0

KINH THỦ THÁI ÂM PHẾ MẠCH ĐỐC Bs CKII Trần Thị Hiên Bộ môn Châm cứu

25 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2022, 05:24

KINH THỦ THÁI ÂM PHẾ MẠCH ĐỐC Bs CKII Trần Thị Hiên Bộ môn Châm cứu MỤC TIÊU Trình bày được đường đi và chỉ định chữa bệnh chung của mạch Đốc Nêu được vị trí, tác dụng các huyệt thường dùng của mạch Đ. MẠCH ĐỐC Bs CKII Trần Thị Hiên Bộ môn Châm cứu MỤC TIÊU - Trình bày đường định chữa bệnh chung mạch Đốc - Nêu vị trí, tác dụng huyệt thường dùng mạch Đốc ĐƯỜNG ĐI • • • Bắt đầu từ Thận, chạy đến huyệt Hội âm, chạy tiếp qua huyệt Trường cường Từ theo phía xương sống, thẳng lên đến tận huyệt Phong phủ dưới xương chẩm rồi vào não, chạy tiếp lên đỉnh đầu đến huyệt Bách hội, vòng trước trán xuống mũi, môi (huyệt Nhân trung), vào lợi hàm kết thúc huyệt Ngân giao Từ huyệt Phong phủ gáy có nhánh ngược xuống hai bả vai để nối với kinh cân Túc thái dương Bàng quang, chạy tiếp xuống mông tận phận Sinh dục tiết niệu chia hai nhánh: - Nhánh lên trên: Theo kinh Tỳ đến vào rốn, tiếp tục theo mặt sau thành bụng, qua Tâm, trở da ngực để nối với kinh cân Bàng quang, chạy tiếp đến cổ, mặt, sâu vào đồng tử kết thúc huyệt Tình minh - Nhánh xuống theo phận Sinh dục – Tiết niệu đến trực tràng, đến mông tiếp nối với kinh Bàng quang Chạy ngược lên đầu đến tận huyệt tình minh , từ sâu vào não.Lại theo kinh Thận xuống thắt lưng đến huyệt thận du rồi cho nhánh vào thận TÁC DỤNG CHỮA BỆNH CHUNG - Bệnh sốt hay lạnh (Dương hư ) - Sốt rét - Đau cột sống thắt lưng - Chữa bệnh tạng phủ nơi mạch qua CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • • • • • Trường cường (XIII-1) – Huyệt lạc với mạch Nhâm - Vị trí : Đầu chót xương cụt - Điều trị: + Di tinh + Đau thắt lưng + Động kinh + Trĩ chảy máu + Sa trực tràng, sa sinh dục - Châm cứu: Châm 0,5 - thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Yêu du (XIII-2) • - Vị trí: Ở lỡ xương từ điểm chót xương cụt (Trường cường) đo lên thốn • - Điều trị: • + Kinh nguyệt khơng đều • + Đau thắt lưng vùng cụt • + Liệt chi dưới • - Châm cứu: Xiên hướng mũi kim lên 0,5 thốn Cứu điếu ngải - 10 phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • • • • • Yêu Dương quan (XIII-3) - Vị trí: Giữa L4-L5 - Điều trị: + Đau thắt lưng + Ỉa chảy + Kinh nguyệt không đều + Liệt chi dưới + Di tinh, liệt dương - Châm cứu: Châm: 0,5 0,8 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • • • • 4.Mệnh mơn (XIII-4) - Vị trí: Giữa L2-L3 - Điều trị: + Đau lưng + Ỉa chảy + Di tinh + Đái dầm - Châm cứu: Châm: 0,5 0,8 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Hùn khu (XIII-5) • - Vị trí: Giữa L1-L2 • - Điều trị: • + Tỳ vị hư nhược • + Ỉa chảy • + Đau cứng thắt lưng • - Châm cứu: Châm thẳng 0,3 - 0,5 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Tích trung (XIII-6) • - Vị trí: Giữa D11-D12 • - Điều trị: • + Vàng da • + Đau bụng • + Ỉa chảy • + Điên giản • - Châm cứu: Châm thẳng 0,5 - 0,8 thốn CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Trung khu (XIII-7) • - Vị trí: Giữa D10-D11 • - Điều trị: • + Đau thắt lưng • + Xương sống cứng đờ • + Đau dày • - Châm cứu: Châm thẳng 0,5 - 0,8 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Cân súc (XIII-8) • - Vị trí: Giữa D9-D10 • - Điều trị: • + Điên giản • + Xương sống cứng đờ • + Đau dày • - Châm cứu: Châm: 0,3 0,5thốn Cứu điếu ngải phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Chí dương (XIII-9) • - Vị trí: Giữa D7-D8, ngang góc xương bả vai • - Điều trị: + Ho, hen • + Vàng da • + Đau ngực • + Đau lưng - Châm cứu: Châm: 0,5 0,8 thốn Cứu điếu ngải - phút, cứu mồi ngải từ - mời CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • 10 Linh đài (III-10) • - Vị trí: Giữa D6-D7 • - Điều trị: • + Ho, hen • + Đau vai gáy • - Châm cứu: Cứu điếu ngải - phút, cứu mồi ngải từ - mồi CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • 11 Thần đạo (XIII-11) • - Vị trí: Giữa D5-D6 • - Điều trị: • + Hay qn • + Mất ngủ • + Hời hộp, sợ hãi • - Châm: Cứu điếu ngải - phút, cứu mồi ngải từ - mồi CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • • • 12 Thân trụ (XIII-12) - Vị trí: Giữa D3-D4 - Điều trị: + Ho hen + Điện giật + Di chứng Bại liệt (Người mềm nhũn, không ngồi, không lại được, cổ không mang đầu) + + Bệnh não bẩm sinh • - Châm cứu: Châm xiên, hướng mũi kim lên 0,3 - 0,5 thốn Cứu điếu ngải - phút, cứu mồi ngải từ - mời CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • • • • • • 13 Đàm đạo (XIII-13) - Vị trí: Giữa D1-D2 - Điều trị: + Sốt rét + Đau đầu + Sốt cao - Châm cứu: Châm xiên, hướng mũi kim lên 0,5 thốn Cứu điếu ngải - phút, cứu mồi ngải từ - mồi CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 14 Đại chùy (XIV-14) • • • • • • • - Vị trí: Giữa C7-D1 khoảng ngang vai - Điều trị: + Sốt cao (sốt nóng, sốt rét) + Cảm cúm + Cổ gáy cứng + Điên dại - Châm cứu: Châm thẳng 0,5 thốn Cứu điếu ngải - 15 phút, cứu mồi ngải từ - 15 mồi Chú thích: Đại chùy huyệt giao hội với đường kinh dương chân tay (Dương minh vị, đại trường, thái dương bàng quang, tiểu trường, thiếu dương đởm, tam tiêu) CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 15 Á môn (XV-15) • • • • • • • • - Vị trí: Ở hõm gáy, C1 - C2 - Điều trị: + Điên cuồng + Kinh giật + Khản tiếng, mất tiếng + Cuống lưỡi khơng nói (do tai biến mạch máu não) - Châm cứu: Châm thẳng 0,3 - 0,4 thốn (không nên châm sâu) Chú thích: Á mơn giao hội mạch đốc mạch dương CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 16 Phong phủ (XVI-16) • - Vị trí: Ở hõm gáy xương chẩm – C1 hai thang • - Điều trị: • + Đau đầu • + Cứng gáy • + Hoa mắt • + Chảy máu mũi • + Viêm họng khơng nói (tai biến mạch não) • + Điên c̀ng • + Liệt nửa người - Châm cứu: Châm thẳng 0,3 - 0,5 thốn (không nên châm sâu) CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 17 • • • • • • Bách hội (XIII-20) - Vị trí: Ở đỉnh đầu, nơi gặp đường nối hai đỉnh tai đường dọc thể ( từ Ấn đường đến Đại chùy) - Điều trị: + Đau đầu vùng đỉnh + Sa đại, trực tràng + Sa sinh dục - Châm cứu: Châm 0,2 - 0,3 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 18 • • • • Thượng tinh (XIII-23) - Vị trí: Trên huyệt bách hội 4,0 thốn ( đường nối từ huyệt Bách hội Ấn đường ) từ chân tóc trước trán đo sau 1,0 thốn - Điều trị: + Đau đầu + Hoa mắt + Chảy nước mũi - Châm cứu: 0,2-0.3 thốn CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 19 • • • • • Thần đình (XIII-24) - Vị trí: Trước hyệt Bách hội 4,5 thốn( đường nối từ huyệt Bách hội Ấn đường) - Điều trị: + Đau đầu + Đau mắt + Chảy nước mũi - Châm cứu: 0,2-0,3 thốn Chú thích: giao hội mạch Đốc với kinh Bàng quang CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG 20 Nhân trung (XIII-26) hay gọi Thủy câu -Vị trí: Ở điểm nối 1/3 1/3 rãnh nhân trung • - Điều trị: • + Liệt dây thân kinh VII + Đau + Sốt cao, co giật + Choáng ngất - Châm cứu: Châm 0,1 - 0,2 thốn Cứu điếu ngải - phút CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • • • • 21 Ngân giao (XIII-28) (miệng) - Vị trí: Ở kẽ môi chân lợi rãnh lợi môi - Điều trị: + Đau lợi + Điêncuồng + Chảy nước mũi - Châm cứu: Châm xiên lên 0,1 - 0,2 thốn dùng kim tam lăng nặn máu ... cuồng + Kinh giật + Khản tiếng, mất tiếng + Cuống lưỡi khơng nói (do tai biến mạch máu não) - Châm cứu: Châm thẳng 0,3 - 0,4 thốn (khơng nên châm sâu) Chú thích: Á môn giao hội mạch đốc mạch. .. Châm cứu: Châm thẳng 0,5 - 0,8 thốn CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG • Trung khu (XIII-7) • - Vị trí: Giữa D10-D11 • - Điều trị: • + Đau thắt lưng • + Xương sống cứng đờ • + Đau dày • - Châm cứu: Châm. .. dại - Châm cứu: Châm thẳng 0,5 thốn Cứu điếu ngải - 15 phút, cứu mời ngải từ - 15 mời Chú thích: Đại chùy huyệt giao hội với đường kinh dương chân tay (Dương minh vị, đại trường, thái dương
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH THỦ THÁI ÂM PHẾ MẠCH ĐỐC Bs CKII Trần Thị Hiên Bộ môn Châm cứu,