0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sau cổ phần hoá tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng II

53 12 0
  • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sau cổ phần hoá tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng II

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:21

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Mở đầu I Lý lựa chọn đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước xu tất yếu, hướng quan trọng giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước nước ta Nhìn lại trình tồn phát triển kinh tế giới, loại hình doanh nghiệp đánh giá loại hình doanh nghiệp mang đầy đủ yếu tố phát triển qua thời kì Chủ trương cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước đảng phủ ta bắt đầu thực từ năm 1992 Sau nhiều năm thử nghiệm có kết tốt, gần phủ bắt đầu thực giải pháp mạnh mẽ, coi cổ phần hoá giải pháp chủ yếu để đổi khu vực kinh tế nhà nước, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nói chung điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Trong năm qua, thực chủ trương Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, nhiều bộ, nghành địa phương chư trọng đến cơng tác cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước Một số công ty công ty cổ phần vào hoạt động đem lại hiệu kinh tế cao, tháo gỡ vướng mắc trước cổ p hần Tuy nhiên công ty cổ phần gặp nhiều khó khăn, khó khăn lớn tiếp cận mơi trường kinh doanh mới, cạnh tranh ngày diễn khốc liệt Câu hỏi đặt làm để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hoá Đây vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm mục đích họ lợi nhuận có chỗ đứng vững thị tr ường Vì em chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hố Cơng ty Cổ phần Cơ điện xây dựng Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu II Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 1.1 Mục đích chung Nghiên cứu giải pháp chung để nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ p hần hố Cơng ty Cổ phần điện xây dựng Công ty Cổ phần điện xây dựng cổ phần hoá hoạt động sau cổ phần năm gặp nhiều khó khăn 1.2 Mục đích cụ thể + Góp phần hệ thống hố lý luận thực tiễn nâng cao hiệu kinh doanh + Đánh giá thực trạng hoạt động Công ty Cổ phần điện Xây dựng + Đề xuất số giải pháp góp phần Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu - Phương pháp phân tích theo thời gian sử dụng công cụ chủ yếu - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp tổng hợp số liệu III Bố cục đề tài Nội dung đề tài phần mở đầu, kết luận cịn gồm phần chính: Phần I: Một số vấn đề chung hiệu kinh doanh Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh hiệu kinh doanh Công ty Phần III Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hoá Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Em xin cảm ơn thầy giáo TS Đào Duy Cầu bác, cô, anh chị Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng giáp đỡ em hoàn thành đề tài Do thời gian trình độ cịn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp để đề tài ngày hồn thiện Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Phần 1: Một số vấn đề chung hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh nhân tố ảnh hưởng dến hiệu kinh doanh 1.1 Khái niệm chung hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh đầy đủ lợi ích đạt từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở so sánh kết thu với chi phí bỏ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu kinh doanh bao gồm hiệu sản xuất hiệu th ương mại Việc đánh giá hiệu kinh doanh thuơng mại tương tự việc đánh giá xác định hiệu sản xuất khác hiệu qủa kinh kinh doanh thương mại , tính tốn chi phí kết liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm thi trường Xác định hiệu kinh doa nh mà doanh nghiệp đạt khó khăn giai đoạn kinh doanh định nhiều hàng hoá mua kỳ khinh doanh nh ưng tiêu thụ kỳ kinh doanh sau.Việc xác định chi phí kinh doanh khơng phải việc dễ dàng Chi phí kinh doanh xác định chi phí vơ hình chi p hí hữu hình Hiệu kinh doanh ngắn hạn hiệu kinh doanh dài hạn ch ưa trùng Nhiều ngắn hạn doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Khi phân tích hoạt dộng trình sản xuất kinh doanh cần phân biệt gianh giới hai khái niệm kết hiệu kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh hiểu đạt sau trình sản suất kinh doanh định Kết hoạt động trình sản xuất kinh doanh sở kinh doanh Nơng nghiệp hiểu số lượng sản phẩm tiêu thụ, lợi nhuận, doanh thu … Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Trong để đánh giá hiệu kinh doanh người ta sử dụng kết đầu chi phí để phân tích Phạm trù hiệu trình độ lợi dụng nguồn lực để tạo kết sản xuất kinh doanh định Nó khơng dùng đánh giá trình độ sử dụng tổng hợp nguồn lực đầu vào mà cịn xem xét trình độ sử dụng yếu tố nguồn lực phận cấu thành toàn hoạt động sở kinh doanh nông nghiệp Kết thu lớn , chi phí bỏ hiệu cao Về mặt lượng, hiệu kinh doanh biểu mối tương quan kết thu với chi phí bỏ để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Về mặt chất, việc đạt hiệu kinh doanh cao phản ánh lực trình độ quản lý yếu tố, hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp lý lựa chọn phương hướng kinh doanh, chiến lược kết kinh doanh Nói tóm lại hiệu kinh doanh tiêu phản ánh đồng thời mặt trình sản xuất kinh doanh: kết kinh doanh, chi p hí kinh doanh, lợi nhuận thu được, khả lợi dụng nguồn lực …Tuy nhiên hiệu kinh doanh phạm trù tương đối phản ánh số tương đối Ngày hiệu kinh doanh thước đo quan trọng để đánh giá việc thực mục tiêu doanh nghiệp 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 1.2.1 Nhân tố khách quan Nhân tố khách quan nhân tố bên doanh nghiệp Các nhân tố tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt mà phải tìm cách hạn chế tác động tiêu cực nhân tố tận dụng tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu + Môi trường kinh tế: Các yếu tố chủ yếu môi trường kinh tế hoạt động kinh tế mức độ tin tưởng người tiêu dùng Đây hai phận có liên hệ chặt chẽ với không giống Hoạt dộng kinh tế thực tế diễn ra, cịn mức độ tin tưởng người tiêu dùng thể nhận thức người tiêu dùng điều diễn Môi trường kinh tế bao gồm yếu tố ảnh hưởng đến sức mua cấu chi tiêu người tiêu dùng Mức độ tin cậy người tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhân tố chủ yếu sau + Sự biến động số giá hàng hoá, tỷ lệ lạm phát + Các thông tin kinh tế thông báo phương tiện thông tin đại chúng + Các kiện khác đời sống kinh tế xã hội diễn n ước giới ảnh hưởng tới mức độ tin tưởng người tiêu dùng + Môi trường pháp lý; Môi trường trị, pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, thể khía cạnh chủ yếu sau đây; - Hệ thống luật, Pháp lệnh, Nghị định …có tác dụng diều chỉnh hành vi kinh doanh, quan hệ trao đổi, thương mại doanh nghiệp - Các hình thức bảo vệ người tiêu dùng nông sản, thực phẩm - Hệ thống cơng cụ sách Nhà nước nơng nghiệp , nông thôn - Cơ chế điều hành Chính Phủ có tác động dến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Thị trường loại sản phẩm nông nghiệp Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Việc nhận biết xác thị trường loại sản phẩm nông nghiệp cụ thể cho phép doanh nghiệp nhận biết chủ thể liên quan dến doanh nghiệp gồm: Người cung ứng, đối thủ cạnh tranh khách hàng - Người cung ứng doanh nghiệp cá nhân đảm bảo cung ứng yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh hoạt động dây truyền sản phẩm nông nghiệp Nhà quản lý p hải theo dõi biến động từ nhà cung ứng phương diện; số lượng, chất lượng, giá …các nguồn lực cung ứng; thái độ nhà cung cấp doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh; Việc phát có giải p há xử lý hợp lý đột biến phương diện nêu góp phần ổn định thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp - Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp hay công ty loại hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh tương tự doanh nghiệp - Khách hàng đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ yếu tố định thành bại doanh nghiệp Bởi khách hàng tạo nên thị tr ường quy mô khách hàng tạo nên quy mô thị trường doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp cần phải nhận biết rõ sản phẩm phục vụ cho thi trường nào; thị trường tiêu dùng cuối cung hay thị trường tiêu dùng trung gian Do điều quan trọng doanh nghiệp xác định rõ thi trường mục tiêu đặc điểm nhu cầu khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ + Mơi trường văn hố xã hội Một số tác động mơi trường văn hố tác dộng trực tiếp gián tiếp dến môi trường kinh doanh doanh nghiệp sau: - Các giá trị văn hoá- xã hội dược hiểu ý tưởng coi trọng mục tiêu mà người mong muốn hướng tới Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu - Nhân học khoa học nghiên cứu dân số phương diện tỷ lệ tăng trưởng, phân bó dân số, cấu lứa tuổi, tỷ lệ sinh tỷ lệ chết + Môi trường công nghệ, kỹ thuật Môi trường công nghệ, kỹ thuật hiểu nhân tố liên quan đến việc sử dụng công nghệ Các nhà hoạt động thị trường cần phải nắm bắt hiểu rõ chất thay đổi môi trường công nghệ kỹ thuật nhiều phương thức khác mà cơng nghệ p hục vụ cho nhu cầu người; mặt khác họ phải cảnh giác kịp thời phát khả n ăng xấu xảy ra, gây thiệt hại tớ người tiêu dùng khía cạnh đối lập phát sinh Tất thay đổi kỹ thuật nói ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh phương diện chủ yếu sau: Làm thay đổi tập quán thay đổi xu tiêu dùng; tạo nhiều sản phẩm thay sản phẩm cũ, làm thay đổi chi phí sản xuất suất lao động làm thay đổi chất cạnh tranh theo hướng khác như; thay đổi kiểu dáng, bao bì,nhãn hiệu,thêm số đặc tính mới, copy cải tiến sản phẩm đối thủ cạnh tranh 1.2.2 Nhân tố chủ quan Các nhân tố chủ quan tập hợp nhân tố mà doanh nghiệp kiểm sốt điều chỉnh ảnh hưởng chúng để thực mục tiêu định Các nhân tố bao gồm : + Tình hình tài đơn vị kinh doanh Đây yếu tố quan trọng liên quan đến kế hoach, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Một doanh nghiệp có khả tài mạnh doanh nghiệp có khả độc lập, tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu doanh nghiệp Có khả tài tốt, doanh nghiệp có điều kiện cải tiến kỹ thuật, đầu tư cơng nghệ, đón bắt thời kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh doanh + Lực lượng lao động Lực lượng lao động đóng vai trị then chốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trình độ, lực người lao động nhân tố tác động trực tiếp tới kết kinh doanh doanh nghiệp Có thể coi việc bố trí lao động phù hợp kinh doanh điều kiện cần để kinh doanh đạt hiệu + Trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh yếu tố vật chất hữu hình quan trọng phục vụ cho trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp đem lại sức mạnh kinh doanh cho doanh nghiệp sở sức sinh lời tài sản Cơ sở vật chất doanh nghiệp chiếm tỷ lệ không lớn cấu tổng tài sản doanh nghiệp có vai trị quan trọng việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cơ sở vật chất doanh nghiệp bố trí hợp lí đem lại hiệu cao nhiêu + Sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp Đây yếu tố vơ quan trọng người mua quan tâm đến chất lượng, tác dụng sản phẩm mà họ mua Do doanh nghiệp ln t ăng tính ưu việt sản phẩm Trong kinh tế thị trường, với cạnh tranh ngày gay gắt sản phẩm thị trường phát triển không ngừng nhu cầu người tiêu dùng Do doanh nghiệp phải luôn nắm bắt thay đổi tiêu dùng người mua để có p hương án kinh doanh hợp lí + Hệ thống trao đổi xử lý thông tin Nguyễn văn Nhạc KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Sự phát triển khoa học kỹ thuật có tác dụng to lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt bắt buộc doanh nghiệp cần nhiều thông tin nhu cầu thị tr ường hàng hố, cơng nghệ kỹ thuật, người mua, đối thủ cạnh tranh, thay đổi sách nhà nước … + Quản trị cơng ty Là chế quản lý cổ đông người đại diện điều hành việc sử dụng vốn đầu tư kinh doanh, nhằm đảm bảo người đại diện thực mục tiêu cổ đông +Chiến lựơc sách lược kinh doanh Một doanh nghiệp có chiến lược sách lược kinh doanh đắn thời kỳ định nhân tố đảm bảo thành công cho doanh nghiệp Với chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường sách giá cá p hù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị tr ường, thị phần nâng cao uy tín sản phẩm doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin cho khách hàng sản phẩm, từ tăng doanh thu đẩy nhah vòng quay vốn kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 2.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp : + Khơng ngừng nâng cao hiệu kinh doanh điều kiện định tồn phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải vươn lên lấy thu nhập bù chi phí có lãi để đảm bảo nhu cầu tái sản xuất kinh tế Để làm điều bắt buộc doanh nghiệp phải biết tận dụng nguồn lực sẵn Nguyễn văn Nhạc 10 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HOÁ 3.1 Phương hướng hoạt động thời gian tới Cơng ty + Tiếp tục đa dạng hố sản phẩm: xây dựng, khí thương mại dịch vụ + Giữ vững phát huy lĩnh vực mạnh: Cơ khí phục vụ chế biến, khí chế tạo phụ tùng khí thuỷ lợi, khí thuỷ công phục vụ xây dựng + Tập trung thi công nhanh, mạnh liệt cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi với suất chất lượng cao có hiệu Các cơng trình thuỷ điện thi cơng thuận lợi, kế hoạch thi công đựoc bên A thống nhất, mùa khơ phải tập trung tồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi cơng, hồn thành khối lựơng lớn + Trên sở đất đai, sở trang bị có Cơng ty tiếp tục sản xuất kinh doanh ngành nghề có Đồng thời cơng ty nâng cao hiệu kinh doanh, tăng nhanh doanh thu, tăng thu nộp ngân sách nhà nước, tăng lợi nhuận Công ty lợi tức cho cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể bảng sau Nguyễn văn Nhạc 39 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Bảng Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 TT Chỉ tiêu ĐVT I Tổng giá trị sản xuất kinh doanh TR.Đ 783.156 Giá trị sản lượng công nghiệp TR.Đ 60.011 Giá trị sản lượng xây lắp TR.Đ 496.345 Giá trị kinh doanh thương mại thực TR.Đ 226.888 II Doanh thu thực nghĩa vụ 2007 TR.Đ 704.84 III Kinh phí quản lý công ty TR.Đ 9.673 IV Vốn chủ sở hữu giao cho đơn vị sử dụng TR.Đ 24 V Lợi nhuận sau thuế TR.Đ 9.457 VI lợi nhuận trả cổ tức TR.Đ 2.88 TR.Đ 1,908 VII Thu nhập bình quân/tháng/người Số tiền * Phương án sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới tập trung vào lĩnh vực sau: Qua tiêu xây dựng có hai phương án để hội nghị nghiên cứu xem xét lựa chọn phương án: Phương án 1: Được xây dựng nhằm xoá lỗ năm đơn vị sản xuất khí Phương án Được xây dựng từ tiêu đăng kí đơn vị xây dựng phương án đơn vị khơng tự xố lỗ mà Cơng ty lấy lợi nhuận sản xuất kinh doanh hàng năm để xoá lỗ cho đơn vị khí + Phương án sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới tập trung vào mảng là: - Thương mại dịch vụ Nguyễn văn Nhạc 40 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Sử dụng nguồn vốn có với vốn vay ngân hàng, vốn liên kết, vốn cổ đông nắm bắt thời kinh doanh có hiệu Nhiệm vụ kinh doanh thưong mại xuất nhập đựoc giao cho trung tâm thương mại xuất Công ty với nội dung tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập vật t máy móc thiết bị phục vụ cho ngành sản xuất ngồi Cơng ty, quan tâm đén nhập thiết bị thuộc dự án đầu tư cho Cơng trình thuỷ điện Cơng ty Tìm hiểu nghiên cứu thị trường xuất để xuất sản phẩm liên doanh Công năm 2007 Từng bước mở rơng thị trưịng kinh doanh xuất nhập nhiều nước giới - Sản xuất Sử dụng nguồn vốn liên doanh liên kết cộng với vốn vay, b ước thực dự án có hiệu cao Như sản xuất kinh doanh, sửa chữa lắp đặt loại máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp, khí dân dụng Cơng ty thực dự án đầu tư có quy mô lớn đem lại nguồn thu việc làm lớn cho công ty Doanh thu năm sau cao năm trước khoảng từ 10 dến 15% - Về vốn Sử dụng nguồn vốn tự có nguồn vốn vay, liên doanh liên kết Phát hành thêm cổ phhiếu để thu hút thêm nguồn vốn từ bên Về vốn cấp đủ vốn cho cơng trưịng hoạt động Đúng số lượng, thời gian tạo điều kiện cho ban huy công trường chủ động điều hành xử lý tình kịp thời + Biện pháp thực chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với chi tiêu kế hoạch mà Công ty đặt phịng ban Cơng ty cần thực số biện pháp sau: Nguyễn văn Nhạc 41 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu - Tăng cường đồn kết chí đảng, tập thể lãnh đạo cơng ty tồn thể cán công nhân viên, để tạo thành sức mạnh thống hành động việc làm - Cấp đủ vốn cho Công trường hoạt động, số lượng, thời gian, tạo điều kiện cho ban huy công trường chủ động điều hành xử lý tình kịp thời - Thanh tốn kịp thời tiền lương cho người lao động, không chậm tháng Đây yếu tố ảnh hưỏng đến tư tưởng tâm lý người lao động Mắc khâu gây khơng khó khăn cơng tác điều hành cho người huy vẩnh hưởng đến suất tiến độ thi công - Ban chi đạo tâm đạo phòng nghiệp đơn vị trực tiếp thi cơng, để ban hành chế khốn khối lượng, khốn doanh thu, khốn chi phí khoản trích nộp Nguyễn văn Nhạc 42 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hố cơng ty 3.2.1 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty + Hồn thiện công tác quản lý công ty Tiếp tục xếp, kiện toàn tổ chức đơn vị Công ty cách hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo hướng động, đồng p hát huy tính tích cực tồn thể cán công nhân viên Công ty Hiện số lao động Cơng ty cịn q đơng, chất lượng lao động chưa cao, chủ yếu công nhân qua đào tạo trung cấp trung học chuyên nghiệp Thiếu cán đào tào qua trưòng đại học Công ty phải thường xuyên nghiên cứu, phát vấn đề nảy sinh trình quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hố, từ tìm cách khác p hục tháo gỡ + Hoàn thiện chế quản lý kinh doanh Công ty Tập trung chủ yếu phát triển mặt hàng chủ lực công ty thực h iện đa dạng lĩnh vực đầu tư để giảm rủi ro kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh Trong năm tới Công ty nên trọng phát triển lĩnh vực chủ lực Cơng ty xây dựng, khí phục vụ chế biến, khí chế tạo phụ tùng khí thuỷ lợi, khí thuỷ cơng phục vụ xây dựng +Quản trị Công ty Công ty bước áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị Công ty Công ty xây dựng máy quản trị hợp lý công việc quan trọng quản trị kinh doanh để thực thi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch tác nghiệp cách hữu hiệu Bộ máy quản trị hợp lý sữ tạo điều kiện áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khuyến khích nâng cao tinh thần, độc lập sáng tạo Nguyễn văn Nhạc 43 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu nhà quản trị tập thể người lao động nhằm nâng cao suất lao động Việc quản trị công ty cần phải đảm bảo yêu cầu xác định rõ chức cấp quản trị, phận đơn vị khơng để tình trạng bỏ sót chức khơng có cấp nào, phận nào, đơn vị nào, khơng để tình trạng chức lại giao cho hai ba phận, đơn vị làm Tránh tình trạng trùng lặp , chồng chéo mâu thuẫn thực thi chức + Nâng cao hiệu nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thi trường xuất phát điểm để đề chiến lược kinh doanh Công ty Kết nghiên cứu thị trường phản ánh đầy đủ kịp thời nhu cầu thị trường thị truờng sản p hẩm nông nghiệp Việc nghiên cứu phân đoạn thị trưòng giúp cho doanh nghiệp hiểu biết đối tượng mà tiếp cận tham gia vào Thị trưịng sản phẩm nơng nghiệp ln ln biến đổi, phát triển qua giai đoạn Do cơng tác nghiên cứu thị trưịng phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục Qua thực tế công tác nghiên cứu thị trường công ty chưa đựoc quan tâm thích đáng, hiệu kinh tế đem lại chưa cao Trong năm tới để cạnh tranh có hiệu thương trưịng doanh nghiệp cần đào tạo hay tuyển dụng số nhân viên có trình độ, lực, kinh nghiệm, động nhạy bén với biến đổi thị trường Họ phải có khả thu thập xử lý thông tin dự báo nhu cầu thị trường loại hàng hố để giúp cơng ty có p h ương hướng chiến lược sản phẩm, giá chiến lược phân phối + Hoàn thiện hệ thống phân phối để mở rộng thị trường Lưu thơng phân phối hàng hố khâu kết nối sản xuất với tiêu dùng, nối kết ngành kinh tế với nhau, doanh nghiệp với Trong kinh tế thị trường, trình độ xã hội háo ngày cao, thị trường ngày phát triển bề Nguyễn văn Nhạc 44 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu rộng lẫn bề sâu, hình thành mạng lưới vơ phức tạp rộng lớn hoạt động lưu thơng phân phối trở nên sơi động với nhiều hình thức kênh phong p hú Chức kênh phân phối làm cho dịng chảy hàng hố sản phẩm hàng hố dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối thơng suốt, trật tự nhanh chóng, đến địa điểm, thời gian người nhận với chi p hí vận chuyển đơn vị sản phẩm thấp hơn, tỷ lệ hư hao nhỏ hơn, doanh lợi cao cho toàn kênh khâu kênh Để nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu kênh phân phối doanh nghiệp dựa vào sau để lựa chọn kênh cho phù hợp với doanh nghiệp - Cần phân tích đặc điểm thị trường mục tiêu lựa chọn doanh nghiệp mặt: Thị trường mục tiêu tập trung hay mở rộng, mật độ khách hàng day hay thưa Lượng tiêu thụ hàng háo doanh nghiệp nhiều hay - Căn vào đặc điểm sản phẩm quy mô sản xuất thân doanh nhiệp - Cần quan sát tìm hiểu kênh phân phối đối thủ cạnh tranh để rút kinh nghiệm cải tiến kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp nhằm tăng khả cạnh tranh - Cuối phụ thuộc vào quy mơ sản xuất, loại hình sở hữu khả n ăng điều hành, chi phối kênh doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn + Đào tạo sử dụng lao động có hiệu Trong chiến lựơc phát triển lâu dài mình, Cơng ty ln đặt vị trí người lên hàng đầu Con người vừa mục tiêu, lại vừa động lực cho p hát triển Nguyễn văn Nhạc 45 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu dài Cơng ty Vì doanh nghiệp muốn sử dụng hợp lý nguồn lao động mìn Cơng ty cần thực tốt biện pháp sau đây: - Xác định đắn phương hướng sản xuất kinh doanh Để sử dụng hiệu nguồn nhân lực phuơng hướng sản xuất kinh doanh Công ty p hải theo hướng chuyên mơn hố phát triển đa dạng nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh doanh - Bố trí lao động hợp lý Để sử dụng lao động hiệu quả, điều quan trọng trứoc hết phải bố trí lao động hợp lý – lao động nhiều bố trí khơng hợp lý sai ngành nghề đựơc đào tạo, không phù hợp với sức khoẻ giới tính, tuổi tác…tức khơng theo tiêu chuẩn lựa chọn suất hiệu cơng tác khơng cao chí cịn giảm đi, người lao động không phấn khởi không yên tâm q trình làm việc - Tổ chức tốt cơng tác khoán hợp đồng lao động Đối với hợp đồng lao động sở sản xuất kinh doanh cần vận dụng nhiều hình thức hợp đồng lao động(hợp đồng dài hạn, hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng suốt đời )tuy nhiên theo xu hướng chung hạn chế hợp đồng suốt đời tăng hợp đồng có thời hạn - Tăng cường cơng tác quản lý nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ luật lao động Tăng cường công tác quản lý kỷ luật lao động biện pháp quan trọng nhằm sử dụng hợp lý đầy đủ lao độn Để tăng cường công tác quản lý kỷ luật lao động phải xác định rõ chức nhiệm vụ phận, nhiệm vụ cá nhân, việc bố trí sử dụng cán bộ, người lao động phải khả năng, tiêu chuẩn định mức lao động đề - Ngoài biện pháp nêu Cơng ty áp dụng biện pháp khác việc nâng cao hiệu sử dụng lao động : Nguyễn văn Nhạc 46 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Lựa chọn hình thức tổ chức lao động Tổ chức hợp lý trình lao động sản xuất Thực tố chế độ trả công lao động hợp lý Xây dựng thực định mức lao động Đào tạo đánh giá cán người lao động +Lựa chọn phương hướng, chiến lược kinh doanh cho thời kỳ Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao địi hỏi doanh nghiệp phải có phương hướng kế hoạch kinh doanh thời kỳ định Phương hưóng sản xuất kinh doanh nội dung quan trọng thiếu quản trị kinh doanh nông nghiệp Xác định phương hướng sản xuất kinh doanh, Cơng ty phát triển ổn định lâu dài có hiệu kinh tế cao + Huy động sử dụng nguồn vốn có hiệu Để đảm bảo có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tập hợp biện pháp tài xần thiết cho việc huy động, hình thành nguồn vốn Hiện nguồn vốn hoạt động kinh doanh có vai trị hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhưng hầu hết doanh nghiệp thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn vốn tập chung từ vay từ ngân hàng tổ chức tín dụng Nguồn vốn doanh nghiệp hình thành trước hết từ nguồn vốn thân chủ sở hữu Sau hình thành từ nguồn vốn vay nợ hợp pháp Nhưng nguồn vốn hạn chế, thủ tục cho vay nhiều bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thực tế cho thấy nguồn vốn sau cổ phần hố Cơng ty điện xây dựng nhỏ so với yêu cầu sản xuất Nguyễn văn Nhạc 47 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu kinh doanh đặt Do để đáp ứng nhu cầu vốn thời gian tới Công ty cần thực số biện pháp sau: Công ty lập dự án tiền khả thi để kêu gọi vốn tổ chức nứơc, Đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập cơng ty cần có phương án thu hồi vốn nhanh chóng từ hoạt động xuất Đồng thời cơng ty cần quan tâm theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại hối để lựa chọn đồng tiền toán cho phù hợp Tăng nhanh số vòng quay vốn lưu động cách: - Thực giảm chi phí khâu trình sản xuất kinh doanh - Cho thuê máy móc thiết bị qúa trình nghỉ khơng sử dụng Đầu tư vốn có trọng điểm, hồn thành với thời gian sớm làm cho số vòng quay vốn kinh doanh tăng lên điều thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Đem lại hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Để thực mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp cần thực số biện pháp sau: Chấp hành tốt việc toán kỳ hạn để giảm chi p hí lãi vay ngân hàng Quản lý chặt chẽ vốn, giảm thiểu thiệt hại vi phạm hợp đồng gây + Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Công ty cần xác định rõ vai trị khoa học cơng nghệ phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị vào sản xuất để tạo sản phẩm có khả cạnh tranh lớn thị trường Công ty thành lập phận chuyên nghiên cưu khoa hoc mà lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí, nâng cao chất lượng cơng trình tạo khả cạnh tranh thị trường + Khai thác tối đa nội lực khác trông công ty Nguyễn văn Nhạc 48 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Nhân tố nội lực tìêm lực cơng ty mà Cơng ty chưa khai thác hết Đây tiềm to lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách khai thác để nâng cao hiệu kinh doanh Với tiềm mà doanh nghiệp chưa khai thác hết doanh nghiệp cố gắng khai thác tối đa + Doanh nghiệp cần tổ chức bồi dưỡng cán phân tích kinh doanh doanh nghiệp Muốn tiến hành phân tích kinh doanh, trước hết phải có cán quản lý kinh doanh, cán thống kê, cán kế tốn có trình độ lực, có nghiệp vụ, thành thạo, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc 3.2.2 Các giải pháp hồn thiện sách quản lý vĩ mô + Nhà nước cần bổ sung, hồn thiện hành lang pháp lý cho thơng thống, đồng Hiện có tình trạng thơng tư văn ngành thiếu thống đạo, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trình thực Mặt khác nhà nứơc cần đổi hoạt động cho phù hợp với đòi hỏi mà doanh nghiệp đặt Nhà nước cần giải kịp thời đề nghị vướng mắc doanh nghiệp đặt Nhà nước cần nâng cao máy quản lý cua có hiệu hơn, thơng thống phù hợp với nhu cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp + Bảo đảm môi trường pháp lý kinh doanh ổn định, bình đẳng kinh doanh lành mạnh Nhà nứơc tạo điều kiện để Công ty sau cổ phần hố chủ động tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Xây dựng chế ưu đãi doanh nghiệp nhà nước hoạt động lĩnh vực khí xây dựng phát triển nông nghiệp nông thôn Nguyễn văn Nhạc 49 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Nhà nứơc cần ban hành sách hỗ trợ người lao động dôi dư doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá Các chế độ ưu đãi lao động làm việc doanh nghiệp nghỉ hưu Cần ban hành số sách ưu đãi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục cho vay, thông quan xuất khầu gọn nhẹ, tạo đièu kiện cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu cao + Xử lý dứt điểm khoản nợ Một số khoản vốn cơng trình thuỷ lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tốn chậm, mà khơng tính lãi Một số nguồn vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng cần có biện pháp hạn chế giải kịp thời để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn có vai trị q uan trọng hoạt động doanh nghiệp, công ty hoat động việc sản xuất kinh doanh mặt hàng khí nơng nghiệp phát triển nơng thơn Do nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh lớn, Do vây đòi hỏi nhà nước cần giải dứt điểm khoản nợ cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục trì việc sản xuất kinh doanh + Xác định miễn giảm tiền thuế đất năm trước cho p hù hợp với hợp đồng thuê đất từ năm 1996 Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khí nơng nghiệp p hát triển nơng thơn Nhà nước có sách hỗ trợ đất đai để doanh nghiệp hoạt động có hiệu Hy vọng giải pháp thực cách đồng tất phịng ban tồn cơng ty Nó giúp cho công ty Cổ p hần điện xây dựng nói riêng cơng ty nhà nước sau cổ p hần hố phát triển vững mạnh, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nguyễn văn Nhạc 50 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu Kết luận Cổ phần hố có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày thể rõ vai trò phát triển kinh tế Đó xác định rõ quyền sở hữu chủ thể, trách nhiệm cổ đông phát triển doanh nghiệp Từ hạn chế tình trạng thất vốn doanh nghiệp nhà nước trước đây, hay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm phận doanh nghiệp Các doanh nghiệp phát huy hết khả n ăng hoạt động sản xuất kinh doanh Người lao động nhận thức vai trò phát triển doanh nghiệp Họ nhiệt tình cơng việc, làm hết khả Do hiệu kinh doanh doanh nghiệp đựoc nâng cao Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực mà doanh nghiệp sau cổ p hần hoá đạt được, doanh nghiệp sau cổ phần hoá cịn gặp nhiều khó kh ăn q trình sản xuất kinh doanh việc tiếp cận nguồn lực vốn, thị trường nước giới cịn nhiều biến động…Do cần phải có biện pháp tích cực từ hai phía doanh nghiệp nhà n ước để doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hố Có doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá tiếp tục phát triển mạnh mẽ phát triển không ngừng, góp phần thực thắng lợi cơng đổi doanh nghiệp nhà nước Qua việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ p hần C điện xây dựng em thấy bên cạnh thành đạt doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc sản xuất kinh doanh Do hy vọng thời gian tới với nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty Nguyễn văn Nhạc 51 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu khắc phục khó khăn trước mắt để Cơng ty phát triển mạnh hơn, đem lại hiệu kinh doanh cao hơn, nộp ngân sách nhà nước cao hơn, đồng thời góp phần nâng cao vật chất tinh thần cho người lao động Bên cạnh giải pháp trình bày em cịn số kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Thứ nhất: Nhà nước cần hỗ trợ đào tạo cho cán công nhân viên sau doanh nghiệp nhà nứơc cổ phần hố làm việc đáp ứng u cầu trình sản xuất kinh doanh đặt Thứ hai: Bộ nông nhiệp phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch đầu tư cần có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sách ưu đãi vốn, đất đai Nguyễn văn Nhạc 52 KTNN-45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đào Duy Cầu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Vũ Đình Thắng (2001) Giáo trình Marketing nơng nghiệp, tr.32-39 PGS.TS.Trần Minh Đạo Giáo trình Marketing PGS.TS Trần Quốc Khánh Giáo trình quản trị kinh doanh nơng nghiệp TS.Nguyễn Ngọc Quang Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Đổi tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước theo hướng cơng nghiệp hố, đại hóa Nhà xuất Thống Kê Năm 2001 Đại học kinh tế quốc dân, kế tốn tài doanh nghiệp NXB Giáo dục, Hà Nội,1996 PGS.TS Phạm thị Gái Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Kinh tế vi mô ứng dụng Nhà xuất Thống kê Năm 2000 Chỉ thị số 658- TTG ngày 20 tháng năm 1997 thủ t ướng Chính p hủ chuyển doanh nghiệp Nhà Nước thành Công ty Cổ phần 10 Một số thông tin qua đài, báo, tivi … Nguyễn văn Nhạc 53 KTNN-45 ... Một số vấn đề chung hiệu kinh doanh Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh hiệu kinh doanh Công ty Phần III Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hoá Nguyễn văn Nhạc KTNN-45... Duy Cầu 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sau cổ phần hố cơng ty 3.2.1 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty + Hồn thiện cơng tác quản lý cơng ty Tiếp tục xếp,... Cầu Phần 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Cơ điện Xây dựng Hà Nội 2.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sau cổ phần hoá tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng II ,