0

ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT

15 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:13

CHƯƠNG I (phần C) ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT (Fluid dynamics) Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911 minhhunglandgmail com) lOMoARcPSD|18351890 https www studocu comvn?utm campaign=shared documentutm.ác yếu tố chuyển động bao gồm: Áp suất thủy động P Vận tốc phần tử lưu chất u Gia tốc aBa yếu tố này thay đổi theo thời gian và không gian, được biểu diễn bằnghàm số:     t,z,y lOMoARcPSD|18351890 CHƯƠNG I (phần C) ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT (Fluid dynamics) Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Động lực học chất lỏng có nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu qui luật chuyển động chất lỏng Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Các yếu tố chuyển động bao gồm: - Áp suất thủy động P - Vận tốc phần tử lưu chất u - Gia tốc a Ba yếu tố thay đổi theo thời gian không gian, biểu diễn hàm số: P  P x , y , z , t  U  U x , y , z , t  a  a x , y , z , t  Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Dịng chuyển động khơng ổn định Dịng chuyển động ổn định Ứng dụng: bồn cao vị đảm bảo lưu lượng, vận tốc, áp suất dòng chảy Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Đường dòng: đường cong mà tiếp tuyến điểm thời điểm cho trùng với véc-tơ tốc độ Quỹ đạo: đường cong mà tiếp tuyến điểm thời điểm liên tiếp véc-tơ tốc độ phần tử chuyển động Chuyển động ổn định quỹ đạo đường dịng trùng Mỗi thời điểm cho đường dòng đường dịng khơng cắt Tập hợp đường dòng tạo thành phổ chuyển động lưu chất hay gọi dòng chảy Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Ngày nghiên cứu dòng chảy thủy lực, có hai lý thuyết sau: • Bài tốn 1D • Bài tốn 3D • Ở ta coi dịng chảy toán chiều Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Định nghĩa “lưu lượng”: lượng lưu chất chảy qua tiết diện đơn vị thời gian Nếu đại lượng tính lượng lưu chất khối lượng, ta có lưu lượng khối Nếu đại lượng tính lượng lưu chất thể tích, ta có lưu lượng thể tích Với lưu lượng chất khí, phải chuyển đổi điều kiện tiêu chuẩn điều kiện định nhiệt độ áp suất m3 Q  A u.dA; s Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Phương trình liên tục: xét dịng chảy liên tục khơng thất thốt, Q = const ω A v A Q  A  ω  A  ω   hay  1 2 ω A v A 2 Chất lỏng chảy ống thoả điều kiện sau: • Khơng bị rị rỉ qua thành ống hay chỗ nối ngồi • Chất lỏng thực khơng chịu nén ép nghĩa  = const nhiệt độ t = const • Chất lỏng chảy chốn đầy ống, khơng bị đứt đoạn, khơng có bọt khí Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Thí nghiệm Reynolds Re < 2300 Re > 2300 ω.d tđ ρ Re   Idem μ Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 CHẾ ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG Reynolds chứng minh nếu: • Re < 2320: lưu chất chảy tầng • Re = 2320  10000: lưu chất chảy độ • Re > 10.000: lưu chất chảy xoáy * dtd tính theo cơng thức: dtd = 4f / U • f – tiết diện ống, m2 • U – chu vi thấm ướt ống, m Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Phương trình Bernoulli  Phương trình Bernoulli dịng nguyên tố lưu chất lý tưởng P1 u12 P2 u 22 Z1    Z2   γ 2g γ 2g Z Chiều cao hình học đặc trưng P/g = P/ Đặc trưng cho áp suất thủy tĩnh u2/2g Đặc trưng cho áp suất động Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890  Đối với lưu chất lý tưởng lượng vào lượng ra, nên viết dạng tổng quát: P u2 Z   const γ 2g  Do dịng chảy khơng đồng theo mặt cắt ngang, nên phương trình cần bổ sung hệ số hiệu chỉnh động  tỷ số động thực động tính theo tốc độ trung bình (v) P αu Z   const γ 2g (thường  = 1,04 – 1,08 ống) Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BERNULLI Ống pitot v 2g  h Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Ống Venturi Màng chắn (tiết lưu) ống venturi dùng để đo lưu lượng dòng chảy Khi dòng lưu chất qua tiết diện thu hẹp đột ngột xuất độ chênh áp suất Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ... lượng lưu chất chảy qua tiết diện đơn vị thời gian Nếu đại lượng tính lượng lưu chất khối lượng, ta có lưu lượng khối Nếu đại lượng tính lượng lưu chất thể tích, ta có lưu lượng thể tích Với lưu. .. lOMoARcPSD|18351890 CHẾ ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG Reynolds chứng minh nếu: • Re < 2320: lưu chất chảy tầng • Re = 2320  10000: lưu chất chảy q độ • Re > 10.000: lưu chất chảy xốy * dtd tính theo...lOMoARcPSD|18351890 Động lực học chất lỏng có nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu qui luật chuyển động chất lỏng Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Các yếu tố chuyển động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT,