0

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

25 975 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2014, 12:41

XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ1.Tên đề tài: “XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌCĐỊA TRƯỜNG THPT”.( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa 11 và Bài 6; Bài 12 địa 10)2. ĐẶT VẤN ĐỀ: a/ do chọn đề tài:Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình- sách giáo khoa Địa lí 10,11 thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 trường THPT trongcác năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao khả năng xây dựng sử dụngsơ đồ cho giáo viên, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức tựhoàn thiện kiến thức.Tôi nhận thấy rằng việc nghiên cứu phương pháp xâydựng sử dụng đồ trong dạy học địa lí nói chung địa lí 10, 11 nóiriêng đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồlà rất cần thiết.b/ Mục đích nghiên cứu: - Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức nắm vững kiếnthức trong sau bài học. - Góp phần thực hiện chủ nâng cao chất lượng giảng dạy học tậpbộ môn.c/Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài: Giới hạn nghiên cứu: đề tài này tôi nghiên cứu một số bài họcđịa lí 10, 11 chương trình- sách giáo khoa ban cơ bản giới hạn trongviệc tạo kĩ năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên.Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Lê QúyĐônd/ Phương pháp nghiên cứu:- Phương pháp thử nghiệm- Phương pháp quan sát: qua các tiết dự giờ thao giảng - Phương pháp nghiên cứu luận.- Phương pháp khảo sát, thống kê.e/ Thời gian nghiên cứu:Dự kiến sẽ nghiên cứu đề tài này trong thời gian 3 năm từ 2010-2011 ( cho khối 10 11) đến năm học 2012-2013 ( cho khối 12).Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn1XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ3. CƠ SỞ LUẬN:Trong giảng dạy địa lí PTTH có 4 loại đồ được dùng:+ đồ cấu trúc.+ đồ quá trình.+ đồ địa đồ học.+ đồ logic.Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khảnăng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp.Việc nghiên cứu thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáoviên địa lí có ý nghĩa lí luận thực tiễn rất lớn.Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thựchiện phương pháp đồ trong giảng dạy môn địa có thể dùng cho họcsinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thôngqua đồ.4. CƠ SỞ THỰC TIỄN:Do cấu trúc chương trình sách giáo khoa địa lí 10, 11 có sử dụngsơ đồ ( còn ít ) nên trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sửdụng đồ ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thờigian lên lớp , tốn kém…)Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiềunăm kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện đổi mới chương trình sách giáokhoa lớp 10, 11 vừa qua tôi đã nhiều lần thực hiện có hiệu quả.Đặt biệtvận dụng vào các tiết dạy thao giảng , các đồ minh họa bằng máy chiếuđược các thầy cô giáo trong tổ đánh giá cao. Khi bắt đầu nghiên cứu đề tài giảng dạy các khối lớp 10, 11(Sửdụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng đồ có hạn chế. Học sinh nắm vàhiểu nội dung của phần học, bài học chỉ đạt kết quả rất thấp, tôi đã thốngkê với số liệu cụ thể như sau:Số liệu thống kê đầu năm học 2010-2011Lớp Giỏi Khá Trung bình YếuNguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn2XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍSốlượng% Sốlượng% Sốlượng% Sốlượng%Lớp10A149hs7 14,3 12 24,5 18 36,7 12 24,5Lớp10C946hs2 4,3 6 13,0 28 61 10 21,7Lớp11C153 hs10 18,9 12 22,6 20 37,7 11 20,8Xuất phát từ cơ sở lí luận yêu cầu thực tiễn trên, để bổ sung kiếnthức cho chính bản thân mình để giúp các em học sinh học tập môn Địalý đạt kếtt quả cao đồng thời tạo hứng thú học tập của học sinh với bộ mônĐịa được tốt hơn, tôi mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu. 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨUa/ Các loại đồ:*Sơ đồ cấu trúc: là loại đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong mộtchỉnh thể mối quan hệ giữa chúng.( ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM )Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn3XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ*Sơ đồ quá trình: là loại đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố và mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động.( ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀCÁC MÙA BẮC BÁN CẦU )*Sơ đồ địa đồ học: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không giancủa các sự vật-hiện tượng địa lí trên lược đồ, bản đồ.( ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ BẮC MỸ )Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn4XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ*Sơ đồ logic: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí.( ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ )b/ Yêu cầu của việc xây dựng đồ:*Tính khoa học: nội dung đồ phải bám sát nội dung của bài học, cácmối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xâydựng sắp đặt.*Tính phạm, tư tưởng: đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua sơđồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biệnchứng.*Tính mĩ thuật: bố cục của đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâmvà các nhóm kiến thức.c/ Các bước xây dựng:*Các đồ đã có sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 10, 11 nhưng chủyếu-phần lớn là do giáo viên tự xây dựng từ nội dung bài học, phù hợp vớiý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác nhau. *Thông thường cấu tạo một đồ có các đỉnh các cạnh (đỉnh có thể là1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là cácđường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng )nối các đỉnh hoặc biểu hiệntượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí.*CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 1 ĐỒNguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn5XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ-BƯỚC 1: Tổ chức các đỉnh của đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ,mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặtphẳng ).-BƯỚC 2: Thiết lập các cạnh ( các cạnh nối những nội dung các đỉnh cóliên quan )-BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh đồ phù hợpvới nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dể hiểuhơn).d/ Cách xây dựng một đồ:-Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ranhững bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp đồ có hiệuquả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra nhữngkhái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành.-Trong dạy học địa lí ta có thể xây dựng các kiểu đồ sau:+Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nộidung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu.+Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1phần kiến thức.+Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của họcsinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt.e/ Cách sử dụng đồ:-Giáo viên dựa vào chính đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũngnhư các thao tác, phương pháp dạy; lúc này đồ chính là mục đích-phương tiện truyền đạt của giáo viên lĩnh hội kiến thức của học sinh.-Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánhcủa đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kếtcác đơn vị kiến thức trên đồ.* CÁC VÍ DỤ MINH HỌAVÍ DỤ 1: Sử dụng đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ củahọc sinh vào đầu giờ họcNguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn6XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ* Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế”(Địa 11) củahọc sinh, giáo viên sử dụng đồ kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào đồsau, sản phẩm của các ngành công nghiệp Nhật Bản-Sơ đồ:*Để kiểm tra kiến thức “Bài 6-Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trờicủa Trái Đất” của học sinh lớp 10, giáo viên sử dụng đồ kèm theocâu hỏi: Trình bày hiện tượng ngày, đêm dài ngắn các vĩ độ khác nhautrên Trái đất ?- đồ:Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn các vĩ độ khác nhau trên Trái đấtNguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn7XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍVÍ DỤ 2: Sử dụng đồ trong việc định hướng nhận thức của họcsinh, dùng vào lúc mở đầu bài học:-Để cho học sinh nắm bắt hiểu được cấu trúc nội dung của các ngànhkinh tế Trung Quốc “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” (Địa 11)-Sơ đồ:VÍ DỤ 3: Sử dung đồ trong việc giảng bài mới-Trên cơ sở đồ: Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinhphân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc > Trìnhbày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị nôngthôn Trung Quốc?-Sơ đồ:Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn8XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ-Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan hệ song songvới việc hoàn thành đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -> đây là cách dạy học có sựtham gia tích cực của học sinh.* Bài 12:Sự phân bố khí áp. Các loại gió chính (Địa 10) .Giáo viêndùng đồ các đai khí áp các đới gió đặt câu hỏi : Trình bày sự phânbố khí áp các đới gió trên Trái Đất ?=> Ví dụ tương tự cho bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hóa.VÍ DỤ 4: Sử dụng đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinhđã lĩnh hội-Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến thức cần nắmtrong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên vàdân cư”; giáo viên thể hiện các kiến thức cần thiết bằng đồ sau:Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn9XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ-Sơ đồ:VÍ DỤ 5: Sử dụng đồ trong việc củng cố-đánh giá cuối bài-Giáo viên để một số ô trống, để trống một số cạnh, yếu cầu học sinh tìmcác kiến thức điền vào ô trống hoặc vẽ điền tiếp các cạnh.-Sau khi học xong “Bài 8-Liên bang Nga-Tiết 1-Tự nhiên, dân cư xãhội”, giáo viên sử dụng đồ sau:-Sơ đồ:Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn10[...]... Nguyễn Thị Hồng Long 15 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1.Tên đề tài: “XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA TRƯỜNG THPT .( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa 11 Bài 6; Bài 12 địa 10) 2.Họ tên tác giả.:.Nguyễn... Hồng Long 20 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Hồng Long 21 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Đề tài: - Họ tên tác...XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ VÍ DỤ 6: Sử dụng đồ để ra bài tập về nhà hay kiểm tra kiến thức của học sinh - Sau “Bài 3 : Một số vấn đề mang tính toàn cầu” (Địa 11) giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập sau: Bằng kiến thức đã học dựa vào các câu cho sẵn dưới đây; em hãy chọn hoàn chỉnh đồ ? - Lập đồ nhận xét về tác động của gia tăng dân số sự tăng... KIẾN NGHỊ Nguyễn Thị Hồng Long 12 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1/ Kết luận: Việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa lí 10, 11 là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng sử dụng được phương pháp sơ. .. Nguyễn Thị Hồng Long 19 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài: - Họ tên tác giả: - Đơn vị: - Điểm cụ thể: Nhận xét Điểm Điểm Phần của người đánh giá xếp loại đạt tối đa đề tài được 1 Tên đề tài 1 2 Đặt vấn đề 3 Cơ sở luận 1 4 Cơ sở thực tiễn 2 5 Nội dung... khảo Nguyễn Thị Hồng Long 13 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1 Đặng Văn Đức- Nguyễn Thu Hằng 2003 Phương pháp dạy học địa theo hướng tích cực.NXB Đại học phạm 2 Tô Xuân Giáp Phương tiện dạy học.NXB Giáo dục 1977 3 Nguyễn Trọng Phúc.2001.Phương tiện kỹ thuật trong dạy học địa NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 4 Chuẩn kiến thức,kỹ năng địa lí 10, (NXB Giáo dục):... Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài: Nguyễn Thị Hồng Long 23 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ - Họ tên tác giả: - Đơn vị: ... thành những đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài - Giáo viên thành thạo được kĩ năng xây dựng các loại đồ trên giấy rô ki máy tính để phục vụ cho việc giảng dạy của mình Nâng cao năng lực chuyên môn 2/ Đối với học sinh: Giảng dạy các khối lớp 10, 11 (có sử dụng đèn chiếu ) thì việc sử dụng đồ nhiều hơn, thuận tiện hơn Học sinh nắm hiểu nội dung qua đồ nhanh hơn,... sử dụng được phương pháp đồ Trong quá trình làm đề tài cũng khó tránh khỏi những thiếu sót,tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng chấm, các thầy cô giáo các đồng nghiệp để cho đề tài tôi được đầy đủ hoàn thiện hơn 2/ Kiến nghị: Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa các khối lớp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng sử dụng đồ trong giảng dạy, xem đây là phương... HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Nguyễn Thị Hồng Long 16 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nguyễn Thị Hồng Long 17 Trường THPT Lê . thiếu thờigian lên lớp , tốn kém…)Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiềunăm và kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện đổi mới chương trình. Lê Quý Đôn15XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNăm học: 2010 - 2011I. Đánh giá xếp loại của
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT,

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên tích cực đầu tư nghiên cứu để hình thành những sơ đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài. - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

i.

áo viên tích cực đầu tư nghiên cứu để hình thành những sơ đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan