0

GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

38 7 0
  • GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:19

User BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG Giảng viên hướng dẫn Th S Trần Thị Quỳnh Hương Nhóm sinh viên cùng thực hiện Mã số SV Họ tên Lớp 15069681 Trương Thị Thuỳ Dương ĐHKT11H 15073101 Đặng Thị Mỹ Dung ĐHKT11H 15071121 Phan Thị Mỷ Duyên ĐHKT11H 15046541 Lê Mỹ Duyên ĐHKT11H 15064481 Nguyễn. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Quỳnh Hương Nhóm sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp 15069681 Trương Thị Thuỳ Dương ĐHKT11H 15073101 Đặng Thị Mỹ Dung ĐHKT11H 15071121 Phan Thị Mỷ Duyên ĐHKT11H 15046541 Lê Mỹ Duyên ĐHKT11H 15064481 Nguyễn Thị Bích Thuỷ ĐHKT11E TP HCM THÁNG 04/2019 BỘ CƠNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Quỳnh Hương Nhóm sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp 15069681 Trương Thị Thuỳ Dương ĐHKT11H 15073101 Đặng Thị Mỹ Dung ĐHKT11H 15071121 Phan Thị Mỷ Duyên ĐHKT11H 15046541 Lê Mỹ Duyên ĐHKT11H 15064481 Nguyễn Thị Bích Thuỷ ĐHKT11E TP HCM THÁNG 04/2019 LỜI CAM ĐOAN  Chúng em xin cam đoan khóa luận sản phẩm nhóm Số liệu sử dụng khóa luận nhóm thực trung thực Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu tư Thành Công không chép nguồn khác Chúng hồn tồn chịu trách nhiệm trước Nhà trường khóa luận LỜI CẢM ƠN  Lời cho chúng em kính gửi đến q thầy khoa Kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành Trong suốt thời gian học vừa qua thầy cô giảng dạy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu cho chúng em.Vốn kiến thức khơng tảng cho q trình làm Khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang để em có thêm động lực để bước đường tương lai Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Quỳnh Hương tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho chúng em hồn thành tốt kỳ Khóa luận tốt nghiệp vừa qua công việc bận rộn cô dành thời gian hướng dẫn cho chúng em, giúp Khóa luận chúng em đạt kết tốt Ngoài chúng em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Đầu Tư Thành Công chú, anh chị phịng ban tạo điều kiện để chúng em thực tập công ty suốt thời gian qua Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô chú, anh chị phịng Tài - Kế tốn nhiệt tình bảo hướng dẫn tạo điều kiện để chúng em tiếp cận tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, góp phần giúp chúng em bổ sung trao dồi thêm kiến thức học Với kiến thức hạn hẹp, khả áp dụng kiến thức vào thực tiễn chưa tốt, thời gian thực tập chưa dài Do trình thực Khóa luận khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Chúng em mong nhận đóng góp, ý kiến quý thầy anh chị để chúng em hồn chỉnh kiến thức Cuối chúng em kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q, kính chúc cô chú, anh chị Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Đầu Tư Thành Công dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Chúng em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 04/2019 NHẬN XÉT  (Của giảng viên hướng dẫn) TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm: .6 1.1.2 Các loại chi phí doanh nghiệp 1.2 CỤ THỂ VỀ TỪNG LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP .6 1.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621) .6 1.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp (622) 1.2.3 Chi phí sản xuất chung (627) .10 1.2.4 Chi phí bán hàng (641) .12 1.2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) 15 1.2.6 Chi phí tài (635) 18 1.2.7 Chi phí khác (811) .20 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ 22 1.3.1 Khái niệm cắt giảm chi phí 22 1.3.2 Các phương pháp cắt giảm chi phí 22 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .26 2.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY 27 2.2.1 Q trình hình thành lịch sử 27 2.2.2 Ngành nghề kinh doanh .28 2.3 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY 29 2.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 29 2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 29 2.3.1.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .30 2.3.2 Cơ cấu tổ chức máy phịng kế tốn 33 2.3.2.1 Tổ chức kế toán 34 2.3.2.2 Chức nhiệm vụ kế tốn 34 2.4 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 40 2.4.1 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty 40 2.4.2 Phần mềm kế tốn cơng ty 42 2.5 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 45 2.5.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất 46 2.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty 46 2.6 KẾT LUẬN 48 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SẢN XUẤT VÀ CÔNG TÁC CHI PHÍ CỦA CƠNG TY TNHH SX TM & ĐT THÀNH CÔNG 49 3.1 THỰC TRẠNG VỀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THUA LỖ NĂM LIÊN TIẾP 49 3.2 THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ TRONG CƠNG TY TNHH SX TM & ĐT THÀNH CÔNG 51 3.2.1 Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu 51 3.2.3.1 Quy trình hạch tốn ngun vật liệu 51 3.2.3.2 Phương pháp kế toán 53 3.2.3.3 Nhận xét thực trạng cơng tác chi phí ngun vật liệu trực tiếp 57 3.2.2 Thực trạng chi phí nhân cơng trực tiếp (622) .59 3.2.2.1 Quy trình kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp .59 3.2.2.2 Phương pháp kế toán 61 3.2.2.3 Đặc điểm chi phí nhân cơng trực tiếp .62 3.2.2.4 Nhận xét công tác chi phí nhân cơng trực tiếp 64 3.2.3 Thực trạng Chi phí sản xuất chung 66 3.2.3.1 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất chung 66 3.2.3.2 Phương pháp kế toán 67 3.2.3.3 Đặc điểm cơng tác chi phí sản xuất chung 70 3.2.3.4 Nhận xét cơng tác chi phí sản xuất chung 71 3.2.4 Thực trạng chi phí tài 72 3.2.4.1 Quy trình kế tốn chi phí tài 72 3.2.4.2 Phương pháp kế toán 73 3.2.4.3 Đặc điểm công tác chi phí tài .74 3.2.4.4 Nhận xét công tác chi phí tài 75 3.2.4.5 Đặc điểm quy trình phải thu khách hàng công ty 76 3.2.4.6 Nhận xét quy trình phải thu khách hàng 77 3.2.5 Thực trạng công tác chi phí quản lý doanh nghiệp 78 3.2.5.1 Quy trình kế tốn chi phí quản lý doanh lý doanh nghiệp 78 3.2.5.2 Phương pháp kế toán 79 3.2.5.3 Đặ c điểm cơng tác chi phí quản lý doanh nghiệp .81 3.2.5.4 Nhận xét cơng tác chi phí quản lý doanh nghiệp 82 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH 84 4.1 Nhận xét công tác quản lý công ty 84 4.2 Giải pháp cắt giảm chi phí 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chứng từ kế toán HĐ GTGT 0080033 01 HĐ GTGT 0002102 02 Bảng lương T12 - 03 PC18/12/0017 - 05 HĐ 0000125 - 06 HĐ 6999134 - 07 HĐ 7097914 - 08 Giấy hạch toán chi tiết 142 09 HĐ 0007658 - 10 10 Bảng kê số 11/2018 - 10 11 PC 18/12/0016 - 11 12 HĐ 0142194 12 13 PC 18/12/00007 13 14 HĐ 5124871 14 15 PC 18/12/00006 15 16 PC 18/12/00018 16 17 Bảng lương 12/2018 - 17 Phụ lục 2: Sổ sách kế toán Sổ TK 152 - 18 Sổ TK 154 - 18 Sổ TK 242 - 24 Sổ TK 334 - 25 Sổ TK 511 - 28 Sổ TK 635 - 35 Sổ TK 642 - 45 Sổ TK 911 - 54 phiếu tính giá thành - 57 10 Sổ TK 242 11 Sổ TK 214 Phụ lục 3: Báo cáo Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa vật tư -2 Bảng cân đối phát sinh tài khoản -3 Bảng Cân đối kế toán Báo cáo KQHĐKD -5 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -6 Thuyết minh báo cáo tài Sơ đồ : Chi phí sản xuất chung TK334,338 TK627 TK154 Chi phí nhân công K/C CP SX chung tập hợp phân bổ cho đối tượng có liên quan TK152 Chi phí NVL TK153 Chi phí CC -DC TK 242 TK111,112,141 CP khác tiền TK214 Chi phí khấu hao TSCĐ TK331 Chi phí mua ngồi TK133 Thuế GTGT khấu trừ 1.2.4 Chi phí bán hàng (641) 1.2.4.1 Khái niệm: Chi phí bán hàng khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ kỳ chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, quảng cáo 1.2.4.2 Kết cấu nội dung Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến bán thụ sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ Bên Có: - Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” để tính kết kinh doanh kỳ GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 12 Tài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên: Phản ánh khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, bao gồm tiền lương, tiền ăn ca, tiền cơng khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, - Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hố, dịch vụ, chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hố, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hố q trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ, dùng cho phận bán hàng - Tài khoản 6413 - Chí phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ phục vụ cho q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hố dụng cụ đo lường, phương tiện tính tốn, phương tiện làm việc, - Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ phận bảo quản, bán hàng, nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính tốn, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng, - Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hố Riêng chi phí sửa chữa bảo hành cơng trình xây lắp phản ánh TK 627 “Chi phí sản xuất chung” mà khơng phản ánh TK - Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ mua phục vụ cho bán hàng chi phí th ngồi sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, - Tài khoản 6418 - Chi phí tiền khác: Phản ánh chi phí tiền khác phát sinh khâu bán hàng ngồi chi phí kể chi phí tiếp khách phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hố, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, 1.2.4.3 Cách xác định hạch toán Tài khoản 641 mở chi tiết theo nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 13 tiền khác Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý ngành, doanh nghiệp, Tài khoản 641 mở thêm số nội dung chi phí Cuối kỳ, kế tốn kết chuyển chi phí bán hàng vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” Sơ đồ 4: Chi phí bán hàng TK111,112,152 TK 641 CP vật liệu, công cụ,dụng cụ TK 111, 112 Các khoản làm giảm CP bán hàng Tk 113 Thuế GTGT đầu vào TK 352 Hoàn nhập chênh lệch dự phòng phải trả bảo hành hàng hóa TK 334, 338 CP Tiền lương khoản trích theo lương lươ TK 911 TK 214 Kết chuyển CP bán hàng Chi phí khấu hao TSCĐ TK 352 Dự phịng phải trả chi phí bảo hành TK 111, 112,141, 331 CP dịch vụ mua CP tiền khác TK 133 Thuế GTGT đầu TK 335 Trích cước CP phải trả theo kế hoạch TK 242 Phân bổ chi phí trả trước GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 14 1.2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) 1.2.5.1 Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn hoạt động doanh nghiệp mà không tách riêng cho hoạt động Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại chi phí quản lý kết tiêu thụ hàng hố, quản lý hành chi phí chung khác 1.2.5.2 Kết cấu nội dung • Bên Nợ: - Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh kỳ; - Số dự phịng phải thu khó địi, dự phịng phải trả (Chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ lớn số dự phòng lập kỳ trước chưa sử dụng hết); - Dự phòng trợ cấp việc làm • Bên Có: - Hồn nhập dự phịng phải thu khó địi, dự phịng phải trả (Chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ nhỏ số dự phòng lập kỳ trước chưa sử dụng hết); - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” Tài khoản 642 khơng có số dư cuối kỳ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh khoản phải trả cho cán quản lý doanh nghiệp, tiền lương, khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đoạn Ban Giám đốc, nhân viên quản lý phòng, ban doanh nghiệp - Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp văn phòng phẩm vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ, (Giá có thuế, chưa có thuế GTGT) - Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phịng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phịng dùng cho cơng tác quản lý (Giá có thuế, chưa có thuế GTGT) - Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng văn phòng, GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 15 - Tài khoản 6425 - Thuế, phí lệ phí: Phản ánh chi phí thuế, phí lệ phí như: thuế mơn bài, tiền th đất, khoản phí, lệ phí khác - Tài khoản 6426 - Chi phí dự phịng: Phản ánh khoản dự phịng phải thu khó địi, dự phịng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho cơng tác quản lý doanh nghiệp; khoản chi mua sử dụng tài liệu kỹ thuật, sáng chế, (Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ - Tài khoản 6428 - Chi phí tiền khác: Phản ánh chi phí khác thuộc quản lý chung doanh nghiệp, ngồi chi phí kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, cơng tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, 1.2.5.3 Cách xác định hạch toán Tài khoản 642 mở chi tiết theo nội dung chi phí theo quy định Tuỳ theo yêu cầu quản lý ngành, doanh nghiệp, Tài khoản 642 Có thể mở thêm số tài khoản cấp để phản ánh số nội dung chi phí thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp Cuối kỳ, kế tốn kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quản kinh doanh” GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 16 Sơ đồ 5: Chi phí quản lí doanh nghiệp 111, 112, 152, 153, 242, 331 642- Chi phí QLKD Chi phí vật liệu, cơng cụ 111, 112 133 Các khoản giảm chi phí QLKD 334,338 Chi phí tiền lương, tiền cơng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,KPCĐ, tiền tăng ca khoản trích tiền lương 214 911 Chi phí khấu hao TSCĐ K/c chi phí QLKD 242, 335 CP phân bổ, CP trích trước 352 Dự phịng phải trả HĐ có rủi ro lớn dự phòng phải trả khác 2293 Dự phòng phải thu khó địi 111, 112, 153 141, 331, 335 2293 Hồn nhập số chênh lệch số dự phịng phải thu khó địi trích lập văn trước chưa sử dụng hết lớn số phải trích lập năm - CP dịch vụ mua - CP tiền khác 352 133 Thuế GTGT 152,153, 155, 156 (nếu có) Thuế GTGT đầu vào khơng khấu trừ Hồn nhập dự phịng phải trả chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng, cho khách hàng bên ngồi doanh nghiệp( khơng kèm theo điều kiện khách hàng phải mua hàng hóa, dịch vụ khác) 338 Số phải trả cho đơn vị ủy thác XK khoản chi hộ 133 Thuế GTGT GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 17 1.2.6 Chi phí tài (635) 1.2.6.1 Khái niệm Chi phí tài tài khoản cụ thể phản ánh tất khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải trả Hoạt động liên quan đến việc đầu tư, cho vay vốn, góp vốn, chi phí liên kết, lãi, lỗ giao dịch mua bán chứng khoán 1.2.6.2 Kết cấu nội dung • Bên Nợ: – Các khoản chi phí tài phát sinh kỳ – Trích lập bổ sung dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ lớn số dự phịng lập kỳ trước) • Bên Có: – Hồn nhập dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh, dự phịng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ nhỏ số dự phịng trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết) – Các khoản ghi giảm chi phí tài – Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển tồn chi phí tài phát sinh kỳ để xác định kết hoạt động kinh doanh Tài khoản 635 khơng có số dư cuối kỳ 1.2.6.3 Cách xác định hoạch toán Trong chi phi tài chính, tài khoản 635 phải hạch tốn chi tiết nội dung chi phí doanh nghiệp Tuy nhiên, tài khoản khơng hạch tốn nội dung sau: - Chi phí cho sản xuất sản phẩm cung cấp dịch vụ - Chi phí bán hàng - Các khoản phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí kinh doanh bất động sản - Các khoản chi phí đầu tư xây dựng - Một số khoản chi trang trải nguồn kinh phí khác - Chi phí tài khác khơng liên quan GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 18 Việc quản lý trì hoạt động doanh nghiệp hẳn cần đến nhà quản lý tài chính, thơng qua nhiều chế quản lý khác Theo đó, doanh nghiệp có cơng cụ riêng biệt để đạt mục tiêu tài chính, việc nghiên cứu phân tích thơng số tài quan trọng Để sử dụng địn bẩy tài cách hiệu Để tập hợp chi phí tài kế tốn sử dụng TK 635- Chi phí tài Sơ đồ 1.6: Kế tốn chi phí tài 635 413 Chi phí tài Xử lý lỗ tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ c/kỳ vào chi phí TC 2291, 2292 Hồn nhập số chênh lệch dự phịng giảm giá đầu tư chứng khoán tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 121, 228 Lỗ bán khoản đầu tư Tiền thu bán khoản đầu tư 111, 112 Chi phí nhượng bán khoản dầu tư 911 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí tài 2291, 2292 Lập dự phịng giảm giá chứng khốn dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 111, 112, 331 Chiết khấu toán cho người mua 111, 112, 335, 242, Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 19 1.2.7 Chi phí khác (811) 1.2.7.1 Khái niệm Đây loại tài khoản phản ánh chi phí phát sinh hình thành nên nghiệp vụ hay kiện với hoạt động thông thường doanh nghiệp, hay cịn gọi chi phí khác 1.2.7.2 Kết cấu nội dung • Bên Nợ: Các khoản chi phí phát sinh • Bên Có: Cuối kỳ, chuyển tồn khoản chi phí khác phát sinh kỳ vào tài khoản 911” Xác định kết kinh doanh” Tài khoản 811 khơng có số dư cuối kỳ 1.2.7.3 Cách xác định hoạch toán Chi phí lý, nhượng bán tài sản cố định Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động lý nhượng bán tài sản cố định ghi giảm chi phí lý, nhượng bán tài sản cố định - Chênh lệch giá trị tài sản chia từ BBC nhỏ chi phí đầu từ xây dựng tài sản đồng kiểm sốt - Giá trị cịn lại tài sản cố định lý, nhượng bán ( có) - Chênh lệch lỗ sau đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định sử dụng để góp vốn vào cơng ty con, cơng ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết loại đầu tư dài hạn khác - Tiền phạt phải trả vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành mà doanh nghiệp phải chịu - Các khoản chi phí khác Các khoản chi phí khơng coi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế có đầy đủ hóa đơn chứng từ hạch tốn theo chế độ kế tốn khơng ghi giảm chi phí kế tốn mà điều chỉnh toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng thuế phải nộp GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 20 Sơ đồ 7: Kế tốn chi phí khác 811 – Chi phí khác 111, 112, 131, 141 911 Các chi phí khác phát sinh( chi hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ, …) 331, 333, 338 Khoản bị phạt vi phạm hợp đồng, vi phạm hành Khi nộp phạt Kết chuyển chi phí khác để xác định kết kinh doanh 214 2111, 2113 Nguyên giá TSCĐ góp vốn liên doanh, liên kết 112, 113, 138 Khấu hao TSCĐ ngừng sử dụng cho SXKD Giá trị hao mòn Thu bán hồ sơ thầu hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ 228 Giá trị góp vốn liên doanh, liên kết Chênh lệch giá đánh giá lại nhỏ giá trị lại TSCĐ Tài sản Đánh giá giảm giá trị tài sản chuyển đổi loại hình doanh nghiệp GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 21 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ 1.3.1 Khái niệm cắt giảm chi phí Lãng phí hoạt động khơng mang lại giá trị cho doanh nghiệp, lợi nhuận không mong đợi Như vậy, cắt giảm chi phí loại bỏ hoạt động không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Để góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, lực cạnh tranh suất kinh tế, Chính phủ yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực liệt, đồng giải pháp, cải cách mạnh mẽ nữa, đặc biệt cắt giảm chi phí bất hợp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh 1.3.2 Các phương pháp cắt giảm chi phí Dưới số nhiều sách cắt giảm gây nhiều tranh cãi, nhóm xin bày tỏ quan điểm vấn đề - Cắt giảm nhân sự: Chẳng hạn, doanh nghiệp định giảm số lượng nhân phải xác định vị trí cần cắt giảm cần phải giữ đồng thời có sách hợp lý để giữ củng cố tinh thần cho đối tượng để họ không lo lắng tương lai Mặt khác, giảm số lượng nhân viên doanh nghiệp đồng thời phải đầu tư thêm trang thiết bị hỗ trợ đào tạo phát triển đội ngũ đảm bảo suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ Ví dụ, sử dụng phần mềm kế toán online để hỗ trợ kế tốn viên cơng tác sổ sách, giấy tờ - Cắt giảm phân loại khách hàng Nhiều doanh nghiệp đầu tư phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM để theo dõi chi tiết thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử mua hàng, toán, sản phẩm mà khách hàng sử dụng Theo đó, việc quan trọng cần phải tiến hành q trình thực hóa chiến lược cắt giảm chi phí phân loại khách hàng Cần xác định đâu phân khúc khách hàng cần tập trung chăm sóc để trì phát triển, đâu nhóm khách hàng khơng cần thiết phải tiếp tục đầu tư Để đưa sách phù hợp chủ doanh nghiệp cần nắm chi tiết báo cáo tài – nhân – bán hàng để có nhìn tổng thể vấn đề GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 22 tồn động công ty, tốt sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp ERP công tác quản trị, phát điều hành cơng ty - Cắt giảm chi phí Sử dụng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận doanh số bán hàng để khích lệ cần thiết gắn kết với hoạt động quản lý chi phí theo định hướng tăng trưởng bền vững Thường xuyên rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa mục tiêu cắt giảm chi phí cho phù hợp với thực tế chi phí chiến lược kinh doanh cụ thể Xây dựng điều kiện thích hợp cho việc cắt giảm chi phí Doanh nghiệp nên xây dựng hệ thống báo cáo tài có trọng điểm, qua cung cấp chi tiết khu vực chi phí cụ thể phận DN có giải pháp ngăn ngừa việc chi tiêu không chỗ Các nhà quản lý cấp cao đóng vai trị xây dựng trọng điểm mục tiêu quản lý chi phí, cịn nhà quản lý cấp người thực thi nhiệm vụ đặt ra, trực tiếp xử lý chi tiết kinh doanh, tìm chi phí tốt chi phí xấu; đồng thời, đánh giá mặt lợi hại việc cắt giảm chi phí nhà quản lý cấp cao đề - Thuê nhân viên thời vụ Thuê người làm việc ngắn hạn Bạn khơng phải trả mức lương tồn thời gian với lợi ích cho người lao động người bạn khơng cần sau dự án hoàn thành Nếu nhân viên đặc biệt tạm thời đứng ra, bạn thuê họ điền vào vị trí tương lai, giúp bạn cắt giảm chi phí tuyển dụng đào tạo - Thuê thực tập sinh Thuê thựctập việc lợi đôi bên Người cần thực tập lấy kinh nghiệm quý báu, người sử dụng lao động hưởng chi phí lao động thấp Tuy nhiên, tập thể cần đào tạo chuyên sâu phần mềm thủ tục bạn trước họ có để làm việc Giữ điều tâm trí cân nhắc chi phí lợi ích chiến thuật - Sử dụng công nghệ thay người GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 23 Bạn dùng máy móc để thay khoản để thay người Để quản lý cửa hàng bạn, bạn phải bỏ khoản tiền lớn để trả cơng cho nhân viên mà chưa hiệu bạn mua phần mềm quản lý bán hàng tiết kiệm chi phí mà lại có hiệu - Cắt giảm số chi phí quản lý : + Điện nước cách sử dụng tiết kiệm, hiệu tối đa + Chi phí văn phịng phẩm: hạn chế in sai, lãng phí nhằm tiết kiệm tối ưu hóa + Chi phí cước điện thoại: cần thực cơng tác quản lý chặt chẽ tránh việc sử dụng cước vào việc cá nhân, ngồi cơng việc - Giảm chi phí dành cho người lao động Cho dù doanh nghiệp không chọn giải pháp cắt giảm số lượng nhân viên có nhiều cách để giảm chi phí nhân cơng giai đoạn kinh doanh khó khăn Việc yêu cầu nhân viên làm thêm có nghĩa doanh nghiệp phải trả lương gấp đơi bình thường cho làm thêm Thay trả lương ngồi giờ, doanh nghiệp nên cố gắng xếp lại bảng phân công công việc tránh việc phải làm thêm Có lẽ số nhân viên muốn bắt đầu làm việc sớm số khác lại muốn tan làm muộn Những giải pháp cho phép họ hồn thành cơng việc làm việc mà khơng phải tốn thêm chi phí cho ca làm thêm Một cách khác để giảm chi phí nhân cơng khuyến khích nhân viên cố gắng giảm bớt ngày nghỉ lý cá nhân hay đau ốm Mỗi có nhân viên phải nghỉ ốm, doanh nghiệp cần tìm cách thay vị trí đó, cách yêu cầu nhân viên khác làm thêm giờ, phải giảm ca làm giảm suất Dù cách nào, ngày nhân viên nghỉ ốm bận công việc cá nhân gánh nặng cho công ty Một số công ty thành công áp dụng chế độ khen thưởng cho nhân viên không nghỉ phép ốm đau năm hay sáu tháng Đối với doanh nghiệp, khoản chi cho khen thưởng kinh tế so với chi phí để nhân viên nghỉ phép Tăng tính an tồn: Tăng chi phí ban đầu cho việc đảm bảo an toàn lao động giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động Hãy xét đến tất các chi phí tổn thất, trực tiếp gián tiếp, có nạn xảy nơi làm việc, bao gồm: GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 24 • Chi phí thuốc thang • Phí bảo hiểm tăng • Năng suất giảm nhân viên nghỉ • Tốn tiền bạc thời gian để điều tra ngun nhân tai nạn • Chi phí cho việc làm thay ca thời gian cho nhân viên • Tinh thần lao động giảm sút • Mất uy tín cơng ty chi phí cho quan hệ cơng chúng • Tiền phạt án phí từ quan phủ số trường hợp Do vậy, tăng biện pháp an tồn phịng chống tai nạn lao động trước hết cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Giảm thiệt hại cho thiết bị: hoạt động doanh nghiệp suất khoảng thời gian Thứ hai, thiệt hại thiết bị tiêu tốn khoản phí sửa chữa liên bao gồm tiền công sửa, thời gian sửa vật tư thay Trong dài hạn, đảm bảo nhân viên làm quy trình để tránh thiệt hại cho thiết bị góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí cho cơng ty Trước xảy thiệt hại nghiêm trọng tốn kém, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị để thay phận bị hỏng hóc GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 25 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thành Công Công ty hàng đầu nước thị trường ngành sản xuất vải thun dệt kim Công ty chuyên sản xuất kinh doanh xuất nhập sản phẩm vải thun dệt kim : nỉ, da cá, single, interlook, thun chiều, phân phối rộng rãi thị trường ngồi nước Chúng tơi tự hào đơn vị khách hàng khắp giới tín nhiệm lựa chọn Thành Công với đội ngũ quản lý, cán kỹ thuật công nhân lành nghề kinh nghiệm cao, đào tạo từ tảng vững tạo nên mạnh việc kinh doanh, góp sức phát triển cho bền vững lâu dài cơng ty Bên cạnh Thành Cơng đầu tư hệ thống trang thiết bị đại, quy trình công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường Chúng cam kết tạo sản phẩm chất lượng nhất, giá cạnh tranh nhất, đặc biệt đáp ứng nhu cầu khách hàng.Trong suốt thời gian qua, Thành Công ln tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với đối tác, lúc khẳng định thương hiệu lớn mạnh người tiêu dùng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thành Công thành lập theo giấy phép số 0304358069 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký hoạt động vào ngày 01/08/2006 - Tên giao dịch: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thành Công - Tên tiếng anh: Thanh Cong Investment And Trading Manufacture Company Limited - Mã số thuế: 0304358069 - Địa chỉ: 195/7 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.3592.0099 – 08.3883.2481-Fax: 08.3592.1904 - Email: info@thanhcongitm.com.vn GVHD: TH.S TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 26 ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ 1.1.1 Khái... PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm: Theo kế tốn tài chi phí phí tổn... VỀ CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thành Công Công ty hàng đầu nước thị trường ngành sản xuất vải thun dệt kim Công
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG,

Từ khóa liên quan