0

Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của khổng tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay

33 7 0
  • Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của khổng tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:30

PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Lịch sử luôn chứng tỏ rằng, người chủ thể trình lịch sử xã hội, chủ thể phát triển Đất nước muốn kiến tạo, xã hội muốn phát triển khơng có đường khác coi trọng giáo dục, đào tạo nhân tài Người có cơng nhận thấy vai trò quan trọng cần thiết để thúc đẩy phát triển xã hội, đưa xã hội thịnh trị Khổng Tử Với hệ thống tư tưởng giáo dục hoàn chỉnh Khổng Tử xứng đáng suy tơn "sư vạn biểu" Nền giáo dục nước ta kế thừa tư tưởng giáo dục Nho giáo nói chung, Khổng Tử nói riêng Trải qua bao thăng trầm lịch sử, kế thừa có sáng tạo, phát huy cho phù hợp với giai đoạn, hoàn cảnh lịch sử định Đảng Nhà nước ta xác định "giáo dục quốc sách hàng đầu" văn kiện Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương khoá VIII xác định nhiệm vụ mục đích giáo dục Việt Nam "nhằm xây dựng người hệ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập Chủ Nghĩa Xã Hội có đạo đức sáng, có ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ tổ quốc, cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, gìn giữ phát huy giá trị văn hố dân tộc, có lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại phát huy tiềm dân tộc người Việt Nam, có ý thức cộng đồng phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học công nghệ đại, có tư sáng tạo, có kỹ thực hành giỏi có tác phong cơng nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ người kế thừa xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội vừa hồng vừa chuyên lời dặn Bác Hồ" Đến đại Hội Đảng lần IX, lần Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước điều liện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" Tuy nhiên nay, giáo dục nước ta nhìn chung cịn nhiều bất cập từ mục đích dạy - học, phương pháp giảng dạy, nội dung dạy yêu cầu chất lượng dạy học việc sử dụng nhân tài nước ta nhiều tranh cãi Nhằm tổng kết đánh giá lại vai trò học thuyết giáo dục Khổng Tử giáo dục Việt Nam - vấn đề xúc - từ thấy giá trị học thuyết giáo dục Khổng Tử đặt cho giáo dục Việt Nam nhiều vấn đề cần suy nghĩ Chính chúng tơ chọn tài "Kế thừa tư tưởng giáo dục giáo dục Khổng Tử việc xây dựng giáo dục nước ta nay" để làm khố hết mơn học II Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Đề tài xác định hai mục tiêu + Trên sở tìm hiểu, đánh giá học thuyết giáo dục Khổng Tử tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh công giữ nước xây dựng đất nước + Từ đánh giá giáo dục nay, đưa kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Nhiệm vụ + Khái quát tư tưởng giáo dục Khổng Tử giáo dục + Tư tưởng giáo dục Khổng Tử giáo dục + Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh + Đưa kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học III Phạm vi phương pháp nghiên cứu - Phạm vi: Nghiên cứu tư tưởng Khổng Tử vấn đề giáo dục Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giáo dục - Phương pháp: Nghiên cứu tài liệu IV Kết cấu đề tài, Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục, đề tài có kết cấu hai chương Chương 1: gồm tiết, 14 trang Chương : gồm tiết, 15 trang CHƯƠNG 1: TƯ TƯỞNG CỦA KHỔNG TỬ VỀ GIÁO DỤC 1.1 Sự đời học thuyết giáo dục Khổng Tử 1.1.1 Về kinh tế Từ kỷ VIII tr.CN, xã hội Tây Chu bước vào thời kỳ Xuân Thu (770 481 tr.CN) gây nhiều biến dộng xã hội Thời gian đồ sắt xuất phổ biến đem lại phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp thủ công nghiệp Đây thời kỳ khởi sắc kinh tế thương nghiệp, thành thị thương nghiệp hình thành Con đương bn bán xuất xuất nhập nhộn nhịp nước Hàn - Tề - Tần - Sở Thành thị có số sở kinh tế tương đối độc lập, bước tách khỏi chế độ thành thị thị tộc quý tộc thị tộc, thành đơn vị khu vực tầng lớp địa chủ lên (Hiển tộc) trở thành "Hai đô thị sánh nước" (Kinh Thi) Sự phát triển sức sản xuất, kinh tế phát triển tác động mạnh mẽ đến hình thức sở hữu ruộng đất kết cấu giai tầng xã hội, người giàu có mua ruộng đất trở thành sở hữu riêng biệt họ Chính giai cấp quý tộc thị tộc Chu bị đất, dân, địa vị kinh tế ngày sa sút Vai trị trị, ngơi Thiên tử nhà Chu cịn hình thức Sự phân biệt sang - hèn dựa tiêu chuẩn huyết thống chế độ thị tộc tỏ khơng cịn phù hợp mà địi hỏi phải dựa sở tài sản Như vậy, biến động kinh tế dẫn đến đa dạng kết cấu giai tầng xã hội Giai tầng - cũ đan xen mâu thuẫn ngày gay gắt 1.1.2 Về xã hội Tư hữu hố ruộng đất ảnh hưởng đến tình hình trị nhà Chu Các chư hầu nhà Chu không chịu phục tùng vương mệnh, không chịu cống nạp mang thơn tính lẫn Nhà Chu suy yếu Xã hội ổn định kinh tế phát triển, chứng tỏ chế độ chiếm hữu nô lệ Trung Quốc mà quản lý tổng pháp khơng cịn phù hợp Những mâu thuẫn lịng xã hội địi giải thể chế độ nơ lệ thị tộc, tiến nhập vào xã hội phong kiến, đòi hỏi nhà nước chế độ gia trưởng, xây dựng nhà nước giai cấp quốc dân giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho xã hội phát triển Do nhà Chu suy yếu lúc xã hội "chú trọng dối trá vũ lực mà coi thường nhân nghĩa, coi trọng cải mà đánh giá thấp khiêm tốn nhún nhường, có thương gia giàu có đến trăm triệu mà có người nghèo ăn cám khơng biết chán, có nước mạnh thơn tính nước nhỏ, bắt chư hầu phải thần phục lại nước yếu, phải tuyệt tự tiêu diệt" (Sử Ký Tư Mã Thiên) 1.1.3 Về khoa học - văn hố, tư tưởng Xã hội chuyển dội, kinh tế phát triển, tầng lớp dân tự xuất hiện, thành thị tự phồn vinh thành đạt lĩnh vực khoa học tự nhiên nguồn động lực quan trọng cho phát triển có tính chất đột biến tư tưởng thời kỳ Thời kỳ thiên văn phát triển, y học phát nhiều thuốc, biết cách chữa bệnh bấm huyệt tìm mực chữ viết lụa Ngồi ra, thời kỳ tìm diện tích tam giác, hình vng, cách đo lường nghiên cứu dạng chuyển động học Thời gian ngành luyện kim, đúc đồng phát triển cao Về văn hố tư tưởng, thời kỳ tình hình xã hội có nhiều chuyển biến, phân hố giai cấp, từ làm xuất nhiều hệ thống học thuyết trị, đạo đức bàn xã hội , vương hầu đua thực sách "chiêu hiền", "đãi sĩ" với mong muốn có sách hữu hiệu Nhiều tụ điểm (như nhà Mạnh Thường Quân) mà "kẻ xử sĩ bàn ngang" hay "bàn việc nước" xuất Họ đứng lập trường giai cấp mình, tầng lớp mà phê phán trật tự xã hội cũ, xây dựng (trong tư tưởng) xã hội tương lai tranh luận, phê bình, đả kích lẫn Chính q trình tranh minh đẻ nhà tư ưởng vĩ đại (Khổng Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử ) với học thuyết hồn chỉnh có ngơn ngữ ý nghĩa chặt chẽ tồn ảnh hưởng sâu đậm lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời cận đại Nhiều triết thuyết xuất Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia, Âm - dương gia tất triết thuyết trọng tới việc tìm kiếm nguyên nhân đưa giải pháp nhằm ổn định trật tự xã hội - Đạo gia cho nguyên nhân xã hội ổn định người tranh giành nhau, học thuyết khuyên người đừng tranh giành thực "vô vi vô bất vi" (làm đừng để người biết làm) - Mặc gia cho nguyên nhân sâu xa để xã hội suy người khơng u thương Vì ơng chủ trương "kiêm ái", có nghĩa người thương yêu nhau, làm lợi cho - Pháp gia lại cho nguyên nhân gây rối loạn xã hội luật pháp khơng nghiêm, phải dùng pháp trị để ổn định trật tự xã hội Khổng Tử lại cho xã hội loạn lạc người vô đạo, vua không giữ đạo vua, không làm giữ đạo tôi, cha không giữ đạo cha, không làm đạo thiên hạ "đại loạn" Do đó, cần phải đưa người "hữu đạo", sống theo "chính danh" mình, lập lại kỷ cương "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" (Luận ngữ, Nhan Uyên - 11) đường giáo hoá Đạo giáo hai vấn đề lớn quan niệm Khổng Tử Đạo nhờ có giáo vững, sâu sắc, rộng khắp; giáo mà khơng có mục đích cao quý làm cho người vững đạo Theo Khổng Tử, giáo dục dẫn dắt người ta biết thực đạo làm người, "gốc tựa Bắc đẩu sáng chỗ, khác quy về" Như vậy, ông lấy giáo dục làm tối trọng đại có mục đích lấp đầy hố phân chia giai cấp xã hội, yếu tố định thi hành chủ trương trị, đức hố dân trị, lấy nhân cách gương mẫu để trị dân mong nâng người dân lên trình độ "hữu sĩ thả cách" (biết liêm sĩ có nhân cách) Từ tư tưởng mà Khổng Tử dưa tư tưởng giáo dục người Với học thuyết giáo dục suy tôn "nhà mô phạm tiêu biểu cho nhà giáo muôn đời" Ơng người thầy hết lịng nghiệp "mặc nhi chí chi, học nhi bất yếm hối nhân bất huyện, hà hữu ngã tại" (im lặng mà nhớ, học mà chẳng chán, dạy người không mỏi, ba điều ta có điều nào) (luận ngữ - thuật nhi 2) 1.2 Nội dung tư tưởng giáo dục Khổng Tử 1.2.1 Quan điểm người đào tạo người Khổng Tử Khổng Tử ảnh hưởng quan điểm triết học cổ cho "bẩm thụ khí" - người điều hố khí Con người - trời - đất thể Theo Khổng Tử người bẩm sinh người thẳng "nhân chi sinh trực, vòng chi sinh dã hạnh nhị miễn" (người ta sinh có tính thẳng, người khơng thẳng sống may khỏi (hoạ) thơi) (Luận ngữ - Ung dã - 17) thói quen người xa "tính tương cận dã, tập tương viễn dã" (Khi sinh tính người gần gống nhau, sau tập quán, xa nhau) - (Luận ngữ - Dương hoá - 2) Như theo hổng Tử, người ban đầu, nguyên sơ cha mẹ sinh ra, trời đất bẩm thụ giống nhau, song người thực lại không vậy, người vẻ "tập tương viễn" Đó người có điều kiện sống, hồn cảnh sống khác nhau, có nỗ lực nhận thức hành động cá nhân khác Những nhân tố tạo nên sắc thái riêng cá nhân Bởi bên cạnh việc nhấn mạnh nhân tố giáo dục, giáo dưỡng Khổng Tử đề cao tư tưởng "tu thân" Đây quan điểm chứa nội dung nhân tiến Song đơi lúc ơng cịn lại bị chi phối lập trường giai cấp, dấu ấn tư tưởng, tơn giáo trị thời đại làm cho tư tưởng ông dường mâu thuẫn Bên cạnh việc khẳng định người chịu chi phối hồn cảnh người phải giáo dục để hồn thiện theo Khổng Tử có thiên mệnh quy định số phận người "Duy thượng trí, hạ ngu bất di" (Chỉ có bậc trí thức trên, kẻ ngu dốt khơng thay đổi) Do đó, tư tưởng người ông vừa tâm, vừa vật, vừa tiến bộ, vừa bảo thủ Tóm lại theo Khổng Tử người cần giáo dục, với tính thiện phải "tồn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính" (bảo tồn lương tâm, ni dưỡng tính thiện), tính ác cần phải chế ngự dục vọng hướng người tới phẩm chất: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để sống "danh", "vị" 1.2.2 Đối tượng giáo dục Khổng Tử chủ trương "hữu giáo vô loại" (Luận ngữ - Vệ Linh công-28), ông dạy học cho tất người, không phân biệt đẳng cấp, sang hèn "từ người đem gói nem đến ta chưa không dạy ai" (Luận ngữ - thuật nhi - 7) Đây điểm tiến ông, trước giáo dục ý đến tầng lớp em q tộc Khổng Tử có quan niệm bình đẳng giáo dục, dạy khơng cho em quý tộc mà dạy cho em tầng lớp nhân dân lao động Theo Khổng Khâu "sinh nhi tri chi giả thượng dã Học nhi tri chi giả thứ giả, khốn nhi học chi hựu kỳ thứ giả Khốn nhi bất học dân tư vi hạ hý" (Luận ngữ - Quý Thị - 9) Như vậy, Khổng Tử phân biệt thiên hạ thành bốn hạng người: có hạng sinh biết, có hạng học mà biết, có hạng khó khăn khốn khổ mà biết, hạng không xê dịch Hạng thứ hạng người "trí lên cao" (thượng trí) coi khơng phải khơng có thực tế Hạng thứ tư hạng người "hạ ngu" khơng thể tự xê dịch đâu cho đạo, cần nói theo hạng Bởi đối tượng cần nhằm vào để làm cho biết đạo, hiểu đạo hạng thứ hai hạng thứ ba Trong đó, hạng thứ hai đối tượng đáng ý Nhìn vào xã hội nhà Chu nói riêng xã hội cũ nói chung, hạng bao gồm người thuộc tầng lớp thường thường bậc trung, tầng lớp giả tầng lớp bên trên, nghĩa người có điều kiện để trở thành nho sĩ Học được, người có tác dụng tích cực quan trọng đốivới hạng người phải khó khăn khốn khổ biết hạng người "noi theo" "biết" thật Vậy ông chủ trương dân việc cần thiết sai khiến khơng nên giảng giải dân hơng có khả hiểu ý nghĩa cơng việc làm Cho nên giáo dục cải hố tất cả, trừ người gọi thượng trí kẻ hạ ngu Nhìn chung, đối tượng giáo dục Khổng Tử đào tạo người thuộc giai cấp thống trị, đào tạo người thuộc giai cấp khác có thê bổ sung cho giai cấp thống trị đào tạo người dân biết "đạo" để dễ bề sai khiến Ơng có quan niệm mục tiêu ông cần đào tạo bổ sung cho đội ngũ giai cấp thống trị, làm cho người làm "danh" xứng với "phận" mình, đồng thời tạo tầng lớp "sĩ" nhằm giúp giai cấp quý tộc trị nước thay hạng quý tộc thiếu đức, thiếu tài 1.2.3 ý nghĩa mục đích giáo dục 1.2.3.1 Ý nghĩa Đối với Khổng Tử ý nghĩa tối đại giáo dục cải đạo nhân tính Ngài khơng hay nói nhân tính, thiện ác Nhân tính ngài trà trộn thiện lẫn ác Ông coi trọng hiệu giáo dục phần hậu thiên Thiện ác nhân loại giáo dục hậu thiên định Muốn người trở chỗ thiện thiên phải giáo dục, nghĩa giáo dục hoà ác thành thiện, "tu đạo chi vị giáo" (giáo dục tu sửa đạo làm người) (Trung Dung), hay "đại học chi đạo minh minh đức" (cái học làm người lớn chỗ làm rạng đức sáng) - (Đại học) Vậy "tư đạo" "minh đức" mục đích tối cao giáo dục việc cải tạo nhân tính theo Khổng Nho Khổng Tử quan niệm giáo dục để cải tạo nhân tính có tính chất mở mang tri thức, giải thích vũ trụ mà thơi, Khổng Tử trọng đến nhân cách đầy đủ, lấy giáo dục để mở mang trí, tình lẫn ý, trí, nhân, dũng, cốt dạy người hoàn thành người đạo lý Cho nên sách Trung Dung viết "tự minh thành vị chi giáo" (tự sáng tỏ đến chỗ thành thật gọi giáo dục), người quân tử "học kỳ đạo" (học để đến đạo lý Tử Hạ) Như giáo dục có ý nghĩa trọng yếu phi thường Nên thiên tài lỗi lạc không giáo dục uốn nắn khơng thể thành nhân cách hồn tồn 1.2.3.2 Mục đích giáo dục: theo Khổng Tử giáo dục có ba mục đích + Học dụng: Học để ứng dụng cho có ích với đời "tụng thi tam bách, thụ chi dĩ bất đạt, sứ tứ phương, bất chuyên đối, đa diệc dĩ vi" (tử Lộ - 13), dù đọc ba trăm Kinh Thi sứ khơng trịn học có ích chi + Hồn thành nhân cách: Ngày xưa học học người khác "cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân" (Hiến vấn - 25) Như theo Khổng Tử, giáo dục học tập có mục đích hồn thành nhân cách để ứng dụng với đời Đây kết tình giáo dục "tử dĩ tứ giáo: văn, hành, trung, tín" ba mục thuộc phương diện nhân sinh, hành vi, đại biểu cho nhân cách cá nhân hành động đời + Tìm tịi chân lý: Khổng Tử phản đối học cầu lợi, tranh đấu quyền lợi mà trọng vào mục đích tìm chân lý việc giáo dục Chân lý tức đạo lý, định nghĩa cho giáo dục là: "tu đạo chi vị giáo" (tu sửa đạo lý gọi giáo dục), "sớm nghe đạo lý tối chết vậy" (Luận ngữ - Lý nhân 4) Tóm lại, theo Khổng Tử, giáo dục nhằm ba mục đích lớn học dụng, hồn thành nhân cách tìm tịi chân lý Suy đến nhằm tạo lớp người mẫu mực xã hội để họ làm quan giúp đời "trong lúc xã tắc rối ren khơng làm quan khơng phải người trí, khơng giúp đời khơng phải người nhân" (Dương hố - 1) 1.2.4 Nội dung dạy học Từ cách nhìn Nho giáo vấn đề trị xã hội, từ cách quan niệm Khổng Tử người quy định nội dung đào tạo người Đó thông qua sách Tứ Thư, Lục Kinh ( Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu) để dạy người biết đạo hành đạo nhằm đưa xã hội trở "hữu đạo" Nội dung đào tạo truyền bá cho người hiểu thực đạo làm người Đó đạo vua - tơi, đạo cha - con, đạo chồng - vợ, đạo anh - em, đạo - hữu, đạo thầy - trò làm cho người hữu đạo, nhà nhà hữu đạo, cá nước hữu đạo, thiên hạ hữư đạo Khổng Tử thiên giáo dục, trị, đạo dức Đào tạo người trọng trước hết đến khía cạnh nhận thức theo phương châm "tiên học lễ, hậu học văn" Đây nội dung Nho giáo "Lễ" phạm trù có từ lâu Thời thượng cổ "lễ" hiểu cúng tế thần linh, thời Tây Chu, Chu Cơng định lễ để trì trật tự xã hội "tổng pháp", lễ lúc có nội dung trị, sang đời sau lễ mở rộng phong tục tập quán Đến đời Đông Chu, Khổng Tử sử dụng "lễ" để nội dung luân lý, kỷ luật tinh thần Ông sửa đổi lễ nhà Chu cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội lúc Về hình thức, lễ năm điều Ngũ thường (nhân - lễ - nghĩa trí - tín) thực chất giữ vai trị chi phối Do người phải thực "lễ", sở để phân biệt phải, trái, đúng, sai Theo Khổng Tử giáo dục đạo đức hàng đầu, "bất chi lễ, vơ dĩ lập dã", khơng học lễ chẳng biết cách đứng với đời Tuỳ việc phân chia khả nhận thức người, Khổng Tử chia nội dung giáo dục thành hai loại tương ứng 10 việc cai trị quan văn tuân theo tư tưởng trị Nho giáo Bản thân đội ngũ quan chức thời Hồng Đức người thành cơng kì thi dân sự, có yêu cầu tự nhiên muốn xây dựng nhà nước sạch, có kỉ cương vững mạnh theo phong cách trí thức họ Tóm lại, với thăng trầm lịch sử Việt Nam, tư tưởng giáo dục Khổng Tử nói riêng Nho giáo nói chung có ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục Việt Nam Đó giáo dục cho tầng lớp nhân dân, giáo dục nhằm đào tạo tuyển chọn cho đội ngũ quan lại cho triều đình, tạo máy vững Tuy nhiên Việt Nam, ảnh hưởng tam giáo đồng nguyên nên Nho sĩ sau đỗ đạt bất mãn trước bất công triều đình thường ẩn Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.2 Sự kế thừa tư tưởng giáo dục Nho giáo nói chung Khổng Tử nói riêng, Hồ Chí Minh Cũng giống nhiều nhà Nho chân chính, Hồ Chí Minh quan tâm đến việc giáo dục người Kế thừa tinh thần "học không chán, dạy không mỏi" Khổng tử, từ thời niên Người làm thầy giáo, thành người chiến sĩ cách mạng, thành nhà trị thành người đứng đầu nhà nước, Người quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo người Nếu trước đây, Khổng Tử thường dạy rằng: nhà cầm quyền phải chăm lo đời sống vật chất cho dân, phải giáo hoá dân, để thực đường tu - tề- bình - trị bậc quân vương, người quân tử phải trọng đến lời dạy "vị thập niên chí kế thụ mơn, vi bách niên chi kế thụ người" Nay nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh giàu mạnh, Hồ Chủ Tịch thường xun nhắc nhở "vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trơng người" (Hồ Chí Minh tồn tập 9) Song quan niệm nhân Hồ Chí Minh lại khơng bó hẹp phạm vi ngành giáo dục mà mở rộng cho nhiều đối tượng khác xã hội Có thể khẳng định tư tưởng mang tầm chiến lược đầu tư vào người sở chắn cho phát triển 19 Phải có sợi dây liên hệ ràng buộc khứ Phải tư tưởng lớn có điểm chung; học thuyết Nho giáo vấn đề người trung tâm tư tưởng Hồ Chí Minh tất người Trước nghiên cứu người, Khổng Tử "tính tương cận, tập tương viễn" Khổng Tử đề cao giáo dục cho nhờ có giáo dục mà việc đưa người thiện, tốt thực Nay Hồ Chủ Tịch thường nói người chịu ảnh hưởng nhân tố khác mà trở nên khác "đồng thời người có thiện ác lịng" (Hồ Chí Minh toàn tập -10) Người nhấn mạnh "ta phải làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân, phần xấu dần đi" Đối với loại người có thói hư tật xấu, phải lại tổ quốc nhân dân ta phải giúp họ tiến cách làm cho phần thiện nảy nở để đẩy lùi phần ác đập cho tơi bời Đối với Người yếu tố giáo dục đào tạo người quan trọng, vì: "Lúc ngủ lương thiện Tỉnh dạy phân kẻ hiền Hiền đâu phải có sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh tồn tập - 10) Trong lịch sử tư tưởng Nho giáo nói chung, Khổng Tử nói riêng thu thành tựu đáng kể việc đào tạo người; tạo nhiều nhà Nho chân chính, hết lịng trung với vua, liêm, trực, kinh bang tế thế, lưu danh sử sách, hậu noi gương Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm Hơn người Việt Nam nào, Bác Hồ cảm nhận rõ điều đó, Người gìn giữ, nâng niu phát huy bồi dưỡng Ở tư tưởng Khổng Tử điểm sáng "đức trị", lấy đức sáng để làm cho dân Nho giáo, yêu cầu quân vương, nhà cầm quyền phải tu luyện đức sáng, giữ đạo cương thường, làm gương cho dân, giáo hố dân để đất nước có kỷ 20 cương, xã hội có trật tự Trong nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh "người cán phải giữ gìn đạo đức cách mạng giữ gìn mắt mình'' Hồ Chí Minh Khổng Tử coi trọng giáo dục đạo đức cho người, coi đạo đức gốc, đề cao nghĩa vụ trách nhiệm người thân - gia đình - xã hội Bác Hồ nói ''học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân" Trong nói chuyện, phát biểu, viết Người thường sử dụng thuật ngữ đạo đức Nho giáo Tuy nhiên, dù dùng giá trị đạo đức giống nội dung chúng khác xa; Khổng nho hướng đạo đức người theo đạo đức phong kiến, theo mơ hình phong kiến đẻ nhằm củng cố trật tự xã hội phong kiến, củng cố chế độ vương quyền, chế độ phụ quyền, đòi hỏi người tuân thủ "cương, thường" trung thành tuyệt vua, coi dân đối tượng để chăn dắt, sai khiến; Hồ Chí Minh lại hướng đạo đức cán nhân dân vào lật đổ chế độ phong kiến, xã hội có thống trị áp bức,bóc lột, nơ dịch, chuẩn mực "trung", "hiếu" Hồ Chí Minh khơng trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ mà phải trung với Đảng, hiếu với dân Trong giáo dục đạo đức phong kiến, người ta trọng đến "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" gọi "ngũ thường", giáo dục đạo đức cách mạng, Người thường nhắc nhở "nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm" phẩm chất người quân tử người cơng dân chân Nhiều nhà nghiên cứu cho nhìn chung Nho giáo cịn nhiều hạn chế song họ xây dựng mẫu người lý tưởng "cứng tùng, bách" người "phú quý bất dâm, bần tiện bất di, uy vũ bất khoát" hay "tiên thiên hạ ưu nhi ưu, hậu thiên hạ, lạc nhi lạc" Hồ Chủ Tịch thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện để cứng cáp, kiên trung, giữ vững khí tiết "giàu sang khơng thể quyến rũ, nghèo khó khơng thể chuyển lay, uy lực khuất phục" Trong nghiệp cách mạng chúng 21 ta có gương anh dũng hy sinh, người trung liệt hoà tấu thành anh hùng ca non sông đất nước Nghiên cứu tổng thể học thuyết Khổng Tử tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định giáo dục đào tạo người, đặc biệt giáo dục đạo đức quan trọng Tuy nhiên Khổng Tử đạo đức chổng ngược xuống đất, cịn Hồ Chí Minh, người có đạo đức đứng vững hai chân, ngẩng đầu lên trời Đạo đức cũ khép người vào khuôn khổ chật hẹp, khắc kỷ, cam chịu, thắt chặt người vào trật tự xã hội có đẳng cấp; cịn đạo đức phá bỏ xiềng xích phong kiến, giải phóng cá nhân người, phù hợp với xu hướng nhân đạo tiến nhằm đáp ứng nghiệp xây dựng xã hội độc lập, thống nhất, giàu mạnh văn minh Nói phủ nhận việc Nho giáo có cơng tạo nên tinh thần hiếu học, đề cao tri thức Kế thừa tinh thần "học không chán, dạy không mỏi", Bác Hồ thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân dân, thầy cô giáo học sinh quan tâm đến việc giáo dục tri thức Ngay sau ngày tuyên bố giành độc lập, Người đề nhiệm vụ lớn cho quyền non trẻ "diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm" Người nói "một dân tộc dốt dân tộc yếu" Bác xếp "giặc dốt" sau giặc đói lại trước giặc ngoại xâm Đây xếp thứ tự có chủ đích Người Để diệt giặc dốt Người phát động phong trào "bình dân học vụ" mở rộng cơg tác giáo dục tồn quốc Trong thư gửi cháu học sinh nhân ngày khai trường, Bác viết "non sơng Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không Đó nhờ cơng học tập cháu nhiều" Có thể nói đối tượng để ''trồng" Hồ Chí Minh quan tâm học sinh, sinh viên, niên Người thường nói "một năm khởi đầu từ mùa xuân đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội" hay "thanh niên người chủ tương lai nước nhà Nước nhà thịnh, suy yếu phần lớn niên" 22 Trước quan niệm đào tạo người Khổng Tử, tri thức giới hạn lĩnh vực hẹp văn chương,chính trị, đạo đức quan niệm Hồ Chủ Tich tri thức ngày toàn diện hơn, đặc biệt tri thức khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng Nếu tư tưởng Khổng Tử hoạt động lao động sản xuất khơng coi trọng Hồ Chí Minh nhắc nhở "học phải đôi với hành, lý luận phải kết hợp với thực tiễn" Hồ Chủ Tịch thực điển hình mẫu mực việc lựa chọn kế thừa tinh hoa văn hố Đơng - Tây, khứ Đóp thực cách nhìn biện chứng, có tính phương pháp luận, học kinh nghiệm cho nay, đặc biệt chiến lược xây dựng người Đảng Như theo Hồ Chí Minh vai trị mục đích giáo dục : Giáo dục có vai trị to lớn việc cải tạo người cũ xây dựng người để giúp dân cứu nước, để xây dựng xã hội chủ nghĩa Theo Người "Trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa tạo người xã hội chủ nghĩa đường khác ngồi giáo dục tri thức khoa học lí tưởng, đạo đức xã hội chủ nghĩa Đó giáo dục nhằm phát triển người tồn diện, định phải có học thức, cần phải học văn hố, trị, kĩ thuật Cần phải học lí luận Mác-Lê Ninkết hợp với đấu tranh công tác hàng ngày, đạc biệt phải quan tâm đến việc luyện"tài", rèn" đức" cho cán Bởi theo Người," có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế tài rát giỏi lại đến thụt két kkhơng làm có ích lợi cho xã hội mà cịn có hại cho xã hội Nếu có đức mà khơng có tài ơng bụt khơng làm hại xong khơng lợi cho lồi người "Đạo đức quan niệm Hồ Chí Minh coi "cái gốc" cây, "cái nguồn "của sơng Do theo Người" người cách mạng phải có đạo đức , khơng có đạo đức dù tài giỏi đén khơng đánh lại nhân dân" 23 Mục đích xun suốt trọng tâm tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh nhờ người, cho người, xây dựng người Nhưng yêu cầu thời kì cách mạng khác nhau, Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ giáo dục khác cho phù hợp thời kì chuẩn bị thành lập Đảng, Người tập trung vào việc triển khai lớp huấn luyện Quảng Châu, Trung Quốc nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán đường cách mạng Việt Nam cách mạng giới Đến giai đoạn toàn quốc kháng chiến xây dựng dân chủ, Người kêu gọi sửa đổi giáo dục cho phù hợp với việc đào tạo nhân tài kháng chiến toàn quốc Bước sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, mục đích giáo dục lại gắn liền với tình hình Đó thời kì cần người làm chủ xã hội, làm chủ sản xuất, biết quản lí quan, xí nghiệp, trường học, phương pháp giáo dục Tuy Hồ Chí Minh khơng để lại cho tác phẩm, hệ thống lý luận phương pháp giáo dục, việc làm thiết thực, viết ngắn gọn xúc tích Người hàm chứa phương pháp giáo dục mẫu mực Đó nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Nguyên tắc Người sử dụng việc giáo dục cán bộ, Đảng viên thiếu niên, cơng nhân, nơng dân, đội, trí thức, học sinh, sinh viên Người nhấn mạnh "Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ thực tế, phải có thí nghiệm thực hành Học với hành phải kế hợp với nhau" + Quá trình dạy học trình trao đổi, Người rõ: "Mọi người hồn toàn tự phát biểu ý kiến, dù khơng Song khơng nói gàn, nói vòng quanh" "Khi người phát biểu ý kiến tìm thấy chân lý lúc quyền tự tư tưởng hoá quyền tự phục tùng chân lý" đó, Hồ Chí Minh kêu gọi cán bộ, nhà giáo phải biết tôn trọng ý kiến người khác, khơng nên có thành kiến ý kiến khác khơng nên có thành kiến trái với ý kiến Trong giáo dục, theo Hồ Chí Minh, cần có phương pháp phù hợp với điều kiện giáo dục đối tượng giáo dục Giáo dục phải vào "Trình độ văn 24 hố, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lịng ham, ý muốn, tình hình thiết thực quần chúng" Cần có phương pháp tổ chức giáo dục cho bảo đảm phù hợp điều kiện, hoàn cảnh giáo dục với đối tượng giáo dục Người viết: "Công nhân, nông dân, bận làm ăn, dạy không hợp với người học với làm ăn, bắt phải đến lớp có bàn có ghế khơng ăn thua Phải tuỳ theo hoàn cảnh làm ăn mà tổ chức học trì lâu dài, có kết qủa tốt" Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc kết hợp hình thức giáo dục Khơng tuyệt đối hố hình thức giáo dục Người viết: "giáo dục nhà trường dù có tốt thiếu giáo dục gia đình ngồi xã hội kết hồn tồn khơng " Cuộc đời nghiệp Hồ Chí Minh ln gương sáng cho người noi theo Trong sống, việc làm , Hồ Chí Minh ln người đầu Phương pháp làm gương biện pháp hữu hiệu việc thống lời nói việc làm Người dạy "Mình phải làm gương, gắng làm gương anh em công tác, gắng làm gương cho dân Làm gương ba mặt: tinh thần vật chất văn hoá" Đối với Hồ Chí Minh, tất phương pháp giáo dục phương pháp đối thoại, phương pháp học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn phương pháp làm gương, phương pháp kết hợp gia đình nhà trường xã hội nhằm mục đích "Nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ tự tư tưởng, nâng cao nhận thức, chất lượng hiệu giáo dục Các phương pháp mang tính truyền thống, lại vừa cụ thể thiết thực, gắn với đời sống thời đại" Nhận thức sâu sắc vai trị giáo dục, Hồ Chí Minh gắn bó đời với việc chăm lo, mở mang xây dựng giáo dục - giáo dục xã hội chủ nghĩa - giáo dục mà người có hội phát huy khả sáng tạo, người học hành, khơng phân biệt giai cấp, tuổi tác, giới tính 25 2.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao giáo dục nước ta 2.3.1 Đánh giá chung Qua phân tích thấy quan niệm ông cha ta, đặc biệt Hồ Chí Minh kế thừa tư tưởng coi trọng giáo dục với mục đích đào tạo nhân tài để giúp ích cho xã hội giáo dục cho tầng lớp nhân dân với phương pháp phù hợp với đối tượng Hồ Chí Minh cịn kế thừa tư tưởng Khổng Tử đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức máy nhà nước, người làm quan việc giáo dục phải gắn liền với tu thân - tề gia trị quốc - bình thiên hạ Người làm quan khơng có đạo đức dân khổ Chính mà Hồ Chí Minh nói: người có đức mà khơng có tài làm việc khó Người có tài mà khơng có đức người vơ dụng Nhưng Hồ Chí Minh khác hẳn với Khổng Tử Khổng Tử gắn liền với tầng lớp thống trị, bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp thống trị Cịn Hồ Chí Minh ln gắn với đồng bào với quê hương với nhân loại Ngoài ra, Hồ Chí Minh cịn thấy vai trị giáo dục gia đình xã hội Đánh giá đắn việc giáo dục đòi hỏi phải kết hợp gia đình - nhà trường xã hội Đó hệ thống giáo dục hồn chỉnh Khổng Tử đề cập đến vai trò thầy "sư", vai trị người thầy cao vai trị gia đình Sau cách mạng tháng 8.1945, Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào hưởng ứng phong trào "diệt giặc dốt" nhằm nâng cao tri thức cho nhân dân lao động, đặc biệt tầng lớp tham gia quản lý xã hội để bắt tay vào kiến tạo đất nước Trải qua 60 năm củng cố phát triển giáo dục Việt Nam đánh giá "quốc sách hàng đầu", có đống góp quan trọng xây dựng đất nước, từ tỉ lệ mù chữ 95% (trước Cách mạng tháng 8.1945) đến phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học sở, từ việc nâng cao dân trí góp phần đưa đất nước thoát khỏi lạc hậu, nghèo nàn, nắm bắt khoa học tiên tiến nhiều lĩnh vực Phát huy truyền thống cần cù thông minh dân tộc, tri thức Việt Nam 26 ngày Thế giới biết đến qua thi tài trẻ, Olympic quốc tế, lực lượng học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh nước thể Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam nhiều điều bất cập: Thứ nhất, vấn đề giáo dục chưa quan tâm đồng khu vực, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng cao, từ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đến đội ngũ giáo viên nhiều hạn chế Hiện nay, vùng sâu, vùng xa tỉnh miền Tây Nam Bộ cịn trường tre lá, lại khó khăn, gây cản trở cho việc học hành cua em Có trường trang thiết bị học tập phân bổ lại cất kho mà không đem sử dụng sợ hư hao Điều nói lên trình độ quản lý cịn quan liêu, thiếu trách nhiệm Thứ hai, vấn đề giải đầu cho lực lượng trí thức Nhiều sinh viên, đặc biệt gia đình nơng dân, phải chắt chiu đồng cho ăn học, mong đổi đời, bao tiền đổ vào, trường khơng xin việc làm Điều tạo tâm lý nhìn khơng đắn giáo dục, học để làm gì? học để làm quan, mẹ tiếng thơm để giúp đời phải phấn đấu đời người họ cố gắng học tập cịn học khơng xin việc làm phải làm trái nghề không chuyên môn Mặt khác, nhà nước đào tạo nhân tài sử dụng nhân tài cho dẫn đến tình trạng "chảy chất xám" cơng ty nước ngồi, làm lợi cho cơng ty nước ngồi Thứ ba, phuơng pháp giáo dục Từ lúc Khổng Tử đề học thuyết giáo dục, ông nêu cao nguyên lý giáo dục "Học đôi với hành" Nhưng thực tế giáo dục giáo dục chay, người Việt Nam giỏi lý thuyết không giỏi thực hành, bảy năm học bác sỹ thực tập run cầm dao, cầm kéo, bảy năm học xây dựng trường cần phải thêm thời gian để thử việc Khổng Tử đưa phương pháp trao đổi thầy trị ngày giáo dục Việt Nam bắt đầu thực gọi 27 "cải cách phương phương giáo dục" điều đó, Khổng Tử đưa trước trục kỷ Thứ tư, Khổng Tử đưa nguyên lý "giáo dục phải phù hợp với tâm sinh lý" khơng thái q, gị ép đối tượng, mhưg việc giáo dục sức học sinh tiểu học làm phổ biến, điều thể rõ lượng sách mà em phải mang đến trường ngày Việc học nhiều môn nhiều thời gian chiếm gần hết thời gian vui chơi em, chưa kể nhiều phụ huynh bắt em học thêm ngồi Thứ năm, giáo dục đề cao tri thức nhiều giáo dục đạo đức, lễ giáo, đắc biệt lễ giáo thầy cô Vị trí vai trị nguời thày khơng đề cao trước nữa, bị mai theo hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" hay "một chữ thầy, nửa chữ thầy" mà cịn bắt gặp hệ thống trường học Điều vấn đề cần nhìn nhận cách đắn đạo đức người 2.3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao giáo dục Việt Nam nay: Từ đánh giá trên, xin số kiến nghị sau: Thứ nhất, cần tạo mục đích động học tập Khi có động học tập, mục đích động học tập đắn chất lượng giáo dục đạt hiệu cao Điều địi hỏi gia đình - nhà trường - xã hội phát huy vai trị Đặc biệt gia đình có vai trị chủ đạo việc định hướng học tập cho em, khơng gị ép, khơng tạo tâm lý nặng nề, mà giúp em hoàn thiện thể chất trí tuệ thơng minh tồn thân xác gầy yếu Nhà trường phải thực đầy đủ chức giáo dục cách tâm huyết Xã hội phải tạo nhu cầu học tập cho em từ môi trường giáo dục đến giải việc làm Điều khơng thể ngày giải cần phải suy nghĩ xem xét nhằm hạn chế "chảy chất xám" vào 28 nước tư Cần có kế hoạch thu hút vào hệ thống máy Nhà nước thật người có tài năng, đạo đức đương thân tộc Thứ hai, cần có sách đào tạo người Trong thực tế, giải thưởng thi học sinh giỏi; tài trẻ, Olympic quốc tế có giá trị nhiều lần so với giá trị giải thưởng thi người đẹp Thứ ba, cần phát huy nguyên lý "học đôi với hành" nhằm nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học tự nhiên vào đời sống góp phần trang bị cho học sinh, sinh viên khả thích ứng sống, dù khơng có khả học tiếp làm xí nghiệp, cơng trường Trong triều đại nhà Lê số lượng Nho tăng cao, họ không làm quan họ quê có thê dạy học, bốc thuốc chữa bệnh học 12, chí sinh viên trường khơng có việc làm, phần lớn lại làm thuê, lao động chân tay cực nhọc, chí phải học lại kiến thức chuyên ngành sửa chữa điện, may, đan, thêu Thứ tư, cần có sách đắn cho đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tâm huyết nghề nghiệp, tránh vấn đề tranh dạy thêm, dạy thêm tràn lan, số giáo viên dạy lớp cho hết cịn em muốn hiểu rõ học thêm thầy Điều phần làm giảm sút uy tín đạo đức người thầy Tóm lại, để giáo dục thật phát huy vai trị Đảng Nhà nước cần phải có đánh giá đắn khách quan tình trạng giáo dục hện nay, xem tươmg quan nước khác khu vực nói riêng quốc tế nói chung, để có sách, dự án cho phù hợp Tạo điều kiện đẻ giáo dục giữ vị trí "quốc sách hàng đầu" với chất lượng ngày cao, tạo lượng chất xám thật có ích cho xã hội mà trước tiên cho máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam công xây dựng đất nước đến xã hội cộng sản chủ nghĩa 29 30 KẾT LUẬN Tư tưởng giáo dục hồn chỉnh Khổng Tử khơng có giá trị thời Xuân Thu - Chiến Quốc mà ngày giữ nguyên giá trị giáo dục đào tạo người, đặc biệt người máy nhà nứoc Việt Nam nói riêng nước phương Đơng nói chung Kế thừa tư tưởng giáo dục Khổng Tử (dù trực tiếp), kế thừa tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh giáo dục Việt Nam có bước chuyển nhằm phát huy hết vai trị chức cải tạo xã hội, xây dựng đất nước Phó giáo sư Bùi Hiền nhìn nhận đánh giá giáo dục tạp chí khoa giáo số năm 2004 khẳng định chất lượng giáo dục: "chưa thể vừa ý, song cần tự tin" PGS.TS Bùi Hiền phân tích thực trạng giáo dục chất lượng chưa phù hợp với mục tiêu nhiều mặt, "thừa nhiều kiến thức lý thuyết sách thiếu kỹ nghề nghiệp, kỹ sống, thụ động làm theo khn mẫu, thiếu tính chủ động sáng tạo, thể chất chậm phát triển, thẩm mỹ pha tạp nhiều, lối sống thiên thực hiện, tất mặt yếu cản trở chất lượng giáo dục tiếp cận với mục tiêu giáo dục" Nhưng điều phủ nhận thành mà giáo dục nước ta mang lại "trong 20 năm đổi mới, đất nước có hệ niên, học sinh, sinh viên tham gia gánh vác 50% công việc moik lĩnh vực đời sống - kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm nước ta thuộc loại hàng đầu khu vực, Thế giới đánh giá cao chẳng nhẽ lại đội ngũ công nhân, kĩ sư, nông dân, doanh nhân non mặt làm nên?'' Điều đó, khẳng định vai trị giáo dục đổi Việt Nam Nói khơng có nghĩa giáo dục Việt Nam hồn thiện, mà phải thấy chỗ yếu để khắc phục nhằm hoàn thiện giáo dục phát huy tối đa vai trị giáo dục cơng xây dựng bảo vệ tổ quốc 31 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 III Phạm vi phương pháp nghiên cứu .2 IV Kết cấu đề tài Chương 1: Tư tưởng Khổng Tử giáo dục 1.1 Sự đời học thuyết giáo dục Khổng Tử 1.2 Nội dung tư tưởng giáo dục Khổng Tử Chương 2: Kế thừa tư tưởng giáo dục Khổng Tử việc xây dựng giáo dục qua triều đại lịch sử Việt Nam 2.1 Sơ lược giáo dục qua triều đại lịch sử Việt Nam 2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 2.3 Một số kiến nghị nhắm nâng cao chất lượng giáo dục PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Hy Chú tập - Luận ngữ - nhà xuất văn học Doãn Chính (chủ biên) - Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc - nxb Thanh niên Nguyễn Đăng Thục (1991) - Lịch sử triết học Phương Đông - tập - nxb Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồi Văn (2002) - Tìm hiểu tư tưởng Chính Trị Nho giáo Việt Nam từ Lê thánh Tông đến Minh Mệnh - nxb Chính Trị Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Hữu Vui (chủ biên) (2002) - Lịch sử triết học - nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội Quang Đạm - Nho giáo xưa - nxb Văn Hố Thơng tin Phan Đại Dỗn (chủ biên) - Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam - nxb Chính Trị Quốc gia Trần Trọng Kim (2001) - Nho giáo Việt Nam - nxb Văn Hố Thơng tin Hà Nội Nghiên cứu lý luận số 3, số năm 2000 10 Tạp chí giáo khoa số 8, 2004 11 Tạp chí Triết học số tháng năm 1999, số tháng năm 2000, số tháng năm 2000, số tháng năm 2003 33 ... IV Kết cấu đề tài Chương 1: Tư tưởng Khổng Tử giáo dục 1.1 Sự đời học thuyết giáo dục Khổng Tử 1.2 Nội dung tư tưởng giáo dục Khổng Tử Chương 2: Kế thừa tư tưởng giáo dục Khổng. .. vào kho tàng giáo dục nhân loại Những ngun lý giáo dục ơng cịn mang giá trị nghiệp giáo dục CHƯƠNG 2: KẾ THỪA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY Ở VIỆT NAM... trị giáo dục đào tạo người, đặc biệt người máy nhà nứoc Việt Nam nói riêng nước phương Đơng nói chung Kế thừa tư tưởng giáo dục Khổng Tử (dù trực tiếp), kế thừa tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của khổng tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay ,