0

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN

23 12 0
  • BÁO CÁO CUỐI KỲ  MÔN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:54

0 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 3 NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN Giáo viên hướng dẫn Ths TRƯƠNG CÔNG HẬU Nhóm TIA CHỚP Lớp DHDI16ATT Hồ sơ gồm 1 Các biểu mẫu thành lập nhóm 4 Video thực hiện kế hoạch 2 Kế hoạch thực hiện làm việc nhóm 5 Báo cáo kết quả thực hiện 3 Hình ảnh thực hiện kế hoạch 6 Biên bản họp nhóm 1 LỜI GIỚI THIỆU Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng tương t. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MƠN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN Giáo viên hướng dẫn : Ths TRƯƠNG CƠNG HẬU Nhóm : TIA CHỚP Lớp : DHDI16ATT Hồ sơ gồm: 1.Các biểu mẫu thành lập nhóm 4.Video thực kế hoạch 2.Kế hoạch thực làm việc Báo cáo kết thực nhóm 3.Hình ảnh thực kế hoạch 6.Biên họp nhóm THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :THÁNG NĂM 2021 LỜI GIỚI THIỆU Kỹ làm việc nhóm kỹ tương tác thành viên nhóm,nhằm thúc đẩy hiệu công việc, phát triển tiềm tất thành viên Một mục tiêu lớn thường địi hỏi nhiều người làm việc với nhau, làm việc nhóm trở thành định nghĩa quan trọng tổ chức sống Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triển u cầu làm việc theo nhóm cần thiết hết Đơn giản khơng hồn hảo, làm việc theo nhóm tập trung mặt mạnh người bổ sung cho Hơn nữa, chẳng hồn thành xuất sắc hết việc Vì Kỹ làm việc nhóm mơn học bổ ích cần thiết Qua q trình học tập, mơn học giúp cho sinh viên nắm kiến thức nhóm: khái niệm, tầm quan trọng làm việc nhóm, quy mơ, phân loại nhóm Bên cạnh trang bị cho sinh viên kiến thức quan trọng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, từ áp dụng vào công việc học tập lĩnh vực sống Không thế, môn học cung cấp kỹ làm việc cần thiết hữu ích đường lập nghiệp sinh viên sau Kỹ làm việc nhóm mơi trường tốt để bạn phát triển kiến thức, kỹ kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi thành viên nhóm Nhất bạn sinh viên trường, bắt đầu bước vào mơi trường cơng sở Và bạn có đầy đủ kiến thức, kỹ kinh nghiệm việc thăng tiến cơng việc điều hiển nhiên mà phải phấn đấu nỗ lực để khơng phải thất bại bỏ Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………… MỤC LỤC .2 I BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM .4 1.BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM .6 2.NỘI QUY CỦA NHÓM .9 Điều 1: Quy định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm……… Điều 2: Quy định nói, nghe, phát biểu ý kiến tham gia họp nhóm……….9 Điều 3: Quy định việc làm không làm………………… 10 Điều 4: Quy định bảo mật thông tin…………………………………… … 10 Điều 5: Quy định quyền lợi thành viên nhóm 10 Điều 6: Quy định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm………………… 11 Điều 7: Quy định giải thể nhóm…………………………………………… 11 Điều 8: Tổ chức thực hiện………………………………………………… 11 Điều 9: động nhiệt tình đưa ý tưởng mới, quan điểm……… 11 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM .12 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng ……………………….… 12 Điều : Mục tiêu nhóm ………………………………………………….12 Điều : Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chức danh …………… 12 Điều 4: nguyên tắc chế làm việc nhóm………………………………… 13 Điều 5: khen thưởng kỷ luật nhóm………………………………… 14 Điều 6: tổ chức thực hiện…………………………………………………… 14 II KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM .14 Mục tiêu, nhiệm vụ………………………………………………………….14 Các nguồn lực cần thiết…………………………………………………… 15 Phương pháp thực 15 Phương pháp phối hợp 15 Bước 1: Các bước thực 16 Bước 2+3 : Trình độ cơng việc thời gian thực hiện…………………… 16 Bước 4: Xác định thời điểm bắt đầu, kết thúc 17 Bước 5: Bảng phân tích cơng việc 17 Bước 6: Vẽ sơ đồ Gantt 18 Phương pháp đánh giá 18 Phương án dự phòng ( hành động khắc phục) 17 Dự tốn chi phí .19 Báo cáo tiến độ thực theo bảng 20 III HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHĨM 18 IV GIẢNG VIÊN TỔNG HỢP VIDEO 18 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 18 Kết đạt được…………………………………………………………….18 Những thuận lợi thực kế hoạch……………………………………… 18 3.Những bất lợi khó khăn gặp phải thực kế hoạch……………… 20 Những kinh nghiệm rút 21 Đề xuất………………………………………………………………………21 I CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHÓM Mục tiêu ∙ Hoàn thành báo cáo cuối kỳ đạt kết cao nhóm mơn học ∙ Gắn kết mối quan hệ công việc sống ∙ Rèn luyện kỹ năng: giao tiếp tốt trước đám đông, hoạt bát, - giúp cá nhân có tự tin đưa ý kiến quan điểm - tạo mẻ cách thức học tập dựa theo xác ý tưởng thành viên nhóm - tạo thoải mái thân thiện thành viên Các hoạt động ∙ Lên thời gian họp nhóm, thống nội dung đề tài, thống kiến thức thời gian, phương tiện di chuyển, kinh phí để thực ∙ Họp nhóm lên kế hoạch cụ thể ∙ Lên kịch bản, chụp ảnh quay video - đưa ý tưởng - hợp nhóm để giải vấn đề thắc mắc thành viên Các kết ∙ Hoàn thành tập nhóm video cuối kỳ( khoảng 10-15 dự kiến phút) ∙ Giúp thành viên nhóm hiểu gắn kết ∙ Rút nhiều kinh nghiệm sống cho thân người - giúp thành viên hiểu tầm quan trọng làm việc nhóm Những nguồn ∙ Nhân lực: thành viên nhóm( nam, nữ) lực có sẵn ∙ Kinh tế (tiền quỹ…) ∙ Thiết bị phương tiện di chuyển: điện thoại, laptop,xe máy Các điểm hạn ∙ Một số bạn phương tiện lại nên khó khăn chế ∙ Quan điểm, tính cách cá nhân khác nên cần thời gian để hiểu thống quan điểm trình làm việc ∙ Phụ thuộc vào thời tiết - khơng có đồng ý người thân Những kỹ ∙ Kỹ tổ chức họp tốt khả ∙ Kỹ giao tiếp, lắng nghe, điều hành lập kế hoạch cần thiết ∙ Kỹ làm việc nhóm, giải xung đột ∙ Khả làm việc phần mềm ứng dụng: google, word, ∙ Khả xử lý tình xấu xảy chuẩn bị phương án Khoảng thời Từ ngày 20/3 đến 20/5 gian CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM Hơm ngày: 4/2/2021 Tên nhóm: TIA CHỚP Số lượng thành viên: Mục tiêu nhóm: Rèn luyện kỹ làm việc nhóm thơng qua chủ đề thực kế hoạch tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan Thể tinh thần đồn kết nhóm đạt kết thật tốt Thời gian: 10/10/2021 đến ngày 12/12/2021 Các thành viên nhóm: Chức vụ Họ tên & MSSV Chuyên môn (Ngành học) Công việc Liên hệ phụ trách -Lập kế hoạch nhóm Sđt: 0389913852 Trưởng nhóm Người giám sát Huỳnh Hồng Bảo Nghĩa -Phân cơng Email: nghiahoang công việc cho huynh123@gmail Đại học thành viên 20020351 điện 16A nhóm Com tiên tiến -Chỉ đạo giám sát công việc thành viên Nguyễn Hữu Phước Người thực -Thiết kế logo Sđt: 0355746676 cho nhóm Email:phanducvan Đại học -Cùng 1123@gmai.com Phan 20012241 điện 16A người thống Văn Đức tiên tiến ý kiến để hoàn thành mục tiêu Nguyễn Hoàng Phúc Người ngoại giao -Theo dõi tiến Sđt: 0344384239 độ công việc Email:huuphuoc03 Đại học -Tổng hợp 2002@gmail.com 20004401 điện 16A cơng việc tiên tiến nhóm lại hồn thành nội dung Phạm Nhật Nam Nguyễn Ngọc Hồng - Gương mặt Sđt: 0934937136 đại diện cho Email:hoangphucn nhóm để chia g018@gmail.Com Đại học sẻ, trò chuyện 20009601 điện 16A với nhóm tiên tiến khác tạo mối quan hệ bên ngồi cho nhóm sửa Sđt: 0335964914 Đại học -Chỉnh 19500151 quản trị tả Email:namp27020 15A tiên báo cáo 1@gmai.com tiến - Thủ quỹ Sđt: 0934937136 Đại học nhóm 20013141 điện 16A Email:hoangphucn tiên tiến g018@gmail.Com Trung Người phát kiến Trương Văn Hiệp -Quay phim, Sđt: 0399417473 Đại học chụp ảnh, edit Email:truonghiep2 20014371 điện 16A video 9062002@gmai.co tiên tiến m Chữ ký xác nhận nhóm trưởng thành viên: Nhóm trưởng Thư ký Hoàng Huỳnh Bảo Nghĩa Phạm Nhật Nam Các thành viên Huỳnh Hoàng Bảo Nghĩa Nguyễn Hữu Phước Phan Văn Đức Phạm Nhật Nam Nguyễn Hoàng Phúc Trương Văn Hiệp Phan Văn Thái 8 Nguyễn Ngọc Hồng Trung Huỳnh Thị Ngọc Uyên NỘI QUY CỦA NHÓM Điều Qui định địa điểm, thời gian số lần tổ chức họp nhóm - Địa điểm: Thư viện IUH -Thời gian: Thứ thứ (thời gian cụ thể thông báo trước họp) Điều Quy định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến họp nhóm - Ln ý lắng nghe nhóm trưởng hay thành viên nhóm phát biểu ý kiến - Nếu không hiểu chỗ nào, chờ người phát biểu dừng lại lúc giơ tay đứng lên hỏi phát biểu ý kiến thân - Người phát biểu phải biết cách làm rõ vấn đề trình bày giải thích vấn đề thành viên nhóm đứa Điều Quy định việc làm khơng làm nhóm A.Những điều thành viên nhóm phải thực hiện: - Các thành viên nhóm phải tơn trọng lẫn - Có tinh thần đồn kết giúp đỡ - Tích cực phản biện đóng góp ý kiến - Có tinh thần chia sẻ lẫn - Đi họp giờ, nghiêm túc tham gia hoạt động nhóm B.Những điều thành viên nhóm khơng thực hiện: - Khơng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác công việc nhóm khơng thực tốt - Đừng cố gắng cho ý kiến tốt khơng chấp nhận ý kiến khác - Không ý đến cơng việc nhóm 10 - Đừng hồn thành cơng việc khó mà nhờ giúp đỡ thành viên khác nhóm - Đừng thờ lảng tránh thành viên nhóm cần giúp đỡ - Khơng vắng mặt khơng có lý - Khơng gây đồn kết nhóm Điều Quy định bảo mật thơng tin nhóm: - Khơng tiết lộ thông tin ý tưởng tài liệu độc quyền nhóm cho nhóm khác - Nếu nhóm bị lộ thơng tin ý tưởng nội dung người để lộ thơng tin phải chịu tồn trách nhiệm hành vi Điều Quy định quyền lợi thành viên nhóm -Linh động sáng tạo (1 điểm) - Tham gia đầy đủ (1 điểm) - Hoàn thành nhiệm vụ (2 điểm) - Tham gia sơi đóng góp ý kiến (1 điểm) Điều Quy định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm A.Bổ sung: - Khi cơng việc nhóm nhiều số lượng thành viên khơng đủ để hồn thành cơng việc - Cần thêm người để hồn thành cơng việc thời hạn B.Loại bỏ: -Thành viên không tận tâm với công việc, lười biếng - Thành viên hay gây gổ, nóng tính, khơng chịu làm việc nhóm thành viên làm ảnh hưởng đến cơng việc chung nhóm 11 Điều Quy định giải thể nhóm Khi hồn thành mục tiêu chung nhóm Điều Tổ chức thực - Đề mục tiêu - Lên kế hoạch - Thực nhiệm vụ - Điều hành thực nhiệm vụ - Kiểm soát để thực nhiệm vụ - Báo cáo kết 12 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm quy điều chỉnh: Nguyên tắc hoạt động, quyền thành viên việc giao lưu, học hỏi lẫn Đối tượng áp dụng: Giữa thành viên nhóm Điều Mục tiêu nhóm Hồn thành tốt nhiệm vụ giao Điều Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chức danh phân cơng nhóm Nhóm Trưởng: + Quyền: - Là người đưa định cuối - Là người định kỷ luật, khen thưởng thành viên +Nghĩa vụ: - Tiếp thu, lắng nghe, nguyện vọng từ thành viên - Phân công công việc cho thành viên - Thông báo, nhắc nhở thông tin cho thành viên trước ngày - Quan tâm đến thành viên nhóm - Quản lý quỹ, không tham nhũng Thành Viên: + Quyền: - Tự do, bày tỏ ý kiến quan điểm cá nhân - Phản đối trưởng nhóm đưa lý phản đối 13 - Đưa ý tưởng để xây dựng nhóm + Nghĩa vụ: - Hồn thành tốt công việc phân công - Không trễ vắng mặt phải báo trước cho trưởng nhóm Điều Nguyên tắc chế làm việc nhóm + Tránh tiêu cực + Tơn trọng ý kiến thành viên + Phân công hiệu + Khen ngợi thành viên cách trung thực thật lòng + Tin tưởng thành viên nhóm Điều Khen thưởng kỷ luật nhóm Khen thưởng: +Nếu hồn thành tốt cơng việc giao nhóm tốt cơng việc tun dương trước nhóm + Tích cực tham gia hồn thành tốt công việc giao cộng thêm điểm Kỷ luật: + Nếu đến muộn họp hoạt động nhóm bị khiển trách phê bình trước nhóm + Nếu khơng hồn thành tốt công việc giao bị xử phạt kèm biên cam kết, xử phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ tái phạm nhiều lần bị loại khỏi nhóm Điều Tổ chức thực + Xác định rõ mục tiêu cần thực 14 + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên + Thực mục tiêu + Chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ + Kiểm tra sửa lỗi để hoàn thành nhiệm vụ + Báo cáo kết II Kế hoạch làm việc nhóm 1.Mục tiêu, nhiệm vụ: Sử dụng nguyên tắc SMART -Specific (Mục tiêu cụ thể, dễ hiểu): tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan -Measurable: đo lường , họp nhóm lên kế hoạch để chuẩn bị buổi tìm hiểu -Attainable: đạt ,khảo sát liên hệ địa điểm, hoạt động ,chuẩn bị đồ để tìm hiểu ẩm thực Thái Lan -Relevant: Thực tế: Quay phim, chụp ảnh _Time Bound: Tổng kết Ngày khảo sát: 16/3/2021 Ngày thực hiện: 21/3/2021 2.Các nguồn lực cần thiết: Sử dụng nguyên tắc 5M - Machine (máy móc công nghệ): áp dụng công nghệ như: google, laptop, youtube… - Method (phương pháp làm việc): Làm việc nhóm - Man (nguồn nhân lực): thành viên (8 nam,1 nữ) có kỹ giao tiếp tốt, phẩm chất đạo đức tốt, - Money (tiền): Số tiền ban đầu 100.000đ/người-> 900.000đ số lần chi lần - Material (Nguyên vật liệu): xe máy, đồ, Phương pháp thực a.Cách tiến hành: - Ngày 01/06/2021 tiến hành họp nhóm phân chia nhiệm vụ theo nhóm nhỏ, thành viên tiến hành cơng việc phân, giám sát thành viên nhóm 15 - Ngày 02/06/2021 chủng bị phương tiện để tham gia q trình tìm kiếm thơng tin - Ngày 03/06 đến 05/06/2021 nhóm tiến hành tìm hiểu thơng tin văn hóa ẩm thực Quốc Gia Thái Lan - Ngày 06/06/2021 nhóm tiến hành họp nhóm lần để tổng hợp lại kết thơng tin tìm hiểu - Ngày 07/06/2021 nhóm trưởng kiểm tra lại thơng tin tìm kiếm xem đầy đủ thông tin cần thiết chưa bắt đầu tổng kết - Làm video chỉnh sửa video: Bảo Nghĩa, Hồng Phúc - Cách tìm hiểu thơng tin văn hóa ẩm thực Quốc Gia Thái Lan: Tìm kiếm thông tin dựa thông tin google, báo chí Phương pháp phối hợp -Để thực kế hoạch phối hợp với thầy Trương Công Hậu- giảng viên mơn Kỹ Năng Làm Việc Nhóm , chùa thành viên nhóm + Mục đích hồn thành báo cáo cuối kì đạt kết cao + Công cụ phối hợp + Con người: thành viên nhóm + Phương tiện phối hợp: điện thoại thông minh, laptop Bước 1: Các việc cần thực - Họp nhóm lần + Lên kế hoạch + Phân công nhiệm vụ + Chuẩn bị phương tiện phối hợp + Bắt đầu tìm kiếm thơng tin mạng, báo chí - Họp nhóm lần 2: 16 + Tổng hợp thơng tin tìm kiếm + Bắt đầu rà sốt lại nội dung thơng tin tìm kiếm + Chỉnh sửa lại video + Tổng kết nội dung hồn thiện tiểu luận Bước 2: Trình tự cơng việc + Họp nhóm lần 1: ngày + Chủng bị phương tiện tìm kiếm: ngày + Tiến hành tìm kiếm thơng tin: ngày + Họp nhóm lần 2: ngày + Rà sốt lại thơng tin, bắt đầu tổng kết tiểu luận tiến hành chung sửa video: ngày Bước 3: Xác định thời gian bắt đầu kết thúc + Tổ chức họp nhóm lần 1: 01/06/2021 + Chuẩn bị phương tiện tìm kiếm: 02/06/2021 + Tìm kiếm thơng tin mạng báo chí: 03/06 đến 05/06/2021 + Họp nhóm lần tổng hợp thơng tin tìm kiếm: 06/06/2021 Rà sốt lại thông tin, bắt đầu tổng kết chỉnh sửa video: 07/06/2021 Bước 4: Bảng phân tích mơ tả cơng việc Nội dung Họp nhóm lần Ký hiệu Độ dài thời Thời gian bắt Ngày thực gian( ngày) đầu A Ngay từ đầu 01/06/2021 17 Chuẩn bị phương tiện B Sau A 02/06/2021 Tìm kiếm thơng tin C Sau B 03/06 đến 05/06/2021 Họp nhóm lần tổng D hợp thơng tin tìm kiếm Sau C 06/06/2021 Rà soát tổng kết Sau D 07/06/2021 E Bước 5: Vẽ sơ đồ Gantt Nội dung Ngày Họp nhóm lần Chủng bị phương tiện Bắt đầu tìm kiếm thơng tin Google, báo chí Họp nhóm lần 2: tổng hợp thơng tin tìm kiếm Rà sốt, tổng kết tiểu luận Quay phim chỉnh sửa video 5 5.Phương án đánh giá *Chỉ tiêu đánh giá cơng việc tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan đạt yêu cầu : 18 + Đầy đủ nội dung khái quát sơ lược đất nước Thái Lan + Sơ lược ẩm thực Thái Lan + Các ăn đặc biệt Thái Lan phong tục ăn người Thái + Nội dung rõ ràng , khơng sai tả có đầy đủ hình ảnh , video dẫn chứng cụ thể *Chỉ tiêu đánh giá thành viên: + Năng nổ tham gia hồn thành tốt cơng việc : +3 + Tích cực đóng góp vào mục tiêu chung nhóm : + + Có thái độ tích cực : +1 + Tham gia đầy đủ : +3 + Mặc đồng phục trường giày dép đầu tóc : +2 Đánh giá quy điểm “ Phiếu đánh giá sinh viên’ sau hồn thành cơng việc Phương án dự phịng ( hành động khắc phục ) * Sự cố phát sinh : + Thời gian thành viên nhóm khác + Trong q trình tìm kiếm có thơng tin sai lệch khơng nội dung + Khơng tìm hình ảnh rõ ràng + Không thống ý kiến + Hư file thuyết trình + Thiếu dụng cụ quay phim ghi hình Cách khắc phục: + Họp xếp thời gian mục tiêu chung 19 + Kiểm tra thông tin cách rõ ràng + Trao đổi xin mượn dụng cụ ghi hình từ nhóm khác + Kiểm tra đầy đủ trước bắt đầu thuyết trình III Hình ảnh thực kế hoạch nhóm ( kèm theo) IV Tổng hợp video (kèm theo) V Báo cáo kết thực kế hoạch - Tên nhóm : TIA CHỚP - Chủ đề báo cáo : TÌM HIỂU VĂN HĨA ẨM THỰC THÁI LAN - Mức độ hoàn thành kế hoạch : 80%/100% Kết đạt : - Mỗi thành viên nhóm trang bị thêm cho thân kiến thức - Có kỹ định kỹ giải vấn đề , kỹ tìm kiếm thơng tin , kỹ thuyết trình… - Bổ sung thêm kiến thức vài nét ẩm thực phong phú Thái Lan Những thuận lợi thực kế hoạch: -Những nét đặc trưng Thái Lan người du lịch, chuyên gia đem lên mạng lưới internet để người tìm hiểu - Những tư liệu khổng lồ mạng lưới internet dễ dàng tìm hiểu thực thực hành - Vì gần nước ta nên có người du lịch qua lời kể tả lại sinh động Thái Lan từ dễ thực thực hành Những bất lợi khó khăn gặp phải thực hiện kế hoạch: - Kĩ tim kiếm thơng tin chưa nắm cịn dư ý, gặp phải vấn đề mạng phương tiện tìm kiếm 20 - Kĩ giám sát chưa tốt cịn thiếu sót nhiều Những kinh nghiệm rút ra: - Kinh nghiệm cách sử dụng cơng cụ tìm kiếm thơng tin qua google sách báo - Kinh nghiệm kỹ giao tiếp, kỹ giải vấn đề, kỹ thuyết trình, - Kinh nghiệm Thái Lan sau du lịch tự tin Đề xuất cải tiến chu trình PDCA (nếu có) Hết 21 22 ... 4/2/2021 Tên nhóm: TIA CHỚP Số lượng thành viên: Mục tiêu nhóm: Rèn luyện kỹ làm việc nhóm thơng qua chủ đề thực kế hoạch tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan Thể tinh thần đồn kết nhóm đạt kết... vụ + Báo cáo kết II Kế hoạch làm việc nhóm 1.Mục tiêu, nhiệm vụ: Sử dụng nguyên tắc SMART -Specific (Mục tiêu cụ thể, dễ hiểu) : tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan -Measurable: đo lường , họp nhóm. .. để tham gia q trình tìm kiếm thơng tin - Ngày 03/06 đến 05/06/2021 nhóm tiến hành tìm hiểu thơng tin văn hóa ẩm thực Quốc Gia Thái Lan - Ngày 06/06/2021 nhóm tiến hành họp nhóm lần để tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN,

Từ khóa liên quan