0

Di sản là gì và có bao gồm nghĩa vụ của người quá cố không nêu cơ sở pháp lý khi trả lời

18 5 0
  • Di sản là gì và có bao gồm nghĩa vụ của người quá cố không nêu cơ sở pháp lý khi trả lời

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ MÔN HỌC LUẬT DÂN SỰ BUỔI THẢO LUẬN THỨ NĂM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KÉ GIẢNG VIÊN: ĐẶNG LÊ PHƯƠNG UYÊN STT T N P N Đ R H T download by : skknchat@gmail.com Bài 1: Di sản thừa kế 1.1 Di sản có bao gồm nghĩa vụ người cố không? Nêu sở pháp lý trả lời 1.2 Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản có di sản khơng? Vì sao? 1.3 Để coi di sản, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất người cố có cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nêu sở pháp lý trả lời 1.4 Trong Bản án số 08, Toà án có coi diện tích đất tăng 85,5 m2 chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản khơng? Đoạn án có câu trả lời 1.5 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý nêu Tòa án Bản án Số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? 1.6 Ở Án lệ số 16/2017/AL, diện tích 398 m2 đất, phần di sản Phùng Văn N bao nhiêu? Vì sao? 1.7 Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K có coi di sản để chia khơng? Vì sao? 1.8 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Án lệ liên quan đến phần diện tích chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K 1.9 Nếu bà Phùng Thị G bán đất không để lo sống mà dùng cho tiền cho cá nhân bà Phùng Thị G số tiền có coi di sản để chia khơng? Vì sao? 1.10 Ở thời điểm bà Phùng Thị G chết, di sản bà Phùng Thị G diện tích đất bao nhiêu? Vì sao? 1.11 Việc Tịa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43,5 m2 có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung án lệ số 16 khơng? Vì sao? 1.12 Việc Tòa án định “còn lại 43,5 m2 chia cho kỷ phần lại” có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ 16 khơng? Vì sao? Bài 2: Nghĩa vụ tài sản người để lại di sản 2.1 Theo BLDS nghĩa vụ người cố đương nhiên chấm dứt nghĩa vụ người cố không đương nhiên chấm dứt? Nêu sở pháp lý trả lời download by : skknchat@gmail.com 2.2 Theo BLDS người phải thực nghĩa vụ tài sản người cố ? Nêu sở pháp lý trả lời? 2.3 Nghĩa vụ bà Loan ngân hàng có nghĩa vụ tài sản khơng? Vì sao? 2.4 Nếu ngân hàng yêu cầu toán, người phải thực nghĩa vụ trả nợ bà Loan? Vì sao? 2.5 Trong Quyết định số 26, người có cơng chăm sóc, ni dưỡng người cố họ sống? 2.6 Trong Quyết định trên, theo Tịa giám đốc thẩm, cơng sức chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ ông Vân, ông Vi xử lý nào? 2.7 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý Tòa giám đốc thẩm (trong mối quan hệ với quy định nghĩa vụ người cố) Bài 3: Thời hiệu lĩnh vực thừa kế 3.1 Cho biết loại thời hiệu lĩnh vực thừa kế Việt Nam 3.2 Pháp luật nước ngồi có áp đặt thời hiệu yêu cầu chia di sản không? 3.3 Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T năm nào? Đoạn Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL cho câu trả lời? 3.4 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? 3.5 Việc Án lệ số 26/2018?AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 công bố có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? 3.6 Suy nghĩ anh/chị Án lệ 26/2018 AL nêu download by : skknchat@gmail.com BÀI LÀM Bài 1: Di sản thừa kế  * Tóm tắt Bản án số 08/2020/DSST Nguyên đơn: Trần Văn Hịa Bị đơn: Trần Hồi Nam Trần Thanh Hương Khởi kiện vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản án số 08/2020/DSST Gia đình ơng T.V.Hịa bà C.T.Mai kết năm 1980 q trình chung sống có đứa anh Nam chị Hương; tài sản tạo lập thời kì hôn nhân gồm nhà ba tầng lán bán hàng xây dựng 2006 làm diện tích đất 169,5 m2 thuộc 301 tờ đồ 02 Năm 2006, nhà nước di dời trạm điện nơi khác phần đo thủ công nên độ xác khơng cao diện tích đất tăng 85,5 m2 sử dụng ổn định hộ liền kề không tranh chấp Ngày 31/01/2017, bà Mai chết bà khơng để lại di chúc, nên ơng Hịa trực tiếp quản lí sử dụng Sau tài sản đương có tranh chấp ơng Hịa, chị Hương anh Nam Ngày 27/7/2018 ơng Hịa khởi kiện Bản án 08/2020/DSST định ơng Hịa sở hữu tổng trị giá 2.220.664.000đ Anh Nam sở hữu tổng trị giá 4.207.001.000đ có trách nhiệm tốn cho ơng Hịa 1.880.412.000đ; cho chị Hương số tiền 995.269.000đ Chị Hương sở hữu số tiền thuê nhà 30 triệu đồng (chị quản lí) 1.1 Di sản có bao gồm nghĩa vụ người cố không? Nêu sở pháp lý trả lời - Theo Điều 612 BLDS 2015 thì: “Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác” Hơn nữa, Điều 105 BLDS 2015 quy định: “Điều 105 Tài sản Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá trị quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” Quan điểm cho di sản bao gồm tài sản người chết không bao gồm nghĩa vụ tài sản thể Điều 612 Điều 614, 615 BLDS 2015 Có download by : skknchat@gmail.com thể hiểu rằng, trước chia tài sản, người thừa kế phải toán nghĩa vụ người chết để lại xong lại phân chia Việc thực nghĩa vụ với tư cách chủ thể nghĩa vụ họ xác lập mà thực nghĩa vụ người chết tài sản người chết Vậy, di sản không bao gồm nghĩa vụ người cố 1.2 Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản có di sản khơng? Vì sao? - Theo Điều 611 BLDS 2015 “Điều 611 Thời điểm, địa điểm mở thừa kế Thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết Trong trường hợp Tòa án tuyên bố người chết thời điểm mở thừa kế ngày xác định khoản Điều 81 Bộ luật này” Theo quy định Điều 612 BLDS 2015 “Điều 612 Di sản Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài người chết tài sản chung với người khác” Thực tế thấy nhiều trường hợp di sản người cố để lại thay tài sản mới: Thứ nhất, di sản tham gia vào giao dịch dan mua bán, trao đổi để lấy khoản tiền/một tài sản khác Ở trường hợp này, phần tiền/tài sản thu nên xem di sản phàn tài sản có giá trị tương đương hình thành tảng tài sản người chết để lại Vì vậy, việc xem tài sản di sản hợp lý Thứ hai, di sản bị hư hỏng nguyên nhân khách quan bão, lũ, chay,… thay tài sản Lúc này, tài nên xem di sản để chia thừa kế Tuy nhiên, có người bỏ cơng sức/tiền bạc để thay tài sản cũ cần ghi nhận cơng sức chi trả cho họ ứng với phần họ bỏ Vì vậy, suy cho nên xem tài sản thay phần tài sản người chết để lại di sản để chia thừa kế nhằm đảm bảo quyền lợi người nhận thừa kế download by : skknchat@gmail.com 1.3 Để coi di sản, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất người cố có cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nêu sở pháp lý trả lời - Nguyên tắc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất có đầy đủ quyền nghĩa vụ người sử dụng đất có quyền để lại di sản thừa kế Tuy nhiên thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến việc thực quyền khó khăn, khơng có nghĩa tước bỏ quyền sử dụng đất - Nghị số 02/2004 ngày 10/8/2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất khơng có loại giấy tờ hướng dẫn tiểu mục 1.1 tiểu mục 1.2 mục có di sản nhà ở; vật kiến trúc khác (như: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, nhà để ô tô, nhà thờ…cây ăn quả, công nghiệp hay lâu năm khác) gắn liền với quyền sử dụng đất mà yêu câu chia thừa kế, cần phân biệt trường hợp sau: Trong trường hợp cố văn UBND cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất hợp pháp chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tịa án giải theo yêu cầu chia di sản tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất đó” Do đất người chết để lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc đất UBND cấp có thẩm quyền có văn xác nhận việc sử dụng đất hợp pháp, đất sử dụng lâu dài, khơng có tranh chấp Tịa án xác định di sản thừa kế tiến hành chia thừa kế theo đùng trình tự, quy định pháp luật 1.4 Trong Bản án số 08, Toà án có coi diện tích đất tăng 85,5 m2 chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản khơng? Đoạn án có câu trả lời - Diện tích đất tăng 85,5 m2 chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất coi di sản Theo đoạn: Kết xác minh UBND phường Đống Đa (nơi có diện tích đất tranh chấp), phịng tài ngun mơi trường thành phố Vĩnh Yên, chi cục Thuế nhà nước thành phố Vĩnh n thể hiện: gia đình ơng Hồ xây dựng nhà tầng, sân lan phần diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận; diện tích đất hộ ơng Hịa quản lý, sử dụng ổn định nhiều năm nay, hộ liền kề xây dựng mốc giấy rõ ràng, khơng có tranh chấp, không thuộc diện đất quy hoạch phải di dời, vị trí đất tăng nằm tiếp giáp với phía trước nhà download by : skknchat@gmail.com lán bán hàng ơng Hồ, giáp đường Nguyễn Viết Xn đất thuộc diện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sau thực nghĩa vụ nộp thuế, tiền thuế 19.000.000đ/m Do đó, tài sản ơng Hồ, bà Mai, có điều đương phải thực nghĩa vụ thuế nhà nước, không xác định di sản thừa kế ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên đương 1.5 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý nêu Tòa án Bản án Số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? - Hướng xử lý nêu Tòa án án Số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lý - Diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu ông Hịa anh Nam sinh năm 1981, chị Hương sinh năm 1983 tài sản hình thành từ năm 1993 thời điểm anh Nam chị Hương nhỏ sống phụ thuộc vào gia đình Do có đủ để khẳng định tài sản nêu tài sản chung vợ chồng ơng Hịa bà Mai Nên phần diện tích đất tăng 85,5 m2 giao cho ơng Hịa tiếp tục xử lý 1.6 Ở Án lệ số 16/2017/AL, diện tích 398 m2 đất, phần di sản Phùng Văn N bao nhiêu? Vì sao? - Theo Án lệ số 16/2017/AL: “Việc bà Phùng Thị G chuyển nhượng đất cho ông Phùng Văn K bà Phùng Thị G biết, khơng có ý kiến phản đối gì, bà Phùng Thị G có lời khai bà Phùng Thị G bán đất để lo sống bà Nay ông Phùng Văn K quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, có sở để xác định bà Phùng Thị G đồng ý để bà Phùng Thị G chuyển nhượng diện tích 131 m2 nêu cho ơng Phùng Văn K Tịa án cấp phúc thẩm khơng đưa diện tích đất bà Phùng Thị G bán cho ông Phùng Văn K vào khối tài sản để chia có cứ” “Tuy nhiên, diện tích 267 m2 đất đứng tên bà Phùng Thị G, hình thành thời gian hôn nhân nên phải xác định tài sản chung vợ chồng ông Phùng Văn N bà Phùng Thị G chưa chia” “Đối với tích 267 m2 hết thời hiệu chia thừa kế” Như 398 131 m2 download by : skknchat@gmail.com kế cịn lại đồng ý nên khơng tính vào phần di sản cịn lại Phần ơng Phùng Văn N 1.7 Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K có coi di sản để chia khơng? Vì sao? - Theo Án lệ số 16/2017/AL: “Việc bà Phùng Thị G chuyển nhượng đất cho ông Phùng Văn K bà Phùng Thị G biết, ý kiến phản đối gì, bà Phùng Thị G có lời khai bà Phùng Thị G bán đất để lo sống bà Nay ông Phùng Văn K quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, có sở để xác định bà Phùng Thị G đồng ý để bà Phùng Thị G chuyển nhượng diện tích 131 m2 nêu cho ơng Phùng Văn K Tịa án cấp phúc thẩm khơng đưa diện tích đất bà Phùng Thị G bán cho ông Phùng Văn K vào khối tài sản để chia có cứ” Như theo Án lệ phần diện tích đất chuyển nhượng cho ông Phùng Văn K không xem di sản việc bán đất thừa kế khác đồng ý số tiền bán dùng để trang trải sống gia đình bà G 1.8 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Án lệ liên quan đến phần diện tích chuyển nhượng cho ông Phùng Văn K - Việc xác định phần diện tích chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K khơng phải di sản việc hoàn toàn hợp lý Thứ nhất, thừa kế đồng ý việc chuyển nhượng đất bà Phùng Thị G cho ông Phùng Văn K Dù thừa kế ông Phùng Văn N đồng ý qua văn việc thừa kế không phản đối coi đồng ý thừa kế Vì thừa kế đồng ý việc bà G định đoạt phần tài sản nên phần đất chuyển nhượng khơng cịn nằm khối di sản ông N Thứ hai, khoản tiền thu sau bán đất bà G sử dụng để trang trải sống nuôi nấng (theo lời khai bên), nên thừa kế lợi từ việc làm bà G Như vậy, việc bán đất bà G không xâm phạm lợi ích thừa kế 1.9 Nếu bà Phùng Thị G bán đất không để lo sống mà dùng cho tiền cho cá nhân bà Phùng Thị G số tiền có coi di sản để chia khơng? Vì sao? - Bà Phùng Thị G bán đất không để lo cho sống mà dùng tiền cho cá nhân bà số tiền khơng coi di sản để chia download by : skknchat@gmail.com - Thứ nhất: Tài sản chung vợ chồng bà G ông N 398 m2 đất, sau ông N mà không để lại di chúc hay thỏa thuận khác Tài sản chung hai vợ chồng chia đôi 196 m2 đất theo quy định Điều 33 Điều 66 Luật Hơn Nhân Gia đình năm 2014 Theo quy định hàng thừa kế thứ điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015 chia thừa kế nhau, có quyền ngang tài sản mà ông N để lại - Thứ hai: Bà G tự ý bán 131 m2 đất cho ông K mà khơng có đồng ý bà sử dụng tiền khơng mục đích riêng cho bà xem bà G bán phần đất thuộc phần khối tài sản hai vợ chồng (196 m2 ).Việc mua bán không ảnh hưởng đến phần tài sản mà đồng thừa kế khác hưởng di sản ông N chia cho bà 196 m2 - Điều hồn tồn khơng hợp lý bà G định đoạt phần tài sản khối tài sản chung hai vợ chồng chia đôi Phần tiền thu từ giao dịch không sử dụng lợi ích đồng thừa kế khác nên xem chia thừa kế ứng với phần di sản 1.10 Ở thời điểm bà Phùng Thị G chết, di sản bà Phùng Thị G diện tích đất bao nhiêu? Vì sao? - Ở thời điểm bà G chết, di sản bà G diện tích đất diện tích đất chung lại hai vợ chồng bà sau bán cho ơng phùng văn K 131 m2 cịn lại diện tích 267 m2 điều ghi nhận án 1.11 Việc Tòa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43,5 thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung án lệ số 16 khơng? Vì sao? - Việc Tòa án định phần lại di sản bà G 43.5 m2 theo pháp luật thuyết phục vì: + Thứ nhất: bà G trước qua đời có để lại di chúc định đoạt phần 90 khối tài sản 133,5 m2 cho chị H1 di chúc xem hợp pháp theo Điều 630 BLDS 2015 nên đương nhiên phải tôn trọng ý chí bà download by : skknchat@gmail.com + Thứ hai bà G định đoạt phần tài sản nên áp dụng điểm a khoản Điều 650 BLDS 2015 phần cịn lại 43,5 m2 chia thừa kế theo pháp luật - Đây nội dung Án lệ 16 Án lệ có nội xoay quanh việc cơng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất di sản thừa kế đồng thừa kế chuyển nhượng 1.12 Việc Tòa án định “còn lại 43,5 m2 chia cho kỷ phần cịn lại” có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ 16 khơng? Vì sao? - Việc Tòa án quy định lại 43,5m2 chia cho kỷ phần lại thuyết phục theo BLDS 2015 quy định + Thứ nhất: bà G để lại di chúc định đoạt phần tài sản 90 m2 đất cho H1 không đề cập người lại với 43,5 m2 áp dụng điểm a khoản Điều 650 BLDS người chia 43,5 m2 luật theo pháp + Thứ hai: người lại điều thuộc hàng thừa kế theo quy định tai điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015 nên hưởng quyền di sản ứng với kỷ phần - Đây nội dung Án lệ 16 Án lệ có nội xoay quanh việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất di sản thừa kế đồng thừa kế chuyển nhượng Bài 2: Nghĩa vụ tài sản người để lại di sản * Tóm tắt Quyết định số 26/2013/DS-GĐT ngày 22/4/2013 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng Vũ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Bà Nguyễn Thị Kim Dung Bị đơn: Ông Nguyễn Hồng Vân Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua: Bà Nguyễn Thị Kim Thu download by : skknchat@gmail.com Ông Nguyễn Hồng Vi Bà Trần Thị Tám Cụ Nguyễn Văn Phúc cụ Phạm Thị Thịnh có người là: Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Hồng Vi, Trần Thị Tám Cụ Phúc chết năm 1999 không để lại di chúc, cụ Thịnh chết năm 2007 có để lại di chúc ơng Vũ, bà Dung nên đề nghị chia tài sản xin chia vật Còn bà Oanh biết cụ Thịnh có để lại di chúc có ý nguyện bán nhà chia cho trai người 100.000.000 đồng, gái người 30.000.000 đồng, lý bà khởi kiện vợ chồng ơng Vân đối xử với anh em không tốt Cả án sơ phẩm phúc thẩm công nhận di chúc cụ Thịnh hợp pháp không chấp nhận yêu cầu chia vật ông Vũ, giao quyền sử dụng tồn diện tích nhà cho ơng Vân ông Vân phải trả kỷ phần thừa kế cho anh em Nhưng án giám đốc thẩm huỷ bỏ toàn án sơ thẩm, phúc thẩm yêu cầu Toà án xét xử sơ thẩm lại 2.1 Theo BLDS nghĩa vụ người cố đương nhiên chấm dứt nghĩa vụ người cố không đương nhiên chấm dứt? Nêu sở pháp lý trả lời - Với nghĩa vụ đương nhiên chấm dứt người cố vào khoản Điều 422 BLDS 2015: “Điều 422 Chấm dứt hợp đồng Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân thực hiện” Có thể hiểu cá nhân giao kết hợp đồng cá nhân lại chết nghĩa vụ thực hợp đồng hợp đồng đương nhiên chấm dứt - Với nghĩa vụ không đương nhiên chấm dứt người cố ta vào Điều 615 BLDS 2015: “Điều 615 Thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp di sản chưa chia nghĩa vụ tài sản người chết để lại người quản lý di sản thực theo thỏa thuận người thừa kế phạm vi di sản người chết để lại download by : skknchat@gmail.com Trường hợp di sản chia người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại tương ứng không vượt phần tài sản mà nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp người thừa kế cá nhân hưởng di sản theo di chúc phải thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại người thừa kế cá nhân” Do nghĩa vụ tài sản người cố không đương nhiên chấm dứt mà người hưởng thừa kế thực 2.2 Theo BLDS người phải thực nghĩa vụ tài sản người cố ? Nêu sở pháp lý trả lời? - Những người thực nghĩa vụ tài sản người quản lí di sản, người hưởng quyền thừa kế theo Điều 615 BLDS 2015: “Điều 615 Thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp di sản chưa chia nghĩa vụ tài sản người chết để lại người quản lý di sản thực theo thỏa thuận người thừa kế phạm vi di sản người chết để lại Trường hợp di sản chia người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại tương ứng không vượt phần tài sản mà nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp người thừa kế cá nhân hưởng di sản theo di chúc phải thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại người thừa kế cá nhân” 2.3 Nghĩa vụ bà Loan ngân hàng có nghĩa vụ tài sản khơng? Vì sao? - Nghĩa vụ bà Loan ngân hàng nghĩa vụ tài sản bà Loan vay tiền ngân hàng nợ bà Căn theo khoản Điều 658 BLDS 2015: “Điều 658 Thứ tự ưu tiên toán Các nghĩa vụ tài sản khoản chi phí liên quan đến thừa kế toán theo thứ tự sau đây: Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân” download by : skknchat@gmail.com 2.4 Nếu ngân hàng yêu cầu toán, người phải thực nghĩa vụ trả nợ bà Loan? Vì sao? - Nếu ngân hàng u cầu tốn người hưởng quyền thừa kế tài sản bà Loan phải thực nghĩa vụ trả tiền theo khoản Điều 615 BLDS 2015: “Điều 615 Thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” 2.5 Trong Quyết định số 26, người có cơng chăm sóc, ni dưỡng người q cố họ sống? -Trong Quyết định số 26, “Tịa án phúc thẩm xác định ơng Vân có cơng chăm sóc cha mẹ cơng quản lý di sản, ông Vi có công lớn việc nuôi dưỡng cha mẹ (ông Vi người gửi tiền cho cha mẹ để bán nhà)” 2.6 Trong Quyết định trên, theo Tịa giám đốc thẩm, cơng sức chăm sóc, ni dưỡng cha mẹ ông Vân, ông Vi xử lý nào? -Trong Quyết định trên, theo Tòa giám đốc thẩm, cơng sức chăm sóc, ni dưỡng cha mẹ ông Vân, ông Vi xử lý theo hướng: ơng Vân ơng Vi có cơng chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ “nhưng không xác định rõ công sức chăm sóc cha mẹ quản lý di sản mà ông Vân, ông Vi hưởng để đối trừ, số tiền lại chia cho đồng thừa kế chưa hợp tình, hợp lý” 2.7 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý Tòa giám đốc thẩm (trong mối quan hệ với quy định nghĩa vụ người cố) - Hướng xử lý Tòa giám đốc thẩm (trong mối quan hệ với quy định nghĩa vụ người cố) hợp lý Vì đất tranh chấp có 02 ngơi nhà hai tầng 01 ngơi nhà trần làm cơng trình phụ, đương khơng thống phần diện tích nhà Tòa án cấp lại xác định 02 nhà tầng tài sản cụ Phúc, cụ Thịnh chưa có vững chắc, vi phạm đến quyền lợi người khác Bên cạnh đó, cơng chăm sóc cha mẹ, quản lý ông Vân việc nuôi dưỡng cha mẹ ơng Vi khơng Tịa án cấp xác định rõ để đối trừ, số tiền lại chia cho đồng thừa kế Như vậy, chưa thỏa đáng, hợp tình Do đó, Tịa giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại với pháp luật 10 download by : skknchat@gmail.com Bài 3: Thời hiệu lĩnh vực thừa kế 3.1 Cho biết loại thời hiệu lĩnh vực thừa kế Việt Nam - Có 03 loại thời hiệu: * Thời hiệu chia di sản: Theo khoản Điều 623 BLDS năm 2015 quy định: “Điều 623 Thời hiệu thừa kế Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản Trường hợp khơng có người thừa kế quản lý di sản di sản giải sau: a) Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu theo quy định Điều 236 Bộ luật này; b) Di sản thuộc Nhà nước, khơng có người chiếm hữu quy định điểm a khoản này;” * Thời hiệu yêu cầu xác nhận quyền thừa kế phản đối quyền thừa kế người khác: Theo khoản Điều 623 BLDS năm 2015 quy định: “Điều 623 Thời hiệu thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế” * Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại: Theo khoản Điều 623 BLDS năm 2015 quy định: “Điều 623 Thời hiệu thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế” 3.2 Pháp luật nước ngồi có áp đặt thời hiệu u cầu chia di sản khơng? - Ví dụ pháp luật dân Pháp phân chia tài sản chung ngun tắc khơng thể buộc chủ sở hữu chung phải đặt tài sản tình trạng 11 download by : skknchat@gmail.com phân chia, họ không yêu cầu phân chia thời hạn Điều 815 BLDSP quy định: “Khơng bị buộc phải chấp nhận tình trạng di sản chưa chia lúc yêu cầu chia di sản trừ trường hợp việc tạm hoãn theo án theo thỏa thuận” 3.3 Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T năm nào? Đoạn Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL cho câu trả lời? - Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T năm 2017 - Trong Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL có đoạn: “Như kể từ ngày Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định ại Điều 623 Bộ luật Dân năm 2015 để xác định thời hiệu trường hợp mở thừa kế ngày 01-01-2017 Căn quy định khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế ngày 30-8-1990 Bộ luật Dân năm 2015, trường hợp thời hiệu khởi kiện chia di sản cụ T cho đồng thừa kế theo quy định pháp luật” 3.4 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? - Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với sở khoản Điều 623 BLDS 2015: “Điều 623 Thời hiệu thừa kế Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản đó” Điều theo em khơng thuyết phục theo khoản này, thời hiệu để yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản Cụ T từ năm 1972, thời hiệu để yêu cầu Kèm theo khoản Điều 688 BLDS 2015: “Điều 688 Điều khoản chuyển tiếp Đối với giao dịch dân xác lập trước ngày Bộ luật có hiệu lực việc áp dụng pháp luật quy định sau: a) Giao dịch dân chưa thực mà có nội dung, hình thức khác với quy định Bộ luật chủ thể giao dịch tiếp tục thực theo quy định Bộ luật dân số 33/2005/QH11 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân số 33/2005/QH11, trừ trường hợp bên giao dịch dân có 12 download by : skknchat@gmail.com thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức giao dịch để phù hợp với Bộ luật để áp dụng quy định Bộ luật Giao dịch dân thực mà có nội dung, hình thức khác với quy định Bộ luật áp dụng quy định Bộ luật dân số 33/2005/QH11 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân số 33/2005/QH11; b) Giao dịch dân chưa thực thực mà có nội dung hình thức phù hợp với quy định Bộ luật áp dụng quy định Bộ luật này; c) Giao dịch dân thực xong trước ngày Bộ luật có hiệu lực mà có tranh chấp áp dụng quy định Bộ luật dân số 33/2005/QH11 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân số 33/2005/QH11 để giải quyết; d) Thời hiệu áp dụng theo quy định Bộ luật này” Điều 688 quy định việc áp dụng thời hiệu giao dịch dân thực trước ngày Bộ luật có hiệu lực Việc mở thừa kế cụ T lẽ diễn từ trước Bộ luật có hiệu lực điều khoản quy định “giao dịch dân sự” Thừa kế giao dịch dân thừa kế theo di chúc, trường hợp cụ T-thừa kế theo pháp luật lại khơng phải giao dịch dân sự, nên khơng quy định rõ Bộ luật trở thành trường hợp ngoại lệ 3.5 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? - Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố khơng có sở văn theo em, thuyết phục việc áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 mà không kèm theo quy định khác Theo khoản Pháp lệnh thừa kế năm 1990: “Điều 36: Thời hiệu khởi kiện thừa kế 4- Đối với việc thừa kế mở trước ngày ban hành Pháp lệnh thời hạn quy định khoản 1, khoản Điều tính từ ngày công bố Pháp lệnh này” 13 download by : skknchat@gmail.com Với khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế thay riêng BLDS 2015 khơng quy định rõ trường hợp giao dịch dân thời điểm mở thừa kế thực chất trước Pháp lệnh thừa kế lại tính từ ngày cơng bố Pháp lệnh tính tới thời điểm tại, theo việc áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS việc yêu cầu chia di sản hiệu lực 3.6 Suy nghĩ anh/chị Án lệ 26/2018/AL nêu - Theo em, Án lệ 26/2018/AL mở phương án hợp lý vấn đề bất cập BLDS nay, mở rộng phạm vi áp dụng thời hiệu (không áp dụng cho giao dịch dân mà áp dụng cho thừa kế theo pháp luật) Án lệ cho phép giải trường hợp yêu cầu chia di sản bị hết thời hiệu theo BLDS trước bên có tranh chấp Danh mục tài liệu tham khảo: A Văn quy phạm pháp luật - Bộ luật Dân 2005 - Bộ luật Dân 2015 B Tài liệu tham khảo - Tài liệu từ internet: 14 download by : skknchat@gmail.com + Bộ luật Napoléon, Codigo-Civil-Frances-French-Civil-Code-english-version.pdf (ulisboa.pt) + Bình luận án lệ 26/2018/AL: Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế mở trước có Bộ luật Dân 2015, Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế mở trước có BLDS 2015 (iluatsu.com) 15 download by : skknchat@gmail.com ...Bài 1: Di sản thừa kế 1.1 Di sản có bao gồm nghĩa vụ người q cố không? Nêu sở pháp lý trả lời 1.2 Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản có di sản khơng?... dứt? Nêu sở pháp lý trả lời download by : skknchat@gmail.com 2.2 Theo BLDS người phải thực nghĩa vụ tài sản người cố ? Nêu sở pháp lý trả lời? 2.3 Nghĩa vụ bà Loan ngân hàng có nghĩa vụ tài sản. .. Di sản có bao gồm nghĩa vụ người cố không? Nêu sở pháp lý trả lời - Theo Điều 612 BLDS 2015 thì: ? ?Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác”
- Xem thêm -

Xem thêm: Di sản là gì và có bao gồm nghĩa vụ của người quá cố không nêu cơ sở pháp lý khi trả lời ,

Từ khóa liên quan