0

Trình bày tác động của các yếu tố bên ngoài (tự chọn 2 yếu tố) đối với hoạch định nguồn nhân lực

12 11 0
  • Trình bày tác động của các yếu tố bên ngoài (tự chọn 2 yếu tố) đối với hoạch định nguồn nhân lực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:43

ĐẠI HỌC UNIVERSITY ECONOMICS HO CHI MINH CITY TRƯỜNG KINH DOANH TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực Họ tên sinh viên: Lý Thị Chi MSSV: 31201020961 Lớp: CL002 Tên học phần: Quản Trị Nguồn Nhân Lực Giảng Viên: Nguyễn Văn Chương TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Đề bài: Phần (3 điểm): 1- Cơ cấu dân số vàng, thuận lợi thách thức cho phát triển kinh tế (1,5 Điểm) 2- Trình bày tác động yếu tố bên (tự chọn yếu tố) hoạch định nguồn nhân lực (1,5 Điểm) Phần (6 điểm): Sau tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bạn dự định ứng tuyển vào vị trí cơng việc (Sinh viên rõ tên vị trí cơng việc đó, giả sử vị trí A) Dựa vị trí cơng việc A, bạn hãy: 1- Lập bảng tiêu chuẩn công việc bảng mơ tả cơng việc cho vị trí cơng việc A (2 Điểm) 2- Xây dựng kế hoạch học tập phá triển thân đáp ứng yêu cầu lực cho vị trí cơng việc A (2 Điểm) 3- Xây dựng tiêu chí đánh giá cơng việc A (5-8 KPIs đảm bảo nguyên tắc SMART) (2 Điểm) Phần (1 điểm): Dịch Covid19 tác động đến sống bạn cách thức mà bạn đối mặt với TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BÀI LÀM Phần (3 điểm): Câu 1- Cơ cấu dân số vàng, thuận lợi thách thức cho phát triển kinh tế (1,5 Điểm) 1.1 Cơ cấu dân số vàng Để hiểu đươc cấu dân số vàng gì? Trước hết tìm hiểu cấu dân số gì?  Cơ cấu dân số việc dựa vào tiêu chí độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ… mà phân chia dân số thành phận khác  Từ ta định nghĩa cấu dân số vàng hiểu số người độ tuổi lao động tăng gấp hai lần số người phụ thuộc.Cụ thể có ba tỉ sớ phụ thuộc, đó là:  Tỉ số phụ thuộc trẻ em (được tính bằng tỉ số giữa số trẻ em với 100 người độ tuổi lao động)  Tỉ số phụ thuộc già (được tính bằng tỉ số giữa số người cao tuổi với 100 người độ tuổi lao động)  Tỉ số phụ thuộc chung (được tính bằng tổng hai tỉ số phụ thuộc trên) Hai tỉ số phụ thuộc chung cho biết trung bình 100 người độ tuổi lao động phải gánh đỡ cho bao nhiêu người ngoài độ t̉i lao động  Ngồi ta nhận xét dựa tỉ số phụ thuộc chung Khi tỉ số phụ thuộc chung nhỏ 50 phần gánh nặng thấp trung binhg người ngồi độ tuổi lao động đươc hỗ trợ người độ tuổi lao động  Khi dân số đạt được tỉ số phụ thuộc chung như vậy, chúng ta coi dân số đó đạt cơ cấu vàng Cơ cấu dân số vàng sẽ kết thúc tỉ số phụ thuộc chung bắt đầu tăng trở lại và vượt ngưỡng 50 Thời gian trì Cơ cấu dân số vàng thường giao động khoảng từ 30-35 năm Hiện nhiều quốc gia giới, có Việt Nam nhận thấy tiềm phát triển vượt bật Nên cố gắn tận dụng triệt để hội có 1-0-2 nhằm tạo nên việc phát triển kinh tế nước nhà (Từ tổng điều tra dân số năm 1979) đến cho ta thấy cấu dân số Việt Nam theo độ tuổi thay đổi cách nhanh chóng Trong đó, tỷ lệ người độ tuổi lao động tăng thêm 16%, trẻ em 15 tuổi giảm nửa, số người già từ 65 tuổi trở lên tăng gấp rưỡi Tỷ lệ số người nhóm tuổi từ 30-54 tuổi tăng cao tạo lợi lớn nguồn cung lao động Tổng quan từ việc phân tích ta nhìn thấy thời kỳ cấu dân số vàng mang lại nhiều tiềm hội để phát triển nhiên có nhiều thánh thức cho TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com phát triển mặt kinh tế-xã hội quốc gia Cũng quốc gia nhìn nhận tiềm để phá phát triển quốc gia Và số nước bỏ lỡ tiềm vượt trội dẫn đến mức thu nhập mức trung bình 1.2 Những “Cơ hội” “Thách thức” cho phát triển kinh tế 1.2.1 Cơ hội Theo nhân định nhiều chuyên gia cho “cơ cấu dân số vàng” bước đệm quan trọng để phát triển quốc gia Vì trình xuất lần nên hội tốt cần nắm bắt nó, q trình mang đến cho Việt Nam nói riêng nước giới nói chung số hội sau:  Khi nhóm người độ tuổi từ 0-15 tuổi giảm giai đoạn cấu dân số vàng mở hội để nâng cấp việc học tập, dinh dưỡng việc giáo dục sau  Lực lượng lao động tăng dẫn đến chất lượng người lao động nhiều, cao sản xuất sản lượng thành phẩm nâng cao  Nhóm lao động cấu dân số vàng đa số lực lượng lao đông trẻ, khỏe động hội cho Việt Nam việc phân công người lao động  Khi lực lượng lao động tăng dẫn đến suất nâng cao sản lượng tạo tăng làm cho tài sản xã hội gia đình bảo đảm  Nâng cao trình độ giáo dục, an sinh xã hội cho nhóm trẻ phía sau 1.2.2 Thách thức Bên cạnh hội mà “ Cơ cấu dân số vàng” mang lại thiếu thách thức đến nhà kinh tế nước Việt Nam phải đối mặt  Lực lượng lao động nhiều lại thiếu tay nghề, chưa đào tạo chiếm số lượng khác lớn  Khi lượng dân số độ tuổi tăng nhanh dẫn đến sức ép chất lượng y tế, môi trường làm việc sinh hoạt phải nâng cao để đáp ứng với nhu cầu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Tuy số người độ tuổi lao động nhiều, lượng ứng viên trúng tuyển có việc làm lại thấp Tỉ lệ thấp nghiệm cịn cao  Bên cạnh đối tượng nữ độ tuổi sinh sản lớn dấn đến sức ép vấn đề kế hoạch hóa gia đình  Tỷ lệ vàng lại không đồng tùy theo vùng miền 1.2.3 Giải pháp “Cơ cấu dân số vàng” hội có để đưa kinh tế nước nhà lên nhiên theo bà Nguyễn Hồng Thuận thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải có chiến lược nhằm phát triển quản lí lực lượng nhân lực dồi Theo nghiên cứu nhiều chuyên gia cho để vừa khắc phục phát huy lợi “ vàng” cần phải thực hiên đồng nhiều giải pháp, cụ thể sau  Mặc dù mức sinh tăng cao nhiên cầm tiếp dục trì mức sinh hợp lí để kéo dài khoảng cách dân số vàng làm chậm trình làm già hóa dân số  Việc đào tạo hướng dẫn người lao động theo ngành nghề thân họ mong muốn phải nâng cao  Quan tâm đến vùng núi nghèo khó hiểm trở để nâng cao mức sống chất lượng môi trường đào tạo  Đẩy mạnh việc dự báo cung cầu lao động cuả nghề ngành  Xây dựng thực hệ thống sạc sử dụng quyền lơi người lao động Lấy suất hiệu tiêu chí đánh giá cao  Ứng dụng công nghệ đại vào việc thống kê số lượng dân số nhằm đảm bảo số liệu xác để nắm bắt rõ bối cảnh xa hội nơi Câu2- Trình bày tác động yếu tố bên (tự chọn yếu tố) hoạch định nguồn nhân lực (1,5 Điểm) 2.1 Yếu tố kinh tế  Các chuyên gia kinh tế nhận thấy tuỳ thuộc vào biến động thị trường kinh tế mà doanh nghiệp ngồi nước phải đề sách điều chỉnh lại nhân để doanh nghiệp tập thích nghi với biến động đó.Khi muốn chuyển đổi loại hình kinh doanh trước tiên phải có kế hoạch đào tạo lại nhân viên cho phù hợp Và thực lựa chọn giữ lại nhân viên kì cựu nịng cốt q trình TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Việc biến động tiêu tăng trưởng, lạm phát có sức ảnh hưởng đến hoạt động cơng tác quản trị DN Đồng thời tình hình kinh tế đất nước có biến đổi, đặt yêu cầu doanh nghiệp phải có kế hoạch thực điều chỉnh chiến lượt kinh doanh làm chiến lượt sách quản trị nguồn nhân lực doanh nghiêp  Hiện xu hướng thực tồn cầu hóa kinh tế giới mang lại nhiều tiềm cho doanh nghiệp tiếp nhận công nghê tiên tiến mở rộng thị trường thách thức, áp lực từ nước mà doanh nghiệp gặp phải Nếu khơng chuẩn bị trước doanh nghiệp trở tay khơng kịp khó vượt qua  Trong mơi trường kinh tế tồn cầu hóa đẩy mạnh thay đổi công nghê, văn hóa, nhân học, hành vi tiêu dùng,… Doanh nghiệp cần lập bảng kế hoạch cụ thể để thích ứng nhanh chóng  Ngồi nhà hoạch định nguồn nhân lực phải đối mặt với việc lên kế hoạch thực phương pháp kinh doanh phù hợp thích ứng với hậu đại dịch COVID-19 diễn Họ phải thực phương pháp cải tạo lại nhân sự, trang thiết bị,… sau thời gian dài đình cơng dịch, đồng thời nâng cao tay nghề người lao động nhằm nâng cao suất sản xuất để áp ứng nhu cầu thị trường 2.2 Khoa học công nghệ  Hiện công nghệ đại ngày phát triển cách nhanh chóng, nhiều phát minh tạo giúp người thực số công việc cụ thể làm cho trình lao động trở nên nhẹ nhàng Tuy nhiên điều dẫn đến việc bắt buộc công nhân phải học kỹ Đồng thời gia tăng hội việc làm lao động hiểu biết máy móc cơng nghê,  Sự tiến vượt bật khoa học công nghệ gây ảnh hưởng vô lớn đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Sự phát triển, mở rộng doanh nghiệp thực tế chạy đua khoa học- công nghệ doanh nghiệp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng hiên đại hóa nguồn nhân lực có bước tiến phát triển nhanh chóng  Tiến khoa học công nghệ tao nên bước đệm làm thay đổi cấu lao động quốc gia, địa phương Nó làm thay đổi tính chất, nội dung làm cho lao động trí óc tăng dần đồng thời lao động chân tay có xu hướng giảm đáng kể Thành công tiến khoa học công nghệ bước quốc tế hóa tạo nên vấn đề cạnh tranh gay gắt mặt  Trong trình phát triển nhiều ngành nghề sinh đồng thời dẫn đến nhiều nghề cũ biến theo thời gian dẫn đến kỹ nghề nghiệp trở nên hao TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com mịn Ngồi cơng nghệ áp dụng vào trình học tập giáo dục nhà trường  Chính cần phải liên tục nghiên cứu cải tiến, tiến hóa chương trình phương thức đào tạo để tạo điều kiện tốt cho người lao động đào tạo, dạy nghề nâng cao trình độ để thích ứng với mơi trường thay đổi nhanh chóng Phần (6 điểm): Sau tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bạn dự định ứng tuyển vào vị trí cơng việc (Sinh viên rõ tên vị trí cơng việc đó, giả sử vị trí A) Dựa vị trí cơng việc A, bạn hãy: Câu 1: Lập bảng tiêu chuẩn công việc bảng mô tả công việc cho vị trí cơng việc A (2 Điểm) 1.1 Bảng mơ tả cơng việc BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC Chức danh cơng việc: Trưởng phịng Marketing Mã cơng việc: MAR-TP Cán quản lý trực tiếp: Giám độc Marketing Các mối quan hệ Chịu tránh nhiệm đề xuất, lập mục tiêu marketing, lập ngân sách tài để thực hoạt động marketing, phân tích chi phí, đo lường hiệu thương mại Trực tiếp điều hành phận marketing có hiệu Các nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc Thực theo phương pháp hướng dẫn từ chương trình kế hoạch Marketing, Quảng cáo, Khuyễn Mãi, Thực tiến hành báo cáo kết Thực nghiên cứu phân tích liệu bán hàng để tìm hội Marketing Tham gia chiến dịch Marketing Quảng cáo Nghiêm chỉnh thực việc giữ bí mật Marketing quốc gia Luôn cập nhật thông tin ngành nghề cách nhanh chóng việc tham gia hội thảo đào tạo, tạp chí chuyên ngành, gia nhập vào hội nhóm, Cố gắn đạt mục tiêu doanh nghiệp đưa Mở rộng thị trường phân phối sản phẩm nhiều thị trường Thực đóng góp thơng tin Marketing đề xuất hoạt động kinh doanh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Lập bảng theo dõi chi tiêu, bảng kế hoạch việc làm, 10 Triển khai lâp bảng kế hoạch, muc tiêu thực đánh giá việc quảng cáo sản phẩm chương trình tri ân, khuyến mãi, kế hoạch hành động bán hàng phù hợp 11 Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ, thực việc chăm sóc chuyên sâu tri ân sinh nhật, dịp quan trọng Điều kiện cơng việc Làm việc phịng quản trị nhân lực với đầy đủ trang thiết bị phục vụ, làm việc theo chế độ làm việc hành Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, lương, nghỉ phép nhân viên thuộc quyền Yêu cầu công việc Kỹ Năng Trình Bày Thiếp lập giữ gìn mối quan hệ tốt Có khả phân tích thị trường Sức khỏe tốt Tốt nghiệp Đại học ngành có liên quan Sales, Marketing, QTKD… Kinh nghiệm năm marketing, nnất năm vị trí tương đương Tiếng Anh lưu lốt Thơng thạo vi tính Văn phịng, đặc biệt Acess Ý Tưởng Marketing, Định Vị, 10 Khả Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Phân Tích Cạnh Tranh 1.2 Bảng tiêu chuẩn thực công việc BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Các nhiệm vụ Tiêu chuẩn công việc Lên ý tưởng, xây dựng phát triển thương hiệu Giúp hình ảnh doanh nghiệp ln quán, truyền tải đến khách hàng cách rõ ràng Với chức nhiệm vụ phòng Marketing này, doanh nghiệp tạo vị thị trường Nghiên cứu phát triển sản phẩm Hiểu rõ sản phẩm nhu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com cầu thị trường tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đưa phương hướng tiêu thụ sản phẩm hiệu mà tiết kiệm nhiều chi phí Sáng tạo thực chiến lược Marketing Đây nhiệm vụ giúp khách hàng thấu hiểu sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Nhờ chiến lược này, hoạt động hiệu kinh doanh doanh nghiệp tăng cao Thiết lập quan hệ truyền thông Đây phương án xây dựng thương hiệu bền vững công cụ xử lý khủng hoảng mà doanh nghiệp gặp phải Mục tiêu tạo hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp mắt công chúng Quản lý nhân viên phận Chức điều hành nhân viên phận mình, lên kế hoạch làm việc, kiểm tra giám sát đánh giá hiệu làm việc nhân viên Nhằm mang lại hiệu tiêu thụ sản phẩm tốt nhất, tham mưu với Ban Giám đốc phương hướng phát triển Marketing Phối hợp với phận khác doanh nghiệp để triển khai phân phối sản phẩm, dịch vụ cách suất Tham mưu với Ban giám đốc chiến lược Câu 2- Xây dựng kế hoạch học tập phá triển thân đáp ứng yêu cầu lực cho vị trí cơng việc A (2 Điểm) - Đầu tiên cần lập bảng kế hoạch hiệu thời gian học tập nghỉ ngơi Tập trung nghe lời giảng tiết học giảng viên, cẩn thận ghi chép đầy đủ thông tin giảng viên truyền tait Thường xuyên họp nhóm để dễ tiếp thu cho môi trường làm việc sau Rèn luyện tính tự giác học thực tốt tập, tiêu chí giáo viên đưa Rèn luyện kỹ thuyết trình trước đám đông tự tin thân Thành thạo kỹ máy tính, trau dồi tiếng Anh số phần mềm như: word, excel,… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Tìm kiếm thêm nhiều thơng tin nghề, vị trí thân muốn ứng tuyển Trao dồi kiến thức công ty muốn ứng tuyển công ty cạnh tranh xem vị trí cần kỹ hay phải xử lí tình Dành thời gain để đọc sách chuyên ngành thân lựa chọn Tham gia hội nhóm có cơng việc chuyên ngành tương tự Câu 3- Xây dựng tiêu chí đánh giá cơng việc A (5-8 KPIs đảm bảo nguyên tắc SMART) (2 Điểm) ST T KPI Đạt thu nhập cá nhân thân từ triêu Tỉ lệ truy cập web bán hàng 30% Lợi nhuận ròng thu từ đầu tư tương xứng với mức đầu tư ban đầu Đạt 50% số luợt tương tác tổng số viết Đạt 80% tiêu bán hàng thời gian bán hàng Mục tiêu Đo lường Tần suất Lương bản/Thuế cá nhân Tháng Tổng số mục tiêu đạt được/ tổng số truy cập vào website Tháng Lợi nhuận thu được/tổng chi phí dự án SEO Tháng Tổng số người tương tác/Tổng số lượt xem Tuần Tổng số sản phẩm bán ra/Sản phẩm tồn kho tháng Số lần nhấp chuột/số lần hiển thị Tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo đạt 75% Số lượng truy cập Số lượng truy câp/ tổng số viết ngày đạt 80% đăng tổng số đăng Ngày Phần (1 điểm): Dịch Covid19 tác động đến sống bạn cách thức mà bạn đối mặt với Trong giai đoạn dịch gây nhiều tác động đến đời sống sinh hoạt lẫn học tập thân em bạn sinh viên khác người Covid-19 mang lại nhiều mát đau thương cho nhiều gia đình, gây cản trở viêc kinh doanh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com nhiều vấn đề khác Đối với thân em gây ảnh hưởng lớn làm lẫn lộn mội trường sinh sống gây nên lo lắng khoảng thời gian dài Về học tập, trình thay đổi từ việc học trực tiếp sang hình thức trực tuyến làm thân em trở nên bỡ ngỡ, khó tiếp thu kiến thức giai đoạn đầu Dẫn đến lơ trình học taajo tiếp thu kiến thức mà giảng viên truyền đạt ngày làm chất lượng học tập giai đoạn đầu không đảm bảo Đồng thời mơi trường hoc nên chất lượng dạy trực tuyến không ổn định, găp trục trặc đường truyền khó kiểm sốt sinh viên Khi tham gia học viêc tương tác với giáo viên bạn bị hạn chế, trục trắc âm thanh,… dẫn đến thân em có tâm lý chán nản khơng muốn học Về sức khỏe, trình học trực tuyến kéo dài dẫn đến việc phải ngồi theo dõi hình thời gian dài hàng ngày làm cho mắt em trở nên hơn, ngồi nhiều khiến chân tay trở nên lười hoạt động Về mơi trường sống dịch bùng phát tình trạng giãn cách xảy khiến em buộc phải nhà nhiều ngày, han chế lại phải tn thủ quy tắc phịng chống dịch Khơng có hội gặp gỡ bạn bè thầy cô thời gian trước Hoat dộng từ câu lạc bị gác lại dẫn đến thiếu hoạt động ngoại khóa làm hụt tinh thần tích cực sinh viên Ngồi vấn đề lớn phân vân địng lại hay quê Riêng thân em quê sớm TP.HCM định ngưng cho xe khách chạy Theo cảm nhận thân em có bạn bị mắc kẹt lai TP phải đối mặt với nguy nhu yếu phẩm thực phẩm chức khác Sự lo lắng vô bờ gia đình có em bị mắt kẹt lại ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe Nhiều bạn dù nhớ nhà lo cho gai đình cộng đồng khiến nhiều bạn tủi thân buồn Nhờ vào hỗ trợ nhiệt tình phía nhà trường tổ chức tình ngun mà khó khăn nhu yếu phẩm đươc cải thiện, giảm bớt nỗi lo cho nhiều người Khi TP.HCM đưa định cho sinh viên trở lại trường gia đình em phải suy xét nhiều yếu tố chi phí lại, nhà trọ việc bùng phát biến chủng Việc bắt đầu tìm trọ sau nhiều tháng để trọ trống khơng phải đóng tiền hàng tháng, đồ đạt để nhiều tháng không sử dụng việc vận chuyển chúng sang nơi mới.Tuy nhiên trình học nên nhà trường đưa hình thức học phù hợp cho bạn xa nói chung thân em nói riêng Em nhận thấy dịch COVID-19 tác động lớn đến hội nghề ngiệp thân sau Dịch làm nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động, cắt gairm nhân dẫn đến lo lắng cho hội tuyển dụng thân sau TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Có thể nói dịch COVID-19 cướp chũng ta nhiều mang lại thay đổi lớn : Biển xanh trở lại sau nhiều năm tháng bị rác thải, chất bẩn làm ô nhiễm, lượng cacbon khơng khí giảm đáng kể, khói bụi giảm, Sau em nhận thấy dù dịch bệnh gây nhiều khó khăn cho thân em người, điều quan trọng phải ln bình tính, vững tin để tìm hướng giải Mơi trường thay đổi hội để sinh vienen em phát triển thân, cống hiến cho cộng đồng xã hội Tập thích nghi với mơi trường cơng nghệ TÀI LIỆU THAM KHẢO https://lms.ueh.edu.vn/pluginfile.php/1210238/mod_resource/content/2/Chuong%202lms.pdf https://luatduonggia.vn/co-cau-dan-so-vang-la-gi-dac-diem-kho-khan-va-giai-phap-kinhte/#:~:text=%E2%80%93%20C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20d%C3%A2n%20s %E1%BB%91%20v%C3%A0ng,trong%20%C4%91%E1%BB%99%20tu%E1%BB %95i%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng) https://luatduonggia.vn/co-cau-dan-so-vang-la-gi-dac-diem-kho-khan-va-giai-phap-kinhte/ https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/yeu-to-tac-dong-den-cong-tac-quan-tringuon-nhan-luc-trong-doanh-nghiep-326711.html https://odoovietnam.com.vn/cac-yeu-to-anh-huong-den-quan-tri-nhan-luc/ https://luanvan99.com/hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi-bid90.html https://vnuhcm.edu.vn/nghien-cuu_33366864/doi-song-sinh-vien-trong-boi-canh-dichcovid-19/333831316864.html https://blog.goalf.vn/thiet-lap-muc-tieu/vi-du-ve-nguyen-tac-smart.html TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... cảnh xa hội nơi Câu2- Trình bày tác động yếu tố bên (tự chọn yếu tố) hoạch định nguồn nhân lực (1,5 Điểm) 2. 1 Yếu tố kinh tế  Các chuyên gia kinh tế nhận thấy tuỳ thuộc vào biến động thị trường... triển kinh tế (1,5 Điểm) 2- Trình bày tác động yếu tố bên (tự chọn yếu tố) hoạch định nguồn nhân lực (1,5 Điểm) Phần (6 điểm): Sau tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bạn dự định ứng tuyển vào vị... nghiệp cần lập bảng kế hoạch cụ thể để thích ứng nhanh chóng  Ngoài nhà hoạch định nguồn nhân lực phải đối mặt với việc lên kế hoạch thực phương pháp kinh doanh phù hợp thích ứng với hậu đại dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày tác động của các yếu tố bên ngoài (tự chọn 2 yếu tố) đối với hoạch định nguồn nhân lực ,