trình phát triển nơng nghiệp có tác động nhân tố chủ quan thuộc người dân như: giới tính, độ tuổi, đặc biệt điều kiện kinh tế hộ gia đình 3.3.6 Đánh giá chung a) Những hội lợi phát triển dịch vụ HSTNN Yên Thế huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang, phần lớn huyện chủ yếu nông thôn có nguồn lao động dồi chỗ gắn bó huyện có kinh nghiệm, kiến thức địa vững chắc, đào tạo, trang bị kiến thức ngày đầy đủ hơn, điều kiện thuận lợi cho phát triển nông lâm - thủy sản Đặc biệt đất đai phù hợp với việc trồng rừng, nhiên huyện chủ yếu phát triển nông nghiệp nên quyền quan tâm, khuyến khích đầu tư nhiều Cùng với trọng đến việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nuôi trồng để tăng suất sản lượng Chất lượng sản lượng nông sản nâng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngày cải thiện góp phần vào việc thành cơng xây dựng nơng thơn Ngồi hệ thống giao thông cải thiện, tạo mạng lưới thông suốt huyện tỉnh lân cận, giúp sản phẩm nông sản ngày vươn xa tới tay người tiêu dùng nước quốc tế b) Những thách thức hạn chế phát triển dịch vụ HSTNN 61 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bên cạnh lợi sẵn có, huyện n Thế cịn có hạn chế sau: Địa hình chủ yếu đồi núi thấp, diện tích đất lâm nghiệp chiếm phần lớn, nên phần diện tích đất đồng có ven sơng suối dải ruộng nhỏ xen kẹp dãy đồi có khả phát triển lương thực rau màu Mặc dù có nguồn lao động dồi dào,nhưng số lượng đào tạo hạn chế, chủ yếu lao động phổ thông, tỷ lệ thất nghiệp lớn dần tìm đến thành phố lớn lập nghiệp thay phải sản xuất nơng nghiệp Do khiến cho nơng nghiệp huyện gặp khơng khó khăn Việc thu hút vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, huyện đáp ứng phần thông qua đề án, chủ yếu người dân tự đầu tư thực Việc áp dụng KHCN vào sản xuất nơng nghiệp cịn chậm, phân tán thí điểm số vùng cụ thể 3.4 Một số đề xuất, giải pháp phát triển dịch vụ sinh thái nông nghiệp Trong năm qua, huyện Yên Thế đạt thành tựu đáng kể, góp phần vào xóa đói giảm nghèo cho huyện, bên cạnh cịn làm cho kinh tế huyện ngày phát triển hơn, đời sống nhân dân ngày cải thiện vươn tới làm giàu Tuy nhiên huyện chưa tận dụng mạnh huyện làm cho huyện chưa thực phát triển xứng tầm với tiềm sẵn có vùng Do cần có giải pháp, định hướng cụ thể từ cấp huyện tới xã, thôn để người đồng lòng hướng tới phát triển huyện Yên Thế tương lai  Giải pháp quản lý, hoạch định sách - Đẩy mạnh tái cấu, phát triển nơng nghiệp tồn diện, theo hướng đại Các cấp ngành nhân dân toàn địa bàn huyện cần thực tốt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, cần tập trung vào số lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu như: vải, có múi (cam Đường Canh, cam Vinh, bưởi Diễn ); lạc; rau chế 62 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn biến, rau an toàn; Trong lĩnh vực tập trung vào khâu có tính đột phá như: Sản xuất cây, giống; sản xuất ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; bảo quản, chế biến nông sản Tập trung đẩy mạnh sản xuất, thực tái cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển trồng chủ lực (lúa, ngô, lạc, rau chế biến, rau an tồn; vải thiều, có múi: cam, bưởi, chanh ); sản xuất với quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến kỹ thuật mới, lựa chọn giống chất lượng, suất cao đưa vào sản xuất; phát triển khu sản xuất chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh giới hóa khâu sản xuất; mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP; nâng cao hiệu hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân Chỉ đạo tổ chức triển khai thực có hiệu Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Nghị số 46/2016/NQHĐND ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh Quản lý sử dụng hiệu thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá bảo hộ; đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu nước Đồng thời, tiếp tục xây dựng phát triển thêm số thương hiệu nơng sản hàng hóa có lợi địa phương phát triển thương hiệu sản phẩm nơng nghiệp hàng hố giai đoạn 2014-2020 - Đổi chế, sách tổ chức sản xuất nông thôn thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đầu tư từ ngân sách nhà nước trái phiếu phủ; huy động nguồn lực ngân sách cho phát triển nơng nghiệp, nơng thơn; đẩy mạnh phát triển quỹ tín dụng nhân dân khu vực nông thôn, 63 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Tăng cường quản lý chặt chẽ tất khâu đầu tư, xây dựng, tăng cường công tác tra, kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư, trọng công tác chủ chương đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư theo quy hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu nguồn vốn Quản lý nghiêm ngặt quy trình đầu tư, chống lãng phí, thất thốt, nâng cao thẩm quyền trách nhiệm cá nhân chủ đầu tư, đơn vị tư vấn  Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ Tăng cường đầu tư sử dụng có hiệu nguồn lực đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, coi việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp kinh tế nông thôn phát triển Nâng cao hiệu đề tài, dự án khoa học, khuyến khích mạnh mẽ tham gia doanh nghiệp vào nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học, công nghệ Đổi nâng cao lực, hiệu công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư sở kết hợp hài hòa tham gia Nhà nước doanh nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét chuyển giao tiến kỹ thuật cho nông dân Tăng cường xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị gia tăng sức cạnh tranh nông sản thị trường Tăng cường củng cố tổ chức đội ngũ làm công tác khoa học công nghệ để tiếp thu, làm chủ ứng dụng có hiệu tiến khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho số sản phẩm hàng hóa mạnh Thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm huyện số lĩnh vực mũi nhọn, góp phần thực thắng lợi chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nơng 64 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - lâm nghiệp hàng hóa triển khai thực chương trình xây dựng nơng thơn mới, phát triển theo hướng đại hóa Các nhiệm vụ khoa học cơng nghệ tập trung giải vấn đề khoa học công nghệ liên quan đến phát triển số mạnh huyện Khuyến khích làng nghề đầu tư đổi công nghệ tiên tiến với công nghệ thủ công truyền thống nhằm nâng cao chất lượng, đủ sức cạnh tranh thị trường Nâng cao chất lượng đổi cấu đào tạo tuyển dụng nhân lực, quan tâm tạo điều kiện cho cán đào tạo tịa trung tâm đào tạo có chất lượng cao đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế huyện Hàng năm bố huyện trí nguồn ngân sách chi cho hoạt động khoa học công nghệ, sử dụng có hiệu vốn đầu tư cho khoa học, công nghệ Ứng dụng KHCN hẳn phải nhắc tới Chỉ thị 63 Bộ Chính trị khố VIII đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nông thôn Huyện uỷ Yên Thế đạo chi, đảng sở xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động ứng dụng khoa học cơng nghệ địa phương, đơn vị mình; giao cho UBND huyện cụ thể hoá nội dung kế hoạch triển khai đạo ngành chức làm tốt việc quản lý, tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật m ới cho nhân dân phục vụ sản xuất đời sống Hội đồng khoa học công nghệ huyện hàng năm củng cố, trì hoạt động đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế làm chủ tịch hội đồng Trong năm qua Hội đồng KHCN tư vấn cho UBND huyện phê duyệt đề tài KHCN với giá trị thực 400 triệu đồng công nhận nhiều sáng kiến cấp huyện; tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huy ện ban hành 70 Đề án, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội địa phương Nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, Huyện uỷ, UBND huyện xác định trọng tâm cơng tác KHCN hoạt 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn động ứng dụng, chuyển giao KHCN lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản Việc đưa giống trồng có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất triển khai rộng khắp Trên địa bàn huyện tích cực ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật giống kỹ thuật, tăng hệ sử dụng đất nhằm tăng dần diện tích rau mầu, đặc biệt rau chế biến xuất khẩu; xây dựng nhiều mơ hình lúa giống sản xuất thâm canh 21 xã, thị trấn Các giống lúa mới, lúa có suất cao tăng nhanh (chiếm 80% - 85% cấu giống lúa) Trong sản xuất lâm nghiệp, hàng năm trồng khoảng 1.000 rừng tập trung, huyện hoàn thành kế hoạch phủ xanh đất trống đồi núi trọc, diện tích rừng trồng chủ yếu giống keo lai, bạch đàn theo phương pháp giâm hom, mô, tạo cho trồng phát triển nhanh, suất cao, rút ngắn chu kỳ khai thác rừng xuống - năm Ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào việc chế biến nông, lâm sản địa phương Huyện tiếp nhận dự án xây dựng 17 lị chế biến (sấy vải nơng sản); triển khai xây dựng 44 lò sấy vải; hỗ trợ 23 máy sấy vải, công suất 1,5 tấn/mẻ cho hộ gia đình xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nông dân mua 26 máy sấy vải, công suất 1,2 tấn/mẻ Các lò sấy phát huy hiệu quả, giảm sức lao động nông dân, tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, cịn tiếp nhận trăm máy bóc lạc, máy chế biến chè Bước đầu phát huy hiệu thiết thực việc chế biến nông, lâm sản địa phương đơng đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng Chỉ thị 63 bước đầu mở đường cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sống sản xuất sau huyện Yên Thế Sử dụng công nghệ sản xuất nhà lưới, điều khiển nước tưới, ẩm độ, tưới phun sương tiết kiệm nước nhân công lao động Xử lý đất ứng dụng xử lý vi sinh đất trước trồng Ứng dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp Ứng dụng quy trình sản xuất hữu cho sản phẩm an tồn, thân thiện với mơi trường: lúa hữu 66 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cơ, rau hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý sâu bệnh, đồng thời khai thác bã thải sản xuất nấm, rơm rạ phế thải khác để làm phân bón hữu vi sinh vừa khai thác phế thải nông nghiệp, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi phí phân bón, cải tạo lý tính, hóa tính đất  Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngồi ghế nhà trường Thực cơng tác xã hội hóa giáo dục, cơng tác khuyến học, khuyến tài, tạo gắn kết nhà trường, gia đình xã hội giáo dục Làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh trng phổ thơng để phân luồng học sinh cho phù hợp với phát triển nguồn nhân lực Tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo nghề, gắn dạy nghề với thị trường lao động xuất lao động Huyện có trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hướng nghiệp, sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND huyện Yên Thế Trong nông nghiệp huyện Yên Thế chủ yếu hộ gia đình nên huyện thường lập hội nông dân, hội làm vườn, hội khuyến nơng lao động chủ yếu Họ tự tìm tòi học hỏi, tham gia hoạt động tập huấn huyện tổ chức, đặc biệt hội nông dân huyện Yên Thế thường xuyên phối hợp với quan chức năng, quan chuyên môn trực tiếp Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Trạm Khuyến nông, khuyến lâm (nay trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp) để tổ chức tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, tuyên truyền hội viên nơng dân tích cực tham gia thực xây dựng mơ hình cánh đồng thu nhập cao, cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh chuyển đổi cấu vật nuôi, trồng gắn với áp dụng tiến bộkhoa học kỹ thuật vào sản xuất… Các cấp hội nông dân chủ động đứng tín chấp giúp hội viên nơng dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi tổ chức tín dụng, ngân hàng địa bàn Chỉ tính riêng 67 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn giai đoạn 2010 - 2015, hội nông dân huyện Yên Thế với quan, ban ngành chức tổ chức 1.500 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất với tham dự 80.100 lượt hội viên nông dân; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp vay vốn cho 10.700 hộ hội viên nông dân vay gần 279,9 tỷ đồng Đồng thời, hội nông dân huyện n Thế cịn phối hợp với Cơng ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nơng tín chấp phân bón trả chậm với tổng số lượng 5.177 cho 13 nghìn lượt hộ hội viên nông dân… Đặc biệt, năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện triển khai 27 dự án 21 xã, thị trấn với tổng số vốn 3,5 tỷ đồng cho 3.400 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn.Với hoạt động tích cực nói trên, từ năm 2010 đến nay, số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi cấp huyện Yên Thế liên tục tăng lên Kết bình xét năm 2015, tồn huyện có 8.368 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi cấp, tăng 803 hộ so với năm 2010 Trong đó, cấp xã 6.639 hộ; cấp huyệnlà 1.379 hộ; cấp tỉnh 350 hộ; cấp Trung ương là: 01 hộ Điểm nhấn quan trọng phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi hội viên nơng dân huyện n Thế mơ hình sản xuất hình thành, phát triển sở khai thác lợi thế, tiềm sẵn có địa phương Trong đó, kinh tế gia trại, trang trại ln có bước phát triển mạnh mẽ Theo thống kê, đến hết tháng 9/2016, toàn huyện Yên Thế có gần 30 mơ hình kinh tế tổng hợp hội viên nông dân giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại; hầu hết trang trại tích cực chuyển đổi cấu trồng vật ni, sản xuất với quy mơ lớn, có hiệu trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu để người dân địa phương học tập, làm theo Đến nay, địa bàn huyện Yên Thế có hàng vạn mơ hình sản xuất kinh doanh hội viên nơng dân có hiệu Trong đó, có 3.262 mơ hình trồng trọt, 2.596 mơ hình chăn ni, 402 mơ hình th ủy sản,1.153 mơ hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, 556 mơ hình ngành nghề, 436 mơ hình thương mại dịch vụ Đặc biệt, số mơ hình sản xuất hội 68 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viên nông dân cho hiệu quả, kinh tế cao mơ hình chun canh loại hang hoa (cam, nhãn muộn, bưởi Diễn ); mơ hình chăn ni lợn kết hợp thủy sản; mơ hình trồng rừng chế biến lâm sản Phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi địa bàn huyện Yên Thế năm qua thực trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức tiềm năng, phát huy có hiệu sức sáng tạo đông đảo hội viên nông dân Phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi hội viên nông dân địa bàn huyện Yên Thế có tác dụng khơi dậy, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần nâng cao đời sống người dân Riêng năm 2015, phong trào hỗ trợ gần 1.100 hộ hội viên nơng dân có hồn cảnh khó khăn; giúp đỡ, hỗ trợ hộ hội viên nơng dân khó khăn nghìn ngày cơng lao động, 25 nghìn giống, gần 17 nghìn giống, gần 63 nghìn kg vật tư phân bón 380 triệu đồng cho vay lãi suất thấp Kết khẳng định vai trò quan trọng cấp hội nông dân tập hợp, vận động khơi dậy sức mạnh đồn kết hội viên nơng dân tồn huyện 69 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Hệ sinh thái nơng nghiệp có vai trị vơ quan trọng đời sống xã hội, bảo đảm điều kiện môi trường phát triển kinh tế Nghiên cứu khả cung cấp DVSTNN làm rõ chức HSTNN tiềm cung cấp DVST cho người, góp phần quản lý sử dụng hiệu HSTNN Nghiên cứu đưa số kết sau: Luận văn khái quát trạng HSTNN huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Trên sở phân loại sử dụng đất, luận văn nghiên cứu trạng dịch vụ hệ sinh thái trồng hàng năm (lúa hoa màu) trồng lâu năm (cây ăn công nghiệp lâu năm) DVHST sâu vào phân tích nhóm DVST dịch vụ cung cấp, dịch vụ điều tiết, dịch vụ văn hóa dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ cung cấp bao gồm cung cấp lương thực, thực phẩm; tinh dầu nguyên liệu cho số ngành chế biến thực phẩm; cung cấp nhiên liệu phân bón từ phế phụ phẩm nơng nghiệp; cung cấp lưu trữ nguồn gen Dịch vụ điều tiết gồm điều tiết khí hậu làm khơng khí; Điều hịa hệ sinh thái cải tạo đất Dịch vụ văn hóa bao gồm giá trị vê kiến thức Điều hòa hệ sinh thái cải tạo đất Dịch vụ văn hóa bao gồm giá trị giáo dục, cách dịch vụ du lịch, giải trí Đánh giá yếu tố tự nhiên xã hội có ảnh hưởng đến DVHSTNN điều kiện tự nhiên địa phương; sách đất đai, phát triển nơng nghiệp, sách tài chính; nhu cầu thị trường bên ngồi nhận thức người dân Trên sở thực trạng phát triển khả cung cấp dịch vụ sinh thái nông nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố tự nhiên xã hội, luận văn đề xuất số giải pháp quản lý, hoạch định sách; chuyển giao khoa học cơng nghiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm khai thác có hiệu DVHSTNN 70 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Chi cục thống kê Yên Thế (2017) Niên giám thống kê năm 2016 [2] Chi cục thống kê Yên Thế (2018) Niên giám thống kê năm 2017 [3] Trần Thị Kim Diên (2014), Đánh giá trạng hệ sinh thái nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Luận văn Thạc sĩ khoa học Môi trường, Học viện Nông nghiệp [4] Huyện ủy Yên Thế (2018), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương (Khố X) nơng nghiệp, nông dân, nông thôn [5] Nguyễn Tri Quang Hưng, Lê Kiến Thông Nguyễn Minh Kỳ (2017), Tiềm sinh khối phụ phẩm nông nghiệp hiệu ứng dụng sản xuất than sinh học (biochar) quy mô hộ gia đình Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Phát triển khoa học Cơng nghệ, Số 20, số M1 - 2017 Tr 68 - 78 [6] Nguyễn Thị Phương Mai (2017) Nhu cầu người dân địa phương dịch vụ sinh thái rừng, Trường hợp nghiên cứu miền núi phía Bắc Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Sinh thái nhân văn Phát triển bền vững - Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn” Nhà xuất Nông nghiệp, trang 178-197 [7] Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt Kjeld Ingvorsenv (2014), Ước tính lượng biện pháp xử lý rơm rạ số tỉnh Đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 32, tr 87-93 [8] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2018a), Báo cáo điều tra, đánh giá trạng ô nhiễm môi trường sử dụng phân bón, thuốc BVTV trồng ăn tỉnh Bắc Giang [9] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2018b), Báo cáo đa dạng sinh học Bắc Giang [10] UBND huyện Yên Thế (2018a), Báo cáo sơ kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 71 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 72 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn [11] UBND huyện Yên Thế (2018b), Báo cáo quan trắc môi trường Yên Thế, Bắc Giang [12] UBND huyện Yên Thế (2019), Báo cáo thuyết minh kết thống kê đất đai huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Tiếng Anh [13] Daily, G C (chủ biên) 1997 Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems Island Press, Washington, DC 392 p [14] de Groot, R S., M a Wilson, and R M J Boumans (2002) A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services Ecological Economics 41(3):393-408 [15] Layke, C (2009) Measuring Nature’s Benefits: A Preliminary Roadmap for Improving Ecosystem Service Indicators World Resources Institute, W.D.C (ed.) [16] MEA - Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystem and Human Well-being (vol 1) Current state and trends Island Press, Washington, DC [17] Norberg, J (1999), Linking Nature’s services to ecosystems: some general ecological concepts Ecological Economics vol 29 ( 2):183-202 [18] Nguyen N.M., S Dultz, F Picardal, A.T.K Bui, Q.V Pham, J Schieber (2015), Realease of patassium accompanying the dissolution in rice straw phytolith Chemosphere, Science Direct, Vol 119 [19] Nguyen T.P.M (2016) Local people's demand for forest ecosystem services and drivers of change in Vo Nhai district, Northern Vietnam Cuvillier Verlag, Goettingen, Germany, 211 p [20] TEEB - The Economics of Ecosystem & Biodiversity (2010) Chapter Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation in TEEB Foundation, 39 p 73 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... phục vụ nhu cầu chỗ địa phương, tăng thêm thu nhập cho gia đình 3.2 Khả cung cấp dịch vụ sinh thái nông nghiệp khu vực nghiên cứu 3.2.1 Dịch vụ cung cấp Dịch vụ cung cấp nhóm dịch vụ bật HSTNN, cung. .. tế nông nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở lý luận trạng HSTNN, đề tài tập trung đánh giá khả cung cấp dịch vụ HSTNN địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, bao gồm phân tích khả cung cấp dịch vụ. .. cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Các dịch vụ gồm dịch vụ sản xuất, dịch vụ điều tiết dịch vụ văn hóa hệ sinh thái nơng nghiệp trồng trọt huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Trong giới hạn nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá khả năng cung cấp các dịch vụ sinh thái của hệ sinh thái nông nghiệp huyện yên thế, tỉnh bắc giang,