0

tiểu luận cải thiện môi trường trong lớp và ngoài lớp ở trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục

12 6 0
  • tiểu luận cải thiện môi trường trong lớp và ngoài lớp ở trường  mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:20

TRƯỜNG KHOA TIỂU LUẬN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGOÀI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Họ tên học viên Lớp , 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta hiện nay giáo dục mầm non là khâu đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ nguồn nhân lực tương lai của đất nước Gốc rễ có vững chắc, khỏe mạnh thì “hoa thành công” mới nở rộ Xác định được vị trí, tầm quan trọng. TRƯỜNG… KHOA …  TIỂU LUẬN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGOÀI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Họ tên học viên:…………………… Lớp:……………., - 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta giáo dục mầm non khâu định hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ - nguồn nhân lực tương lai đất nước Gốc rễ có vững chắc, khỏe mạnh “hoa thành cơng” nở rộ Xác định vị trí, tầm quan trọng mình, ngành giáo dục đào tạo nói chung, bậc học mầm non nói riêng khơng ngừng nỗ lực để tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục sở giáo dục mầm non Đặc biệt cách tiêp cận tư tưởng, nội dung, hình thức phương pháp giáo dục theo hướng đổi Phương châm đổi là: “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo học sinh Môi trường giáo dục trường mầm non cần thiết cơng tác chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ trường Một môi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi lớp ngồi trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực sáng tạo Trong năm qua, việc xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp quản lý từ trung ương, địa phương bước quan tâm Môi trường lớp lớp đạt chất lượng tốt, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, môi trường lớp lớp trường mầm non cịn hạn chế định Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Cải thiện môi trường lớp ngồi lớp trường mầm non để phục vụ cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGOÀI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1.1 Giáo dục mầm non Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có vị trí quan trọng, khâu đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách cho trẻ chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ vào lớp Để thực tốt nhiệm vụ Đảng nhà nước giao cho ngành giáo dục, có giáo dục mầm non, ban ngành đặc biệt sở trường mầm non cần nghiêm túc nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ ngành để có biện pháp thực đạt kết tốt, mục tiêu là: “Nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu đào tạo ngành” Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển thể chất, trí tuệ trẻ em Giáo dục mầm non có ảnh hưởng lớn đến việc tạo dựng cho trẻ thơ nhân cách phát triển tồn diện Chính lẽ việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mối quan tâm hàng đầu nhân loại Muốn làm tốt vấn đề trước hết phải tăng cường công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn trường mầm non Bởi trường mầm non, đội ngũ giáo viên phụ trách việc ni dưỡng, chăm sóc - giáo dục trẻ trực tiếp hàng ngày Đội ngũ giáo viên lực lượng góp phần vô to lớn việc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ trường mầm non Để đạt mục đích việc bồi dưỡng chun mơn thường xun, khơng ngừng nâng cao trình độ cho giáo viên ban giám hiệu nói chung mà trước hết người hiệu trưởng quan trọng, nhân tố góp phần định thực mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hịa ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; giúp trẻ em phát triển thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích đẹp; ham hiểu biết, thích học Như vậy, nội dung giáo dục mầm non khác với bậc học khác phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; đảm bảo tính liên thơng độ tuổi, nhà trẻ, mẫu giáo cấp tiểu học; thống nội dung giáo dục với sống thực, gắn với sống kinh nghiệm trẻ, chuẩn bị cho trẻ bước hoà nhập vào sống; cung cấp kỹ sống phù hợp với lứa tuổi Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ Cụ thể: Đối với giáo dục nhà trẻ, phương pháp giáo dục phải trọng giao tiếp thường xuyên, thể yêu thương tạo gắn bó người lớn với trẻ; ý đặc điểm cá nhân trẻ để lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp, tạo cho trẻ có cảm giác an tồn thể chất tinh thần; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật vui chơi, kích thích phát triển giác quan chức tâm - sinh lý; tạo môi trường giáo dục gần gũi với khung cảnh gia đình, giúp trẻ thích nghi với nhà trẻ Đối với giáo dục mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, tìm tịi, khám phá mơi trường xung quanh nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ theo phương châm “chơi mà học, học chơi” Chú trọng đổi tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích tạo hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm sáng tạo khu vực hoạt động cách vui vẻ Kết hợp hài hoà giáo dục trẻ nhóm bạn với giáo dục cá nhân, ý đặc điểm riêng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp Tổ chức hợp lí hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ lớp, phù hợp với độ tuổi nhóm /lớp, với khả trẻ, với nhu cầu hứng thú trẻ với điều kiện thực tế Đánh giá phát triển trẻ (bao gồm đánh giá trẻ ngày đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi phát triển trẻ, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế địa phương Trong đánh giá phải có phối hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá; coi trọng đánh giá tiến trẻ, đánh giá trẻ thường xuyên qua quan sát hoạt động ngày 1.2 Môi trường lớp ngồi lớp trường mầm non * Mơi trường học tập Quá trình học tập trình lâu dài, địi hỏi người học phải khơng ngừng nỗ lực, kiên trì để đạt mục tiêu đặt Trên thực tế để trình học tập đạt hiệu cao có nhiều yếu tố tố tác động yếu tố chủ quan thái độ trách nhiệm người học Ngồi cịn yếu tố khác mà quan trọng môi trường học tập Môi trường học tập tác động kích hoạt, kích thích học tập kể tưg bên bên ngồi, mơi trường học tập đóng vai trị quan trọng góp phần định đến tập trung vào học tập Cải thiện sở vật chất, trang bị hồn thiện mơi trường học tập giúp người học có tâm lý thoải mái vui vẻ, tạo nhiều hứng thú cho học tập Môi trường học tập tập hợp âm xung quanh, ánh sáng, sở vật chất, giáo trình, giáo án, phương pháp giảng dạy,… yếu tố góp phần làm cho môi trường học tập, thân thiện tốt hơn, làm xấu ảnh hưởng tới tâm lý người học Môi trường học tập yếu tố tác động đến trình học tập học sinh bao gồm: Môi trường vật chất: Là khơng gian diễn q trình dạy học gồm có đồ dùng dạy học bảng, bàn ghế, sách vở, nhiệt độ ánh sáng, âm thanh, khơng khí… Mơi trường tinh thần: Đây mối quan hệ giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, nhà trường - gia đình - xã hội… Các yếu tố tâm lí động cơ, nhu cầu, hứng thú, tính tích cực học tập học sinh phong cách, phương pháp giảng dạy giáo viên môi trường lớp Môi trường học tập đa dạng, cần tạo nhà trường, gia đình, xã hội Môi trường sư phạm tập hợp gồm người, phương tiện đảm bảo cho việc học tập đạt kết tốt Môi trường sư phạm nội dung môi trường nhà trường Từ phương diện lí luận dạy học, thiết kế học nhằm tích cực hóa học tập có kiểu mơi trường học tập sau: - Môi trường học tập truyền thống - Mơi trường dã ngoại: Bên ngồi lớp học - Mơi trường trị chơi - Mơi trường thực tiễn Theo địa bàn học tập, môi trường học tập chia thành: - Môi trường học tập trường: Giáo dục nhà trường hoạt động giáo dục theo mục đích, nội dung, phương pháp có chọn lọc sở khoa học thực tiễn định - Môi trường gia đình: Văn hóa gia đình phận hợp thành giáo dục Việt Nam - Môi trường xã hội: Các quan hệ hữu người với người conngười vật chất xung quanh Tiếp cận theo góc độ cơng nghệ thơng tin, mơi trường học tập phân chia thành: - Môi trường học tập không gian thực tế: Khơng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin - Mơi trường học tập E-Learning (môi trường dạy học điện tử): Học tập thơng qua máy tính mạng internet Đây môi trường học phổ biến thời gian gần mà công nghệ thông tin bùng nổ không ngừng nghỉ Trong học tập môi trường E-Learning định hướng giáo dục, định hướng thơng tin vấn đề cốt lõi, quan trọng dạy học môi trườngtri thức rộng lớn Một điều cần phải có học mơi trường học tập tốt giáo viên xem trọng Giáo viên phải xem trọng kiến thức có, đóng góp ý kiến, khả học hỏi tích lũy, thay đổi thân học sinh, hiểu tôn trọng giá trị người khác dấu hiệu việc tạo lập môi trường học tập hiệu cần phải thực thông qua hành động giáo viên, qua điều kiện tạo q trình giảng dạy khơng đơn thể qua lời nói sng * Mơi trường lớp ngồi lớp trường mầm non Môi trường giáo dục trường Mầm non gồm có mơi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học Cả hai môi trường quan trọng đến việc dạy học cô trẻ Trẻ tham gia vào hoạt động loại trị chơi khác tùy thuộc vào mơi trường mà trẻ hoạt động Vì trẻ cần có hội để chơi học môi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học nhằm giúp trẻ phát triển tồn diện mặt Mơi trường giáo dục trường mầm non tổ hợp điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ Qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển tồn diện Mơi trường giáo dục trường mầm non gồm môi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học Cả hai môi trường quan trọng đến việc dạy học cô trẻ Trẻ em tham gia vào hoạt động loại trò chơi khác tùy thuộc vào môi trường mà trẻ Vì trẻ cần có hội để chơi học môi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học Mơi trường lớp học Trong lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ, để lớp học thêm lơi trẻ giáo viên trường Mầm non Sao Mai tạo môi trường lớp học với màu sắc sinh động ngộ nghĩnh Mơi trường có khơng gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống thực ngày trẻ Môi trường bên ngồi lớp học Mơi trường ngồi lớp học yếu tố góp phần tích cực hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tồn diện trẻ Xây dựng mơi trường ngồi lớp học phù hợp, an toàn, đẹp, hấp dẫn tạo hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi trẻ Đối với mơi trường vật chất ngồi lớp: Đến với mơi trường ngồi lớp học trẻ vui chơi, khám phá lúc, nơi từ giúp trẻ tích lũy kỹ phát triển kỹ giao tiếp, ứng xử, kỹ hoạt động nhóm từ hình thành phát triển nhân cách sau cho trẻ Trẻ thỏa sức vui chơi, khám phá môi trường xã hội, trẻ hịa vào tập thể đáp ứng nhu cầu hoạt động trẻ đảm bảo mục tiêu giáo dục cho trẻ với phương châm “Học chơi, chơi mà học” Các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ sống cho trẻ nhà trường trọng thực nhằm trang bị cho trẻ kỹ sống phù hợp với trẻ mầm non giai đoạn tổ chức lớp học kỹ sống, rèn kỹ tự vệ gặp người xấu, kỹ tham gia giao thông, kỹ tránh xa vật dụng nguy hiểm điện, lửa củi tránh xa hồ, ao, sơng, suối khơng có người lớn * Vai trị mơi trường học tập Mơi trường học có định khơng nhỏ cách học tiếp thu cá nhân Mỗi người có thói quen riêng góp phần hình thành mơi trường cho riêng Hơn ai, người học người biết rõ điều mơi trường phù hợp với thân để có cách xếp điều chỉnh cho hợp lý Đồng thời, học tập mơi trường học lý tưởng cần thiết phải kết hợp với việc thiết lập cho phương pháp học cho thật hiệu Các phương pháp làm việc tập trung, cách ghi nhớ học hay cách riêng bạn điều cần thiết cho khởi đầu thành cơng Có sáng tạo mẻ thú vị cho khơng gian riêng để có mơi trường học hiệu Tóm lại, có mơi trường tốt để học tập, nghiên cứu yếu tố quan trọng có kỹ thiết yếu Mơi trường học tập yếu tố lớn định đến mức độ hiệu việc học tập thân Vì để trình học tập chất lượng có kết cao cần thiết phải xây dựng môi trường học tập tốt 1.3 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục * Khái niệm Kiểm định chất lượng giáo dục hình thành phát triển từ lâu Hiện nay, hoạt động ngày phổ biến, cơng cụ giúp kiểm soát chất lượng, nâng cao lực sở giáo dục Hội đồng kiểm định giáo dục Hoa Kỳ (2003) đưa khái niệm “Kiểm định chất lượng trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, giáo dục đại học sử dụng để khảo sát, đánh giá sở giáo dục ngành đào tạo nhằm đảm bảo cải tiến chất lượng” Luật Giáo dục (2019) rõ: Mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục quy định sau: a) Bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục; b) Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu sở giáo dục chương trình đào tạo giai đoạn; c) Làm để sở giáo dục giải trình với chủ sở hữu, quan nhà nước có thẩm quyền, bên liên quan xã hội thực trạng chất lượng giáo dục; d) Làm sở cho người học lựa chọn sở giáo dục, chương trình đào tạo, cho nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực Việc kiểm định chất lượng giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc sau đây: a) Độc lập, khách quan, pháp luật;b) Trung thực, công khai, minh bạch; c) Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: a) Cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên; 10 b) Cơ sở giáo dục chương trình đào tạo trình độ giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học * Vai trò kiểm định chất lượng giáo dục Xu toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế phát triển cách mạng cơng nghiệp 4.0 địi hỏi cơng tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho phát triển bền vững đất nước Để thực nhiệm vụ này, giáo dục đào tạo, phải mở rộng qui mô mà cịn phải khơng ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Giáo dục dần chuyển từ giáo dục theo định hướng Nhà nước hay theo định hướng học thuật nhà trường sang giáo dục theo định hướng thị trường lao động Đánh giá kiểm định chất lượng trở thành công cụ hữu hiệu nhiều nước giới để trì chuẩn mực giáo dục, ngừng nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục với bốn vai trò: - Thứ nhất: Kiểm điểm chất lượng giáo dục giúp định hướng xác định chuẩn chất lượng cho hoạt động Chuẩn mực chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo xác định vào năm 2007 (Quyết định số 65/2007/QĐBGDĐT ngày tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo) tiêu chuẩn, tiêu chí số cụ thể mà sở giáo dục cần phải đạt để đảm bảo chất lượng tồn diện Việc phân tích, mơ tả trạng, điểm mạnh, tìm tồn đồng thời lập kế hoạch hành động đề giải pháp nhằm giải tồn định hướng phát triển theo giai đoạn sở giáo dục - Thứ hai: Kiểm điểm chất lượng giáo dục giúp hội xem xét lại toàn hoạt động cách có hệ thống để từ điều chỉnh hoạt động theo chuẩn mực định Có nhiều quan điểm khác chất lượng như: chất lượng đánh giá yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” hay “giá trị gia tăng”… Tuy nhiên, để đánh giá xác chất lượng sở giáo dục cần có nhìn tổng thể toàn hoạt động nhà trường Bản thân kiểm điểm chất lượng giáo dục không tạo chất lượng cho trường, mà hoạt động phản ánh tồn thực trạng nhà trường, giúp cho 11 nhà quản lý nhìn nhận mặt mạnh, mặt yếu đơn vị để từ có bước hành động phù hợp - Thứ ba: Kiểm điểm chất lượng giáo dục lời tuyên bố chắn tới bên liên quan trạng chất lượng trường Việc tự nguyện đăng ký kiểm điểm chất lượng giáo dục xem lời cam kết chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người học bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, xã hội Thêm vào đó, hoạt động đánh giá ngồi thực thông qua bên thứ ba chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu quản lý giáo dục, có chứng nhận đào tạo kiểm định viên và/hoặc thẻ kiểm định viên kiểm điểm chất lượng giáo dục mang tính khách quan cao việc cơng nhận chất lượng nhà trường Vì vậy, kết kiểm định cung cấp cho bên liên qua thơng tin kịp thời, xác để xác nhận chất lượng đào tạo sở giáo dục - Thứ tư: Kiểm điểm chất lượng giáo dục tạo sở xây dựng văn hoá chất lượng cho sở giáo dục Hoạt động Kiểm điểm chất lượng giáo dục dựa số, chuẩn mực để đánh giá, đó, thơng tin giúp thành viên sở giáo dục hiểu rõ cơng việc người liên quan; qua đó, chủ động khơng ngừng nâng cao chất lượng cơng việc mình, góp phần người liên quan hành động theo chất lượng II BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGỒI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2.1 Biện pháp cải thiện môi trường lớp trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục 2.2 Biện pháp cải thiện mơi trường ngồi lớp trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 ... TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGỒI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2.1 Biện pháp cải thiện môi trường lớp trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục. .. CHUNG VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG LỚP VÀ NGOÀI LỚP Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1.1 Giáo dục mầm non Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có... vấn đề ? ?Cải thiện mơi trường lớp lớp trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục? ?? làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cải thiện môi trường trong lớp và ngoài lớp ở trường mầm non để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục,