0

THƯƠNG VỤ GIỮA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NORTHERN STAR TRADING COLOMBO PVT – THIỆT HẠI TỪ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

34 10 0
  • THƯƠNG VỤ GIỮA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NORTHERN STAR TRADING COLOMBO PVT – THIỆT HẠI TỪ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:05

lOMoARcPSD|14734974 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP.HCM                TIỂU LUẬN Mơn: THANH TỐN QUỐC TẾ THƯƠNG VỤ GIỮA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NORTHERN STAR TRADING COLOMBO PVT – THIỆT HẠI TỪ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Châu Quyên Mã lớp 199 – Nhóm Tháng 05 năm 2022 lOMoARcPSD|14734974 ii MỤC LỤC Trang DANH SÁCH THÀNH VIÊN iii LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm 1.2 Chủ thể tham gia toán quốc tế 1.3 Đặc điểm toán quốc tế CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ ĐỐI TÁC TẠI SRI LANKA 2.1 Sơ lược tình 2.2 Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.2.1 Yếu tố trị 2.2.2 Yếu tố kinh tế 2.2.3 Yếu tố xã hội 2.2.4 Yếu tố luật pháp 2.2.5 Yếu tố môi trường 2.2.6 Quan hệ Việt Nam – Sri Lanka 2.3 Phân tích doanh nghiệp Northern Star Trading Colombo PVT 2.3.1 Tổng quan doanh nghiệp 2.3.2 Tư cách pháp nhân 2.3.3 Giả thuyết đưa 2.4 Tình thiệt hại tương tự doanh nghiệp thủy sản Việt Nam toán quốc tế 2.5 Phương thức toán D/P T/T 2.5.1 Phương thức toán D/P 2.5.2 Phương thức toán T/T 11 2.6 Phân tích nguyên nhân thiệt hại 14 2.6.1 Doanh nghiệp chuyển từ phương thức toán D/P sang T/T 14 lOMoARcPSD|14734974 iii 2.6.2 Doanh nghiệp giao trước 1/3 vận đơn gốc 15 2.6.3 Nhận xét 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN BẮT ĐẦU LẠI HỢP ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 17 3.1 Tổng quan 17 3.2 Lưu đồ 18 3.3 Nhận diện phân tích rủi ro 18 3.4 Đo lường đánh giá rủi ro 21 3.5 Ứng phó rủi ro 22 CHƯƠNG 4: BÀI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 24 4.1 Bài học cho doanh nghiệp 24 4.1.1 Khâu kiểm tra đối tác ký kết hợp đồng 24 4.1.2 Khâu toán 24 4.1.3 Khâu giao chứng từ 25 4.2 Đề xuất giải pháp 26 4.2.1 Giai đoạn trước thực giao dịch 26 4.2.2 Giai đoạn thực giao dịch 26 4.2.3 Giai đoạn sau thực giao dịch 27 KẾT LUẬN 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 lOMoARcPSD|14734974 iv DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên MSSV Mức độ hoàn thành Phạm Hiền Thục Nữ 2013316751 100% Trần Thị Thu Nga 1911115295 100% Nguyễn Trần Bảo Trâm 1912215536 100% Trần Thùy Dung 1911115093 100% Nguyễn Ý Như 2013316748 100% Hồ Gia Bảo 1912215034 100% lOMoARcPSD|14734974 LỜI MỞ ĐẦU Tồn cầu hóa trở thành xu tất yếu trình phát triển kinh tế giới Để tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật không bị gạt lề phát triển kinh tế giới nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng cần phải nỗ lực lẽ điều quan trọng đắn, làm tiền đề để Việt Nam ngày phát triển đem lại nhiều hội phát triển cho nước nhà tạo đà phát triển bền vững Để hội nhập trao đổi kinh tế quốc gia diễn thuận lợi tốn đóng vai trị quan trọng Thanh tốn giống xương sống việc mua bán hàng hóa, đem lại lợi tài cho nước mối quan hệ thương mại Song song với tầm quan trọng tốn rủi ro khó lường trước Việc hội nhập vừa mở cho hội đồng thời đem đến thách thức to lớn, với đối tác xa lạ mà hiểu rõ Sau cùng, doanh nghiệp Việt người chịu thiệt Do đó, với mong mỏi đóng góp phần sức lực với hy vọng nâng cao nhận thức tầm quan trọng rủi ro số phương thức tốn chúng em, nhóm định thực tiểu luận “Thương vụ doanh nghiệp thủy sản Việt Nam doanh nghiệp Northern Star Trading Colombo PVT – Thiệt hại từ rủi ro toán quốc tế” làm nội dung nghiên cứu lOMoARcPSD|14734974 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm Các quốc gia phải quy định yếu tố cấu thành chế toán quốc gia quy định chủ thể tham toán, tiền tệ tốn, cơng cụ phương thức địi và/hoặc chi trả tiền tệ, cơng cụ tín dụng hỗ trợ Tổng hợp yếu tố cấu thành chế tạo thành tốn quốc tế quốc gia 1.2 Chủ thể tham gia toán quốc tế - Ngân hàng trung ương: người thay mặt Chính phủ ký kết thực Hiệp định tiền tệ tín dụng quốc tế ngân hàng hoạt động tiền tệ toán quốc tế - Ngân hàng thương mại: chủ thể chủ yếu trung gian tài tham gia toán quốc tế, nắm hầu hết cải xã hội tiền thành viên thị trường liên ngân hàng toàn cầu - Chủ thể khác: pháp nhân, thể nhân hoạt động lĩnh vực phi ngân hàng kinh doanh xuất nhập hàng hóa, xuất lao động, Các chủ thể tham gia hoạt động toán quốc tế với tư cách người ủy thác cho ngân hàng thu hộ khoản phải thu lệnh cho ngân hàng chi khoản cho nước 1.3 Đặc điểm toán quốc tế - Thanh toán quốc tế khác tốn quốc nội yếu tố nước ngồi - Hoạt động toán quốc tế loại dịch vụ mà ngân hàng cung ứng cho khách hàng - Hoạt động toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn - Thanh toán quốc tế điện tử dần thay cho toán quốc tế chứng từ truyền thống lOMoARcPSD|14734974 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG GIỮA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ ĐỐI TÁC TẠI SRI LANKA 2.1 Sơ lược tình Một doanh nghiệp xuất thủy hải sản TP.HCM xuất lơ hàng cá saba đóng hộp trị giá 112.700 USD cho đối tác Sri Lanka Công ty Northern Star Trading Colombo PVT khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 heo hợp đồng ban đầu, điều kiện giao hàng CIF Colombo (giao hàng cảng Colombo), điều kiện toán D/P 100% at sight, nhờ thu qua ngân hàng, trả xuất trình chứng từ Ngay sau giao hàng hoàn thành chứng từ lô hàng đầu tiên, bên bán thông tin đến bên mua kế hoạch xuất trình chứng từ nhờ thu qua ngân hàng theo quy định phương thức D/P phản hồi yêu cầu chờ thêm xác nhận bên mua để họ kiểm tra lại với ngân hàng Sri Lanka Sau đó, bên mua giải thích phí tốn D/P qua ngân hàng cao nên yêu cầu đổi sang phương thức tốn T/T, cụ thể bên mua phải hồn tất chuyển tiền cho bên bán trước bên bán gửi chứng từ gốc Lấy lý lô hàng phải hải quan Colombo kiểm hóa xin giấy phép nhập khẩu, bên mua đề nghị gửi trước 1/3 vận đơn gốc để thực thủ tục cam kết sau xin giấy phép tốn đầy đủ tiền hàng để bên bán gửi tồn chứng từ gốc cịn lại Nhận thấy khơng thể thông quan lô hàng với 1/3 vận đơn gốc, bên bán đồng ý gửi trước 1/3 vận đơn gốc cho lô hàng để bên mua hoàn tất thủ tục xin giấy phép nhập cho lô hàng đồng thời liên tục nhắc tốn cơng nợ Thế nhưng, ngày 28/02/2022, bên bán kiểm tra thơng tin với hãng tàu biết bên mua dỡ hàng, trả lại container rỗng cảng đích mà khơng cần đến chứng từ gốc cịn lại 2.2 Phân tích mơi trường vĩ mơ Sri Lanka biết đến quốc gia nằm phía Nam Ấn Độ, Ấn Độ khoảng 30 km theo đường ven biển Đây đường nối hàng hải chiến lược nước Tây Á Đông Nam Á lại với Sri Lanka trung tâm tơn giáo, văn hóa phật giáo từ thời cổ xưa lOMoARcPSD|14734974 Sau 1000 năm thời cai trị vương quốc động lập bị xác nhập vào đế chế Chola, Sri Lanka bị Bồ Đào Nha Hà Lan chiếm giữ làm thuộc địa riêng trước chuyển đến tay đế chế Anh hồi Trong chiến thứ diễn ra, Sri Lanka trọng yếu chiến tranh để chống lại phát xít Nhật, phong trào trị địi độc lập xuất vào đầu năm kỷ 20 Sau tất cả, vào năm 1948 Sri Lanka trao trả lại quyền tự Dù có thời dân chủ ổn định, có kinh tế phát triển vững mạnh chiến tranh gây nên, đất nước bị tàn phá cách nghiêm trọng Cuối cùng, quốc đảo Sri Lanka thức thống kết thúc nội chiến vào khoảng 6-7 năm gần 2.2.1 Yếu tố trị - Sri Lanka theo thể cộng hịa - Tình hình trị bất ổn định khiến Sri Lanka liên tục vấp phải khủng hoảng Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 5/4 đa số ủng hộ quốc hội, bối cảnh biểu tình đường phố tiếp diễn tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu lạm phát tăng cao kỷ lục nước - Văn phòng Tổng thống Sri Lanka tuyên bố cho biết Tổng thống Rajapaksa đề nghị tất đảng phái trị quốc hội nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng nước Tuyên bố nhấn mạnh lúc bên cần tìm giải pháp cho khủng hoảng lợi ích người dân 2.2.2 Yếu tố kinh tế - Công nghiệp chiếm 31%, nông nghiệp: 18% dịch vụ: 51% GDP - Gần 50% lực lượng lao động trồng lúa để tiêu thụ nước trồng chè, cao su, dừa để xuất Các cơng trình thuỷ lợi thuỷ điện sông Ma-haoe-li xây dựng Công nghiệp gồm ngành chế biến thực phẩm dệt Tuy nhiên, kinh tế, đặc biệt ngành du lịch, bị thiệt hại hoạt động phong trào du kích “Những hổ giải phóng Ta-min” - Hiện nay, Sri Lanka, quốc gia có 22 triệu dân, trải qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ kể từ năm 1948 thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập lOMoARcPSD|14734974 mặt hàng thiết yếu Colombo cấm nhập nhiều mặt hàng từ tháng 3/2020 nhằm tích trữ ngoại tệ để trả 51 tỷ USD nợ nước Đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến du lịch nguồn kiều hối, làm trầm trọng khủng hoảng quốc gia Nam Á Ngày 12-4, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka tun bố “khơng thể” trả khoản nợ nước ngồi phải để dành nguồn ngoại tệ suy kiệt “nhập hàng hóa thiết yếu” - Tiền tệ Sri Lanka đồng Sri Lanka Rupees (LKR) - Tỷ giá: 100 USD ~ 13.115 LKR 2.2.3 Yếu tố xã hội - Phật giáo tơn giáo người Sri Lanka, nơi chiếm lên tới 60% số dân người Sri Lanka theo đạo phật giáo Còn lại, số người theo đạo Hindu xếp thứ hai, sau cơng giáo hồi giáo - Số người biết đọc, biết viết đạt 90,2%; nam: 93,4%; nữ: 87,2% - Giáo dục công lập bắt buộc miễn phí bậc học phổ thơng Hầu hết trẻ em hồn thành chương trình giáo dục phổ thơng, hoàn thành phổ cập giáo dục năm Nền giáo dục vừa coi trọng kỹ nghề nghiệp vừa coi trọng giáo dục giá trị truyền thống dân tộc 2.2.4 Yếu tố luật pháp - Luật pháp tổng thể hỗn hợp luật phổ thông Anh, Italia, Hà Lan, Đạo Hồi, Sinhala Chánh án Tòa án Tối cao Tòa Thượng thẩm Tổng thống định 2.2.5 Yếu tố môi trường - Các vấn đề môi trường Sri Lanka bao gồm chặt phá rừng lượng lớn, suy thoái rừng ngập mặn, rạn san hơ đất Ơ nhiễm khơng khí nhiễm nguồn nước thách thức Sri Lanka hai tác động xấu đến sức khoẻ - Quản lý chất thải kém, đặc biệt nông thôn, dẫn đến ô nhiễm môi trường Sri Lanka dễ bị ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu kiện thời tiết khắc nghiệt mực nước biển dâng cao lOMoARcPSD|14734974 - Cơng nghiệp hóa tăng trưởng dân số yếu tố chủ yếu đưa đến vấn đề môi trường Việc thiếu nhận thức công chúng hướng dẫn phủ làm vấn đề trở nên trầm trọng 2.2.6 Quan hệ Việt Nam – Sri Lanka Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970, trải qua 50 năm phát triển, Việt Nam Sri Lanka trì quan hệ hữu nghị, thể qua tinh thần thiện chí hữu nghị Thứ nhất, phía Sri Lanka, thời Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, “Sri Lanka làm bạn với tất quốc gia” (Pascal Lottaz and Asanka Prabodani Jayathilake, 2021) Phía Việt Nam chủ trương cam kết tiếp tục bạn, đối tác tin cậy thành viên tích cực, có trách nhiệm cộng đồng quốc tế Trong giai đoạn nay, sách đối ngoại Việt Nam hướng đến việc nâng cao vị quốc tế đất nước (Le Dinh Tinh and Lai Anh Tu, 2021) Như vậy, xét sách tạo thuận lợi nước hai quốc gia, Sri Lanka Việt Nam có hội lớn để tăng cường quan hệ trị - ngoại giao Thứ hai, Chính quyền Tổng thống Gotabaya Rajapaksa nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với đối tác châu Á bao gồm thành viên SAARC, BIMSTEC Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thúc đẩy nỗ lực phát triển kinh tế Sri Lanka Với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế với khối, Sri Lanka Việt Nam tận dụng hội để tăng cường hợp tác lĩnh vực thương mại - đầu tư Hiện nay, Sri Lanka đối tác kinh tế lớn thứ Việt Nam khu vực Nam Á Việt Nam Sri Lanka trí hợp tác, khơng tăng cường thương mại túy hoạt động xuất nhập mà phối hợp để tạo gắn kết chặt chẽ thương mại, đầu tư, nông nghiệp nhằm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu khu vực, hướng tới phát triển bền vững thương mại song phương 2.3 Phân tích Cơng ty Northern Star Trading Colombo PVT 2.3.1 Tổng quan doanh nghiệp Doanh nghiệp Northern Star Trading Colombo PVT (“NST”) doanh nghiệp thương mại quốc tế thuộc Sri Lanka bắt đầu hoạt động từ năm 2009 “NST” tự giới thiệu cơng ty F&B tồn cầu, ngồi cơng ty kinh doanh lOMoARcPSD|14734974 16 uy tín, dẫn đến hệ lụy bị họ lừa đảo chiếm đoạt lô hàng với giá trị tài sản lên đến gần 113.000 USD Như đề cập, doanh nghiệp Việt chấp nhận chuyển phương thức toán từ D/P sang T/T trả sau gửi trước 1/3 vận đơn gốc Lúc từ người nắm quyền chủ động, doanh nghiệp Việt lại đứng vị trí bất lợi việc tốn phụ thuộc vào tin tưởng hợp tác lâu dài hai bên Chính tin, chủ quan thiếu kinh nghiệm phương thức toán khiến cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam bên bán cuối chịu thiệt hại nặng nề giao hàng bên mua Sri Lanka không trả tiền Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN BẮT ĐẦU LẠI HỢP ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 3.1 Tổng quan Nhóm đề xuất doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nên giữ phương thức tốn D/P mà khơng chuyển sang phương thức T/T trả sau theo yêu cầu người bán Nguyên nhân cụ thể sau: Thứ nhất, phương thức điện chuyển tiền (T/T) tồn rủi ro bất cập bên xuất Theo hình thức này, ngân hàng chuyển số tiền cho người thụ hưởng (hay bên xuất khẩu) phương tiện chuyển tiền điện Swift/telex dựa định người trả tiền (bên nhập khẩu) Tức ngân hàng người mua chuyển tiền cho ngân hàng người bán người mua yêu cầu Hiểu đơn giản, thương vụ giống việc hai cá nhân chuyển tiền cho Mặc dù điểm thủ tục tương đối đơn giản, dễ dàng, thời gian chuyển tiền nhanh nên thuận tiện cho người mua người bán Tuy nhiên, phương thức toán chứa đựng rủi ro lớn việc trả tiền phụ thuộc vảo thiện chí người mua Do đó, dùng phương thức quyền lợi bên xuất không đảm bảo Vì sử dụng phương thức trường hợp hai bên mua – bán có tin cậy, hợp tác lâu dài, tín nhiệm lẫn toán khoản tương đối nhỏ tốn chi phí có liên quan đến xuất nhập khẩu, chi phí vận chuyển bảo hiểm, bồi thường thiệt hại, dùng tốn phí mậu dịch, chuyển vốn, chuyển lợi nhuận đầu tư nước,… Thứ hai, lựa chọn giữ nguyên phương thức toán trả tiền chứng từ xuất trình (D/P at sight) ban đầu phù hợp Người bán giữ quyền kiểm sốt hàng hóa người mua toán hối phiếu trả (D/P) Với phương thức này, khả rủi ro người bán thấp người mua khơng trả tiền khơng thể lấy hàng Trong trường hợp đó, người bán khơng hàng, chi phí để đưa hàng quay trở tìm khách hàng khác để bán lại lơ hàng Đồng thời, hối phiếu mua bán với tỷ giá thấp thông qua chiết khấu Vì vậy, phương thức có rủi ro khả người bán hồn lại tiền vốn ban đầu cao Sau đây, nhóm xin đề xuất quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp thủy Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 18 sản Việt Nam trường hợp bắt đầu lại hợp đồng xuất nhập 3.2 Lưu đồ Lưu đồ quy trình xuất thủy sản doanh nghiệp Việt Nam gồm 04 bước bản, cụ thể sau: Tuy nhiên doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam, nhóm chúng em xin phép phân tích rủi ro phát sinh từ khâu: Đàm phán, kí kết hợp đồng; Vận tải & bảo hiểm khâu Thanh toán 3.3 Nhận diện phân tích rủi ro Biểu đồ 3.1: Phân tích rủi ro doanh nghiệp thủy sản Việt Nam gặp tham gia thương mại quốc tế 3.3.1 Khâu đàm phán kí kết hợp đồng - Độ tin cậy đối tác: Độ tin cậy đối tác đóng vai trị quan trọng việc tốn thực hợp đồng Do đó, doanh nghiệp Việt cần phải tìm hiểu xem doanh nghiệp giao dịch kĩ Liệu doanh Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 19 nghiệp có phải doanh nghiệp ma, hay hoạt động kinh doanh, khả tài doanh nghiệp - Hình thức đàm phán:  Đối với hình thức giao dịch trực tiếp: Đó thiếu hiểu biết đối tác, chưa chuẩn bị đầy đủ tư liệu cần thiết có liên quan, thiếu kĩ năng, nghệ thuật đàm phán, thiếu kế hoạch đàm phán  Đối với đàm phán giao dịch qua điện thoại: bên gặp rủi ro ngơn từ sử dụng không rõ ràng, gãy gọn, linh hoạt, đơi khơng lịch thiệp giao tiếp làm cho bên hợp đồng có giá trị sinh lợi lớn hay khách hàng  Đối với đàm phán giao dịch qua thư tín: chuẩn bị nội dung, hình thức làm cho khách hàng có nhầm lẫn ngôn ngữ hay nội dung mà bên vận chuyển muốn chuyển tải khác biệt văn hóa, tập quán kinh doanh khách hàng nơi khác đến khách nước ngồi - Chế tài: Thơng thường, với đối tác (bạn hàng) có mối quan hệ thân thiết, tin cậy lẫn nhau, uy tín bên khẳng định thời gian dài họ khơng quy định (thoả thuận) điều khoản Còn trường hợp giao dịch lần đầu, giao dịch đối tác chưa đáng tin nên áp dụng thỏa thuận Doanh nghiệp cần ghi chuẩn xác phạt hay bồi thường hai bên vi phạm hợp đồng 3.3.2 Khâu vận tải & Bảo hiểm - Rủi ro vận tải:  Rủi ro 1: Thiếu sai giấy tờ: Đây trường hợp thường xuyên xảy Doanh nghiệp khó xử lý doanh nghiệp khơng quen cách lấy lại giấy tờ  Rủi ro 2: Hỏng hàng Nếu doanh nghiệp khơng tìm hiểu kĩ đơn vị vận chuyển dễ bị đối tác trả hàng lại hàng khơng đạt tiêu chuẩn thỏa thuận hợp đồng  Rủi ro 3: Rủi ro thiên tai: đường biển đặc biệt chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai phụ thuộc vào thời tiết nên chọn vận tải đường biển, doanh nghiệp phải chấp nhận có rủi ro vận chuyển hàng với Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 20 thời gian vận chuyển dài khó khăn gặp hàng cần vận chuyển gấp Đây tổn thất thường trực vận tải đường biển mà chủ hàng phải để ý có mảng phịng trừ cho mảng - Mua bảo hiểm: Đối với hàng xuất lần đầu cho đối tác xa lạ doanh nghiệp xuất nên tự dự phịng cho cách mua bảo hiểm cho hàng hóa để phịng ngừa rủi ro từ thiên nhiên từ hành động ác ý 3.3.3 Khâu toán - Rủi ro tài chính:  Người mua khơng tốn tiền hàng/ toán tiền hàng chậm: cố bất thường người mua cố ý  Người bán khơng có đủ vốn để xoay vịng khoản nợ: nhận tiền hạn gặp rủi ro quản lý tình hình tài hay quản lý khoản vay phục vụ cho hoạt động xuất - Rủi ro giao dịch:  Hối lộ hải quan: Ở đất nước đối tác, khơng biết tình trạng tham nhũng khâu hải quan  Ngoài ra, việc khơng tốn minh bạch làm giả hóa đơn toán nhập nhằng thời điểm toán rủi ro lớn  Cuối cùng, doanh nghiệp nhập lợi dụng doanh nghiệp Việt để thực hành vi rửa tiền bẩn - Rủi ro tỷ giá:  Biến động lãi suất: rủi ro xảy thay đổi bất lợi lãi suất thị trường giá trị trái phiếu, giấy tờ có giá, cơng cụ tài có lãi suất sổ sách kinh doanh ngân hàng, tổ chức tín dụng  Biến động trị: Mơi trường trị có ảnh hưởng lớn đến kinh doanh Rủi ro trị làm đảo lộn dự đoán doanh nghiệp Bao gồm: Rủi ro liên quan đến quyền sở hữu (như sung công tài sản, tịch thu tài sản, nội địa hoá…); Rủi ro nhà nước can thiệp sâu vào trình hoạt động tổ chức (quy định cấp giấy phép kinh doanh; hạn ngạch sản xuất, hạn ngạch xuất nhập khẩu; giấy phép xuất nhập khẩu…); Rủi ro chuyển giao Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 21 3.4 Đo lường đánh giá rủi ro Đo lường đánh giá 09 rủi ro phát sinh từ 03 nhóm: Đàm phán, kí kết hợp đồng; Vận tải & bảo hiểm khâu Thanh toán Bảng 3.1: Đo lường rủi ro liên quan đến điều khoản toán Tần suất Mức độ Rất cao Cao Trung Thấp Rất thấp (5) (4) bình (3) (2) (1) R9 R2, R8 R4, R6 R1, R3 R5 Rất nghiêm trọng (5) Nghiêm trọng (4) Trung bình (3) Ít nghiêm trọng R7 (2) Không nghiêm trọng (1) Đo lường = Mức độ nghiêm trọng x Tần suất xảy Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến hình thức đàm phán” = x = (R1) Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến độ tin cậy đối tác” = x = 12 (R2) Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến soạn thảo hợp đồng” = x = (R3) Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến chế tài” = x = (R4) Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến bảo hiểm” = x = (R5) Mức độ rủi ro “Rủi ro liên quan đến vận tải” = x = (R6) Mức độ rủi ro “Rủi ro tỷ giá” = x = (R7) Mức độ rủi ro “Rủi ro giao dịch” = x = 12 (R8) Mức độ rủi ro “Rủi ro tài chính” = x = 16 (R9) Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 22 Tính tốn sơ lược ta thấy mức độ rủi ro xếp sau: R9 > R2 = R8 > R1 = R3 > R4 = R6 > R5 = R7 Từ đó, nhóm định rủi ro ưu tiên giải trước là: - Rủi ro tài - Rủi ro liên quan đến độ tin cậy đối tác - Rủi ro giao dịch 3.5 Ứng phó rủi ro Nhóm ưu tiên giải 03 rủi ro cao theo bảng đo lường đánh giá mục 3.3 Từ đó, nhóm có đề xuất biện pháp ứng phó rủi ro cụ thể sau 3.5.1 Rủi ro tài Chủ động né tránh: - Doanh nghiệp cần có chuyên nghiệp mặt pháp lý thỏa thuận hợp đồng xuất chọn cho phương thức giao dịch tốn rủi ro dù tốn chi phí nhiều - Sử dụng bảo hiểm tín dụng thương mại nhằm bù đắp cho rủi ro vỡ nợ khách hàng khơng tốn, giảm rủi ro nợ xấu - Sử dụng tổ hợp rổ tiền tệ công cụ phái sinh như: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai - Quy định hợp đồng bên mua chịu khoản phí phạt trường hợp chậm toán Ngăn ngừa tổn thất: - Doanh nghiệp cần tập quản lý dòng tiền cách hợp lý có tính chiến lược - Kiểm tra xác minh lực tài đối tác trước thức ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Yêu cầu đối tác đặt cọc 10-30% giá trị hợp đồng Khi có tiền chuyển đặt cọc, doanh nghiệp bắt đầu tiến hành sản xuất, thu gom sản phẩm Giảm thiểu tổn thất: - Công ty nên quản lý nhân sự, sản xuất, xuất khẩu… theo tiêu chuẩn quốc tế ISO để có lỗi khâu truy kịp thời có giải pháp xử lý 3.5.2 Rủi ro liên quan đến độ tin cậy đối tác Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 23 Chủ động né tránh: - Quan tâm đến việc xác minh khách hàng, kể trường hợp có vài lần ký hợp đồng thực phải tiếp tục trì trình xác minh Đặc biệt, việc xác minh thơng qua nhiều kênh khác nhau, thông qua Cơ quan Thương vụ Việt Nam nước thông qua dịch vụ tư vấn, tùy thị trường - Xác định người có thẩm quyền ký kết hợp đồng chủ thể ký kết hợp đồng Nếu bên khơng có tư cách chủ thể hợp đồng bị vơ hiệu Ngăn ngừa tổn thất: - Doanh nghiệp cần tích cực tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, diễn đàn doanh nghiệp, đoàn nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại Bộ Công Thương hiệp hội tổ chức qua đối tác quen biết giới thiệu - Đề nghị đối tác nước cần cung cấp địa đầy đủ bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, thẻ xuất nhập khẩu, hộ chiếu, thẻ cước người đại diện để quan chức (Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam nước nhập khẩu…) hỗ trợ xác minh trước tiến hành giao dịch 3.5.3 Rủi ro giao dịch Ngăn ngừa tổn thất: - Yêu cầu người mua sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng để ngăn chặn việc gian lận ngân hàng xuất trình người mua - Trong phương thức tốn D/P, có nhiều hình thức trao chứng từ Thường doanh nghiệp sử dụng hình thức vận đơn phát hành theo lệnh ngân hàng thu hộ, giao hàng theo lệnh ngân hàng thu hộ Tức là, người mua trả tiền cho ngân hàng, nhà băng ký hậu vận đơn, trao cho người mua để nhận hàng Nếu trường hợp trên, người bán nắm rõ luật làm vận đơn theo cách thức chứng từ bị thất lạc, có chứng từ tay không lấy hàng - Sử dụng kết hợp phương thức toán D/P với phương thức tốn khác để xác thực thơng tin người mua ràng buộc toán Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 24 CHƯƠNG 4: BÀI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 4.1 Bài học cho doanh nghiệp 4.1.1 Khâu kiểm tra đối tác ký kết hợp đồng Có thể nói, vụ lừa đảo khơng cịn q xa lạ với doanh nghiệp xuất nhập làm ăn quốc tế Để vươn biển lớn, doanh nghiệp cần phải nắm rõ sóng Để giảm thiểu rủi ro tối đa, trước hết, doanh nghiệp xuất nhập cần kiểm tra, xác thực kỹ đối tác qua nhiều kênh khác tham dự hội chợ, triển lãm quốc tế, diễn đàn doanh nghiệp, giao thương trực tiếp, qua giới thiệu quan xúc tiến thương mại bạn hàng quen thuộc Hạn chế tìm kiếm bạn hàng qua mạng internet giao dịch với đối tác tự tìm đến qua website Đề nghị đối tác cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thẻ xuất nhập khẩu, hộ chiếu, thẻ cước người đại diện để quan chức (Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam châu Phi…) hỗ trợ xác minh trước tiến hành giao dịch Vì rủi ro toán quốc tế thường xảy với đối tác làm ăn lâu năm, lại dễ xảy đối tác Do đó, cần tìm hiểu kĩ lịch sử kinh doanh đối tác Sau đó, doanh nghiệp phải giành quyền chủ động việc soạn thảo hợp đồng để nắm rõ quy định, trách nhiệm, nghĩa vụ hợp đồng điều khoản liên quan đến viễn trách, liên quan đến bồi thường… để không may xảy vấn đề tranh chấp pháp lý nắm vững quy trình xử lý Chính thế, để nắm rõ thơng tin đối tác, doanh nghiệp liên hệ với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam nước để hỗ trợ xác minh vấn đề liên quan đến xuất nhập trước ký hợp đồng Phải thật tỉnh táo trước sóng lớn 4.1.2 Khâu tốn Doanh nghiệp Việt Nam đồng ý chuyển từ phương thức tốn D/P sang T/T khơng tìm hiểu kỹ lý người mua muốn chuyển Cụ thể, người mua giải thích phí tốn D/P qua ngân hàng cao người bán không xác thực chi phí cao nào, khơng cân nhắc kỹ lưỡng mức độ tín nhiệm đối tác mà đồng ý chuyển qua T/T Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 25 Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý tìm hiểu thông tin kỹ phải chủ động khâu toán Doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trước lựa chọn phương thức toán phù hợp mua bảo hiểm tỷ giá để phòng trường hợp tỷ giá biến động phức tạp khó dự báo Lưu ý tìm hiểu ngun tắc, thơng lệ quốc tế để nắm rõ vai trò, trách nhiệm bên liên quan, qua xem xét lựa chọn phương thức điều kiện toán hợp lý, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp Nắm rõ điều khoản hợp đồng nghiên cứu bổ sung điều khoản toán chặt chẽ Nên đề nghị đối tác sử dụng L/C không hủy ngang mở ngân hàng uy tín quốc tế, đồng thời hạn chế cho khách hàng trả chậm Khi đối tác mở L/C, cần đề nghị ngân hàng Việt Nam kiểm tra tính xác thực L/C trước giao chứng từ Đối với toán D/P, doanh nghiệp Việt Nam cần đưa mức % đặt cọc để bảo đảm an toàn cho đơn hàng (tốt 50% trở lên) có điều kiện phù hợp kèm Doanh nghiệp cân nhắc việc sử dụng dịch vụ ngân hàng nhằm tăng khả thu hồi công nợ thông qua ngân hàng cung cấp dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu đánh giá thông tin đối tác nhập khẩu, đơn vị phát hành thư tín dụng 4.1.3 Khâu giao chứng từ Trong tình này, doanh nghiệp mắc phải sai lầm nghiêm trọng bước giao chứng từ đồng ý gửi 1/3 vận đơn gốc cho bên mua Bài học cho doanh nghiệp phải tìm hiểu quy định tập quán giao nhận hàng hóa nước nhập để đảm bảo nắm quyền kiểm sốt hàng hóa kịp thời xử lý trước thay đổi bất thường bên nhập khẩu, tránh trường hợp với 1/3 vận đơn gốc lấy hàng Thứ hai, cần thống bên Luật áp dụng hợp đồng để tránh hiểu lầm sử dụng luật khác Thứ ba, cân nhắc sử dụng loại vận đơn phù hợp, nên sử dụng vận đơn lập theo lệnh, không nên sử dụng vận đơn đích danh vận đơn để trống trường hợp chứng từ bị đánh tráo/thất lạc đường gửi vận đơn đích danh vận đơn để trống lấy vận đơn nhận hàng mà khơng ràng buộc trách nhiệm tốn/chấp nhận toán Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 26 Cuối cùng, doanh nghiệp không nên gửi số hiệu, bưu phẩm chuyển phát chứng từ cho người mua chưa nhận toán 4.2 Đề xuất giải pháp 4.2.1 Giai đoạn trước thực giao dịch Doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu kĩ đối tác mình, tư cách pháp nhân, giao dịch thực Môi trường vi mô, vĩ mô đặc biệt yếu tố liên quan đến pháp luật Nghiên cứu luật, tập quán áp dụng thường xuyên nước sở tại, quy trình bốc dỡ hàng đặc biệt tòa án/trọng tài quốc tế Trong trường hợp nêu trên, doanh nghiệp Việt Nam bỏ qua yếu tố tính pháp lý, tính minh bạch công khai đối tác Hơn hết, doanh nghiệp Việt Nam bị đối tác khai thác lỗ hổng luật pháp khâu giao chứng từ - dỡ hàng dẫn tới thiệt hại nhiều mặt 4.2.2 Giai đoạn thực giao dịch Nghiên cứu kỹ song song phương thức toán phương thức giao chứng từ - nhận hàng hóa với điều kiện giao dịch Từ tìm phương pháp tốt nhất, cụ thể ln tạo cho vị người chủ động, người rủi ro Đặc biệt tìm hiểu rõ luật, tập quán áp dụng cho khâu (Khâu toán, khâu giao chứng từ) để xem xét yêu cầu khách hàng có hợp lý hay khơng dễ dàng nhờ can thiệp tịa án/trọng tài quốc tế Trong trường hợp nêu trên, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng phương pháp D/P hợp lý, nắm chủ động, đẩy rủi ro phía NST Tuy nhiên sau doanh nghiệp Việt Nam lại chấp nhận đổi sang hình thức T/T lý phí ngân hàng cho D/P cao Chi phí chi phí thương lượng đơi bên, hết chi phí chi phí đảm bảo cho rủi ro xảy ra, doanh nghiệp Việt Nam hồn tồn chọn cách chịu hồn tồn chịu phần chi phí coi phí bảo đảm rủi ro cho đơn hàng doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn thay đổi phương thức thành T/T khiến thân rơi vào bị động Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn chủ quan, bị động việc xác thực chi phí ngân hàng giấy tờ cần thiết để dỡ hàng hóa, việc thiếu hụt kiến thức quy trình giao chứng từ - nhận hàng hóa yếu tố then chốt dẫn đến thiệt hại doanh nghiệp 4.2.3 Giai đoạn sau thực giao dịch Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 27 Rà soát lại khâu hoạt động giao dịch trên, chia nhỏ khâu hoạt động để tìm lỗ hổng, rủi ro xảy từ rút kinh nghiệm cho lần Sau thiệt hại, cần chiếu theo luật áp dụng để đánh giá xem, bên phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại gây Trong trường hợp trên, bên Xuất cho với 1/3 B/L bên Nhập thông quan, nhiên vận chuyển đồng ý làm thủ tục dỡ hàng cho bên nhập Ở có mâu thuẫn quy trình, luật lệ áp dụng Trong trường hợp này, cần nhờ tòa án/trọng tài quốc tế can thiệp làm rõ người mắc sai phạm khâu Với bên Nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần thu thập đủ chứng sau tiến hành khởi kiện lên tịa án/trọng tài quốc tế để xử lý Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 28 KẾT LUẬN Qua phân tích trên, đầu tiên, thấy tranh tồn cảnhvề tình thiệt hại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam giao dịch với đối tác Northern Star Trading Comlom PVT Cụ thể hơn, từ thực tế tình huống, nhóm tác giả đưa lập luận nguyên nhân gây nên thiệt hại doanh nghiệp, đồng thời rút học đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại quốc tế Nhờ đó, thấy việc lựa chọn cẩn thận đối tác đồng thời nâng cao kiến thức, hiểu biết tốn quốc tế yếu tố vơ quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro giao dịch Trên phân tích số giải pháp đưa nhóm tác giả tình thiệt hại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam giao dịch với đối tác Northern Star Trading Comlom PVT Trong khuôn khổ kiến thức thời gian nên tiểu luận cịn nhiều hạn chế thiếu sót, nhóm em mong nhận góp ý từ để tiểu luận nhóm em hồn thiện Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ánh, L., 2022 Thanh tốn TT gì? Quy trình làm tốn điện chuyển tiền T/T [online] Available at: [Accessed 18 May 2022] Baochinhphu.vn 2022 Cảnh giác với rủi ro toán quốc tế [online] Available at: [Accessed 18 May 2022] Chí, N., 2022 Nở rộ lừa đảo thương mại quốc tế [online] Thanhnien.vn Available at: [Accessed 19 May 2022] Đinh, X., 2006 Giáo trình toán quốc tế Hà Nội: Lao động - Xã hội Hà, T and Thu, H., 2022 Rủi ro 'làm ăn biển lớn' doanh nghiệp xuất [online] vnexpress.net Available at: [Accessed 18 May 2022] Hương, U., 2022 Xuất học cho doanh nghiệp Việt [online] Bnews.vn Available at: [Accessed 20 May 2022] Hoilhpn.org.vn 2022 Phương thức toán nhờ thu [online] Available at: [Accessed 20 May 2022] Lam, G., 2022 Doanh nghiệp xuất cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo [online] Hà Nội Mới Available at: [Accessed 23 May 2022] Trâm, H., 2022 D/P at sight có khác với D/A? | CareerLink.vn [online] Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 30 CareerLink.vn Available at: [Accessed 18 May 2022] 10 Uyên, H., 2022 Bài học cho doanh nghiệp Việt: Cẩn trọng giao dịch quốc tế | Doanh nghiệp | Vietnam+ (VietnamPlus) [online] VietnamPlus Available at: [Accessed 18 May 2022] Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) ... mại song phương 2.3 Phân tích Công ty Northern Star Trading Colombo PVT 2.3.1 Tổng quan doanh nghiệp Doanh nghiệp Northern Star Trading Colombo PVT (“NST”) doanh nghiệp thương mại quốc tế thuộc... toán chúng em, nhóm định thực tiểu luận “Thương vụ doanh nghiệp thủy sản Việt Nam doanh nghiệp Northern Star Trading Colombo PVT – Thiệt hại từ rủi ro toán quốc tế” làm nội dung nghiên cứu lOMoARcPSD|14734974... doanh nghiệp Việt: Cẩn trọng giao dịch quốc tế | Doanh nghiệp | Vietnam+ (VietnamPlus) [online] VietnamPlus Available at:
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯƠNG VỤ GIỮA DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NORTHERN STAR TRADING COLOMBO PVT – THIỆT HẠI TỪ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ ,

Từ khóa liên quan