XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

25 1K 1
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1.Tên đề tài: “XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA TRƯỜNG THPT”. ( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa 11 và Bài 6; Bài 12 địa 10) 2. ĐẶT VẤN ĐỀ: a/ do chọn đề tài: Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình- sách giáo khoa Địa lí 10, 11 thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 trường THPT trong các năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao khả năng xây dựng sử dụng sơ đồ cho giáo viên, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức tự hoàn thiện kiến thức.Tôi nhận thấy rằng việc nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa lí nói chung địa lí 10, 11 nói riêng đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ là rất cần thiết. b/ Mục đích nghiên cứu: - Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức nắm vững kiến thức trong sau bài học. - Góp phần thực hiện chủ nâng cao chất lượng giảng dạy học tập bộ môn. c/Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài: Giới hạn nghiên cứu: đề tài này tôi nghiên cứu một số bài học địa lí 10, 11 chương trình- sách giáo khoa ban cơ bản giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Lê Qúy Đôn d/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thử nghiệm - Phương pháp quan sát: qua các tiết dự giờ thao giảng - Phương pháp nghiên cứu luận. - Phương pháp khảo sát, thống kê. e/ Thời gian nghiên cứu: Dự kiến sẽ nghiên cứu đề tài này trong thời gian 3 năm từ 2010- 2011 ( cho khối 10 11) đến năm học 2012-2013 ( cho khối 12). Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 1 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 3. CƠ SỞ LUẬN: Trong giảng dạy địa lí PTTH có 4 loại đồ được dùng: + đồ cấu trúc. + đồ quá trình. + đồ địa đồ học. + đồ logic. Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp. Việc nghiên cứu thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận thực tiễn rất lớn. Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp đồ trong giảng dạy môn địa có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua đồ. 4. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Do cấu trúc chương trình sách giáo khoa địa lí 10, 11 có sử dụng sơ đồ ( còn ít ) nên trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng đồ ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 10, 11 vừa qua tôi đã nhiều lần thực hiện có hiệu quả.Đặt biệt vận dụng vào các tiết dạy thao giảng , các đồ minh họa bằng máy chiếu được các thầy cô giáo trong tổ đánh giá cao. Khi bắt đầu nghiên cứu đề tài giảng dạy các khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng đồ có hạn chế. Học sinh nắm và hiểu nội dung của phần học, bài học chỉ đạt kết quả rất thấp, tôi đã thống kê với số liệu cụ thể như sau: Số liệu thống kê đầu năm học 2010-2011 Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 2 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % Lớp 10A1 49hs 7 14,3 12 24,5 18 36,7 12 24,5 Lớp 10C9 46hs 2 4,3 6 13,0 28 61 10 21,7 Lớp 11C1 53 hs 10 18,9 12 22,6 20 37,7 11 20,8 Xuất phát từ cơ sở lí luận yêu cầu thực tiễn trên, để bổ sung kiến thức cho chính bản thân mình để giúp các em học sinh học tập môn Địa lý đạt kếtt quả cao đồng thời tạo hứng thú học tập của học sinh với bộ môn Địa được tốt hơn, tôi mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu. 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU a/ Các loại đồ: *Sơ đồ cấu trúc: là loại đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể mối quan hệ giữa chúng. ( ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ) Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 3 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Sơ đồ quá trình: là loại đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố và mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động. ( ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA BẮC BÁN CẦU ) *Sơ đồ địa đồ học: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không gian của các sự vật-hiện tượng địa lí trên lược đồ, bản đồ. ( ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ BẮC MỸ ) Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 4 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Sơ đồ logic: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí. ( ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) b/ Yêu cầu của việc xây dựng đồ: *Tính khoa học: nội dung đồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xây dựng sắp đặt. *Tính phạm, tư tưởng: đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua sơ đồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biện chứng. *Tính mĩ thuật: bố cục của đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâm và các nhóm kiến thức. c/ Các bước xây dựng: *Các đồ đã có sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 10, 11 nhưng chủ yếu-phần lớn là do giáo viên tự xây dựng từ nội dung bài học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác nhau. *Thông thường cấu tạo một đồ có các đỉnh các cạnh (đỉnh có thể là 1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là các đường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng )nối các đỉnh hoặc biểu hiện tượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí. *CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 1 ĐỒ Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 5 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -BƯỚC 1: Tổ chức các đỉnh của đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ, mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặt phẳng ). -BƯỚC 2: Thiết lập các cạnh ( các cạnh nối những nội dung các đỉnh có liên quan ) -BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh đồ phù hợp với nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dể hiểu hơn). d/ Cách xây dựng một đồ: -Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ra những bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp đồ có hiệu quả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra những khái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành. -Trong dạy học địa lí ta có thể xây dựng các kiểu đồ sau: +Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu. +Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1 phần kiến thức. +Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt. e/ Cách sử dụng đồ: -Giáo viên dựa vào chính đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này đồ chính là mục đích- phương tiện truyền đạt của giáo viên lĩnh hội kiến thức của học sinh. -Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên đồ. * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ 1: Sử dụng đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 6 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ * Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế”(Địa 11) của học sinh, giáo viên sử dụng đồ kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào đồ sau, sản phẩm của các ngành công nghiệp Nhật Bản -Sơ đồ: *Để kiểm tra kiến thức “Bài 6-Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất” của học sinh lớp 10, giáo viên sử dụng đồ kèm theo câu hỏi: Trình bày hiện tượng ngày, đêm dài ngắn các vĩ độ khác nhau trên Trái đất ? - đồ: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn các vĩ độ khác nhau trên Trái đất Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 7 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh, dùng vào lúc mở đầu bài học: -Để cho học sinh nắm bắt hiểu được cấu trúc nội dung của các ngành kinh tế Trung Quốc “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” (Địa 11) -Sơ đồ: VÍ DỤ 3: Sử dung đồ trong việc giảng bài mới -Trên cơ sở đồ: Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc > Trình bày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị nông thôn Trung Quốc? -Sơ đồ: Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 8 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan hệ song song với việc hoàn thành đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -> đây là cách dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh. * Bài 12:Sự phân bố khí áp. Các loại gió chính (Địa 10) .Giáo viên dùng đồ các đai khí áp các đới gió đặt câu hỏi : Trình bày sự phân bố khí áp các đới gió trên Trái Đất ? => Ví dụ tương tự cho bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hóa. VÍ DỤ 4: Sử dụng đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinh đã lĩnh hội -Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến thức cần nắm trong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên và dân cư”; giáo viên thể hiện các kiến thức cần thiết bằng đồ sau: Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Sơ đồ: VÍ DỤ 5: Sử dụng đồ trong việc củng cố-đánh giá cuối bài -Giáo viên để một số ô trống, để trống một số cạnh, yếu cầu học sinh tìm các kiến thức điền vào ô trống hoặc vẽ điền tiếp các cạnh. -Sau khi học xong “Bài 8-Liên bang Nga-Tiết 1-Tự nhiên, dân cư xã hội”, giáo viên sử dụng đồ sau: -Sơ đồ: Nguyễn Thị Hồng Long Trường THPT Lê Quý Đôn 10 [...]... Nguyễn Thị Hồng Long 15 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1.Tên đề tài: “XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA TRƯỜNG THPT .( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa 11 Bài 6; Bài 12 địa 10) 2.Họ tên tác giả.:.Nguyễn... Hồng Long 20 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Hồng Long 21 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Đề tài: - Họ tên tác...XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ VÍ DỤ 6: Sử dụng đồ để ra bài tập về nhà hay kiểm tra kiến thức của học sinh - Sau “Bài 3 : Một số vấn đề mang tính toàn cầu” (Địa 11) giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập sau: Bằng kiến thức đã học dựa vào các câu cho sẵn dưới đây; em hãy chọn hoàn chỉnh đồ ? - Lập đồ nhận xét về tác động của gia tăng dân số sự tăng... KIẾN NGHỊ Nguyễn Thị Hồng Long 12 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1/ Kết luận: Việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa lí 10, 11 là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng sử dụng được phương pháp sơ. .. Nguyễn Thị Hồng Long 19 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài: - Họ tên tác giả: - Đơn vị: - Điểm cụ thể: Nhận xét Điểm Điểm Phần của người đánh giá xếp loại đạt tối đa đề tài được 1 Tên đề tài 1 2 Đặt vấn đề 3 Cơ sở luận 1 4 Cơ sở thực tiễn 2 5 Nội dung... khảo Nguyễn Thị Hồng Long 13 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1 Đặng Văn Đức- Nguyễn Thu Hằng 2003 Phương pháp dạy học địa theo hướng tích cực.NXB Đại học phạm 2 Tô Xuân Giáp Phương tiện dạy học.NXB Giáo dục 1977 3 Nguyễn Trọng Phúc.2001.Phương tiện kỹ thuật trong dạy học địa NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 4 Chuẩn kiến thức,kỹ năng địa lí 10, (NXB Giáo dục):... Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài: Nguyễn Thị Hồng Long 23 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ - Họ tên tác giả: - Đơn vị: ... thành những đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài - Giáo viên thành thạo được kĩ năng xây dựng các loại đồ trên giấy rô ki máy tính để phục vụ cho việc giảng dạy của mình Nâng cao năng lực chuyên môn 2/ Đối với học sinh: Giảng dạy các khối lớp 10, 11 (có sử dụng đèn chiếu ) thì việc sử dụng đồ nhiều hơn, thuận tiện hơn Học sinh nắm hiểu nội dung qua đồ nhanh hơn,... sử dụng được phương pháp đồ Trong quá trình làm đề tài cũng khó tránh khỏi những thiếu sót,tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng chấm, các thầy cô giáo các đồng nghiệp để cho đề tài tôi được đầy đủ hoàn thiện hơn 2/ Kiến nghị: Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa các khối lớp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng sử dụng đồ trong giảng dạy, xem đây là phương... HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Nguyễn Thị Hồng Long 16 Trường THPT Lê Quý Đôn XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nguyễn Thị Hồng Long 17 Trường THPT Lê . thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm và kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện đổi mới chương trình. Lê Quý Đôn 15 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I. Đánh giá xếp loại của

Ngày đăng: 20/02/2014, 12:41

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên tích cực đầu tư nghiên cứu để hình thành những sơ đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài. - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

i.

áo viên tích cực đầu tư nghiên cứu để hình thành những sơ đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan