0

BÀI TIỂU LUẬN QT LOGISTICS KD

12 0 0
  • BÀI TIỂU LUẬN QT LOGISTICS KD

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:28

BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới theo hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, vai trò của Logistics ngày càng trở nên quan trọng quan trọng trong việc là công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVCGlobal Value Chain) từ cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối cho đến mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Khi thị trường toàn cầu phát triển với các tiến bộ công nghệ, đặc biệt là việc mở cửa thị trường ở các nước đang và chậm phát triển, Logistics được các nhà quản lý coi như là công cụ, một phương tiện liên kết các lĩnh vực khác nhau của chiến lược doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, Logistics là một nhân tố quan trọng bởi nó giúp giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Các kênh Logistics vừa cung cấp nguyên liệu thô cho sản xuất, tạo điều kiện phát triển vận tải, vừa cung cấp thành phẩm cho hệ thống phân phối vật chất. Không những thế, Logistics còn cung cấp sự hỗ trợ trên các điểm chuyển giao quyền sở hữu, nhờ đó quá trình từ sản xuất đến phân phối hàng hóa, dịch vụ luôn được tối ưu hóa I.LÝ THUYẾTPhân loại dịch vụ khách hàng theo quá trình giao dịch? Dịch vụ khách hàng do logistics tạo ra chủ yếu thuộc giai đoạn nào? • Dịch vụ khách hàng chia thành 3 nhóm: Trước, trong và sau khi bán hàng.•Trước khi bán : Gồm các dịch vụ về thông tin, giới thiệu, quảng cáo chào hàng, chuẩn bị hàng hóa, bao bì, đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, nhận đặt hàng trước, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, triển lãm trưng bày, các hoạt động này thường tạo ra môi trường thuận lợi cho giao dịch được thực hiện tốt.•Trong khi bán: Gồm các hoạt động tác động trực tiếp tác động tới quá trình trao đổi sản phẩm với khách hàng, như tính toán mức dự trữ, dịch vụ giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn hàng hóa, thanh toán tiền hàng, đóng gói hàng hóa, lựa chọn phương tiện vận chuyển, bốc xếp, vận chuyển, giao nhận….•Sau khi bán: còn gọi là các dịch vụ hậu mãi bao gồm các loại dịch vụ để hỗ trợ sản phẩm sau khi khách hàng đã mua sản phẩm như lắp đặt hàng hóa tại nơi khách hàng yêu cầu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, vận hành máy móc, góp ý về các giải pháp kinh tế – kỹ thuật trong sử dụng vật tư hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bán và thay thế phụ tùng; Các dịch vụ gia công, thay thế, mua lại hàng cũ, đổi hàng mới, tổ chức tái chế và chế biến hàng hóa; hội nghị khách hàng; bảo hành; sửa chỉnh. Cách phân loại này thường thích hợp với các doanh nghiệp thương mại, nơi mà quá trình mua bán là hoạt động chính yếu của loại hình này.•Dịch vụ khách hàng do logistics tạo ra chủ yếu thuộc giai đoạn : Trong khi bán ¬ Giá cả hàng hóa trên thị trường chính bằng giá cả ở nơi sản xuất cộng với chi phí lưu thông. Chi phí lưu thông hàng hóa, chủ yếu là phí vận tải chiếm một tỷ lệ không nhỏ và là bộ phận cấu thành giá cả hàng hóa trên thị trường. → Giảm chi phí và thời gian trong hoạt động lưu thông phân phối Ngoài ra thông qua việc sử dụng dịch vụ logistics trọn gói, các doanh nghiệp sản xuất có thể rút ngắn thời gian từ lúc nhận đơn hàng cho đến lúc giao sản phẩm cho khách hàng từ 56 tháng xuống còn 2 tháng.Các bước cơ bản trong một chu kỳ đơn hàng? Trong thời đại Internet có phải mọi doanh nghiệp đều sử dụng phương tiện này để hình thành và tiếp nhận đơn hàng? BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH Họ tên : Mông Văn Hiếu Mã sinh viên : 20012060148 Môn học : Quản trị logistics kinh doanh Lớp : K20.LOG03.01 Chuyên nghành : Logistics Hà Nội, 2022 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới theo hướng tồn cầu hóa, khu vực hóa, vai trị Logistics ngày trở nên quan trọng quan trọng việc công cụ liên kết hoạt động chuỗi giá trị toàn cầu (GVC-Global Value Chain) từ cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối mở rộng thị trường cho hoạt động kinh tế Khi thị trường toàn cầu phát triển với tiến công nghệ, đặc biệt việc mở cửa thị trường nước chậm phát triển, Logistics nhà quản lý coi công cụ, phương tiện liên kết lĩnh vực khác chiến lược doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, Logistics nhân tố quan trọng giúp giải đầu lẫn đầu vào cho doanh nghiệp cách hiệu Các kênh Logistics vừa cung cấp nguyên liệu thô cho sản xuất, tạo điều kiện phát triển vận tải, vừa cung cấp thành phẩm cho hệ thống phân phối vật chất Khơng thế, Logistics cịn cung cấp hỗ trợ điểm chuyển giao quyền sở hữu, nhờ q trình từ sản xuất đến phân phối hàng hóa, dịch vụ ln tối ưu hóa I LÝ THUYẾT  Phân loại dịch vụ khách hàng theo trình giao dịch? Dịch vụ khách hàng logistics tạo chủ yếu thuộc giai đoạn nào? Dịch vụ khách hàng chia thành nhóm: Trước, sau bán hàng   Trước bán : Gồm dịch vụ thông tin, giới thiệu, quảng cáo chào hàng, chuẩn bị hàng hóa, bao bì, đóng gói hàng hóa theo yêu cầu khách hàng, nhận đặt hàng trước, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, triển lãm trưng bày, hoạt động thường tạo môi trường thuận lợi cho giao dịch thực tốt  Trong bán: Gồm hoạt động tác động trực tiếp tác động tới trình trao đổi sản phẩm với khách hàng, tính tốn mức dự trữ, dịch vụ giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn hàng hóa, tốn tiền hàng, đóng gói hàng hóa, lựa chọn phương tiện vận chuyển, bốc xếp, vận chuyển, giao nhận…  Sau bán: gọi dịch vụ hậu bao gồm loại dịch vụ để hỗ trợ sản phẩm sau khách hàng mua sản phẩm lắp đặt hàng hóa nơi khách hàng yêu cầu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, vận hành máy móc, góp ý giải pháp kinh tế – kỹ thuật sử dụng vật tư hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bán thay phụ tùng; Các dịch vụ gia công, thay thế, mua lại hàng cũ, đổi hàng mới, tổ chức tái chế chế biến hàng hóa; hội nghị khách hàng; bảo hành; sửa chỉnh Cách phân loại thường thích hợp với doanh nghiệp thương mại, nơi mà q trình mua bán hoạt động yếu loại hình  Dịch vụ khách hàng logistics tạo chủ yếu thuộc giai đoạn : Trong bán - Giá hàng hóa thị trường giá nơi sản xuất cộng với chi phí lưu thơng Chi phí lưu thơng hàng hóa, chủ yếu phí vận tải chiếm tỷ lệ không nhỏ phận cấu thành giá hàng hóa thị trường → Giảm chi phí thời gian hoạt động lưu thông phân phối - Ngồi thơng qua việc sử dụng dịch vụ logistics trọn gói, doanh nghiệp sản xuất rút ngắn thời gian từ lúc nhận đơn hàng lúc giao sản phẩm cho khách hàng từ 5-6 tháng xuống tháng  Các bước chu kỳ đơn hàng? Trong thời đại Internet có phải doanh nghiệp sử dụng phương tiện để hình thành tiếp nhận đơn hàng? - Các bước chu kỳ đơn hàng :  Hình thành đơn đặt hàng (order preparation) hoạt động thu thập yêu cầu hàng hóa dịch vụ khách hàng Việc truyền tin khách hàng người bán điền thông tin trực tiếp vào mẫu đơn đặt hàng; điện thoại trực tiếp cho nhân viên bán hàng, lựa chọn từ mẫu đơn đặt hàng máy tính  Truyền tin đơn hàng (Order transmittal) truyền tải yêu cầu đặt hàng từ nơi tiếp nhận tới nơi xử lý đơn hàng Có hai cách để chuyển đơn đặt hàng.Chuyển sức người việc gửi thư đặt hàng nhân viên bán hàng trực tiếp mang đơn đặt hàng tới điểm tiếp nhận đơn đặt hàng Phương pháp chi phí thấp lại chậm Chuyển đơn đặt hàng phương tiện điện tử: sử dụng điện thoại, máy vi tính, máy chép truyền thông qua vệ tinh Cách giúp thông tin đặt hàng truyền tải lập tức, xác, đáng tin cậy, ngày thay cho cách thứ  Tiếp nhận đơn hàng (Order entry): Tiếp nhận hàng hoạt động diễn trước thực đơn đặt hàng Nó bao gồm: (1) kiểm tra độ xác thông tin đặt hàng mô tả sản phẩm, số lượng, giá cả; (2) kiểm tra tính sẵn có sản phẩm đặt hàng; (3) chuẩn bị văn từ chối đơn đặt hàng, cần; (4) kiểm tra tình trạng tín dụng khách hàng; (5) chép lại thông tin đặt hàng; (6) viết hóa đơn Những hoạt động cần thiết thơng tin đặt hàng khơng phải lúc dạng theo yêu cầu để tiếp tục thực hiện; khơng trình bày cách xác, doanh nghiệp nhận thấy cần phải chuẩn bị thêm trước đơn đặt hàng thực Kiểm tra đơn đặt hàng thực cách thủ cơng tự động hố Cải tiến cơng nghệ đem lại lợi ích đáng kể việc tiếp nhận đơn hàng Mã vạch, máy quét quang học máy tính làm tăng nhanh xuất lao động tính xác thao tác nói  Thực đơn hàng (Order filling) gồm hoạt động : (1) tập hợp hàng hóa kho, sản xuất mua; (2) đóng gói để vận chuyển; (3) xây dựng chương trình giao hàng; (4) chuẩn bị chứng từ vận chuyển Những hoạt động thực song song với việc kiểm tra xác nhận đơn hàng  Thơng báo tình trạng thực đơn đặt hàng (Order status reporting): Hoạt động không ảnh hưởng đến tổng thời gian thực đơn hàng Nó cam kết dịch vụ khách hàng tốt cung ứng thông qua việc trì thơng tin cho khách hàng chậm trễ trình đặt hàng giao hàng Bao gồm: (1) theo dõi đơn hàng toàn chu kỳ đặt hàng; (2) thông tin tới khách hàng tiến trình thực đơn đặt hàng tồn chu kỳ đặt hàng thời gian giao hàng  Trong thời đại Internet có phải doanh nghiệp sử dụng phương tiện để hình thành tiếp nhận đơn hàng? - Câu trả lời : Trong thời đại Internet nhiều doanh nghiệp sử dụng phương tiện Internet để hình thành tiếp nhận đơn hàng doanh nghiệp làm cịn nhiều doanh nghiệp khơng sử dụng đến phương tiện , Ví dụ DN kinh doanh vật liệu xây dựng khách hàng đến tận nơi nhờ người bán tư vấn trực tiếp ( hình thành đơn đặt hàng ) → người bán thông báo cho kiểm kho xem cịn đủ lượng hàng hóa khơng báo lại cho người bán khách hàng ( tiếp nhận đơn hàng ) Nhưng để tiếp cận thời đại thơng tin nên khuyến khích sử dụng phương tiện Internet cho công suất làm việc hiệu  Hãy mơ tả phân tích tổng thời gian đáp ứng đơn hàng doanh nghiệp? Tổng thời gian thay đổi trường hợp doanh nghiệp có đủ hàng hóa dự trữ để bán trường hợp thiếu hàng dự trữ?  Sơ đồ mô tả thời gian đáp ứng đơn hàng :  Phân tích tổng thời gian đáp ứng đơn hàng : o Thời gian đặt hàng : phụ thuộc vào phương thức đặt hàng, bao gồm khoảng thời gian mà người bán điểm tiếp nhận đơn hàng giữ lại đơn hàng trước chuyển khoảng thời gian mà đơn hàng chuyển Các phương thức đặt hàng tiên tiến cho phép rút ngắn khoảng thời gian đáng kể o Thời gian tập hợp xử lý đơn đặt hàng : xảy đồng thời Việc chuẩn bị chứng từ vận chuyển kiểm tra dự trữ thực hoạt động tập hợp đơn đặt hàng tiến hành Vì tổng thời gian tiến hành hai hoạt động tổng thời gian riêng rẽ hoạt động đơn lẻ o Thời gian bổ xung dự trữ : Khả dự trữ có ảnh hưởng đến thời gian thực hiên đơn hàng, thông thường dự trữ kho sử dụng Khi dự trữ kho khơng cịn, cần tiến hành bổ xung dự trữ đơn đặt hàng (back order) tiến hành sản xuất Q trình chuẩn bị hàng đơi đơn giản lao động thủ công phức tạp và tự động hóa cao o Thời gian chuyển giao hàng Thời gian giao hàng kéo dài từ thời điểm hàng đặt phương tiện vận tải để di chuyển đến thời điểm nhận dỡ xuống địa điểm người mua Nó bao gồm thời gian để chất xếp hàng hóa điểm đầu dỡ hàng hóa điểm cuối Việc đo lường kiểm sốt thời gian giao hàng đơi khó sử dụng dịch vụ thuê chuyên chở; nhiên hầu hết hãng ngày phát huy lực để cung cấp cho khách hàng thông tin ► Tốc độ thực đơn hàng bị ảnh hưởng lớn kỹ thuật thông tin tiến mã số, máy tính hóa truyền thơng điện tử Do cơng ty thường áp dụng triệt để kỹ thuật để rút ngắn thời gian nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Khi điện thoại xuất hiện, người ta truyền tin đặt hàng điện thoại, fax… Khi mạng máy tính đời thơng tin q trình thực đơn hàng đựoc truyền với tốc độ gần tức Những ứng dụng máy tính hệ thống thông tin dẫn tới giảm đáng kể thời gian cần thiết để hồn thành cơng việc Do thời gian yếu tố tác động nhiều đến chất lượng dịch vụ khách hàng hoạt động logistics mà cần có biện pháp tác động để làm giảm ngắn khoảng thời gian cách thích hợp  Trước hết ưu tiên xử lý đơn hàng mang lại lợi nhuận cao nhằm phân bổ nguồn lực  thời gian, công sức cách hợp lý Trong số trường hợp cần sử lý đồng thời khâu phối hợp nhiều đơn hàng đơn hàng để giảm thời gian xử lý Gộp đơn hàng thành nhóm để xử lý đồng thời  cách sử dụng để đạt mục tiêu Tăng cường tính xác thực đơn hàng đặc biệt quan tâm đến khâu xử lý đơn hàng, khâu làm tốt hạn chế tối đa sai lệch mắc phải làm giảm thời gian thực hiệ n sửa chỉnh phát sinh Tổng thời gian thay đổi trường hợp doanh nghiệp có đủ hàng hóa dự trữ để bán : Tổng thời gian giảm đáng kể có đủ hàng hóa dự trữ để bán cụ thể giảm bước “ Tập hợp, xử lý đơn đặt hàng từ kho, NSX khơng cịn dự trữ” điều làm giảm thời gian lẫn chi phí cho DN tạo nhanh chóng chuyên nghiệp khách hàng tạo phát triển lâu dài, tạo ổn định dòng khách hàng Tổng thời gian thay đổi trường hợp doanh nghiệp khơng có đủ hàng hóa dự trữ để bán : Tổng thời gian tăng lên phải giữ nguyên bước “ Tập hợp, xử lý đơn đặt hàng từ kho, NSX khơng cịn dự trữ” điều làm chậm chễ trình đáp ứng đơn hàng gặp nhiều rủi ro chí phí độn lên : chi phí sản xuất khơng tận dụng lợi kinh tế nhờ quy mô, chi phí vẩn chuyển , thời gian đáp ứng lâu khiến khách hàng từ chối nhận hàng sản xuất xong, khiến khách hàng lịng tin khơng chun nghiệp II TÌNH HUỐNG Một nhà bán lẻ tồn cầu có 1.000 siêu thị bán lẻ 27 quốc gia giới với ưu cạnh tranh giá thấp Khoảng 85% hàng hóa bán siêu thị tập đoàn qua trung tâm phân phối (DC) có quy mơ lớn cơng ty sở hữu Các trung tâm phân phối bảo đảm cho dịng hàng hóa dồi dào, ổn định a, so sánh kho hàng DC nhà bán lẻ sử dụng * Giống nhau: Được xây dựng tổ chức để lưu trữ hàng hóa với thiết kế (tường, sàn, mái, lối đi…) kho hàng * Khác : KHO HÀNG TRUNG TÂM PP Chức : lưu trữ hàng hóa Tần Chức : lưu trữ phân phối hàng suất không liên tục chuyên dụng hóa đến đại lý chí đến tận tay người  trung tâm phân phối Tốc độ luân chuyển hàng hóa : thấp – tiêu dùng Tốc độ luân chuyển hàng hóa : Cao, linh  trung bình Các dịch vụ : dịch vụ bốc hoạt Các dịch vụ : dịch vụ giá trị gia tăng đa dạng xếp, nâng hạ hàng hóa, đóng gói, soạn Có đầy đủ yếu tố để hoàn thành đơn hàng hàng Mục tiêu tập trung : bảo quản hàng hóa : dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cross an toàn hiệu nhất, tổ chức – xếp thu hộ ( COD ), xử lý hàng thu hồi, trả Mục tiêu tập trung : mang đến dịch vụ tốt   kho hàng tối ưu để thuận tiện việc xuất –  b,  docking, dán nhãn, xử lý đơn hàng, giao nhận, nhập hàng hóa Sử dụng cơng nghệ : có sử dụng công cho khách hàng , đáp ứng kịp thời hiệu nghệ không phức tạp trung toàn, ) tâm phân phối Cở sở hạ tầng : - Lớn, tập trung - Không Sử dụng công nghệ : trung tâm phân gian phục vụ cho chứa hàng quả, thỏa mãn yêu cầu ( nhanh chóng, an phối trang bị cơng nghệ để xử lý đơn đặt hàng, quản lý kho bãi, quản lý vận chuyển vv… Cơ sở hạ tầng : Nhỏ hơn, phân bố theo vùng - Tận dụng tối đa không gian chứa hàng Điểm trung chuyển giúp hàng hóa di chuyển nhanh, cộng với giá trị dịch vụ gia tăng Việc sở hữu điều hành trung tâm phân phối có liên quan đến chiến lược bán hàng giá thấp nhà bán lẻ ? Với quy mô công ty 1.000 siêu thị bán lẻ 27 quốc gia giới cho thấy lượng sản phẩm họ sản xuất vơ lớn Thay sử dụng nhà kho, công ty sở hữu điều hành DC cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng dành riêng cho việc lưu trữ trung tâm phân phối cross-docking, thực đơn đặt hàng, đóng gói, Trung tâm phân phối lưu trữ số lượng yêu cầu sản phẩm chỗ vào thời điểm Khi có đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp, nhà cung cấp cung cấp sản phẩm cho DC, DC lô hàng từ nhiều nhà cung cấp đóng gói, chia nhỏ, để chuyển trực tiếp siêu thị bán lẻ Đáp ứng tốc độ luân chuyển hàng hóa nhanh thể, cắt giảm phần lớn chi phí dự trữ vấn đề dự trữ đẩy bên nhà cung cấp Vì tổng chi phí sản phẩm giảm có khung chuỗi cung ứng hiệu Vì vậy, giá thành sản phẩm tối ưu nên công ty có lợi cạnh tranh giá so với đối thủ c, Nếu mục tiêu giá thấp mà chất lượng dịch vụ logistics (giao hàng chậm, dự trữ khơng đủ, tỷ lệ hồn thành đơn hàng thấp…) nhà bán lẻ nói có đạt mức doanh thu lợi nhuận tốt dài hạn hay khơng? Câu trả lời khơng Vì việc kinh doanh dài hạn, muốn hiệu phải dựa đảm bảo cung cấp hàng hóa thời gian, giá hợp lý chất lượng dịch vụ tốt, thỏa mãn nhu cầu khách hàng Theo đuổi chiến lược giá thấp giúp hàng hóa dễ cạnh tranh thị trường Nhưng khơng phải yếu tố định tất Nếu dịch vụ logistics giao hàng chậm, dự trữ không đủ tỷ lệ hồn thành đơn hàng thấp khơng đảm bảo hàng hóa đến thời điểm người tiêu dùng cần Ví dụ với mặt hàng tươi rau củ có thời hạn sử dụng ngày chậm trễ khâu dẫn đến hạn sử dụng cịn 1-1,5 ngày người tiêu dùng khơng cịn muốn sử dụng Với quy mơ tồn cầu việc dẫn đến việc ảnh hưởng đến thương hiệu làm lịng tin người tiêu dùng ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ dẫn đến việc lợi nhuận giảm giá trị tương lai LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Khắc Huy tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập hồn thành mơn học Em xin bày tỏ lịng biết ơn dày cơng truyền đạt kiến thức hướng dẫn chúng em trình làm học tập Em cố gắng vận dụng kiến thức học môn học để hoàn thành tiểu luận Nhưng kiến thức hạn chế khơng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu trình bày Rất kính mong góp ý để tiểu luận em hồn thiện Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy giúp đỡ em q trình học tập mơn học Xin trân trọng cảm ơn! ... học để hoàn thành tiểu luận Nhưng kiến thức hạn chế khơng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi thiếu sót trình nghiên cứu trình bày Rất kính mong góp ý để tiểu luận em hoàn thiện... cách hiệu Các kênh Logistics vừa cung cấp nguyên liệu thô cho sản xuất, tạo điều kiện phát triển vận tải, vừa cung cấp thành phẩm cho hệ thống phân phối vật chất Khơng thế, Logistics cịn cung... cửa thị trường nước chậm phát triển, Logistics nhà quản lý coi công cụ, phương tiện liên kết lĩnh vực khác chiến lược doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, Logistics nhân tố quan trọng giúp giải
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN QT LOGISTICS KD,