0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GÒN

17 4 0
  • HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GÒN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:20

Microsoft Word Sang 15039931 BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GÒN Giảng viên hướng dẫn Th S Lê Thủy Ngọc Sang Sinh viên thực hiện Mã số SV Họ tên Lớp 15039931 Nguyễn Thị Thùy Linh DHKT11D 15038271 Võ Hoàng Thái DHKT11D 15039331 Trương Cang Trung Thành DHKT11D 15039011 Huỳnh Thị Th. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GÒN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp 15039931 Nguyễn Thị Thùy Linh DHKT11D 15038271 Võ Hoàng Thái DHKT11D 15039331 Trương Cang Trung Thành DHKT11D 15039011 Huỳnh Thị Thủy Tiên DHKT11D TP HCM, THÁNG 04/2019     LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gòn” khóa luận nghiên cứu nhóm thực khơng có chép người khác Đây đề tài mà nhóm tìm hiểu trình thực tập khách hàng Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Sao Việt Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gịn Trong q trình viết khóa luận, nhóm có tham khảo qua tài liệu rõ nguồn gốc hướng dẫn cô Lê Thủy Ngọc Sang – Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Cơng Nghiệp Tp.HCM Nhóm em xin cam đoan có vấn đề nhóm em xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019 Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh Võ Hoàng Thái Trương Cang Trung Thành Huỳnh Thị Thủy Tiên     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU CHẤM ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dùng cho GV hướng dẫn) Họ tên nhóm SV: STT Họ tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Nguyễn Thị Thùy Linh 15039931 DHKT11D KTKT Võ Hoàng Thái 15038271 DHKT11D KTKT Trương Cang Trung Thành 15039331 DHKT11D KTKT Huỳnh Thị Thủy Tiên 15039011 DHKT11D KTKT Đềtài: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gòn Họ tên GVHD: Tổng quát khóa luận TN: Số trang : Số chương : Số bảng số liệu: Số tài liệu tham khảo: Những ưu điểm khóa luận TN : Những thiếu sót khóa luận TN : Kết luận: Được bảo vệ Không bảo vệ TP HCM, ngày .tháng năm Giảng viên hướng dẫn     TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dùng cho GV Phản biện) Họ tên nhóm SV: STT Họ tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Nguyễn Thị Thùy Linh 15039931 DHKT11D KTKT Võ Hoàng Thái 15038271 DHKT11D KTKT Trương Cang Trung Thành 15039331 DHKT11D KTKT Huỳnh Thị Thủy Tiên 15039011 DHKT11D KTKT Đề tài: Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gòn Ý nghĩa khoa học khóa luận Kết cấu khóa luận Những thành công khóa luận TN Những tồn khóa luận Kết luận TP.HCM, ngày tháng năm Giảng viên phản biện     LỜI CẢM ƠN Trong năm học vừa qua, nhóm em Q Thầy Cơ Trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM ân cần dạy dỗ, nhóm em xây dựng cho tảng kiến thức để bước vào công việc tương lai Nhưng để thích nghi tốt với cơng việc có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm tự tin nhiêu kiến thức chưa đủ Vì vậy, Nhà trường tạo điều kiện cho nhóm thực tập doanh nghiệp để sâu vào tìm hiểu thực tế Để hồn thành khóa thực tập viết Khóa Luận Tốt Nghiệp, nổ lực nhóm không đủ, phải kể đến giúp đỡ tận tình Q Thầy Cơ nhà trường, Ban Giám Đốc Anh Chị Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Tốn Sao Việt Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gòn Đầu tiên, nhóm em xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Cơ Lê Thủy Ngọc Sang, tận tình hướng dẫn nhóm suốt q trình thực tập viết Khóa Luận Tốt Nghiệp, khơng nội dung, hình thức trình bày báo cáo mà Cơ cịn chia sẽ, bảo cho nhóm cách ứng xử q trình thực tập cơng ty Nhóm xin cảm ơn chân thành đến quý thầy (cô) Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM nói chung Khoa Kế Tốn-Kiểm Tốn nói riêng, hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho em trình học tập rèn luyện trường Nhóm xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tất anh chị Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Tốn Sao Việt Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gòn tạo điều kiện thuận lợi giúp nhóm làm quen bước đầu với cơng việc kế tốn thực tế, giải đáp thắc mắc chia kinh nghiệm quý báu kế tốn cho nhóm, giúp nhóm hồn thành tốt Khóa Luận Tốt Nghiệp Cuối cùng, nhóm kính chúc Thầy Cô Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM dồi sức khỏe, gặt hái nhiều thành công nghiệp trồng người Đồng kính chúc Ban lãnh đạo anh chị cán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Tốn Sao Việt Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gịn ln khỏe mạnh, hồn thành tốt cơng việc để giúp Cơng ty ngày phát triển Em xin chân thành cảm ơn!     MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Một số nghiên cứu nước 1.2.1 Nghiên cứu nước 1.2.2 Nghiên cứu nước 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu báo cáo CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT .6 VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .6 2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 2.1.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế chi phí 2.1.2.2 Phân loại chi phí theo chức hoạt động 2.1.3 Khái niệm giá thành sản phẩm 2.1.4 Phân loại giá thành sản phẩm 2.1.4.1 Phân loại giá thành theo thời gian sở số liệu tính giá thành 2.1.4.2 Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí cấu thành 10 2.1.5 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 10 2.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 11 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11 2.2.1.1 Tính chất sản xuất quy trình cơng nghệ 11 2.2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất 11 2.2.1.3 Loại hình sản xuất 11 2.2.1.4 Yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh .12 2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12 2.2.2.1 Về mặt tổ chức sản xuất 12 2.2.2.2 Về quy trình cơng nghệ sản xuất .12 2.2.2.3 Về đơn vị tính giá thành 12 2.2.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm 12 2.2.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 13 2.2.4.1 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 13 2.2.4.1.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 13 2.2.4.1.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp .13 2.2.4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 14 2.2.4.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .14 2.2.4.2.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .15 2.2.4.2.3 Kế tốn khoản chi phí trả trước 17     2.2.4.2.5 Hạch toán khoản thiệt hại sản xuất 20 2.2.4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) .22 2.2.4.3.1 Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp .22 2.2.4.3.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp .23 2.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24 2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .24 2.3.1.1 Xác định chi phí sản xuất dở dang theo nguyên vật liệu .24 2.3.1.2 Xác định chi phí sản xuất dở dang nguyên vật liệu theo nguyên vật liệu trực tiếp 25 2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương 26 2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức chi phí kế hoạch 26 2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo kế tốn tài 26 2.4.1 Phương pháp giản đơn 26 2.4.2 Phương pháp hệ số 27 2.4.3 Phương pháp tỷ lệ 28 2.4.4 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 29 2.4.5 Phương pháp phân bước 30 2.4.6 Phương pháp định mức 38 2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo kế tốn quản trị .40 2.5.1 Tính giá thành theo đơn đặt hàng 40 2.5.1.1 Đo lường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .41 2.5.1.2 Phiếu tính giá thành cơng việc 41 2.5.1.3 Đo lường lao động trực tiếp 41 2.5.1.4 Tính tốn mức chi phí chung xác định trước 41 2.5.1.5 Phân bổ chi phí sản xuất chung .42 2.5.2 Biểu giá thành sản phẩm sản xuất giá vốn hàng bán 42 2.5.3 Tính giá thành theo q trình 43 2.5.3.1 So sánh phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng tính giá thành theo q trình .43 2.5.3.2 Dịng chảy chi phí phương pháp tính giá thành theo quy trình .44 2.5.3.3 Sản phẩm tương đương sản xuất 45 2.5.3.4 Tính tốn phân bổ chi phí 45 2.5.3.5 Giá thành hoạt động 46 2.5.4 Giá thành khả biến báo cáo phận công cụ quản lý .46 2.5.4.1 Giá thành khả biến 46 2.5.4.2 Giá thành toàn 46 2.5.4.3 Chi phí bán hàng chi phí quản lý 46 2.5.4.4 Điều hòa thu nhập giá thành khả biến với giá thành toàn 47 2.5.4.5 Ưu điểm giá thành khả biến phương pháp tiếp cận số dư đảm phí .48     2.5.4.6 Báo cáo thu nhập phận phương pháp tiếp cận số dư đảm phí .49 2.5.4.7 Các sai lầm thường gặp báo cáo thu nhập phận .49 2.5.4.8 Báo cáo thu nhập – Bức tranh báo cáo bên 50 Chương 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GỊN .51 3.1 Tổng quan Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm toán Sao Việt 51 3.1.1 Khái qt q trình hình thành Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm toán Sao Việt 51 3.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty .51 3.1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 51 3.1.2.2 Cơ cấu máy kế toán 52 3.2 Tổng quan Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn 52 3.2.1 Khái quát trình hình thành Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn 52 3.2.1.1 Quá trình hình thành Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn .53 3.2.1.2 Quy mô 53 3.2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ mục tiêu 54 3.2.1.4 Cơ cấu tổ chức, máy doanh nghiệp 55 3.2.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 57 3.2.2.1 Cơ cấu máy kế toán 57 3.2.2.2 Chính sách kế tốn 57 3.2.2.2.1 Tổ chức sổ sách kế toán 57 3.2.2.2.2 Hình thức kế toán áp dụng 57 3.2.2.2.3 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 58 3.2.2.2.4 Chế độ kế toán áp dụng 58 3.2.2.2.5 Chế độ báo cáo tài 58 3.2.2.2.6 Chính sách kế tốn áp dụng 58 3.2.2.3 Đặc điểm sản phẩm Công ty 59 3.2.2.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất 61 3.3 Đặc điểm cơng tác tổ chức sản xuất tính giá thành công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn 62 3.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 62 3.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm .62 3.3.3 Kỳ tính giá thành 62 3.3.4 Phương pháp tính giá thành: theo phương pháp trực tiếp .62 3.4 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn 63 3.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 63 3.4.1.1 Chi tiết loại nguyên vật liệu sử dụng 63 3.4.1.2 Đánh giá nguyên vật liệu xuất dùng 63 3.4.1.3 Chứng từ, sổ sách kế toán phương pháp hạch toán 64 3.4.1.4 Quy trình lập, luân chuyển chứng từ ghi sổ .65     3.4.1.5 Công tác quản lý NVL trực tiếp xuất dùng tồn cuối kỳ phân xưởng .66 3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 66 3.4.2.1 Phương pháp quản lý, chấm công cơng nhân trực tiếp sản xuất.66 3.4.2.2 Hình thức trả lương, cách tính lương khoản trích theo lương 66 3.4.2.3 Chứng từ, sổ sách kế toán phương pháp hạch toán 67 3.4.2.4 Quy trình lập, luân chuyển chứng từ ghi sổ .68 3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 69 3.4.3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung doanh nghiệp 69 3.4.3.2 Chứng từ, sổ sách kế toán phương pháp hạch toán 70 3.4.3.3 Quy trình lập, luân chuyển chứng từ ghi sổ .71 3.4.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 72 3.4.4.1 Chứng từ, sổ sách kế toán .72 3.4.4.2 Kết chuyển chi phí vào tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm tháng 12/2018 72 3.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .73 3.6 Tính giá thành sản phẩm 73 Chương 4: HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX TMDV SANH Ở SÀI GỊN 76 4.1 Nhận xét chung 76 4.1.1 Về tổ chức máy kế toán 76 4.1.2 Về chứng từ kế toán sử dụng 76 4.1.3 Về tài khoản kế toán sử dụng 76 4.1.4 Về hệ thống sổ kế toán 76 4.1.5 Phân loại chi phí 76 4.1.6 Về phương pháp tính giá thành 77 4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn 77 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế tốn cơng tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 77 4.2.2 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 78 4.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 78 4.2.2.2 Trình tự tính giá thành phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .78 4.2.3 Hoàn thiện hệ thống kế tốn cơng ty 80 4.2.4 Hồn thiện quy trình sản xuất công ty 82 4.2.5 Hoàn thiện việc xét duyệt chứng từ công ty 82 4.2.6 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực .83 KẾT LUẬN 84      DANH MỤC VIẾT TẮT STT Kí hiệu Tên 01 BĐS Bất động sản 02 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 03 BHXH Bảo hiểm xã hội 04 BHYT Bảo hiểm y tế 05 CK Cuối kỳ 06 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 07 CPSX Chi phí sản xuất 08 CPSXC Chi phí sản xuất chung 09 CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang 10 CPSXDDCK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 11 DDCK Dở dang cuối kỳ 12 DN Doanh nghiệp 13 DPTC Dự phịng tài 14 GĐ Giai đoạn 15 GT Giá thành 16 GTGT Giá trị gia tăng 17 GVHB Giá vốn hàng bán 18 HĐGTGT Hóa đơn giá trị gia tăng 19 HTK Hàng tồn kho 20 KKĐK Kiểm kê định kỳ 21 KKTX Kê khai thường xuyên 22 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 23 KT Kế tốn 24 KTCPSX Kế tốn chi phí sản xuất 25 NCTT Nhân công trực tiếp 26 NN Nhà nước 27 NVL Nguyên vật liệu 28 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 29 SLSP Số lượng sản phẩm     30 SP Sản phẩm 31 SX Sản xuất 32 SXC Sản xuất chung 33 SXDD Sản xuất dở dang 34 SXKD Sản xuất kinh doanh 35 Th.S Thạc sĩ 36 TK Tài khoản 37 TMDV Thương mại dịch vụ 38 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 39 TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 40 TSCĐ Tài sản cố định 41 TT-BTC Thông tư-Bộ Tài     DANH MỤC CÁC BẢNG/ SƠ ĐỒ/ LƯU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp (KKTX) Sơ đồ 2.2: Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp (KKTX) Sơ đồ 2.3: Kế tốn chi phí trả trước Sơ đồ 2.4: Kế tốn chi phí sản xuất chung Sơ đồ 2.5: Kế tốn thiệt hại sản phẩm hỏng định mức Sơ đồ 2.6: Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất Sơ đồ 2.7: Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực phương pháp KKĐK Sơ đồ 2.8: Kế toán chi phí nhân cơng trực phương pháp KKĐK Sơ đồ 2.9: Kế tốn chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK Bảng 3.1: Danh mục sản phẩm công ty Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức máy công ty Sơ đồ 3.2: Sơ đồ cấu máy kế toán Sơ đồ 3.3: Sơ đồ cấu tổ chức máy doanh nghiệp Sơ đồ 3.4: Sơ đồ cấu máy kế toán Sơ đồ 3.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức “Nhật ký chung” Sơ đồ 3.6: Sơ đồ hình thức kế tốn cơng ty Sơ đồ 3.7: Sơ đồ tổ chức sản xuất Lưu đồ 3.1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Lưu đồ 3.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí nhân cơng trực tiếp     Chương GVHD: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường nhận thức tầm quan trọng nguyên tắc phải lấy thu nhập bù đắp chi phí bỏ để bảo tồn vốn có lãi tích lũy, tái sản xuất mở rộng từ đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp Chìa khóa để giải vấn đề việc hạch tốn để chi phí sản xuất giá thành mức thấp điều kiện doanh nghiệp Ngồi ra, làm tốt cơng tác tập hợp chi phí giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp nhận thức đắn thực trạng trình sản xuất, quản lý cung cấp thơng tin cách xác kịp thời cho máy lãnh đạo để đề sách, biện pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời giúp doanh nghiệp có chủ động sản xuất kinh doanh Đối với nhà nước doanh nghiệp có thực tốt tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp Nhà nước có nhìn nhận xây dựng sách đường lối phù hợp với phát triển kinh tế tạo tin cậy đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp Vì thế, sau thời gian tìm hiểu khía cạnh khác xã hội dựa lý thuyết có từ Nhà trường tầm quan trọng vấn đề tính giá thành kinh tế đại ngày Chúng em định chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn” cách tìm hiểu để phát triển hồn thiện kiến thức trước hồn thành cơng việc học tập Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Một số nghiên cứu nước Đề tài kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xem đề tài nhắc đến nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước Trong q trình tìm hiểu, nhóm tìm số báo nghiên cứu, luận văn nói kế tốn chi phí giá thành sản phẩm mang giá trị cao lý luận Nhóm sinh viên thực – DHKT11D    Chương GVHD: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang 1.2.1 Nghiên cứu nước Cuộc họp thứ 14 Liên hợp quốc Quốc Gia Công Nghiệp Phát Triển Cơ Quan Zlin – Cộng hòa Séc, Ferenc Schmél đưa ý kiến chi phí giá thành sau: Chi phí chức tránh khỏi xây dựng phạm vi sản phẩm, phân tích khả cạnh tranh, thiết lập sách giá, đánh giá sản phẩm (kiểu dáng) sản xuất bán thị trường khứ (ví dụ: mùa trước, năm) Hoạt động trơng giống phần kiểm sốt tài doanh nghiệp, thực tế, liên quan chặt chẽ đến khía cạnh kỹ thuật quy trình sản xuất Khơng có nhà sản xuất tham gia vào thị trường (miễn phí) đủ khả để đưa định liên quan đến việc phát triển bán sản phẩm dựa dự đoán ước tính sơ Thành cơng nhà sản xuất giày (và sản phẩm làm từ da khác) nước phát triển phụ thuộc vào mức độ cẩn thận họ việc giảm chi phí sản xuất lựa chọn kiểu dáng khả thi để bán hàng Trong khảo sát, bất chấp hạn chế rõ ràng nó, chứng minh chi phí sản xuất lý quan trọng để chuyển lực sản xuất giày dép sang quốc gia nơi tiền lương - thành phần chi phí đáng kể - thấp Đồng thời trở nên rõ ràng, riêng chi phí lao động trực tiếp thấp không thu hút quan tâm chủ sở hữu thương hiệu nhà phân phối Tương tự (nếu khơng chí nhiều hơn) yếu tố quan trọng chi phối định nhà đầu tư đặc biệt công ty đa quốc gia lớn chuyển từ nhà sản xuất thành thương nhân tìm nguồn cung ứng giày họ từ nước phát triển chuyển tiếp 1.2.2 Nghiên cứu nước Chủ đề nghiên cứu “Phương pháp phân bổ chi phí mơi trường theo mức độ hoạt động: giải pháp xác định giá thành sản phẩm xác hơn” tác giả Nguyễn Thị Nga Nguyễn Trọng Nghĩa Trường Đại học Thái Nguyên đưa cách khắc phục hạn chế phương pháp phân bổ chi phí mơi trường theo kế tốn truyền thống giúp cho việc xác định giá thành sản phẩm xác cần kết nối hệ thống phân bổ chi phí theo mức độ hoạt động kế tốn quản trị chi phí mơi trường với Tạp chí Doanh nghiệp thị trường (năm 2006) Th.S Đỗ Đức Kiên nói “Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất” Qua viết ta nắm giải pháp hồn thiện kế tốn Nhóm sinh viên thực – DHKT11D    Chương GVHD: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang quản trị chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Thạc sĩ đưa phương pháp để tính giá thành sản phẩm cách xác, hợp lý Tạp chí Kế tốn số tháng 10/2009 “Phương pháp xác định chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm kế toán quản trị” Th.S Nguyễn Thị Minh Phương Bài viết trình bày cụ thể vấn đề mà giá thành ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh quan hệ mật thiết với việc kiểm soát, hoạch định định nhà quản trị Doanh nghiệp cần lựa chọn hệ thống tính giá thành cho phù hợp với đặc điểm sản phẩm, ngành kinh doanh, quy trình cơng nghệ u cầu thông tin cho công tác quản lý Trong hệ thống tính giá thành, phương pháp xác định chi phí sản xuất nội dung tiên đến giá thành sản phẩm Tạp chí Kế tốn số tháng 10/2008 “Hạn chế vận dụng mơ hình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” Th.S Cao Thị Cẩm Vân Bài viết việc doanh nghiệp hạn chế việc vận dụng mơ hình KTCPSX tính giá thành theo chi phí thực tế Để đạt mục tiêu nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp cần phải điều hành tồn q trình sản xuất, giải pháp quan trọng vận dụng phù hợp mơ hình kế tốn chi phí sản xuất như: mơ hình kế tốn theo chi phí sản xuất theo thực tế, mơ hình kế tốn theo chi phí sản xuất theo thực tế kết hợp với chi phí ước tính mơ hình kế tốn chi phí sản xuất theo chi phí định mức Tạp Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (tháng 10/2016) “Các mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp” tác giả Đường Thị Quỳnh Liên – Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Vinh Bài viết tóm tắt nội dung Tổ chức cơng tác kế tốn có vai trị quan trọng cơng tác kế tốn Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực cơng việc kế tốn chất lượng thơng tin kế tốn cung cấp cho cấp lãnh đạo quản lý Nếu tổ chức tốt cơng tác kế tốn hoạt động cơng tác kế tốn thực cách nhanh chóng thơng suốt Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm với mục tiêu chung quản trị chi phí giá thành sản phẩm nhà quản trị nhận diện chi phí, xác định giá thành xác phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý liên quan đến giá vốn, lợi nhuận nhầm tối đa hóa lợi nhuận Nhóm sinh viên thực – DHKT11D    Chương GVHD: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang 1.3 Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm thực mục tiêu sau: - Tổng hợp vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán sản xuất giá thành sản phẩm - Tìm hiểu quy trình tổng hợp chi phí giá thành xây dựng - Nghiên cứu, tìm hiểu thực tế quy trình kế tốn sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn sản xuất giá thành sản phẩm Công ty - Bên cạnh đó, hội để nhóm củng cố, nâng cao kiến thức chuyên ngành 1.4 Phạm vi nghiên cứu ‐ Không gian: Nghiên cứu khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm tốn Sao Việt Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn ‐ Thời gian: 18/12/2018 đến 16/04/2019 ‐ Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn năm 2018 1.5 Phương pháp nghiên cứu ‐ Thu thập số liệu tổng hợp chứng từ, sổ sách báo cáo công ty ‐ Thực hành công việc kế tốn thực tế q trình thực tập công ty ‐ Tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn, xem thêm tài liệu giáo trình Kế tốn, khóa luận anh chị khóa mạng internet ‐ Tìm hiểu phương pháp hạch tốn phân tích liệu kế tốn 1.6 Kết cấu báo cáo Kết cấu khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhóm sinh viên thực – DHKT11D    Chương GVHD: Th.S Lê Thủy Ngọc Sang Chương 3: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn Chương 4: Hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gịn Nhóm sinh viên thực – DHKT11D    ... nghị nhằm hồn thiện chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TMDV Sanh Sài Gòn 77 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế tốn cơng tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ... chi phí cấu thành 10 2.1.5 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 10 2.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 11 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ...LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sanh Ở Sài Gịn” khóa luận nghiên cứu nhóm thực khơng có
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH Ở SÀI GÒN,

Từ khóa liên quan