0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN

25 7 0
  • HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:51

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN Giảng viên hướng dẫn ThS Cồ Thị Thanh Hương Nhóm sinh viên thực hiện STT Họ và tên MSSV Lớp 1 Lê Trần Linh Chi 15015321 DHKT11C 2 Huỳnh Vỏ Minh Phượng 15015371 DHKT11C 3 Đỗ Thị Minh Quyên 15023811 DHKT11C 4 Trần Thị Hoàng Quyên 15033951 DHKT11C TP HCM, THÁNG 42019 LỜI CAM ĐOAN Chúng em x. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN Giảng viên hướng dẫn: ThS Cồ Thị Thanh Hương Nhóm sinh viên thực hiện: STT Họ tên MSSV Lớp Lê Trần Linh Chi 15015321 DHKT11C Huỳnh Vỏ Minh Phượng 15015371 DHKT11C Đỗ Thị Minh Quyên 15023811 DHKT11C Trần Thị Hoàng Quyên 15033951 DHKT11C TP HCM, THÁNG 4/2019 LỜI CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan: Những nội dung báo cáo chúng em thực hướng dẫn trực tiếp giảng viên Th.S Cồ Thị Thanh Hương Mọi tham khảo dùng báo cáo trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, địa truy cập Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập, chúng em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ từ Thầy Cơ Khoa Kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Anh, Chị kế tốn Cơng ty TNHH Ba Lan Chúng em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Ba Lan.” Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô_Cồ Thị Thanh Hương tận tình dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức quý giá suốt thời gian hoàn thiện khóa luận vừa qua Chúng em gửi lời cảm ơn đến Chị_Trần Thị Diễm Hương cho chúng em hội trải nghiệm thực tế trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho chúng em suốt thời gian thực tập công ty Trong thời gian thực tập, ngồi cố gắng chúng em khơng tránh sai sót, kính mong Cơ Anh, Chị công ty TNHH Ba Lan bỏ qua đóng góp ý kiến cho chúng em để chúng em hồn thiện thân tương lai Cuối cùng, chúng em xin gửi đến Thầy Cơ khoa Kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe thành cơng đường giảng dạy Kính chúc Công ty TNHH Ba Lan gặt hái nhiều thành công công việc! Chúng em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BA LAN……………………….1 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Ba Lan 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 1.2 Tổ chức máy quản lý công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 1.2.2 Nhiệm vụ phận 1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 1.3.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 1.3.3 Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN……………………………………………………12 2.1 Đặc điểm, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất cơng ty TNHH Ba Lan…………………………………………………………………………………….12 2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 12 2.1.2 Kỳ tính giá thành 12 2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12 2.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 13 2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 13 2.2.1.1 Định mức nguyên vật liệu 13 2.2.1.2 Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí NVL trực tiếp 15 2.2.1.3 Mơ tả quy trình thực công việc 15 2.2.1.3 Phương pháp kế toán 16 2.2.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp (CPNCTT) 18 2.2.2.1 Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp 18 2.2.2.2 Mơ tả quy trình thực công việc 19 2.2.2.3 Phương pháp kế toán 21 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung (CPSX) 22 2.2.3.1 Phương pháp tập hợp phân bổ CPSXC đơn vị 22 - Tại Công ty CPSXC theo dõi chi tiết theo khoản mục chi phí sau: 22 2.2.3.2 Mơ tả quy trình thực công việc: 22 2.2.3.3 Phương pháp kế toán: 24 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH ba lan 31 2.3.1 Ưu điểm: 31 2.3.2 Những tồn cần khắc phục………………… …………………………… 33 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM…………………………………………………………….… 34 3.1 Tổng quan kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 34 3.1.1 Một số khái niệm 34 3.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 34 3.1.1.2 Khái niệm giá thành sản phẩm 35 3.1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 35 3.1.2 Phân loại chi phí 35 3.1.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất nội dung kinh tế chi phí 36 3.1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ thời kì xác định lợi nhuận 37 3.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 37 3.1.2.4 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 38 3.2 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 38 3.2.1 Mục tiêu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 38 3.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 39 3.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 40 3.2.4 Kì tính giá thành sản phẩm 40 3.2.5 Phương pháp hạch toán 40 3.3 Tổ Chức kế tốn chi phí sản xuất giá thành hoạt động dịch vụ 43 3.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 43 3.3.1.1 Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ 43 3.3.1.2 Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ…………………………………….43 3.3.2 Tính giá thành sản phẩm hoạt động nhà hàng 45 3.3.2.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp) 45 3.3.2.2 Phương pháp tính giá thành phân bước 46 3.3.2.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 47 3.3.2.4 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất: (SP phụ) 48 3.3.2.5 Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng 48 3.3.2.6 Phương pháp tính giá thành theo định mức 49 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN…………………….…….52 4.1 Về Kế tốn chi phí sản xuất 52 4.2 Về việc ghi nhận chi phí tiền điện, nước 54 4.3 Về tính giá thành sản phẩm 55 4.4 Về tổ chức chứng từ tổ chức cơng tác kế tốn………………………………56 DANH MỤC VIẾT TẮT Số thứ tự Viết tắt Diễn giải TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân NVL Nguyên vật liệu GTGT Giá trị gia tăng CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TGNH Tiền gửi ngân hàng CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp 10 TSCD Tài sản cố định 11 SP DDDK Sản phẩm dở dang đầu kỳ 12 KH Khấu hao 13 SXC Sản xuất chung 14 SL SPDD Số lượng sản phẩm dở dang 15 SLSPHT Số lượng sản phẩm hoàn thành 16 CCDC Công cụ dụng cụ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm 13 Bảng 2.2 Bảng giá bán sản phẩm…………………………………………………….27 Bảng 2.3 Bảng quy đổi sản phẩm chuẩn…………………………………………… 29 Bảng 2.4 Bảng tính giá thành sản phẩm…………………………………………… 30 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 1.3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ công ty Sơ đồ Quy trình sản xuất ăn phịng bếp 10 Sơ đồ 2.1 Quy trình hạch tốn nguyên vật liệu 13 Sơ đồ 2.2 Quy trình kế tốn nhân cơng 20 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ quy trình kế tốn chi phí sản xuất chung 21 Sơ đồ 3.1 Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ………………….41 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm trở lại kinh tế đất nước Việt Nam phát triển ngày biến đổi to lớn, ngành dịch vụ Việt Nam nói chung hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng có bước khởi sắc Khi mà đời sống nâng cao, nhu cầu người ngày lớn, họ khơng có nhu cầu vật chất mà họ cịn có nhu cầu tinh thần, muốn nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức ăn ngon, dịch vụ tốt bên gia đình, người thân, bạn bè không gian khác xa với sống ngày thường Số lượng nhà hàng gia tăng, cấu sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng Tất đáp ứng tốt nhu cầu người, canh tranh nhà hàng ngày khốc liệt, hoạt động có hiệu mang lại lợi ích cao ln mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống Để đạt mục tiêu doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí, đồng thời tìm biện pháp tốt để giảm chi phí khơng cần thiết, tránh lãng phí Một cách nâng cao chất lượng quản lý chi phí, hạ giá thành kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành ln xác định khâu quan trọng trọng tâm tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc cẩn thận có ý nghĩa quan trọng q trình hồn thiện kế tốn cơng ty Cũng nhiều công ty khác, công ty TNHH Ba Lan khơng ngừng đổi mới, hồn thiện để đứng vững, để tồn thị trường Điều thực khơng dễ dàng phải vừa tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đạt chất lượng hiệu Do đó, việc tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm yếu tố quan trọng để định hợp lý nhằm nâng cao hiệu sản xuất cơng ty, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày coi trọng Từ lý nhóm chúng em định chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Ba Lan” cho khóa luận 2 Mục tiêu nghiên cứu - Trình bày cách có hệ thống làm rõ nhận thức chung công tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty - Nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH Ba Lan Trên sở lý luận thực tiễn khảo sát công ty TNHH Ba Lan đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH Ba Lan Phương pháp nghiên cứu - Thu thập liệu kế toán Công ty TNHH Ba Lan - Phỏng vấn nhân viên kế tốn cơng ty - Tổng hợp, phân tích đánh giá liệu kế tốn Cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu Công ty TNHH Ba Lan với liệu kế toán thu thập từ năm 2017 Kết cấu khóa luận Phần nội dung khóa luận xây dựng gồm chương: ✓ Chương 1: Giới thiệu chung Công ty TNHH Ba Lan ✓ Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Ba Lan ✓ Chương 3: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất kế toán giá thành sản phẩm ✓ Chương 4: Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Ba Lan Do thời gian thực tập hội tiếp xúc với thực tế kiến thức hạn chế nên khóa luận chúng em khơng tránh khỏi sai sót Chúng em mong nhận nhận xét ý kiến đóng góp q thầy anh chị cơng ty để đề tài có giá trị thực tiễn Chúng em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BA LAN 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Ba Lan DNTN Audio Sanh cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 13000342599 Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bến Tre cấp vào ngày 15 tháng 07 năm 2005 thức vào hoạt động ngày 01 tháng năm 2005 Người đại diện pháp luật Ông Trần Bá Sanh với vốn đầu tư ban đầu 2.000.000.000 đồng DNTN Audio Sanh tọa lạc tỉnh lộ 997, ấp 2, xã Phú Nhuận, Thành phố Bến Tre Điện thoại: 0275 3838 030 DNTN Audio Sanh hoạt động chủ yếu lĩnh vực nhà hàng ăn uống, chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc, buổi liên hoan hay buổi họp Lúc thành lập DNTN Audio Sanh nhà hàng nhỏ với số lượng nhân viên khoảng 20 người cung cấp ăn dân dã miền tây Audio Sanh doanh nghiệp nhỏ nên lúc đầu có doanh thu chưa cao, đến năm 2017 có nhiều nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp nên doanh nghiệp phát triển thêm lĩnh vực cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí kinh doanh chủ yếu nhà hàng Doanh nghiệp phát triển thêm dịch vụ vui chơi, tổ chức trò chơi dân gian : chèo thuyền, tát mương bắt cá, chạy xe đạp nước,….Do phát triển thêm loại hình kinh doanh áp dụng chiến lược marketing phương tiện truyền thông nên doanh nghiệp nhiều du khách nhiều nơi đất nước Việt Nam du khách nước biết đến Kể từ doanh nghiệp phát triển thêm dịch vụ vui chơi số lượng du khách đến với nhà hàng ngày tăng Do khách hàng tăng yêu cầu họ tăng theo nên doanh nghiệp nghiên cứu thêm nhiều ăn nhằm phục vụ khách hàng Đến tháng năm 2018 DNTN Audio Sanh đổi tên thành Công ty TNHH Ba Lan số lượng nhân viên doanh nghiệp tăng lên đến 40 người, với nhiều nhân viên có trình độ cao Với kinh tế phát triển thị trường cạnh tranh cao nên doanh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương nghiệp tận dụng thuận lợi có sẵn vị trí, diện tích nhân viên trẻ có trình độ cao đầy nhiệt huyết để nghiên cứu nhiều trị chơi dân gian ăn để phục vụ khách hàng nước cách tốt 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: ✓ Chức năng: Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu thị trường theo nguyên tắc kinh doanh có lãi, thực tốt khoản nộp thuế khoản phải nộp ngân sách nhà nước, hoạt động kinh doanh theo pháp luật ✓ Nhiệm vụ:  Kinh doanh nghành nghề đăng ký Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre  Thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, báo cáo trung chuyển theo chế độ thống kê Nhà nước quy định  Tuân thủ quy định việc tra quan tài quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật  Thực tốt sách tiền lương  Cam kết thỏa thuận hợp đồng, hợp đồng kinh tế phải thực cách nghiêm chỉnh ✓ Quyền hạn:  Tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật  Công ty quản lý Sở Kế Hoạch Đầu tư  Cơng ty có quyền tuyển dụng thuê lao động theo nhu cầu kinh doanh, có quyền thiết lập trả lương quy chế lao động theo quy định  Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khóa luận tốt nghiệp 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty Công ty thực cấu tổ chức theo mơ hình trực tuyến Ban Giám đốc toàn quyền định hoạt động Cơng ty Theo cấu máy hoạt động Công ty tổ chức chặt chẽ, linh động; phận quản lí nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty đưa chiến lược, sách kinh doanh phù hợp Sau Ban Giám đốc phòng ban đảm nhận nhiệm vụ chun mơn Mỗi phịng thực nhiệm vụ Ban Giám đốc giao liên kết với để hỗ trợ Giám đốc cơng tác quản lí Cơng ty có tổng số cán cơng nhân viên 40 người; đó, nhân viên thuộc phận quản lí 14 người, số nhân viên lại chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ Công ty Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy cơng ty Giám đốc Phịng Phịng Phịng Bộ phận kinh kế bếp nhà doanh toán hàng Giám đốc chịu trách nhiệm cao việc điều hành hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trước Cơ quan nhà nước hoạt động kinh doanh công ty 1.2.2 Nhiệm vụ phận  Phịng Kế tốn: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương  Thực việc ghi chép lưu chuyển chứng từ, phản ánh cách trung thực, kịp thời đầy đủ toàn tài sản hoạt động cơng ty  Tham mưu cho giám đốc tình hình tài cơng ty  Tính tốn đầy đủ kịp thời khoản phải nộp Nhà nước Theo dõi giải kịp thời công nợ, lập đầy đủ báo cáo tình hình kinh doanh toán khu du lịch thời hạn theo chế độ quy định  Xác định, phản ánh xác tiến độ kết kiểm kê tài sản theo định kỳ, chuẩn bị kịp thời thủ tục, tài liệu cần thiết cho việc xử lý khoản hao hụt, mát hư hỏng  Phòng kinh doanh:  Nhận đơn đặt hàng, tư vấn cho khách hàng loại dịch vụ mà công ty cung ứng Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm  Nghiên cứu, đưa chiến lược phù hợp với thị trường, tổ chức mạng lưới, thông tin quảng cáo tiếp thị sản phẩm dịch vụ nhằm giúp nhà quản lý bảo tồn phát triển nguồn vốn công ty  Phòng bếp:  Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn, nắm số liệu cụ thể, tính tốn lên kế hoạch đặt hàng Đồng thời kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, vật dụng, thiết bị cần thiết cho trình chế biến, đảm bảo vệ sinh cho toàn thiết bị khu vực bếp phân cơng  Kiểm tra hàng hố trước nhập, đối chiếu số lượng thực tế với số liệu kê khai đơn nhập hàng  Thông báo cho phận kinh doanh tình trạng ăn tạm ngừng phục vụ ăn đặc biệt ngày, đảm bảo thông tin phổ biến đầy đủ xác  Tư vấn trực tiếp ăn cho khách hàng có yêu cầu Tiếp nhận order khách, phân công công việc cụ thể phận đảm nhận Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương  Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân viên cấp suốt trình chuẩn bị chế biến ăn Tham gia trực tiếp chế biến, hỗ trợ nhân viên kịp thời đảm bảo hồn thành cơng việc  Đóng góp ý kiến xây dựng thực đơn, phát triển phận  Bộ phận nhà hàng:  Theo dõi lượng khách đặt tiệc ngày, kiểm tra việc chuẩn bị đặt tiệc  Trực tiếp lên hợp đồng trình tổng quản lý duyệt tổ chức thực  Cùng bếp trưởng lên thực đơn hàng ngày đặt tiệc  Tổ chức chế giám sát trực tiếp giám sát việc thực theo tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn nhà hàng  Báo cáo kết việc hàng ngày cho tổng quản lý  Đề xuất cải tiến hoạt động nhà hàng 1.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 1.3.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty Kế toán trưởng Kế toán kho Thủ quỹ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận ❖ Kế tốn trưởng: - Kế tốn trưởng có quyền phân công đạo trực tiếp công việc tất nhân viên kế toán doanh nghiệp cơng việc thuộc nghiệp vụ kế tốn thống kê Trường hợp khen thưởng kỷ luật, thuyên chuyển tuyển dụng nhân viên kế tốn phải có ý kiến kế tốn trưởng - Kế tốn trưởng có quyền yêu cầu tất đơn vị phạm vi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu pháp quy tài liệu khác cần thiết cho cơng việc kế tốn kiểm tra kế tốn trưởng Nếu người khơng chấp hành khơng theo hướng dẫn kế tốn trưởng, làm ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn cơng việc song phải báo cáo văn cho thủ trưởng, kế toán trưởng cấp quan tài cấp biết để kịp thời chấn chỉnh ngăn chặn hành vi sai trái ❖ Kế tốn kho:  Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng kê khai thuế đầu vào đầu  Hạch toán doanh thu, giá vốn, tình hình cơng nợ doanh nghiệp kỳ  Theo dõi công nợ, lập biên xác minh cơng nợ theo định kỳ ( có u cầu), nộp Phịng kế tốn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương  Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất chuyển cho phận liên quan  Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng, hàng q  Kiểm sốt nhập xuất hàng hóa, vật tư tồn kho  Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho, hàng hoá vật tư kho xếp hợp lý chưa Kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho, bên giao, bên nhận hàng nhập xuất có giá trị lớn có yêu cầu cấp có thẩm quyền  Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) Chịu trách nhiệm lập biên kiểm kê, biên đề xuất xử lý có chênh lệch sổ sách thực tế ❖ Thủ quỹ:  Là người quản lý tiền mặt công ty, vào chứng từ thu chi kế toán chuyển qua để thi hành  Có nhiệm vụ kiểm tra nội dung phiếu thu, phiếu chi xác thơng tin  Định kỳ kiểm kê quỹ, phục vụ cho công tác kiểm kê theo quy định 1.3.3 Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy tính Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung trình bày sau: GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ 1.3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ công ty Chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký chung Sổ chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế toán Ghi : Ghi hàng ngày Ghi vào cuối tháng ghi định kỳ Đối chiếu, kiểm tra Tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải ghi vào sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế nghiệp vụ Sau lấy số liệu sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo nghiệp vụ phát sinh Hình thức kế tốn Nhật ký chung Doanh nghiệp áp dụng gồm loại sổ chủ yếu sau: – Sổ Nhật ký chung – Sổ Cái – Các sổ chi tiết Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Hàng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập Báo cáo tài Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Bảng cân đối số phát sinh phải Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có sổ Nhật ký chung kỳ ❖ Quy trình sản xuất ăn cơng ty GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ Quy trình sản xuất ăn phòng bếp Nhận thực phẩm sống Tiến hành sơ chế Chế biến ăn Kiểm tra chất lượng số lượng Nhận lệnh xuất hàng 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cồ Thị Thanh Hương Chính sách kế tốn áp dụng Cơng ty:  Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm  Đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam  Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính, chuẩn mực kế tốn Việt Nam Bộ Tài ban hành Báo cáo tài lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài  Phương pháp kế tốn tài sản cố định: Nguyên tắc xác định nguyên giá Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình: theo giá mua thực tế  Phương pháp tính giá thành: theo phương pháp tỷ lệ  Phương pháp khấu hao: khấu hao theo đường thẳng  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc  Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân cuối kỳ  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên  Pháp pháp thuế giá trị gia tăng: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ  Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào 11 ... giá thành sản phẩm Công ty TNHH Ba Lan ✓ Chương 3: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất kế toán giá thành sản phẩm ✓ Chương 4: Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công. .. sản xuất giá thành sản phẩm công ty - Nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH Ba Lan Trên sở lý luận thực tiễn khảo sát công ty TNHH Ba Lan đề xuất giải... thức kế tốn áp dụng công ty CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN? ??…………………………………………………12 2.1 Đặc điểm, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA LAN,

Từ khóa liên quan